Mill - Stationsstraat 21

Aan de Stationsstraat 21 in Mil stond tot het voorjaar van 2019 een concertzaal. Omdat dit gebouw niet meer voldeed is het gesloopt. Door de vrijgekomen ruimte samen te voegen met het er achter liggende parkeerterrein ontstond een mooie locatie voor woningbouw. Die locatie is nu in ontwikkeling.

   

Bouwwerkzaamheden in volle gang  

Foto’s: Voorzijde en parkeerterrein van de inmiddels gesloopte concertzaal, bouwwerkzaamheden in volle gang, luchtfoto herontwikkelingslocatie.

Beoogde ontwikkeling

Het college heeft besloten om deze locatie te reserveren voor de CPO Woongroep Concertzaal. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De CPO Woongroep Concertzaal heeft als doel om op deze locatie tien levensloopbestendige koopwoningen voor senioren te realiseren. De parkeerruimte voor de te ontwikkelen woningen dient gerealiseerd te worden binnen de projectlocatie.

Projectontwikkelaar

De locatie gaat ontwikkeld worden door de CPO Woongroep Concertzaal.

Planning en voortgang

Zomer 2021

De planning is dat de bouw van de woningen begin juli 2021 gereed is. Direct aansluitend gaat de gemeente het gebied woonrijp maken (inrichten). Daarna kunnen de bewoners verhuizen naar de nieuwe woningen en kan dit project afgerond worden.  

Oktober 2020

De gemeente heeft de in de periode juli – begin oktober 2020 de grond bouwrijp gemaakt. De 10 kavels worden overgedragen aan de 10 kopers van de CPO. Direct na de overdracht van de gronden is gestart met de bouw van de woningen.

Juli 2019

De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er worden de komende periode nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting kan het herziene bestemmingsplan eind 2019 worden vastgesteld. Indien de onderzoeken geen bijzonderheden opleveren en het bestemmingsplan eind 2019 kan worden vastgesteld kan de bouw in naar verwachting de eerste helft van 2020 beginnen.

Maart 2019

De sloop van de voormalige concertzaal aan de Stationsstraat in Mill is begonnen. Eerder deze maand al werd ter plaatse groen verwijderd en een enkele boom gekapt. Eerst vindt aan de binnenzijde van het gebouw een asbestsanering plaats. Vervolgens worden sloopwerkzaamheden uitgevoerd in het gebouw. Naarmate het slopen vordert, worden de werkzaamheden ook aan de buitenzijde zichtbaar. Als alles volgens planning verloopt, zijn de sloopwerkzaamheden eind mei afgerond.

December 2018

Grondreserveringsovereenkomst

In december 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van de Woongroep Concertzaal Mill en wethouder J.G.M. van den Boogaart een grondreserveringsovereenkomst. Daarmee bevestigde de gemeente dat zij voor deze woongroep exclusief een stuk grond reserveert. De woongroep heeft met de ondertekening de inspanningsverplichting op zich genomen om binnen de periode van de overeenkomst verregaande voorbereidingen voor de bouw van woningen te treffen. De grondreserveringsovereenkomst heeft een looptijd van één jaar. Verstrijkt de termijn zonder dat de Woongroep heeft aangetoond de ontwikkeling voor elkaar te krijgen, dan heeft de gemeente de handen weer vrij om met een andere partij tot ontwikkeling te komen.

Tv-opname

Bij de ondertekening is een tv-opname gemaakt waarin wethouder Van den Boogaart en de voorzitter van de Woongroep Concertzaal Mill ingaan op de grondreserveringsovereenkomst en de woningbouwplannen. Bekijk hieronder het fragment.

September 2018

In september 2018 start de gemeente met het wijzigen van het bestemmingsplan. Daarna zal de gemeente later in 2018 een overeenkomst sluiten met de CPO.

Rol gemeente

De gemeente heeft opdracht gegeven voor de sloop  van de voormalige concertzaal en wijzigt het bestemmingsplan. De gemeente zal ook het terrein bouwrijp gaan maken. De CPO zal opdrachtgever zijn voor de bouw van de woningen. Als de woningen gereed zijn zal de gemeente de openbare ruimte nog woonrijp maken (inrichten).

Bijzonderheden

Er zullen levensloopbestendige woningen worden gebouwd voor de doelgroep senioren. De CPO Woongroep Concertzaal streeft een hoog duurzaamheidsniveau na.

Contact

  • Gemeentelijk contactpersoon: Anneke Heermans. Telefoon: 0485-460300, E-mail: anneke.heermans@cgm.nl.
  • Contactpersoon CPO-groep: Theo de Klijn 06-27229525.