Mill - Maaslandblok

De bouwlocatie ligt in de kern Mill. Aan de voorzijde ligt de Markt, de achterzijde grenst aan de Julianastraat. De huisnummering wordt Markt 1 tot en met 9 en Markt 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12 en 12a.

   

   

Foto’s: (met de klok mee) Kaartje plangebied, te slopen bebouwing, impressie nieuwbouw zijde Julianastraat en zijde Markt.

Beoogde ontwikkeling

Het Maaslandblok zal bestaan uit de bouw van vijf winkelruimtes met daarboven twaalf sociale, levensloopbestendige huurwoningen (appartementen boven de winkelruimtes). Deze appartementen zullen als nultreden-woningen worden uitgevoerd.

Projectontwikkelaar

Het Maaslandblok wordt ontwikkeld door de Ontwikkelingscombinatie Centrumplan Mill B.V. Deze combinatie bestaat uit Rialto Vastgoedgoedontwikkeling en woningcorporatie Mooiland.

Planning

Naar verwachting zal de nieuwbouw eind 2019 worden opgeleverd.

Rol gemeente

De projectontwikkelaar gaat het woningbouw- annex winkelproject realiseren. De gemeente neemt de herinrichting van de op deze bouwlocatie aansluitende openbare ruimte voor haar rekening. Deze herinrichting begint direct na afronding van het bouwproject. Het gaat hierbij om de openbare ruimte aan zowel de voor- als de achterzijde.