Inschrijving pachtgrond gemeente Mill en Sint Hubert 2020

Publicatiedatum: Vrijdag 22 november 2019

Voor 2020 zijn er acht percelen pachtgrond ten behoeve van de geliberaliseerde pacht tot 31 december 2020 beschikbaar.

Het betreft de volgende percelen pachtgrond:

  1. Het perceel, groot ongeveer 1.55.45 ha, gelegen aan de Uilweg te Mill.
  2. Het perceel ’t Kavelt aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg te Mill is verdeeld in 4 percelen pachtgrond. Er is 1 deelperceel pachtgrond, groot ongeveer 2.28.95 ha, voor de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Dit deelperceel dient als grasland te worden gebruikt.
  3. Het perceel, groot ongeveer 2.90.53 ha, gelegen aan de Udensedijk. Wel liggen er vier hogedruk gasleidingen van de NV Nederlandse Gasunie.
  4. Het perceel, groot ongeveer 3.86.37 ha, gelegen aan de Maurikstraat te Langenboom. Echter, er mag op een deel van het perceel niet met chemicaliën worden gespoten. Dit betreft 10 meter rondom het perceel dat is gelegen op de hoek van de Maurikstraat.
  5. Het perceel, groot ongeveer 2.49.25 ha, gelegen tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg te Mill.
  6. Het perceel, groot ongeveer 2.99.35 ha, gelegen aan de Gagelweg te Mill.
  7. Het perceel, groot ongeveer 2.56.85 ha, gelegen aan de Graafseweg.
  8. Het perceel, groot ongeveer 1.03.20 ha, gelegen aan de Voordijkse Veldweg.

Het jachtrecht op voornoemde percelen is verhuurd aan een Wildbeheereenheid. Dit betekent dat op de voornoemde percelen pachtgrond jachtrecht zit.

Situatietekeningen 

De situatietekeningen van de voornoemde percelen liggen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Op de situatietekening van de Udensedijk staat de globale ligging van de vier hogedruk gasleidingen aangegeven. Op de situatietekening van de Maurikstraat staat aangegeven waarop niet met chemicaliën mag worden gespoten. U kunt hier de situatietekeningen (PDF) bekijken.

Bod uitbrengen 

Wilt u in aanmerking komen voor de pacht van grond in 2020 dan kunt u een bod doen door het inschrijfformulier (PDF) in te vullen en uw bod vóór vrijdag 13 december 2019 te mailen naar teamgrondzaken@cgm.nl. U dient een bod te doen inzake de pachtprijs per ha. Vervolgens krijgt u per mail een ontvangstbevestiging.

Degene met het hoogste bod zal in principe de grond geliberaliseerd kunnen pachten. De gemeente behoudt zich het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan.

Als u pachtgrond wordt toegewezen, dan wordt u naast de pachtprijs ook ruilverkavelingslasten (behalve bij de percelen aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg, aan de Maurikstraat, tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg en aan de Graafseweg), waterschapslasten en toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

Voor het doen van een bod dient u in de gemeente Mill en Sint Hubert te wonen en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf te beschikken.

Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen en wel een bod heeft gedaan, dan dient u hierover uiterlijk op dinsdag 17 december 2019 telefonisch contact op te nemen met Emile Kersten of Sandra van Osch van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 0485-460300. Ook voor vragen kunt u hier terecht.