Vergunningen

Boom kappen

Binnen de gemeente Mill en Sint Hubert mag u in de meeste gevallen bomen kappen. In een aantal gevallen heeft u een kapvergunning nodig.

Inzage verleende vergunning

Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning? Een bouw- of andere vergunning die is verleend? Dan kunt u deze opvragen uit het archief van de gemeente.

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor bepaalde kleinschalige evenementen is een melding echter genoeg.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Als u een evenement organiseert, kunt u borden en drang- of afzethekken lenen bij de gemeentewerf.

Drank- en horecaontheffing

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken schenken voor een bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Exploitatievergunning

Neem voor het aanvragen van een exploitatievergunning contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte.

Ontheffing schenk- en sluitingstijden

Wilt u uw horecabedrijf langer open houden? Dan heeft u een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven nodig.

Ontheffing openingstijden winkels

Alle winkels mogen op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur open zijn, en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur. Winkeliers bepalen zelf in hoeverre ze hier gebruik van maken. U kunt een vergunning aanvragen voor een extra openstelling.

Bedrijf veranderen of oprichten

Gaat u een bedrijf beginnen of uitbreiden of wijzigt er iets in uw bedrijf? Ga dan na welke milieuvoorschriften gelden voor uw bedrijf.

Vergunning graafwerk kabels en leidingen

Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning nodig.

Gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw.

Gevelreclame

Wilt u reclame maken op uw pand, bijvoorbeeld lichtreclame of een bord? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Collectevergunning

Wilt u met uw organisatie geld inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een collectevergunning nodig.

Kansspelautomaten

Wilt u een kansspelautomaat in uw horecagelegenheid plaatsen? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

Kledinginzameling

Kleding- en textielinzameling wordt zowel via containers als huis-aan-huis gedaan. meer informatie vind u op www.afvalinzameling.nl.

Loterij/bingo/prijsvraag

Wilt u als vereniging een openbare loterij organiseren en daarvoor loten verkopen? Dan heeft u een loterijvergunning nodig.

Melding klein kansspel

Als u met uw vereniging of organisatie (Nederlandse vereniging welke tenminste drie jaar bestaat) een zogenaamd ‘klein kansspel’, zoals een rad van fortuin of een kienavond, wilt organiseren, dan moet u dit melden bij de gemeente.

Objectvergunning

Als u reclameborden (driehoeks- / sandwichborden), een container, een voertuig of een ander object wilt plaatsen op, aan of boven de weg, heeft u hiervoor een objectvergunning nodig.

Geluidsontheffing

Een geluidsontheffing heeft u nodig bij werkzaamheden aan het spoor of bij onderhoud aan bruggen.

Standplaatsvergunning

Wilt u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en heeft u een terras dat op gemeentegrond staat? Dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Kampeerontheffing

Om buiten de bestaande kampeerterreinen te kamperen kunt u een kampeerontheffing aanvragen.

Stookvergunning

Sinds 2015 is het gemeentelijk stookbeleid gewijzigd. Vanaf dat moment worden er géén stookvergunningen / -ontheffingen meer verleend voor het verbranden van snoeihout.

Vergunning rommelmarkt

Wanneer u een rommelmarkt in een voor het publiek toegankelijk gebouw wilt houden, dient u hiervoor een melding voor een snuffelmarkt in te dienen.

Vuurwerk verkopen

Als u vuurwerk wilt verkopen voor oud en nieuw, heeft u een vuurwerkverkoopvergunning nodig. Daarnaast heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig en dient u te voldoend aan de milieu-eisen.

Standplaats weekmarkt, vergunning aanvragen

Iedere woensdag is de weekmarkt in Mill op de Markt. Voor een plek als ondernemer op de markt heeft u toestemming nodig.

Luchtruimgebruik ontheffing/ oplaten helium ballonnen

Voor het opstijgen of landen buiten een vliegveld met een helikopter of luchtballon kunt u een ontheffing aanvragen bij de provincie Noord-Brabant.