Verhuizing doorgeven

Direct regelen Afspraak maken

U kunt uw verhuizing vanaf vier weken vóór, tot vijf dagen na, de verhuisdatum doorgeven. Dit kan online, maar u kunt ook een afspraak maken. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van zestien jaar of ouder geeft zelf de verhuizing door bij de gemeente
  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) mogen voor elkaar de verhuizing doorgeven als ze op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten en geregistreerd partners die op hetzelfde adres wonen. Let op: een samenlevingscontract is géén geregistreerd partnerschap
  • Een voogd of een gemachtigde mag de verhuizing ook doorgeven

Meenemen bij afspraak

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Als u bij iemand gaat inwonen, de toestemming van de hoofdbewoner

De gemeente kan u vragen om in verband met uw aangifte nog extra informatie te geven of documenten te overleggen die van belang zijn voor het bijhouden van uw gegevens in de Basisregistratie Personen.