<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Antoine Walraven]]> Inwonersraadpleging: iedere stem telt!

De afgelopen weken ben ik als portefeuillehouder vooral bezig met werkzaamheden met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Zoals u ongetwijfeld weet, vindt er op 23 januari 2020 een inwonersraadpleging plaats. Op deze dag kunnen alle inwoners van 18 jaar en ouder kiezen tussen het behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert of samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Voor praktische informatie over het proces, het stemmen en de stembureaus verwijs ik u kortheidshalve naar de toegezonden informatiekrant en de pagina Inwonersraadpleging 2020. In de campagnekrant, op social media en in de lokale media kunt u kennis nemen van de standpunten van het CDA, de VKP en AB’90. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u zich persoonlijk laten informeren door deze politieke partijen.

De bestuurlijke toekomst van onze gemeente houdt de gemoederen al een tijdje flink bezig. Niet alleen in onze raadzaal maar ook in de dorpen, op straat en mogelijk bij u aan de keukentafel is het regelmatig onderwerp van gesprek. En dat is goed. Het is mooi om te zien dat u zich zo betrokken voelt. Dat u, vanuit welke visie dan ook, het beste voor heeft met de plek waar u woont. Uw dorp en onze gemeente. In de discussie over de bestuurlijke toekomst wordt de nuance nog weleens uit het oog verloren. Dat vind ik oprecht jammer. Een stevige mening mag natuurlijk, maar laten we daarbij altijd respectvol blijven. We moeten hoe dan ook blijven luisteren naar elkaars standpunten en open blijven staan voor verschillende argumenten. Een standpunt is namelijk niet goed of fout. Een mening kan ook op grond van de juiste argumenten worden bijgesteld. Hier staan wij als Nederlanders toch om bekend? Polderen in plaats van polarisatie. Gelukkig mogen wij in onze democratie verschillend denken en heeft iedereen recht op een eigen mening. Dat is een groot goed en dat moeten we blijven koesteren.

Daarbij is onze bestuurlijke toekomst een complex vraagstuk, dat vraagt om weloverwogen besluitvorming, effectieve communicatie en breed draagvlak. Het debat dient gevoerd te worden op basis van feiten en goed onderbouwde argumenten. Regelmatig wordt de discussie louter gevoerd vanuit emotie en onderbuikgevoelens. Ik begrijp dat het voor u als inwoner buitengewoon lastig kan zijn om een inhoudelijke afweging te maken. Er zijn zowel voor- als tegenargumenten voor de twee genoemde opties. Laat u dus vooral goed informeren over de verschillende standpunten zodat u voor uzelf de goede afweging en keuze kunt maken.

Stem op 23 januari

Maak gebruik van uw stemrecht! Ik heb er alle vertrouwen in dat u, ondanks de complexiteit, “en masse” op 23 januari 2020 naar het stembureau gaat.

Door uw stem uit te brengen geeft u mede richting aan deze belangrijke keuze voor de toekomst!      

]]> 2020-01-16T14:28:51 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[Informatieavond inwonersraadpleging 21 januari 2020]]>

Op donderdag 23 januari 2020 is de inwonersraadpleging van de gemeente Mill en Sint Hubert. In deze raadpleging staat de volgende keuze centraal:

Informatiebijeenkomst 21 januari

Heeft u voor het maken van uw keuze meer informatie nodig, kom dan naar de informatiebijeenkomst die wij op 21 januari 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseren in Myllesweerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst geven de drie politieke partijen hun kijk op deze opties en de bestuurlijke toekomst van de gemeente en kunt u aan de deze partijen vragen stellen.

Informatie- en campagnekrant

Voor meer achtergrondinformatie kunt u daarnaast de informatie- en campagnekrant lezen die in deze Neije Krant staat. In deze krant vindt u praktische informatie over het stemmen en de stembureaus en geven de politieke partijen hun kijk op deze twee opties. Kijk voor meer informatie op de pagina Inwonersraadpleging 23 januari 2020.

Stem

Stem op 23 januari 2020! De zes stembureaus (gemeentehuis, Aldenhorst, De Wester, De Wis, De Wilg, De Jachthoorn) zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

]]> 2020-01-15T11:57:47 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/informatieavond-inwonersraadpleging-21-januari-2020
<![CDATA[Van schoon en droog papier kunnen we opnieuw papier maken]]> Oud papier en karton wordt gerecycled. Daarom zamelen we het apart in. Het is wel van groot belang dat het papier schoon en droog is. Alleen dan kan er opnieuw papier van worden gemaakt.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn papier en karton goed kan worden gerecycled

Het papier moet schoon en droog zijn. En het mag echt alleen papier zijn. Dus een taartdoos met een kunststof venster hoort bij het restafval, omdat het niet alleen maar papier bevat. Een pizzadoos waarvan de kartonnen doos besmeurd is met olie, tomatensaus of andere pizzarestjes hoort ook bij het restafval.

Wat mag er allemaal wel bij het papier

Kijk voor een volledig overzicht op www.afvalaanbieden.nl.

Waar kan ik oud papier aanbieden

U kunt uw papier en karton gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps of deponeren in de papiercontainers in uw gemeente. De inzameling van papier en karton wordt door iedere gemeente apart georganiseerd. Voor een overzicht van papiercontainers kijkt u op www.afvalaanbieden.nl.

Nee-ja en nee-nee sticker

U kunt uw hoeveelheid papier ook reduceren door een sticker op uw brievenbus te plakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de balie van uw gemeentehuis/stadhuis.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-01-15T11:42:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/van-schoon-en-droog-papier-kunnen-we-opnieuw-papier-maken
<![CDATA[Gezocht klankbordgroepleden verkeersveilige N264 Odiliapeel-Haps]]> De provincie Noord-Brabant is van plan om naast het onderhoud van de weg, de verkeersveiligheid op de N264 te verbeteren. Daarom werkt de provincie verschillende maatregelen uit.  

Het projectgebied bestaat uit het gedeelte van de weg tussen de rotonde Oudendijk (Uden) en de rotonde Hapseweg (Haps), met uitzondering van de kom van Sint Hubert. Het project is ingedeeld in drie deelgebieden.

De provincie wil het voorkeursalternatief in samenspraak met de omgeving opstellen en heeft de wens om voor elk deelgebied een klankbordgroep samen te stellen. De provincie is op zoek naar bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers vanuit ZLTO, vertegenwoordigers vanuit organisaties als natuurwerkgroepen, de fietsersbond, dorpsraden en gebiedsplatforms, die interesse hebben om deel te nemen aan klankbordgroepbijeenkomsten.

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep?

Dan dient u rekening te houden met drie bijeenkomsten per klankbordgroep in de avonduren in de periode januari tot juni 2020. De data en tijdstippen voor de bijeenkomsten worden afgestemd met de leden. U kunt zich tot 17 januari 2020 aanmelden voor de klankbordgroep.

Indien u belangstelling heeft om deel te nemen, geeft u dan uw contactgegevens door via N264@brabant.nl of bel 073-6812812. De omgevingsmanager, Nynke Braan, zal contact met u opnemen.

Voor meer informatie, kijk op de website brabant.nl/n264odiliapeelhaps

]]> 2020-01-13T12:01:56 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezocht-klankbordgroepleden-verkeersveilige-n264-odiliapeel-haps
<![CDATA[Cursus "De zorg de baas"]]>

Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in balans?

Op woensdagochtend 19 februari 2020 start de ondersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Boxmeer. Deze wordt gegeven door Centrum Mantelzorg Land van Cuijk in samenwerking met MEE. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of vriend(in).

Balans

De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de zorg voor een ander komt meestal op de eerste plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, merk je dat de zorg steeds meer van je vraagt. De aandacht en hulpverlening zijn meestal gericht op diegene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus sta jij centraal. Hoe hou je de regie over het eigen leven en kun je de zorg met voldoening blijven volhouden? Tijdens deze cursus leer je hoe je de balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf.

Onderwerpen

Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een informatieve cursusmap. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Gratis

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één terugkombijeenkomst en is gratis. De bijeenkomsten zijn van 10:00 tot 12:00 uur en zullen plaatsvinden in De Weijer (bibliotheek), Raetsingel 1 in Boxmeer

Informatie

Voor meer informatie en aanmelding (tot 11 februari 2020), kun je terecht bij Centrum Mantelzorg Land van Cuijk. Telefoon: 0485-846739 of e-mail: info@mantelzorglvc.nl.

]]> 2020-01-10T11:38:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cursus-de-zorg-de-baas
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> Voor mij de eervolle taak om de eerste column van het nieuwe jaar te mogen schrijven. Uiteraard wil ik u allen nog een goed, gelukkig maar vooral gezond 2020 wensen. Hopelijk gaat komend jaar voor u brengen wat u ervan verwacht.

Ik heb de laatste weken van het jaar, net als velen van u, mogen genieten van een vakantie. Een mooie tijd om met je naasten door te brengen en eens terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar. Het wordt in ieder geval in vele opzichten een belangrijk jaar. Hierover later meer.

Nieuwjaarsontmoeting

Om te beginnen wil ik terugblikken op de nieuwjaarsreceptie van onze gemeente, die op 2 januari 2020 plaatsvond in Myllesweerd. Een druk bezochte bijeenkomst, waarbij ik velen van u de hand heb mogen schudden. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst mocht ik, net als andere jaren de sportprestatie, het sporttalent en de vrijwilliger van het jaar 2019 bekendmaken. Hiermee spreken wij als gemeente onze waardering uit voor de vele vrijwilligers en sporters die in onze gemeente actief zijn. Laat ik voorop stellen dat alle genomineerden voor deze prijzen winnaars zijn, maar er kan, zoals het spreekwoord ook zegt, er maar een de winnaar zijn.

Sporttalent en sporter van het jaar

Sporttalenten van het jaar werden Manon en Nicol Keijzers uit Langenboom, die ondanks hun jonge leeftijd, al op hoog niveau presteren in de schietsport. Zij zijn 13 en 11 jaar oud en beiden lid van schietvereniging ’t Roosje uit Langenboom. Beide dames hebben al verschillende prijzen op regionaal en zelfs nationaal niveau in de wacht gesleept. Mede door het goede presteren van Manon en Nicol haalt de schietvereniging nieuwe leden binnen.

In de categorie sportprestatie 2019 werd Ellen Jacobs gehuldigd. Zij werd afgelopen jaar kampioen BMX (fietscross). Ook behaalde ze in het verleden al Europese en nationale kampioenschappen. Trots op het feit dat wij een wereldkampioen in onze mooie gemeente hebben.

Vrijwilliger van het jaar

Als vrijwilliger van het jaar 2019 werd Geertje Braks gehuldigd. Zij is vanaf het ontstaan zo’n 15 jaar geleden de drijvende kracht achter pop – en musicalkoor Voicemill uit Mill. Zij is medeoprichter en vanaf het begin bestuurslid, waarvan 14 jaar als voorzitter. Verder is ze coördinator van de goede doelenweek in Mill en in het verleden lang verkeersbrigadier geweest op de school van haar zoon. Ook is ze mantelzorger voor haar alleenstaande tante. Dit alles doet ze naast een drukke baan. Een terechte vrijwilliger van het jaar in mijn ogen.

Het hoogtepunt van deze avond was voor mij toch wel de oeuvreprijs die ik mocht uitreiken aan de heer Bart van Doorn uit Langenboom. De heer van Doorn is inmiddels 96 jaar en hij ontving deze bijzondere prijs voor het feit dat hij ruim 70 jaar actief is als vrijwilliger. Het gaat te ver om al zijn activiteiten op te sommen, maar hij is ondermeer oprichter van de Bouw-en Houtbond afdeling Langeboom geweest. Tevens is hij medeoprichter geweest van de Bond van Ouderen in Langenboom, bestuurslid geweest van harmonie Amacitia, medeoprichter en bestuurslid van het LOC en ga zo maar door. Een meer dan verdiende prijs als je kijkt naar zijn indrukwekkende staat van dienst.

Inwonersraadpleging

Tenslotte wil ik u allen oproepen uw stem uit te brengen tijdens de inwonersraadpleging op 23 januari 2020 waarbij de bestuurlijke toekomst van onze gemeente centraal staat.

Maak allemaal gebruik van uw stemrecht en laat uw stem niet verloren gaan.

]]> 2020-01-09T14:31:53 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/13992-collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Reisbegeleiders voor leerlingen met een plusje]]>

Reisbegeleiders voor leerlingen met een plusje in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

Jongens en meisjes met een (lichte) beperking moeten vaak wat verder reizen naar hun school voor voortgezet onderwijs. En altijd met die taxi is niet cool. Het liefste doen ze dat natuurlijk zelfstandig met het openbaar vervoer, maar dat moet je dan wel kunnen leren.

Reisbegeleiders

Blink is in samenwerking met de gemeente op zoek naar vier reisbegeleiders voor jeugdigen. Van deze reisbegeleiders wordt verwacht dat ze in april en/of mei op 10 dagen met één van de jongeren meereizen naar school en weer terug en dat zij volgens een bestaand stappenplan hem of haar begeleiden naar zelfstandig reizen. Daarnaast verwachten wij van hen dat ze niet alleen de afspraken na komen, maar ook dat ze goed aan kunnen sluiten bij de mogelijkheden van de leerling en dat ze een directe betrokkenheid voelen.

Vergoeding

Let op: Hier staat en leuke vergoeding tegenover. Het is dus géén vrijwilligerswerk.

Bijbaantje

Misschien een leuk en interessant bijbaantje als je net je eindexamen achter de rug hebt en enige ervaring en interesse hebt in het werken met jongeren? Of als je aan het genieten bent van je pensioen en in je werkleven veel met jongeren hebt gewerkt. Of zomaar wat tijd over hebt en het lijkt je leuk om te doen.

Informatie en aanmelden

Je kunt informatie opvragen of je aanmelden bij Irma Brands, consulent van Blink via 06-24926769 of via i.brands@blinkuit.nl.

]]> 2020-01-08T10:48:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/reisbegeleiders-voor-leerlingen-met-een-plusje
<![CDATA[WhatsApp Buurtpreventie]]> Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten!

Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep. Doel van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid in uw buurt direct te melden en te delen met omwonenden. Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van een ieder toenemen en kunnen we samen (het gevoel van) de veiligheid vergroten en verdachte situaties in de buurt snel delen.

Inmiddels zijn er al veel Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de gemeente actief, maar nog niet elke buurt/wijk heeft er een. Wilt u weten of er bij u in de buurt een Buurtpreventie WhatsApp-groep actief is? Kijk dan op: www.wabp.nl.

Wilt u zelf een Buurtpreventie WhatsApp-groep opstarten? Kijk dan ook op deze website en meldt uw groep aan. Op deze manier kunt u zien waar Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief zijn.

Heeft u al een Buurtpreventie WhatsApp-groep? Registreer deze dan op www.wabp.nl.

]]> 2020-01-08T08:50:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/whatsapp-buurtpreventie
<![CDATA[Vrijwilligers en sporters gehuldigd tijdens nieuwjaarsontmoeting]]> Vanavond (donderdag 2 januari 2020) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Myllesweerd zijn de vrijwilliger van het jaar en het sporttalent van het jaar gehuldigd en is er een sporter gehuldigd voor de sportprestatie van het jaar.

Vrijwilliger van het jaar

Mevrouw Geertje Braks uit Mill is gehuldigd tot “vrijwilliger van het jaar 2019” van de gemeente Mill en Sint Hubert. Mevrouw Braks kreeg de vrijwilligersbokaal uit handen van wethouder Erik van Daal tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente.

Mevr. Geertje Braks

Geertje was en is een drijvende kracht achter het pop- en musicalkoor VoiceMill uit Mill. Zij is mede- oprichtster en sinds de oprichting nu 15 jaar geleden bestuurslid. Sinds 1 oktober 2005 is zij voorzitter van het koor, dus ruim 14 jaar. Het voorzitterschap vult zij op haar heel eigen wijze in: bescheiden, maar toch daadkrachtig. Zij heeft aangegeven met ingang van januari 2020 te stoppen als voorzitter en bestuurslid. Uiteraard blijft zij wel lid van het koor, want zingen en muziek is haar leven. Zij is zeer sociaal en zeer democratisch ingesteld. De rol van stille motor en regelaar op de achtergrond past meer bij haar. Een ideale voorzitter!

Verder is Geertje secretaris van de Goede Doelen week (vanaf de start). Zij organiseert en coördineert dit en “stuurt” alle coördinatoren/ aanspreekpunten van de specifieke doelen aan Geertje is lang verkeersbrigadier geweest bij de school van haar zoon en ze is Mantelzorgster voor haar alleenstaande peettante .

Het vrijwilligerswerk zit bij Geertje dus in haar genen. Zij weet daarvoor vaak nog wel een gaatje vrij te maken, terwijl ze toch al heel druk is met haar werk en haar gezin. Geertje werkt drie dagen per week in het Radboudumc als coördinator. Daar heeft ze een prijs gewonnen voor een innovatief project dat bijdraagt aan doelmatigheid van zorg.

En dat allemaal met veel passie en vrijwillige inzet!

De overige genomineerde in deze categorie was de heer Sjaak Beelen uit Langenboom

Sjaak Beelen is sinds 2010 voorzitter bij muziekvereniging Amicitia. Tevens is hij actief muzikant en speelt hij mee in het harmonie orkest. In april 2020 zal Sjaak na 10 jaar voorzitterschap "de hamer overdragen".

De heer Beelen heeft een sleutelrol vervuld in het fuseren van de slagwerkgroepen van St. Willibrord Mill en Amicitia Langenboom. in de periode 2010/2012.

Zijn functie als voorzitter omvat natuurlijk onnoembare taken; van het voorbereiden en leiden bestuursvergaderingen tot het enthousiasmeren van jeugd voor het maken van muziek en het zorgen voor een passende opleiding.

Voor Sjaak is het een roeping om mensen (en met name kinderen) in contact met muziek te brengen. De heer Beelen ontving naast een podiumplaats een boeket bloemen voor zijn inzet.

Oeuvreprijs

De heer Bart van Doorn ontving de speciale Oeuvreprijs 2019

De heer Van Doorn is 96 jaar! Hij heeft zijn hele leven veel vrijwilligerswerk gedaan:

Het college wil de heer Van Doorn hiervoor in het zonnetje zetten en hem bedanken met de Oeuvrebokaal en een diepe buiging: Chapeau!!

Sportprestatie

In de categorie sportprestaties werd Ellen Jacobs gehuldigd voor haar wereldkampioenschap

Ellen heeft op 25 juli 2019 deelgenomen aan de wereldkampioenschappen BMX in België .Zij werd daar wereldkampioen. Op 4 jarige leeftijd begon zij al met fietscross. Na jaren met veel plezier aan wedstrijden deel te nemen werd zij voor het eerst in 2010 Europees Kampioen in Noorwegen. Hierna ging alles in een stroomversnelling. Zij werd nog 2x Nederlands kampioen ( 2010 en 2016), 3x Europees kampioen (2010, 2015 en 2016) nu dus wereldkampioen BMX 2019.

Van harte proficiat met deze geweldige prestatie!

De andere genomineerde in de categorie sportprestatie was Kay Ebben uit Wilbertoord

Vorig jaar werd hij tweede in de eindstand van het ONK MX 2 waarin hij dit jaar weer actief was. Op 24 maart werd hij op circuit De Kuilen in Langenboom tweede in de eerste ONK Motocross Solo van dit seizoen. Steeds pakte Kay de nodige punten en vooral in de tweede helft van het seizoen werd hij steeds sterker en uiteindelijk werd hij Nederlands Kampioen MX 2 2019 was!

Ongetwijfeld gaan we nog meer van deze sportman horen!

Sporttalent van het Jaar

In deze categorie werden 2 inwoners gehuldigd, Manon en Nicol Keijzers uit Langenboom van Schietvereniging ‘t Roosje

Manon (13 jaar) lid vanaf juni 2015. Prestaties: Algemeen Kampioenschappen 1e. PostCompetitie Zeeland, Brabant, Limburg: 1e.  Nederlands kampioenschap 2e. Manon is een aankomend talent en is erg gedreven en sportief bezig voor een lange periode. Binnen de club is ze een grote aanwinst. Ze haalt door haar resultaten ook nieuw leden binnen die ook wel willen schieten bij de club. Ze behaalde 2e plek bij het N.K . junior C schieten 2e N.K. junior C schieten vrijstaand.  Verder nog diverse 1e en 2e prijzen in het land Kandidaat om kampioen te worden in 2020 met het onderdeel vrijstaand junior schutter.

Nicol (11 jaar) heeft zich in een paar jaar tijds opgewerkt zodat ze met de Nederlandse top kan meedraaien. Bijna maandelijks verbetert ze haar persoonlijk record.

Twee geweldige talenten die beiden werden gehuldigd en in de bloemetjes gezet.

Doelstelling en criteria

Het doel van de huldigingen is het uiten van de waardering voor al het vrijwilligerswerk en de sportieve hoogtepunten. Inwoners van de gemeente hebben zelf personen of instellingen kunnen voordragen voor de titels.De Adviesraad heeft vervolgens haar keuze voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

]]> 2020-01-02T20:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/vrijwilligers-en-sporters-gehuldigd-tijdens-nieuwjaarsontmoeting
<![CDATA[Bomenonderhoud gemeente Mill en Sint Hubert 2020]]> In de gemeente Mill en Sint Hubert wordt ieder jaar ongeveer een vierde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de vier jaar aan de beurt.

Controle

Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Snoeiwerkzaamheden

Dit jaar worden de bomen door de firma Boomverzorging Arie Arts b.v. uit Sint Agatha gesnoeid in de periode januari tot en met juli 2020. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

]]> 2019-12-30T14:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/bomenonderhoud-gemeente-mill-2020
<![CDATA[Avondvliegoefeningen vliegbasis Volkel in 2020]]> Begin 2020 zetten de vliegers van vliegbasis Volkel in samenwerking met vliegbasis Leeuwarden hun avondvliegoefeningen voort.

Noodzakelijke oefeningen

Oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van Nederlandse F-16 jachtvliegtuigen vindt vaak plaats bij duisternis.

Nachtzichtapparatuur

Bij duisternis vliegen F-16 vliegers met nachtzichtapparatuur, zogenaamde Night Vision Goggles. De vlieger ziet door deze helderheidsversterkers alles in groentinten en zijn zicht is beperkt, vergelijkbaar met het kijken door twee kokers. Het trainen hiermee is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De uitvoering van een missie vergt, zeker bij duisternis, specifieke training en ervaring. Dit geldt temeer voor complexe missies met meerdere vliegtuigen en dreiging vanaf de grond en/of in de lucht. Dankzij intensieve trainingen worden de vaardigheden van vliegers op peil gehouden die het verschil maken in de huidige en toekomstige missies.

Vliegprogramma

Het avondvliegprogramma vindt begin 2020 plaats in week 2 (6 t/m 9 januari), week 3 (13 t/m 16 januari), week 5 (27 t/m 30 januari), week 6 (3 t/m 6 februari), week 7 (10 t/m 13 februari) en week 8 (17 t/m 20 februari). Er wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaand vliegprogramma worden afgeweken.

Informatie

Kijk voor meer informatie over vliegbewegingen op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Klachten

Eventuele klachten kunt u indienen via www.luchtmacht.nl/geluidshinder.

]]> 2019-12-23T13:44:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/avondvliegoefeningen-vliegbasis-volkel-in-2020
<![CDATA[Gemeentepagina Mill en Sint Hubert van Maasdriehoek naar De Neije Krant]]> De informatiepagina’s met gemeentenieuws gaan met ingang van het nieuwe jaar van De Maasdriehoek naar De Neije Krant. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een besluit van de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. De gemeenteraad vindt onder andere dat het gemeentenieuws beter tot zijn recht komt in een huis aan huisblad dat zich primair oriënteert op het grondgebied van de gemeente zelf. De Maasdriehoek heeft een meer regionaal karakter. De informatiepagina’s van de gemeente zullen met ingang van 2020 in De Neije krant te vinden zijn.

Bezorgklachten

De uitgever van de Neije Krant bezorgt dit huis aan huisblad op ieder adres in de gemeente Mill en Sint Hubert, tenzij inwoners met een Nee/Nee-sticker op de brievenbus hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen. De wekelijkse bezorging vindt plaats op vrijdag of zaterdag met soms een uitloop naar zondag.

De Neije Krant afhalen

Mocht u geen krant hebben ontvangen of wilt u een extra exemplaar hebben, dan kunt u deze afhalen bij:

Nee/Nee-Sticker

Heeft u geen Nee/Nee-sticker maar De Neije Krant toch niet ontvangen? Bel dan met de redactie van De Neije Krant via 0485-325634 of mail uw adres, huisnummer en postcode naar redactie@deneijekrant.nl.

Digitaal

U kunt De Neije Krant – met daarin het gemeentenieuws van Mill en Sint Hubert – ook digitaal lezen via de website www.inmill.nl/de-neije-krant.html.

]]> 2019-12-19T13:58:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gemeentepagina-mill-en-sint-hubert-van-maasdriehoek-naar-de-neije-krant
<![CDATA[Reconstructie Vorleweg 2e fase]]> Werkzaamheden gaan 2e fase in

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de eerste fase van de reconstructie van de Vorleweg. De meeste werkzaamheden aan het deel tussen de rotonde N264 en de ingang naar de tennisvereniging zijn voor de feestdagen afgerond. De laatste puntjes worden begin volgend jaar aangepakt. Dit betekent dat begin 2020 gestart wordt met de tweede fase: het gedeelte tussen de ingang van de tennisvereniging en de Parallelweg. Ook de werkzaamheden van Brabant Water gaan door in 2020.

Feestdagen

Fase 1 van de reconstructie Vorleweg nadert zijn afronding (zie foto). Rond de feestdagen (week 52 en week 1) wordt er door Aannemersbedrijf Gebr. Remmits BV niet gewerkt. De aannemer zorgt er voor dat in deze periode alles zo goed mogelijk dicht gemaakt en opgeruimd is. Dit geldt ook voor de locaties waar BGM Infra voor Brabant Water aan het werk is.

Start fase 2

Op 7 januari 2020 worden de werkzaamheden hervat. De laatste puntjes uit fase 1 worden dan afgewerkt en fase 2 begint. Bij fase 2 gaat het om het gedeelte tussen de ingang naar de tennisvereniging en de Parallelweg. Net als in fase 1 bestaan de werkzaamheden uit onder andere het vervangen van de bestaande verhardingen, het aanleggen van hemelwaterriolering, het vervangen van de openbare verlichting en het treffen van verkeerskundige maatregelen (aanleg verhoogde kruispunten/drempel).

Bereikbaarheid

Voor fase 2 wordt de omleidingsroute aangepast. Het bestemmingsverkeer kan dan namelijk weer vanaf de rotonde N264 tot aan de ingang naar de tennisvereniging rijden. De Parallelweg is bereikbaar vanaf de Domeinenstraat. Aanwonenden van het tussenliggende deel kunnen hun woning tijdens de werkzaamheden beperkt met de auto bereiken. Voor het doorgaande verkeer blijft de Vorleweg afgesloten.

Het vervolg

De werkzaamheden voor fase 2 duren tot ongeveer begin april. Daarna volgen nog fase 3, 4 en 5. Fase 3 is het laatste deel van de grootschalige reconstructie in de Vorleweg zelf. Fase 4 en 5 bestaan uit werkzaamheden in de Domeinenstraat. Hier worden alleen verkeerskundige maatregelen getroffen. Als alles volgens planning verloopt, zijn alle fases begin juli 2020 afgerond.

Informatie

Aannemersbedrijf Gebr. Remmits BV uit Wijchen heeft de omwonenden per brief op de hoogte gesteld. Voor praktische afstemming tijdens de uitvoering kunt u rechtstreeks contact opnemen met Gebr. Remmits via vorleweg@remmitsgww.nl.

Vragen

Heeft u andere vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met mevrouw C. Verrijdt, Werkorganisatie CGM (gemeente Mill en Sint Hubert) via chantal.verrijdt@cgm.nl.

Fase 1 van de reconstructie Vorleweg nadert zijn afronding

]]> 2019-12-19T12:48:15 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/reconstructie-vorleweg-2e-fase
<![CDATA[Aanvraagperiode leefbaarheidsbijdrage opent 1 januari]]> Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. De bijdrage is bedoeld als steun in de rug; goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

I Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

II Een gezonde geest in een gezond lichaam

III Hoe mooi is onze gemeente

IV Wij helpen elkaar

Aanvragen

Heeft u een goed idee dat past binnen de bovenstaande thema’s en dat volgens u een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw dorp? Dan kunt u vanaf 1 januari hier het aanvraagformulier invullen. Via een stappenplan wordt u door de aanvraag geleid.

Heeft u een vraag? Bel dan gerust met 0485-460300.

]]> 2019-12-16T15:02:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvraagperiode-leefbaarheidsbijdrage-opent-1-januari
<![CDATA[Voorkom vuurwerkoverlast]]>

Het is weer bijna zo ver; de jaarwisseling. Een feest dat gevierd wordt door jong en oud en helaas vaak al ruim voor de daadwerkelijke jaarwisseling voor overlast kan zorgen. Ook dit jaar werkt de gemeente samen met de politie, openbaar ministerie en Bureau Halt om vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken.

Halt-verwijzing

De gemeente werkt samen met politie en het Openbaar Ministerie om vuurwerkoverlast te beperken. Dit houdt in dat de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren van de gemeente (BOA's) jeugdige overtreders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen doorverwijzen naar Halt. Dit betekent dat jongeren een taakstraf opgelegd krijgen.

Vuurwerklessen

In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling worden er vuurwerklessen aangeboden aan de basisscholen voor de kinderen in groep 8.

Meldlijn vuurwerkoverlast

De meldlijn vuurwerkoverlast van de gemeente Mill en Sint Hubert wordt vanaf 27 december 2019 weer geopend. Op het nummer 06-13662347 kan vuurwerkoverlast worden gemeld. De gemeentelijke BOA's hebben tijdens hun dienst deze mobiele telefoon bij zich, zodat zij snel op een melding kunnen reageren. Daarnaast zullen de BOA’s verschillende hot-spots bezoeken waar mogelijk vuurwerk wordt afgestoken. De meldlijn is tussen 08.00 uur en 22.00 uur bereikbaar, daarbuiten kan het nummer van de regionale politie (0900-8844) worden gebeld. Om de politie en de BOA’s te helpen bij het achterhalen van de overlast veroorzakers zou een melding uit de volgende onderdelen moeten bestaan:

Afsteken van consumentenvuurwerk

Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen tussen 31 december 2019 (18:00 uur) en 1 januari 2020 (02:00 uur). Dit jaar mag vuurwerk worden verkocht en gekocht op 28, 30 en 31 december. Vuurwerkovertreders tot 18 jaar die betrapt worden op het afsteken van vuurwerk buiten de bovenstaande tijden, worden direct naar Bureau Halt verwezen.

Carbid schieten

De gemeente ontvangt steeds vaker vragen over het afschieten van carbid. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt carbid schieten alleen tijdens de jaarwisseling toegestaan. Op welke dagen en tijden het is toegestaan verschilt per gemeente. Daarnaast moet aan enkele voorwaarden worden voldaan voordat er met carbid geschoten mag worden.

In de gemeente Mill en Sint Hubert is carbid schieten zonder vergunning toegestaan tussen 31 december 2019 vanaf 10:00 uur en 1 januari 2020 tot 02.00 uur.

Voorwaarden

]]> 2019-12-16T09:23:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/voorkom-vuurwerkoverlast
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Jos van den Boogaart]]> Op het moment van schrijven is het twee dagen voor de raadsvergadering waarin de gemeenteraad zich buigt over de zienswijze op de herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. In de aanloop hier naar toe is er al best veel over gezegd en geschreven. Omdat over het verloop en de uitkomst op dit moment van schrijven natuurlijk nog niks bekend is, gebruik ik voor deze column een ander onderwerp dat de gemoederen regelmatig bezighoudt; Het (regen)weer.

Natte akkers

De Sint heeft het land inmiddels verlaten en in de straten overheerst al weer de kerstsfeer. Bij die sfeer past natuurlijk ook een mooi pak sneeuw, maar voorlopig moeten we het doen met regen. Veel regen zelfs. Volgens een buurtgenoot die zijn hond uit liet, viel er zelfs veel te veel regen want op veel plekken stonden de akkers blank. Ik kon me niet voorstellen dat er sinds afgelopen droge zomer al weer te veel regen is gevallen, dus er ontstond een discussie of de grondwaterstand wel of niet weer op peil zou zijn. En áls het grondwater nog steeds te laag staat, waarom blijft het dan toch op het land staan? Afgelopen maandag ben ik op onderzoek uit gegaan. Her en der zitten peilbuizen in de grond waarin de grondwaterstanden continu gemeten worden. En dankzij de moderne digitale technieken kan iedereen die gegevens ook thuis achter de eigen computer zien.

Grondwaterstand

Wat is de stand en wat zou die ‘normaal’ moeten zijn? Dat hangt natuurlijk van de locatie af. Op de Peelhorst ligt het maaiveld een flink stuk hoger dan in de Raamvallei en dus ook de grondwaterstand. En vlak bij het Peelkanaal zijn de verschillen kleiner dan nabij de Molenheidse bossen. Maar als ik de gemiddelden van acht peilbuizen in en rond onze gemeente over de afgelopen 10 jaren neem, dan zie je het hoogste grondwaterpeil altijd na de winter (april) op ongeveer 90 cm onder het maaiveld, met een uitschieter omlaag nabij de Molenheidse bossen (1,8 m onder maaiveld). Aan het einde van de zomer staat het grondwater gemiddeld 90 cm lager in de peilbuizen, met nu een uitschieter in de buurt van de Hoge Raam van 1,2 m lager. De zomers van vorig jaar en dit jaar waren erg droog. De laagste grondwaterstanden na de zomer waren in bijna alle peilbuizen 40 cm lager dan gemiddeld en datzelfde geldt voor de hoogste standen van afgelopen april. Ook die waren ongeveer 40 cm lager dan gemiddeld. Als de afgelopen twee zomers de voorbeelden zijn voor de toekomst, dan zullen deze grondwaterstanden de nieuwe gemiddelden worden.

En wat is de stand vandaag na al die regen? Helaas, nog lang niet wat hij zou moeten zijn. Ondanks de vele regen van de afgelopen tijd. Van de gebruikelijke jaarlijkse seizoensdaling van 90 cm hebben we gemiddeld al weer 30 cm ingelopen. Dus nog 60 cm te gaan.

Spons

Als ik mijn buurtgenoot weer tref, dan zal hij waarschijnlijk vragen hoe het dan kan dat er op zo veel plaatsen water op de akkers blijft staan. Volgens de geleerden komt dat doordat de bovenste grondlaag op deze akkers slecht water door kan laten. Doordat er weinig organische stof in die bovenste laag zit wordt, raakt het zand steeds dichter samengepakt. Regenwater zakt er dan niet meer in, maar blijft er op staan, of het moet er vanaf kunnen vloeien naar de sloten. Maar dat gebeurt alleen als er voldoende hoogteverschil is.  De oplossing hiervoor is zorgen dat er weer voldoende organische stof en lucht in de bodem komt, zodat de bodem weer als een spons gaat werken in plaats van als een dichte plaat. Dus je moet het regenwater zo veel mogelijk in de bodem laten zakken waar het valt, dan draagt het ook bij aan de grondwaterstand.

]]> 2019-12-12T15:21:35 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/13885-collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[CGM-gemeenten maken meerjarige afspraken over wonen en woningbouw met Mooiland]]> Het gezamenlijk realiseren van voldoende en goede huurwoningen voor iedereen die dat nodig heeft, met extra aandacht voor beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat zijn de belangrijkste wonen- en woningbouwambities die de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen met woningcorporatie Mooiland - en de betrokken lokale huurdersbelangenverenigingen - de komende jaren hebben. Donderdag 12 december ondertekenden zij hiervoor de zogenaamde ‘Raamovereenkomst en prestatieafspraken’ voor de jaren 2020-2022.

Stabiele basis

De afgelopen jaren hebben de drie gemeenten en Mooiland intensief met elkaar samengewerkt. De partijen kwamen daarbij tot gemeenschappelijke inzichten over de koers voor de komende jaren. Dit vormde een voldoende stabiele basis voor afspraken en ambities op het gebied van wonen en woningbouw, die voor het eerst niet voor één jaar, maar voor meerdere jaren werden vastgelegd. Hoewel de afspraken voor drie jaren gelden, zullen deze wel jaarlijks worden geëvalueerd en geconcretiseerd naar een werkagenda voor het volgende jaar. De ‘Raamovereenkomst en Prestatieafspraken’ richt zich per gemeente op vijf thema’s: samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en de sociale opgave.

Samenwerking

De ondertekenende partijen werken de komende jaren samen in een partnerschap. Dit betekent onder andere dat alle partijen steeds het gemeenschappelijke doel nastreven, elkaars positie en inbreng in het partnerschap respecteren en elkaar aanspreken op het eventueel niet nakomen van gemaakte afspraken.

Beschikbaarheid

De komende jaren moeten er voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen geboden worden. Daarbij willen de ondertekenaars recht doen aan de woonvraag van bijzondere doelgroepen, zonder daarbij de kans van reguliere woningzoekenden te verminderen. Dit wordt onder andere bereikt door de huidige woningvoorraad op peil te houden of (waar noodzakelijk en mogelijk) licht uit te breiden. Daarnaast worden er in principe tijdelijk geen huurwoningen meer verkocht, behalve in de Cuijkse wijk De Valuwe ten behoeve van de revitalisering aldaar.

Betaalbaarheid

De ondertekenaars willen de woonlasten de komende jaren niet of slechts gering laten stijgen en zoveel mogelijk voorkomen dat er bij huurders betalingsachterstanden ontstaan. Om de betaalbaarheid van huurwoningen te garanderen, houdt Mooiland de komende jaren onder andere minimaal 80% van de woningvoorraad beschikbaar voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag. Voor het betaalbaar houden van woonlasten beschikken de gemeenten over voorzieningen voor inwoners met een minimuminkomen, zoals de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. Betalingsachterstanden moeten worden voorkomen door in het Land van Cuijk te blijven samenwerken aan schuldhulpverlening bij een huurachterstand.

Duurzaamheid

In 2050 moet de woningvoorraad energieneutraal en circulair zijn en in 2030 willen de gemeenten in het Land van Cuijk klimaatbestendig zijn. Hiervoor wordt onder andere een ‘duurzaamheidsakkoord’ voor het Land van Cuijk afgesloten, waarin afspraken en concrete acties zijn opgenomen over landelijke-, gemeentelijke- en corporatiedoelstellingen op het gebied van energie en klimaat, circulariteit en biodiversiteit. Verder streeft Mooiland voor haar woningvoorraad naar een gemiddeld energielabel A in 2030 en zullen de drie gemeenten Mooiland nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van de warmtevisie, die in beeld brengt wanneer en hoe wijken en dorpen van het aardgas afgaan.

Sociale opgave

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, willen vaak in hun wijk of dorp kunnen blijven wonen. Hiervoor moeten passende woningen worden aangeboden, die aansluiten bij de behoeften van bewoners. De gemeenten, Mooiland en de huurdersbelangenverenigingen zetten zich de komende jaren ook in voor een leefbare woonomgeving, waar mensen respectvol met elkaar en de woonomgeving omgaan. Gezamenlijk delen huurders, gemeenten, Mooiland en alle relevante maatschappelijke partners de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van woonoverlast, onrechtmatig bewonen en illegale activiteiten. Om dit alles te bereiken werken de ondertekenaars bijvoorbeeld samen aan bewustwording onder inwoners rondom ‘ouder worden’, wordt het mogelijk gemaakt om bestaande woningen aan te passen (bijvoorbeeld via het gemeentelijk Wmo-beleid) en biedt Mooiland in het Land van Cuijk preventieve woonbegeleiding (proef woonopvang in Boxmeer). Om de leefbaarheid in wijken en dorpen te verbeteren, werken de ondertekenaars samen aan het vroegtijdig aanpakken van (sociale) problemen en ondermijning. Ook zetten de gemeenten en Mooiland zich in voor een schone en veilige leefomgeving, waarbij de gemeenten een taak hebben in de openbare ruimte en Mooiland elk jaar geld investeert in leefbaarheidsactiviteiten.

Voor de gemeente Mill en Sint Hubert zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt

Raamovereenkomst lezen

Bekijk hier de Raamovereenkomst en Prestatieafspraken gemeente Mill en Sint Hubert 2020-2022 (PDF).

Jos van den Boogaart (wethouder Volkshuisvesting en Wonen gemeente Mill en Sint Hubert), Anne Wilbers (bestuurder woningcorporatie Mooiland) en Tiny Caris (lid van Koepel Mooiland) ondertekenen de overeenkomst.

]]> 2019-12-12T13:19:53 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cgm-gemeenten-maken-meerjarige-afspraken-over-wonen-en-woningbouw-met-mooiland
<![CDATA[Kerstboom wordt op dezelfde dag als uw gft-afval ingezameld]]> U kunt uw kerstboom vanaf maandag 6 januari op dezelfde dag als uw gft-container aan de openbare weg zetten. De inzameling van kerstbomen gebeurt tussen 6 en 17 januari 2020. U zet de kerstboom naast de gft-container.

Wanneer mag ik de kerstboom precies aanbieden?

De exacte datum verschilt per route. Kijk dus goed op uw Afvalkalender. De papieren Afvalkalender 2020 valt rondom de kerstdagen op uw deurmat. Natuurlijk kunt u ook de AfvalApp gebruiken of de digitale kalender op onze website downloaden. De digitale bestanden worden aan het eind van het jaar geüpdatet.

Aanbieden van uw kerstboom

Zorg ervoor dat:

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-12-12T10:05:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kerstboom-wordt-op-dezelfde-dag-als-uw-gft-afval-ingezameld
<![CDATA[Collegecolumn Burgemeester Antoine Walraven]]> Rapport: Op weg naar de ambtelijke organisatie van de toekomst

Deze week stond het rapport van onderzoeksbureau Partners + Pröpper op de agenda van ons college. Dit onderzoeksbureau heeft in opdracht van ons, en op verzoek van de gemeenteraad, een aantal scenario’s onderzocht voor de toekomstige ambtelijke organisatie van de gemeente Mill en Sint Hubert. De aanleiding hiervoor is het uittreden van de gemeente Cuijk uit de huidige ambtelijke samenwerking Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

In het rapport staan drie mogelijke scenario’s voor de ambtelijke organisatie beschreven. Hierbij is het bureau uitgegaan van de huidige bestuurlijke situatie, een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

Het rapport bevat naast een eerste visie op de ambtelijke toekomst in de vorm van scenario’s ook een advies voor het vervolg. Bent u benieuwd naar de bevindingen? Via de agende van de raadsvergadering van 12 december (agendapunt 7 bijlage 08) kunt u het hele rapport lezen.

Het rapport wordt in de eerste plaats vooral als input gebruikt bij het opstellen van de zienswijze op de herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA). Een eventuele verdere uitwerking van scenario’s vindt pas plaats na het definitieve besluit van de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Raadsvergadering 12 december

Over deze bestuurlijke toekomst staat, zoals u vast al gezien en gelezen heeft, een open debat gepland voor de raadsvergadering van 12 december 2019. Tijdens deze vergadering wordt de zienswijze op de herindeling van CBA vastgesteld.

Tevens is er door de coalitiepartijen een initiatief voor een referendum aangekondigd waarbij inwoners een stem krijgen in het besluit over de bestuurlijke toekomst. Wanneer dit referendum wordt georganiseerd is nog niet bekend.

Respect en begrip

Het debat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert is een actueel thema en houdt de gemoederen aardig bezig. De meningen van onze inwoners zijn verdeeld en de discussies, vooral op sociale media, nemen soms bedenkelijke vormen aan. Er zijn zowel inhoudelijke argumenten voor als tegen een grootschalige herindeling. Dit geldt ook andersom voor de keuze om een zelfstandige gemeente te blijven. Ook de vele onderzoeksrapporten geven geen uitsluitsel over de vraag wat wijsheid is in deze kwestie. Ik roep u op om begrip en respect te hebben voor elkaars standpunten en sta open voor elkaars argumenten. Gelukkig mogen wij in onze democratie verschillend denken en hebben wij recht op onze eigen mening. Deze vrijheid is niet vanzelfsprekend en moeten wij daarom koesteren.

]]> 2019-12-10T10:18:46 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/13834-collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[Seizoensinzameling van gft-afval in 2020]]> Vanaf 1 januari 2020 gaan we gft-afval inzamelen, afgestemd op het seizoen. Dat betekent dat we uw gft-container in de koudere wintermaanden januari, februari en maart en november en december eens per twee weken legen. In de maanden april t/m oktober wordt de container wekelijks geleegd.

Verandering inzameling gft-afval per 1 januari 2020

Direct in het nieuwe jaar biedt u uw gft-container eens per 2 weken aan. Kijk goed op de Afvalkalender 2020. Deze valt aan het einde van dit jaar op uw deurmat. Als u gebruik maakt van de AfvalApp dan worden de data voor 2020 aan het einde van dit jaar erin gezet.

Verandert er nog meer?

Verder verandert er niets. Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per 2 weken inzamelen en restafval eens per 4 weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde. Uw (grof) tuinafval kunt u het hele jaar door GRATIS naar de milieustraten brengen.

Wanneer wordt welk afval bij mij opgehaald?

Op uw Afvalkalender en in de AfvalApp kunt u voor uw adres precies zien welk afval u op welk moment aan de straat mag zetten. Aan het eind van het jaar valt de papieren Afvalkalender voor 2020 op uw deurmat. Aan het eind van het jaar kunt u de Afvalkalender ook downloaden op onze website www.afvalaanbieden.nl. De AfvalApp wordt aan het eind van dit jaar geüpdatet met de nieuwe inzameldata.

Waarom veranderen?

Sinds 1 februari 2017 zamelen we gft-afval wekelijks in. Na bijna twee jaar concluderen we dat in de wintermaanden veel minder gft-afval wordt aangeboden. Ook hebben we van u als inwoner de suggestie gekregen om de gft-container in de winter minder vaak te legen. In die maanden is er ook geen/minder geuroverlast. Daarom stellen we het aantal keer dat we de gft-container komen legen in de wintermaanden naar beneden bij. 

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-11-29T10:34:35 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/seizoensinzameling-van-gft-afval-in-2020
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Inwoners van de gemeente kunnen gratis een emmertje strooizout halen bij de gemeentewerf. Dit kan op de gemeentewerf Langenboomseweg 41 in Mill tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Breng zelf uw emmer mee!

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes.

]]> 2019-10-29T09:28:00 https://www.gemeente-mill.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[15 november 2019 dag van de Mantelzorg 2019]]>

Eens per jaar staat Nederland stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen en uitvoeren.

Op 15 november 2019, de landelijke 'Dag van de Mantelzorg', organiseert het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk een feestelijke dag voor alle mantelzorgers in het Land van Cuijk.

Mantelzorgers kunnen elkaar op deze dag ontmoeten en samen genieten van een workshop, een hapje en drankje. Mantelzorgers kunnen ter plekke kiezen voor een workshop. De workshops zijn: stoelyoga, wilgentenen vlechten, hapjes maken en meezingen met het koor.

De Dag van de Mantelzorg 2019 vindt plaats in De Weijer Boxmeer. Er is keuze uit de middag van 14.00 tot 17.00 uur of de avond van 18.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 4 november 2019 via het aanmeldformulier op de www.mantelzorg.nl of via 0485-846739.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorglvc.nl of bel naar 0485-846739.

Verhinderd vanwege de zorg

Mantelzorgers die moeilijk van huis kunnen vanwege de zorg voor een naaste, kunnen contact opnemen met Centrum Mantelzorg om samen een passende oplossing te vinden.

]]> 2019-10-22T12:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/15-november-2019-dag-van-de-mantelzorg-2019
<![CDATA[Op de fiets? Laat je telefoon lekker zitten]]> Stap jij ook weer op de fiets na de vakantie? Denk eraan: hou je mobiel in je zak!

Op 1 juli 2019 ging het appverbod voor fietsers in. Dat betekent dat je een boete riskeert van € 95,- als je je telefoon vasthoudt tijdens het fietsen. Houd je mobiel én je geld in je zak!

Minder kans op een ongeluk

De gedachte achter het appverbod is dat het mobieltje zorgt voor te veel afleiding op de fiets. Als je tijdens het fietsen je telefoon vasthoudt om berichtjes te versturen of te bellen, zijn je ogen niet op de weg gericht. Je ziet niet wat er om je heen gebeurt en riskeert zelfs een ongeluk. Je mag nog wel navigeren of muziek luisteren zolang je je telefoon in je jas of zak houdt, of een stuurhouder gebruikt.

Meer weten?

Kijk dan op https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/op-de-fiets-mobiel-in-je-zak/

]]> 2019-09-06T12:27:57 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/op-de-fiets-laat-je-telefoon-lekker-zitten
<![CDATA[Leefbaarheidsbijdrages 2019 uitgereikt in de Wilg]]> Ruim 22.000 euro voor mooie en lokale initiatieven

Afgelopen dinsdag 3 september 2019 vond in de Wilg in Wilbertoord de uitreikingsavond van de leefbaarheidsbijdragen 2019 plaats. Tijdens deze feestelijke avond werden tien goede ideeën beloond met een bedrag van ruim €22.000. Alle ideeën pasten binnen een van de vier thema’s van het subsidiebeleid van onze gemeente en konden een bijdrage ontvangen van maximaal €5000. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de prijswinnaars uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst hun eigen initiatief toe te lichten. Dit deed iedereen op zijn eigen manier en de reacties waren positief. In dit artikel vindt u een overzicht van de gehonoreerde initiatieven per thema.

Thema 1. Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

Thema 2. Een gezonde geest in een gezond lichaam

Thema 3. Hoe mooi is onze gemeente

Thema 4. We helpen elkaar

]]> 2019-09-06T10:18:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/leefbaarheidsbijdrages-2019-uitgereikt-in-de-wilg
<![CDATA[Informatieve en interactieve avond over bestuurlijke toekomst gemeente]]> Op 23 september 2019 organiseert de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert een informatieve en interactieve avond over de bestuurlijke toekomst. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Myllesweerd.

Informatie over het proces

Net zoals andere gemeenten in de regio is ook de gemeente Mill en Sint Hubert bezig met haar bestuurlijke toekomst. Welke stappen er door Mill en Sint Hubert zijn gezet en nog worden gezet, wordt toegelicht tijdens deze avond. Daarbij worden natuurlijk ook de ontwikkelingen bij buurgemeenten betrokken.

Stellingen

Daarnaast wil de gemeenteraad ook graag van inwoners horen wat zij belangrijk vinden aan de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. In het tweede gedeelte van de avond wordt daarom aan de hand van stellingen het gesprek met de zaal gevoerd. Waar moet de gemeenteraad volgens inwoners rekening mee houden als het gaat om de bestuurlijke toekomst? Thema’s die zeker aan bod komen zijn inspraak en betrokkenheid van de dorpen, de dienstverlening en de ‘afstand’ tot de gemeente.

Aanmelden

Om de organisatie in goede banen te leiden, is het nodig dat belangstellenden zich voor de avond aanmelden. Dat kan via Facebook (Evenement 23 september) of door een mailtje te sturen naar griffie@gemeente-mill.nl.

]]> 2019-08-29T11:52:05 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/informatieve-en-interactieve-avond-over-bestuurlijke-toekomst-gemeente
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-april-mei-2019/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-juni-en-juli-2019/ondernemersloket