Tarieven gemeentelijke belastingen

Hier vindt u de actuele tarieven van de jaarlijkse belastingaanslag.

Onroerendezaakbelastingen

Percentages van de WOZ-waarde:

2021
eigenaar woning  (code 1 op aanslagbiljet)  0,1436 %
eigenaar niet-woning (code 3)  0,3014 %
gebruiker niet-woning (code 4)  0,2424 %

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

Afvalstoffenheffing

2021

  1. Per woning of woongedeelte per maand van het belastingtijdvak € 12,95
  2. Als de woning wordt gebruikt door meer dan één persoon dan wordt dit bedrag vermeerderd met € 4,35 per maand.

Reinigingsrecht

2021

Voor bedrijven of bedrijfsgedeelten € 17,30 per maand.

Rioolheffing

De belasting bedraagt bij een hoeveelheid afgevoerd water:

2021
van 1 t/m 100 m3      € 182,40
van 101 m3 tot en met 250 m € 282,60
van 251 m3 tot en met 500 m   € 342,48
van 501 m3 tot en met 2.000 m3 € 548,52
van 2.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 1.383,00
van 5.001 m3 tot en met 25.000 m3 € 6.821,40
van 25.001 m3 en meer     € 13.473,24

Toeristenbelasting

2021

Het tarief is 3,5 % van de overnachtingsprijs.

Hondenbelasting

In de gemeente Mill en Sint Hubert hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Overige belastingsoorten

De verordeningen (inclusief tarieven) van alle heffingen vindt u op www.overheid.nl of via onderstaande links.