Tegengaan wateroverlast

Het klimaat verandert. Dit zorgt voor een warmer, maar natter klimaat in Nederland. Deze verandering gaat gepaard met langere perioden van droogte en een toename van het aantal ‘extreme buien’. Deze extreme buien nemen zowel in aantal als in intensiteit toe en kunnen voor grote problemen gaan zorgen in de stedelijke omgeving. Water kan hierdoor terecht komen op plekken waar dat niet gewenst is, zoals huizen en kelders.

Naast wateroverlast is droogte/verdroging ook een actueel thema. De warme zomer van 2018 heeft een grote impact op de bodem gehad. De lagere grondwaterstand en lage waterstand in beken, zorgen voor een droge ondergrond waardoor gewassen en planten minder goed kunnen groeien.

Definitieve rapportage onderzoek wateroverlast

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om het risico op wateroverlast en verdroging te verkleinen. Download hier de definitieve rapportage onderzoek wateroverlast gemeente Mill en Sint Hubert (PDF). Dit is echter geen garantie dat er geen overlast en schade meer kan optreden. Het kan nog altijd voorkomen dat het zo hard regent dat de oplossing geen effect heeft. Zeker gezien de klimaatveranderingen moet hier rekening mee gehouden worden. Voor enkele locaties zijn er geen of zeer beperkte oplossingen mogelijk. In hoofdstuk twee wordt verder ingegaan op de oorzaak van de voorkomende wateroverlast en de reden waarom “waterdichte” maatregelen niet altijd mogelijk zijn.

Bij de totstandkoming van deze rapportage zijn de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert actief geïnformeerd. De dorpsraden zijn betrokken bij het onderzoek en er zijn drie inloopavonden georganiseerd. De informatie hieruit is de basis geweest van dit onderzoek. Mocht u nog opmerkingen of aanvullingen hebben op de rapportage dan horen wij deze graag.

Informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) of Gijs Silvertant (gijs.silvertant@cgm.nl). Beiden zijn bereikbaar op het telefoonnummer: 0486-460300.