N264 Sint Hubert

Wegwijzer borden

Het onderzoek moet voor wat betreft het grondgebied van onze gemeente duidelijk maken welke maatregelen genomen kunnen worden om de overlast van doorgaand verkeer door de kom van Sint-Hubert op te lossen.

Projectpagina provincie

De provincie Noord-Brabant is, als wegbeheerder, verantwoordelijk voor het onderzoek en de uiteindelijke oplossingsrichtingen die gekozen worden. De provincie heeft op haar website een speciale projectpagina aangemaakt met onder andere informatie over de planning van het onderzoek. Op deze projectpagina vindt u ook een reactieformulier.

Reageren

De provincie en de gemeente Mill en Sint Hubert nodigen eenieder – belangengroepen en individuele burgers – van harte uit om hun ervaringen en problemen op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming ten aanzien van deze provinciale weg voor dit onderzoek en alles wat daar bij hoort, kenbaar te maken. Reageren kan via het reactieformulier maar ook per e-mail via N264@brabant.nl

Documenten

Nieuwsbrief 26 maart 2018 (PDF)