Reconstructie Lange Schoolstraat / Wethouder Lemmenstraat

Publicatiedatum: Vrijdag 10 juli 2020

In Sint Hubert worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Lange Schoolstraat en de wethouder Lemmenstraat. Recent heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de Lange Schoolstraat toch opnieuw in te richten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

In april 2020 werd aan omwonenden nog medegedeeld dat de Lange Schoolstraat uit het projectgebied zou worden gehaald. Omdat het uitvoeringstechnisch erg lastig bleek, werd namelijk besloten om daar geen rioleringswerkzaamheden uit te voeren. Daarmee zou echter ook de bovengrondse herinrichting komen te vervallen. Op dit laatste is het college nu teruggekomen. Dat betekent dus dat er géén rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat de Lange Schoolstraat dus niet wordt afgekoppeld door een extra riool aan te leggen voor regenwater. Wèl wordt de straat opnieuw ingericht zoals in de oorspronkelijke plannen stond.

Ontwerp

Het ontwerp is op basis van de laatste inzichten aangepast. Bekijk hieronder de afbeelding of voor meer details Schetsontwerp openbare ruimte Weth. Lemmenstraat en Lange Schoolstraat (PDF).

Situatieschets van de reconstructie

Onderzoek

Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren is nog voorbereidend onderzoek nodig. In de komende periode worden boringen verricht om de samenstelling van de ondergrond te onderzoeken. Op enkele locaties worden peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te meten. En er worden op diverse locaties proefsleuven gegraven in het trottoir om de ligging van de kabels en leidingen inzichtelijk te krijgen. Wij proberen tijdens deze onderzoeken zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Reacties

Eventuele reacties op het ontwerp kunt u mailen maar u kunt uw reactie ook doorbellen. Reageren kan tot vrijdag 24 juli 2020 aanstaande. Reageer naar de projectleider, Stan de Laat, telefoon 0485-460300 of info@gemeente-mill.nl onder vermelding van kenmerknummer M2018-003/Weth. Lemmenstraat/Stan de Laat.