Subsidie aanvragen

Er zijn verschillende soorten subsidie. U kunt hier meer informatie vinden en een aanvraag indienen voor subsidie.

Let op! Per 1 januari 2022 gaat het subsidiestelsel van de nieuwe gemeente Land van Cuijk van kracht. We kunnen helaas nog niet zeggen wat dit precies betekent voor uw subsidieaanvraag.

Basisbijdrage

Een structurele bijdrage die jaarlijks aan een lokale vereniging wordt verstrekt, die bedoeld is ter ondersteuning van de uitvoering van haar kernactiviteiten

Online aanvragen

Bijlagen

Contractbijdrage

Een bijdrage verstrekt aan instellingen en organisaties waarbij de hoogte van de bijdrage direct is gekoppeld aan de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten of producten en uit te voeren activiteiten. De gemeente formuleert wat er van de organisaties verwacht wordt. De organisaties zelf vullen in hoe dat het beste kan gebeuren. Dat is immers hun expertise.

Online aanvragen

Bijlage

Incidentele bijdrage

Een bijdrage die wordt verleend voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige kortdurende activiteiten die een vernieuwend karakter hebben en die niet onder één van de andere gemeentelijke bijdragen vallen. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen.

Online aanvragen

Bijlage

Leefbaarheidsbijdrage

Een incidentele bijdrage die wordt ingezet als instrument om de doelstellingen te realiseren. Het overstijgt de afzonderlijke beleidsterreinen en draagt bij aan een leefbare samenleving. Met deze bijdrage wordt beoogd lokale maatschappelijke activiteiten te stimuleren. Verenigingen en organisaties worden gestimuleerd en beloond waarbij de participatie en zelfredzaamheid (structureel) wordt verhoogd. Het is een resultaatgerichte (subsidie)methodiek die het maatschappelijk effect van de gemeentelijke doelstellingen vergroot en tegelijk de extra inzet die verenigingen/organisaties daarvoor leveren (maatschappelijk rendement) beloont. Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen een Leefbaarheidsbijdrage aanvragen wanneer zij naast hun kerntaken ook maatschappelijke activiteiten uitvoeren.

Online aanvragen

  • De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot 1 maart. Ga voor aanvragen en meer informatie naar de pagina Leefbaarheidsbijdrage.

Bijlagen

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij medewerkers van het team Sociaal beleid van de gemeente via telefoonnummer 0485-460300 of via e-mail: info@gemeente-mill.nl.