Mill - Havikstraat en Leeuwerikstraat

In Mill, binnen de vierhoek gevormd door de Havikstraat, Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Bastaardstraat, is ruimte voor woningbouw. Deze woningen worden gebouwd aan de zijde van de Havikstraat en de Leeuwerikstraat.

  

   

Foto’s (met de klok mee): Woningbouwlocatie; overzichtskaartje, luchtfoto, zicht op de locatie vanaf de hoek Gruttostraat en Bastaardstraat en vanaf de hoek Havikstraat en Gruttostraat.

Beoogde ontwikkeling

In het plangebied is ruimte voor 26 koopwoningen. Van deze woningen zullen er 8 worden gerealiseerd aan de Havikstraat. Er zullen 2 woningen worden gebouwd aan de Geniestraat. De overige 16 woningen worden gebouwd aan de zijde van de Leeuwerikstraat. De woningen zullen gasloos worden gebouwd.

Projectontwikkelaar

Van Wanrooij Projectontwikkelaar BV uit Geffen gaat de woningen ontwikkelen. Deze projectontwikkelaar heeft een projectwebsite "Nieuwbouwproject Thuis in Mill" met daarin allerlei informatie over dit project.

Planning

De woningen zullen gefaseerd worden gerealiseerd. Voorlopig wordt de volgende planning aangehouden.

  • Realisatie 8 woningen: 2020/2021
  • Realisatie 18 woningen: 2021/2022

Er moet nog een bestemmingsplan voor de locatie Leeuwerikstraat opgesteld worden en in procedure gebracht worden.

Rol gemeente

De gemeente heeft verschillende rollen. Zo heeft zij een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Ook heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de (woning)bouw.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Gert Middel. Telefoon: 0485-460300, E-mail: gert.middel@cgm.nl.