Mill – Karstraat 27

De te ontwikkelen locatie heeft als adres Karstraat 27 in Mill. Voorheen was hier een dierenspeciaalzaak gevestigd.

   

   

Foto’s (met de klok mee): De te ontwikkelen locatie: gebiedskaartje, luchtfoto, zicht op de locatie vanaf de Karstraat en vanaf de Molenstraat.

Beoogde ontwikkeling

Zoals het er nu naar uitziet komt op deze locatie woningbouw.

Projectontwikkelaar

Het pand (de voormalige dierenwinkel) is in eigendom van een particulier; de heer Verhoeven te Boxtel.

Planning

Door de initiatiefnemer is een principeverzoek ingediend. Dit principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van het ruimtelijk plan vindt voordat een formele vraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend. Bij het principeverzoek komt de kans van slagen aan bod. Het principeverzoek wordt ook besproken met de aanwonenden.

Rol gemeente

De gemeente is in overleg met verzoeker over de herontwikkeling van de locatie. Zie hiervoor onder Planning. De gemeente heeft ook een rol bij  de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Na de bouw heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte.

Contact

Dit project wordt door een particulier ontwikkeld. Er is vanuit de gemeente geen specifiek contactpersoon aangewezen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Mill en Sint Hubert 0485-460300.