Uittreksel Burgerlijke stand

Direct regelen Afspraak maken

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden
bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Dat gebeurt bij:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden

De akte blijft in de gemeente waar hij is opgemaakt. U kunt in de gemeente Mill en Sint Hubert dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in de gemeente Mill en Sint Hubert hebben plaatsgevonden.

Bijvoorbeeld: u woont in Mill, maar uw kind is in het ziekenhuis in Nijmegen geboren. Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Nijmegen.

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie

 • Geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
 • Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
 • Overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte wilt opvragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig.

U krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuisgestuurd. Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Kosten

€ 13,40

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u een machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen
 • Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag

Aanvragen

Klik bovenaan de pagina op "Direct regelen" en log in met uw DigiD.