Mill - Bernhardstraat 6a en 6b

Het project "Bernhardstraat" is onderdeel van het project "Centrumplan Mill".  De bouwlocatie is dan ook gelegen in de kern Mill aan de Bernhardstraat, meer precies aan Bernhardstraat 6a en 6b.

   

   

Foto’s: Bernhardstraat luchtfoto, bebouwingsindeling, al gerealiseerde woningen Bernhardstraat, logo Mooiland.

Beoogde ontwikkeling

De bouw van twee sociale en levensloopbestendige grondgebonden huurwoningen met parkeerruimte op eigen terrein.

Projectontwikkelaar

Het project wordt ontwikkeld door woningcorporatie Mooiland.

Planning

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee halfvrijstaande woningen. Mooiland laat een ontwerp maken voor woningbouw op deze locatie met het oog op de aan te vragen omgevingsvergunning. Naar verwachting start de bouw medio 2020.

Rol gemeente

Mooiland gaat het woningbouwproject ontwikkelen. De gemeente Mill en Sint Hubert verleent de omgevingsvergunning en neemt de herinrichting van de direct aangrenzende openbare ruimte, gelegen voor deze woningen, voor haar rekening.

Bijzonderheden

De woningen worden levensloopbestendig gebouwd. ‘Levensloopbestendig’ wil zeggen dat er in de woning  voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken de woning te blijven gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of als om een andere reden de veiligheid en toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. De woningen worden ook gasloos gebouwd.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Frans Verstegen. Telefoon: 0485-460300, E-mail: frans.verstegen@cgm.nl.