Kunstwerk op de Markt in Mill

Fysieke context

De gemeente Mill en Sint Hubert vernieuwt het centrumgebied. In de eerste fase van het centrumplan is eerder Myllesweerd gerealiseerd en het kerk- c.q. centrumplein ontstaan.

De uitvoering van het tweede deel is na sloop van het Rabobankgebouw gekomen in de bouwfase, vergaand al gerealiseerd.  Eind van dit jaar zal deze fase (het Raboblok) in zijn nieuwe gedaante zijn herrezen. De bijbehorende openbare ruimte is zo goed als klaar. Alleen een smalle strook tegen het zuidelijke (Mooiland-) blok zal pas eind 2017 worden opgeleverd. Er is op de nieuwe markt een plek beschikbaar voor het plaatsen of ter plekke maken van een kunstwerk of een kunstzinnig ontwerp.

Mill en Sint Hubert wil er de blik van de winkel- of toeristische bezoeker mee vangen en z’n zinnen prikkelen: ”Hey, dat is leuk, aan het pracht gebouw Myllesweerd zijn we al gewend en nu hebben we deze mooie …… er nog bij”.

Inhoudelijke context

Mill en Sint Hubert vormt met zijn kerkdorpen een hechte gemeenschap en Mill (het dorpscentrum) is het middelpunt van heel veel van het sociale leven in de gemeente.

Mill doet er veel aan om dit sociale leven in het centrum “heemser” te maken en/of te houden.

Landschappelijk kenmerkend is dat de kern Mill op een zandrug ligt. Je hoeft niet te wedden dat hier in oertijden al mensen leefden, dat ligt voor de hand. Op “d’n bult” van Mill zat je al meer dan duizend jaar geleden hoog en droog; dat hadden ook de verre Millse voorouders al door toen ze zich hier vestigden. Vondsten bewijzen dat het zo was. Van oudsher dus een goed plekje om te wonen, te leven en de kost te winnen. Circa 900 jaar geleden is sprake van een uitgebreide nederzetting die toen voor het eerst in de geschiedenisboeken werd vermeld.

Ondernemen en hard werken, zit (sindsdien)  in het bloed van de Millenaar en in ‘zinne’ geboortegrond! Zelfstandigheid en de eigen Millse identiteit, tussen de vruchtbare Maaskant en de karige Peel, die perceptie leeft nog sterk en is een Mills levensgevoel.

Vanaf de Mookse berg zie je op een heldere dag de toren van de Millse kerk tegen de dalende zon als een baken in het lage landschap en bijna voor het grijpen nabij, maar fietsen moet je dan nog een half uur. En dat is wat veel Millenaren doen, op de zondag ochtend, al vanaf het vroege voorjaar, als ze via die berg terugkomen na een stevig rondje toerfietsen.

Mill is een echt origineel Brabants oord, waar de puur Brabantse cabaretier van de Veerdonk de bak van Myllesweerd iedere keer weer vol speelt.

Kunstwerk

Een kunstwerk vertelt een beeldend verhaal voor dit dorp dat past, niet te rijk en niet te karig. Het wordt geplaatst op het plein tegenover de kerk aan de Burgemeester Verstraatenlaan. Hier is links op het plein ruimte voor een kunstwerk gereserveerd. Het beeld/werk moet de blik vangen, herkenning te weeg brengen en de Millse identiteit raken.

Onthulling kunstwerk

Beeldende kunstenaars hebben de gelegenheid gekregen om een ontwerp te maken voor een kunstwerk in Mill. De Markt in Mill is dè locatie waar begin volgend jaar het winnend kunstwerk een blik moet vangen. In de voorlaatste ronde heeft de meerderheid van het digitale inwonerspanel met 55% positief gestemd op het kunstwerk “Dorpskracht” van Karin Colen.

De productietijd is op 5/6 maanden gesteld. In januari 2018 moet het kunstwerk onthuld kunnen worden 

Bijlagen

Centrumgebied 1    Centrumgebied 2

Centrumgebied 3    Centrumgebied 4