Muziekonderwijs

De gemeente wil deelname aan muziekonderwijs onder kinderen en jongeren bevorderen door de financiële drempel voor muzieklessen te verlagen. Daarom komen leerlingen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming (subsidie) in de lesgeldbijdrage. Op deze pagina leest u als ouder/voogd en aanbieder van muziekonderwijs welke voorwaarden bij deze subsidie horen en hoe u deze kunt aanvragen.

Voorwaarden

1 Er zijn 2 subsidietijdvakken waarvoor subsidie kan worden aangevraagd namelijk 1 augustus 2021 tot 1 februari 2022 en 1 februari 2022 tot en met juli 2022
2 De subsidieaanvraag verloopt via de aanbieder van muziekonderwijs
3 De subsidie geldt voor instrumentaal muziekonderwijs, zang of theorielessen of algemene muzikale vorming. Er kan voor maximaal één instrument of cursus per tijdvak een aanvraag worden ingediend
4 De gemeente draagt maximaal de helft (50%) van de leskosten bij. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 100,00 per tijdvak. Het totale subsidiebudget beschikbaar is €15.000,- per tijdvak. Indien het totaal aangevraagde bedrag hoger uitvalt wordt de subsidie verlaagd
5

Daarnaast moet de lessen aan de volgende voorwaarden voldoen

  • De lessen worden verzorgd door een door de gemeente erkende muziekdocent
  • De lessen duren minimaal 30 minuten
  • De groepsgrootte bij groepslessen is maximaal 4 personen, bij algemene muzikale vorming maximaal 8 personen
  • De lessen worden verzorgd binnen de gemeente Mill en Sint Hubert

Ik ben ouder

Bent u ouder of voogd van een kind/jongere uit de gemeente Mill en Sint Hubert in de leeftijdscategorie 6 tot en met 17 jaar? Dan kunt u – via uw muziekaanbieder - voor hem of haar subsidie aanvragen voor het volgen van muzieklessen. U vult hiervoor het aanvraagformulier (ouderverklaring) subsidie muziekonderwijs in en levert deze in bij de aanbieder. De aanbieder van het muziekonderwijs vraagt de subsidie voor u aan. De toegekende subsidie wordt vervolgens aan de aanbieder verstrekt. Hij of zij betaalt het subsidiebedrag aan u uit of verrekent dit bedrag met de leskosten. Bekijk de Ouderinformatie/Toelichting ouders voor een toelichting op het aanvraagformulier.

Ik ben aanbieder

Leerlingen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar die muziekonderwijs bij u volgen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het lesgeld. Hiervoor is het van belang dat u erkenning aanvraagt als muziekdocent. Dit doet u door het aanvraagformulier erkenning muziekdocent in te vullen en op te sturen naar info@gemeente-mill.nl met als onderwerpregel ‘Muziekonderwijs’. Daarnaast dient u voor respectievelijk 1 oktober 2021 en 1 maart 2022 een subsidieaanvraag in met het aanvraagformulier subsidie muziekonderwijs. Deze bestaat uit het aanvraagformulier, een bijlage en de ouderverklaring(en). Deze stuurt u eveneens naar info@gemeente-mill.nl.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Bij de aanvraag erkenning muziekdocent dient u ook een verklaring omtrent gedrag (VOG) te voegen. Onder documenten treft u een vooraf gedeeltelijk ingevuld VOG-aanvraagformulier aan. U dient dit formulier aan te vullen met uw eigen gegevens en de aanvraag op het gemeentehuis van uw woonplaats in te dienen.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie voor deelname aan muziekonderwijs? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeente-mill.nl of 0485-460300.