Standplaatsvergunning

Direct regelen

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, en u gebruikt hiervoor fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

In de gemeente zijn locaties aanwezig waarvoor een standplaatsvergunning kan worden aangevraagd. Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden, kunt u hiervoor contact opnemen met Team Ruimte via info@gemeente-mill.nl of via het telefoonnummer 0485-460300.

De tijden waarop u een standplaats kunt innemen, zijn gekoppeld aan de tijden zoals die zijn omschreven in de verordening winkeltijden. U betaalt de leges per dagdeel, per maand, kwartaal of jaar.

Kosten

Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0485-460300 of via info@gemeente-mill.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app