Ontheffing parkeerschijfzone

Direct regelen Afspraak maken

Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone)? Dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. Hiermee kunt u maximaal twee uur parkeren binnen de blauwe zone.

Woont u in het blauwe zone gebied, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan twee uur in de blauwe zone mag parkeren. Er wordt maximaal een ontheffing per adres verleend. Een ontheffing geldt voor maximaal twee kentekens. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers.

Voorwaarden

De gemeente Mill en Sint Hubert stelt de volgende voorwaarden voor ontheffing van de parkeerschijfzone voor haar inwoners: Voorwaarden parkeerontheffing blauwe zone.

Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt (bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract).

De aanvraag tot ontheffing dient u in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en verstrekt de ontheffing als uw aanvraag wordt goedgekeurd. Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen vier weken afgehandeld.

Aanvragen en kosten

Aanvragen

De ontheffingen voor 2021 kunnen weer online en schriftelijk worden aangevraagd.

Kosten

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, is dit gratis.