Monumentale bomen

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft een lijst van monumentale en potentieel monumentale bomen vastgesteld.  

Bent u in het bezit van een beschermde boom of andere beschermde houtopstand? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de kosten van het onderhoud. Wij raden u aan om eerst te controleren of het om een monumentale boom gaat.

Monumentale bomencheck

Zo kunt u opzoeken of op uw grond een beschermde boom of beschermde houtopstand staat:

  1. Ga naar deze link naar het Gis-portaal ‘Natuur en Landschap’
  2. Zoek uw adres op bij 'zoekopties'
  3. Wanneer er een donkergroen bolletje op uw perceel staat, dan gaat het om een monumentale boom.

Wanneer u dubbelklikt op de monumentale boom (donkergroen bolletje) verschijnt de Latijnse naam, de Nederlands naam, geschat plantjaar en een foto van de betreffende boom.

Hoe werkt het

  1. Wanneer uit de bomencheck blijkt dat het om een monumentale boom gaat, kunt u een verzoek om bijdrage in de kosten doen.
  2. Dit verzoek dient u vóór uitvoering van de werkzaamheden aan te vragen.
  3. Bij het aanvraagformulier voegt u een offerte toe waarin de werkzaamheden en de kosten opgenomen zijn. Deze offerte moet opgesteld zijn door een deskundig boomverzorger. Ook heeft u toestemming van de eigenaar van de boom nodig.
  4. Na het indienen van de aanvraag, ontvangt u een brief waarin de hoogte van de gemeentelijke bijdrage is vermeld.
  5. Zodra u de werkzaamheden heeft laten uitvoeren doet u een verzoek om uitbetaling in met de originele rekening en een betalingsbewijs (kopie rekeningafschrift) bij de gemeente.
  6. Dan ontvangt u de uitbetalingsbrief waarin de definitieve bijdrage wordt vastgesteld. De bijdrage is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en dit bedrag wordt vervolgens uitbetaald.

Onderliggend beleid

Korte samengevat komt de regeling hierop neer dat een bijdrage mogelijk is als de boom monumentaal is (zichtbaar op de kaart). Er wordt maximaal 50% van de kosten vergoed met een maximum van € 500 voor een monumentale boom en maximaal € 250 voor een potentieel monumentale boom. De bijdrage kan 1x per 10 jaar per boom aangevraagd worden.

Aanvragen

Om in aanmerking voor een bijdrage te kunnen komen dient dit aanvraagformulier (inloggen met DigiD) in te vullen. Deze dient u samen met een offerte van een deskundig boomverzorger naar de gemeente worden verzonden. Uw aanvraag zal dan in behandeling worden genomen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cristel Colenbrander via info@gemeente-mill.nl of via 0485-460300.