Inwonersraadpleging 23 januari 2020

Op donderdag 23 januari 2020 vindt de inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert plaats. Op deze pagina op onze website geven wij u graag praktische informatie over het proces, het stemmen en de stembureaus. Daarnaast hebben ook de lokale politieke partijen de ruimte gekregen om hun kijk op de verschillende opties te geven.

Het is belangrijk dat u uw kans grijpt om uw stem te laten horen. Zo krijgt de gemeenteraad een beeld van uw wensen voor onze toekomst.

Heef u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Kom dan naar de informatieavond die wij op 21 januari om 19.30 uur in Myllesweerd organiseren. Natuurlijk kunt u zich ook laten informeren door de politieke partijen in onze gemeente.

Leg uw oor te luisteren en kom stemmen op donderdag 23 januari!

Waarom deze inwonersraadpleging?

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 december is gesproken over de zienswijze van de gemeente Mill en Sint Hubert op het herindelingsplan van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Omdat dit herindelingsplan gevolgen heeft voor de gemeente Mill en Sint Hubert, was tijdens deze vergadering ook de toekomst van de eigen gemeente onderwerp van gesprek.

Tijdens deze raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten om de mening van de inwoners te betrekken bij de keuze over de bestuurlijke toekomst. Daarom wordt er een inwonersraadpleging georganiseerd op donderdag 23 januari 2020.

Voor deze inwonersraadpleging kunnen inwoners kiezen uit twee opties voor de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

Waarvoor kan ik kiezen?

U kunt kiezen uit één van de twee volgende opties:

 • Het behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.
  (De gemeente bestaat uit 4 dorpen met circa 11.000 inwoners)
 • Samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.
  (De gemeente bestaat dan uit 29 dorpen en circa 76.000 inwoners)

Hieronder zijn de standpunten van de verschillende partijen naast elkaar gezet:

Uw keuze kunt u aangeven op 23 januari 2020 op een van de stembureaus in onze gemeente.

Wie mag er kiezen?

Alle inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert die voor of op 23 januari 2020 18 jaar of ouder zijn, mogen meedoen aan deze inwonersraadpleging, tenzij ze zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Wat moet ik meenemen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas én uw identiteitsbewijs meenemen. De stempas heeft u rond 8 januari per post ontvangen. Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een identiteitsbewijs. Dus met een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Maakt u bij het stemmen gebruik van een verblijfsvergunning? Deze mag niet verlopen zijn.

Geen legitimatiebewijs en toch stemmen?

Heeft u geen legitimatiebewijs en wilt u toch stemmen? Bel dan voor 17 januari 2020 naar de afdeling Burgerzaken 0485-460300 voor de mogelijkheden. U kunt ook dit regelen door dit verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF) voor 17 januari 2020 bij de gemeente Mill en Sint Hubert af te gegeven.

Kan ik ook iemand anders machtigen om te stemmen?

Als u op 23 januari 2020 niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Mill en Sint Hubert woont en die ook gaat stemmen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Help, ik heb geen stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent, of u heeft deze niet ontvangen, dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dat kan schriftelijk (per brief of per e-mail) tot en met vrijdag 17 januari 2020 of aan de balie Burgerzaken tot en met woensdag 22 januari 2020 uiterlijk 12.00 uur.

Waar kan ik stemmen?

In de gemeente zijn zes stembureaus. De stembureaus zijn op 23 januari 2020 geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

 1. Gemeentehuis, Kerkstraat 1, Mill
 2. Zorgcentrum Pantein, locatie Aldenhorst, Pastoor Maasstraat 7, Mill
 3. Wijkaccommodatie De Wester, Havikstraat 1, Mill
 4. Gemeenschapshuis De Jachthoorn, Wethouder Lemmenstraat 13, Sint Hubert
 5. Gemeenschapsaccommodatie De Wis, Dominicanenstraat 25, Langenboom
 6. Gemeenschapshuis De Wilg, Wethouder Lindersstraat 11, Wilbertoord

Alle stemlokalen in de gemeente Mill en Sint Hubert zijn toegankelijk voor mindervalide kiezers.

Welke invloed heeft de opkomst?

De inwonersraadpleging is een advies van de inwoners aan de gemeenteraad. Het zijn uiteindelijk de raadsleden die het besluit nemen. Dat zal gebeuren tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 30 januari 2020.

De initiatiefnemers van de inwonersraadpleging (de fracties van AB’90 en VKP) hebben aangegeven dat zij in ieder geval de uitslag van de inwonersraadpleging zullen overnemen bij een opkomst van 40% of hoger.

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag van de inwonersraadpleging wordt op 23 januari, na afloop van het tellen van de stemmen, bekendgemaakt via de website van de gemeente Mill en Sint Hubert en de social media. De gemeenteraad praat over de uitslag, en de betekenis hiervan, tijdens de extra raadsvergadering op donderdag 30 januari. Tevens neemt de gemeenteraad dan een besluit.

Hoe gaat het dan verder?

De gemeente moet uiterlijk 31 januari 2020 aan de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis laten weten welk besluit er is genomen.

 • Wanneer de gemeenteraad het besluit neemt tot samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (gemeenten Land van Cuijk i.o.), dan wordt de gemeente onderdeel van het herindelingsproces dat voor deze drie gemeenten inmiddels al loopt. De stappen die moeten worden gezet (zoals besluitvorming Provincie en Rijk) zijn wettelijk bepaald. Het is de planning dat deze nieuwe gemeente op 1 januari 2022 van start gaat. De verkiezing voor de nieuwe gemeenteraad zal vermoedelijk eind 2021 plaatsvinden.
 • Wanneer de gemeenteraad besluit om zelfstandig te blijven, volgen er verkiezingen op het gebruikelijke moment in maart 2022.

Of de gemeente nu zelfstandig blijft of gaat samenvoegen met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (gemeente Land van Cuijk i.o.), in beide gevallen is er dan nog ‘werk aan de winkel’, zoals het inrichten van een ambtelijke organisatie.

Informatie- en campagnekrant

Hier vindt u de informatiekrant (PDF) die op 10 januari 2020 in de Neije Krant staat.

In deze krant vindt u informatie over het stemmen, de stembureaus en het proces. Daarnaast bevat deze krant ook een campagne-gedeelte waarin de politieke partijen hun kijk op de twee opties geven.

Achtergrondinformatie

In onderstaande documenten vindt u relevante achtergrondinformatie met betrekking tot de twee opties die voorliggen bij de inwonersraadpleging op 23 januari 2020.

 Het behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert

Samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

Besluit tot volksraadpleging