Rooiwerkzaamheden in gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

Publicatiedatum: Woensdag 8 september 2021

In de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert wordt regelmatig het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Dat gebeurt door een extern, specialistisch bedrijf. Iedere boom komt eens in de vier jaar aan de beurt voor uitgebreide controle. Bij deze controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn. Soms is het nodig een boom van onderop bij te werken om een minimale doorrijhoogte te garanderen. Als er dode takken in zitten, worden die verwijderd. Indien nodig wordt een boom in het eerstvolgend voorjaar gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Bomen rooien

De gemeente voert zelf ook tussentijdse controles uit als de situatie daar om vraagt. Uit zo’n tussentijdse controle is gebleken dat diverse bomen in onze gemeenten de warme zomer van 2020 niet hebben overleefd. Deze bomen worden gerooid. Rooien is geen prettig gezicht en de gemeente doet dat dan ook niet graag, zeker niet in deze tijd waarin duurzaamheid en een groene leefomgeving steeds belangrijker worden gevonden. Maar soms is het nodig om veiligheidsredenen. In de meeste gevallen zal er ook een nieuwe boom terug geplant worden.

Werkzaamheden vanaf week 37 

De rooiwerkzaamheden starten in week 37. Wilt u weten waar bomen gerooid worden, ga dan naar: https://www.cgmgis.nl/bomen. Klik linksboven naast het zoekvenster op de drie lijntjes. In het uitklapmenu kunt u “te rooien bomen” selecteren. Zoom in op het kaartbeeld en u kunt precies zien waar een boom gerooid wordt.

De rooiwerkzaamheden worden uitgevoerd door Arie Arts Boomverzorging uit Sint Agatha.

Meer informatie

Informatie Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jeroen Burgman, medewerker Infrastructuur Beheer en Onderhoud, tel. 0485 – 396 600 of per e-mail: bomen@cgm.nl