Omgevingsvergunning aanvragen

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen samengevoegd in één omgevingsvergunning. Zo kunt u al uw vergunningen in een keer aanvragen bij één loket. Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk hebt u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online (inloggen met DigiD) van de Rijksoverheid.

Duurzaam (ver)bouwen

Slim omgaan met energie is goed voor het milieu en kan u veel geld schelen. Daarnaast moeten vanaf 1 januari 2021 alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)-eisen. Dit is hét moment om na te denken over slimme duurzame maatregelen voor uw gebouw. In onderstaande documenten laten we u aan de hand van 15 tips zien waar u aan kunt denken op het gebied van energie, bouwmaterialen en natuur. Ook leest u hoe de gemeente u kan ondersteunen.

Tijdelijk langere behandeltermijn

Vanwege de aantrekkende bouw ontvangt de gemeente momenteel beduidend meer aanvragen. Hierdoor is de behandeltermijn langer dan gebruikelijk. Momenteel moet u rekening houden met een gemiddelde behandeltermijn van zeven weken. Dit is tijdelijk. We doen ons uiterste best om de achterstand weg te werken. Excuses voor het ongemak.

Aanpak

Voordat u een officiële vergunning aanvraagt, kunt u het beste de volgende stappen doorlopen:

Stap 1

Doe een vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl (inloggen met DigiD).
Hier kunt u zien of u een vergunning nodig is.

- Wanneer de uitkomst "vergunningsvrij" is, dan kunt u starten met de werkzaamheden.
- Wanneer de uitkomst "vraag een vergunning aan" is, dan kunt u verder gaan met stappen 2 en 3. 
Stap 3 is geen verplichting, maar wij adviseren dit wel te doen.
 Stap 2

Kijk daarna of het bestemmingsplan toereikend is.
Raadpleeg hiervoor de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op "Plannen zoeken" en vul een adres in.

 Stap 3

U dient een conceptaanvraag (vooroverleg) bij ons in.
Wanneer dit vooroverleg zo volledig mogelijk wordt ingediend, kunnen wij voor u bepalen of uw verzoek misschien toch vergunningsvrij is of dat u echt een officiële vergunning moet aanvragen. De landelijke regelingen kunnen namelijk strenger zijn dan de gemeentelijke bepalingen.
Het voordeel van het indienen van een vooroverleg is dat u in een vroegtijdig stadium, zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag en zonder hoge kosten inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee u rekening dient te houden.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn van verschillende factoren afhankelijk. Een duidelijke prijs kunnen wij hier niet noemen. Een overzicht van de kosten staat in de legesverordening.

Meer informatie

Heeft u de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor vult u dit contactformulier (kies voor de optie overige vragen) in.