Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Mill en Sint Hubert – Standplaatsvergunning – verleend voor Fish Specialist Tonies, kermisterrein Langenboom - Mill en Sint Hubert
  Bron

 2. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Bernhardstraat 1d te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 3. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal - Sint Hubertse Binnenweg 5 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 4. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van lichtmasten en een erf afscheiding - Sint Hubertse Binnenweg 5 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 5. Gemeente Mill en Sint Hubert – Stookontheffing ex artikel 10.63 Wet milieubeheer geweigerd – Voortsestraat 9 te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 6. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel - Domeinenstraat 27 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 7. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in-of uitrit - Pastoor Jacobsstraat ongenummerd te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 8. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “ROIJENDIJK 40 TE MILL” - Mill en Sint Hubert
  Bron

 9. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “ROIJENDIJK 40 TE MILL” - Mill en Sint Hubert
  Bron

 10. Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichting voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem – Rechtestraat 12 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron