Mill - hoek Hoogstraat/Oranjeboomstraat

Op de hoek van de Hoogstraat en de Oranjeboomstraat ligt een locatie die geschikt is voor woningbouw. Deze locatie is plaatselijk ook wel bekend als Vlaar. De bouwlocatie grenst aan weerszijden aan de openbare weg en aan de achterzijde tegen bestaande woonbebouwing. "Vlaar" wordt als (woningbouw-)project in een geheel ontwikkeld met het project "Woonhof". Kijk hier voor meer informatie over dit project.

    

   

Foto’s: Kaartje plangebied, bouwlocatie Vlaar vanaf Hoogstraat, bouwlocatie Vlaar vanaf Oranjeboomstraat, luchtfoto bouwlocatie.

Contact