Projecten

Bestemmingsplan buitengebied

De gemeente Mill en Sint Hubert is bezig met de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Conceptvisie De Kuilen

Ten zuidoosten van Langenboom bevinden zich plassen. Deze zijn ontstaan door de activiteiten van een steenfabriek. Deze plassen vormen het natuur- en recreatiegebied 'De Kuilen'. Voor dit gebied is een conceptvisie opgesteld.

De Verborgen Raamvallei

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt een prachtig gebied. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Duits lijntje

Het Duits Lijntje was ooit een unieke spoorverbinding tussen Oost en West. De spoorlijn is in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS).

Kunstwerk op de Markt in Mill

Kunstwerk op de Markt is onderdeel van het Centrumplan in Mill. Op deze pagina kunnen beeldend kunstenaars en designers uit de bredere regio Land van Cuijk met affiniteit voor Mill en omgeving informatie vinden over de voorwaarden om hun ontwerpen in te sturen. 

N264 Sint Hubert

De provincie onderzoekt samen met de gemeenten Uden en Mill en Sint Hubert hoe de leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming kan verbeteren op de provinciale weg N264. Het gaat daarbij om het deel van de weg tussen de A50 bij Uden en de randweg bij Haps.