Ruimtebehoefte onderzoek

Ben jij een van de ondernemers binnen onze gemeente? Doe dan mee aan het ruimtebehoefte onderzoek. Deelnemen duurt maar 7 minuten.

Doel van het onderzoek

Om te kunnen groeien naar een volgende fase hebben bedrijven ruimte nodig. Bedrijfsruimte of grond die ze kunnen huren of kopen om daar een eigen bedrijfsgebouw op te zetten.

Aan ondernemers die zijn gevestigd in de gemeente Mill en Sint Hubert wordt gevraagd deel te nemen aan het ruimtebehoefte onderzoek. Het doel is om de toekomstige ruimtevraag van bedrijven inzichtelijk te krijgen. Op die manier kan er een inschatting worden gemaakt of er voldoende aanbod van bedrijfsruimte is binnen de gemeente of in de nabije omtrek. De resultaten zullen worden aangeboden aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Deelnemen

Alvast hartelijk dank voor de deelname aan het onderzoek.