Klimaatoever

De Klimaatoever is een pilotproject voor regionale CO2-compensatie. Het perceel langs de Beerseweg en de Lage Raam haalt net zoveel CO2 uit de lucht als het gemeentehuis jaarlijks uitstoot. Het lijkt nu enigszins op een boomkwekerij, maar dat verandert de komende jaren. De nette rijtjes bomen zullen plaatsmaken voor verschillende natuurtypen zoals rivier- en beekbegeleidend bos, bloemrijk graslandschap en nat ruigteveld. In 2027 is de gemeente een mooi stukje natuur rijker waar inwoners weer van kunnen genieten.

CO2-compensatie

Wat is het precies? CO2-compensatie is het compenseren van de uitstoot van CO2, oftewel koolstofdioxide. Bedrijven compenseren met de aanplant van bomen of het realiseren van natuur. Als bomen groeien, leggen ze koolstof (C) vast en komt er zuurstof (O2) vrij. Het compenseren van CO2 gebeurt vaak internationaal, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden. Maar het is dus ook mogelijk om natuur te ontwikkelen in je eigen regio. De gemeente kan hierbij adviseren.

Motivatie gemeente

Wethouder Jos van den Boogaart kwam op het idee van regionale CO2-compensatie tijdens een bedrijfsbezoek bij een drukkerij. Dit bedrijf had een stuk compensatiebos aangelegd in een tropisch land. De eigenaar gaf aan dat hij dit liever in de buurt had gedaan. De gemeente, die zelf doelstellingen had op het gebied van natuurontwikkeling, is daarop op onderzoek uitgegaan. Grond, arbeid en materiaal bleek relatief duur in Nederland, maar met partners bleek het mogelijk. Het Groen Ontwikkelfonds nam 50% van de grondkosten voor haar rekening. Boomkwekerij Ebben zorgde voor het planten van de bomen en het realiseren van het stuk natuur. Als wederdienst mocht het perceel tijdelijk gebruikt worden voor eigen exploitatie. Met het verenigen van deze belangen werd de klimaatoever gerealiseerd.

Motivatie Ebben

Boomkwekerij Ebben is in dit project gestapt om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om zonder chemie te werken. Dit sloot aan bij de duurzaamheidswensen van de gemeente. Ze hebben met name goed gekeken naar wat er mogelijk is in het gebied. Om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen, zijn er verschillende soorten planten en bomen gebruikt. Plantenstroken zijn bestrooid met onder andere compost en houtsnippers, voor minder onkruid en meer bodemleven. Ook zijn er vogelhuisjes en insectenhotels opgehangen. De natuur krijgt zo steeds meer ruimte.

Zelf natuur ontwikkelen

U kunt als inwoner of bedrijf/organisatie in het kader van duurzaamheid ook besluiten om natuur te ontwikkelen in de regio. Dit betekent investeren, maar eveneens: profiteren. Natuurontwikkeling versterkt namelijk de kwaliteit van de eigen woon- en werkomgeving. Daar hebben alle inwoners en bezoekers van onze gemeente profijt van. De gemeente kan u bij natuurontwikkeling adviseren.

De Verborgen Raamvallei

Het CO2-compensatieproject de Klimaatoever ligt in het gebied De Verborgen Raamvallei. In dit gebied tussen Cuijk, Grave en Mill liggen veel kansen voor verdere ontwikkeling. Denk aan mogelijkheden voor toerisme en recreatie, en kansen op het gebied van duurzaamheid en de agrarische sector. Ook ligt er een noodzakelijke waterbergingsopgave en de behoefte om het watersysteem te optimaliseren. In netwerkorganisatie Platform De Verborgen Raamvallei zetten 21 partijen zich gezamenlijk in voor een vruchtbare toekomst.