Starterslening

Een betaalbare woning voor starters; dat is waar de gemeente Mill en Sint Hubert zich sterk voor maakt. Met het verstrekken van een lening onder gunstige voorwaarden wordt het voor sommige huishoudens mogelijk om de koop van hun eerste woning te financieren. De gemeente maakt daarvoor gebruik van de Startersregeling; een financieel product dat is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Aanvragen

Om een starterslening te kunnen aanvragen heeft u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Er wordt vanuit de gemeente een op naam gestelde Toewijzingsbrief Starterslening afgegeven. Met deze toewijzingsbrief kunt u bij SVn een starterslening aanvragen.

Online aanvragen

Vul het aanvraagformulier "Toewijzingsbrief starterslening gemeente Mill en Sint Hubert" in (inloggen met uw DigiD).

Mede-aanvrager

Is er sprake van een mede-aanvrager (mede eigenaar van de aan te kopen woning) dan moet hij/zij online tekenen voor akkoord via het formulier "Toewijzingsbrief starterslening gemeente Mill en Sint Hubert mede-aanvrager" (inloggen met DigiD).

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeente-mill.nl of via telefoonnummer 0485-460300.

Meer informatie

Op de website www.svn.nl vindt u alles wat u moet weten over het aanvragen van de starterslening van de gemeente Mill en Sint Hubert. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met SVn via info@svn.nl of via telefoonnummer 088-2539400.