Tarieven gemeentelijke belastingen

Hier vindt u de actuele tarieven van de jaarlijkse belastingaanslag.

Onroerendezaakbelastingen

Percentages van de WOZ-waarde:

 
eigenaar woning  (code 1 op aanslagbiljet)  0,1544 %
eigenaar niet-woning (code 3)  0,2856 %
gebruiker niet-woning (code 4)  0,2297 %

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

Afvalstoffenheffing

  1. Per woning of woongedeelte per maand van het belastingtijdvak € 10,20.
  2. Als de woning wordt gebruikt door meer dan één persoon dan wordt dit bedrag vermeerderd met € 3,43 per maand.

Reinigingsrecht

Voor bedrijven of bedrijfsgedeelten € 13,63 per maand.

Rioolheffing

De belasting bedraagt bij een hoeveelheid water:

 
van 1 t/m 100 m3      € 186,84  
van 101 m3 tot en met 250 m € 261,60 
van 251 m3 tot en met 500 m   € 317,16
van 501 m3 tot en met 2.000 m3 € 507,84
van 2.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 1.280,52
van 5.001 m3 tot en met 25.000 m3 € 6.315,95
van 25.001 m3 en meer     € 13.475,08

Hondenbelasting

In de gemeente Mill en Sint Hubert hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Overige belastingsoorten

In onze gemeente worden ook andere belastingen en rechten geheven zoals:

  • leges
  • toeristenbelasting

De verordeningen (inclusief tarieven) van de heffingen vindt u op www.overheid.nl of via onderstaande links.