Mill - hoek Stationsstraat/Spoorstraat

Op de hoek van de Stationsstraat en de Spoorstraat was vroeger een café gevestigd; café Geert. Op deze locatie is nu ruimte ontstaan voor woningbouw.

   

   

Foto’s (met de klok mee): Bouwlocatie ‘Café Geert’, luchtfoto bouwlocatie, te slopen bebouwing, (voorlopige) schets van de herontwikkeling.

Beoogde ontwikkeling

Het inmiddels leegstaande pand zal gesloopt worden. Daarvoor in de plaats komen vier vrijstaande woningen, twee aan de Stationsstraat en twee aan de Spoorstraat. Het gaat om royale woningen waarbij met name de woning op kavel nummer drie (zie afbeelding) een ‘robuust tegenwicht’ moet vormen ten opzichte van het aan de overzijde van de straat staande pand. Let op. De afbeelding laat een voorlopige opzet zien. Er wordt nog gesproken over de precieze opzet van het bouwplan.

Projectontwikkelaar

Harrie van Vugt Beheer B.V. treedt op als projectontwikkelaar.

Planning

Door de initiatiefnemer is een principeverzoek ingediend. Dit principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van het ruimtelijk plan vindt voordat een formele vraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend. Bij het principeverzoek komt de kans van slagen aan bod. Het principeverzoek wordt ook besproken met de aanwonenden.

Rol gemeente

De gemeente is op dit moment nog in overleg met de verzoeker over de herontwikkeling van de locatie. De gemeente heeft ook een rol bij  de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Na de bouw heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte.

Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0485-460300 of info@gemeente-mill.nl.