Mill - De Straethof

Op een groot stuk braakliggende grond, tegen het centrum van Mill, moet eind 2019/begin 2020 wooncomplex De Straethof staan. De grond waar deze appartementen worden gebouwd, was vroeger in bezit van de familie Verstraaten. De boerderij (akkerbouw) van deze familie heette 'De Straethof'. Ook een basisschool die op deze locatie stond, droeg de naam De Straethof. In 2015 is deze school gesloopt.

   

   

Foto’s: (met de klok mee) De Straethof; bouwlocatie, luchtfoto bouwlocatie, luchtfoto met gebiedsindeling, impressie van de nieuwbouw.

Beoogde ontwikkeling

Het te bouwen complex zal bestaan uit 26 huurappartementen waarbij gebouwd wordt in twee en drie bouwlagen. Parkeren gebeurt aan de binnenzijde van het wooncomplex. 

Projectontwikkelaar

De ontwikkelaar van het project De Straethof is Cedrus Vastgoed uit Beek en Donk. Deze projectontwikkelaar heeft ook een eigen website met een projectpagina over De Straethof. Daarop is meer informatie over het project De Straethof te vinden, onder andere de indelingen van de diverse soorten appartementen.

Planning

Naar verwachting kan de bouw binnen afzienbare tijd beginnen. De nieuwbouw zal dan eind 2019/begin 2020 gereed zijn.

Rol gemeente

Cedrus Vastgoed gaat het woningbouwproject ontwikkelen. De rol van de gemeente beperkt zich vooral tot de procedures van bestemmingsplan en omgevingsvergunning en – na gereedkomen van de bouw – het herinrichten van de omgeving.

Bijzonderheden

Er is sprake van een herstructureringslocatie binnen bestaand bebouwd gebied, waarmee wordt aangesloten bij het principe van zuinig ruimtegebruik. De ontwikkeling is dan ook in lijn met het door de provincie Noord-Brabant voorgestane beleid. Het gaat om de bouw van levensloopbestendige woningen. ‘Levensloopbestendig’ wil zeggen dat er in de woning voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken de woning te blijven gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of als om een andere reden de veiligheid en toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. De woningen worden aardgasloos en energieneutraal gebouwd.