Subsidies

Subsidievormen

Begin 2017 heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Mill en Sint Hubert 2017 vastgesteld. Vervolgens zijn door het college van B&W de bijbehorende nadere regel Basis-, Contract-, Incidentele en Leefbaarheidsbijdrage vastgesteld.

Monumentale bomen

Bent u in het bezit van een beschermde boom? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de kosten van het onderhoud.

Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer

Vanaf 1 januari 2019 kunt u als inwoner van gemeente Mill en Sint Hubert subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer.