Wilbertoord - Moerboom III, kavels zelfbouw

Aan de noordzijde van Wilbertoord, gelegen tussen de Van Ophovenlaan en de Verbindingsweg ligt het plangebied Moerboom III.

    

Foto’s: Moerboom, mogelijkheden voor zelfbouwers.

Beoogde ontwikkeling

In Wilbertoord wordt gewerkt aan het woningbouwplan Moerboom III. De gemeente Mill en Sint Hubert geeft hier ongeveer 56 kavels uit voor zelfbouwers. Maar ook projectontwikkelaars zijn in het gebied actief. “Ongeveer 56 kavels” want de kavelindeling kan wijzigen, als potentiele kopers dat wensen. Het totale plangebied, 39.690 m2 groot, bestaat uit twee gedeelten, ieder met een eigen karakter. Een noordelijk deel, grenzend aan de entree van het dorp en wat ruimer van opzet en een zuidelijk deel dat de afronding vormt van de aangrenzende wijk Moerboom. De Verbindingsweg behoort tot het zuidelijk deel. Deze fase is nagenoeg gereed. De fase Ophovenlaan wordt nu aangepakt. Daar is plaats voor ongeveer 28 nieuw te bouwen woningen. Eind 2021, begin 2022 begint het bouwrijp maken van de fase ‘Ophovenlaan’.

Bekijk hier de inrichtingsschets van het plangebied (PDF 760KB).

Projectontwikkelaar

In het gehele plangebied zijn verschillende projectontwikkelaars actief maar er is ook ruimte voor zelfbouwers.

Planning

De fase Verbindingsweg nadert zijn voltooiing. De fase Ophovenlaan wordt eind 2021, begin 2022 bouwrijp gemaakt.

Rol gemeente

De gemeente is eigenaar van de gronden en verkoopt bouwkavels ten behoeve van woningbouw. Verder heeft de gemeente een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt.

Kavels voor zelfbouwers

Wilt u in het plangebied Moerboom III zelf uw woning bouwen, kijk dan hieronder voor meer informatie.

Op alle verkopen zijn de algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels (PDF) voor de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert van toepassing. De gemeente Mill en Sint Hubert hanteert een systeem van grondprijsdifferentiatie. Dat wil zeggen dat onder bepaalde voorwaarden korting wordt gegeven op de grondprijs. Lees hier meer over grondprijsdifferentiatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke van Casteren via dit contactformulier of via 0485-460300. Kies in het formulier voor de optie bouwkavels.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon kavelverkoop: Marijke van Casteren. Telefoon: 0485-460300, E-mail: marijke.vancasteren@cgm.nl.