Mill - hoek Bosweg/Wanroijseweg

Op de hoek van de Bosweg en de Wanroijseweg (rotonde) ligt een grote bouwlocatie van ongeveer 10 hectare groot. Plaatselijk staat de locatie ook wel bekend als ’t Kavelt.

  

   

Foto’s (met de klok mee): ’t Kavelt, gebiedskaartje, globale bouwlocatie, zicht op plangebied vanaf Wanroijseweg, reclamebanner “bouw hier uw woning”.

Beoogde ontwikkeling

De gemeente wil in het gebied ongeveer honderd (koop-)woningen (laten) ontwikkelen. De woningen zullen gefaseerd worden gerealiseerd. Naar verwachting kan de uitvoering in 2020 starten.

Projectontwikkelaar

Dat is nog niet bekend.

Planning

Het gehele project zal in fasen worden uitgevoerd.

2020-2023: Fase 1 (realisatie van 50 à 60 woningen).

2023-2025: Fase 2 (realisatie resterende woningen).

Rol gemeente

De gemeente heeft diverse rollen. Op dit moment is de gemeente eigenaar van de gronden. Die gronden kunnen verkocht worden aan projectontwikkelaars. De gemeente gaat misschien ook zelf bouwkavels uitgeven in fase 1, daar is nog geen besluit in genomen. Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen op de bouw om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Gert Middel. Telefoon: 0485-460300, E-mail: gert.middel@cgm.nl.