Subsidies

Subsidie aanvragen

Er zijn verschillende soorten subsidie. U kunt hier meer informatie vinden en een aanvraag indienen voor subsidie.

Monumentale bomen

Bent u in het bezit van een beschermde boom? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de kosten van het onderhoud.

Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van subsidie voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer. De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 4,- per m² verhard oppervlak (horizontaal gemeten). 

Muziekonderwijs

De gemeente wil deelname aan muziekonderwijs onder kinderen en jongeren bevorderen door de financiële drempel voor muzieklessen te verlagen. Daarom komen leerlingen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming (subsidie) in de lesgeldbijdrage.