Leefbaarheidsbijdrage

De samenleving zit in een overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Hierdoor verandert de rol van de gemeente naar een meer regisserende en faciliterende rol. Dit betekent dat de gemeente burgers en organisaties faciliteert om met elkaar een leefbare, prettige samenleving te realiseren. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Subsidie is één van de instrumenten om deze prettige samenleving met elkaar te realiseren. Als onderdeel van een nieuw subsidiestelsel heeft de gemeente Mill en Sint Hubert vanaf 2018 de leefbaarheidsbijdrage vastgesteld. Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbudget als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen.

Het gaat hierbij om een bijdrage op het gebied van:

 • Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam
 • Hoe mooi is onze gemeente
 • We helpen elkaar

Waarvoor

Lokale vrijwilligersverenigingen en stichtingen kunnen de leefbaarheidsbijdrage aanvragen voor maatschappelijke activiteiten die zij uitvoeren. Inwoners van de gemeente kunnen ook een bijdrage aanvragen, maar de uitbetaling van de bijdrage verloopt via een lokale vereniging of stichting.

Onder maatschappelijke activiteiten worden activiteiten bedoeld die:

 • Om extra inzet van de vereniging of stichting vragen
 • Voldoen aan de doelstellingen binnen de onderstaande thema’s in het subsidiestelsel
 • Niet tot de kerntaak van de vereniging of stichting behoort

Thema's en subthema's

Thema 1: Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

 • Bewoners zijn betrokken en mede verantwoordelijk voor hun eigen woon- en leefomgeving.
 • De leefbaarheid in de dorpen en wijken wordt in stand gehouden en versterkt.

Thema 2: Een gezonde geest in een gezond lichaam

 • Jeugd kan opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving.
 • Bewegen voor jong en oud wordt bevorderd en gestimuleerd.

Thema 3: Hoe mooi is onze gemeente

 • Kunst en Cultuur is voor iedereen op een zodanig wijze toegankelijk dat kennis kan worden opgedaan, overgedragen en deel kan worden genomen aan hierbij behoren activiteiten.
 • De gemeente Mill en Sint Hubert is op een positieve manier op de kaart gezet en trekt bezoekers aan.

Thema 4: Wij helpen elkaar

 • Er is een sterk arsenaal aan vrijwilligers. Zij zetten zich in voor alle inwoners op het gebied van zorg, welzijn en educatie.
 • Mensen met een beperking kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten binnen het verenigingsleven.
 • Versterken van de sociale cohesie in de wijk/het dorp.

Voorwaarden

De activiteit:

 • is voor inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert
 • gaat ook zonder deze leefbaarheidsbijdrage door
 • valt binnen de wet- en (gemeentelijke) regelgeving
 • is geen kernactiviteit van de aanvrager
 • is primair niet gericht op commerciële doeleinden

Kijk voor alle specifieke voorwaarden in de nadere regel Leefbaarheidsbijdrage.

Welk bedrag kan ik aanvragen

Per unieke activiteit kan maximaal een leefbaarheidsbijdrage worden verleend van € 5000,-. Per kalenderjaar kan een aanvrager tot een maximum van € 5.000,- aan leefbaarheidsbijdrage ontvangen.

Wie beoordeelt mijn aanvraag

De beoordeling wordt ambtelijk uitgevoerd aan de hand van de gestelde criteria. Hierbij worden ook wegingsfactoren meegenomen, zoals deze zijn opgenomen in de nadere regel Leefbaarheidsbijdrage.  

Aanvragen

Momenteel is het niet mogelijk om Leefbaarheidsbijdrage aan te vragen.

Uw aanvraag voor de Leefbaarheidsbijdrage 2020 kunt u doen in de periode 1 januari tot 1 maart 2020.