Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Bakhuisweg 16 Mill’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 2. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Bakhuisweg 16 Mill’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 3. Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelenweek "Langenboom Loopt voor Goede Doelen" - Mill en Sint Hubert
  Bron

 4. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een garage - Dorpsstraat 46 te Langenboom - Mill en Sint Hubert
  Bron

 5. Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van reclameborden door ESH Media in de gemeente Mill en Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 6. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van lichtreclame op de buitengevel - Markt 31 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 7. Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2024 - Mill en Sint Hubert
  Bron

 8. verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2020 - Mill en Sint Hubert
  Bron

 9. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het gedeeltelijk verhogen / veranderen van reeds vergund bedrijfspand - Hertsweg 9 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 10. Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor de realisatie van Ruimte-voor-Ruimte titels – Roijendijk 40, 5451 ND te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 11. Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning ontwerp voor het houden van vleeskuikens – Roijendijk 40, 5451 ND Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 12. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik - Cuijksedijk 28 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 13. VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED, NOORDSTRAAT 110 WILBERTOORD” - Mill en Sint Hubert
  Bron

 14. VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED, NOORDSTRAAT 110 WILBERTOORD” - Mill en Sint Hubert
  Bron

 15. Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill Centrum, Hoogveldseweg (naast 47)’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 16. Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill Centrum, Hoogveldseweg (naast 47)’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 17. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning - Marter 18 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 18. Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Objectvergunning – verleend aan 0485-Events voor Carnaval 2020 in het Aldendrielpark, Schoolstraat/Beerseweg te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 19. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een in / uitrit - Kruithoorn 2 te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 20. Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelen Week Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 21. Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend aan Publica Buitenreclame v.o.f. voor plaatsen van reclameborden in de gemeente Mill en Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 22. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het legaliseren van een bestaande overkapping - Voortsestraat 3 te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 23. ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘Schippersweg 10 Mill’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 24. ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘Schippersweg 10 Mill’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 25. Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Stichting Goede Doelen Week Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 26. Gemeente Mill en Sint Hubert – Standplaatsvergunning – verleend voor de verkoop van döner kebab en frisdrank, Markt in Mill en het kermisterrein Langenboom (Dennendijk/Vierhoekseweg) - Mill en Sint Hubert
  Bron

 27. Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend voor diverse carnavalsactiviteiten 2020 van Stichting Carnaval Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 28. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een zonnepark - Noordstraat ongenummerd te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 29. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Bernhardstraat 1c te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 30. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het herbouwen van een paardenstal - Snipweg 14 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 31. Gemeente Mill en Sint Hubert – Standplaatsvergunning – verleend voor Fish Specialist Tonies, kermisterrein Langenboom - Mill en Sint Hubert
  Bron

 32. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Bernhardstraat 1d te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 33. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal - Sint Hubertse Binnenweg 5 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 34. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van lichtmasten en een erf afscheiding - Sint Hubertse Binnenweg 5 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 35. Gemeente Mill en Sint Hubert – Stookontheffing ex artikel 10.63 Wet milieubeheer geweigerd – Voortsestraat 9 te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 36. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel - Domeinenstraat 27 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 37. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in-of uitrit - Pastoor Jacobsstraat ongenummerd te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 38. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “ROIJENDIJK 40 TE MILL” - Mill en Sint Hubert
  Bron

 39. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “ROIJENDIJK 40 TE MILL” - Mill en Sint Hubert
  Bron

 40. Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichting voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem – Rechtestraat 12 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 41. Gemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten (verlenging) – verleend aan Café Royal en Restaria Any Time, Kerkstraat 35-37 Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 42. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 3 recreatie blokhutten - Kwekerijweg 20 te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 43. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een 4 paards stapmolen - Sint Hubertse Binnenweg 5 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 44. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tent overkapping - Amansweg 25 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 45. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een machineloods en een berging - Wethouder Lindersstraat 160 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 46. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een in / uitrit - Kruithoorn 2 te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 47. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning - Bernhardstraat 1 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 48. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning - Bernhardstraat 1 a te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 49. Gemeente Mill en Sint Hubert – Drank- en horecavergunning – verleend voor Grandcafé restaurant Het Centrum, Kerkstraat 4 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 50. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een loods - Sperwerstraat 10 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 51. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een voorgevel - Sint Josephplein 3 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 52. Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief voor het wijzigen vergunning brandveilig gebruik - Achterdijk 32 a te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 53. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op het erf - Karstraat 10 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 54. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen / veranderen van de bestaande snackbar - Kerkstraat 39 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 55. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel - Domeinenstraat 27 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 56. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw en het realiseren van een erker aan een woonhuis - Frederiksweg 34 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 57. Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend aan Publica Buitenreclame v.o.f. voor het plaatsen van reclameborden in gemeente Mill en Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 58. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Baanweg 10 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 59. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een voorgevel - Sint Josephplein 3 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 60. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het water- en wind dicht maken van een doorgang tussen woning en garage - Langenboomseweg 107 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 61. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning met bijgebouw - Karstraat ongenummerd te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 62. Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een bestaand veehouderij bedrijf – Hogeweg 14 te Langenboom - Mill en Sint Hubert
  Bron

 63. Algemene plaatselijke verordening gemeente Mill en Sint Hubert 2017 - Mill en Sint Hubert
  Bron

 64. Concept bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio Noordoost Brabant - Mill en Sint Hubert
  Bron