Mill - Beerseweg (ongenummerd). Kavel zelfbouw

Aan de Beerseweg, nabij nummer 43 ligt een grote kavel waarop een riante woning kan worden gebouwd.

 

  

Foto’s: Kaartje locatie bouwkavel, luchtfoto bouwkavel, bouwkavel vanaf de openbare weg, bouw hier uw woning

Beoogde ontwikkeling

Het volume van de te bouwen woning mag maximaal 1.500m3 bedragen. Of zelfs nog groter op grond van afwijkende regels van het bestemmingsplan. Daarmee ontstaan ook mogelijkheden voor een aan huis gebonden beroep. De bouwkavel is gelegen bij de entree van Mill aan de doorgaande weg van Beers naar Mill. De kavel wordt verkocht via makelaardij Pieter Vloet Vastgoed en Advies.

Planning

Bestemmingsplan is onherroepelijk en vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Rol gemeente

De gemeente heeft voor de ontwikkeling het bestemmingsplan gewijzigd. Vanaf heden beperkt de rol van de gemeente zich tot toetsing van uw bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen op de bouw om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt.

Bijzonderheden

Het betreft nieuwbouw van een woning in het buitengebied, waarbij fors kan worden afgeweken van de reguliere inhoudsmaat.

Contact

Makelaardij: www.vloetvastgoed.nl.