Wateroverlast Bernhardstraat

Op 24 mei 2019 heeft de gemeenteraad het onderzoek Wateroverlast Mill en Sint Hubert vastgesteld. Een van de overlastlocaties die hieruit naar voren komt is de Bernhardstraat.

Regenwaterriool

Om de ervaren wateroverlast tegen te gaan wordt er in de Bernharstraat een regenwaterriool aangelegd, dat het regenwater afvoert naar het al bestaande regenwaterriool in de Ringerstraat. Tegelijk met de rioolwerkzaamheden wordt de straat ook heringericht. De start van deze werkzaamheden staan medio juni 2021 gepland.

Ontwerp

Na het voorleggen van het voorontwerp en het verwerken van reacties hierin in het ontwerp gereed. Voordat wij deze echter definitief maken willen wij deze graag aan de belanghebbenden voorleggen. Wij zijn erg benieuwd wat uw opmerkingen hierop zijn.. Bekijk hieronder de tekeningen.

Opmerkingen

U kunt uw opmerkingen doorgeven aan Gijs Silvertant via gijs.silvertant@cgm.nl of 0485-460300.