<![CDATA[Nieuwjaarsontmoeting en huldiging vrijwilliger van het jaar]]> Op 2 januari 2019 vindt weer de traditionele Nieuwjaarsontmoeting plaats van de gemeente Mill en Sint Hubert. Iedereen die het gemeentebestuur en elkaar een fijn 2019 wil wensen, is van harte welkom om 19.00 uur in Myllesweerd. Een mooi en gezellig moment om samen een toost uit te brengen op een schitterend nieuw jaar.

Moedig uw vrijwilliger en sporter aan

Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting worden ook onze sporters en de vrijwilliger van het jaar gehuldigd. Wie van de onderstaande genomineerden gaat in de prijzen vallen?

Kom naar de Nieuwjaarsontmoeting om uw favorieten aan te moedigen!

Vrijwilliger van het jaar

De volgende vrijwilligers zijn genomineerd voor de titel ‘Vrijwillige van het jaar’:

Sporttalent en sportprestatie van het jaar

De genomineerden voor de sportprestatie / sporttalent zijn:

]]> 2018-12-14T12:19:54 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwjaarsontmoeting-en-huldiging-vrijwilliger-van-het-jaar
<![CDATA[Vergadering jeugdgemeenteraad op 18 december 2018 om 16.00 uur]]> Op 18 december 2018 om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad van Mill en Sint Hubert.

De agenda is als volgt:

 1.  Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 23 oktober 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vragenrondje 
 5. Goede doelen + stemmen, Kanye en Sven
 6. Sluiting

Deze vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen in het gemeentehuis.

 

]]> 2018-12-14T11:36:35 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vergadering-jeugdgemeenteraad-op-18-december-2018-om-16-00-uur
<![CDATA[Aangepaste openingstijden gemeente in verband met de feestdagen]]> Op donderdag 20 december 2018 is het gemeentehuis en het kantoor van Uitvoering Sociaal Domein in Cuijk vanaf 15.30 uur gesloten. Ook de gemeentewerf sluit deze dag om 15.30 uur. Wij zijn vanaf deze tijd ook niet meer telefonisch bereikbaar.

Op maandag 24 december 2018, dinsdag 25 december 2018, woensdag 26 december en op maandag 1 januari 2019 zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Op 31 december 2018 zijn alle gemeentelijke diensten vanaf 16.00 uur gesloten.

]]> 2018-12-14T00:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aangepaste-openingstijden-stadhuis-voor-de-feestdagen
<![CDATA[Voorkom vuurwerkoverlast]]> Het is weer bijna zo ver; de jaarwisseling. Een feest dat gevierd wordt door jong en oud en helaas vaak al ruim voor de daadwerkelijke jaarwisseling voor overlast kan zorgen. Ook dit jaar werken de gemeenten samen met de politie, openbaar ministerie en Bureau Halt om vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken.

Halt-verwijzing

De gemeente werkt samen met politie en het Openbaar Ministerie om vuurwerkoverlast te beperken. Dit houdt in dat de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeenten jeugdigen overtreders in de leeftijd 12 tot 18 jaar door kunnen verwijzen naar Halt. Dit betekent dat jongeren een taakstraf opgelegd krijgen.

Meldlijn vuurwerkoverlast

De meldlijn vuurwerkoverlast van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert wordt vanaf 27 december 2018 weer geopend. Op het nummer 06-13662347 kan vuurwerkoverlast worden gemeld. De gemeentelijke Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) hebben tijdens hun dienst deze mobiele telefoon bij zich, zodat zij snel op een melding kunnen reageren. Daarnaast zullen de BOA’s verschillende hot-spots bezoeken waar mogelijk vuurwerk wordt afgestoken. De meldlijn is tussen 08:00 uur en 22:00 uur bereikbaar, daarbuiten kan het nummer van de regionale politie (0900 8844) worden gebeld. Om de politie en de BOA’s te helpen bij het achterhalen van de overlast veroorzakers zou een melding uit de volgende onderdelen moeten bestaan:

Afsteken van consumentenvuurwerk

Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen tussen 31 december 2018 18:00 uur en 1 januari 2019 02:00 uur. Dit jaar mag vuurwerk worden verkocht en gekocht op 28, 29 en 31 december 2018. Vuurwerkovertreders tot 18 jaar die betrapt worden op het afsteken van vuurwerk buiten de bovenstaande tijden, worden direct naar Bureau Halt verwezen.

Carbid schieten

De gemeente ontvangt steeds vaker vragen over het afschieten van carbid. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt carbid schieten alleen tijdens de jaarwisseling toegestaan. Op welke dagen en tijden het is toegestaan verschilt per gemeente. Daarnaast moet aan enkele voorwaarden worden voldaan voordat er met carbid geschoten mag worden. Voor de gemeente Mill en Sint Hubert hoeft geen vergunning te worden aangevraagd voor het schieten van carbid tussen 31 december 2018 10.00 uur en 1 januari 2019 02:00 uur.

Voorwaarden

]]> 2018-12-11T09:31:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/voorkom-vuurwerkoverlast
<![CDATA[Collegecolumn door burgemeester Antoine Walraven en wethouders Erik van Daal en Jos van den Boogaart]]> Meerdere keren hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de woonwagenbewoners die sinds 23 september 2018 met hun caravans gestaan hebben aan de Kampweg/Mergen.

Deze bewoners zijn op 6 december uit eigen beweging vertrokken van het terrein. 

Geen binding

We zijn blij dat de broers zelf hebben ingezien dat zij geen kans maken op een standplaats in de gemeente Mill en Sint Hubert omdat zij geen binding met onze gemeente hebben. Dit staat als één van de uitgangspunten beschreven in de nieuwe beleidskaders van het ministerie en dit hebben wij daarom ook met deze reden nogmaals schriftelijk aan hen bevestigd.

Nu het terrein weer leeg is, hebben wij deze plek weer ontoegankelijk gemaakt. Zoals eerder aangegeven, werken wij aan nieuw beleid en een visie op woonwagenbewoning in onze gemeente. Dit doen wij aan de hand van het nieuwe beleidskader van het ministerie en in nauwe samenwerking met omwonenden, woonwagenbewoners en onze partners in de regio. In deze visie wordt ook dit voormalige woonwagenterrein aan de Kampweg/Mergen betrokken. Het opstellen en uitvoeren van het nieuw beleid zal nog de nodige tijd vergen. Uiteraard doen we er alles om zo snel mogelijk zekerheid te verschaffen aan alle betrokkenen.

Vervelend

We vinden het erg vervelend dat de actie van de broers heeft gezorgd voor overlast voor de omwonenden. We willen hen dan ook bedanken voor de signalen en het geduld voor de (soms tijdrovende) stappen die wij de afgelopen weken moesten nemen. 

Op het moment dat iemand zich de komende tijd gaat vestigen op dit terrein, dan heeft de gemeente direct het recht om op te treden.

Burgemeester Antoine Walraven
Wethouder Erik van Daal
Wethouder Jos van den Boogaart

]]> 2018-12-10T11:55:37 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/11998-collegecolumn-door-burgemeester-antoine-walraven-en-wethouders-erik-van-daal-en-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Feestdagen extra feestelijk zonder inbraak]]> Tijdens de feestdagen, Kerst en Oud & Nieuw, wordt extra veel ingebroken. In sommige wijken zelfs wel 40% meer dan in de week voor de feestdagen. Het is lang donker en veel mensen zijn langere tijd (zichtbaar) niet thuis, waardoor inbrekers veel gelegenheid hebben om hun gang te gaan.

Wat de politie doet tegen inbraken

De politie is extra alert in deze periode; juist op plaatsen en tijden waarvan we weten dat deze inbraakgevoelig zijn. Voorkómen van inbraak is altijd beter dan opsporen achteraf. 

Wat u zelf kunt doen

Inwoners kunnen zelf de kans op inbraak verkleinen. Eén van de beste preventietips is goed opletten. Vertel het goede buren of bekenden als u weg bent, zodat zij een extra oogje in het zeil kunnen houden. Dat kunt u ook voor hen doen. Ziet u iemand in de straat die er wellicht niet thuishoort en slechte bedoelingen heeft? Spreek diegene eens aan of bel 1-1-2. Inbrekers verleggen vaak hun werkgebied als zij een oplettende buur tegenkomen.

U kunt nog meer doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van inbraak tijdens deze periode.

]]> 2018-12-10T11:50:45 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/feestdagen-extra-feestelijk-zonder-inbraak
<![CDATA[Vertrek woonwagens]]> Meerdere keren hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de woonwagenbewoners die sinds 23 september 2018 met hun caravans gestaan hebben aan de Kampweg/Mergen. Deze bewoners zijn op 6 december 2018 uit eigen beweging vertrokken van het terrein.

We zijn blij dat de broers zelf hebben ingezien dat zij geen kans maken op een standplaats in de gemeente Mill en Sint Hubert omdat zij geen binding met onze gemeente hebben. Dit staat als één van de uitgangspunten beschreven in de nieuwe beleidskaders van het ministerie en dit hebben wij daarom ook met deze reden nogmaals schriftelijk aan hen bevestigd.

Nu het terrein weer leeg is, hebben wij deze plek weer ontoegankelijk gemaakt. Zoals eerder aangegeven, werken wij aan nieuw beleid en een visie op woonwagenbewoning in onze gemeente. Dit doen wij aan de hand van het nieuwe beleidskader van het ministerie en in nauwe samenwerking met omwonenden, woonwagenbewoners en onze partners in de regio. In deze visie wordt ook dit voormalige woonwagenterrein aan de Kampweg/Mergen betrokken. Het opstellen en uitvoeren van het nieuw beleid zal nog de nodige tijd vergen. Uiteraard doen we er alles om zo snel mogelijk zekerheid te verschaffen aan alle betrokkenen.

We vinden het erg vervelend dat de actie van de broers heeft gezorgd voor overlast voor de direct omwonenden. We willen vooral hen dan ook bedanken voor de signalen en het geduld voor de (soms tijdrovende) stappen die wij de afgelopen weken moesten nemen. 

Op het moment dat iemand zich de komende tijd gaat vestigen op dit terrein, dan heeft de gemeente direct het recht om op te treden.

]]> 2018-12-07T11:05:34 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vertrek-woonwagens
<![CDATA[Afvalkalender 2019 valt binnenkort in uw brievenbus]]> Aan het einde van dit jaar ontvangen alle huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel de Afvalkalender 2019 in de brievenbus. Uw digitale afvalkalender voor 2019 kunt u aan het einde van dit jaar downloaden op onze website. Ook de AfvalApp is aan het einde van dit jaar geupdated.

De Afvalkalender 2019 valt voor de kerstdagen in de brievenbus. Heeft u aan het einde van dit jaar geen papieren Afvalkalender 2019 ontvangen dan kunt u die vanaf 1 januari 2019 alsnog aanvragen via de www.afvalaanbieden.nl. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de AfvalApp of de Afvalkalender doanloaden op onze website.

De AfvalApp

Met de AfvalApp heeft u op uw smartphone of tablet altijd actuele informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel bij de hand. De App is gratis te downloaden en te vinden in de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp. U kunt zelf instellen of en wanneer u een melding wilt krijgen welk afval u aan de straat moet zetten. Heel erg handig dus!

Digitale afvalkalender

U kunt alle informatie over de inzameling van huishoudelijk afval en de afvalkalender vinden op www.afvalaanbieden.nl. Uw persoonlijke afvalkalender kunt u ook hier downloaden door uw postcode en huisnummer in te voeren.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-07T10:51:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/afvalkalender-2019-valt-binnenkort-in-uw-brievenbus
<![CDATA[Een ruime voldoende voor afvalinzameling]]> Vlak voor de zomer van dit jaar heeft Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel een evaluatie- en optimalisatieonderzoek uitgevoerd. Dit doen we iedere 4 jaar. Er is onderzocht hoe het huidige afvalinzamelsysteem presteert en waar nog verbetering mogelijk is. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelonderzoeken: een sorteeranalyse van het afval in de blauwe tariefzak en in de plastic afvalzak, een benchmark en een tevredenheidsonderzoek onder inwoners.

Inwoners zijn zeer tevreden

Van de 3.100 verstuurde vragenlijsten die naar willekeurige huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel zijn verstuurd, zijn er 1.027 ingevuld retour gezonden. Hartelijk dank daarvoor! Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ruim 93% van de respondenten tevreden of zeer tevreden is over de manier waarop huishoudelijk afval aan huis wordt ingezameld. Het gemiddelde rapportcijfers komt uit op een 7,9! Net als 4 jaar geleden.

Weinig restafval door goed scheidingsgedrag

Het Land van Cuijk en Boekel behoort tot de gemeenten met de laagste hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. De sorteeranalyses van de tariefzak lieten zien dat er nog maar weinig grondstoffen in het restafval zitten die nog beter gescheiden zouden kunnen worden. U doet het als inwoner dus al heel erg goed! Dat willen we graag zo houden, dus blijft u uw afval goed scheiden. Er blijkt wel wat vervuiling in de plastic afvalzak te zitten. Wat NIET in de plastic afvalzak thuishoort en er nog wel in terecht komt, is papier en karton, tissues, verpakkingen met inhoud, speelgoed, kitkokers en piepschuim.

Succesfactoren

Het succes wordt voornamelijk gerealiseerd door het systeem van de blauwe tariefzak voor restafval en het gratis kunnen aanbieden van heel veel afvalsoorten. Wilt u weten welke afvalsoorten u allemaal gratis aan kunt bieden? Kijk dan op www.afvalaanbieden.nl.

Wat gebeurt er met de resultaten

In de afgelopen periode zijn de resultaten gepresenteerd aan de verschillende raadscommissies en de gemeenteraden in het Land van Cuijk en Boekel. De gevoelens van de raadscommissies en gemeenteraden over afvalinzameling worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het bestuur.

Vlak voor de zomer van dit jaar heeft Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel een evaluatie- en optimalisatieonderzoek uitgevoerd. Dit doen we iedere 4 jaar.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-07T10:45:45 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/een-ruime-voldoende-voor-afvalinzameling
<![CDATA[Collegecolumn door burgemeester Antoine Walraven en wethouders Erik van Daal en Jos van den Boogaart]]> Op maandag 26 november deed de civiele rechter uitspraak in het kort geding dat wij hadden aangespannen tegen de illegale bewoning op de Mergen/Kampweg. De rechter oordeelde dat er geen uitspraak nodig was voor de huidige situatie waarvoor al de bestuursdwang geldt.

Immers, daarvoor ligt al een uitspraak van de bestuursrechter waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld en mag ontruimen. De civiele rechter heeft echter wel gezegd dat wanneer nieuwe personen zich zonder toestemming op dit terrein gaan vestigen, zij binnen vijf dagen weg moeten zijn.

‘Tevreden’ maar niet ‘blij’

We hebben nu dus van meerdere rechters gehoord dat we als gemeente gelijk hebben en dat we het perceel mogen ontruimen. Natuurlijk zijn we ‘tevreden’ met deze uitspraken. Het is fijn dat we door de rechters gesteund worden in ons standpunt en juridische goedkeuring krijgen voor onze stappen. ‘Blij’ zijn we echter niet. Een ontruiming van een perceel zien wij als een laatste redmiddel en dus zeker niet als iets waar we de voorkeur aan geven.

Zo werkt dat niet

Daarom hebben we deze mensen nog één keer gevraagd om zelf te vertrekken. We hebben ze uitgenodigd op het gemeentehuis om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij hebben we nogmaals geluisterd naar hun verhaal en aan hen verteld dat we begrip hebben voor het feit dat ze opkomen voor het behoud van de woonwagencultuur. We vinden echter ook nog steeds dat ze dat moeten doen volgens de juiste spelregels. Wij kunnen het als gemeente nu eenmaal niet goed vinden dat je zomaar je caravan ergens neerzet en daar gaat wonen. Zonder toestemming, zonder overleg. Zo werkt dat gewoon niet. Voor niemand.

Nieuw beleid

Natuurlijk weten we dat we opnieuw moeten kijken naar het woonwagenbeleid in onze gemeente. Dat staat in de nieuwe beleidskaders van minister Ollongren en daar zijn we dus ook mee bezig. Daar nemen wij echter wel de juiste tijd voor en dat doen wij in samenwerking met de regio en alle betrokkenen. Daarvoor hadden wij al een belangstellenden-lijst opgesteld. De mensen op deze lijst hebben al veel eerder dan deze personen aangegeven dat ze een woonwagenplek in onze gemeente willen. Daar kunnen en willen wij geen voorrang in geven. Kortom; een woonwagenstandplaats kun je niet opeisen.

Respect voor de rechtspraak

Wat nu? Ondanks het goed verlopen gesprek hebben wij deze broers niet gegeven waarvoor ze kwamen; een vaste woonwagenplek in Mill. Toch hopen wij dat zij inzien dat het recht niet aan hun kant staat. Dat zij respect hebben voor de uitspraken van de rechters en daar dan ook naar gaan handelen.

Rustig

Zo niet? Dan zit er niets anders op dan het perceel te ontruimen. We doen deze ontruiming echter onaangekondigd en gaan daarom van tevoren geen datum en tijdstip bekend maken. Dit doen we omdat wij het belangrijk vinden dat dit zo rustig mogelijk kan plaatsvinden. U mag er natuurlijk op vertrouwen dat we daarvoor de goede voorbereidingen treffen zodat u als inwoner (en zeker als u in de buurt woont) zo weinig mogelijk overlast ervaart.

Burgemeester Antoine Walraven
Wethouder Erik van Daal
Wethouder Jos van den Boogaart

]]> 2018-12-03T10:58:26 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/11964-collegecolumn-door-burgemeester-antoine-walraven-en-wethouders-erik-van-daal-en-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Nieuwe beheerder paviljoen De Kuilen]]> Paviljoen De Kuilen heeft een nieuwe beheerder. De heer E. (Eric) Nabuurs gaat samen met zijn dochter Mees binnenkort het paviljoen weer open stellen voor wandelaars en andere bezoekers van het gebied De Kuilen. 

Voorlopig zal het paviljoen opengaan op zondag. De nieuwe beheerder wil echter de openstelling snel uitbreiden naar meerdere dagen per week. Tijdens de zomerperiode zal het paviljoen zeven dagen per week geopend zijn.

Nu het paviljoen weer open gaat, moet daar opnieuw een gezellige ontmoetingsplek ontstaan waar bezoekers – met uitzicht over het water – kunnen genieten van een drankje, of een kopje koffie met iets lekkers. 

De komende tijd zal de nieuwe beheerder druk bezig zijn met het inrichten van het paviljoen. De beheerder laat zelf via diverse kanalen als Facebook en een eigen website weten wanneer het paviljoen open gaat.

]]> 2018-12-03T10:54:20 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-beheerder-paviljoen-de-kuilen
<![CDATA[Inschrijving pachtgrond gemeente Mill en Sint Hubert 2019]]> Er zijn nog acht percelen pachtgrond voor de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Belangstellenden kunnen hun interesse voor de pacht schriftelijk kenbaar maken. Dit kan tot uiterlijk maandag 17 december 2018 om 12.00 uur.

Beschikbare percelen

 1. Het perceel, groot ongeveer 1.55.45 hectare, gelegen aan de Uilweg te Mill, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht. Hierbij wordt u voor de goede orde medegedeeld, dat de perceelsituatie aan de Uilweg ten opzichte van 2013 is gewijzigd.
 2. Het perceel, groot ongeveer 2.56.85 hectare, gelegen aan de Graafseweg, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht.
 3. Het perceel, groot ongeveer 2.49.25 hectare, gelegen tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg te Mill, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht.
 4. Het perceel, groot ongeveer 2.90.53 hectare, gelegen aan de Udensedijk, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht. Wel liggen er vier hogedruk gasleidingen van de NV Nederlandse Gasunie.
 5. Het perceel, groot ongeveer 3.86.37 hectare, gelegen aan de Maurikstraat te Langenboom, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht. Echter, er mag op een deel van het perceel niet met chemicaliën worden gespoten. Dit betreft 10 meter rondom het perceel dat is gelegen op de hoek van de Maurikstraat.
 6. Het perceel ’t Kavelt aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg te Mill is verdeeld in 4 percelen pachtgrond. Er is 1 deelperceel pachtgrond, groot ongeveer 2.28.95 hectare, tot en met 31 december 2019 voor de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Dit deelperceel dient als grasland te worden gebruikt.
 7. Het perceel, groot ongeveer 2.99.35 hectare, gelegen aan de Gagelweg te Mill, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht.
 8. Het perceel, groot ongeveer 1.03.20 hectare, gelegen aan de Voordijkse Veldweg, wordt tot en met 31 december 2019 geliberaliseerd verpacht.

Jachtrecht

De gemeente heeft het jachtrecht per 1 april 2014 verhuurd aan een Wildbeheereenheid. Dit betekent dat op de voornoemde percelen pachtgrond per 1 april 2014 jachtrecht zit.  

Tekeningen

De situatietekeningen van de bovenstaande percelen liggen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Op de situatietekening van de Udensedijk staat de globale ligging van de vier hogedruk gasleidingen aangegeven. Op de situatietekening van de Maurikstraat staat in geel het deel aangegeven waarop niet met chemicaliën mag worden gespoten.  

Belanstelling

Wilt u in aanmerking komen voor de geliberaliseerde pacht van de bovenstaande gronden dan moet u dit uiterlijk opmaandag 17 december 2018 om 12.00 uur mailen naar emile.kersten@cgm.nl. Vervolgens krijgt u per mail een ontvangstbevestiging. U doet een bod inzake de pachtprijs per hectare. Degene met het hoogste bod zal in principe de grond geliberaliseerd kunnen pachten. De gemeente behoudt zich het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan. Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen en wel een bod heeft gedaan, neem dan uiterlijk woensdag 19 december 2018 telefonisch contact op met Emile Kersten van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 0485-460300. Voor het doen van een bod moet u woonachtig zijn in de gemeente Mill en Sint Hubert en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf beschikken.

Overige lasten

Er worden ook ruilverkavelingslasten (behalve bij de percelen tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg, aan de Maurikstraat, aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg en aan de Graafseweg), waterschapslasten en toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Emile Kersten van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer: 0485-460300.

]]> 2018-11-30T10:02:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inschrijving-pachtgrond-gemeente-mill-en-sint-hubert-2019
<![CDATA[Inloopavond Reconstructie Vorleweg 11 december 2018]]> De gemeente Mill en Sint Hubert gaat in 2019 de Vorleweg reconstrueren. Ter voorbereiding op de werkzaamheden en om de aanwonenden en belanghebbenden te informeren organiseren wij een inloopavond op 11 december 2018.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande verhardingen, het aanleggen van hemelwaterriolering en het vervangen van de openbare verlichting door energiezuinige LED-verlichting. Tegelijkertijd worden er een aantal verkeerkundige maatregelen aangebracht. Zo worden de fietspaden verhoogd aangelegd en door een oploopband gescheiden van de rijbaan. Verder worden er een aantal kruispuntplateaus aangelegd.

Inloopavond

Dinsdag 11 december 2018 is er de mogelijkheid om het voorlopig ontwerp te bekijken en vragen te stellen over de werkzaamheden. Tussen 17.00 en 19.30 uur is de raadzaal van het gemeentehuis opengesteld voor aanwonenden en belanghebbenden. U kunt binnen deze periode op ieder moment binnen lopen. Er zijn medewerkers van de gemeente en adviesbureau Projectbureau B.V. uit Brummen aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden en uw vragen te beantwoorden.

Input

Aan de hand van de input tijdens deze inloopavond wordt het ontwerp definitief gemaakt, worden de werkzaamheden verder voorbereid tot bestek en tekeningen en wordt het werk in de loop van 2019 aanbesteed. Vooraf aan de uitvoering worden aanwonenden en belanghebbenden uiteraard geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en wegafsluitingen.

Vragen

Bent u niet in de gelegenheid tijdens deze inloopavond langs te komen en heeft u vragen aan de gemeente dan kunt u contact opnemen met de heer T. Bronsema of de heer J. Ceelen van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0485-460300 of via email: wegen@cgm.nl.

]]> 2018-11-30T09:53:01 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inloopavond-reconstructie-vorleweg-11-december-2018
<![CDATA[College wil grondprijzen differentiëren]]> In de gemeente Mill en Sint Hubert zijn 48 kavels te koop waar particulieren een woning op kunnen bouwen. De economie trekt aan en de verkoop van deze kavels verloopt goed. Toch wil het college verschillende grondprijzen gaan hanteren (differentiatie) om diverse doelgroepen een reikende hand te bieden. En met prijsdifferentiatie kunnen ook gewenste bouwmethoden worden gestimuleerd. De prijsdifferentiatie moet nog door de raad goedgekeurd worden. 

Verkoop grond

De gemeente verkoopt grond aan ondernemers voor bedrijfsvestiging en aan projectontwikkelaars voor woningbouw. Maar daar gaat het bij de nu voorgestelde prijsdifferentiatie niet om. Daar waar de gemeente grond verkoopt aan een particulier, of aan een groep particulieren, kan gebruik worden gemaakt van een korting die flink kan oplopen.

Grondprijs berekenen

Er zijn verschillende manieren om een grondprijs te berekenen. Bijvoorbeeld door de grondprijs te vergelijken met die in omliggende gemeenten (comparatieve methode). Ook de zogeheten residuele methode wordt vaak gebruikt. Daarbij laat een gemeente de verkoopprijs bepalen door de kosten die ze moet maken om de grond uit te geven. Gemeenten moeten immers de grond bouwrijp opleveren (aanleggen nutsvoorzieningen) en de omgeving herinrichten (aanleggen straten, verlichting e.d.). Die kosten worden doorberekend in de grondprijs. Welke methode ook gehanteerd wordt; grondprijzen moeten altijd marktconform zijn. Dat wil zeggen, gemeenten mogen wettelijk gezien geen kortingen geven op grondprijzen omdat dat landelijk gezien wordt als ongeoorloofde staatssteun.

Vaste prijs

De grondprijs in de gemeente Mill en Sint Hubert voor particulieren is comparatief bepaald. Voor alle kernen geldt nu een vaste prijs van 225 euro per vierkante meter. Geen korting mogen geven betekent niet dat gemeenten niet tot op zekere hoogte mogen ‘spelen’ met de grondprijs. Bijvoorbeeld om bepaalde doelgroepen een handje te helpen of om gewenste woningbouw te stimuleren. En dat is precies wat het college voorstelt. Wat houdt het voorstel in? Het college richt zich op vier thema’s:

 1. Energieneutraal bouwen
 2. Levensloopbestendig bouwen
 3. Bouwen voor specifieke doelgroepen en woonbehoeften
 4. Overige specifieke kenmerken (o.a. omvang kavelgrootte)

Energieneutraal bouwen

Bij nieuwbouw gelden steeds strengere, wettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. Vanaf 2021 moet er energieneutraal gebouwd worden. Om dat nu al te stimuleren wil het college korting geven op de grondprijs als de zelfbouwer duurzamer bouwt dan nu wettelijk verplicht is. Het voert te ver om hier precies uit te leggen hoe dat werkt maar de korting op de grondprijs kan oplopen tot € 5.000,- per kavel.

Levensloopbestendig

Nederland vergrijst. Zo ook de gemeente Mill en Sint Hubert. Om in de toekomst voldoende woningen te hebben voor ouderen en zorgbehoevenden wil het college dat er meer levensloopbestendig gebouwd wordt. Levensloopbestendig betekent dat woningen zo gebouwd worden dat bewoners erin kunnen blijven wonen – eventueel met kleine aanpassingen – als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. Afhankelijk van de situatie kan de korting op de grondprijs oplopen lopen tot 10%.

Specifieke doelgroepen

Ook specifieke doelgroepen kunnen korting krijgen op de grondprijs, bijvoorbeeld CPO-bouwers. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; een groep particulieren gaat samen enkele woningen bouwen. Ook wanneer er modulair gebouwd wordt, kan korting worden verkregen. Bij modulair bouwen zijn de verschillende onderdelen – muren, vloeren e.d. – al in de fabriek voorbereid. De woning wordt dan op de locatie als een soort bouwpakket in elkaar gezet. Ook in dit soort gevallen kan de korting op de grondprijs oplopen tot 10% per kavel.

Grote kavels

Ook bij grote kavels wil het college prijzen differentiëren. Dat moet gaan gelden voor kavels voor vrijstaande woningen die groter zijn van 750 vierkante meter. De redenatie achter deze korting is dat grotere kavels niet evenredig voor meer (grotere) bouwmogelijkheden zorgt. Hoeveel de korting wordt, verschilt per kavelgrootte maar ook hier kan die flink oplopen.

Tot slot

Bij de voorgestelde prijsdifferentiatie snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente kan hiermee beleidsdoelstellingen halen; bijvoorbeeld meer duurzame en levensloopbestendige woningen in de gemeente. Voor particulieren komt de mogelijkheid tot zelfbouw misschien eerder binnen handbereik. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Die buigt zich 6 december 2018 over het voorstel.

]]> 2018-11-27T06:05:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/college-wil-grondprijzen-differentieren
<![CDATA[Collegecolumn door burgemeester Antoine Walraven en wethouders Erik van Daal en Jos van den Boogaart]]> Ondermijning: “Je gaat het pas zien, als je het door hebt” (Johan Cruijff)

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onder- en bovenwereld. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, fraude en cybercrime: het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld. Ondermijnende criminaliteit is een groeiend maatschappelijk probleem en raakt ons allemaal!

Om het thema ondermijning breder bekend te maken is de app Ondermijning ontwikkeld. Het doel van de app is het vergroten van kennis en bewustwording van ondermijning. Het logo van de app symboliseert het hellend vlak tussen de onder- en bovenwereld. De app bestaat uit een spel met vragen en antwoorden, inclusief een korte toelichting op het antwoord. Door het spel te spelen kan iedereen zijn of haar kennis testen en vergroten.

Hoeveel hennepkwekerijen worden er jaarlijks ontmanteld in Nederland? Hoeveel procent van de Outlaw Motorcycle Gangs heeft een strafblad? Hoeveel kost Ondermijning de samenleving per jaar? Hoeveel hennepkwekerijen telt Nederland? En Waar kun je anoniem vermoedens van criminaliteit melden?"

Door het beantwoorden van deze vragen in 6 levels kun je punten bij elkaar sprokkelen en een plaats veroveren op de landelijke ranglijst. Na iedere vraag wordt het juiste antwoord gegeven met een toelichting. Voor wie meer wil weten over ondermijning omvat de app ook praktische en leerzame informatie, bijvoorbeeld links naar relevante documenten, nieuwsbrieven, websites en berichtgeving uit de media. 

Ik wil U de app Ondermijning van harte aanbevelen. Dus ga naar de App Store om deze te downloaden. Speel het spel en vergroot uw kennis en inzicht op het gebied van Ondermijning. Ik ben benieuwd naar uw kennis en score.

]]> 2018-11-26T13:20:01 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/11945-collegecolumn-door-burgemeester-antoine-walraven-en-wethouders-erik-van-daal-en-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Maak kans op € 5.000,- voor uw vrijwilligersorganisatie]]> Kent u, of maakt u onderdeel uit van, een vrijwilligersorganisatie die van onschatbare waarde is voor de gemeente Mill en Sint Hubert? Geef deze organisatie dan voor 11 december 2018 op voor de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’.

Uitreiking

Op 15 januari 2019 worden de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ uitgereikt door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gemeenten kunnen hiervoor lokale vrijwilligersorganisaties, -initiatieven en -projecten voordragen die in hun ogen het verschil maken voor de gemeente. Landelijke organisaties kunnen zichzelf aanmelden.

Wat zijn de prijzen

Elke gemeente kan maximaal drie initiatieven aandragen voor deze award. Wanneer de gemeente uw organisatie aandraagt, maakt deze kans op de volgende prijzen:

Hoe kunt u uw organisatie opgeven

Stuur vóór 11 december 2019 een e-mail naar de gemeente met de naam van de vrijwilligersorganisatie die het volgens u verdient om genomineerd te worden. Vermeld daarbij in maximaal 200 woorden waarom juist deze organisatie kans moet maken op een Meer dan handen vrijwilligersprijs. Dit mailt u naar info@gemeente-mill.nl. Zet erbij dat het gaat om de "Meer dan handen vrijwilligersprijs".

Selectie en nominatie

De gemeenten maken een selectie op basis van de aangeleverde informatie. Elke gemeente kiest maximaal drie initiatieven en maakt deze nominaties bekend op de gemeentepagina. De gemeenten sturen de nominaties vervolgens door naar de landelijke organisatie.

Informatie

Meer informatie over de Meer dan handen vrijwilligersprijs vindt u op www.vrijwilligersprijzen.nl.

]]> 2018-11-23T09:42:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/maak-kans-op-5-000,-voor-uw-vrijwilligersorganisatie
<![CDATA[Start werkzaamheden verbetering verkeerssituaties]]> Deze week (week 47) wordt gestart met de realisatie van enkele kleinschalige aanpassingen aan de openbare ruimte. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma uit het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan. Dit plan voorziet in maatregelen welke gewenst zijn op het gebied van oversteekbaarheid, snelheid en toegankelijkheid.

Rondgang door het centrum van Mill

In de aanloop naar deze plannen heeft op uitnodiging van het Platform Verkeer en het Platform Gehandicaptenbeleid Mill het college samen met een aantal raadsleden in de zomer van 2016 een rondgang gehouden door het centrum van Mill. De bedoeling van deze rondgang was om in de praktijk aan te tonen welke hindernissen mensen met een beperking (rolstoelers, scootmobielen etcetera) zo al ondervinden in de openbare ruimte.

Senior-proof oversteekvoorzieningen aan de Nimrod in Sint Hubert

Als eerste wordt in Sint Hubert aan de Nimrod de situatie voor voetgangers verbeterd. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van senior-proof oversteekvoorzieningen. Dit wordt gerealiseerd door middel van het plaatselijk verlagen van het trottoir in combinatie met verlaagde banden. De huidige overgangen van trottoir naar rijbaan zijn nu te steil en daardoor moeilijk beloopbaar voor ouderen, mensen met beperkingen maar ook voor een wandeling met een kinderwagen.

Aanpassen inritconstructie kruispunt Hoogveldseweg – Beatrixstraat in Mill

De inritconstructies die de overgang van gebiedsontsluitingswegen (50 km/u) naar achterliggende verblijfsgebieden (30km/u) markeren, worden nu niet als comfortabel ervaren. De gemeente heeft herhaaldelijk klachten gehad over de huidige inritconstructies en gevraagd is om verbetering van deze situatie. Als tweede wordt bij wijze van proef de uitvoering van de inritconstructie op het kruispunt Hoogveldseweg – Beatrixstraat aangepast, waarbij de inritblokken als het ware worden gekanteld om daarmee een flauwere helling en minder scherpe overgang te creëren. In samenhang met deze maatregel wordt voorgesteld het trottoir aan de westzijde van de Hoogveldseweg te verlengen om zo voor de voetganger een comfortabele oversteek te realiseren naar het trottoir aan de andere zijde van de Hoogveldseweg.

]]> 2018-11-20T11:00:14 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/start-werkzaamheden-verbetering-vekeerssituaties
<![CDATA[Grondprijs bouwkavel in Sint Hubert verlaagd]]> Nieuwe start uitgifte tegen aangepaste prijs

In 2014 werd de uitgifte bekend van een bouwkavel op de hoek Grootvenseweg/Edelhert binnen plangebied Grootven III. Onlangs is besloten de verkoopprijs van dit kavel te verlagen en de uitgifte tegen de aangepaste prijs opnieuw te starten. Het kavel van circa 704 m2 ligt in het bestemmingsplan “Kom Sint Hubert” en is bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. Het adres wordt Kruithoorn 46. De kavelprijs is € 132.000,00 exclusief 21% B.T.W.

Aan de voorzijde van het kavel ligt een transportleiding van Brabant Water (bekijk de situatietekening). Voor deze leiding moet bij verkoop een recht van opstal ten behoeve van Brabant Water worden gevestigd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente.

Voorwaarden inschrijving

Inschrijven

Download het inschrijfformulier, vul het in en mail het naar marijke.vancasteren@cgm.nl.

Loting

Als er meerdere belangstellenden zijn wordt door loting de volgorde bepaald. Degenen die zich hebben ingeschreven en voldoen aan de gestelde criteria worden op de hoogte gebracht van de lotingsdatum en het verdere verloop van de uitgifteprocedure.

Informatie

Neem voor meer informatie over de verkoop van dit kavel contact op met Marijke van Casteren via 0485-396600 of via marijke.vancasteren@cgm.nl.

]]> 2018-11-20T09:15:57 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/grondprijs-bouwkavel-in-sint-hubert-verlaagd
<![CDATA[Collegecolumn door burgemeester Antoine Walraven en wethouders Erik van Daal en Jos van den Boogaart]]> Via deze college column hebben wij u eerder geïnformeerd over de stappen die we aan het zetten zijn om een einde te maken aan de illegale bewoning op het voormalige woonwagenkamp aan de Mergen/Kampweg. In deze editie een update.

Verschillende mogelijkheden

Om als gemeente een einde te kunnen maken aan deze illegale situatie, hebben we een aantal mogelijkheden tot onze beschikking. Dat begint natuurlijk met de vraag aan deze mensen of ze zelf vertrekken van het stuk gemeentegrond waar ze ongevraagd en zonder toestemming staan. Omdat deze personen daar tot nu toe helaas geen gehoor aan hebben gegeven, hebben we twee bestuursrechtelijke middelen ingezet; de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang. De last onder dwangsom geeft de overtreders eerst een termijn om zelf een einde aan de situatie te maken, daarna wordt een dwangsom opgelegd. De last onder bestuursdwang biedt de mogelijkheid om zelf een einde aan de situatie te maken, bijvoorbeeld door een ontruiming.

Rechtszaken

Tegen beide juridische stappen hebben deze mensen een voorlopige voorziening aangevraagd. Dat betekent dat de rechter gaat bepalen of de opgelegde ‘last’ terecht is en deze dus ook daadwerkelijk mag worden opgelegd. Beide rechtszaken zijn inmiddels achter de rug en beide heeft de gemeente gewonnen. Dat betekent dat de rechter dus akkoord is gegaan met de boete van 20.000 euro per caravan die we hebben opgelegd en dat de gemeente toestemming heeft om te gaan ontruimen.

Sterk staan

Om daarnaast nog voor elkaar te krijgen dat er na de ontruiming niet meteen weer opnieuw sprake is van illegale bewoning op deze plek, hebben we de situatie daarnaast ook voorgelegd aan de civiele rechter via een kort geding. Dit kort geding was op maandag 12 november, de uitspraak zal zijn op 26 november 2018. Ook loopt er nog een strafrechtelijk proces.

Om sterker te kunnen staan bij de ontruiming, en dit ook voor langere tijd goed te kunnen regelen, zal deze pas plaatsvinden na de uitspraak van het kort geding. Hierover hebben we al voorbereidende gesprekken met de politie en het OM.

Gesprek

Het is jammer dat al deze (ook nog eens tijdrovende en dure) stappen nodig zijn om een einde te kunnen maken aan deze situatie. Veel beter zou het zijn geweest als deze personen met hun caravans zelf waren vertrokken. Hierover hadden wij graag het gesprek gevoerd, maar door meerdere afzeggingen van hun zijde (door hun advocaat) is dit helaas niet gelukt.

Respect

We hebben het al vaker gezegd. We hebben respect voor mensen die willen opkomen voor hun rechten en idealen. Wat dat betreft vinden we ook dat de boodschap die de broers hebben willen afgeven, is geslaagd. Het heeft zelfs landelijke aandacht en navolging gekregen.

We vinden echter ook nog steeds dat het maken van een statement moet gaan volgens de juiste regels en niet tot overlast van onze inwoners en dan vooral de direct omwonenden. Daarom zetten wij alle stappen die nodig zijn om zo snel mogelijk een goed einde te kunnen maken aan deze situatie.

Ondertussen werken we door aan onze regionale woonvisie waar ook de woonwagenbewoning in de regio een plek zal krijgen. Dit doen we samen met de samenwerkende gemeenten, onze partners als de woningcorporatie en betrokkenen.

We houden u op de hoogte.

Burgemeester Antoine Walraven
Wethouder Erik van Daal
Wethouder Jos van den Boogaart

]]> 2018-11-19T10:46:08 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-door-burgemeester-antoine-walraven-en-wethouders-erik-van-daal-en-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Inwoners gemeente Mill en Sint Hubert kunnen lening krijgen voor duurzamere woning]]> Wilt u uw woning energiezuiniger maken om uw woonlasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? Als inwoner kunt u een lening aanvragen bij de gemeente Mill en Sint Hubert, indien u maatregelen treft in uw woning die ten goede komen aan de duurzaamheid. U kunt bijvoorbeeld uw woning laten isoleren of een warmtepomp laten installeren.

Toekomstbestendig

De gemeente Mill en Sint Hubert vindt het belangrijk dat woningen toekomstbestendig gemaakt worden en wil daar op deze manier haar inwoners in ondersteunen. De lening is een zogenaamd “revolving fund.” Dit betekent dat u leent uit en aflost in hetzelfde fonds, waardoor het fonds blijft bestaan en een andere eigenaar-bewoner in de toekomst gebruik kan maken van dezelfde lening.

Lening

Als inwoner van Mill en Sint Hubert kunt u maximaal €15.000,- lenen, tegen een voordelig rentetarief. Let op: het is een lening en geen subsidie. Als u het geld zelf voorradig hebt, is het voordeliger om de energiebesparende maatregelen zelf te betalen.

Informatie en aanvragen

Kijk op de pagina "Duurzaam Mill en Sint Hubert" voor een volledig overzicht van de in aanmerking komende maatregelen en voorwaarden

]]> 2018-11-15T13:54:22 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inwoners-gemeente-mill-en-sint-hubert-kunnen-lening-krijgen-voor-duurzamere-woning
<![CDATA[Kom erbij en kom koken!]]> Gratis kookworkshop voor uitkeringsgerechtigden

De gemeenten in het Land van Cuijk bieden inwoners met een uitkering de kans om een gratis kookworkshop te volgen op een van de drie smaakcentra in het Land van Cuijk. De workshops staan in het teken van gezonde voeding en gezond koken en worden mede georganiseerd door de GGD en het Smaakcentrum. Onder leiding van topkok Martien Bos, maken de deelnemers samen een gezond en betaalbaar 3-gangendiner. Kinderen mogen mee.

Aanmelden

Op 16 november 2018 is er al een eerste kookworkshop geweest in het smaakcentrum in Boxmeer. De volgende workshop is op 14 december 2018 van 15.00 – 18.00 uur in Langenboom. Kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom. Terwijl de volwassenen koken, kunnen de kinderen onder begeleiding fijn spelen. Daarna gaat iedereen samen aan tafel om te eten. Er kunnen maximaal 30 mensen meedoen met het koken. Meld u aan bij de gemeente via het online aanmeldformulier of via 0485-460300.

Waarom deze workshops

Het gaat om een actie in het kader van het terugdringen van gezondheidsverschillen. Voor mensen met een laag inkomen kan het moeilijker zijn om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Met deze kookworkshops willen de gemeenten de deelnemers laten ervaren dat het voor iedereen mogelijk is om gezond en goedkoop te koken. Bovendien is het heel gezellig om samen met anderen te koken.

]]> 2018-11-15T08:37:07 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-erbij-en-kom-koken
<![CDATA[Supergewone mensen gezocht!]]> Er is een tekort aan pleegouders in Nederland. Ook in Noordoost Brabant is behoefte aan meer pleegouders. Iedere maand wachten hier ongeveer 40 kinderen op een pleeggezin.

Een veilige plek om op te groeien

Soms is het voor de veiligheid of ontwikkeling van een kind nodig dat het (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Hierbij hanteren gemeenten het uitgangspunt dat kinderen zoveel als mogelijk opgevangen worden op een plek die op een normale thuissituatie lijkt. Hierbij kun je denken aan gezinshuizen maar ook aan vormen van (deeltijd) pleegzorg. In eerste instantie wordt in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. In regio Noordoost Brabant is Stichting Oosterpoort een van de grootste aanbieders op dit gebied.

Pleegouder worden

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. In principe kan iedereen pleegouder worden. Wat telt is dat het kind een fijne gezinssituatie krijgt, met zoveel mogelijk stabiliteit, warmte en veiligheid. In het filmpje vertellen pleegouders wat er zo mooi is aan pleegouder zijn. Bent u mogelijk geïnteresseerd in pleegouderschap? Kijk op www.oosterpoort.org voor meer informatie.

]]> 2018-11-14T15:37:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/supergewone-mensen-gezocht
<![CDATA[App Omgevingsalert - overheidsbekendmakingen gemakkelijk volgen]]> Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Bijvoorbeeld of er een boom gekapt gaat worden? Of dat uw buurman zijn huis gaat verbouwen? Of dat er een evenement wordt georganiseerd in uw straat? Installeer de app Omgevingsalert op uw smartphone en niets ontgaat u meer. Hoe werkt het?

Website

Officiële bekendmakingen, zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (bomen kappen, verbouwingen e.d.) worden door uw gemeente gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl. Als u bij wilt houden wat uw gemeente zoal bekend maakt, kunt u naar deze website surfen. Veel handiger is echter om daarvoor de gratis app Omgevingsalert te gebruiken. Die app is gekoppeld aan www.officielebekendmakingen.nl.

Hoe werkt het

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft een eigen app Omgevingsalert. Download de app en voer uw adres in. Geef vervolgens aan binnen welke straal – tot 1000 meter – u vanaf dat adres alerts wilt ontvangen en geef aan welk soort bekendmakingen u wilt zien. Klaar is kees. Wordt er een bekendmaking gepubliceerd over een situatie binnen het door u aangegeven gebied dan krijgt u automatisch een alert. Handiger kan niet.

Downloaden

De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Mill en Sint Hubert – Omgevingsalert.

]]> 2018-11-14T11:00:45 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/app-omgevingsalert-overheidsbekendmakingen-gemakkelijk-volgen
<![CDATA[Ontevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten via de klantenservice]]> Elke dag opnieuw doen wij er alles aan om onze inwoners, ondernemers en andere relaties (klanten) goed van dienst te zijn. Vaak gaat dat prima, maar soms kan het gebeuren dat u niet (of niet helemaal) tevreden bent met de manier waarop wij u hebben geholpen. In dit soort gevallen kunt u een melding doen bij onze klantenservice.

Hoe werkt de gemeentelijke klantenservice

U kunt onze gemeentelijke klantenservice gebruiken om op een laagdrempelige en informele manier te laten weten waarover u ontevreden bent of bent geweest. Het mooiste resultaat is dat een gesprek met een medewerker van de klantenservice ertoe leidt, dat u zich beter gehoord voelt én dat wij meteen iets kunnen doen om uw onvrede weg te nemen. In elk geval krijgt u snel duidelijkheid over uw melding. En natuurlijk heeft u daarna alsnog de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen of bezwaar te maken. Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Bent u niet goed geholpen? Onze gemeentelijke klantenservice is op verschillende manieren te bereiken.

Een medewerker van de klantenservice neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Welke manier u ook kiest; u ontvangt in veel gevallen direct, maar in elk geval binnen twee werkdagen een reactie van ons.

]]> 2018-11-13T16:19:03 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ontevreden-over-onze-dienstverlening-laat-het-ons-weten-via-de-klantenservice
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Inwoners van de gemeente kunnen gratis een emmertje strooizout halen bij de gemeentewerf. Dit kan op de gemeentewerf Langenboomseweg 41 in Mill tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Breng zelf uw emmer mee!

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres.

]]> 2018-11-13T09:28:05 https://www.gemeente-mill.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[Hulp voor erfvogels in Mill en Sint Hubert]]> De erfvogel heeft het zwaar. Mede doordat erven tegenwoordig grootschaliger en netter zijn, neemt de broedgelegenheid en voedselvoorraad af. Met het project ErvenPlus helpt Brabants Landschap, in samenwerking met Brabantse gemeentes en Orbis, erfvogels door erven biodiverser en aantrekkelijker te maken. Dit doen zij door beplanting en nestkasten te leveren. Ook gemeente Mill en Sint Hubert werkt hieraan mee. Op 7 november 2018 vond er een leverdag plaats. Wethouder Jos van den Boogaart overhandigde daar onder andere een mussenkast aan Belevingsboerderij de Nieuwenhof.

Op de leverdag namen deelnemers van het ErvenPlus-project enthousiast nestkasten, muizenruiters, steenuilvriendelijke drinkbakken en modderplaatsen voor zwaluwen in ontvangst. Eerder dit jaar werd al beplanting bij hen afgeleverd. Vooral veel fruitbomen, bos- en haagplantsoen en solitaire bomen gingen op de kar om erven in de toekomst groener te kleuren.

Erfvogels

Van oudsher komen honderden soorten vogels voor op het boerenland, waar ze voornamelijk op erven broeden in hagen, houtwallen en bomen. De erfvogel is een voorbeeld van Brabants erfgoed dat beschermd en geholpen moet worden. Door dit project krijgt de erfvogel in de toekomst meer plek om veilig te broeden en hun jongen groot te brengen.

 

Op de foto v.l.n.r.: Henk Willems (ANV Raamvallei), Marianne van Heijningen (Belevingsboerderij de Nieuwenhof) en Jos van den Boogaart (wethouder gemeente Mill en Sint Hubert)

]]> 2018-11-12T14:44:13 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/hulp-voor-erfvogels-in-mill-en-sint-hubert
<![CDATA[Gemeenteraad Mill stemt unaniem in met begroting 2019]]> Motie Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 werd een motie (een verzoek aan het college of een uitspraak van de raad) in stemming gebracht over de huisvesting van de werkorganisatie CGM. Met deze motie – die unaniem werd aangenomen – geeft de gemeenteraad aan het college de opdracht om aan het bestuur van CGM voor te stellen de voor- en nadelen van de huisvesting van alle ambtenaren van de werkorganisatie ‘onder één dak’ verder te onderzoeken, zodat de resultaten van dit onderzoek kunnen worden meegenomen in de Kadernota 2020. Highlights In de vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 is per programma een aantal highlights opgenomen. Een greep uit deze highlights: Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur De dienstverlening van de gemeente Mill en Sint Hubert komt tegemoet aan de wensen en behoeften van inwoners en bedrijven. Deze dienstverlening moet vraaggericht en proactief georganiseerd zijn. Om de organisatie hierin scherp te houden, willen we onze inwoners in de gelegenheid stellen om hun eventueel slimmere, betere of goedkopere ideeën (onder voorwaarden) ook daadwerkelijk uit te voeren.

Openbare Ruimte

Er wordt ingezet om de openbare ruimte in overleg met betrokkenen zoveel mogelijk aan te passen en om te vormen naar de wensen en eisen van deze tijd en het gebruik van de ruimte. Verder willen we werken aan een uitbouw van de toeristische potentie van onze gemeente, waardoor meer toeristen en recreanten onze gemeente bezoeken, langer in de gemeente blijven en er meer besteden.

Bouwen, Wonen en Milieu

Het hoofddoel van dit programma is het realiseren van een veilige en gezonde leefomgeving en deze op een duurzame en doelmatige wijze behouden en ontwikkelen.

Kind, Cultuur en Sport

Elk kind krijgt optimale kansen en mogelijkheden om zijn of haar talenten en vaardigheden te ontwikkelen. We willen de diverse cultuuruitingen binnen de gemeente beschermen, behouden en toegankelijk maken. Elke inwoner heeft toegang tot cultuur en ieder kind heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen. Alle inwoners hebben de mogelijkheid om te sporten en bewegen.

Maatschappelijke Zaken

Dit programma is gericht op de zelfredzaamheid van inwoners. Het zorgen voor elkaar en het ontwikkelen van een goede sociale basisinfrastructuur. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de inwoners in plaats van de beperkingen. Het versterken van het sociale netwerk zijn hierbij de uitgangspunten. Indien de eigen kracht en de directe woon- en leefomgeving onvoldoende is, wordt gezocht naar een maatwerkoplossing.

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Een verantwoord financieel beleid voeren dat onder andere leidt tot een begroting die structureel in evenwicht is. Gedurende het jaar sturen op de budgetten van de begroting om het jaar sluitend af te ronden.

De cijfers

De genoemde uitgangspunten en speerpunten per programma zijn natuurlijk vertaald naar cijfers. U vindt hier de concreet geplande inkomsten en uitgaven van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Hier vindt u de volledige Programmabegroting 2019-2022, inclusief alle highlights per programma.

Inkomsten

Dit diagram geeft aan hoe de inkomsten van de gemeente Mill en Sint Hubert in 2018 zijn samengesteld. [zie bijlage]

Uitgaven

Dit diagram geeft aan hoe de uitgaven van de gemeente Mill en Sint Hubert in 2018 zijn samengesteld.

Berekening belastingdruk per huishouden in euro’s.

Voetnoot bij deze tabel: De genoemde bedragen gelden voor een gemiddeld huishouden in Mill en Sint Hubert en kunnen dus per specifieke situatie verschillen.

]]> 2018-11-12T13:57:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gemeenteraad-mill-stemt-unaniem-in-met-begroting-2019
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Jos van den Boogaart]]> Ontbijten in het gemeentehuis

Op dinsdagochtend ontvingen wij 28 enthousiaste leerlingen van de groepen zes van de Schare uit Sint Hubert en de Klimop uit Wilbertoord aan een mooi gedekte ontbijttafel in ons gemeentehuis. De kinderen waren bij ons voor het burgemeestersontbijt dat ieder jaar als onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd. Een gezonde start van de dag is heel belangrijk, niet alleen voor ons als volwassenen maar zeker ook voor kinderen. Daar is tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt aandacht voor. Niet alleen op ons gemeentehuis werd ontbeten, ook in ruim 200 andere gemeentehuizen waren er ontbijtsessies en natuurlijk ook op heel veel scholen. Leuk om hier onderdeel van uit te mogen maken. Het ontbijt in onze raadzaal was niet alleen lekker, leerzaam en gezond maar ook heel gezellig!

Paviljoen De Kuilen

Afgelopen donderdag stond er weer een raadsvergadering op het programma. Op de agenda stond onder andere de begroting van onze gemeente. Tijdens deze raadsvergadering werden mij ook vragen gesteld over het paviljoen bij de Kuilen. Dit paviljoen werd tot voor kort gerund door RAM Recreatie. Nu het contract met de RAM is afgelopen zijn we op zoek naar een nieuwe beheerder van het paviljoen. Inmiddels hebben zich vier belangstellenden hiervoor gemeld. Zeer binnenkort hebben we met alle belangstellenden individuele gesprekken om te kijken welke ideeën en plannen deze ondernemers hebben voor het paviljoen. Wie het paviljoen in de toekomst gaat runnen wordt daarna snel duidelijk. Wat in ieder geval zeker is, is dat het paviljoen weer draait op (uiterlijk) 1 januari 2019, zodat we bij de Nieuwjaarsduik weer kunnen genieten van een hapje en drankje!. Maar hopelijk al eerder!

Zelfbeheer in groen

Tijdens de raadsvergadering was er ook veel aandacht voor reacties van enkele wijk- en dorpsraden op het bericht over ‘Zelfbeheer in groen’. Via een krantenartikel wilden wij inwoners enthousiast maken voor een rol in het onderhoud van de openbare ruimte in de eigen woonomgeving. In dit bericht kon u ook lezen dat wij daarin een rol zien voor de wijk- en dorpsraden. Helaas is de communicatie hierover met de wijk- en dorpsraden niet goed verlopen, daar hebben zij op gereageerd en dat snappen wij. Daarom gaan we met de wijk- en dorpsraden een nieuwe start maken in dit project, een herstart. Zodat zij beter geïnformeerd en betrokken zijn.

De berichtgeving leverde ook enkele enthousiaste reacties op van inwoners die graag met ons in gesprek gaan over de de mogelijkheden en kansen die het mede beheer van de openbare ruimte in de eigen woonomgeving kunnen opleveren. We zien al mooie voorbeelden. En daar waar het al wordt gedaan, merken we dat buren elkaar stimuleren en het leuk vinden om hier samen een bijdrage aan de te leveren.

]]> 2018-11-12T11:11:52 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Stop voor een kind]]>

Stop voor een kind: Word brigadier in Mill

Help onze kinderen veilig oversteken! Het kost maar een kwartiertje van je tijd en je redt daarmee wel kinderlevens!

Aanmelden

Iedereen kan zich opgeven via basisschooldelens@lensedu.nl of mail@dekameleonschool.nl.

]]> 2018-11-09T11:13:34 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/stop-voor-een-kind
<![CDATA[Nieuwe leden jeugdgemeenteraad]]>

Ieder jaar verwelkomen we weer vijf nieuwe leden in onze jeugdgemeenteraad. En nemen we afscheid van de jeugdgemeenteraadsleden die de basisschool hebben verlaten. Ook dit jaar werd van iedere school een nieuw raadslid uit groep 7 geïnstalleerd. Zij hebben de verkiezingen op hun school gewonnen. Heel veel succes met jullie werk voor de jeugdgemeenteraad!

De nieuwe leden

Opening Jeugd Hobby Centrum

Op 30 oktober 2018 had de kersverse jeugdgemeenteraad meteen een officiële taak. Zij openden het Jeugd Hobby Centrum in Mill!

]]> 2018-11-09T10:59:17 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-leden-jeugdgemeenteraad
<![CDATA[Kinderen brengen burgemeester Walraven ontbijtje in gemeentehuis]]>

Op 6 november 2018 brachten 28 kinderen van De Schare uit Sint Hubert en de Klimop uit Wilbertoord een ontbijtje bij burgemeester Walraven in het gemeentehuis. In de raadzaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

Gezond ontbijt

Burgemeester Walraven onderstreept hiermee, net als zo’n 275 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten.

Het Nationaal Schoolontbijt

Het Burgemeestersontbijt in zo’n 275 gemeenten is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 16e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het educatieve ontbijtevenement heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School.

]]> 2018-11-07T09:09:27 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kinderen-brengen-burgemeester-walraven-ontbijtje-in-gemeentehuis
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> Kent u iemand die heel belangrijk is voor uw vereniging? Iemand waarvan u vindt dat hij of zij de titel "vrijwilliger van het jaar" meer dan verdient? Of bent u onder de indruk van een sportprestatie of sporttalent uit onze gemeente? Iemand die echt een keer voor zijn of haar prestaties in het zonnetje moet worden gezet? Geef hen dan nu op op voor de verkiezing "vrijwilliger van het jaar" en/of "sporter en sporttalent van het jaar". Nomineren kan nog tot 9 november!

Veel waardering voor sporters en vrijwilliger

Wij hebben als college erg veel waardering voor het vele vrijwilligerswerk in onze gemeente en voor de vele mooie sportieve prestaties. Die waardering hebben we natuurlijk het hele jaar door maar een keer per jaar willen we onze toppers een keer extra in de spotlights zetten. Dat gebeurt dan tijdens de nieuwjaarsontmoeting op woensdag 2 januari 2019. We huldigen dan de mooie sportieve prestaties en reiken ook de vrijwilligersbokaal uit.

Nomineren mag u doen

Dat huldigen doe ik altijd met veel plezier maar het nomineren……dat mag u doen. Kijk eens goed om u heen welke sportieve topper echt een keer gehuldigd moet worden voor zijn of haar prestatie. Of denk nog eens goed na over die vrijwilliger die echt bijzonder is voor uw buurt of vereniging.

Zeker doen

Nomineren is heel eenvoudig en kan nog tot 9 november 2018 met het formulier op de pagina nominatie vrijwilliger, sporttalent en sportprestatie 2018. Daar staat ook beschreven welke criteria er zijn. We hopen op nog veel aanmeldingen in deze laatste nominatieweek. Zeker doen. Ze verdienen het!

]]> 2018-11-06T14:01:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-erik-van-daal