Speelplek Wilgenlaan - Vuurdoorn

Dit jaar is de speelplek aan de Wilgenlaan aan de beurt om opgeknapt te worden. Via Sandra Braam hebben we een aantal betrokken ouders uit de directe omgeving van de speelplek gevonden, waarmee we samen hebben bekeken wat er nodig is om de speelplek op te knappen en daarbij te behouden wat goed is. Alle belanghebbenden, die binnen een straal van circa 200 meter van de speelplek wonen, konden kiezen uit 5 speeltoestellen en eventueel extra opmerkingen plaatsen.

Laatste nieuws

Het laatste nieuws is goed nieuws. Het verschonen van de valdempende zandondergrond is goedkoper uitgevallen dan verwacht. Daarom heeft onze buurtcontactpersoon samen met een groep betrokken bewoners twee pleinplakkers mogen uitkiezen die op de grote asfaltplek worden aangebracht.

                              

Uitslag keuze speeltoestel

Er zijn 39 reacties binnen de reactietermijn binnengekomen. Dit is een mooie respons! Bedankt daarvoor!

 • Speeltoestel 1: 1 stem
 • Speeltoestel 2: 6 stemmen
 • Speeltoestel 3: 3 stemmen
 • Speeltoestel 4: 15 stemmen
 • Speeltoestel 5: 14 stemmen

Definitief inrichtingsplan

Bekijk hier het definitieve inrichtingsplan.

Samengevat zijn dit de belangrijkste maatregelen

 • het grote doel verwijderen en naast de asfaltverharding komen 2 kleinere doelen
 • verplaatsen van 2 banken en de prullenbak
 • de twee versleten skate toestellen worden verwijderd
 • de tafeltennistafel verplaatsen naar de asfaltverharding, waar de twee skatetoestellen verwijderd worden
 • nieuw speeltoestel voor kinderen in de leeftijd 1 t/m 8 jaar in het zand plaatsen
 • planten van 3 bomen op de speelplek en 1 populier kappen ter hoogte van de woning Populier nr: 2
 • vervangen van de vervuilde valdempende zandondergrond
 • waar nodig wordt gras ingezaaid

realisatie

Nu het inrichtingsplan definitief is gaan we de aanbesteding voor de realisatie starten. Dat betekent dat de toestelleveranciers en aannemer worden bepaald die het werk gaan uitvoeren. We streven naar uitvoering van de werkzaamheden omstreeks april 2019. Tot slot, zodra het weer het toelaat, zullen de bomen geplant worden. Dit kan ook betekenen dat dit pas in het najaar gebeurt.