Langenboom - Zandsteen (ongenummerd). Kavel zelfbouw

In Langenboom, in de nieuwe wijk Bosrand, zijn door de gemeente Mill en Sint Hubert al veel kavels uitgegeven voor zelfbouwers. Er is op dit moment nog één kavel te koop. Deze kavel ligt aan de Zandsteen. De wijk, waarin de kavel te koop is, kenmerkt zich door fraaie nieuwbouw met voornamelijk grondgebonden, vrijstaande en half-vrijstaande woningen. De centraal gelegen groenvoorziening draagt bij aan het open karakter van de wijk. Aansluitend aan de wijk liggen de uitgestrekte Langenboomse bossen.

   

   

Foto’s: Nog één kavel vrij, moderne bouwmogelijkheden, aantrekkelijk gelegen bouwlocatie, reclamebanner ‘bouw hier uw woning’.

Beoogde ontwikkeling

Met de uitgifte van kavels voor zelfbouwers wil de gemeente Mill en Sint Hubert tegemoet komen aan de markt. Er wordt in de wijk door projectontwikkelaars gebouwd maar er is dus ook ruimte voor particulieren. Bij de inrichting vindt de gemeente een goede ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Een goede ruimtelijke kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving draagt bij aan de leefbaarheid.

Projectontwikkelaar

In de wijk Bosrand zijn projectontwikkelaars maar ook zelfbouwers actief.

Planning

De bouwkavel is per direct beschikbaar.

Rol gemeente

De gemeente is eigenaar van de gronden en verkoopt bouwkavels ten behoeve van woningbouw. Verder heeft de gemeente een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt.

Overige

Op alle verkopen zijn de algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels (PDF) betreffende de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert van toepassing. De gemeente Mill en Sint Hubert hanteert een systeem van grondprijsdifferentiatie. Dat wil zeggen dat onder bepaalde voorwaarden korting wordt gegeven op de grondprijs. Lees hier meer over grondprijsdifferentiatie.

Heeft u belangstelling voor deze bouwkavel of wilt u eerst een informatief gesprek, neem dan contact op met Marijke van Casteren. Dat kan via dit contactformulier of via 0485-460300. Kies in het formulier voor de optie bouwkavels.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon kavelverkoop: Marijke van Casteren. Telefoon: 0485-460300, E-mail: marijke.vancasteren@cgm.nl.