Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Bakhuisweg 16 Mill’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 2. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Bakhuisweg 16 Mill’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 3. Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelenweek "Langenboom Loopt voor Goede Doelen" - Mill en Sint Hubert
  Bron

 4. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een garage - Dorpsstraat 46 te Langenboom - Mill en Sint Hubert
  Bron

 5. Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van reclameborden door ESH Media in de gemeente Mill en Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 6. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van lichtreclame op de buitengevel - Markt 31 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 7. Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2024 - Mill en Sint Hubert
  Bron

 8. verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2020 - Mill en Sint Hubert
  Bron

 9. Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het gedeeltelijk verhogen / veranderen van reeds vergund bedrijfspand - Hertsweg 9 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 10. Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor de realisatie van Ruimte-voor-Ruimte titels – Roijendijk 40, 5451 ND te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 11. Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning ontwerp voor het houden van vleeskuikens – Roijendijk 40, 5451 ND Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 12. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik - Cuijksedijk 28 te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 13. VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED, NOORDSTRAAT 110 WILBERTOORD” - Mill en Sint Hubert
  Bron

 14. VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED, NOORDSTRAAT 110 WILBERTOORD” - Mill en Sint Hubert
  Bron

 15. Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill Centrum, Hoogveldseweg (naast 47)’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 16. Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill Centrum, Hoogveldseweg (naast 47)’ - Mill en Sint Hubert
  Bron

 17. Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning - Marter 18 te Wilbertoord - Mill en Sint Hubert
  Bron

 18. Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Objectvergunning – verleend aan 0485-Events voor Carnaval 2020 in het Aldendrielpark, Schoolstraat/Beerseweg te Mill - Mill en Sint Hubert
  Bron

 19. Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een in / uitrit - Kruithoorn 2 te Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron

 20. Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelen Week Sint Hubert - Mill en Sint Hubert
  Bron