Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant

Publicatiedatum: Maandag 23 maart 2020

Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als thuiswerken niet mogelijk is, als u een boodschap moet doen of als u voor een ander zorgt.
  • Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet met meerdere personen.
  • Jonge kinderen kunnen buiten spelen, maar gebruik hierbij het gezonde verstand.
  • Blijf in elke situatie de afstand van 1,5 meter tot elkaar in acht nemen en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
  • Geen samenkomsten tot 1 juni, ook onder de 100 personen.
  • Heeft een lid van uw gezin koorts? Dan moeten alle leden uit het huishouden thuis blijven. Tenzij uw partner een vitaal beroep uitoefent, dan mag die wel gaan werken.
  • Burgemeesters krijgen ruimere bevoegdheden om te handhaven.
  • Er kunnen boetes worden opgelegd.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)