<![CDATA[Op de valreep: u kunt nog aansluiten bij de collectieve inkoopactie isolatie en zonnepanelen!]]> Klok

Winst uit je woning

Heeft u goede voornemens om duurzamer, zuiniger en comfortabeler te gaan leven? Maak het verduurzamen van uw woning dan gemakkelijker en goedkoper door deze maand nog aan te sluiten bij de collectieve inkoopactie van Winst uit je Woning. Tientallen huishoudens uit gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert doen definitief mee met de collectieve inkoopactie van Winst uit je Woning. Op dit moment wordt er voor een waarde van minimaal €65.000,- duurzame maatregelen aangeschaft.  Denk aan zonnepanelen, isolatie (gevel, vloer of dak), HR-beglazing en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Slim, want duurzame maatregelen aanschaffen is voordeliger met meer mensen! U kunt nog tot 31 januari 2021 meedoen met de actie. Ga naar www.winstuitjewoning.nl voor meer informatie en meld u snel aan.

Duurzaamheidslening

Wilt of kunt u momenteel geen eigen investering doen? Dan bieden de gemeenten u de optie om gebruik te maken van de duurzaamheidslening. Door de voordelige leenvoorwaarden van deze lening komt het geregeld voor dat u met de duurzaamheidsmaatregelen meer bespaart dan u af moet lossen. U kunt tot €15.000 lenen en betaalt afhankelijk van het geleende bedrag de lening af in 10 of 15 jaar. Ga naar de pagina Duurzaamheidslening voor de voorwaarden en het aanvragen. Komen uw maatregelen in 2021 in aanmerking voor rijkssubsidie? Dan regelt Winst uit je Woning de subsidieaanvraag voor u.

]]> 2021-01-19T11:17:00 https://www.gemeente-mill.nl/nog-twee-weken-voor-collectieve-inkoopactie-isolatie-en-zonnepanelen
<![CDATA[Land van Cuijk profiteert van gratis energieadvies]]> Wist u dat de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert woningeigenaren gratis energiespreekuren aanbieden via hun energieloket Brabant Woont Slim? Al tientallen huishoudens maakten hier gebruik van en er volgen er meer.

Goede voornemens

Januari is dé maand van de goede voornemens, dus de verwachting is dat veel gegadigden een plekje in het spreekuur zullen reserveren. Heeft u zelf ook plannen om duurzamer te gaan wonen om geld en CO2 te besparen? Wacht dan niet te lang. Plan een online afspraak in wanneer het u uitkomt via www.brabantwoontslim.nl en loop uw gratis energieadvies niet mis.

Berouwbaar advies

Veel mensen willen hun huis verduurzamen. Logisch, want dit zorgt voor lagere energiekosten, een comfortabeler huis en een beter milieu. Maar waar moet u beginnen? Misschien vraagt u zich af aan welke kosten u moet denken bij het isoleren van uw huis. Misschien wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen of twijfelt u over een zonneboiler. De onafhankelijke en deskundige adviseurs van Brabant Woont Slim geven u betrouwbare adviezen in een persoonlijk gesprek van 30 minuten.

Voorbeelden van andere vragen waar de adviseur u mee kan helpen, zijn:

Uitgebreid advies

Wanneer het gesprek van 30 minuten niet genoeg is om uw vragen te beantwoorden, dan kan een adviseur u verder helpen met een uitgebreider advies. Bij dit ‘Slim Wonen Advies’ komt de adviseur aan huis en neemt hij of zij uitgebreid de tijd om uw wensen en bespaarmogelijkheden te bespreken. U ontvangt vervolgens een rapport speciaal voor uw woning.

Inwoner is bezig met een online energiegesprek

]]> 2021-01-18T10:49:37 https://www.gemeente-mill.nl/land-van-cuijk-profiteert-van-gratis-energieadvies
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Jos van den Boogaart]]>

Als u dit leest zit de eerste maand in het nieuwe jaar er alweer voor de helft op. Toch maak ik graag van de gelegenheid gebruik om iedereen via deze column het allerbeste toe te wensen voor 2021. Ik hoop dat we allemaal zo snel mogelijk van de coronabeperkingen af zullen zijn.

Zo aan het begin van het nieuwe jaar maken we ook altijd de balans op met betrekking tot de schade die rond de jaarwisseling is ontstaan door vuurwerk of andere knallers. Corona was dit jaar de oorzaak voor een algeheel verbod in heel Nederland. Naar mijn indruk is dat verbod in onze gemeente best redelijk nageleefd. We zagen het ook terug in de omvang van de schade, die is dit jaar gelukkig een stuk minder dan afgelopen jaar. Toch blijft het jammer dat ook dit jaar weer een paar prullenbakken werden opgeblazen en een bank in vlam werd gezet. Het kost onnodig geld dat ik liever aan nuttige zaken zou besteden.

Energiebesparing stimuleren

Onze gemeente doet mee met een landelijke campagne om huiseigenaren te stimuleren tot energiebesparing en na te denken over het overstappen op gebruik van duurzame energie. In november heeft u hierover een brief ontvangen en ik wijs u er graag op dat de mogelijkheden die toen genoemd zijn nog beschikbaar zijn. Tot eind maart kunt u gratis en onafhankelijk energieadvies krijgen van ons energieloket Brabant Woont Slim. Een afspraak maken doet u op www.brabantwoontslim.nl/spreekuurmillsinthubert. Deelname aan collectieve inkoop om zo een scherpe prijs te krijgen voor goede kwaliteit kan tot 31 januari aanstaande via www.winstuitjewoning.nl. Daarbij gaat het over inkoop van zonnepanelen, van spouwmuurisolatie, van warmtepompen en van isolatieglas.

Het spijt ons! Bij het drukken van de krant met dit column stond er een fout in deze alinea. U kunt nog deelnemen aan de collectieve inkoopactie tot 31 januari 2021. De energiespreekuren lopen wel tot eind maart 2021.

60 graden

Een andere landelijke actie heet: ‘Zet ‘m op 60’ (zie www.zetmop60.nl). Dit gaat over de mogelijkheid om energie te besparen door de keteltemperatuur van je verwarmingsketel op 60 graden te zetten. Bij de meeste verwarmingsketels kun je dat eenvoudig zelf instellen. Op de website wordt uitgelegd hoe dit werkt maar het is ook mogelijk om het de verwarmingsmonteur te laten doen wanneer deze er is om de ketel een onderhoudsbeurt te geven. Door de keteltemperatuur te verlagen bespaar je aardgas zonder dat je comfort inlevert.

Foutje op afvalkalender

Rond de jaarwisseling heeft iedereen weer een nieuwe afvalkalender in de brievenbus ontvangen. Helaas hebben we geconstateerd dat daar een kleine fout in is geslopen. Er staat dat de milieustraat in Haps open is op dinsdagmorgen, woensdagmorgen, vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Dinsdagmorgen is echter fout! Dat moet maandagmorgen zijn. Ik wil u vriendelijk vragen om dit even met de pen te corrigeren zodat u niet per vergissing een keer op een dinsdag aan een gesloten poort komt.

]]> 2021-01-18T08:52:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Resultaten enquête kernendemocratie gemeente Land van Cuijk bekend]]> Ruim driekwart van ondervraagden vindt participatie van inwoners belangrijk in nieuwe gemeente

Inwoners willen graag meedenken en meedoen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Woningbouw, verkeer en voorzieningen zijn hierbij belangrijke thema’s. Dit blijkt uit de resultaten van de enquête die in november en december 2020 online stond en die door ruim 2.000 inwoners werd ingevuld. Deze enquête maakt onderdeel uit van het participatietraject waarbij inwoners op verschillende manieren worden betrokken bij het bouwen aan de nieuwe gemeente.

samenwerking met de kernen

“Toen we besloten om samen één nieuwe gemeente Land van Cuijk te vormen, hebben we gezegd: een grotere gemeente mag niet betekenen dat de gemeente verder van inwoners af komt te staan”, legt Bouke de Bruin uit. Zij is als wethouder van de gemeente Boxmeer samen met burgemeester Antoine Walraven (Mill en Sint Hubert) verantwoordelijk voor de samenwerking met de kernen, de kernendemocratie. Bouke: “We staan als gemeenten in nauw contact met de kernen en die verbinding willen we als toekomstige gemeente Land van Cuijk behouden en zelfs verbeteren. Dat kan natuurlijk niet zonder zeggenschap van inwoners. We willen de komende maanden dan ook veel tijd steken in het luisteren naar inwoners. Wat maakt hun dorp onderscheidend? Wat is er nodig in de nieuwe gemeente? En hoe willen inwoners in de toekomst met hun nieuwe gemeente gaan samenwerken?”

Handen uit de mouwen

Het zijn vragen die alleen door inwoners kunnen worden beantwoord. De komende maanden komen er dan ook verschillende gelegenheden waarbij inwoners kunnen meepraten kunnen doen. Deze worden per dorp en met inwoners georganiseerd. De enquête was hierbij een eerste stap. In dit onderzoek gaf 77% van de ondervraagden aan participatie belangrijk te vinden. Grofweg de helft van deze inwoners wil vooral meepraten over plannen, projecten en beleid van de gemeente. Een kleiner deel steekt liever zelf de handen uit de mouwen, bijv. door een plantsoentje te onderhouden of een activiteit te organiseren. De helft van de ondervraagden wil samen met de gemeente plannen maken. De andere helft wil liever betrokken worden als de gemeente een plan heeft gemaakt. Woningbouw, zoals starterswoningen voor jongeren en woonmogelijkheden voor ouderen, verkeersveiligheid, parkeren en voorzieningen voor jong en oud worden hierbij het meest genoemd als belangrijke onderwerpen.

Betrokken inwoners

Antoine Walraven: “Je ziet in deze enquête dat veel inwoners betrokken zijn bij de gemeente en een steentje willen bijdragen. De manier waarop is voor iedereen anders maar die ruimte is er ook.  Deze enquête laat in ieder geval zien dat we er ook in de nieuwe gemeente voor moeten zorgen dat participatie laagdrempelig is. Iedereen die wil, moet mee kunnen doen. Ruim 2.000 mensen hebben de moeite genomen om de vragen in te vullen. Wij zijn blij met dat aantal. Resultaten die heel waardevol bij het bouwen aan de nieuwe gemeente. We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld, hartelijk bedanken voor hun bijdrage.”

Rapport

Bekijk hieronder de volledige rapportage met alle resultaten van de enquête.

]]> 2021-01-14T16:29:05 https://www.gemeente-mill.nl/resultaten-enquete-kernendemocratie-gemeente-land-van-cuijk-bekend
<![CDATA[Verkeerd parkeren of opstellen zeer hinderlijk]]> Verkeerd geparkeerde auto’s. Hinderlijk opgestelde fietsers en scootmobielen. Het blijft een punt van aandacht in het centrum van Mill. Met name daar waar veel publiek samenkomt, de heringerichte Markt en het aangrenzende winkelgebied.

Hinderlijk foutparkeren

U kent dat wel. Lekker aan het wandelen of fietsen, staat daar ineens een auto op het trottoir of het fietspad. Meestal onnadenkend van de bestuurder maar wel vervelend voor u als fietser of voetganger. Hinderlijker wordt een dergelijke situatie voor iemand in een rolstoel of met een kinderwagen. Hij of zij moet dan van de veilige route afwijken en om het foutgeparkeerde voertuig heen manoeuvreren. Soms kunnen ze dan pas met een kinderwagen, rolstoel of rollator weer het trottoir op bij de eerstvolgende verlaagde inrit, vaak tientallen meters verder. Ze moeten dan over deze afstand gebruik blijven maken van de rijbaan. Dat is risicovol, zeker voor deze toch al vaak kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Want automobilisten verwachten geen plotselinge 'langzame' verkeersdeelnemers op hun rijbaan.

Klachten

Dit soort situaties komen niet alleen in drukke, grote (stads)centra voor. Ook in onze gemeente worden trottoirs en fietspaden regelmatig als parkeerplaats gebruikt. Met name in de omgeving van de Mark komt dit voor. Daar levert het ook de meeste hinder op. Het Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM) en het Platform Verkeer krijgen hierover regelmatig klachten. Samen met de gemeente wil men hier iets aan doen. Hoe dan?

Straat met verkeersbord en verkeerspaaltjes

Actie

Als u uw auto op een trottoir parkeert, begaat u een verkeersovertreding. Dat is helder. Het is echter wel zo dat dit op locaties nabij de glasbak, de pinautomaat, de viskraam en de oliebollekraam een gewoonte lijkt te worden. Om dit met name in dit drukkere gedeelte van het centrum van Mill te voorkomen, zijn half december mottoborden en paaltjes geplaatst op het voetpad tussen de Burgemeester Verstraatenlaan en de Markt.

Fietsen en scootmobielen

Ook fietsen en scootmobielen kunnen soms hinderlijk ‘geparkeerd’ staan. Met name op en langs de hellingbaan bij de Markt, tussen de Rabobank en de supermarkten, zijn deze soms zodanig achtergelaten dat het heel lastig is om deze te passeren. Dat geldt dan met name voor personen met een kinderwagen, een rolstoel of een rollator. Om aandacht te vragen voor dit probleem zijn mottoborden geplaatst.

Melden

Logo Fixi-app

Heeft u klachten over fout parkeergedrag of hinderlijk geplaatste voertuigen, meld dit dan. U kunt een mail sturen of bellen met de gemeente. Nog beter is het om dit te doen via de website FIXI  (www.fixi.nl) of de app FIXI. U kunt daar precies de locatie omschrijven en op een kaart aangeven waar u overlast van ondervindt. Eventueel kunt u ook foto’s meesturen.

Als deze aandacht niet helpt, wat dan

Het PGM, het Platform Verkeer en de gemeente zullen onder andere via de media blijvend aandacht vragen voor de overlast en het gevaar dat wordt veroorzaakt door foutparkeren en het hinderlijk wegzetten van fietsen, scootmobielen en andere vervoermiddelen. Als deze aandacht niet helpt, zit er niets anders op dan te handhaven. De boetes voor fout of hinderlijk parkeren, bedragen tussen de 85 en 120 euro. Het innen van de boetes is echter geen doel op zich. Het doel is dat dergelijk, hinderlijk gedrag afneemt. En dat we daardoor weer prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze voet- en fietspaden.

]]> 2021-01-14T09:19:57 https://www.gemeente-mill.nl/verkeerd-parkeren-of-opstellen-zeer-hinderlijk
<![CDATA[Gratis energieadvies tot eind maart]]> Animatietekening met info over duurzaam wonen.

Goede voornemens om uw huis te verduurzamen en behoefte aan betrouwbare informatie die afgestemd is op uw wensen en mogelijkheden? Wij bieden het u, voor niets. Kom voor eind maart 2021 naar het energiespreekuur van ons energieloket Brabant Woont Slim.

Zeer tevreden deelnemers

90% van de deelnemers is tevreden of zeer tevreden over de ontvangen informatie en zou de spreekuren aanraden aan anderen. Deelnemers prijzen met name de duidelijke adviezen en de deskundigheid van de adviseur. Op dit moment is het nog mogelijk om een gesprek in te plannen tot eind maart 2021. De energiespreekuren van Brabant Woont Slim vinden in verband met de sluiting van de bibliotheek online plaats.

Gesprek inplannen

Wilt u ook uw woning verduurzamen om uw energierekening te verlagen, uw wooncomfort te verhogen en bij te dragen aan beter milieu? Plan dan een online afspraak in op www.brabantwoontslim.nl. Ons energieloket Brabant Woont Slim is onafhankelijk en zal daarom altijd de beste oplossing(en) voor uw situatie aandragen.

]]> 2021-01-14T08:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/gratis-energieadvies-tot-eind-maart
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over verlenging lockdown]]> Beste Brabanders,

Wat hadden wij het nieuwe jaar anders willen beginnen. Allemaal hoopten wij dat 2021 van start kon gaan met versoepelingen van de coronamaatregelen. Helaas; de realiteit is dat het aantal besmettingen nog steeds te langzaam daalt, evenals de opnames in de ziekenhuizen. Ondanks de lockdown die sinds 16 december 2020 geldt, ondanks de inzet van zoveel van u. We snakken allemaal naar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in.

Het kabinet heeft aangekondigd de huidige lockdown te verlengen met nog eens drie weken. En ook al weten we inmiddels hoe het werkt, en is het wellicht niet een totale verrassing, het valt je toch weer rauw op het dak.

Hoe langer deze crisis duurt, hoe lastiger het wordt om de moed er in te houden. Er wordt al maanden veel van ons gevraagd en dat begint zijn tol te eisen. Wij zien uw vermoeidheid, wij zien uw worstelingen. Maar er is ook licht aan het eind van deze coronatunnel: de vaccinaties zijn vorige week begonnen. Het begin van het onder controle krijgen van deze pandemie. Maar zover is het nog niet. Het opduiken van mutaties van het coronavirus zoals de zeer besmettelijke Britse variant baren zorgen. Als je de berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoort en ziet, dan begrijp je waarom het bittere noodzaak is om vol te blijven houden. En dat betekent, u kunt het inmiddels wel dromen, naast de hygiëne maatregelen: hou afstand, blijf en werk thuis en beperk het aantal sociale contacten.

Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen. Het is dus niet onverwacht maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u. Het enige dat wij nu kunnen doen, is doorbijten. Vol blijven houden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen. Ook deze storm zal gaan liggen. En dan kunnen wij Brabanders weer leven zoals wij dat het liefste doen: dicht bij elkaar.

]]> 2021-01-13T10:36:06 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-verlenging-lockdown
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Persconferentie 12 januari 2021

Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari 2021 in lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt.

Bekijk de actuele maatregelen tegen corona op www.rijksoverheid.nl.

Informatiekaart

Bekijk de samenvatting in beeld van de coronaregels op www.rijksoverheid.nl.

Snel naar

]]> 2021-01-13T08:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona
<![CDATA[Wordt een buurtinitiatief uit Sint Hubert het beste van 2020? Uw stemt telt]]> Logo Kern met Pit

Al meer dan 40 jaar daagt Kern met Pit mensen in heel Nederland uit om hun droom voor hun buurt binnen een jaar te realiseren. Van het opzetten van een buurtmoestuin tot het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een molen of het organiseren van een dorpstoneelstuk: als het de directe omgeving maar een impuls geeft. Bijna 100 deelnemers van Kern met Pit 2020 hebben - zelfs tijdens dit rare coronajaar - hard gewerkt om hun droom te realiseren, waaronder een enthousiaste groep uit Sint Hubert! U kunt nu stemmen op het project dat volgens u het beste buurtinitiatief is van 2020.

Herinrichting speelplaats Sint Hubert

Het deelnemende project uit onze gemeente heet ‘herinrichting speelplaats Sint Hubert’. Initiatiefnemer Nancy Hermens vertelt over het proces en resultaat: “Er is het afgelopen jaar veel werk verzet door vele vrijwilligers, ondanks alle beperkingen. Samen hebben we een buitenlesplek kunnen realiseren, een grote bank in U-opstelling, waar al met enige regelmaat gebruik van wordt gemaakt. Dit is niet alleen goed voor de leerprestaties door de frisse lucht en extra beweging van de leerlingen; het maakt leren ook leuk! Ons schoolplein heeft een fantastisch uitzicht op de landerijen, dus dat werkt heel fijn. Er is nieuw spel- en lesmateriaal voor buiten aangeschaft om de leraren en leerlingen te faciliteren in variatie van het aanbieden van lesstof. Ook is er al eerder een klimwand geplaatst, een panna-voetbalveld aangelegd, nieuwe aanplanting gepoot en een echte klimboom geplaatst. Vele ouders en andere vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen om dit alles te kunnen realiseren voor jong en oud uit het dorp.

Stemmen

Ga naar www.kernmetpit.nl om te stemmen op uw favoriete buurtinitiatief. Dat kan nog tot en met aanstaande woensdag (20 januari 2021). Uw stem vergroot de kans voor uw favoriete buurtinitiatief op de trofee én een prijs van maar liefst 1.500 euro.

Alle leerlingen op de nieywe bank uit het plan

]]> 2021-01-12T16:46:29 https://www.gemeente-mill.nl/kern-met-pit-2020
<![CDATA[Mirjam Peters is Vrijwilliger van het Jaar 2020]]> Mirjam Peters met echtgenoot en wethouder van Daal

De winnares van Vrijwilliger van het Jaar 2020 is bekend! Maak kennis met Mirjam Peters (als u deze lokale BM’er tenminste niet al kent). Afgelopen vrijdag 8 januari stond wethouder Erik van Daal met een bos bloemen aan haar deur, waar de verraste Peters de bokaal in ontvangst nam.

“De gemeente waardeert het enorm dat zo veel inwoners zich inzetten voor de gemeenschap”, legt de wethouder uit. “De keuze is dan ook vaak moeilijk, maar dit jaar was de Commissie unaniem. De titel is meer dan verdiend.”

Mevrouw Peters zet zich al jaren met veel liefde en plezier in voor verschillende organisaties zoals CV De Bokken, buurtschap de Tipstraat, Zorgschakel en Heemschut Sint Huybert. Bij CV De Bokken is ze al jaren actief als hoffotograaf, redactielid van het Bokkenblad en kramenmeester. Ook verleent ze hand- en spandiensten voor St Hubert op z'n Best en is ze samensteller van het boek 44 jaar CV De Bokken. Ze is bestuurslid van buurtschap de Tipstaart en penningmeester en webmaster van Heemschut Sint Huybert. En daar blijft het niet bij! Mirjam Peters is eveneens actief als vrijwilliger en lid van de activiteitencommissie bij Zorgschakel Sint Hubert. Als kers op de taart is zij bezig met het oprichten van een Alzheimercafé. Bekenden omschrijven haar als 'een bezige bij die altijd voor iedereen klaar staat'.

Wij bedanken Mirjam Peters voor al haar inspanningen voor de gemeente Mill en Sint Hubert en wensen haar veel plezier met de titel Vrijwilliger van het Jaar 2020.

]]> 2021-01-11T13:05:08 https://www.gemeente-mill.nl/mirjam-peters-vrijwilliger-van-het-jaar-2020
<![CDATA[Gratis energieadvies tot eind maart 2021]]> Animatietekening voor duurzaam wonen

De energiespreekuren van Brabant Woont Slim vinden in verband met de sluiting van de bibliotheek online plaats. Op dit moment is het nog mogelijk om een gesprek in te plannen tot eind maart 2021.

Deelnemers zeer tevreden

De pilot, georganiseerd door de gemeente Cuijk, is zeer goed ontvangen door inwoners. 90% van de deelnemers is tevreden of zeer tevreden over de ontvangen informatie en zou de spreekuren aanraden aan anderen. Deelnemers prijzen met name de duidelijke adviezen en de deskundigheid van de adviseur.

Afspraak maken

Wilt u ook uw woning verduurzamen om uw energierekening te verlagen, uw wooncomfort te verhogen en bij te dragen aan beter milieu? Plan dan een online afspraak in op www.brabantwoontslim.nl. Ons energieloket Brabant Woont Slim is onafhankelijk en zal daarom altijd de beste oplossing(en) voor uw situatie aandragen.

]]> 2021-01-08T10:01:31 https://www.gemeente-mill.nl/gratis-energieadvies-tot-eind-maart-2021
<![CDATA[Vroegsignalering van schulden]]> Gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Close up van een hand die op een telmachine zijn schulden telt.

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Met deze wijziging krijgen gemeenten de verplichting om actief hulp te bieden aan inwoners met betaalachterstanden, in plaats van dat zij zelf aan de bel trekken.

Het doel van de gewijzigde wet is dat (hogere) schulden worden voorkomen en dat gemeenten op tijd in contact komt met inwoners die nog niet in beeld waren. Zo worden (verdergaande) incassomaatregelen, afsluitingen, bronheffing en huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe werkt het

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om achterstanden van hun klanten te melden bij de gemeente. Wanneer signalen wijzen op schulden of een groter risico op schulden, heeft de gemeente de plicht om actief hulp te bieden. Via een huisbezoek of telefonisch wordt contact gelegd. Vervolgens gaan een medewerker van schuldhulpverlening (PLANgroep) en een maatschappelijk werker van Sociom met u het gesprek aan. Het eerste contact is gericht op het bepalen van de problematiek en het aanvaarden van hulp, eventueel op maatschappelijk/sociaal vlak.

Opschorting

Wanneer u de hulp accepteert, wordt een incassoproces opgeschort, voor in principe 30 dagen. In die 30 dagen wordt gekeken naar een snelle oplossing of nadere afspraken, bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulptraject. Als er geen behoefte is aan hulp wordt het vroegsignaleringstraject gestopt. De partner die de betaalachterstand gesignaleerd heeft start het incassotraject dan weer op.

Cijfers binnen het Land van Cuijk

Uit recente cijfers van CBS blijkt het aantal huishoudens met problematische schulden als volgt per gemeente: Boxmeer 4,8%, Cuijk 7,4%, Grave 6,3%, Mill en Sint Hubert 4,3%, Sint Anthonis 2,9%. Landelijk is dit percentage 8,3%. Door de impact van het coronavirus kan het aantal huishoudens met risicovolle of problematische schulden de komende jaren toenemen. Reden te meer om te starten met vroegsignalering van schulden, om daarmee escalatie van problemen te voorkomen.

]]> 2021-01-08T09:37:16 https://www.gemeente-mill.nl/vroegsignalering-van-schulden
<![CDATA[Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen Land van Cuijk]]> Bent u van plan om met een partij/lijst deel te nemen aan de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk? Dan is het goed om te weten welke stappen u daarvoor moet zetten. Daarom organiseren we op woensdag 27 januari 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur een digitale informatiebijeenkomst.

De bij ons bekende lijsten en partijen hebben al een link voor deze bijeenkomst gekregen Nieuwe deelnemers nodigen wij van harte uit zich bij ons te melden. U kunt dat doen via e-mailadres i-bi@boxmeer.nl. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie en een link om deel te kunnen nemen.

Tijdens de bijeenkomst zal de heer Rob van de Velde, specialist op het gebied van verkiezingen, ingaan op vragen als: hoe kunt u zich laten registreren als deelnemende partij of lijst? Wat komt er allemaal bij kijken? En welke deadlines zijn er? Ook kunt u uw vragen stellen.

]]> 2021-01-07T16:24:03 https://www.gemeente-mill.nl/deelname-aan-gemeenteraadsverkiezingen-land-van-cuijk
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2021-01-07T16:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Update januari 2021: Uitstel terugbetaling Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 januari 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 januari 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom besloten dat de aflossingsdatum verschoven wordt naar 1 juli 2021. Daarnaast wordt de renteopbouw in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 stopgezet. De looptijd van de lening wordt verlengd van 3 naar 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

De ondernemers die een lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen, ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

]]> 2021-01-07T16:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-tozo
<![CDATA[Jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht gaan weer avondvliegen]]> Vanaf maandag 11 januari 2021 gaan jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht weer in de avonduren vliegen. In de weken 2, 3, 6, 7, 10 en 11 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats en de laatste vliegavond is op 18 maart 2021.

Nachtzichtapparatuur

De daadwerkelijke inzet van de vliegtuigen tijdens missies vindt voornamelijk plaats bij duisternis. Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Door deze NVG’s ziet de vlieger alles in groentinten en daarbij is het zicht ook nog eens beperkt, alsof hij door twee kokers kijkt. Het trainen is daarom pas zinvol als het volledig donker is.

Oefengebied

Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

Informatie

De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.

]]> 2021-01-06T10:43:28 https://www.gemeente-mill.nl/jachtvliegtuigen-van-de-koninklijke-luchtmacht-gaan-weer-avondvliegen
<![CDATA[Rectificatie Afvalkalender 2021]]> Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de groenstraat in Haps fout weergegeven.

De juiste openingstijden zijn

Excuses voor het ongemak.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-01-06T10:12:45 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/rectificatie-afvalkalender-2021
<![CDATA[Wat de effecten van corona ook zijn: Sociom helpt]]> Bezorgde vrouw achter een raam.

Het is een heftige tijd waarbij iedereen wordt geraakt door het coronavirus. Door eigen ziekteklachten of overlijden in de naaste omgeving, maar ook door de effecten van de maatregelen die nodig zijn om het virus te bestrijden. Bij Sociom kunnen mensen altijd terecht voor een gesprek, praktische hulp, advies of ondersteuning.

Het coronavirus is inmiddels al maanden onder ons en dat heeft grote gevolgen voor veel mensen. Mensen maken zich zorgen en dat is begrijpelijk. Ze hebben geliefden verloren, kampen met klachten omdat ze zelf ziek zijn geweest, lopen vast omdat ze weinig kunnen doen, voelen zich verloren of maken zich zorgen over werk, inkomen of de toekomst. Sociom biedt ondersteuning en een luisterend oor.

Advies, hulp en ondersteuning

Mensen kunnen bij ons altijd terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Of iemand nu behoefte heeft aan een gesprek van mens tot mens, wil praten met iemand die naar hun verhaal luistert of helpt om de dingen op een rijtje te krijgen. Als iemand hulp kan gebruiken, op welke manier dan ook, kunnen ze altijd aankloppen bij Sociom.

Niet blijven zitten met zorgen

Onze speciaal opgeleide vrijwilligers en professionals bieden ondersteuning, kijken wat iemand nodig heeft en helpen iemand verder. Zij kunnen helpen met praktische zaken, advies geven of doorverwijzen naar de juiste hulpverleners of instanties. Mensen staan er niet alleen voor. Ze kunnen vrijblijvend bellen of appen op het speciale corona-nummer 06-82901249 of mailen naar info@sociom.nl.

Over Sociom

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl.

Logo Sociom

]]> 2021-01-05T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/effecten-corona-sociom-helpt
<![CDATA[Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties]]> Om onder andere burgers en bedrijven van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Overheidsorganisaties halen die gegevens uit zogeheten basisregistraties. Dat zijn ze verplicht. Een basisregistratie is een officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Basisregistraties

Er zijn meerdere basisregistraties. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin worden al uw persoonsgegevens bewaard. Als u bij uw gemeente een afschrift van een huwelijks- of geboorteakte opvraagt, wordt dat samengesteld aan de hand van de gegevens uit de BRP. Een ander voorbeeld is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie. Het Kadaster maakt veelvuldig gebruik van de BAG. Een derde voorbeeld, tenslotte, is de Basisregistratie Voertuigen (BRV). In de BRV staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit deze registratie verstrekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer onder andere informatie aan burgers en bedrijven over voertuigen en kentekenbewijzen.

Een overzicht van alle basisregistraties die overheidsorganisaties gebruiken vindt u op digitaleoverheid.nl.

Fout melden

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistraties kloppen. Als u een fout in een van de registraties ontdekt, is het zaak dat dit snel hersteld wordt. Bijvoorbeeld als u volgens de BRV eigenaar bent van een voertuig terwijl dat niet zo is. U krijgt dan de bekeuring als met dit voertuig een verkeersovertreding wordt gemaakt. Of u bent ingeschreven op een verkeerd adres en daarom ontvangt u geen of minder uitkering dan waarop u recht heeft.

Fouten in een basisregistratie kunnen heel vervelende gevolgen voor bedrijven of burgers hebben, daarom is het van belang een fout te herstellen. De organisatie die verantwoordelijk is voor die basisregistratie, moet dat doen. Dus burgers en bedrijven die een fout opmerken, zullen bij die organisatie een melding moeten doen. Soms is dat lastig, omdat niet altijd duidelijk is bij wie of welke organisatie men nu precies moet zijn. Dat maakt een oplossing ingewikkeld.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is er voor u als het onduidelijk is bij welke organisatie aangeklopt moet worden om de fout te herstellen. Het MFO brengt melders en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken. Het MFO ging op 4 januari 2021 van start en is te vinden via www.rvig.nl en www.rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het MFO

Bekijk een animatievideo op www.rvig.nl om te zien hoe het MFO werkt. Of bekijk de infografic met uitleg op rvig.nl.

]]> 2021-01-05T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties
<![CDATA[Laatste maand voor collectieve inkoopactie isolatie en zonnepanelen]]> Logo Winst uit je eigen woning

Goede voornemens om duurzamer, zuiniger en/of comfortabeler te gaan leven? Maak het verduurzamen van uw woning gemakkelijker en goedkoper door deze maand nog aan te sluiten bij de collectieve inkoopactie van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert en Winst uit je Woning. In de drie gemeenten hebben al bijna 500 huishoudens offertes opgevraagd voor onder andere zonnepanelen, isolatie (gevel, vloer of dak), HR-beglazing en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Ook zijn de eerste definitieve opdrachten al uitgezet. Slim, want duurzame maatregelen aanschaffen is voordeliger met meer mensen!

Laatste maand

U kunt nog tot 31 januari 2021 meedoen met de actie. Ga naar www.winstuitjewoning.nl voor meer informatie en aanmelden.

Duurzaamheidslening

Wilt of kunt u momenteel geen eigen investering doen? Dan bieden wij u de optie om gebruik te maken van de duurzaamheidslening. Door de voordelige leenvoorwaarden van deze lening komt het geregeld voor dat u met de duurzaamheidsmaatregelen meer bespaart dan u af moet lossen. U kunt tot €15.000 lenen en betaalt afhankelijk van het geleende bedrag de lening af in 10 of 15 jaar. Ga naar Duurzaamheidslening voor de voorwaarden en aanvragen. Als uw maatregelen in 2021 in aanmerking komen voor rijkssubsidie, dan regelt Winst uit je Woning de subsidieaanvraag voor u.

]]> 2021-01-04T14:36:30 https://www.gemeente-mill.nl/laatste-maand-voor-collectieve-inkoopactie-isolatie-en-zonnepanelen
<![CDATA[Hoe bezorg je je kind thuis een leuke tijd?]]> Je kind in huis vermaken, hoe doe je dat? Na de online lessen slaat de verveling vaak toe. Normaal konden jullie samen uitstapjes maken, maar helaas zijn veel attracties nu gesloten. Het bos en de speeltuin hebben jullie ondertussen wel gezien en het wordt kouder buiten. Hoe bezorg je je zoon of dochter dan tóch een leuke tijd? Simpel: door eropuit te gaan in huis!

Ideeën

Kinderen zijn in deze periode vaker thuis dan gewoonlijk. Om te voorkomen dat vrije tijd grotendeels wordt opgevuld met TikTok en YouTube, delen wij vier ideeën om op ontdekkingstocht te gaan in huis:

Enthousiast geworden? Blok samen met je kind wekelijks een vast dagdeel voor familietijd. Zo bied je zowel structuur als plezier én kan je kind zich op iets leuks verheugen.

Logo Centrum Jeugd en Gezin

Vragen staat vrij

Heb je vragen over je kind in huis vermaken? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485-396666 of info@cjglandvancuijk.nl.

]]> 2021-01-04T14:17:07 https://www.gemeente-mill.nl/hoe-bezorg-je-je-kind-thuis-een-leuke-tijd
<![CDATA[Prijswinnaars Enquête nieuwe gemeente Land van Cuijk]]> Een aantal weken geleden hebben wij u gevraagd de enquête in te vullen om mee te praten over de toekomstige gemeente Land van Cuijk. Ruim 2000 personen hebben hieraan meegedaan. Hiermee maakten zij kans op een verrassingspakket met streekproducten. Voor twee van de deelnemende jongeren was een tegoedbon beschikbaar ter waarde van €100,-. Deze kon naar eigen inzicht worden besteed.

In het zonnetje gezet

Op woensdag 23 en donderdag 24 december 2020 zijn de prijswinnaars in het zonnetje gezet. Uit handen van wethouder Bouke de Bruin en burgemeester Antoine Walraven ontvingen zij het pakket. Een van de prijswinnaars heeft haar pakket gedoneerd aan de Voedselbank.

Resultaten

In de loop van januari 2021 worden de resultaten van de enquête gepresenteerd. Ook vertellen wij dan hoe wij u als inwoner gedurende heel 2021 blijven betrekken bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

 

 

 

 

 
   

]]> 2020-12-29T12:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/prijswinnaars-enquete-nieuwe-gemeente-land-van-cuijk
<![CDATA[Webinar kom in beweging tegen Corona]]>

Het coronavirus heeft grote impact op ons dagelijks leven. Aandacht voor gezond eten, voldoende bewegen en mentaal fit blijven, zijn nu extra belangrijk. Leef zo gezond mogelijk, want dan werkt je afweersysteem het beste. Geef zo het coronavirus minder kans om toe te slaan!

Beweeg meer en word fitter

Waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om regelmatig te bewegen? Laten we eerlijk zijn, het merendeel van je dag zitten is niet gezond. Toch is dat iets wat mensen dag in dag uit doen. Het minste wat wij kunnen doen is mensen uitdagen om meer te bewegen en fitter te worden. Maar hoe zorg je er nu voor dat je voldoende beweegt in deze tijden?

Programma

Tijdens het gratis webinar ‘Kom in beweging tegen corona’ geven Guus van den Heuvel, buurtsportcoach, en Roel van de Sande, combinatiefunctionaris, een half uur lang tips, inzichten en handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. Het webinar vindt plaats op: donderdag 7 januari 2021 van 08.30 tot 09.00 uur

Aanmelden

Start je jaar én werkdag goed. Het kost je slechts een half uur om allerlei mogelijkheden te ontdekken om meer te bewegen tijdens je dag. Bovendien zijn deze makkelijk en laagdrempelig toe te passen in je dagelijkse routine. Deelname aan het webinar is gratis.

]]> 2020-12-28T13:45:00 https://www.gemeente-mill.nl/webinar-kom-in-beweging-tegen-corona
<![CDATA[Ondersteuningsverklaring verkiezingen 2021]]> Ondersteuningsverklaring afleggen

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing dienen ondersteuningsverklaringen in te leveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe politieke groepering kunt u van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021 terecht bij de afdeling burgerzaken.

Wie kan deze verklaring afleggen

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die als kiezer geregistreerd zijn. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een eenmaal afgegeven ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Waar moet deze verklaring afgelegd worden

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke groepering die u wilt steunen en laat u controleren en registreren bij de gemeente. Vergeet niet om naast de ingevulde ondersteuningsverklaring uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het Gemeentehuis. U ondertekent het formulier in bijzijn van de ambtenaar. Nadat de medewerker uw ondersteuningsverklaring heeft gecontroleerd en geregistreerd, krijgt u het formulier gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij.

Ondersteuningsverklaring invullen

Vul de Ondersteuningsverklaring (PDF. 87kB) in en maak een afspraak voor controle en registratie.

Afspraak maken

Om de ondersteuningsverklaring te laten controleren, dient u telefonisch een afspraak te maken. Op die manier weet u zeker dat er op het gemeentehuis een bevoegde medewerker aanwezig is. U kunt een afspraak maken via 0485-460300.

Informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op website van de kiesraad.

]]> 2020-12-28T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/ondersteuningsverklaring-verkiezingen-2021
<![CDATA[Aanvraagperiode leefbaarheidsbijdrage opent 1 januari]]> De afgelopen jaren heeft de gemeente Mill en Sint Hubert tientallen goede ideeën een kickstart mogen geven met de leefbaarheidsbijdrage. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 1 maart 2021 kunt u weer een aanvraag indienen. U als inwoner weet vaak zelf het beste wat er moet gebeuren om leven in uw dorp nog fijner te maken.

Ondersteuning

De leefbaarheidsbijdrage dient als ondersteuning voor het op eigen kracht uitvoeren van uw goede ideeën. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed. Kijk op de pagina leefbaarheidsbijdrage voor de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Denken in mogelijkheden

Wij begrijpen dat deze onzekere tijd twijfels met zich meebrengt over wat wel en niet haalbaar is. Wij kunnen als gemeente ook niet in de toekomst kijken, maar zijn ervan overtuigd dat we met creativiteit en flexibiliteit een heel eind komen. Samen met u zoeken we naar mogelijkheden, want de leefbaarheid van onze dorpen is nu minstens zo belangrijk als voorgaande jaren.

]]> 2020-12-22T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/aanvraag-leefbaarheidsbijdrage-2021
<![CDATA[Winnares EnergieBespaarPoster-actie verrast]]> winnares energie actie

De gelukkige winnares van de EnergieBespaarPoster-actie voor gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert is bekend: mevrouw Chavanu uit Langenboom! Afgelopen donderdag stond een monteur bij haar op de stoep om haar cv-installatie ‘waterzijdig in te regelen’. Een prijs ter waarde van €500, waarmee mevrouw jaarlijks zo’n €100-150 euro gaat besparen op haar energierekening. Daarom is haar, namens de drie gemeenten en Brabant Woont Slim, ook een (be)spaarvarken en een bos bloemen overhandigd. Hoewel waterzijdig inregelen erg onbekend is, is het voor heel veel huishoudens interessant.

De EnergieBespaarPoster-actie

In september 2o2ohebben gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert in samenwerking met Brabant Woont Slim een voucheractie georganiseerd. In deze actie kregen woningeigenaren een brief op de mat met een voucher ter waarde van €45 om duurzame producten te kopen in de webshop van Brabant Woont Slim. Deze actie was een groot succes; de voorraad was eind september al op. Bijna 2500 huishoudens hebben hun voucher verzilverd. Bij de brief zat ook een EnergieBespaarPoster met tips en maatregelen om snel geld te besparen op de energierekening. Deelnemers die deze poster invulden, ophingen en deelden met Brabant Woont Slim maakten kans op het inregelen van hun cv (installatie) door een gecertificeerde installateur.

Blij verrast

De winnares had nog nooit van waterzijdig inregelen gehoord, maar was blij verrast met de prijs: “Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb meegedaan, omdat ik erg geïnteresseerd ben in duurzaam wonen en benieuwd was naar wat wij in dit oudere huis allemaal kunnen doen. De monteur heeft me uitgelegd hoe waterzijdig inregelen werkt en het lijkt mij heel zinvol. Een mooie aanvulling op wat we al gedaan hebben.” Mevrouw Chavanu is geen onbekende met duurzame maatregelen. In haar vorige woning in Grave was ze naar eigen zeggen de eerste in de hele gemeente met zonnepanelen op haar dak. In haar huidige woning in Langenboom heeft ze ook zonnepanelen, spouwmuurisolatie, duurzame beglazing, en nu dus een perfect afgestelde cv-installatie. Maar waarom zou je je cv waterzijdig laten inregelen? Wat houdt dat in? 

Waarom waterzijdig inregelen

In 80% van de gebouwen is de cv-installatie niet ingeregeld. Dit betekent dat de warmte van de cv-ketel niet gelijkmatig verspreid wordt over de verwarmingselementen (denk aan radiatoren, convectoren of vloerverwarming). Dit heeft twee negatieve gevolgen:

  1. Het kost u geld. De cv-ketel moet meer gas gebruiken om uw woning te verwarmen, en dat resulteert in een hogere energierekening.
  2. U levert in op comfort, omdat de verschillende ruimtes in uw woning niet gelijktijdig op temperatuur komen. Wellicht is het u al opgevallen dat sommige ruimtes traag of onvoldoende opwarmen. Niet prettig.

Waterzijdig inregelen vermindert deze problemen, waardoor u geld bespaart en comfortabeler woont.

Hoe werkt waterzijdig inregelen

Het principe van ‘waterzijdig inregelen’ is het beste uit te leggen met behulp van een voorbeeld. Stelt u zich een kraan voor met daaraan een horizontale leiding. Deze leiding heeft twee openingen naast elkaar. Onder beide openingen staat een emmer. Wanneer u de kraan openzet, zal de emmer die het dichtste bij de kraan staat het snelst gevuld zijn. De tweede emmer raakt pas later vol, terwijl de eerste emmer al overstroomt. Om de emmers even snel gevuld te krijgen, zal de doorstroom moeten veranderen. Ditzelfde geldt voor het warme water dat vanuit uw cv naar bijv. uw radiatoren wordt geleid. Waterzijdig inregelen stelt de radiatoren zo af dat ze ongeveer even snel warm worden. Zo heeft u ook een comfortabelere leefomgeving. Dit is voor veel mensen een belangrijke reden om hun cv af te laten stellen.

Wat kost het

De kosten van het waterzijdig inregelen van uw cv-installatie zijn situatieafhankelijk en variëren per aanbieder. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn onder andere het aantal radiatoren, vloerverwarming en de aanwezigheid van dubbel instelbare radiatorkranen. Gemiddeld kost waterzijdig inregelen tussen de € 300,- en € 500,- per woning. De klus duurt ongeveer drie tot vier uur en heeft een gemiddelde terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

Betrouwbaar advies

Wilt u uw cv-installatie waterzijdig laten inregelen of heeft u andere plannen om uw woning te verduurzamen? Het energieloket Brabant Woont Slim kan u gratis advies geven en betrouwbare aanbieders aandragen. Plan snel een (online) adviesgesprek in via www.brabantwoontslim.nl/spreekuurmillsinthubert.

]]> 2020-12-21T16:43:53 https://www.gemeente-mill.nl/waterzijdig-inregelen
<![CDATA[Centrum Mantelzorg (Pantein), Blink Regio Land van Cuijk (Ons Welzijn) en Sociom bundelen krachten]]> Logo Sociom

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk gaan per 1 januari 2021 Sociom versterken. Door deze krachten en expertise te bundelen, ontstaat er één centrale plek waar alle ondersteuning en kennis op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk in het Land van Cuijk samenkomt. Dat betekent kortere lijnen en sneller schakelen, om zo samen nog betere ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Voor de inwoners en professionals waarmee de organisaties samenwerken verandert er niets. Zij blijven dezelfde vertrouwde gezichten zien en kunnen terecht bij de bekende websites. In de loop van 2021 gaat Sociom de dienstverlening voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) verder versterken en komt er ook een nieuwe naam en huisstijl.

Bereikbaarheid

Inwoners en professionals kunnen Sociom telefonisch bereiken via 0485- 700500 of per e-mail via info@sociom.nl. Centrum Mantelzorg is ook per mail bereikbaar via mantelzorg@sociom.nl. Of neem een kijkje op één van de websites: www.mantelzorglvc.nl, www.blinkuit.nl en www.sociom.nl.

Over Sociom

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl.

]]> 2020-12-21T16:14:56 https://www.gemeente-mill.nl/centrum-mantelzorg-blink-regio-land-van-cuijk-en-sociom-bundelen-krachten
<![CDATA[Bewuster maaien en planten voor meer biodiversiteit]]> De buitendienst van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert heeft grote stappen gemaakt naar een natuurlijkere vorm van groenbeheer. Aanleiding hiervoor was de wens van de werkgroep Natuur & Milieu om het gemeentelijke maaibeleid zo in te richten dat het meer ruimte laat voor natuur. De werkgroep in kwestie bestaat uit vertegenwoordigers van de ZLTO, Agrarisch Natuurbeheer, Milieuvereniging Land van Cuijk, Wilbeheerseenheid, Dassenwerkgroep Brabant, Verassend platteland en IVN, en wordt voorgezeten door wethouder Sölez van de gemeente Cuijk.

Gemaaidee berm

Bermen maaijen

Op dit moment worden bermen in de gemeenten slechts twee keer per jaar gemaaid. De eerste keer in mei met enkel verkeersveiligheid als doel. Dit betekent alleen bij kruisingen en fietspaden. De tweede keer vanaf oktober tot november, kruisingen en fietspaden maar ook stroken voor een bomenrij of - waar geen bomen staan - een gedeelte van de berm. Door slechts de weghelft van de berm te maaien, houden insecten altijd een plek om zich te verstoppen en te overwinteren. Dit levert een bijdrage aan het behouden van de insecten, die zo’n belangrijk onderdeel uitmaken van onze voedselketen. Er wordt dus bewuster gemaaid, met oog voor biodiversiteit. Van het maaisel van de bermsloten wordt bovendien ‘bokashi’ gemaakt. Dit houdt in dat het maaisel gefermenteerd wordt om vervolgens als bodemverbeteraar op het boerenland onder te werken. Wanneer de ‘bokashi’ in januari gemaakt wordt, kan deze in april uitgereden worden op het land. Deze pilot van Agrifood Capital gebruikt de kringloop van moeder natuur.

Eikenprocessierups

Het nieuwe maaibeleid heeft ook positieve invloed op de beheersing van de eikenprocessierups. Meer insecten betekent namelijk meer natuurlijke vijanden van de rups. Ook de 200 nestkasten die opgehangen zijn in gemeente Cuijk dienen dit doel. Op deze plekken wordt logischerwijs niet gespoten, want dat vernietigt de voedselvoorraad van de vogels. De gemeente kijkt nu naar afzuiging op plaatsen waar het strikt noodzakelijk is. In de drie gemeenten zijn eveneens insectenhotels geplaatst en wanneer er nieuwe bomen geplant worden, zorgen de gemeenten voor meer biodiversiteit. Meer verschillende bomen dus, en geen monocultuur in lanen. Op sommige plekken wordt bij het planten van de bomen ook een bloemenmengsel gezaaid tussen de bomenrij en aangrenzend (boeren)land. Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen door nestkasten en insectenhotels te plaatsen in hun eigen tuin. Belangrijk daarbij is dat de kast open kan, zodat deze een keer per jaar kan worden schoongemaakt. Het is mooi om te zien hoe de gemeenten met behulp van hun partners steeds meer natuurlijke mechanismen gebruiken om de natuur weer in balans te krijgen en overlast te verminderen.

]]> 2020-12-21T16:06:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bewuster-maaien-en-planten-voor-meer-biodiversiteit
<![CDATA[Gezocht: Junior Cyber Agents (8-12 jaar)]]> Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in onze gemeente. Daarom kunnen de politie en burgemeester wel wat hulp gebruiken. Zij zijn op zoek naar Junior Cyber Agents die zichzelf, hun omgeving en de gemeente kunnen beschermen tegen online gevaar. Binnenkort volgt er nog veel meer informatie. Lijkt dit je wat? Kijk dan snel op www.joinhackshield.nl en doe mee! We hebben jullie hulp hard nodig!

Wat is Hackshield precies

HackShield maakt van kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken. Om Cyber Agent te worden beginnen de spelers met de Basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig internetten en het herkennen en voorkomen van online gevaar. Als de spelers de Basistraining hebben voltooid mogen ze zich Cyber Agent noemen.

Tijdens en na de Basistraining kunnen de Cyber Agents aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen waarmee de Cyber Agents niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren over cyberveiligheid.

In de Basistraining en de Quests verdienen de Cyber Agents 'Shields', die punten opleveren. Hoe meer Shields, hoe beter de Cyber Agent beschermd is tegen online gevaar!

De beste Cyber Agents van de gemeente worden ook officieel gehuldigd door de Burgemeester.

Meer informatie

Wil je meer weten over HackShield? Kijk dan op www.joinhackshield.nl.

banner Hackshield

]]> 2020-12-18T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/gezocht-junior-cyber-agents
<![CDATA[Online kerstactiviteit voor 9- tot 15-jarigen door Stichting Doe je mee samen met Teun Peters]]> Stichting Doe je mee heeft voor kinderen en jongeren van 9 tot en met 15 jaar een vette online activiteit neergezet voor de kerstvakantie. De activiteit is in samenwerking met niemand minder dan Teun Peters!

Teun geeft zelf meer informatie via het onderstaande filmpje dat hij speciaal voor de kinderen en jongeren uit het Land van Cuijk heeft gemaakt.

Aanmelden

Kinderen van 9 tot en met 15 jaar kunnen zich aanmelden voor een reeks online activiteiten via deze link. Na aanmelding ontvang je informatie met het programma via e-mail. Doe je mee?!

]]> 2020-12-17T15:47:21 https://www.gemeente-mill.nl/kerstmetteun
<![CDATA[Bomenonderhoud gemeente Mill en Sint Hubert 2021]]> In de gemeente Mill en Sint Hubert wordt ieder jaar ongeveer een derde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de vier jaar aan de beurt. Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Dit jaar worden de bomen door de firma Boomverzorging Arie Arts B.V. uit Sint Agatha gesnoeid in de periode januari tot en met juli 2021. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

]]> 2020-12-17T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/bomenonderhoud-2021
<![CDATA[Baggeren Peelkanaal in Mill van start]]>

Baggermachine aan het werk

Waterschap Aa en Maas is gestart met het baggeren van het Peelkanaal tussen de Volkelseweg en de Karstraat in Mill. De werkzaamheden zijn eind februari 2021 klaar.

Baggeren is een belangrijke vorm van sloot onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken dicht. Daardoor kan er onvoldoende water aan- of afgevoerd worden, wat bij hevige regenval tot wateroverlast kan leiden. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren omdat er minder zuurstof aanwezig is.

Locatie en planning

In opdracht van Waterschap Aa en Maas voert aannemer De Jong Zuurmond de baggerwerkzaamheden uit aan het Peelkanaal in Mill. Het betreft het traject tussen de Volkelseweg en de Karstraat (zie kaartje hieronder). De uitvoering van deze werkzaamheden kan enige hinder veroorzaken. Zo zal het fiets en wandelpad langs het Peelkanaal enige tijd afgesloten worden. Dit wordt begeleid met omleidingsroutes. De werkzaamheden zijn eind februari 2021 klaar.

Landkaartje met traject bagger werkzaamheden

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.aaenmaas.nl.

]]> 2020-12-16T15:46:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/baggeren-peelkanaal-in-mill-van-start
<![CDATA[Per 1 januari 2021 een nieuwe huis-aan-huisinzamelaar]]> Vanaf 1 januari 2021 ziet u nieuwe wagens door uw straten rijden. Het stokje van de huis-aan-huisinzameling is met ingang van het nieuwe jaar overgenomen door Renewi.

Dezelfde inzameldagen

Renewi houdt de inzameldagen aan zoals u die al gewend was. Wel kan het voorkomen dat het tijdstip van inzameling wat anders is. Dus wat vroeger of juist wat later op de dag. Wij vragen u hier rekening mee te houden. Extra belangrijk dus dat de gft-container, de plastic zak en de restafvalzak voor 07.00 uur aan de weg staan.

Afvalkalender

De nieuwe afvalkalender voor 2021 valt rond de Kerst bij u op de deurmat. Daarop kunt makkelijk zien wat welke week wordt ingezameld:

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-12-16T09:53:18 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/per-1-januari-2021-een-nieuwe-huis-aan-huisinzamelaar
<![CDATA[Matrassen vanaf 1 januari 2021 apart inleveren]]> Vanaf 1 januari 2021 kunt u matrassen apart inleveren op de milieustraat in Haps en op de mini-milieustraat in Boekel. Per matras betaalt u 5 euro.

Hergebruiken als nieuwe grondstof

Matrassen kunnen we voor het grootste deel prima hergebruiken. De matrassen worden helemaal uit elkaar gehaald en op drie materialen gesorteerd: foam, ijzer en textiel. Deze materialen vormen dan weer de grondstoffen voor nieuwe producten.

Schoon en droog

Om deze matrassen te kunnen hergebruiken, is het wel belangrijk om ze schoon en droog aan te leveren. Daarom zamelen we ze vanaf het nieuwe jaar apart in en bewaren we ze in afgesloten containers.

Inleverlocaties

U kunt uw matrassen brengen naar de milieustraat in Haps en de minimilieustraat in Boekel. U betaalt 5 euro per matras, ongeacht het formaat.

Milieustraten op feestdagen dicht

De milieustraten zijn op de feestdagen (25 en 26 december en 1 januari) gesloten.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-12-16T09:48:07 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/matrassen-vanaf-1-januari-2021-apart-inleveren
<![CDATA[DRINGEND VERZOEK stembureauleden gezocht!]]> rood potlood voor verkiezingen

Grote uitdaging

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het organiseren van deze verkiezingen wordt dit keer een echte uitdaging. Tijdens het stemmen moeten de coronaregels in acht worden genomen. Daarnaast is de kans erg groot dat er meerdere dagen stemlokalen open moeten zijn en wordt het voor kiezers van 70 jaar en ouder waarschijnlijk mogelijk om per brief te stemmen. Dit betekent dat we nog meer stembureauleden nodig hebben dan anders.

We hebben jouw hulp dus heel hard nodig!

Wat is de bedoeling

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur. Vanuit de overheid is bepaald dat op elk stembureau 4 stembureauleden aanwezig moeten zijn tijdens het stemmen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de hele dag van vroeg in de ochtend tot laat in de avond aanwezig bent. Iedereen is een gedeelte van de dag aanwezig bij het stembureau. Aansluitend worden de stemmen geteld. Er wordt wel van iedereen verwacht om bij het tellen om 21.00 uur aanwezig te zijn.

Vergoeding

Er is door de overheid nog geen besluit genomen over de extra openstelling van de stembureaus, dus we kunnen nog geen informatie geven over de vergoeding voor die dagen.

Aanmelden

Wil jij stembureaulid zijn op 15, 16 en/of 17 maart 2021? Meld dan jezelf hier aan als stembureaulid.

Vragen

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar verkiezingen@gemeente-mill.nl.

We rekenen op jouw hulp! Samen maken we ook deze verkiezing tot een succes.

]]> 2020-12-15T10:55:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dringend-verzoek-stembureauleden-gezocht
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over de aangekondigde lockdown]]> Beste Brabanders,

Wat hadden we met zijn allen gehoopt dit te kunnen voorkomen. Wat hebben we ons best gedaan om dit af te wenden. Maar we kunnen het niet ontkennen: de besmettingscijfers blijven oplopen, de ziekenhuisopnamen nemen nog elke dag toe. Het coronavirus dwingt ons eens te meer tot een pas op de plaats, op misschien wel het moeilijkste moment van het jaar: vlak voor de Kerstdagen. Het kabinet ontkomt er niet aan het stevigste pakket aan maatregelen tot nu toe op te leggen. Wij ontkomen daar niet aan.

Dat is een hard gelag voor ons allen. Het coronavirus houdt ons nu al maanden in zijn greep. Al maanden staan onze zorgmedewerkers in de frontlinie. Dag in dag uit zorgen zij voor onze dierbaren, zonder dat zij ook maar de kans hebben gehad om op adem te komen van de eerste golf in het voorjaar. Wat daarbij zorgen baart is de toename van het aantal jonge(re) patiënten in het ziekenhuis. Het virus kan iedereen treffen. De reguliere zorg is in het gedrang, er zijn enorme achterstanden. Het moge duidelijk zijn: de zorg moet ontlast worden, de eindeloze toestroom van patiënten moet stoppen. Nu.

De maatregelen die er nu liggen, hebben op ons allemaal een enorme impact. Het vraagt veel van ons allen, na een toch al intensief jaar. Maar het is geen kwestie van willen, het is een kwestie van moeten. We zien dat mensen soms de randen van de regels opzoeken. Dat is onacceptabel. De cijfers liegen er namelijk niet om: Brabant kleurt diep rood op de kaart.

Wederom herhalen wij dus onze oproep: hou vol. Ook nu, juist nu. We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort aan het einde van deze tunnel. Volgend jaar wordt er gestart met vaccineren. Maar ook dan blijft het volgen van de maatregelen van belang. We hopen het virus in 2021 langzaam maar zeker onder controle te krijgen. Maar zover is het helaas nog niet.

Brabanders,

Het jaar loopt ten einde. Een jaar dat grotendeels in het teken heeft gestaan van een ongrijpbaar virus, waar wij met zijn allen tegen hebben gestreden. Nu wordt er van ons gevraagd er een extra schep bovenop te doen. Het komt er nu op aan.

]]> 2020-12-15T10:21:45 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-de-aangekondigde-lockdown
<![CDATA[Tekenen voor een mooie toekomst voor recreatie en toerisme in het Land van Cuijk]]> De vijf gemeenten in het Land van Cuijk en het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) werken sinds 2014 nauw samen om de regio Land van Cuijk te promoten. De huidige Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk (SOK) tussen deze partijen loopt eind 2020 af en de resultaten zijn geëvalueerd. De uitkomst was positief en er is besloten om de samenwerking voort te zetten. De nieuwe overeenkomst loopt van 2021 tot en met 2025.

Compulatie met alle partijen van ondertekening van de overeenkomst

Promotie van de regio

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de promotie van de regio. Maar de gemeenten en het RBT zijn niet klaar; de ambitie blijft. De uitdaging is om de regio nog meer bekendheid te geven om zo meer toeristen naar de regio te trekken en ze hier langer te laten verblijven. De overeenkomst biedt een goede basis om de acties op dit terrein mogelijk te maken. “Het RBT is een bureau dat al enkele jaren zeer actief is en prachtige resultaten neerzet”, aldus Maarten Jilisen, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Recreatie en Toerisme Land van Cuijk.

Gedeelde visie

Ook al bestaan er bij de gemeenten verschillende eigen projecten en prioriteiten, er is een gedeelde visie op de regio. Het belang van een gemeenschappelijke regio-branding en toeristische promotie wordt onderstreept. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 9 december 2020 ondertekenden de portefeuillehouders van de vijf gemeenten en de voorzitter van het RBT de nieuwe overeenkomst. Antoine Walraven, voorzitter van het Regionaal Bureau voor Toerisme: “Op weg naar een constructieve samenwerking en een hele mooie toekomst!”

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de toeristische sector. Hoe de toekomst eruit gaat zien in het licht van het virus en de maatregelen is nog onbekend. Duidelijk is wel dat de promotie en marketing van de regio ook de komende jaren uiterst wenselijk zal blijven.

Video van de ondertekening

Bekijk hieronder een mooie video van de ondetekening.

]]> 2020-12-11T08:54:25 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/tekenen-voor-een-mooie-toekomst-voor-recreatie-en-toerisme-in-het-land-van-cuijk
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste Brabanders,

De daling van het aantal coronabesmettingen zet niet door. Ook in teveel delen van Noord-Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog. Ondanks de aanscherpingen van de coronamaatregelen, ondanks de inzet van zovelen van u. Dat is een bittere pil voor ons allemaal. Er gloort wel hoop, de geluiden rondom de ontwikkeling van vaccins zijn immers hoopgevend. Maar totdat die vaccins beschikbaar moeten we nogmaals de schouders er onder zetten met elkaar.

Kort gezegd betekent dat op dit moment: geen massale Sinterklaasvieringen achter de voordeur. Geen vuurwerk verkopen, vervoeren of afsteken. Geen carbid schieten (met uitzondering van het beperkte aantal gebieden in Brabant waar het wel reeds sinds jaar en dag een traditie is).  

Dit betekent ook en nog steeds: winkel gericht op rustige momenten, doe de noodzakelijke boodschappen alleen, houd 1,5 meter afstand, werk thuis, blijf thuis, was je handen en draag een mondkapje. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de zorg ontlast wordt. Onze zorgmedewerkers verdienen het dat de eindeloze stroom patiënten afneemt en dat ook de reguliere zorg weer kan doorgaan. De zorgmedewerkers verdienen een adempauze. Alleen samen krijgen we corona eronder.

Laten we ook het einde van dit turbulente jaar anders vieren dan dat we gewend zijn. We willen immers kostte wat het kost voorkomen dat de ziekenhuizen nog meer belast worden dan nu al het geval is. Laten we daarom proberen dit jaar een andere invulling te geven aan de eindejaarstradities. Bijvoorbeeld online, in kleine kring of verspreid over een aantal dagen. Een ‘opoffering nú’ biedt perspectief voor een hoopvol 2021 en dat kunnen we alleen samen!

]]> 2020-11-25T09:26:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Inwoners van de gemeente kunnen gratis een emmertje strooizout halen bij de gemeentewerf. Dit kan op de gemeentewerf Langenboomseweg 41 in Mill tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Breng zelf uw emmer mee!

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes. De plattegrond kunt u het beste openen in Firefox, Google Chrome of Safari. Internet Explorer geeft problemen met het openen van het document.

]]> 2020-11-20T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[Beste ondernemers,]]>

]]> 2020-11-19T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-20-11/voorwoord
<![CDATA[Ondernemers bedankt]]>

Vandaag, 20 november, is het de Dag van de Ondernemer. In het leven geroepen door MKB-Nederland. In deze bijzondere periode willen wij al onze ondernemers een hart onder de riem steken. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart. Een eigen zaak hebben is kei- en keihard werken. En voor sommigen nu een onzeker bestaan. Respect en grote dank voor jullie inzet, durf en doorzettingsvermogen.

De gemeente Mill en Sint Hubert is trots op haar ondernemers!

]]> 2020-11-18T15:02:56 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/20 november/Hart Grave voor nieuwsbrief.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ondernemers-bedankt
<![CDATA[Koop Lokaal]]>

Afgelopen maand is de campagne “Koop Lokaal” nieuw leven ingeblazen door het Ondernemers Collectief Mill. Hiermee willen de lokale ondernemers alle burgers oproepen vooral lokaal in te kopen. Veel ondernemers hebben het moeilijk nu het Coronavirus nog actief is. Daarbij komt dat de feestmaand voor de deur staat en de online concurrentie groot is. Het is niet alleen goed voor de lokale ondernemer, maar ook voor een leefbaar, vitaal centrum en kerkdorpen, voor de lokale werkgelegenheid en voor lokale initiatieven, clubs en verenigingen die dikwijls gesponsord worden door lokale ondernemers.

Wilt u graag de lokale ondernemers steunen maar weet u geen cadeau voor uw dierbaren of kerstpakket voor uw werknemers? Dan kunt u via www.ocmill.nl meer informatie inwinnen over de aanschaf van een Koop Lokaal cadeau bon. Ook te besteden bij veel horecazaken in onze gemeente welke u direct kunt steunen door bijvoorbeeld heerlijke bestellingen af te halen.

]]> 2020-11-18T10:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/20 november/Koop lokaal mill 5.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/grave-koop-lokaal
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Wij willen alle ondernemers graag, voor zover binnen onze mogelijkheden, zoveel als kan ondersteunen en faciliteren in deze pittige tijden. Samen met jullie willen wij zoeken naar nieuwe kansen en veranderingen op weg naar economisch herstel. Schroom niet ons te benaderen voor al uw (hulp)vragen. Bel met het ondernemersloket: telefoon 0485-396743. Kortom laat u horen. Alleen samen zijn we sterk!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-11-18T09:23:00 /bestanden/mill_en_sint_hubert/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/van den Boogaart, Jos.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ondernemersloket
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over aanvullende maatregelen]]> Beste Brabanders,

Het kan u niet ontgaan zijn: om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Na maanden dansen op het koord van aanscherpingen en versoepelingen, moeten we nu opnieuw extra maatregelen treffen. Dat is een hard gelag voor ons allemaal. Het is noodzakelijk om met deze maatregelen de besmettingen terug brengen naar een acceptabel niveau.

Het aantal besmettingen lijkt enigszins te stabiliseren, maar het zijn er nog steeds veel te veel. Er belanden nog steeds veel te veel mensen in de ziekenhuizen waardoor de acute en reguliere zorg in de ziekenhuizen en in verzorgings- en verpleeghuizen onder grote druk staat. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de GGD en in de zorg en de ondersteuning die vele Brabanders thuis krijgen. Die druk komt door het grote aantal reeds besmette Brabanders waarvan een deel in het ziekenhuis terechtkomt. Voor hen komt de afname in nieuwe besmettingen te laat. Onze zorgmedewerkers staan onder grote druk. De mensen die nog niet eens bijgekomen waren van de eerste coronagolf in de lente moeten nu weer bovenmenselijk prestaties leveren, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een enorme uitval onder deze mensen.

De aanscherping van de maatregelen is bitter. Met name voor de vele Brabanders die zich al maanden aan de regels hebben gehouden. Maar de ziekenhuizen, de GGD, de verzorgings- en verpleeghuizen én de thuiszorg kunnen het nauwelijks nog bolwerken, reguliere zorg wordt afgeschaald. Het is echt vijf voor twaalf; we moeten nu handelen om nog erger te voorkomen.

Vergeleken met het voorjaar, lijkt het moeilijker om ons aan de maatregelen te houden. Er zijn ook andere dingen veranderd. Een van die dingen is de steun voor onze zorgmedewerkers. In maart was die er volop. Hoe anders is dat nu. Uit peilingen blijkt dat ruim de helft van de zorgmedewerkers in ziekenhuizen de laatste tijd te maken kreeg met scheldpartijen en dreigementen. Bijna een kwart ondervond zelfs fysiek geweld. Net als de medewerkers van de GGD. Het begrip voor coronamaatregelen neemt af, de frustratie neemt toe, met dit soort gedrag als gevolg. Dit is volstrekt onacceptabel.

We gaan opnieuw een pittige tijd tegemoet. We moeten weer inleveren, weer terug naar binnen. Dat is misschien wel extra lastig in deze donkere herfstdagen. Maar we hebben geen keus en zullen de klus weer samen moeten klaren. Daarbij vragen wij u om oog te blijven houden voor elkaar, voor de kwetsbare en alleenstaande mensen om u heen. Laten we nogmaals samen de schouders eronder zetten. Met in het achterhoofd de hoop dat we de Kerstdagen kunnen doorbrengen met hen die ons lief zijn.

Wat zijn de basisregels voor iedereen? Wat betekent 'afstand houden'? Lees meer informatie over de gevolgen voor het dagelijks leven op Rijksoverheid.nl.

]]> 2020-11-04T08:38:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-aanvullende-maatregelen
<![CDATA[Bezoekuur kwetsbare groepen; 11.30 uur – 12.30 uur]]> Sinds zondag 27 september 2020, 18.00 uur, gelden in onze veiligheidsregio aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om kwetsbare mensen meer bescherming te bieden.

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft daarom per maandag 28 september 2020 een speciaal bezoekuur voor kwetsbare bezoekers ingesteld. Dit bezoekuur geldt voor alle baliediensten. Wilt u het gemeentehuis bezoeken en valt u in de categorie ‘kwetsbaar’? Maak dan gebruik van dit speciale bezoekuur, van maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur.

Afspraak maken voor het speciale bezoekuur

Wilt u de balie bezoeken en daarbij gebruik maken van het speciale bezoekuur maak dan telefonisch een afspraak via 0485-460300. Er wordt niet gevraagd waarom u gebruik maakt van het speciale bezoekuur!

Reguliere afspraak maken

Als u op een ander moment het gemeentehuis wilt bezoeken kunt u gewoon online een afspraak maken.

Vragen

Neem voor vragen contact op met ons klant contact centrum via 0485-460300.

]]> 2020-09-28T13:16:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bezoekuur-kwetsbare-groepen-11-30-uur-12-30-uur
<![CDATA[Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant - Noord; Afkondiging stijging naar risiconiveau ‘Zorgelijk’]]> Beste Brabanders,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het coronavirus weer om zich heen grijpt. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen neemt toe. En er zijn zelfs weer sterfgevallen te betreuren.

Als deze trend zich doorzet, zijn we binnenkort weer in de situatie zoals we die zagen in het voorjaar. U herinnert zich de beelden nog; overvolle Ic’s, overwerkt zorgpersoneel, rouwstoeten in de straat, geïsoleerde, wegkwijnende ouderen in verpleeghuizen. Een situatie waar niemand meer naar terug wil. We bevinden ons in een zorgelijke fase. Een fase waarin we alle zeilen bij moeten zetten om het coronavirus eronder te krijgen.

Maar we kunnen het tij misschien nog keren. Dat kunnen we alleen samen. Het virus verspreidt zich namelijk niet vanzelf. Wij zorgen daarvoor. En wij kunnen en moeten de stijging van het aantal besmettingen omlaag brengen. Thuis, op ons werk, bij de voetbalclub en in de kroeg.

Door de regering zijn eerder al in delen van ons land maatregelen ingesteld die verdere verspreiding van het coronavirus dienen te voorkomen. Zoals de vervroegde sluitingstijd van horecagelegenheden. Maar ook het verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten. En de meldplicht voor organisaties van samenkomsten van meer dan 50 personen. Dergelijke maatregelen worden nu ook in onze veiligheidsregio ingesteld. En bij de maatregelen in de horeca roep ik iedere bezoeker op zich als veilige gast te gedragen zodat de horeca veilig open kan blijven. De horeca heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om binnen de richtlijnen het mogelijk te maken dat iedereen veilig kan genieten van een drankje of een hapje. Door de maatregelen lijkt het alsof wij die inspanning niet hebben gezien. Dat is zeker niet het geval. Echter, we staan met elkaar voor de opgave om corona onder controle te houden.

Daarnaast stel ik nog enkele maatregelen in die specifiek voor onze regio gelden en die betrekking hebben op het beschermen van kwetsbare personen zoals ouderen zoals bijvoorbeeld venstertijden bij overheidsinstanties en andere sectoren. Bekijk hier het overzicht met aanvullende maatregelen in onze regio. Deze maatregelen gaan in vanaf zondag 27 september 18.00 uur.

Al deze maatregelen voer ik in met pijn in het hart want ik besef dat ze niet prettig zijn. Van de andere kant zijn het maatregelen die de balans houden tussen het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer.

De laatste tijd zien we in de samenleving meer kritiek op de maatregelen die getroffen worden om het virus tegen te gaan. We horen ook geluiden dat mensen zich bewust er niet meer aan houden.  Ik kan me er alles bij voorstellen dat de maatregelen al lang niet meer leuk zijn. Dat we allemaal uitkijken naar dat moment dat alles weer bij het oude is. Dat moment ligt ook vast weer op termijn in het verschiet. De beste manier om dat te doen, is dat we ons allemaal bewust blijven van de ernst van het coronavirus. Het blijft nodig de maatregelen die we als samenleving kennen, te volgen. Neem ze ter harte, hoe lastig dat soms ook is.

Gedrag van mensen die zich bewust niet houden aan de maatregelen of zich er tegen keren, daar heb ik geen begrip voor. Een kritische houding mag. Altijd. Dat helpt ons als samenleving verder. Maar neem ook je verantwoordelijkheid in deze samenleving die nu gekenmerkt wordt door de risico’s van het coronavirus. En waar mensen zich bewust niet aan de maatregelen houden, treden we op. We intensiveren de handhaving. De tijd van waarschuwen is daarbij voorbij.

Ik doe dan ook een dringend beroep op u om de maatregelen na te leven en ook anderen te stimuleren dit te doen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

]]> 2020-09-25T19:43:30 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitter-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over Carnaval]]> Aangepast carnaval in 2021

Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het beheerst nog steeds ons dagelijks handelen en denken over de nabije en verdere toekomst. In deze tijd van het jaar betekent dit dat wij, als voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant, ons hebben moeten bezinnen op een aantal evenementen, zoals carnaval. Samen, zoals u dat de afgelopen maanden van ons gewend bent.

Helaas moeten wij vaststellen dat carnaval in Noord-Brabant in 2021 niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn te vieren. Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn. Als voorzitters kunnen wij niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen.

Wij staan midden in onze Brabantse samenleving en weten wat carnaval voor velen van u betekent en wat de tradities zijn. Het staat ook in onze agenda's: 40 dagen voor Pasen. Maar de volksgezondheid staat op nummer één. Altijd. Onbetwistbaar. En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt.

We zijn en gaan net als de burgemeesters in onze provincie in gesprek met de carnavalsverenigingen en -federatie om hen uit te dagen om met alternatieven te komen. Zoals Sinterklaascomité 's nadenken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden. Wij nodigen hen uit om uiterlijk begin december met hun plannen te komen, zodat eenieder - van organisator tot uitbater tot carnavalsvierder -  tijdig duidelijkheid heeft op weg naar carnaval 2021.

We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is. We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is, over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij doen daarom wederom een beroep op alle Brabanders: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

]]> 2020-09-21T19:51:37 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-carnaval
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Houd u aan de regels, want de coronabesmettingen blijven zorgwekkend]]> Beste Brabanders,

Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Niet voor onszelf, maar zeker niet voor de mensen die de afgelopen maanden tegen het virus hebben gevochten, niet voor de mensen die de vele beperkingen zorgvuldig hebben getrotseerd of voor alle kwetsbaren in ons samenleving. Want meer besmettingen betekent dat zij zich opnieuw moeten isoleren, om niet ongewild het slachtoffer te worden van het coronavirus dat door ons eigen gedrag weer om zich heen grijpt. Bovendien betekenen meer besmettingen ook dat regels die eerder versoepeld werden, mogelijk weer aangescherpt worden.

Gelet op de ernstige toename van het aantal besmettingen in de privésfeer, heeft het Kabinet opnieuw de dringende oproep gedaan om geen privébijeenkomsten met meer dan 6 gasten te organiseren of te bezoeken, waarbij bovendien de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Die oproep ondersteunen wij en wij vragen u dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te organiseren.

Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten met grotere groepen in gebedshuizen en bij verenigingen. Uiteraard blijft het ook van belang dat we de afstands- en hygiëneregels op drukke plekken, in winkels en op de werkvloer in acht blijven nemen. Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de teugels niet te laten vieren. Het virus is immers nog steeds onder ons en grijpt weer om zich heen

Wij zijn blij dat het Kabinet ons als regio’s de ruimte geeft om als dat nodig blijkt eigen maatregelen te nemen. Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe, aanvullende maatregelen. En dat willen we natuurlijk ook niet, dus denk na en neem uw verantwoordelijkheid. Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Gelukkig zijn er in deze zorgelijke periode ook lichtpuntjes. Zo is uit bron- en contactonderzoek van onze GGD’s duidelijk geworden dat door het goede naleefgedrag van bezoekers, alle maatregelen die exploitanten hebben getroffen en het toezicht daarop door het personeel, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum is beperkt gebleven. Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan. Hou vol!

Beste Brabanders, blijf uw gezonde verstand gebruiken. Spreek anderen er op aan als zij zich, bewust of onbewust, niet aan de regels houden. Blijf u houden aan de regels:

Alleen samen krijgen wij corona onder controle!

]]> 2020-08-19T10:07:16 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-houd-u-aan-de-regels,-want-de-coronabesmettingen-blijven-zorgwekkend
<![CDATA[Nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord]]>

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, drs. J.M.L.N. Mikkers, heeft op 8 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 10 augustus 2020. De voorgaande Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord  is ingetrokken.

Bekijk hier de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het toezicht op deze noodverordening gebeurt in de gemeente Mill en Sint Hubert door de bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) in nauwe samenwerking met de politie.

]]> 2020-08-10T16:48:38 https://www.gemeente-mill.nl/nieuwe-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant]]> Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg.

We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid!

En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!

Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden!

]]> 2020-08-06T20:06:21 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant
<![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

Hoe herken je een criminele investeerder

Geen weg meer terug

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

Wat kun je doen

Doe melding

Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

Flyer pas op voor criminele investeerders

]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.gemeente-mill.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Wake-up call]]> Beste Brabanders,

De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen.

De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Laten we met elkaar de controle niet verliezen. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen etcetera weer op slot gaan.

Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Wij hebben geen glazen bol. Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten.

]]> 2020-07-23T08:26:12 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-wake-up-call
<![CDATA[Noodverordening COVID-19 geactualiseerd]]> De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, mw. drs. W.J.L. Buijs – Glaudemans, heeft op 14 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 15 juli 2020. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord van 1 juli 2020 wordt ingetrokken.

In de nieuwe noodverordening zijn enkele verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de afstandsnorm, het bedrijfsmatig personenvervoer, het toegangsbeheer voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de placering voor sauna en wellness.  

Klik hier voor de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord

]]> 2020-07-15T11:36:17 https://www.gemeente-mill.nl/noodverordening-covid-19-geactualiseerd
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Dus we blijven u informeren over ondersteuningsmogelijkheden.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-07-03T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
<![CDATA[Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen]]> Beste Brabanders,

Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli 2020 Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

]]> 2020-06-25T08:58:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezamenlijk-statement-veiligheidsregio-over-nieuwe-ontwikkelingen
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Ook in de gemeente Mill en Sint Hubert merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de wegen naar en van de gemeente Mill en Sint Hubert is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

Uiteraard gaan de reguliere zaken ook gewoon door. We merken dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook zijn we als gemeente bezig om de pijlers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk op te bouwen. Uiteraard wordt u daar als ondernemer ook bij betrokken, want onze dienstverlening houden wij graag hoog in het vaandel. Volgt u de laatste ontwikkelingen in de lokale media en laat u horen, want gemeente Land van Cuijk wordt ook uw gemeente.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-17T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
<![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

Hulpvorm

Vorm van contact

ANBO hulplijn

De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

0348-466666

Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

www.kro-ncrv.nl/corona

Corona Loket

Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

 

020-2444888

Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

088-5054331

Jongeren Appke

Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

06-20260829

Mooiland Kletslijn

Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

kcc@mooiland.nl

Online dorpsplatform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samenmillensinthubert.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

www.samenmillensinthubert.nl

Rode Kruis hulplijn

De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

070-4455888

Sociom Maatschappelijk werk

Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
telefoonnummer .

 0485-700500

Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en soms creatief opgepakt. Zoals we binnen de gemeente gewend zijn.

We zien dat u niet bij de pakken blijft neerzitten en er flink de schouders onder zet om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Vooral het gezamenlijk initiatief van de Horeca met hun Zomerterras in het Aldendrielpark is daarbij het vermelden waard en een knap staaltje Ontdek Mill! Chapeau!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-03T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
<![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-05-28T08:55:20 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
<![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Ongevraagd contact

Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

Investeerders

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

verdachte situaties

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

Infografic

Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.gemeente-mill.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
<![CDATA[Horeca en terrassen]]> Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming van het kabinet hierover, is de verwachting dat per 1 juni 2020 restaurants en cafés weer open mogen en de terrassen weer zijn toegestaan (met een maximum van 30 aanwezige personen). Beide met inachtneming van de 1,5 meter afstand, zoals de landelijke richtlijnen op dit moment aangeven. Wij kunnen ons voorstellen dat u om deze reden kijkt naar de mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van een terras. Wij denken hierin graag met u mee.

Kijk voor meer info op de pagina Ondernemers en zzp'ers.

]]> 2020-05-13T09:33:17 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/horeca-en-terrassen
<![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
<![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
<![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

Bekijk hier de noodverordening (PDF).

]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
<![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
<![CDATA[Coronaonderzoek]]> Wat kunnen wij als gemeente beter of anders doen in onze communicatie over corona om beter in uw (informatie)behoeften te voorzien?   

We stellen het zeer op prijs als u uw mening wilt delen via onderstaande vragenlijst.

Bij voorbaat hartelijk dank!

]]> 2020-04-21T15:26:29 https://www.gemeente-mill.nl/onderzoek-1
<![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

]]> 2020-04-10T09:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Mill en Sint Hubert. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Mill en Sint Hubert honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert

Door het coronavirus is ook in gemeente Mill en Sint Hubert het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-coronacrisis/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-coronacrisis-20-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar. Ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Mill zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook proberen wij zo goed mogelijk met alle ondernemers en alle actieve ondernemerscollectieven in contact te blijven. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom. Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
<![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samenmillensinthubert.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Concept verordening De Kuilen 2020]]> Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert maken bekend dat de Verordening De Kuilen 2020 in voorbereiding is. Het betreft een update van de Verordening De Kuilen 2011.

Aanleiding is de vaststelling van de Gebiedsvisie De Kuilen. In deze visie staan de ambities voor de toekomst van het gebied. Deze zullen het komende jaar verder worden uitgewerkt in een bestemmingsplan/omgevingsplan.

Verordening De Kuilen 2020

De Verordening werkt aanvullend op de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ten opzichte van de Verordening De Kuilen 2011 zijn enkele begrippen en artikelen bijgewerkt en is hoofdstuk 3 Evenementen toegevoegd. Op de kaart zijn de recreatieplas, het strandbad, de zone waar kan worden gevist en het zoekgebied voor evenementen aangegeven. Naar verwachting zal de concept verordening in juni 2020 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Stukken inzien

In verband met de Coronamaatregelen wordt er geen informatiebijeenkomst georganiseerd. Om u toch goed te informeren publiceren wij onder bijlagen alle stukken. Bekijk onder bijlagen de verordening en de bijbehorende stukken als PDF.

Vragen en reacties

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij het graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met mw. A. Hozee van afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid via het algemene telefoonnummer 0485-460300. Een eventuele reactie kunt u tot 17 april 2020 sturen aan Gemeente Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360 AA Grave of per mail aan anneke.hozee@cgm.nl.

Bijlagen

]]> 2020-03-25T10:28:59 https://www.gemeente-mill.nl/concept-de-kuilen
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14424
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

Infografic met aangescherpte corona maatregelen

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Een kaartje of telefoontje van de burgemeester]]> In 2017 is burgemeester Walravengestart met het initiatief: “Een rondje van de burgemeester”. Hij heeft de afgelopen jaren vele inwoners, verenigingen en ondernemers bezocht om te horen wat er leeft en speelt in onze gemeente. De gastheer/vrouw zorgde voor de koffie en de burgemeester voor het gebak. Gisteravond werd er een nieuwe maatregel aangekondigd om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor bezoekers voorlopig worden gesloten. Een maatregel met grote impact voor bewoners en hun naasten. Omdat ook de burgemeester geen bezoeken meer kan afleggen, wil hij graag in contact blijven met deze bewoners. Dit door ze telefonisch te benaderen of door een kaartje te sturen.

Om die reden is zijn nieuwe initiatief geboren: “Een kaartje of telefoontje van de burgemeester”. We moeten er samen voor zorgen dat ouderen niet in een sociaal isolement komen. Laten we de verbinding blijven zoeken! Als je iemand in onze gemeente kent die het leuk vindt om door burgemeester Walraven gebeld te worden of een kaartje te ontvangen laat het hem weten. Stuur de naam en de contactgegevens van betrokkene en de burgemeester zorgt voor de opvolging.

Graag per e-mail: burgemeester@gemeente-mill.nl

Blijf in woord en daad met elkaar verbonden. We hebben elkaar in deze tijd hard nodig!

]]> 2020-03-20T10:51:33 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/een-kaartje-of-telefoontje-van-de-burgemeester
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14368
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Mill en Sint Hubert]]> De gemeente Mill en Sint Hubert probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-mill-en-sint-hubert
<![CDATA[Bericht burgemeester Walraven: "Ik leef met u mee"]]> Beste inwoners,

De wereldwijde coronacrisis heeft inmiddels ook onze gemeente in haar greep. Gisteren heb ik u gemeld dat er in onze gemeente een corona-besmetting is geconstateerd. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis in Uden ligt. Via haar partner heb ik haar van harte beterschap gewenst. Inmiddels is door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen onze samenleving voor een groot deel tot stilstand gekomen. Velen onder u zullen daar last van hebben of zelfs pijn van ondervinden. Horeca-ondernemers moeten hun zaak sluiten, ouderen kunnen geen bezoek meer ontvangen van hun (klein)kinderen, reizen en uitstapjes worden geannuleerd, dat gezellige feest waarop u zich zo had verheugd gaat niet door, scholen en de kinderopvang zijn gesloten etc. Afgelopen dagen heb ik meerdere bewoners en ondernemers gesproken die vragen hebben of zich zorgen maken. Natuurlijk bestaat hiervoor alle begrip.

Degenen die direct met het coronavirus worden geconfronteerd wacht misschien ziekte of zelfs een ziekenhuisopname. Iedereen krijgt in meerdere of mindere mate met deze crisis te maken nog los van het feit dat er heel veel inwoners zijn die zich gewoon zorgen maken en daarom niet lekker in hun vel zitten. Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisis op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met de Rijksoverheid, de GGD, de Veiligheidsregio en het RIVM en met talloze anderen die zich volop inspannen om de situatie het hoofd te bieden. De gemeentelijke dienstverlening houden we zo veel mogelijk op peil. Echter, ik vraag uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw vraag of verzoek. Veel van onze ambtenaren dragen nu hun steentje bij aan de aanpak van de crisis of kunnen door de situatie niet het goede werk leveren dat u gewend bent. Wij vragen u ook om de informatievoorziening zoals die door het rijk en het RIVM wordt verstrekt nauwlettend te volgen en de adviezen en voorschriften na te leven. Hier vindt u informatie die lokaal van belang is, bijvoorbeeld afgelastingen van gemeentelijke bijeenkomsten.
Ik leef met u mee en zal doen wat in mijn vermogen ligt om deze crisis met u het hoofd te bieden. Dit gaat weer een keer voorbij. En soms komen uit crises mooie, nieuwe dingen te voorschijn, ontstaan verhelderende inzichten of kansrijke mogelijkheden. Ik hoop dat u uit die gedachte moed kunt putten.

Burgemeester Walraven

]]> 2020-03-16T13:36:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-burgemeester-walraven-ik-leef-met-u-mee
<![CDATA[Informatie over het coronavirus Testpagina]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar:

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor:

U kunt ook contact opnemen met het publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken op +312 0205 1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Klachten

Heeft u verschijnselen en bent u in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD telefoon: 0900-4636443.

]]> 2020-03-15T21:12:00 https://www.gemeente-mill.nl/14357-corona
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[Pioniers actief in Langenboom]]> Aan de Venweg in Langenboom wordt dit jaar 16 hectare aan natuur ontwikkeld. Niet door Staatsbosbeheer, niet door Brabants Landschap of Natuurmonumenten, maar door twee (oud)agrariërs met visie: dhr. Willems en dhr. van Dommelen. Met ondersteuning van de gemeente Mill en Sint Hubert, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en adviesbureau Areal wordt de kleine landbouwenclave van de familie Willems omgezet in nat hooiland. Een paradijs voor vogels, insecten en amfibieën. Met deze ontwikkeling wordt een groot natuurgebied in de Raamvallei compleet gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe ondernemen en natuur samen kunnen gaan. ‘’Pioniers’’, noemt Mary Fiers directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant de mannen. ‘’En die zien wij graag in de Verborgen Raamvallei.’’

Het project

Het project ‘natuurontwikkeling aan de Venweg’ is een samenwerking van verschillende partijen. De familie Willems en de gemeente Mill en Sint Hubert hebben grond verkocht. Meneer van Dommelen gaat deze grond pachten en inrichten met natuur. Het liefst steekt hij nog voor het groeiseizoen de schop in de grond. Over het beheer zijn de partijen nog in gesprek. Zonder ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant had dit project geen doorgang kunnen vinden.

Het initiatief van de familie Willems

Het was geen eenvoudige beslissing om te stoppen met boeren, vertellen Henk Willems en zijn vrouw Hermien. Maar ze hebben er goed over nagedacht en uiteindelijk de sprong in het diepe gewaagd. Op eigen initiatief hebben zij het overgrote deel van hun kavel aangedragen voor de bestemming ‘natuur’. “We hebben altijd melkkoeien, vleeskalveren en varkens gehad, maar ik ben nu 66 en daarmee zo goed als gepensioneerd”, legt Willems uit. “Onze jongens willen geen boer worden en de droogtegevoelige zandgrond is eigenlijk niet geschikt voor akkerbouw. Er is ook geen ruimte om het bedrijf verder uit te breiden, want we worden omringd door natuur. Om al die grond dan aan te houden… wat moeten we daarmee?” Als bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei en met zijn ervaring in natuurbeheer beantwoordde hij die vraag uiteindelijk zelf. Al kostte het, logischerwijs, tijd om zo’n besluit te maken. Willems: “Ik vind een akker vol bieten, maïs en aardappelen ook geweldig mooi. Dat is het hart dat je hebt als agrariër. Maar ik houd ook van de natuur. Bij de ANV zijn we van mening dat we op minder goede landbouwgronden natuur moeten ontwikkelen, zodat de goede gronden behouden kunnen blijven voor de landbouw. Het was moeilijk om te stoppen na zoveel jaar, maar ik zag hier een unieke kans. Ons perceel ligt aan de Langenboomse bossen, Tongelaar, de meanderende sloot van Staatsbosbeheer… en dit wordt straks één groot natuurgebied. Dat is natuurlijk fantastisch. Vanuit huis kunnen we de ontwikkelingen niet alleen op de voet volgen; we genieten straks ook volop van het uitzicht. En misschien kan ik nog wel een rol vervullen in het beheer, door bijvoorbeeld het terrein te laten begrazen. Dat weet ik nog niet, maar ik blijf er graag bij betrokken.”

De begeleiding door Areal

Gerald Willemsen, kavelruilcoördinator en eigenaar van Areal, begeleidt en overziet het proces aan de Venweg. Hij ziet heel veel casussen voorbij komen, maar zelden vallen de stukjes volgens hem zó mooi op zijn plaats. “Hier lagen geen harde opgaves zoals bij de Hooge of Lage Raam”, legt hij uit, “alleen een min of meer latente kans. Het is dat de familie Willems deze kans wilde pakken. Dat zij er geen grond voor terug wilde, scheelde ook. Maar je hebt de mensen nodig die mee willen doen, en dan moet je de instanties nog mee zien te krijgen. In de Verborgen Raamvallei pakken we dingen samen op. In verschillende schetssessies kijken we naar alle belangen en partijen en proberen vervolgens met vier, vijf, zes keer ronddraaien tot een plan te komen waar iedereen zich in kan vinden. Het is een consensusmodel en zo’n proces duurt lang. We zijn er al ruim twee jaar mee bezig. En dat met alle neuzen in dezelfde richting.” Hoewel de familie Willems de onzekerheid soms lastig vond, hebben zij het vertrouwen in een goede afloop nooit verloren. Ook van Dommelen bleef positief. Hierdoor kon landschapsontwerper Ellen Haverkate van Areal aan de slag met een inrichtingsplan. 

Het ontwerp waarin alles samenkomt

Haverkate: “Het plan dat er nu ligt hebben we samen met deskundigen van het waterschap en de provincie opgesteld. We ontdekten dat het een heel kansrijk gebied is, onder andere omdat er kwelwater omhoog komt. Hierdoor kan er bijzondere vegetatie groeien. Het stuk bestaat straks grotendeels uit vochtige hooilanden. Er worden een aantal regelbare stuwen geïnstalleerd zodat het water beter op zijn plek blijft. Een aantal sloten die nu over het perceel lopen worden, om de natuur een handje te helpen, verontdiept en verbreed met natuurvriendelijke oevers. Er komt ook een poel voor de kamsalamander en andere amfibieën.

Bij de overgang naar bos – die loopt nu heel recht - gaan we een ruigtezone maken met struiken en struweel. Dit biedt kansen voor veel vogels en insecten. We maken het gebied ook beter beleefbaar door aan te sluiten bij bestaande routes en toeristische zichtpunten. Denk hierbij aan de Mariakapel en een mooie houtwal. We hebben allerlei manieren de verbinding gezocht met de omliggende paden en natuur.

Door verschillen in grondwater krijg je ook meer microgradiënt, oftewel waarde voor de ecologie. Het grondwater komt van de zuidkant door de Langenboomse bossen, wordt daar heel schoon gefilterd en stroomt zo de Raam in. Zonder landbouw hebben we één mooie stroom van schoon grondwater. Dat vinden ecologen en hydrologen natuurlijk geweldig, vooral als je het kunt horen stromen. Het was overigens projectondersteuner Marianne Willemsen die tot slot de GOB-aanvraag heeft voorbereid en ingediend. “Ons hele kantoor was erbij betrokken”, lacht Gerald, “Begrijpelijk natuurlijk, bij zo’n mooi project.” Het plan werd goedgekeurd en de subsidie beschikt.

De inrichting of uitvoering

De man die het straks ook echt gaat dóén is Joop van Dommelen. Geen onbekende naam wanneer het aankomt op natuurontwikkeling. Eerder legde hij zijn hand al aan soortgelijke projecten, bijvoorbeeld in het Unesco Man and Biosphere-gebied de Maasheggen. Hij gaat dit jaar de inrichting nabij de Venweg verzorgen. Tot 2000 was hij koeienboer, daarna deed hij aan akkerbouw. Dit leverde naar zijn mening niet genoeg op. Zijn grond lag al tegen een bos aan. Dat vond hij niet alleen mooi; het gaf hem inspiratie. Nu zoekt hij naar gronden om in te investeren, samen met Gerald Willemsen en Rob Christiaans van provincie Noord-Brabant. Op de vraag wat een project een succes maakt zegt hij: “Het is een kwestie van de volhouder wint. Dit soort projecten kan zo vijf jaar duren terwijl je het liefst direct zou starten. Het zit af en toe tegen en daar moet je tegen kunnen. Doorzettingsvermogen is dus belangrijk!” Als het even kan begint hij nog voor het groeiseizoen met de werkzaamheden. “Maar het moet wel praktisch zijn en goed gebeuren”, zegt hij, “dus het kan ook daarna.”

Hulp van de instanties

Volgens Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn er nog niet veel agrariërs die zich wagen aan natuurontwikkeling. “Natuur en landbouw kunnen heel goed samengaan, maar ergens zijn we dat vergeten of verleerd. Wij proberen die werelden weer met elkaar te verbinden en particulieren, bedrijven en organisaties te ondersteunen wanneer ze met concrete plannen komen. Gelukkig is er een groep die het aandurft om te experimenteren, de eerste te zijn. Zo ontstaan mooie initiatieven als deze en natuurlijk ook andere vormen met een verdienmodel zoals voedselbossen, natuurgraven of zonneweides. Dit project kan zo in het boekje. We nodigen iedereen die belangstelling heeft om ondernemen en natuur te combineren graag uit om contact op te nemen.”

De gemeente Mill en Sint Hubert speelde, als eigenaar van de grond, ook een belangrijke rol. Zij heeft de grond verkocht en toestemming gegeven om de bestemming te veranderen. Wethouder Jos van den Boogaart: “Wij waren blij dat deze optie op tafel kwam, want we hebben grote opgaven op het gebied van natuurontwikkeling. Met deze overeenkomst voldoen wij aan de compensatieverplichtingen van Agroproeftuin De Peel en onze gemeente wordt er weer een stukje mooier van.”

Vervolg

De betrokkenen hebben dit verhaal lang voor zich gehouden. Dat hoeft nu gelukkig niet meer, want ze hebben nogal iets te vertellen. En dit is nog maar het begin! Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de mijlpalen.

Landkaartje met ontwikkel plannen

]]> 2020-03-12T11:21:51 https://www.gemeente-mill.nl/pioniers-in-langenboom
<![CDATA[Johan Postma kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris gemeente Land van Cuijk i.o.]]> Johan Postma wordt de kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. heeft besloten hem per 1 april 2020 te benoemen. Momenteel is Johan Postma directeur van Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Als kwartiermaker wordt Johan Postma eindverantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 januari 2022 en gaat hij leiding geven aan het projectbureau en de projectorganisatie. Daarnaast is hij algeheel projectleider voor de herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Naast kwartiermaker wordt Johan Postma beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o.

Werkervaring

Johan Postma heeft in eerdere functies in  Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden en als kwartiermaker veiligheidsregio’s bij de Landelijke Meldkamer Organisatie als eindverantwoordelijk directeur veel ervaring opgedaan met het leiden van veranderingsprocessen.

Johan Postma

]]> 2020-03-09T15:35:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/johan-postma-kwartiermaker-en-beoogd-gemeentesecretaris-gemeente-land-van-cuijk-i-o
<![CDATA[Aanvraagperiode leefbaarheidsbijdrage opent 1 januari]]> Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. De bijdrage is bedoeld als steun in de rug; goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

I Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

II Een gezonde geest in een gezond lichaam

III Hoe mooi is onze gemeente

IV Wij helpen elkaar

Aanvragen

Heeft u een goed idee dat past binnen de bovenstaande thema’s en dat volgens u een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw dorp? Dan kunt u vanaf 1 januari hier het aanvraagformulier invullen. Via een stappenplan wordt u door de aanvraag geleid.

Heeft u een vraag? Bel dan gerust met 0485-460300.

]]> 2019-12-16T15:02:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvraagperiode-leefbaarheidsbijdrage-opent-1-januari