Mill - Markt 1-9 en 2-12a

Deze bouwlocatie ligt in de kern Mill. In Mill is dit bouwproject ook wel bekend onder de naam Maaslandblok. Het Maaslandblok valt onder het Centrumplan Mill. Aan de voorzijde ligt de Markt, de achterzijde grenst aan de Julianastraat. De huisnummering wordt Markt 1 tot en met 9 en Markt 2 tot en met 12a.

    

    

Foto’s: (met de klok mee) Kaartje plangebied, te slopen bebouwing, impressie nieuwbouw zijde Julianastraat en zijde Markt.

Beoogde ontwikkeling

Het Maaslandblok zal bestaan uit de bouw van vijf winkelruimtes met daarboven twaalf sociale, levensloopbestendige huurwoningen (appartementen boven de winkelruimtes). Deze appartementen zullen als nultredenwoningen worden uitgevoerd.

Projectontwikkelaar

Het Maaslandblok wordt ontwikkeld door de Ontwikkelingscombinatie Centrumplan Mill B.V. Deze combinatie bestaat uit Rialto Vastgoedgoedontwikkeling en woningcorporatie Mooiland.

Planning

November 2019

Op woensdag 27 november 2019 zijn de 12 appartementen in het vernieuwde Maaslandblok officieel opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Anne Wilbers, bestuurder van woningcorporatie Mooiland, en wethouder Jos van den Boogaart waren daarbij aanwezig. Het nieuwe Maaslandblok, gelegen aan het Marktplein, geeft het centrum van Mill een vernieuwde impuls.  

Juni 2019

Op maandag 17 juni 2019 werd het hoogste punt bereikt bij de nieuwbouw van het Maaslandblok in Mill. De bouw verloopt dus voorspoedig. Inmiddels zijn ook alle appartementen toegewezen. Naar verwachting ontvangen de huurders eind 2019 de sleutel van het appartement.

Wilt u meer informatie over (andere) huurappartementen dan kunt u contact opnemen met Mooiland via info@mooiland.nl of 088-4501010. Wilt u meer informatie over het huren van een winkelruimte? Er zijn nog twee winkelruimten te huur (128 en 110 bruto vierkante meter). Belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met Rialto Vastgoedontwikkeling via verhuur@rialtovastgoed.nl of 073-7511788.

April 2019

De sloop is afgerond en de bouw is begonnen. Hieronder een nieuwe artist impression van het Maaslandblok.

Januari 2019

Inmiddels is de sloop van het oude Maaslandblok bijna afgerond. De bovengrondse bebouwing is verwijderd, wat resteert zijn grondwerkzaamheden en ander afrondend werk. Een trafohuisje is inmiddels verplaatst.

Rol gemeente

De projectontwikkelaar gaat het woningbouw- annex winkelproject realiseren. De gemeente neemt de herinrichting van de op deze bouwlocatie aansluitende openbare ruimte voor haar rekening. Deze herinrichting begint direct na afronding van het bouwproject. Het gaat hierbij om de openbare ruimte aan zowel de voor- als de achterzijde.

Contact