Kerkenvisie

Willibrorduskerk mill    H Hubertuskerk Sint Hubert

RK kerk H. Willibrordus Mill (links), RK kerk H.H. Hubertus en Barbara, Sint Hubert (rechts).

St Joseph kerk Wilbertoord    Kerk H. Familie LAngenboom

RK kerk Sint Joseph, Wilbertoord (links), RK kerk H. Familie, Langenboom (rechts).

Wat is een kerkenvisie

Een kerkenvisie moet u zien als een strategische blik op de toekomst van kerkgebouwen. Nederland ontkerkelijkt, steeds minder mensen gaan naar de kerk.

Veel kerken komen leeg te staan en verliezen daarmee hun functie. Dus moet er een andere bestemming worden gevonden want slopen van een kerkgebouw is meestal geen optie. Veel kerken hebben immers een monumentenstatus en zijn een fraaie blikvanger voor stad of dorp.

Het opstellen van een kerkenvisie is een zaak van ons allemaal; kerkeigenaren, omwonenden, erfgoedorganisaties, gemeenten etcetera. Een heldere kijk op wat een kerkenvisie is, ziet u in dit filmpje

Kerk(gebouw) en samenleving

In de gemeente Mill en Sint Hubert wordt een kerkenvisie opgesteld voor de volgende vier kerken:

  1. RK kerk Sint Willibrordus, Mill
  2. RK kerk H.H. Hubertus en Barbara, Kerkpad, Sint Hubert
  3. RK kerk Sint Joseph, Sint Josephplein, Wilbertoord
  4. RK kerk H. Familie, Dominicanenstraat, Langenboom

Daarbij moet vermeld worden dat ook het Eliasklooster van de Servisch-orthodoxe gemeenschap in Sint Hubert onderdeel zal uitmaken van de kerkenvisie. De vorm waarin wordt in samenspraak met het klooster bepaald.

Kerkenpaspoort

Voor ieder van de vier hierboven staande kerken wordt een kerkenpaspoort opgesteld. Daarin komt een uitgebreide beschrijving van de kerk te staan met zaken als wie was de architect, wat is de bouwstijl en dergelijke. Ook wordt per kerk een biografie opgesteld waarin wordt ingegaan op de relatie tussen kerk en omgeving (stad/dorp). Zodra deze paspoorten en biografieën gereed zijn, kunt u ze hier inzien.

Plan van aanpak

Hoe in de gemeente Mill en Sint Hubert het opstellen van een kerkenvisie wordt opgepakt vindt u in onderstaand document

Vragen

Stuur voor vragen of opmerkingen een mail naar kerkenvisiemill@advinci.

Concept Kerkenvisie gereed

In september 2021 is de concept Kerkenvisie gereed bevonden. Deze zal tijdens de presentatie avond van 4 oktober 2021 gepresenteerd worden. 

Download

De concept kerkenvisie september 2021 (PDF, 5,8 MB)

Presentatie Kerkenvisie Mill en Sint-Hubert en Haps | 4 oktober 2021

De Kerngroep Kerkenvisie Gemeente Mill en Sint Hubert nodigt alle geïnteresseerden en betrokkenen graag uit voor een presentatie van de Kerkenvisie gemeente Mill en Sint Hubert. Daartoe behoort ook de kerk in Haps.

Presentatie en aanmelden

Op maandag 4 oktober om 19.30 presenteren we de kerkenvisie in Myllesweerd in Mill, Kerkstraat 3. U bent van harte welkom. Aanmelden is echter belangrijk voor de organisatie en dat kan door een mail te sturen met opgaaf van het aantal personen dat komt. Stuur uw e-mail naar kerkenvisiemill@advinci.nl. Uw aanmelding zal worden bevestigd.

Informatie

Heeft u vragen over de informatieavond, neem dan contact op met Denise Huntjens, 06 – 16 93 90 17.

Handige Links

Voor meer informatie over kerkenvisies in het algemeen of over de betrokken partijen zijn hier een aantal handige links en documenten.

Informatie over kerkenvisies

Betrokken partijen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, neem dan contact op met: