Mill - hoek Pastoor Maasstraat/Schoolstraat

Op de hoek van de Pastoor Maasstraat en de Schoolstraat, ligt een stuk grond braak. Hier zal een wooncomplex verrijzen. De grond waar deze appartementen worden gebouwd, was vroeger in het bezit van de familie Verstraaten. De boerderij (akkerbouw) van deze familie heette De Straethof. Ook een basisschool die op deze locatie stond, droeg de naam De Straethof. In 2015 is deze school gesloopt. Het wooncomplex zal, gelet op deze geschiedenis, eveneens De Straethof gaan heten. 

   

   

Foto’s: (met de klok mee) De Straethof; bouwlocatie, luchtfoto bouwlocatie, luchtfoto met gebiedsindeling, impressie van de nieuwbouw.

Beoogde ontwikkeling

Het te bouwen complex zal bestaan uit 26 huurappartementen waarbij gebouwd wordt in twee en drie bouwlagen. Parkeren gebeurt aan de binnenzijde van het wooncomplex. 

Projectontwikkelaar

De ontwikkelaar van het project De Straethof is Cedrus Vastgoed uit Beek en Donk. Deze projectontwikkelaar heeft ook een eigen website met een projectpagina over De Straethof. Daarop is meer informatie over het project De Straethof te vinden, onder andere de indelingen van de diverse soorten appartementen.

Planning

Voorjaar 2020

Indien de bouw geen tegenvallers oplevert, wordt het complex in het voorjaar van 2020 opgeleverd. Na de bouw van het wooncomplex wordt ook de omgeving opnieuw ingericht waarbij ook diverse bomen worden geplant.

April 2019

De bouw is begonnen.

  

Februari 2019

Op 27 februari 2019 hebben Robert Hellings, directeur van projectontwikkelaar Cedrus Vastgoed BV en wethouder Jos van den Boogaart een (aangepaste) overeenkomst ondertekend. Daarmee wordt het bouwen van appartementencomplex De Straethof concreet.

Rol gemeente

Cedrus Vastgoed gaat het woningbouwproject ontwikkelen. De rol van de gemeente beperkt zich vooral tot de procedures van bestemmingsplan en omgevingsvergunning en – na gereedkomen van de bouw – het herinrichten van de omgeving.

Bijzonderheden

Er is sprake van een herstructureringslocatie binnen bestaand bebouwd gebied, waarmee wordt aangesloten bij het principe van zuinig ruimtegebruik. De ontwikkeling is dan ook in lijn met het door de provincie Noord-Brabant voorgestane beleid. Het gaat om de bouw van levensloopbestendige woningen. ‘Levensloopbestendig’ wil zeggen dat er in de woning voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken de woning te blijven gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of als om een andere reden de veiligheid en toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. De woningen worden aardgasloos en energieneutraal gebouwd. Van der Horst Aannemers uit Mill gaat het project bouwen. Daar zijn de ontwikkelaar en de gemeente blij mee want zo blijven lokale bedrijven betrokken en blijft de werkgelegenheid in de gemeente zélf.

Contact