Mill - Centrumplan

Het Centrumplan Mill, de naam geeft het al aan, is een meerjarig plan dat gerealiseerd wordt in hartje Mill, globaal het gebied rondom de Sint Willibrorduskerk en het marktplein. Voor een precieze locatiebepaling, zie de diverse deelprojecten.

  

   

Foto’s: (met de klok mee) Centrum Mill, Myllesweerd gerealiseerd, Bernhardstraat gedeeltelijk gerealiseerd, Raboblok gerealiseerd.

Beoogde ontwikkeling

Het project Centrumplan Mill omvat de ontwikkeling van woningen, appartementen, de vervanging en uitbreiding van winkels, de bouw van een sociaal cultureel centrum (reeds gerealiseerd: Myllesweerd) en de herinrichting/aanleg van (nieuwe) openbare ruimte.

Projectontwikkelaar

In het Centrumplan Mill participeren de gemeente Mill en Sint Hubert en Ontwikkelingscombinatie Centrumplan Mill B.V. Deze combinatie bestaat uit Rialto Vastgoedontwikkeling en woningcorporatie Mooiland.

Planning en voortgang

In 2012 kwam het Sociaal Cultureel Centrum ‘Myllesweerd’ gereed. Ook is een deel van de openbare ruimte vanaf de Kerkstraat, het plein voor de kerk en een deel langs de kerk tot een gedeelte van de Stationsstraat opnieuw ingericht. Door woningcorporatie Mooiland  is ook één blok van twee-onder-een-kapwoningen aan de Bernhardstraat gerealiseerd. In het najaar van 2016 werd de laatste hand gelegd aan de inrichting van de openbare ruimte aan de Markt en de bouw van het nieuwe zogenaamde “Raboblok” bestaande uit commerciële ruimten (met name winkels en een nieuw Rabobankkantoor) met daarboven achttien huurappartementen van Mooiland. Het marktplein is groter geworden en biedt nu ruimte aan zo’n 140 parkeerplaatsen (blauwe zone). Het ‘Maaslandblok' is in 2019 opgeleverd.

Rol gemeente

De gemeente is met name verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente is ook de bouwer en eigenaar van cultureel centrum Myllesweerd.

Bijzonderheden

Met de ontwikkeling van het Centrumplan Mill moet een toekomstbestendig centrum ontstaan met een economische vitaliteit voor de lange termijn. Daarnaast wordt door het opwaarderen van het vastgoed en de aanleg van een hoogwaardige openbare ruimte, de leefbaarheid van Mill voor bewoners, ondernemers en bezoekers verbeterd.

Contact

Het Centrumplan Mill bestaat uit diverse deelprojecten. Kijk bij het betreffende deelproject onder Contact voor de gegevens van de contactpersoon.