Rioolheffing

Gebruikers van  eigendommen die direct of indirect zijn aangesloten op het riool zijn aangesloten betalen rioolheffing. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. Ook de gemeentelijke zorg voor het hemelwater en het grondwater wordt hiermee betaald. De rioolheffing wordt geheven via de voorschotnota’s en eindafrekening van Brabant Water.

Tarief

De aanslag van de gebruiker is afhankelijk van de hoeveelheid geloosd afvalwater. Voor de actuele tarieven ga naar tarieven gemeentelijke belastingen.

Verhuizing

Als  u verhuist dan moet u dit ook melden bij Brabant Water.