Projecten

AgroProeftuin de Peel

In AgroProeftuin de Peel werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden, waaronder de gemeente Mill en Sint Hubert, samen onder de vlag van AgriFood Capital aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw.

Bestemmingsplan buitengebied

De gemeente Mill en Sint Hubert is bezig met de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

De Kuilen

Het gebied ‘De Kuilen’ is gelegen aan de noordwestzijde van de kern Mill en functioneert als een natuur- en recreatiegebied. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft op 7 februari 2019 de gebiedsvisie ‘De Kuilen’ vastgesteld.

De Verborgen Raamvallei

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt een prachtig gebied. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Duits lijntje

Het Duits Lijntje was ooit een unieke spoorverbinding tussen Oost en West. De spoorlijn is in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS).

Kerkenvisie

Een kerkenvisie moet u zien als een strategische blik op de toekomst van kerkgebouwen. Veel kerken komen leeg te staan en verliezen daarmee hun functie. Dus moet er een andere bestemming worden gevonden want slopen van een kerkgebouw is meestal geen optie.

Kunstwerk op de Markt in Mill

Kunstwerk op de Markt is onderdeel van het Centrumplan in Mill. Op deze pagina kunnen beeldend kunstenaars en designers uit de bredere regio Land van Cuijk met affiniteit voor Mill en omgeving informatie vinden over de voorwaarden om hun ontwerpen in te sturen. 

Speelplek Wilgenlaan - Vuurdoorn

Dit jaar is de speelplek aan de Wilgenlaan opgeknapt. Met een aantal betrokken ouders uit de directe omgeving hebben we samen bekeken wat er nodig was om de speelplek op te knappen en te behouden wat goed was.

Tegengaan wateroverlast

Definitieve rapportage onderzoek wateroverlast gemeente Mill en Sint Hubert.

Wateroverlast Bernhardstraat

Op 24 mei 2019 heeft de gemeenteraad het onderzoek Wateroverlast Mill en Sint Hubert vastgesteld. Een van de overlastlocaties die hieruit naar voren komt is de Bernhardstraat.