<![CDATA[WOZ-bezwaar laten indienen door WOZ-bureau? Neem eerst met ons contact op]]> Rond deze tijd gaan weer allerlei bureaus adverteren; “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" U heeft dat vast wel eens ergens gelezen. Diverse bureaus, maar ook sommige makelaars, verleiden u met ‘gratis’ rechtsbijstand. Want niemand wil te veel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom wordt ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarde aangeboden. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk? En is het wel gratis?

Kostenvergoeding

Wij doen ons best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Wij hebben er ook geen enkel belang bij om een WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Begrijp ons goed, als de WOZ-waarde van uw pand niet goed is ingeschat, is dat vervelend. En het is dan uw volste recht om daar tegen te protesteren. Maar als u een ‘gratis’ bureau inschakelt weet dan dat deze bureaus leven van de kostenvergoeding die men van de gemeente ontvangt. Als u via een bureau bezwaar maakt en de WOZ-waarde wordt inderdaad gewijzigd dan ontvangt een bureau of makelaar een:

Bij een vermindering van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000,- betekent dit in de praktijk dat uw OZB-aanslag met € 15,- verlaagd wordt. Het bureau krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden € 776,- door de gemeente uitbetaald. Dat is wettelijk zo geregeld.

Echt gratis?

Dus, zoals zo vaak, ‘gratis’ is eigenlijk helemaal niet gratis. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken. Uiteindelijk betalen wij daar via de gemeentelijke belastingen allemaal weer aan mee.

Niet eens met de waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde: neem dan eerst contact op met de gemeente. De gemeente heeft een eigen gecertificeerde taxateur in dienst. Hij kan binnen enkele werkdagen beoordelen of de waarde te hoog is vastgesteld. Als blijkt dat dat het geval is, dan wordt de waarde direct verlaagd en wordt uw aanslagbiljet binnen enkele weken verminderd. Ter vergelijking: als u via een bureau bezwaar maakt dan duurt het gemiddeld zes tot negen maanden voordat een bezwaarschrift helemaal is afgehandeld. De afgelopen jaren hebben diverse inwoners in overleg met de taxateur van de gemeente wederzijdse overeenstemming over de WOZ-waarde bereikt. Als u er met deze taxateur niet uitkomt, dan kunt u natuurlijk altijd zelf nog een officieel bezwaarschrift indienen. Wij maken overigens geen enkel onderscheid tussen een bezwaar dat door uzelf of door een bureau is ingediend.

Als u dus twijfelt of de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld of dat het aanslagbiljet is gebaseerd op verkeerde gegevens, neem dan eerst contact op met de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

]]> 2020-02-17T15:31:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/woz-bezwaar-laten-indienen-door-woz-bureau-neem-eerst-met-ons-contact-op
<![CDATA[Help mee met de Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020]]> Op zaterdag 21 maart 2020 is het Landelijke Opschoondag. In heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. Want in een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinderen fijner en woon je prettiger. Deze dag draagt ook bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Daarom zet ook het Land van Cuijk en Boekel weer in op een succesvolle opschoondag.

Doe je mee

Om de Landelijke Opschoondag een succes te laten zijn, hebben we veel handen nodig. Daarom is het belangrijk om met zoveel mogelijk bedrijven, buurtbewoners, lokale buurtverenigingen en sportclubs mee te doen.

Je krijgt opschoonmaterialen

Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en natuurlijk afvalknijpers. Zo kan je veilig aan de slag! 

Extra voor verenigingen

Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke Opschoondag. Deze is bedoeld voor de clubkas.

Opschoondagen voor scholen: 24 en 26 maart

Je kan ook met de klas of de hele school meedoen aan de Landelijke Opschoondag. Hiervoor hebben we twee doordeweekse dagen geprikt. Je kunt op dinsdag 24 maart en/of op donderdag 26 maart meedoen.

Geef je op

Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is heel eenvoudig. Meld je aan via www.afvalaanbieden.nl/landelijke-opschoondag. Dat kan tot 9 maart 2020. Voor alle kinderen die meedoen is er een leuke attentie.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-02-13T14:48:13 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/help-mee-met-de-landelijke-opschoondag-op-21-maart-2020
<![CDATA[Maandag 9 maart 2020 Café Brein]]>

Maandag 9 maart 2020  is er weer een bijeenkomst van Café Brein in het dienstencentrum/welzijnsplein (derde etage) aan de Zwaanstraat 7 te Cuijk. Er is een lift aanwezig en er is voldoende parkeergelegenheid aan de achterkant van het gebouw.

Aanmelden verplicht

De bijeenkomst start om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duurt tot 21.30 uur. Deelname is gratis. Door de enorme drukte tijdens de laatste bijeenkomsten van Café Brein, is aanmelden verplicht. Er kunnen maximaal 60 mensen in de zaal, mensen met NAH en mantelzorgers hebben voorrang. U kunt zich opgeven voor 1 maart door te mailen naar cafebreinlvc@gmail.com.

Thema

Verhaal van een ervaringsdeskundige, getroffene met NAH en partner (mantelzorger) die vertellen over hun leven na en NAH. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor uw vragen en het uitwisselen van ervaringen, ideeën en tips.

Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

]]> 2020-02-12T11:34:47 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/maandag-9-maart-2020-cafe-brein
<![CDATA[Glasvezel]]>

Al enige weken is er gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. In opdracht van E-Fiber (netwerkeigenaar) gaat aannemer SPIE elk huis in de gemeente voorzien van een aansluiting.

Hoe werkt het

Voordat er een glasvezelaansluiting in het huis geplaatst kan worden, wordt er eerst gestart met schouwen. Dit betekent dat een medewerker van SPIE huisbezoeken aflegt om te kijken waar de aansluiting precies in huis gerealiseerd kan worden. Ook wanneer (nog) geen abonnement is afgesloten, krijgt u bij tijdige instemming kosteloos een aansluiting.

Graafwerkzaamheden

Na het schouwen worden de glasvezelcentrales in de buurt geplaatst en starten de graafwerkzaamheden. Dit betekent dat in (bijna) alle straten gegraven moet worden. Dit gebeurt volgens het ‘dagproces’; in de ochtend gaat een stuk sleuf open en ’s avonds is de toegang tot de woning weer bereikbaar. Voorafgaand aan deze werkzaamheden in uw straat ontvangt u een bericht van de aannemer. Wilt u weten wanneer er op uw adres wordt geschouwd of wanneer u wordt aangesloten bezoek dan www.lvcnet.nl voor meer informatie.

Nieuwbouw

Bent u voornemens om een huis te gaan bouwen of is uw huis momenteel in aanbouw maar kan er nog geen aansluiting gerealiseerd worden, neemt u dan contact op met E-Fiber. Op www.e-fiber.nl is meer informatie te vinden over de contactmogelijkheden. Zij kunnen u vertellen hoe het verder moet lopen en/of wat de eventuele extra kosten zijn om een aansluiting te kunnen realiseren.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of aanleg van het glasvezelnetwerk? Dan kunt u contact opnemen met SPIE via 088-3131044 of via landvancuijk@mijnglasvezelaansluiting.nl.

Keuzehulp

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de glasvezelabonnementen? Maak dan gebruik van de Keuzehulp van LVCnet. Hiermee kunt u zien welk abonnement en provider het beste bij uw wensen aansluit.

]]> 2020-02-12T10:58:08 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/glasvezel
<![CDATA[Gemeentehuis gesloten tijdens Carnaval, uitgezonderd voor geboorte- en overlijdensaangifte]]> Het gemeentehuis is op maandag 24 en dinsdag 25 februari 2020 gesloten in verband met Carnaval. Ook telefonisch zijn wij op deze dagen niet bereikbaar.

Geboorte- en overlijdensaangifte

Uitsluitend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangifte is De Burgerlijke Stand op dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur geopend.

]]> 2020-02-10T00:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/gesloten-tijdens-carnaval
<![CDATA[Toekomstige monumentale bomen: inmiddels tien exemplaeren geplant]]> Het gaat goed met het plan om ‘toekomstige monumentale bomen’ te planten. Inmiddels zijn er tien in de gemeente Mill en Sint Hubert te vinden. Maar dat zijn er niet genoeg. De gemeente zoekt nog naar meer locaties om dergelijke bomen te planten. En u mag daarbij helpen!

Toekomstbomen

Wat zijn ‘toekomstige, monumentale bomen’? Dat zijn bomen die nu geplant worden maar die op een locatie gezet worden waarvan met enige zekerheid vast te stellen is dat daar de komende tientallen jaren niets gebeurt. Zo kan de boom uitgroeien tot een volwaardige, ‘monumentale’ boom van grote omvang. Niet alleen de locatie moet daarvoor geschikt zijn, ook de boomsoort moet tientallen – en misschien zelfs wel veel meer – jaar oud kunnen worden. Daarom komen alleen speciale soorten in aanmerking.

Geplant

Inmiddels zijn er tien toekomstbomen geplant. Op 3 april 2019 werd een winterlinde geplant op de hoek van de Schoolstraat en Spoorstraat in Mill. Omdat het hier om de eerste toekomstboom ging werd daar een klein feestelijk momentje van gemaakt. In de maanden daarna werd een toekomstboom geplant aan de Wilgenlaan in Langenboom en in de Hoogstraat in Mill, nabij de frietkraam. In Wilbertoord, in de Willibrordusstraat werden maar liefst vijf toekomstbomen geplant en wederom in de Hoogstraat, nabij Fitland/bushalte, verschenen nog twee stuks.

Motie

Waar komt het idee van toekomstbomen vandaan? In juli 2017 nam de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de motie ‘toekomstige, monumentale bomen’ aan. Daarmee wil de raad inwoners op een laagdrempelige manier betrekken bij hun woonomgeving. ‘Bomen dragen bij aan een groene omgeving, zijn in de zomer verkoelend, leggen CO2 vast en vormen een schuilplaats voor diverse dieren’, zo vindt de raad. De opzet van de motie is ook dat inwoners samen met de gemeente zoeken naar locaties waar bomen geplant kunnen worden die daar lang kunnen blijven staan. Een mooie, groene gemeente met prachtige, grote en monumentale bomen, dat bevordert ook het welzijn van inwoners.

Locaties

Inmiddels zijn door inwoners diverse plantlocaties aangedragen. Daarbij vielen helaas enkele locaties af in verband met leidingen of riolering in de ondergrond. Ook kwam het een enkele keer voor dat de locatie niet in eigendom was bij de gemeente of dat de locatie te krap bleek om de boom uit te kunnen laten groeien tot een ‘monumentale boom’. Maar er blijven natuurlijk genoeg plekken over en daarom hoort de gemeente graag van inwoners waar die een toekomstige, monumentale boom willen zien. De locaties die worden voorgesteld worden uitvoerig bekeken en hierover zal (ook via wijk- en dorpsraden) worden gecommuniceerd. En als het om een toekomstbestendige locatie gaat, zal er ook worden geplant. Daar is ook geld voor gereserveerd. We horen dus graag uw voorstellen.

Aanmelden

Denkt u een locatie te weten waar plaats is voor een grote boom voor in de toekomst. U kunt dit doorgeven aan de wijk- of dorpsraad of via de gemeente aan de heer N. Heere, medewerker groenbeheer en –onderhoud, e-mail: nico.heere@cgm.nl . Ook voor informatie kunt u bij hem terecht.

In Wilbertoord werden vijf toekomstbomen geplant.

]]> 2020-02-05T10:32:52 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/toekomstige-monumentale-bomen-inmiddels-tien-exemplaeren-geplant
<![CDATA[Waarderingssubsidie voor Stichting Kies voor Leven]]>

De gemeente heeft een waarderingssubsidie van €1.500 euro toegekend aan Stichting Kies voor Leven. Toon Hermsen, oprichter en initiatiefnemer, nam deze blijk van erkenning afgelopen maandag in ontvangst.

De Millenaar zet zich al vele jaren belangeloos in voor de stichting Kies voor Leven dat als doel heeft een dekkend netwerk van AED’s en voldoende gekwalificeerde burgerhulpverleners. Als dank voor zijn tomeloze inzet en als stimulans om het goede werk voor te zetten is aan Hermsen deze waardering subsidie overhandigd.

Zorg dat jouw AED beschikbaar is bij een hartstilstand

De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Succesvol reanimeren vraagt om een dekkend netwerk van AED’s en gekwalificeerde burgerhulpverleners.

Daarom wordt iedereen opgeroepen die kan reanimeren zich als burgerhulpverlener te registreren op hartslagNU.nl. Verder wordt vooral gevraagd om bestaande AED’s buiten op te hangen en te registreren. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Het is echter belangrijk dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn om snel ter plaatste te kunnen worden gebracht, vooral in woonwijken, omdat daar de meeste hartstilstanden plaatsvinden.

]]> 2020-01-30T14:45:27 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/waarderingssubsidie-voor-stichting-kies-voor-leven
<![CDATA[Belastingaanslagen 2020]]> Deze week ontvangt u de aanslag onroerendezaakbelastingen 2020 met de nieuwe WOZ-waarde.

37% van de inwoners ontvangen deze aanslag alleen via mijnoverheid.nl. Kijk dus snel in uw berichtenbox.

De rest krijgt de aanslag via de post. Hier kunt meer lezen over deze aanslag en de WOZ-waarde en op de achterkant van het biljet en op www.gemeente.mill.nl.

Bent u het niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? Bel dan eerst met ons 0485-460300 of mail naar belastingen@cgm.nl. De gemeente belt snel terug als u uw telefoonnummer en aanslagnummer in uw bericht zet.

]]> 2020-01-29T15:03:44 https://www.gemeente-mill.nl/belastingaanslagen-2020
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik Van Daal]]> Op het moment dat ik mijn column schrijf, heeft de inwonersraadpleging plaatsgevonden. Met een grote opkomst van 61% hebben onze inwoners in grote meerderheid gekozen om aan te sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o.. Duidelijker kan niet. We gaan nu met zijn allen aan de slag om onze vier dorpen een mooie toekomst te geven in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Maar wat gebeurde er nog meer de afgelopen weken?

Meelopen met Jay Jay

Heel bijzonder was de dag dat ik op stap ging met Jay Jay, een jongere uit de jeugdzorg. Ik heb Jay Jay eerst een rondleiding gegeven op ons gemeentehuis en heb hem verteld wat mijn baan inhoudt. Daarna zijn we naar Cuijk gegaan waar we werden ontvangen door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Daar hebben we een boeiend gesprek gehad met de manager van het CJG en een jeugdconsulent. Wij waren onder de indruk van het verhaal van Jay Jay en de duidelijke manier waarop hij dit wist te vertellen. De droom van Jay Jay is om vrachtwagenchauffeur te worden. Dit gaat hem zeker lukken.

In de middag ben ik met Jay Jay naar ’s-Hertogenbosch gegaan, naar het gezinshuis waar hij met tien andere jongeren woont. Daar heeft hij mij een rondleiding gegeven en hebben we gesproken met zijn gezinsouders. Zij gaven aan waar ze in de praktijk tegenaan lopen en wat in hun ogen beter kan. Zij wezen daarbij met name op de bureaucratie en regeldruk die zij nog steeds ervaren in de jeugdzorg, Ik heb diep respect voor de wijze waarop dit gezinshuis wordt gerund. Het huis voelde als een warm bad. Ik ben zeer onder de indruk van het verhaal van Jay Jay en van de warmte en aandacht die zijn gezinsouders aan hun kinderen geven. Zo’n plek gun je ieder kind. Zo’n meeloopdag is eigenlijk een must voor alle jeugdwethouders!

Nieuwjaarsconcert Amacitia

Op cultureel gebied heb ik de afgelopen periode mogen genieten van het nieuwjaarsconcert van muziekvereniging Amacitia in Langenboom. Met als thema ‘Music was my first love’. Amacitia presenteerde een gevarieerd programma met liedjes van Queen, ABBA en Tom Jones, maar ook een marsen medley. Een mooie avond met muziek op hoog niveau. Verder hebben we weer genoten van twee pronkzittingen in Wilbertoord en Sint Hubert met veel talent van eigen bodem. Een goede opmaat naar een mooie carnavalsperiode.

Superschool

Tijdens het schrijven van mijn column kreeg ik het bericht dat Elseviers Weekblad ons Merletcollege in Mill heeft uitgeroepen tot Superschool. Slechts 21 van de 1245 beoordeelde scholen hebben dit predicaat gekregen. Een superprestatie van directeur Menno van Halem en zijn team waar wij als gemeente erg trots op zijn.

]]> 2020-01-29T14:58:58 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Subsidiefonds voor initiatieven in de buurt]]> Via de nieuwsbrief van januari 2020 heeft de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant laten weten dat er een subsidiefonds is voor culturele activiteiten en buurtinitiatieven. Subsidie is mogelijk voor initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Het gaat hierbij om te realiseren ideeën die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen.

Voor wie

Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

Culturele activiteiten

Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstraling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Hiervoor is komend jaar € 330.000 beschikbaar.

Buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin, stadslandbouw, gezamenlijke aanleg van groene daken zijn goede voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om het waterbewustzijn te vergroten en de effecten van de klimaatverandering te beperken. Water en natuur zijn daarnaast ook nog eens goed voor de gezondheid en om plezier in en aan te beleven. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal € 10.000 beschikbaar.

Verbinding

“De beide fondsen zijn er om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Daarvoor zetten we cultuur, natuur en water in. Zo ontstaan niet alleen mooie projecten, maar wordt ook meteen de onderlinge verbinding versterkt”, licht gedeputeerde Anne-Marie Spierings toe. Naast de provincie (€ 240.000) dragen de 3 Brabantse Waterschappen hieraan € 720.000 bij. Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt € 80.000 bij en voert de regelingen uit. Belangstellenden kunnen vanaf 15 januari 2020 gebruikmaken van deze regelingen.

Informtatie

Kijk voor meer informatie over subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt op de website van de provincie Noord Brabant of neem contact op met de provincie Noord Brabant via 073-6812812.

]]> 2020-01-29T10:45:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidiefonds-voor-initiatieven-in-de-buurt
<![CDATA[75 % van de inwoners kiest voor samenvoeging]]> Opkomst inwonersraadpleging 61%

De uitslag van de inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert is bekend. 75 % van de inwoners heeft zich uitgesproken voor samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Dit zijn 4118 van de ruim 5500 uitgebrachte stemmen. 25% koos voor het behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

Uitslagen per stembureau

Hoe nu verder?

Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 30 januari neemt de gemeenteraad het besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Van tevoren hebben de initiatiefnemers van de inwonersraadpleging (AB’90 en VKP) aangegeven bij een opkomstpercentage van minimaal 40% de uitslag te zullen respecteren.

De gemeente moet vervolgens uiterlijk 31 januari aan de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis laten weten welk besluit er is genomen.

Waarom deze inwonersraadpleging

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 december is gesproken over de zienswijze van de gemeente Mill en Sint Hubert op het herindelingsplan van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Omdat dit herindelingsplan gevolgen heeft voor de gemeente Mill en Sint Hubert, was tijdens deze vergadering ook de toekomst van de eigen gemeente onderwerp van gesprek.

Tijdens deze raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten om de mening van de inwoners te betrekken bij de keuze over de bestuurlijke toekomst in de vorm van een inwonersraadpleging. Deze vond vandaag, op donderdag 23 januari, plaats.

]]> 2020-01-23T23:29:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/75-van-de-inwoners-kiest-voor-samenvoeging
<![CDATA[Oost-Brabant slaat handen in elkaar tegen drugsgebruik]]> In 2020 slaat de gemeente Mill en Sint Hubert samen met 37 andere Brabantse gemeenten, Novadic-Kentron, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, politie en regiobureau Integrale Veiligheid de handen ineen om het steeds normaler worden van drugsgebruik tegen te gaan.

Normalisering drugsgebruik

Drugsgebruik brengt heel veel risico’s en problemen met zich mee. Niet alleen professionals zien dat de norm voor drugsgebruik aan het verschuiven is. Steeds meer mensen spreken openlijk over hun drugsgebruik en een steeds bredere groep mensen vindt drugsgebruik ‘normaal’. Het doel van de regionale aanpak is deze ‘normalisering’ te doorbreken en om te buigen.

Samenwerking tegen drugsproblematiek in Oost-Brabant

In Oost-Brabant is de problematiek die samenhangt met drugsgebruik groot. De ‘politieregio’ Oost-Brabant is de eerste regio die met alle betrokken partijen samenwerkt om de normalisering van drugsgebruik aan te pakken. Om dit te bereiken wordt een monitor opgezet en een campagne ontwikkeld. De monitor zal inzicht bieden in de problematiek rondom deze normalisering. We richten ons daarbij niet alleen op jongeren maar ook op (jong-) volwassenen die een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om middelengebruik.

De provincie Noord-Brabant onderstreept het belang van dit regionale project in het kader van de verkeersveiligheid. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie onderstrepen het belang van dit regionale project. In enkelen gemeenten is de besluitvorming rond deelname aan dit regionale project in de afrondende fase.

Wethouder Erik van Daal nauw betrokken

Wethouder Erik van Daal van de gemeente Mill en Sint Hubert is lid van het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant. Hij is als lid van de stuurgroep vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de opzet van dit regionale project: “Wat ik graag wil bereiken is dat mensen – zowel jongeren als volwassenen – echt beseffen dat drugsgebruik niet normaal is. Ik schrik vaak van de opmerking dat het erbij hoort om af en toe een pilletje te gebruiken om een nacht door te kunnen feesten. Het ís niet normaal. Ik hoop dat we het tij kunnen keren en deze normalisering kunnen tegengaan.”

]]> 2020-01-23T11:31:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/oost-brabant-slaat-handen-in-elkaar-tegen-drugsgebruik
<![CDATA[Van schoon en droog papier kunnen we opnieuw papier maken]]> Oud papier en karton wordt gerecycled. Daarom zamelen we het apart in. Het is wel van groot belang dat het papier schoon en droog is. Alleen dan kan er opnieuw papier van worden gemaakt.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn papier en karton goed kan worden gerecycled

Het papier moet schoon en droog zijn. En het mag echt alleen papier zijn. Dus een taartdoos met een kunststof venster hoort bij het restafval, omdat het niet alleen maar papier bevat. Een pizzadoos waarvan de kartonnen doos besmeurd is met olie, tomatensaus of andere pizzarestjes hoort ook bij het restafval.

Wat mag er allemaal wel bij het papier

Kijk voor een volledig overzicht op www.afvalaanbieden.nl.

Waar kan ik oud papier aanbieden

U kunt uw papier en karton gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps of deponeren in de papiercontainers in uw gemeente. De inzameling van papier en karton wordt door iedere gemeente apart georganiseerd. Voor een overzicht van papiercontainers kijkt u op www.afvalaanbieden.nl.

Nee-ja en nee-nee sticker

U kunt uw hoeveelheid papier ook reduceren door een sticker op uw brievenbus te plakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de balie van uw gemeentehuis/stadhuis.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-01-15T11:42:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/van-schoon-en-droog-papier-kunnen-we-opnieuw-papier-maken
<![CDATA[Cursus "De zorg de baas"]]>

Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in balans?

Op woensdagochtend 19 februari 2020 start de ondersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Boxmeer. Deze wordt gegeven door Centrum Mantelzorg Land van Cuijk in samenwerking met MEE. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of vriend(in).

Balans

De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de zorg voor een ander komt meestal op de eerste plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, merk je dat de zorg steeds meer van je vraagt. De aandacht en hulpverlening zijn meestal gericht op diegene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus sta jij centraal. Hoe hou je de regie over het eigen leven en kun je de zorg met voldoening blijven volhouden? Tijdens deze cursus leer je hoe je de balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf.

Onderwerpen

Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een informatieve cursusmap. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Gratis

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één terugkombijeenkomst en is gratis. De bijeenkomsten zijn van 10:00 tot 12:00 uur en zullen plaatsvinden in De Weijer (bibliotheek), Raetsingel 1 in Boxmeer

Informatie

Voor meer informatie en aanmelding (tot 11 februari 2020), kun je terecht bij Centrum Mantelzorg Land van Cuijk. Telefoon: 0485-846739 of e-mail: info@mantelzorglvc.nl.

]]> 2020-01-10T11:38:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cursus-de-zorg-de-baas
<![CDATA[Aanvraagperiode leefbaarheidsbijdrage opent 1 januari]]> Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. De bijdrage is bedoeld als steun in de rug; goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

I Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

II Een gezonde geest in een gezond lichaam

III Hoe mooi is onze gemeente

IV Wij helpen elkaar

Aanvragen

Heeft u een goed idee dat past binnen de bovenstaande thema’s en dat volgens u een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw dorp? Dan kunt u vanaf 1 januari hier het aanvraagformulier invullen. Via een stappenplan wordt u door de aanvraag geleid.

Heeft u een vraag? Bel dan gerust met 0485-460300.

]]> 2019-12-16T15:02:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvraagperiode-leefbaarheidsbijdrage-opent-1-januari
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Inwoners van de gemeente kunnen gratis een emmertje strooizout halen bij de gemeentewerf. Dit kan op de gemeentewerf Langenboomseweg 41 in Mill tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Breng zelf uw emmer mee!

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes.

]]> 2019-10-29T09:28:00 https://www.gemeente-mill.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[15 november 2019 dag van de Mantelzorg 2019]]>

Eens per jaar staat Nederland stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen en uitvoeren.

Op 15 november 2019, de landelijke 'Dag van de Mantelzorg', organiseert het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk een feestelijke dag voor alle mantelzorgers in het Land van Cuijk.

Mantelzorgers kunnen elkaar op deze dag ontmoeten en samen genieten van een workshop, een hapje en drankje. Mantelzorgers kunnen ter plekke kiezen voor een workshop. De workshops zijn: stoelyoga, wilgentenen vlechten, hapjes maken en meezingen met het koor.

De Dag van de Mantelzorg 2019 vindt plaats in De Weijer Boxmeer. Er is keuze uit de middag van 14.00 tot 17.00 uur of de avond van 18.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 4 november 2019 via het aanmeldformulier op de www.mantelzorg.nl of via 0485-846739.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorglvc.nl of bel naar 0485-846739.

Verhinderd vanwege de zorg

Mantelzorgers die moeilijk van huis kunnen vanwege de zorg voor een naaste, kunnen contact opnemen met Centrum Mantelzorg om samen een passende oplossing te vinden.

]]> 2019-10-22T12:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/15-november-2019-dag-van-de-mantelzorg-2019
<![CDATA[Op de fiets? Laat je telefoon lekker zitten]]> Stap jij ook weer op de fiets na de vakantie? Denk eraan: hou je mobiel in je zak!

Op 1 juli 2019 ging het appverbod voor fietsers in. Dat betekent dat je een boete riskeert van € 95,- als je je telefoon vasthoudt tijdens het fietsen. Houd je mobiel én je geld in je zak!

Minder kans op een ongeluk

De gedachte achter het appverbod is dat het mobieltje zorgt voor te veel afleiding op de fiets. Als je tijdens het fietsen je telefoon vasthoudt om berichtjes te versturen of te bellen, zijn je ogen niet op de weg gericht. Je ziet niet wat er om je heen gebeurt en riskeert zelfs een ongeluk. Je mag nog wel navigeren of muziek luisteren zolang je je telefoon in je jas of zak houdt, of een stuurhouder gebruikt.

Meer weten?

Kijk dan op https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/op-de-fiets-mobiel-in-je-zak/

]]> 2019-09-06T12:27:57 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/op-de-fiets-laat-je-telefoon-lekker-zitten
<![CDATA[Leefbaarheidsbijdrages 2019 uitgereikt in de Wilg]]> Ruim 22.000 euro voor mooie en lokale initiatieven

Afgelopen dinsdag 3 september 2019 vond in de Wilg in Wilbertoord de uitreikingsavond van de leefbaarheidsbijdragen 2019 plaats. Tijdens deze feestelijke avond werden tien goede ideeën beloond met een bedrag van ruim €22.000. Alle ideeën pasten binnen een van de vier thema’s van het subsidiebeleid van onze gemeente en konden een bijdrage ontvangen van maximaal €5000. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de prijswinnaars uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst hun eigen initiatief toe te lichten. Dit deed iedereen op zijn eigen manier en de reacties waren positief. In dit artikel vindt u een overzicht van de gehonoreerde initiatieven per thema.

Thema 1. Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

Thema 2. Een gezonde geest in een gezond lichaam

Thema 3. Hoe mooi is onze gemeente

Thema 4. We helpen elkaar

]]> 2019-09-06T10:18:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/leefbaarheidsbijdrages-2019-uitgereikt-in-de-wilg
<![CDATA[Informatieve en interactieve avond over bestuurlijke toekomst gemeente]]> Op 23 september 2019 organiseert de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert een informatieve en interactieve avond over de bestuurlijke toekomst. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Myllesweerd.

Informatie over het proces

Net zoals andere gemeenten in de regio is ook de gemeente Mill en Sint Hubert bezig met haar bestuurlijke toekomst. Welke stappen er door Mill en Sint Hubert zijn gezet en nog worden gezet, wordt toegelicht tijdens deze avond. Daarbij worden natuurlijk ook de ontwikkelingen bij buurgemeenten betrokken.

Stellingen

Daarnaast wil de gemeenteraad ook graag van inwoners horen wat zij belangrijk vinden aan de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. In het tweede gedeelte van de avond wordt daarom aan de hand van stellingen het gesprek met de zaal gevoerd. Waar moet de gemeenteraad volgens inwoners rekening mee houden als het gaat om de bestuurlijke toekomst? Thema’s die zeker aan bod komen zijn inspraak en betrokkenheid van de dorpen, de dienstverlening en de ‘afstand’ tot de gemeente.

Aanmelden

Om de organisatie in goede banen te leiden, is het nodig dat belangstellenden zich voor de avond aanmelden. Dat kan via Facebook (Evenement 23 september) of door een mailtje te sturen naar griffie@gemeente-mill.nl.

]]> 2019-08-29T11:52:05 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/informatieve-en-interactieve-avond-over-bestuurlijke-toekomst-gemeente
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-april-mei-2019/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-juni-en-juli-2019/ondernemersloket