<![CDATA[Medio november start enquéte voor inwoners over samenwerking met Gemeente Land van Cuijk]]>

Medio november start een online enquête voor de inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk. Gevraagd wordt dan onder andere wat inwoners belangrijk vinden in hun dorp en hoe zij met de gemeente willen samenwerken. Deze enquête is vanaf medio november te vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl.

Inwoners aan het woord

Vanaf deze week gaat de campagne van start. Inwoners van een groot aantal dorpen van de gemeente Land van Cuijk laten weten waarom zij het belangrijk vinden mee te praten, te denken en te doen. Burgemeester Antoine Walraven en wethouder Bouke de Bruin geven het startschot voor de campagne met een videoboodschap.

Dorpen centraal

Deze campagne is een van de activiteiten om inwoners te betrekken bij het zo goed mogelijk inrichten van de gemeente Land van Cuijk. Burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert: “We hebben gekozen om samen een grotere gemeente te vormen, omdat deze grootte ons meer slagkracht geeft. Maar vanaf het begin hebben we ook gezegd: we doen het op zo’n manier, dat de 29 dorpen centraal staan en we dicht bij onze inwoners blijven”.

Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: “En dat betekent ook ruimte geven aan alle goede energie die er in dorpen en inwoners zit. We willen de nieuwe gemeente zo inrichten, dat er een goed klimaat is voor initiatieven van dorpen, verenigingen en individuele inwoners”.

Advies

De informatie die met de enquête wordt opgehaald, is onderdeel van het advies over het inrichten van de nieuwe organisatie aan de gemeenteraad en het management. Ook wordt deze ingezet om te kijken op welke manier inwoners hier verder over mee willen praten, denken en doen. Onder andere tijdens bijeenkomsten, als de coronamaatregelen dit weer toelaten.

]]> 2020-10-23T07:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/enquete-voor-inwoners-over-samenwerking
<![CDATA[Geactualiseerde ontwerp-monumentale bomenlijst ter inzage]]> Op 13 oktober 2020 heeft het college de geactualiseerde ontwerp-monumentale bomenlijst/-register 2020 vastgesteld. Dat is gebeurd op grond van de Bomenverordening Mill en Sint Hubert 2015 en de Beleidsregels Bomenverordening. Na vaststelling wil het college ook de zogeheten "Groene kaart” (overzichtskaart) op de actuele situatie aanpassen.

Documenten

Bekijk hioeronder de ontwerp-monumentale bomenlijst/-register 2020 met aanpassingen en de bijbehorende Overzichtskaart als PDF.

Inzien op afspraak

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn deze stukken met ingang van 23 oktober 2020 gedurende zes weken hier in te zien. U kunt de stukken ook inzien bij de receptie van de gemeente. Als u ze daar wil inzien of als u een medewerker hierover wil spreken, maak dan een afspraak via 0485 – 460 300.

]]> 2020-10-23T00:33:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/geactualiseerde-ontwerp-monumentale-bomenlijst-ter-inzage
<![CDATA[Wie is uw ‘Vrijwilliger van het jaar 2020’!]]> Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert hun ‘Vrijwilliger van het jaar’ nomineren. Kent u een persoon of personen die in 2020 als vrijwilliger heel erg belangrijk is/zijn geweest voor uw vereniging of anderszins voor de (inwoners van) de gemeente Mill en Sint Hubert? Een persoon of personen waarvan u vindt dat hij of zij de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ meer dan verdient/verdienen? Geef deze persoon/personen dan op voor de verkiezing van de ‘Vrijwilliger van het jaar 2020’.

Hoe

Iedereen kan één of meerdere personen nomineren voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar 2020’. Houd bij het nomineren rekening met de volgende criteria:

  1. De persoon/personen woont/wonen in de gemeente Mill en Sint Hubert. Als het om een vereniging gaat, moet deze gevestigd zijn in de gemeente Mill en Sint Hubert.
  2. De persoon/personen heeft/hebben zich op vrijwillige en belangeloze wijze zeer verdienstelijk gemaakt in de gemeente Mill en Sint Hubert in het algemeen of voor zijn/haar/hun vereniging in het bijzonder.
  3. De betreffende persoon/personen (of de vereniging) is/zijn de afgelopen vier jaren op geen enkele andere manier gehuldigd voor zijn/haar verdienste(n) als vrijwilliger.

Nominatie en bekendmaking

Wilt u een persoon/personen/vereniging die voldoet aan de genoemde criteria nomineren? Vul dan het online nominatieformulier in of haal een formulier op bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt een nominatie indienen tot en met vrijdag 27 november 2020. De bekendmaking van de winnaar(s) zal eind van dit jaar plaatsvinden, vanzelfsprekend met inachtneming van de op dat moment geldende coronarichtlijnen.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hilde Wijers van Werkorganisatie CGM, via telefoonnummer 0485-460300 of via hilde.wijers@cgm.nl.

]]> 2020-10-23T00:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/vrijwilligervanhetjaar
<![CDATA[Ophalen gft: vanaf 1 november een keer in de twee weken]]> Banner met info over afhalern GFT afval

We stemmen het ophalen van het gft (groente-, fruit- en tuinafval) af op het seizoen. Daarom verandert vanaf 1 november 2020 de inzameling van uw gft. In de wintermaanden november tot en met maart zet u de gft-container een keer in de twee weken aan straat.

Kijk op de Afvalkalender en AfvalApp

Vanaf 1 november 2020 zet u de gft-container eens per 2 weken aan straat. Kijk goed op de Afvalkalender of op de AfvalApp wanneer dit ingaat. Ook via de website www.afvalaanbieden.nl kunt u zien wanneer bij u de gft-container geleegd wordt.

Wat mag in de gft-container

Dit mag wel Dit mag niet
Groente- en fruitresten en schillen Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook
Etensresten (ook kleine botjes en graten) Kauwgom
Brood, deeg, pasta en rijst Luiers, incontinentiemateriaal
Losse thee, koffiedik Theezakjes, koffiepads en –cups
Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine knaagdieren, met hun poep Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode dieren
Bloemen en planten Tabak, peuken, as
Fijn tuinafval Potten, stenen, ballen, timmerhout, metaal

Verandert er nog meer

Verder verandert er niets. Plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankkartons blijven we eens per twee weken inzamelen en restafval eens per vier weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde. Uw (grof) tuinafval kunt u het hele jaar door gratis naar de milieustraten brengen.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-10-21T14:26:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ophalen-gft-vanaf-1-november-een-keer-in-de-twee-weken
<![CDATA[Groot Gezondheidsonderzoek door GGD Hart voor Brabant]]> Zwaaiend handje met logo van GGD

Hoe gaat het met ons?

De GGD Hart voor Brabant is gestart met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 95.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio.

Wat gebeurt er met de resultaten

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen, want als we weten hoe het met jou gaat, dan weten we uiteindelijk hoe het met ons allemaal gaat. De resultaten worden door de gemeente en de GGD gebruikt voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan iedereen meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden? De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden medio 2021 bekendgemaakt op www.brabantscan.nl.

Vergelijken met andere regio’s

Alle GGD’en in de Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor kan GGD Hart voor Brabant de resultaten met andere regio's vergelijken. Gaat het bij ons beter of juist slechter dan in andere GGD regio’s? De GGD’en doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten. Zij werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelnemers willekeurig gekozen

Deelnemers kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van alle Hart voor Brabanders van 18 jaar en ouder. Heb je geen brief ontvangen, maar doe je toch graag mee? Dit jaar kunnen personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl, vanaf 22 september 2020. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

]]> 2020-10-16T10:26:48 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/groot-gezondheidsonderzoek-door-ggd-hart-voor-brabant
<![CDATA[Help verspreiding van het coronavirus te stoppen met de CoronaMelder app]]> Het coronavirus is er nog altijd. Daarom is het belangrijk om alert te blijven. Alleen als we nieuwe besmettingen snel ontdekken, kunnen we elkaar beschermen. Daar helpt de CoronaMelder app bij.

Wat doet CoronaMelder

CoronaMelder waarschuwt u als u in de afgelopen 14 dagen ongeveer 15 minuten in de buurt was van iemand die positief getest is op het coronavirus. Als u een waarschuwing krijgt, ontvangt u ook advies over wat het beste is om te doen. Zo voorkomt u dat u onbewust het virus op anderen overdraagt. Dit is belangrijk. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe meer mensen met wie een besmette persoon in contact was een waarschuwing krijgen via de app. Dit helpt om samen het coronavirus onder controle te krijgen.

Downloaden

De CoronaMelder app is vanaf 10 oktober 2020 te gebruiken. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Kijk voor alle informatie en het downloaden van de app op www.coronamelder.nl.

]]> 2020-10-16T09:46:18 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/help-verspreiding-van-het-coronavirus-te-stoppen-met-de-coronamelder-app
<![CDATA[Ondernemer gezocht voor De Kuilen]]> Sfeerbeeld de Kuilen Mill

Uitnodiging inschrijving exploitatie strandpaviljoen en beheer en toezicht strandbad De Kuilen

Voor de exploitatie van het strandpaviljoen bij natuur- en recreatiegebied 'De Kuilen' en het beheer en toezicht op het zwemstrand en de ligweide, is de gemeente Mill en Sint Hubert op zoek naar een exploitant. De exploitant krijgt een vergoeding van de gemeente. Daarbij krijgt de exploitant de ruimte om de surfschool weer te doen herleven. De overeenkomst voor de exploitatie wordt aangegaan vanaf 1 januari 2021, voor de duur van twee jaar, met daarna twee keer de mogelijkheid om een jaar te verlengen. Na deze periode zal bekeken worden of er een nieuwe uitvraag komt die past bij het dan nieuwe bestemmingsplan/omgevingsplan.

De elementen die in ieder geval in de overeenkomst worden opgenomen

Inschrijving

Heb je belangstelling om dit mooie zwemstrand te beheren en het strandpaviljoen te exploiteren? Stel dan een globaal plan op en mail dit voor 2 november 2020 naar info@gemeente-mill.nl, t.n.v. Ad de Kort. De gemeente zal de plannen beoordelen en een selectie maken wie er uitgenodigd wordt voor een mondelinge toelichting. Uiterlijk 1 december 2020 wil de gemeente de overeenkomst kunnen sluiten.

Het gunningscriterium waarop de inschrijvingen worden beoordeeld, is de meest gunstige aanbieding waarin de in de “visie De Kuilen” opgenomen wensen ten aanzien van in ieder geval de omgeving van het strandbad het beste tot hun recht komen.

Meer informatie

Meer informatie over De Kuilen en over de toekomstvisie van de gemeente vind je op de pagina De Kuilen. Neem voor vragen contact opnemen met de heer Ad de Kort via info@gemeente-mill.nl.  

]]> 2020-10-16T00:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ondernemer-gezocht-voor-de-kuilen
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Walraven]]> Coming Out Day

Bijna de helft van de Nederlanders (44%) vindt het van belang dat deze dag wordt gevierd. Onder mensen uit de LHBTI+ gemeenschap is dit 70%. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction. Op Coming Out Day, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel, transgender of een interseksueel (LHBTI+) openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Dit wordt ook ‘uit de kast komen’ genoemd oftewel de coming-out. Coming Out Day vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten. Nederland doet sinds 2009 mee aan Coming Out Day.

regenboog vlag voor Myllesweerd in Mill

Regenboogvlag

Op Coming Out Day wordt er door heel Nederland aandacht besteed aan LHBTI+’ers die openlijk voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uit willen komen. Hoewel sommigen zich afvragen of het tegenwoordig nog wel nodig is om ‘uit de kast te komen’, blijft de dag volgens Motivaction een belangrijk moment om de zichtbaarheid van seksuele en genderdiversiteit te vieren. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door het hijsen van de regenboogvlag in een groot aantal gemeenten, het vragen van meer aandacht op scholen of het aanleggen van regenboog(zebra)paden als teken van tolerantie en diversiteit in Nederland.

Uit de kast

Onder LHBTI+’ers is men volgens het onderzoek van Motivaction het meest open bij goede vrienden (54% bijna altijd) en bij naaste familie zoals ouders, broers en zussen (46% bijna altijd). Op het werk zegt 39% van de LHBTI+’ers in principe tegenover iedereen open te zijn over hun seksuele- of genderidentiteit, en is 35% dat soms maar niet tegenover iedereen. In hun naaste omgeving zijn LHBTI+’ers iets minder open: 30% is bijna altijd open bij buren en mensen in de straat of buurt, 23% is dat soms. Met name op (sport)verenigingen komen LHBTI+’ers niet snel uit de kast: 28% is hier altijd open, 20% is dat soms.

Ik vind het belangrijk dat we als samenleving het duidelijke signaal afgeven dat je jezelf mag zijn ongeacht je geaardheid of (seksuele) voorkeur. Gelukkig mag je in dit prachtige land gewoon jezelf zijn en dat mag wat mij betreft worden gevierd!

]]> 2020-10-14T13:43:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-burgemeester-walraven
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Persconferentie 13 oktober 2020

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Een gedeeltelijke lockdown is daarom noodzakelijk. Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen. Kijk voor meer informatie en de nieuwe maatregelen op rijksoverheid.nl.

Routekaart

In de persconferentie werd gesproken over een overzicht van de risiconiveaus en maatregelen COVID-19, de zogenaamde routekaart. De routekaart geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in jouw regio. Kijk op rijksoverheid.nl voor de routekaart met coronamaatregelen per risiconiveau.

Snel naar

]]> 2020-10-13T20:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona
<![CDATA[Maak nu je tuin winterklaar!]]> Bomen breken de wind, fijn om lang in je tuin te genieten! Een vijver is leuk. Zaag je regenpijp af en laat het water in een vijver stromen. Vergeet niet je regenton te legen voor de winter en laat het kraantje open. Meer groen is fijn en gezond voor jou en de dieren. Plant juist nu een boom, dan heb je in de zomer meer schaduw.

Meer inspiratie

Een groene tuin is fijn en gezond voor jou en de dieren. Dat is fijn in ieder seizoen. Vergroenen is makkelijk. Zelfs in de herfst! Plant nu die boom of die bloembollen! Kijk op www.fijninbrabant.nl/landvancuijk voor inspiratie.

Flyer met tips. Maak je tuin winterklaar.

]]> 2020-10-09T09:02:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/maak-nu-je-tuin-winterklaar
<![CDATA[Uw woning verduurzamen met onze duurzaamheidslening]]> Wilt u graag uw woning verduurzamen, bijvoorbeeld met isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, maar wilt of kunt u geen eigen vermogen aanspreken voor deze investering? Dan kunt u overwegen om gebruik te maken van onze duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u tegen gunstige voorwaarden lenen om energiebesparende maatregelen in of aan uw woning te financieren.

Als inwoner kunt u tot €15.000,- lenen voor verschillende duurzame maatregelen. Een compleet overzicht vindt u op onze pagina Duurzaamheidslening. Met een energiezuinige woning draagt u bij aan een beter milieu, en bespaart u op uw woonlasten. Met spouwmuurisolatie bespaart u gemiddeld €400 per jaar, met isolatieglas gemiddeld €300 per jaar en met vloerisolatie gemiddeld €140 per jaar. De terugverdientijd van zonnepanelen ligt met ongeveer zes jaar heel laag. De panelen gaan doorgaans dertig jaar mee, wat betekent dat u nog jaren gebruik maakt van uw eigen energie. Er is veel mogelijk.

Laat u adviseren

Wilt u graag weten welke duurzame maatregelen slim zijn voor uw woning? Laat u dan adviseren door een onafhankelijk adviseur. Iedere woensdag tot aan het einde van dit jaar kunt u in de bibliotheek van Mill terecht voor het gratis energiespreekuur van Brabant Woont Slim. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.brabantwoontslim.nl/spreekuurmillsinthubert.

Informatie en aanvragen

Voor alle in aanmerking komende maatregelen en de voorwaarden van de duurzaamheidslening gaat u naar onze pagina Duurzaamheidslening. Hier vindt u ook het aanmeldformulier. Om aan te melden, logt u in met uw DigiD. Als er een mede-aanvrager is, moet hij/zij de aanvraag van de duurzaamheidslening ook ondertekenen.

Let op: de duurzaamheidslening is een lening en geen subsidie. Als u het geld zelf voorradig hebt, is het voordeliger om de energiebesparende maatregelen zelf te betalen.

]]> 2020-10-07T16:25:28 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uw-woning-verduurzamen-met-onze-duurzaamheidslening
<![CDATA[Iedere woensdag gratis energieadvies in Mill]]> Logo brabant woont slim

Lage energiekosten en stroom besparen willen we allemaal. Maar hoe doet u dat? Wat is er mogelijk met uw woning? Zijn er interessante subsidies? En wat zijn betrouwbare leveranciers? Met deze vragen kan de onafhankelijke adviseur van energieloket Brabant Woont Slim - het energieloket van gemeente Mill en Sint Hubert - u helpen. Tot aan het einde van het jaar kunt u op woensdag terecht in de bibliotheek van Mill voor het gratis energiespreekuur. De eerstvolgende mogelijkheid is woensdag 14 oktober 2020.

Tijd en datums

Het gratis energiespreekuur vindt plaats op woensdagmiddag van 16.30 tot 18.30 uur op de volgende data:

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 48 uur van tevoren op www.brabantwoontslim.nl/spreekuurmillsinthubert. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. Op locatie worden uiteraard coronamaatregelen nageleefd.

Regeling Reductie Energiegebruik

De spreekuren van Brabant Woont Slim maken onderdeel uit van de landelijk Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Een speciale uitkering die door de Rijksoverheid aan gemeenten is verstrekt om huiseigenaren te helpen met energie besparen.

]]> 2020-10-07T14:39:48 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/iedere-woensdag-gratis-energieadvies-in-mill
<![CDATA[10 november 2020 is het weer Dag van de Mantelzorg]]> logo centrum mantelzorg Land van Cuijk

Neem een moment voor jezelf, bestel een borrelplank

Dinsdag 10 november 2020 is het weer de Dag van de Mantelzorg. Eens per jaar staat Nederland stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen en uitvoeren. In verband met de coronacrisis viert Centrum Mantelzorg Land van Cuijk de Dag van de Mantelzorg 2020 dit jaar op een andere manier. Met een overheerlijke borrelplank voor alle mantelzorgers in het Land van Cuijk.

Marjo Mooren, coördinator van het Centrum Mantelzorg, vertelt: ‘We willen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom vragen we alle mantelzorgers om een moment voor zichzelf te nemen. Nodig iemand uit om samen te genieten van een overheerlijke borrelplank. Omdat je het verdient!’

Bestel de borrelplank

Mantelzorgers bestellen de borrelplank via het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen op de website www.mantelzorglvc.nl. Of bel naar: 0485-846739. Doe dit uiterlijk voor 1 november 2020. De borrelplanken zijn alleen verkrijgbaar voor mantelzorgers die in het Land van Cuijk wonen.

Deel je zorg

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk neemt deel aan de campagne ‘Deel je zorg’. Deze campagne is gestart door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MantelzorgNL en de landelijke Alliantie jonge mantelzorg. De campagne ‘Deel je zorg’ stimuleert (jonge) mantelzorgers om over hun zorgen te praten of hulp te zoeken. Want goed zorgen voor een ander is iets moois, maar blijf ook goed voor jezelf zorgen. Praat over je zorgen, geef grenzen aan en zoek hulp als het nodig is. Kortom deel je zorg!

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mantelzorglvc.nl.

]]> 2020-10-07T11:23:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/10-november-2020-is-het-weer-dag-van-de-mantelzorg
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> Week van de eenzaamheid

Er zijn in Nederland veel themaweken. De afgelopen week (1 tot en met 8 oktober 2020) stond bijvoorbeeld in het teken van eenzaamheid. Het is goed dat we regelmatig extra stilstaan bij bepaalde thema’s maar eigenlijk zou er voor het thema Eenzaamheid altijd aandacht moeten zijn. Eenzaamheid is namelijk een groot maatschappelijk probleem. Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Dat is ook iets wat de meeste mensen graag willen. Maar als bijvoorbeeld je partner overlijdt en je bent zelf niet meer zo mobiel, dan kan eenzaamheid een groot probleem worden. Eenzaamheid kan negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid, maar het doen zeker iets met je welbevinden. Het contact hebben met anderen en het ergens bij horen geeft een goed gevoel.

Betrokken en betrekken

‘Kom erbij’ was een van de thema’s in de week tegen eenzaamheid. In onze gemeente kennen we in elke kern wel een initiatief als een zorgvereniging, een huiskamerproject of bijvoorbeeld het senioren hobbycentrum. Zij organiseren allerlei activiteiten om mensen actief en betrokken te houden. Zij proberen mensen er letterlijk bij te betrekken en zijn hierdoor erg waardevol voor onze samenleving, vooral ook op dit thema.

Schitterend voorbeeld

In het magazine ‘Ons’ van KBO Brabant las ik een artikel met als titel ‘het leven weer op de rit’. Dit artikel gaat over een inwoonster uit onze gemeente, Ans Cornelissen,  die met de steun en hulp van de KBO Mill haar leven letterlijk weer op de rit heeft gekregen. Een bestuurslid van de KBO, Marietje van den Elzen, trof haar in een winkel in Mill en zag en hoorde dat het niet goed met haar ging. Ze had veel last van lichamelijke ongemakken en was daardoor niet bij machte haar leven op de rit te krijgen en te houden. Marietje heeft samen met een cliëntondersteuner van de KBO, Toos Lange,  actie ondernomen. Er zijn contacten gelegd om de medische verzorging op te pakken en ze hebben gezorgd voor een PGB en verdere zorg en ondersteuning via de Wet Langdurige Zorg. Ook zorgden zij ervoor dat haar huis werd opgeknapt. Door deze geweldige inzet heeft Ans weer zin gekregen in het leven en beweegt zich nu ook weer steeds meer in het maatschappelijke leven. Ze gaat weer sporten, eet weer goed en gezond en heeft zelfs een vrijwilligersbaan gevonden bij de bibliotheek op een van onze scholen.

Een schitterend voorbeeld van hoe een leven een positieve wending kan nemen als we aandacht voor elkaar hebben en er voor elkaar zijn. Alle lof en waardering voor de twee dames van de KBO en zeker ook voor Ans. Met elkaar hebben ze het voortvarend opgepakt met als doel het terugbrengen van perspectiviteit en positiviteit in het leven.

Wethouder Erik van Daal

]]> 2020-10-07T09:05:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Hennep? herken het, Meld het!]]>

Ondermijning is de steeds grotere invloed van criminaliteit op het gewone, dagelijks leven. De boven- en onderwereld raken zo steeds meer verweven. In deze reeks verhalen laten we zien dat ook u hiermee te maken kunt krijgen. Thuis, in de wijk, op het werk of de sport club. Denkt u 'hier klopt iets niet'? Dan is dat meestal ook zo. Herken het, meld het! Zo werken we samen aan een veilige samenleving.

Wat vooraf ging

Rob (38)woont met zijn jonge gezin in een dorp in Brabant. Ze hebben nog niet veel contact met de buren. Dat is wel het plan, maar het komt er steeds niet van. Bovendien liggen de huizen hier in het buitengebied net wat verder uit elkaar. Totdat Rob tijdens het 35+ voetbal een gecompliceerde beenbreuk oploopt. Het drukke leven van werk, kinderen, sport en sociale contacten staat plotseling stil. Als blijkt dat het herstel nog maanden gaat duren, wordt een rolstoel geregeld en een bed in de woonkamer. Aan huis gekluisterd en met alle tijd, let hij voor het eerst bewust op wat er in zijn str aat gebeurt. Hij groet buren, ziet wie waar woont en maakt af en toe een praatje.

Dure auto's

Hij ziet ook iets anders. Bij het huis schuin aan de overkant rijden op de gekste tijden bestelbusjes af en aan. Voor zover hij kan zien bestaat het gezin uit vader, moeder en twee jongens van rond de twintig. Is het een bedrijf? Er staat geen bord op het terrein en ook op internet vindt Rob geen vermelding op het adres. Vreemd, denkt hij. En dan de dure auto's en crossmotoren van de jongens, die niet lijken te werken of naar school gaan. Zijn onderbuikgevoel zegt eigenlijk al genoeg. Hij blijkt niet de enige te zijn.

Tuinaarde

Rob treft de overbuurvrouw, een vriendelijke oude dame. Ze woont al haar hele leven naast het bewuste huis en is 'niet gek' zoals ze zelf aangeeft. Ze vertelt over de vreemde geur die ze vaak ruikt, de afgeplakte ramen van de grote schuur en de vele zakken tuinaarde terwijl er zéker niet getuinierd wordt. Je ziet het pas als je het doorhebt', concluderen ze op z'n Cruijffs. Rob vraagt of ze de buren kent. Maar nee, ze weet niet eens hoe ze heten. Wel eens iets bij de politie gemeld dan? Ook niet. Ze spreken af het nog even aan te kijken. Tot er op een avond een gewelddadige ruzie uitbreekt in de straat. Rob belt direct 112, de politie is snel ter plaatse en de volgende dag doen hij en de buurvrouw hun verhaal.

En dan

De politie houdt de woning een tijdje in degaten en de vermoedens blijken juist. Al snel zijn er voldoende aanknopingspunten voor een gezamenlijke inval van de politie, gemeente en het energiebedrijf. Deze partijen, maar ook de Belastingdienst en het waterbedrijf werken samen om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. De bewoners worden aangehouden, de elektriciteit afgesloten, de hennepkwekerij ontmanteld, de woning gesloten, uitkeringen stopgezet, vergunningen ingetrokken enzovoorts. Bij de strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie worden ook geld en luxe goederen in beslag genomen.

Herkennen

Illegale hennepteelt is vaak in handen van zware criminelen, waarbij geweld niet wordt geschuwd. Ook het risico op brand is groot. Dit zorgt voor onveilige situat ies in de buurt. Zo herkent u een hennepkwekerij:

Bel de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis). Bij een acute situatie belt u 112.

]]> 2020-10-06T15:49:20 https://www.gemeente-mill.nl/hennep-herken-het,-meld-het
<![CDATA[College Mill en Sint Hubert presenteert begroting 2021-2024]]> Wethouder Van Daal: “We bieden de raad opnieuw een solide begroting aan.”

Het college van B en W van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft vandaag (6 oktober 2020) de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt deze begroting donderdag 5 november 2020. Wethouder Financiën Erik van Daal: ”We bieden de gemeenteraad een meerjarig sluitende en solide begroting aan. Ondanks de lastige tijden waarin we leven is ons dit gelukt zonder extra lastenverhoging. Ervan uitgaande dat onze gemeenteraad instemt met de begroting natuurlijk.”

Efficiency

De door B en W aan de raad aangeboden begroting draagt het stempel historisch. Waarom? Het is de laatste programmabegroting van de gemeente Mill en Sint Hubert. In het overgangsjaar 2021 wordt een begroting opgesteld voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk, die per 1 januari 2022 start. In juli keek de gemeente nog aan tegen een negatief begrotingsresultaat, maar dat kon de afgelopen maanden worden omgezet in een meerjarig sluitende begroting. Alle beleidsterreinen werden daarvoor kritisch tegen het licht gehouden om te beoordelen waar efficiency zou kunnen leiden tot een positiever saldo. In het overgangsjaar 2021 is weinig ruimte voor nieuw beleid. Dat heeft ook te maken met de afspraak dat er tot aan de herindeling wat terughoudender wordt omgegaan met het maken van nieuw beleid. Toch kon er hier en daar wat extra geld vrij worden gemaakt voor belangrijke zaken, bijvoorbeeld voor de preventieve jeugdzorg. En dat zonder extra lastenverhoging, behalve de trendmatige. Al met al heeft het in de afgelopen jaren consequent gevoerde financiële beleid er mede toe bijgedragen dat de gemeente Mill en Sint Hubert vanuit een financieel solide en gezonde startpositie kan overgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. En dit mede, omdat er in de gemeente Mill en Sint Hubert de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in het verder verbeteren van de leefbaarheid: zowel op het gebied van woningbouw, als op sociaalmaatschappelijk vlak.

Corona

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving. En dat heeft gevolgen voor alle gemeenten; ook voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Er wordt een breed beroep gedaan op de lokale overheid om ondersteuning op nagenoeg alle beleidsterreinen. De realiteit van de dag rond het coronavirus leert ons dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. De gemeentelijke organisatie richt haar focus daarom op het kanaliseren en beantwoorden van alle vragen en vraagstukken die op haar afkomen. Daarnaast bereidt de gemeente zich voor om de taken die haar vanuit de Rijksoverheid worden toebedeeld ook goed uit te kunnen voeren. Het brede maatschappelijke speelveld en veel ondernemers vragen de gemeente om financiële steun. Het is de verwachting dat dit de komende tijd alleen maar zal toenemen. Omdat gevolgen van deze financiële steun op dit moment niet in te schatten zijn voor de gemeente Mill en Sint Hubert, heeft het college ervoor gekozen geen bedragen op te nemen in deze begroting. Wel wordt hiervoor aandacht gevraagd in de risicoparagraaf.

De gemeente Mill en Sint Hubert blijft volop in beweging; ook in het overgangsjaar naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Inzien

Bekijk de volledige Programmabegroting Mill en Sint Hubert 2021-2024 (PDF) in de bijlagen bij de agenda voor de raadsvergadering van 5 november 2020. De programmabegroting 2021-2024 ligt ook ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

]]> 2020-10-06T15:25:31 https://www.gemeente-mill.nl/college-mill-en-sint-hubert-presenteert-begroting-2021-2024
<![CDATA[Gemeenten Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel in de top 10 van GFT-inzameling]]> Trots! De inwoners van onze 6 gemeenten scheiden hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) erg goed. De 6 gemeenten staan hiermee in de top 10 van Nederland. Dat blijkt uit cijfers over 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Top 10

De inwoners van onze zes gemeenten zamelen het gft-afval goed gescheiden in. Het ingezamelde gft is grondstof voor bijvoorbeeld  compost. Door het goed scheiden, komt er steeds minder gft in de blauwe tariefzakken terecht. Dat is heel positief, omdat het afval in de tariefzakken verbrand wordt. Dat is in alle opzichten een dure oplossing.

Overzicht top 10 van Nederland op gft-inzameling

  Gemeente Hoeveelheid GFT in kilo's per persoon
1 Westerveld 237,5
2 Boekel 231,1
3 Boxmeer 230,2
4 Cuijk 230
5 Sint Anthonis 229,7
6 Mill en Sint Hubert 229,5
7 De Wolden 229
8 Grave 228,6
9 Ameland 220,3
10 West Maas en Waal 216,3

Een dikke pluim voor onze inwoners!

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-10-06T08:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gemeenten-afvalinzameling-land-van-cuijk-en-boekel-in-de-top-10-van-gft-inzameling
<![CDATA[Oktober-compostmaand start 10 oktober 2020]]> In de maand oktober kunt u vier zaterdagen gratis compost afhalen op de minimilieustraat. Zaterdag 10 oktober 2020 is de eerste zaterdag.

Gratis compost

Op de milieustraat in Haps kunt u het hele jaar door gratis compost halen. En nu, in de maand oktober, kan dit ook bij de minimilieustraten in het hele Land van Cuijk en Boekel.

Waar en wanneer

Het gaat om de volgende zaterdagen: 10, 17, 24 en 31 oktober 2020. De minimilieustraat van de gemeente Mill en Sint Hubert is aan de Nieuwenhofweg in Mill (naast gemeentewerf). Deze is open op zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur. 

Natuurlijk kunt u op de genoemde dagen ook bij de andere milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel terecht. Dit zijn de adressen van de andere milieustraten: www.afvalaanbieden.nl/milieustraten.

Hoe werkt het verder

De compost is alleen voor particulieren bestemd en wordt los verstrekt. Aanhangers, emmers, kuipen en zakken kunt u zelf vullen met gratis compost. Neem hiervoor een eigen schop mee. Per keer mag u maximaal 1 m3 (1000 liter) meenemen.

Coronamaatregelen

Wij vragen u dringend om de bestaande coronamaatregelen te handhaven:

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-10-05T15:33:28 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/oktober-compostmaand-start-10-oktober-2020
<![CDATA[Subsidieregeling "Brabant geeft energie"]]> Vanaf 15 oktober 2020 opent de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’.

Projecten

De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. De nieuwe subsidieregeling loopt tot en met 1 december 2021. Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie is € 500.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage van € 24.999. De provincie hoopt dat er projecten vanuit de gehele provincie worden ingediend.

Informatie

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op www.brabant.nl.

Compulatiefoto van deelnemers aan brabant geeft energie

]]> 2020-10-05T10:55:35 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidieregeling-brabant-geeft-energie
<![CDATA[Jaarlijks onderhoud sloten]]> Een goede regenwaterafvoer wordt steeds belangrijker, zeker gelet op de felle regenbuien van de laatste jaren en de toenemende neerslag in het algemeen. Voor een goede afvoer van overtollig regenwater heeft de gemeente Mill en Sint Hubert beleid voor het onderhoud van sloten vastgesteld. De gemeente zorgt voor het vegen van de sloten maar de eigenaren van de aanliggende percelen, de zogeheten aangelanden, zorgen voor de afvoer van het slootmaaisel.

Hoe gaat dit in zijn werk

De veegwerkzaamheden starten medio oktober 2020. De gemeente laat dit uitvoeren door een aannemer. In verband met de opdrachtverstrekking aan deze aannemer dient eenieder met vragen of opmerkingen dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden aan de gemeente kenbaar te maken via telefoonnummer: 0485-45 19 87.

]]> 2020-10-05T10:54:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/jaarlijks-onderhoud-sloten
<![CDATA[Militaire oefening BASIC Strike]]> Deze week (5 tot en met 9 oktober 2020) houdt Defensie een oefening in onze woonomgeving.

De grond-lucht-samenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen wordt getraind; de zogenaamde Close Air Support (CAS) procedures. Het trainen van de grondeenheden zal gebeuren met Belgische Marchetti trainingsvliegtuigen en de L-39 Albatros Jet-Trainer. De trainingen zijn van 5 tot en met 9 oktober 2020 gepland tussen 09.00 en 17.00 uur.

Noodzaak

CAS is een vorm van directe luchtondersteuning aan grondtroepen, waarbij militaire gevechtsvliegtuigen vuursteun leveren op korte afstand voor de eigen troepen die in benarde situaties zitten. CAS vergt een grote mate van coördinatie tussen lucht- en grondeenheden en daarom is goede training noodzakelijk. Op langere termijn kan deze training nu, levens redden later tijdens missies in het buitenland.

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat trainingen anders verlopen dan vooraf aangekondigd. Wanneer er overlast of hinder wordt ervaren, kan men dit melden via luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Daar  is ook meer informatie over vliegbewegingen en trainingen te vinden.

]]> 2020-10-05T10:14:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/militaire-oefening-basic-strike
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

]]> 2020-10-02T16:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-tozo
<![CDATA[Boodschap aan inwoners van burgemeester Walraven]]> Beste lezer,

‘Wij zijn klaar met corona, alleen is corona nog niet klaar met ons’. Deze landelijke TV-spot verwoordt denk ik goed de situatie waarin we de afgelopen tijd met velen hebben gezeten. Het aantal besmettingen liep terug, de vakantieperiode brak aan en door het heerlijke weer leefden we vooral buiten. Corona was in onze hoofden aanwezig maar had iets meer een plekje op de achtergrond. Afstand houden, drukte vermijden, handen wassen en thuisblijven bij klachten....... het ging soms net iets minder automatisch dan in de maanden daarvoor.

Zondag 27 september: 2.999 nieuwe positieve coronatests, ruim 1.000 meer dan een zondag eerder. Een toename van 62 ziekenhuisopnames naar 617 in totaal en, helaas, ook weer een fors aantal sterfgevallen. We zien de lijn met besmettingen, opnames en sterfgevallen de afgelopen tijd weer angstvallig hard stijgen. Artsen en verpleegkundigen zetten zich schrap voor een nieuwe stroom coronapatiënten. 14 veiligheidsregio’s, waaronder onze regio, hebben het etiket ‘zorgelijk’ opgeplakt gekregen.

Feiten en cijfers die laten zien dat we onze aandacht niet kunnen laten verslappen. Hoe graag we ook weer die knuffel willen geven aan opa en oma of het feestje willen vieren zoals we dat gewend waren. We moeten de coronaregels serieus blijven nemen.

Tijdens de persconferentie afgelopen maandag kondigden de minister-president en minister de Jonge nieuwe maatregelen aan. Zo moeten bijvoorbeeld horecagelegenheden eerder dicht en zijn er weer nieuwe beperkingen voor samenkomsten.

Van alle maatregelen die gelden zijn we echter zelf de belangrijkste factor! Alleen wanneer we allemaal thuisblijven bij coronaklachten, ons houden aan de ‘anderhalve meter’, we drukte vermijden en ‘onze handen stuk wassen’ krijgt het virus geen kans.

We zijn dus nog zeker niet klaar. De bestrijding van het virus hebben we voor een groot gedeelte in eigen hand. Hou vol, we kunnen het!

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Burgemeester Antoine Walraven

]]> 2020-09-30T17:19:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/boodschap-aan-inwoners-van-burgemeester-walraven
<![CDATA[Platform Gehandicapten Mill maakt tv-programma in de ‘Week van de Toegankelijkheid’]]> Tijdens de Week van de Toegankelijkheid van 5 tot en met 9 oktober 2020 wordt een tv-programma uitgezonden door de Lokale Omroep Mill (LOM) dat is gemaakt in samenwerking met het Platform Gehandicapten Mill (PGM). Het thema is “Toegankelijkheid voor iedereen. Mensen met een handicap of beperking moeten volledig mee kunnen doen. Want iedereen telt mee!”

Onderwerpen

In het tv-programma worden onderwerpen aangekaart waarmee mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap of beperking dagelijks te maken hebben.

  1. Mario Peters, secretaris van het PGM, wordt geïnterviewd door Corné Kremers van de LOM over waar het PGM voor staat en wat ze wil bereiken.
  2. Henk Kuppen, werkgroeplid en deskundige op het gebied van toegankelijkheid, wordt geïnterviewd over drempels en andere belemmeringen waar mensen met een handicap mee te maken hebben. Bijvoorbeeld niet naar binnen kunnen in een gebouw, geen gebruik kunnen maken van het toilet of geen gebruik kunnen maken van een veilige openbare ruimte of parkeervoorziening.
  3. Rob Luik, penningmeester van het PGM, wordt geïnterviewd over het belang van digitale toegankelijkheid voor iedereen.
  4. De rollen worden daarna omgekeerd. Guus Fonteijn, voorzitter PGM, interviewt Corné Kremers van de LOM. Hij stelt vragen aan Corné over zijn leven als visueel gehandicapte en hoe belangrijk digitale toegankelijkheid is voor mensen met een beperking.

Programma bekijken

Het programma wordt tijdens de week van de toegankelijkheid elke 4 uur uitgezonden door LOM TV: om 08.00 uur, 12.00 uur, 16.00 uur, 20.00 uur, 00.00 uur en weer 04.00 uur. Ook is het te zien via de website van de LOM (www.lokaleomroepmill.nl) en de nieuwe website van het PGM (www.pgmmill.nl).

]]> 2020-09-30T14:52:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/platform-gehandicapten-mill-maakt-tv-programma-in-de-week-van-de-toegankelijkheid
<![CDATA[Groot aantal vouchers voor duurzame producten verzilverd]]> Ruim 1 op de 7 huishoudens met een koopwoning in de gemeente Mill en Sint Hubert (15%) heeft in de afgelopen twee weken de 45 euro voucher voor duurzame producten verzilverd in de webshop van het energieloket Brabant Woont Slim. Daarmee heeft de gemeente de door de Rijksoverheid gestelde targets ruimschoots behaald. De webshop is nu gesloten. Met alle LED-lampen, tochtstrips, waterbesparende douchekoppen, en meer energiebesparende producten is onze gemeente weer duurzamer geworden.

Landelijke Regeling Reductie Energiegebruik

De voucheractie van Brabant Woont Slim maakt onderdeel uit van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Een speciale uitkering die aan gemeenten is verstrekt om huiseigenaren te helpen met energie besparen. Onder deze regeling vallen ook gratis energiespreekuren die het energieloket organiseert tot het einde van dit jaar. Het ziet ernaar uit dat er in de nabije toekomst een vervolg komt op de landelijke RRE, waarin ook woningcorporaties en huurders aan bod komen.

Gratis energiespreekuren

Op verschillende woensdagen kunt u de bibliotheek van Mill terecht voor persoonlijk en onafhankelijk advies over energiebesparing en –opwekking. Het gratis energiespreekuur vindt plaats op woensdagmiddag van 16.30 tot 18.30 op de volgende data:

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 48 uur van tevoren op www.brabantwoontslim.nl/spreekuurmillsinthubert.  Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. Op locatie worden coronamaatregelen gehanteerd.

]]> 2020-09-30T11:11:54 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/groot-aantal-vouchers-voor-duurzame-producten-verzilverd
<![CDATA[Vijf colleges in het Land van Cuijk bereiken akkoord over ambtelijke dienstverlening per 2022]]> Tijdens ‘zondag-beraad’ zijn laatste knopen doorgehakt

Na maanden van constructieve onderhandelingen zijn de colleges van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave het met elkaar eens geworden: per 1 januari 2022 laat Grave al zijn ambtelijke diensten en producten verzorgen door de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. De onderhandelaars namens deze vijf gemeenten kwamen tijdens een speciaal ingelast ‘zondag-beraad’ op 27 september 2020 tot overeenstemming. De vijf colleges van B&W bekrachtigden dit akkoord tijdens hun vergaderingen van dinsdag 29 september 2020.

Alleen maar winnaars, door dit besluit

Het akkoord tussen deze vijf partijen kent alleen maar winnaars. De zelfstandige gemeente Grave kan met ingang van 2022 gebruik maken van de professionaliteit, de innovaties en het strategisch vermogen aanwezig in de robuuste ambtelijke organisatie van de gemeente Land van Cuijk. Wethouder Henisch van Grave benadrukt: ‘Zo kan Grave als zelfstandige gemeente, ook direct na opheffing van de ambtelijke Werkorganisatie CGM, de dienstverlening borgen aan zijn inwoners, ondernemers en instellingen met hoge kwaliteit, eigen beleidsaccenten en lokaal op het eigen stadhuis’.

Voor de gemeente Land van Cuijk was de inzet, volgens wethouder Jilisen van Cuijk, vooral gericht op het continueren van de politiek, bestuurlijke en ambtelijke nauwe banden die de gemeenten al jaren met elkaar hebben. Straks maken twee gemeenten gebruik van hetzelfde ambtenarencorps, dat helpt om als gemeenten Grave en Land van Cuijk ook politiek-bestuurlijk nauw met elkaar verbonden te blijven. En dat allemaal ten dienste van een economisch en sociaal sterke regio.

Ambtenaren treden allemaal in dienst gemeente Land van Cuijk

Alle ambtenaren die nu werkzaam zijn voor de vijf gemeenten blijven dat in de toekomst ook, door het akkoord tussen de vijf colleges. Echter, zij treden allemaal in dienst van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Terwijl zij nu nog werkzaam zijn voor de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en voor Werkorganisatie CGM. Deze Werkorganisatie herbergt nu nog alle ambtenaren van de gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave. Door de herindeling tot gemeente Land van Cuijk wordt deze Werkorganisatie opgeheven.

Burgemeester Van Soest van Boxmeer vult aan: ‘door het akkoord dat er nu ligt tussen de vijf colleges kunnen we de ambtenaren in het Land van Cuijk nóg meer zekerheid geven op werk, dan we al hadden toegezegd. Het is belangrijk dat we nú dit akkoord hebben bereikt zodat we met duidelijkheid voor al het personeel de nieuwe ambtelijke organisatie kunnen gaan bouwen en inrichten’.

Dienstverlening wordt juridisch verankerd

Per 1 januari 2022 verleent de gemeente Land van Cuijk vanuit zijn ambtelijke organisatie dus diensten aan het zelfstandige gemeentebestuur van Grave. Grave houdt daarbij een eigen raad, griffie, college, burgemeester, gemeentesecretaris en een klein team van ambtenaren. Burgemeester Roolvink van Grave voegt daaraan toe: ‘Tevens blijven de balies op het stadhuis van Grave voor onze inwoners gewoon open en blijven de medewerkers in de buitendienst gewoon werkzaam vanaf de gemeentewerf in Grave. De inwoner van Grave merkt dus praktisch gezien niets van deze afspraken’.

Burgemeester Fränzel van Sint Anthonis: ‘De nu gemaakte afspraken hebben we vastgelegd in een zogenaamde Centrumregeling en een Dienstverleningsovereenkomst. Daarin hebben we alle afspraken over bijvoorbeeld diensten, kwaliteit en financiën met elkaar vastgelegd’. De afspraken gelden voor een periode van vier jaar: 2022 tot en met 2025. De colleges hebben deze documenten nu onderschreven. Begin november vragen de vijf colleges hun raden formeel om toestemming om met elkaar deze juridische documenten te mogen ondertekenen.

]]> 2020-09-30T08:03:23 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vijf-colleges-in-het-land-van-cuijk-bereiken-akkoord-over-ambtelijke-dienstverlening-per-2022
<![CDATA[Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken]]> Kern met Pit laat buurtprojecten groeien en bloeien

Van moestuinen en dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen en theatervoorstellingen; Kern met Pit ondersteunt mensen met dromen voor hun buurt met gratis kennis, advies en een groot netwerk. Is het idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 1000 euro voor hun initiatief én maken ze kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. De inschrijving voor Kern met Pit 2021 is nu geopend!

Sinds de start van Kern met Pit, 42 jaar geleden, zijn al ruim 5000 lokale buurtprojecten gestart, opgebloeid en verankerd in de maatschappij. Door deel te nemen kunnen bewonersgroepen de kennis en het landelijke netwerk inzetten van KNHM foundation. Ze krijgen gratis ‘gereedschap’ om aan de slag te gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops, de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt vaak voor een enorme boost: door mee te doen met Kern met Pit is er iemand die kan adviseren bij een plan van aanpak of een bouwtekening kan maken. Kern met Pit stimuleert de betrokkenheid van burgers door ze te voorzien van informatie, praktische workshops en de begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dromen steeds meer vorm en is realisatie binnen één jaar mogelijk.

Kern met Pit Noord-Brabant

Door het hele land worden vele mooie projecten opgestart die een boost geven aan de leefomgeving. Zoals in Overloon, Noord-Brabant, waar een samenspeeltuin werd gerealiseerd. Een speeltuin die voor iedereen toegankelijk is en die een plek biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de samenspeeltuin zijn paden aangelegd en picknicktafels gerealiseerd door en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een prachtig initiatief! Niet voor niks de winnaar van de Bronzen Pit 2019. Bekijk het filmpje  Kern met Pitt 2019 - trofeewinnaar Noord Brabant.

Meedoen

Heb jij ook een goed idee? Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken? Dan is het tijd voor actie! Schrijf je in voor Kern met Pit 2021. Het aanmelden van projecten kan tot en met 31 oktober 2020 via www.kernmetpit.nl. De verwachting is dat meer dan 200 initiatieven zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn verspreid over heel Nederland. Van dorp tot stad, van krimpgemeente tot de Randstad: Kern met Pit is er voor iedereen met een goed idee voor zijn buurt. Schrijf je nu in voor Kern met Pit 2021. Bekijk hier de video "Doe mee met Kern mert Pit" voor een sfeerimpressie!

]]> 2020-09-29T09:53:05 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kan-jouw-buurt-wel-wat-pit-gebruiken
<![CDATA[Burgemeesters Land van Cuijk lezen aan u voor]]> Nationale Voorleesverhaal 2020

Op vrijdag 2 oktober 2020, Nationale Ouderendag, vindt de achtste editie plaats van de Nationale Voorleeslunch. De burgemeesters binnen het Land van Cuijk sluiten zich aan bij dit initiatief en lezen samen het verhaal ‘Een rooie brandweerauto’ voor, geschreven door Kees van Kooten. Omroep Land van Cuijk zendt dit herhaaldelijk uit vanaf 2 oktober 2020, 15.00 uur.

Door het hele land wordt het verhaal van Kees van Kooten voorgelezen aan ouderen. Live, telefonisch en zo ook via Omroep Land van Cuijk. De burgemeesters van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis lezen ieder een deel van het verhaal voor. Het initiatief wordt georganiseerd door de Leescoalitie in samenwerking met bibliotheken en laat zien dat voorlezen een gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor ouderen. De burgemeesters combineren het initiatief met de Week tegen Eenzaamheid (1 tot en met 8 oktober 2020). De beelden worden daarom tot en met 8 oktober 2020 herhaaldelijk uitgezonden op Omroep Land van Cuijk.

Bekijk hieronder de beelden

Burgemeesters land van Cuijk lezen voor uit een boek

]]> 2020-09-29T08:59:58 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeesters-land-van-cuijk-lezen-aan-u-voor
<![CDATA[Bezoekuur kwetsbare groepen; 11.30 uur – 12.30 uur]]> Sinds zondag 27 september 2020, 18.00 uur, gelden in onze veiligheidsregio aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om kwetsbare mensen meer bescherming te bieden.

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft daarom per maandag 28 september 2020 een speciaal bezoekuur voor kwetsbare bezoekers ingesteld. Dit bezoekuur geldt voor alle baliediensten. Wilt u het gemeentehuis bezoeken en valt u in de categorie ‘kwetsbaar’? Maak dan gebruik van dit speciale bezoekuur, van maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur.

Afspraak maken voor het speciale bezoekuur

Wilt u de balie bezoeken en daarbij gebruik maken van het speciale bezoekuur maak dan telefonisch een afspraak via 0485-460300. Er wordt niet gevraagd waarom u gebruik maakt van het speciale bezoekuur!

Reguliere afspraak maken

Als u op een ander moment het gemeentehuis wilt bezoeken kunt u gewoon online een afspraak maken.

Vragen

Neem voor vragen contact op met ons klant contact centrum via 0485-460300.

]]> 2020-09-28T13:16:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bezoekuur-kwetsbare-groepen-11-30-uur-12-30-uur
<![CDATA[Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant - Noord; Afkondiging stijging naar risiconiveau ‘Zorgelijk’]]> Beste Brabanders,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het coronavirus weer om zich heen grijpt. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen neemt toe. En er zijn zelfs weer sterfgevallen te betreuren.

Als deze trend zich doorzet, zijn we binnenkort weer in de situatie zoals we die zagen in het voorjaar. U herinnert zich de beelden nog; overvolle Ic’s, overwerkt zorgpersoneel, rouwstoeten in de straat, geïsoleerde, wegkwijnende ouderen in verpleeghuizen. Een situatie waar niemand meer naar terug wil. We bevinden ons in een zorgelijke fase. Een fase waarin we alle zeilen bij moeten zetten om het coronavirus eronder te krijgen.

Maar we kunnen het tij misschien nog keren. Dat kunnen we alleen samen. Het virus verspreidt zich namelijk niet vanzelf. Wij zorgen daarvoor. En wij kunnen en moeten de stijging van het aantal besmettingen omlaag brengen. Thuis, op ons werk, bij de voetbalclub en in de kroeg.

Door de regering zijn eerder al in delen van ons land maatregelen ingesteld die verdere verspreiding van het coronavirus dienen te voorkomen. Zoals de vervroegde sluitingstijd van horecagelegenheden. Maar ook het verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten. En de meldplicht voor organisaties van samenkomsten van meer dan 50 personen. Dergelijke maatregelen worden nu ook in onze veiligheidsregio ingesteld. En bij de maatregelen in de horeca roep ik iedere bezoeker op zich als veilige gast te gedragen zodat de horeca veilig open kan blijven. De horeca heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om binnen de richtlijnen het mogelijk te maken dat iedereen veilig kan genieten van een drankje of een hapje. Door de maatregelen lijkt het alsof wij die inspanning niet hebben gezien. Dat is zeker niet het geval. Echter, we staan met elkaar voor de opgave om corona onder controle te houden.

Daarnaast stel ik nog enkele maatregelen in die specifiek voor onze regio gelden en die betrekking hebben op het beschermen van kwetsbare personen zoals ouderen zoals bijvoorbeeld venstertijden bij overheidsinstanties en andere sectoren. Bekijk hier het overzicht met aanvullende maatregelen in onze regio. Deze maatregelen gaan in vanaf zondag 27 september 18.00 uur.

Al deze maatregelen voer ik in met pijn in het hart want ik besef dat ze niet prettig zijn. Van de andere kant zijn het maatregelen die de balans houden tussen het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer.

De laatste tijd zien we in de samenleving meer kritiek op de maatregelen die getroffen worden om het virus tegen te gaan. We horen ook geluiden dat mensen zich bewust er niet meer aan houden.  Ik kan me er alles bij voorstellen dat de maatregelen al lang niet meer leuk zijn. Dat we allemaal uitkijken naar dat moment dat alles weer bij het oude is. Dat moment ligt ook vast weer op termijn in het verschiet. De beste manier om dat te doen, is dat we ons allemaal bewust blijven van de ernst van het coronavirus. Het blijft nodig de maatregelen die we als samenleving kennen, te volgen. Neem ze ter harte, hoe lastig dat soms ook is.

Gedrag van mensen die zich bewust niet houden aan de maatregelen of zich er tegen keren, daar heb ik geen begrip voor. Een kritische houding mag. Altijd. Dat helpt ons als samenleving verder. Maar neem ook je verantwoordelijkheid in deze samenleving die nu gekenmerkt wordt door de risico’s van het coronavirus. En waar mensen zich bewust niet aan de maatregelen houden, treden we op. We intensiveren de handhaving. De tijd van waarschuwen is daarbij voorbij.

Ik doe dan ook een dringend beroep op u om de maatregelen na te leven en ook anderen te stimuleren dit te doen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

]]> 2020-09-25T19:43:30 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitter-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Anti-pestbord voor Merletcollege Mill en De Wissel]]> Samen aan zet om pesten te stoppen

Vandaag (vrijdag 25 september 2020), in de Week tegen Pesten, onthult wethouder Erik van Daal van de gemeente Mill en Sint Hubert samen met leerlingen van het Merletcollege in Mill een anti-pestbord van de Fleur Bloemen Stichting. Ook jongerencentrum De Wissel krijgt een bord. Het anti-pestbord is bedoeld om jeugd te wijzen op de mogelijk ernstige gevolgen van pesten.

De Fleur Bloemen Stichting heeft als doel om pesten onder kinderen en jongeren tegen te gaan. De stichting draagt de naam van Fleur Bloemen, een meisje van 15 jaar dat zo leed onder pestgedrag dat zij besloot een einde aan haar leven te maken. Fleur won ooit een poëziewedstrijd met een gedicht over wat het pesten met haar deed. Dit gedicht staat op het anti-pestbord en is ook te lezen op www.stichtingfleurbloemen.nl. De Fleur Bloemen Stichting hoopt dat het bord preventief werkt, dat het openingen en ondersteuning biedt tot gesprek.

De gemeente Mill en Sint Hubert ondersteunt de Fleur Bloemen Stichting door twee borden te bestellen. Het idee hiervoor werd aangedragen door raadslid Theo van Eenbergen en omarmt en opgepakt door wethouder Erik van Daal. “Het verhaal van Fleur raakte mij. Het is verschrikkelijk hoeveel impact pesten kan hebben, met zulke dramatische gevolgen. Daarom is het goed dat er aandacht voor dit probleem is en blijft.”, aldus wethouder Erik van Daal. De twee borden worden in goed overleg geschonken aan het Merletcollege Mill en aan Jongerencentrum De Wissel.

Erik van Daal: “Deze week, maar ook daarna, zijn wij samen aan zet, want pesten moet stoppen, NU!”

Afbeelding van het Anti pestbord

Leerlingen bij onthulling anti pest bord

]]> 2020-09-25T12:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/anti-pestbord
<![CDATA[Collegecolumn Antoine Walraven]]> Opening met jeugdgemeenteraad

Ook dit jaar mocht ik samen met de Jeugdgemeenteraad de kermis in Mill openen. Op zaterdag 19 september 2020 heb ik de kinderen in onze raadzaal ontvangen. Na een welkomstwoord, een feestelijk gebakje en een glas limonade zijn we om 16.00 uur gestart met ons jaarlijkse rondje over de kermis. Die aanvangstijd was vervroegd om maximale spreiding te krijgen van de bezoekers. De opening van de kermis is voor de leden van de Jeugdgemeenteraad het absolute hoogtepunt van het jaar. Vanwege corona hebben we de groepsgrootte en ons rondje aangepast, zodat we konden voldoen aan alle geldende richtlijnen. Verder liep de clown ‘Peter, anderhalve meter’ met ons mee om iedereen op een ludieke wijze te attenderen op de richtlijnen. Alle kinderen hebben, ondanks de maatregelen, volop genoten van de attracties en lekkernijen.

Vier veilig kermis

Als burgemeester is het in deze bijzondere tijd best lastig om de afweging te maken of evenementen wel of niet kunnen doorgaan. Omdat de kermissen in Wilbertoord en Langenboom naar tevredenheid waren verlopen, hadden we er echter alle vertrouwen in dat ook in Mill de kermis op een veilige manier door kon gaan. Met de exploitant hadden we vooraf goede afspraken gemaakt over de benodigde extra maatregelen op en om de kermis. Zo waren er dit jaar geen horecavoorzieningen op het kermisterrein zodat de ruimte optimaal kon worden benut en de populaire attracties op ruime afstand van elkaar konden staan. Ook stonden er om het terrein dranghekken met gescheiden en gemarkeerde in- en uitgangen. Op de kermis was er eenrichtingsverkeer met duidelijke looproutes, stonden er overal desinfectiepompen en werden op strategische punten de bezoekers via borden geattendeerd op de ‘anderhalve meter regel’. Om toe te zien op de naleving van alle richtlijnen waren onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op drukke momenten, op zaterdag en zondag, permanent op het kermisterrein aanwezig.

Het zijn bijzondere maatregelen die horen bij een bijzondere tijd. Het was goed om te zien dat bezoekers de regels serieus namen en dat de exploitant zoveel moeite deed om een veilige kermis mogelijk te maken. Op deze manier hebben we met gezond verstand kunnen genieten van de gezelligheid van onze kermis. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.    

]]> 2020-09-24T11:08:35 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-antoine-walraven
<![CDATA[Waarschuwing: Oplichters vragen geld om afspraak te maken bij de gemeente]]> Wilt u een afspraak maken voor bijvoorbeeld het verlengen van een rijbewijs of paspoort, doe dit dan alleen via de website van de gemeente Mill en Sint Hubert: www.gemeente-mill.nl. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis en kan eenvoudig geregeld worden via onze website.

Bij meerdere gemeenten hebben zich inwoners gemeld die zijn opgelicht via de website afspraakloket.nl. Oplichters vragen geld om een afspraak te maken maar er wordt geen afspraak gemaakt. De gemeente Mill en Sint Hubert werkt niet samen met deze website voor het maken van een afspraak.

]]> 2020-09-24T00:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/waarschuwing-oplichters-vragen-geld-om-afspraak-te-maken-bij-de-gemeente
<![CDATA[Start cursus Gastheer van het Landschap in Peelhorst en Maasvallei]]> Logo geo park in oprichting

Geopark en IVN Natuureducatie gaan recreatieondernemers opleiden tot Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Binnen de programmalijn ‘Beleven en verbinden’ van het Geopark Peelhorst en Maasvallei start IVN Natuureducatie komend najaar met het programma Gastheer van het Landschap voor recreatieondernemers.

Cursus

Het programma bestaat uit een cursus van vier dagdelen (november 2020 tot en met februari 2021) over alle landschappelijke bijzonderheden binnen het gebied, waarna in het vervolgtraject samen gewerkt gaat worden aan concrete beleefarrangementen om recreanten de unieke Peelrandbreuk en omgeving te laten beleven. Gastheer van het Landschap is een landelijk programma van IVN, waarmee in tientallen gebieden al talloze Gastheren en -vrouwen zijn opgeleid die hun gasten van alles over de omgeving kunnen vertellen. In een tijd van herwaardering van de nabije natuur wordt dit door bezoekers zeer gewaardeerd!

Aanmelden

Voor Geopark Peelhorst en Maasvallei wordt de cursus op dit moment door IVN op maat gemaakt en de cursusbundel samengesteld. De cursus start op 24 november 2020 en er is plaats voor 25 deelnemers. Ondernemers die al interesse hebben en zich willen aanmelden, kunnen meer informatie over de cursus vinden op de website van IVN.

]]> 2020-09-23T09:08:27 https://www.gemeente-mill.nl/gastheer
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over Carnaval]]> Aangepast carnaval in 2021

Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het beheerst nog steeds ons dagelijks handelen en denken over de nabije en verdere toekomst. In deze tijd van het jaar betekent dit dat wij, als voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant, ons hebben moeten bezinnen op een aantal evenementen, zoals carnaval. Samen, zoals u dat de afgelopen maanden van ons gewend bent.

Helaas moeten wij vaststellen dat carnaval in Noord-Brabant in 2021 niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn te vieren. Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn. Als voorzitters kunnen wij niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen.

Wij staan midden in onze Brabantse samenleving en weten wat carnaval voor velen van u betekent en wat de tradities zijn. Het staat ook in onze agenda's: 40 dagen voor Pasen. Maar de volksgezondheid staat op nummer één. Altijd. Onbetwistbaar. En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt.

We zijn en gaan net als de burgemeesters in onze provincie in gesprek met de carnavalsverenigingen en -federatie om hen uit te dagen om met alternatieven te komen. Zoals Sinterklaascomité 's nadenken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden. Wij nodigen hen uit om uiterlijk begin december met hun plannen te komen, zodat eenieder - van organisator tot uitbater tot carnavalsvierder -  tijdig duidelijkheid heeft op weg naar carnaval 2021.

We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is. We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is, over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij doen daarom wederom een beroep op alle Brabanders: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

]]> 2020-09-21T19:51:37 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-carnaval
<![CDATA[Publicatie Europese aanbesteding textiel]]> Op 17 september 2020 is de Europese aanbesteding voor het inzamelen, afvoeren en verwerken van textiel gepubliceerd.

De overeenkomst met de huidige textielinzamelaar Sympany eindigt van rechtswege op 31 december 2020. Per 1 januari 2021 moet er een nieuwe overeenkomst operationeel zijn. In verband met de opdrachtsom van de werkzaamheden moet deze overeenkomt volgens Europese richtlijnen Europees aanbesteed worden.

Publicatie

De Europese aanbesteding voor de inzameling, het afvoeren en verwerken van textiel voor de deelnemende gemeenten aan Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is vanaf 17 september 2020 gepubliceerd. Geïnteresseerde bedrijven kunnen meedingen naar de opdracht.

De aanbestedingsdocumenten zijn via Negometrix (Tenderned) Europees gepubliceerd.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-09-21T14:34:18 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/publicatie-europese-aanbesteding-textiel
<![CDATA[Gemeente Mill en Sint Hubert deelt uit]]> Blije inwoner na lezen brief

Huishoudens krijgen voucher ter waarde van 45 euro voor duurzame producten

Deze week zijn ze verzonden. De brieven waarmee ieder huishouden met een koopwoning in de gemeente Mill en Sint Hubert voor 45 euro aan duurzame producten kan kopen in de webshop van energieloket Brabant Woont Slim. Met de slimme producten bespaart u energie én kosten, dus bestel snel. De actie loopt zo lang de voorraad strekt (uiterlijk tot 31 oktober 2020).

De informatie die u nodig heeft om deel te nemen staat in de brief die op uw adres wordt bezorgd. In een notendop: op www.brabantwoontslim.nl/tegoedbon vindt u een scala aan kleine energiebesparende producten. Denk hierbij aan tochtstrips, Wi-Fi smart LED-lampen, energiemeters, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop. U maakt een keuze uit het aanbod en bestelt uw product(en) met de unieke code die u heeft ontvangen in de brief. Vervolgens haalt u de producten op bij een van de deelnemende ondernemers. Installeer deze in uw woning en u bent klaar om te besparen!

Waarom deze actie

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat we allemaal energie (gaan) besparen. Dit is goed voor het milieu en dus voor onze toekomst. Als inwoner kunt u veel energie en CO2 besparen in en rond uw koophuis. Wij helpen u graag op weg met kleine en haalbare stappen in de juiste richting.

Vragen

Heeft u vragen over deze actie? Of heeft u aan het einde van deze week (week 38) nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met het energieloket Brabant Woont Slim via info@brabantwoontslim.nl of 085-0410070.

Meer doen

Bent u (mogelijk) geïnteresseerd in grotere duurzame maatregelen voor uw woning? Kijk dan eens op www.brabantwoontslim.nl/mill-sint-hubert voor meer informatie en/of bel met het energieloket voor advies op maat.

]]> 2020-09-15T12:52:53 https://www.gemeente-mill.nl/tegoedbon
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Houd u aan de regels, want de coronabesmettingen blijven zorgwekkend]]> Beste Brabanders,

Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Niet voor onszelf, maar zeker niet voor de mensen die de afgelopen maanden tegen het virus hebben gevochten, niet voor de mensen die de vele beperkingen zorgvuldig hebben getrotseerd of voor alle kwetsbaren in ons samenleving. Want meer besmettingen betekent dat zij zich opnieuw moeten isoleren, om niet ongewild het slachtoffer te worden van het coronavirus dat door ons eigen gedrag weer om zich heen grijpt. Bovendien betekenen meer besmettingen ook dat regels die eerder versoepeld werden, mogelijk weer aangescherpt worden.

Gelet op de ernstige toename van het aantal besmettingen in de privésfeer, heeft het Kabinet opnieuw de dringende oproep gedaan om geen privébijeenkomsten met meer dan 6 gasten te organiseren of te bezoeken, waarbij bovendien de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Die oproep ondersteunen wij en wij vragen u dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te organiseren.

Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten met grotere groepen in gebedshuizen en bij verenigingen. Uiteraard blijft het ook van belang dat we de afstands- en hygiëneregels op drukke plekken, in winkels en op de werkvloer in acht blijven nemen. Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de teugels niet te laten vieren. Het virus is immers nog steeds onder ons en grijpt weer om zich heen

Wij zijn blij dat het Kabinet ons als regio’s de ruimte geeft om als dat nodig blijkt eigen maatregelen te nemen. Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe, aanvullende maatregelen. En dat willen we natuurlijk ook niet, dus denk na en neem uw verantwoordelijkheid. Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Gelukkig zijn er in deze zorgelijke periode ook lichtpuntjes. Zo is uit bron- en contactonderzoek van onze GGD’s duidelijk geworden dat door het goede naleefgedrag van bezoekers, alle maatregelen die exploitanten hebben getroffen en het toezicht daarop door het personeel, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum is beperkt gebleven. Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan. Hou vol!

Beste Brabanders, blijf uw gezonde verstand gebruiken. Spreek anderen er op aan als zij zich, bewust of onbewust, niet aan de regels houden. Blijf u houden aan de regels:

Alleen samen krijgen wij corona onder controle!

]]> 2020-08-19T10:07:16 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-houd-u-aan-de-regels,-want-de-coronabesmettingen-blijven-zorgwekkend
<![CDATA[Nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord]]>

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, drs. J.M.L.N. Mikkers, heeft op 8 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 10 augustus 2020. De voorgaande Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord  is ingetrokken.

Bekijk hier de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het toezicht op deze noodverordening gebeurt in de gemeente Mill en Sint Hubert door de bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) in nauwe samenwerking met de politie.

]]> 2020-08-10T16:48:38 https://www.gemeente-mill.nl/nieuwe-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant]]> Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg.

We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid!

En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!

Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden!

]]> 2020-08-06T20:06:21 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant
<![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

Hoe herken je een criminele investeerder

Geen weg meer terug

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

Wat kun je doen

Doe melding

Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

Flyer pas op voor criminele investeerders

]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.gemeente-mill.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Wake-up call]]> Beste Brabanders,

De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen.

De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Laten we met elkaar de controle niet verliezen. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen etcetera weer op slot gaan.

Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Wij hebben geen glazen bol. Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten.

]]> 2020-07-23T08:26:12 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-wake-up-call
<![CDATA[Noodverordening COVID-19 geactualiseerd]]> De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, mw. drs. W.J.L. Buijs – Glaudemans, heeft op 14 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 15 juli 2020. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord van 1 juli 2020 wordt ingetrokken.

In de nieuwe noodverordening zijn enkele verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de afstandsnorm, het bedrijfsmatig personenvervoer, het toegangsbeheer voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de placering voor sauna en wellness.  

Klik hier voor de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord

]]> 2020-07-15T11:36:17 https://www.gemeente-mill.nl/noodverordening-covid-19-geactualiseerd
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Dus we blijven u informeren over ondersteuningsmogelijkheden.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-07-03T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
<![CDATA[Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen]]> Beste Brabanders,

Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli 2020 Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

]]> 2020-06-25T08:58:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezamenlijk-statement-veiligheidsregio-over-nieuwe-ontwikkelingen
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Ook in de gemeente Mill en Sint Hubert merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de wegen naar en van de gemeente Mill en Sint Hubert is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

Uiteraard gaan de reguliere zaken ook gewoon door. We merken dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook zijn we als gemeente bezig om de pijlers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk op te bouwen. Uiteraard wordt u daar als ondernemer ook bij betrokken, want onze dienstverlening houden wij graag hoog in het vaandel. Volgt u de laatste ontwikkelingen in de lokale media en laat u horen, want gemeente Land van Cuijk wordt ook uw gemeente.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-17T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
<![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

Hulpvorm

Vorm van contact

ANBO hulplijn

De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

0348-466666

Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

www.kro-ncrv.nl/corona

Corona Loket

Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

 

020-2444888

Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

088-5054331

Jongeren Appke

Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

06-20260829

Mooiland Kletslijn

Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

kcc@mooiland.nl

Online dorpsplatform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samenmillensinthubert.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

www.samenmillensinthubert.nl

Rode Kruis hulplijn

De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

070-4455888

Sociom Maatschappelijk werk

Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
telefoonnummer .

 0485-700500

Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en soms creatief opgepakt. Zoals we binnen de gemeente gewend zijn.

We zien dat u niet bij de pakken blijft neerzitten en er flink de schouders onder zet om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Vooral het gezamenlijk initiatief van de Horeca met hun Zomerterras in het Aldendrielpark is daarbij het vermelden waard en een knap staaltje Ontdek Mill! Chapeau!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-03T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
<![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-05-28T08:55:20 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
<![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Ongevraagd contact

Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

Investeerders

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

verdachte situaties

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

Infografic

Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.gemeente-mill.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
<![CDATA[Horeca en terrassen]]> Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming van het kabinet hierover, is de verwachting dat per 1 juni 2020 restaurants en cafés weer open mogen en de terrassen weer zijn toegestaan (met een maximum van 30 aanwezige personen). Beide met inachtneming van de 1,5 meter afstand, zoals de landelijke richtlijnen op dit moment aangeven. Wij kunnen ons voorstellen dat u om deze reden kijkt naar de mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van een terras. Wij denken hierin graag met u mee.

Kijk voor meer info op de pagina Ondernemers en zzp'ers.

]]> 2020-05-13T09:33:17 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/horeca-en-terrassen
<![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
<![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2020-05-06T12:54:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

Bekijk hier de noodverordening (PDF).

]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
<![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
<![CDATA[Coronaonderzoek]]> Wat kunnen wij als gemeente beter of anders doen in onze communicatie over corona om beter in uw (informatie)behoeften te voorzien?   

We stellen het zeer op prijs als u uw mening wilt delen via onderstaande vragenlijst.

Bij voorbaat hartelijk dank!

]]> 2020-04-21T15:26:29 https://www.gemeente-mill.nl/onderzoek-1
<![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

]]> 2020-04-10T09:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Mill en Sint Hubert. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Mill en Sint Hubert honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert

Door het coronavirus is ook in gemeente Mill en Sint Hubert het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-coronacrisis/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-coronacrisis-20-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar. Ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Mill zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook proberen wij zo goed mogelijk met alle ondernemers en alle actieve ondernemerscollectieven in contact te blijven. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom. Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
<![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samenmillensinthubert.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Concept verordening De Kuilen 2020]]> Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert maken bekend dat de Verordening De Kuilen 2020 in voorbereiding is. Het betreft een update van de Verordening De Kuilen 2011.

Aanleiding is de vaststelling van de Gebiedsvisie De Kuilen. In deze visie staan de ambities voor de toekomst van het gebied. Deze zullen het komende jaar verder worden uitgewerkt in een bestemmingsplan/omgevingsplan.

Verordening De Kuilen 2020

De Verordening werkt aanvullend op de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ten opzichte van de Verordening De Kuilen 2011 zijn enkele begrippen en artikelen bijgewerkt en is hoofdstuk 3 Evenementen toegevoegd. Op de kaart zijn de recreatieplas, het strandbad, de zone waar kan worden gevist en het zoekgebied voor evenementen aangegeven. Naar verwachting zal de concept verordening in juni 2020 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Stukken inzien

In verband met de Coronamaatregelen wordt er geen informatiebijeenkomst georganiseerd. Om u toch goed te informeren publiceren wij onder bijlagen alle stukken. Bekijk onder bijlagen de verordening en de bijbehorende stukken als PDF.

Vragen en reacties

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij het graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met mw. A. Hozee van afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid via het algemene telefoonnummer 0485-460300. Een eventuele reactie kunt u tot 17 april 2020 sturen aan Gemeente Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360 AA Grave of per mail aan anneke.hozee@cgm.nl.

Bijlagen

]]> 2020-03-25T10:28:59 https://www.gemeente-mill.nl/concept-de-kuilen
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14424
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

Infografic met aangescherpte corona maatregelen

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Een kaartje of telefoontje van de burgemeester]]> In 2017 is burgemeester Walravengestart met het initiatief: “Een rondje van de burgemeester”. Hij heeft de afgelopen jaren vele inwoners, verenigingen en ondernemers bezocht om te horen wat er leeft en speelt in onze gemeente. De gastheer/vrouw zorgde voor de koffie en de burgemeester voor het gebak. Gisteravond werd er een nieuwe maatregel aangekondigd om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor bezoekers voorlopig worden gesloten. Een maatregel met grote impact voor bewoners en hun naasten. Omdat ook de burgemeester geen bezoeken meer kan afleggen, wil hij graag in contact blijven met deze bewoners. Dit door ze telefonisch te benaderen of door een kaartje te sturen.

Om die reden is zijn nieuwe initiatief geboren: “Een kaartje of telefoontje van de burgemeester”. We moeten er samen voor zorgen dat ouderen niet in een sociaal isolement komen. Laten we de verbinding blijven zoeken! Als je iemand in onze gemeente kent die het leuk vindt om door burgemeester Walraven gebeld te worden of een kaartje te ontvangen laat het hem weten. Stuur de naam en de contactgegevens van betrokkene en de burgemeester zorgt voor de opvolging.

Graag per e-mail: burgemeester@gemeente-mill.nl

Blijf in woord en daad met elkaar verbonden. We hebben elkaar in deze tijd hard nodig!

]]> 2020-03-20T10:51:33 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/een-kaartje-of-telefoontje-van-de-burgemeester
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Infografic met coronamaatregelen

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14368
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Mill en Sint Hubert]]> De gemeente Mill en Sint Hubert probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-mill-en-sint-hubert
<![CDATA[Bericht burgemeester Walraven: "Ik leef met u mee"]]> Beste inwoners,

De wereldwijde coronacrisis heeft inmiddels ook onze gemeente in haar greep. Gisteren heb ik u gemeld dat er in onze gemeente een corona-besmetting is geconstateerd. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis in Uden ligt. Via haar partner heb ik haar van harte beterschap gewenst. Inmiddels is door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen onze samenleving voor een groot deel tot stilstand gekomen. Velen onder u zullen daar last van hebben of zelfs pijn van ondervinden. Horeca-ondernemers moeten hun zaak sluiten, ouderen kunnen geen bezoek meer ontvangen van hun (klein)kinderen, reizen en uitstapjes worden geannuleerd, dat gezellige feest waarop u zich zo had verheugd gaat niet door, scholen en de kinderopvang zijn gesloten etc. Afgelopen dagen heb ik meerdere bewoners en ondernemers gesproken die vragen hebben of zich zorgen maken. Natuurlijk bestaat hiervoor alle begrip.

Degenen die direct met het coronavirus worden geconfronteerd wacht misschien ziekte of zelfs een ziekenhuisopname. Iedereen krijgt in meerdere of mindere mate met deze crisis te maken nog los van het feit dat er heel veel inwoners zijn die zich gewoon zorgen maken en daarom niet lekker in hun vel zitten. Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisis op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met de Rijksoverheid, de GGD, de Veiligheidsregio en het RIVM en met talloze anderen die zich volop inspannen om de situatie het hoofd te bieden. De gemeentelijke dienstverlening houden we zo veel mogelijk op peil. Echter, ik vraag uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw vraag of verzoek. Veel van onze ambtenaren dragen nu hun steentje bij aan de aanpak van de crisis of kunnen door de situatie niet het goede werk leveren dat u gewend bent. Wij vragen u ook om de informatievoorziening zoals die door het rijk en het RIVM wordt verstrekt nauwlettend te volgen en de adviezen en voorschriften na te leven. Hier vindt u informatie die lokaal van belang is, bijvoorbeeld afgelastingen van gemeentelijke bijeenkomsten.
Ik leef met u mee en zal doen wat in mijn vermogen ligt om deze crisis met u het hoofd te bieden. Dit gaat weer een keer voorbij. En soms komen uit crises mooie, nieuwe dingen te voorschijn, ontstaan verhelderende inzichten of kansrijke mogelijkheden. Ik hoop dat u uit die gedachte moed kunt putten.

Burgemeester Walraven

]]> 2020-03-16T13:36:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-burgemeester-walraven-ik-leef-met-u-mee
<![CDATA[Informatie over het coronavirus Testpagina]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar:

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor:

U kunt ook contact opnemen met het publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken op +312 0205 1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Klachten

Heeft u verschijnselen en bent u in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD telefoon: 0900-4636443.

]]> 2020-03-15T21:12:00 https://www.gemeente-mill.nl/14357-corona
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[Pioniers actief in Langenboom]]> Aan de Venweg in Langenboom wordt dit jaar 16 hectare aan natuur ontwikkeld. Niet door Staatsbosbeheer, niet door Brabants Landschap of Natuurmonumenten, maar door twee (oud)agrariërs met visie: dhr. Willems en dhr. van Dommelen. Met ondersteuning van de gemeente Mill en Sint Hubert, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en adviesbureau Areal wordt de kleine landbouwenclave van de familie Willems omgezet in nat hooiland. Een paradijs voor vogels, insecten en amfibieën. Met deze ontwikkeling wordt een groot natuurgebied in de Raamvallei compleet gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe ondernemen en natuur samen kunnen gaan. ‘’Pioniers’’, noemt Mary Fiers directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant de mannen. ‘’En die zien wij graag in de Verborgen Raamvallei.’’

Het project

Het project ‘natuurontwikkeling aan de Venweg’ is een samenwerking van verschillende partijen. De familie Willems en de gemeente Mill en Sint Hubert hebben grond verkocht. Meneer van Dommelen gaat deze grond pachten en inrichten met natuur. Het liefst steekt hij nog voor het groeiseizoen de schop in de grond. Over het beheer zijn de partijen nog in gesprek. Zonder ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant had dit project geen doorgang kunnen vinden.

Het initiatief van de familie Willems

Het was geen eenvoudige beslissing om te stoppen met boeren, vertellen Henk Willems en zijn vrouw Hermien. Maar ze hebben er goed over nagedacht en uiteindelijk de sprong in het diepe gewaagd. Op eigen initiatief hebben zij het overgrote deel van hun kavel aangedragen voor de bestemming ‘natuur’. “We hebben altijd melkkoeien, vleeskalveren en varkens gehad, maar ik ben nu 66 en daarmee zo goed als gepensioneerd”, legt Willems uit. “Onze jongens willen geen boer worden en de droogtegevoelige zandgrond is eigenlijk niet geschikt voor akkerbouw. Er is ook geen ruimte om het bedrijf verder uit te breiden, want we worden omringd door natuur. Om al die grond dan aan te houden… wat moeten we daarmee?” Als bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei en met zijn ervaring in natuurbeheer beantwoordde hij die vraag uiteindelijk zelf. Al kostte het, logischerwijs, tijd om zo’n besluit te maken. Willems: “Ik vind een akker vol bieten, maïs en aardappelen ook geweldig mooi. Dat is het hart dat je hebt als agrariër. Maar ik houd ook van de natuur. Bij de ANV zijn we van mening dat we op minder goede landbouwgronden natuur moeten ontwikkelen, zodat de goede gronden behouden kunnen blijven voor de landbouw. Het was moeilijk om te stoppen na zoveel jaar, maar ik zag hier een unieke kans. Ons perceel ligt aan de Langenboomse bossen, Tongelaar, de meanderende sloot van Staatsbosbeheer… en dit wordt straks één groot natuurgebied. Dat is natuurlijk fantastisch. Vanuit huis kunnen we de ontwikkelingen niet alleen op de voet volgen; we genieten straks ook volop van het uitzicht. En misschien kan ik nog wel een rol vervullen in het beheer, door bijvoorbeeld het terrein te laten begrazen. Dat weet ik nog niet, maar ik blijf er graag bij betrokken.”

De begeleiding door Areal

Gerald Willemsen, kavelruilcoördinator en eigenaar van Areal, begeleidt en overziet het proces aan de Venweg. Hij ziet heel veel casussen voorbij komen, maar zelden vallen de stukjes volgens hem zó mooi op zijn plaats. “Hier lagen geen harde opgaves zoals bij de Hooge of Lage Raam”, legt hij uit, “alleen een min of meer latente kans. Het is dat de familie Willems deze kans wilde pakken. Dat zij er geen grond voor terug wilde, scheelde ook. Maar je hebt de mensen nodig die mee willen doen, en dan moet je de instanties nog mee zien te krijgen. In de Verborgen Raamvallei pakken we dingen samen op. In verschillende schetssessies kijken we naar alle belangen en partijen en proberen vervolgens met vier, vijf, zes keer ronddraaien tot een plan te komen waar iedereen zich in kan vinden. Het is een consensusmodel en zo’n proces duurt lang. We zijn er al ruim twee jaar mee bezig. En dat met alle neuzen in dezelfde richting.” Hoewel de familie Willems de onzekerheid soms lastig vond, hebben zij het vertrouwen in een goede afloop nooit verloren. Ook van Dommelen bleef positief. Hierdoor kon landschapsontwerper Ellen Haverkate van Areal aan de slag met een inrichtingsplan. 

Het ontwerp waarin alles samenkomt

Haverkate: “Het plan dat er nu ligt hebben we samen met deskundigen van het waterschap en de provincie opgesteld. We ontdekten dat het een heel kansrijk gebied is, onder andere omdat er kwelwater omhoog komt. Hierdoor kan er bijzondere vegetatie groeien. Het stuk bestaat straks grotendeels uit vochtige hooilanden. Er worden een aantal regelbare stuwen geïnstalleerd zodat het water beter op zijn plek blijft. Een aantal sloten die nu over het perceel lopen worden, om de natuur een handje te helpen, verontdiept en verbreed met natuurvriendelijke oevers. Er komt ook een poel voor de kamsalamander en andere amfibieën.

Bij de overgang naar bos – die loopt nu heel recht - gaan we een ruigtezone maken met struiken en struweel. Dit biedt kansen voor veel vogels en insecten. We maken het gebied ook beter beleefbaar door aan te sluiten bij bestaande routes en toeristische zichtpunten. Denk hierbij aan de Mariakapel en een mooie houtwal. We hebben allerlei manieren de verbinding gezocht met de omliggende paden en natuur.

Door verschillen in grondwater krijg je ook meer microgradiënt, oftewel waarde voor de ecologie. Het grondwater komt van de zuidkant door de Langenboomse bossen, wordt daar heel schoon gefilterd en stroomt zo de Raam in. Zonder landbouw hebben we één mooie stroom van schoon grondwater. Dat vinden ecologen en hydrologen natuurlijk geweldig, vooral als je het kunt horen stromen. Het was overigens projectondersteuner Marianne Willemsen die tot slot de GOB-aanvraag heeft voorbereid en ingediend. “Ons hele kantoor was erbij betrokken”, lacht Gerald, “Begrijpelijk natuurlijk, bij zo’n mooi project.” Het plan werd goedgekeurd en de subsidie beschikt.

De inrichting of uitvoering

De man die het straks ook echt gaat dóén is Joop van Dommelen. Geen onbekende naam wanneer het aankomt op natuurontwikkeling. Eerder legde hij zijn hand al aan soortgelijke projecten, bijvoorbeeld in het Unesco Man and Biosphere-gebied de Maasheggen. Hij gaat dit jaar de inrichting nabij de Venweg verzorgen. Tot 2000 was hij koeienboer, daarna deed hij aan akkerbouw. Dit leverde naar zijn mening niet genoeg op. Zijn grond lag al tegen een bos aan. Dat vond hij niet alleen mooi; het gaf hem inspiratie. Nu zoekt hij naar gronden om in te investeren, samen met Gerald Willemsen en Rob Christiaans van provincie Noord-Brabant. Op de vraag wat een project een succes maakt zegt hij: “Het is een kwestie van de volhouder wint. Dit soort projecten kan zo vijf jaar duren terwijl je het liefst direct zou starten. Het zit af en toe tegen en daar moet je tegen kunnen. Doorzettingsvermogen is dus belangrijk!” Als het even kan begint hij nog voor het groeiseizoen met de werkzaamheden. “Maar het moet wel praktisch zijn en goed gebeuren”, zegt hij, “dus het kan ook daarna.”

Hulp van de instanties

Volgens Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn er nog niet veel agrariërs die zich wagen aan natuurontwikkeling. “Natuur en landbouw kunnen heel goed samengaan, maar ergens zijn we dat vergeten of verleerd. Wij proberen die werelden weer met elkaar te verbinden en particulieren, bedrijven en organisaties te ondersteunen wanneer ze met concrete plannen komen. Gelukkig is er een groep die het aandurft om te experimenteren, de eerste te zijn. Zo ontstaan mooie initiatieven als deze en natuurlijk ook andere vormen met een verdienmodel zoals voedselbossen, natuurgraven of zonneweides. Dit project kan zo in het boekje. We nodigen iedereen die belangstelling heeft om ondernemen en natuur te combineren graag uit om contact op te nemen.”

De gemeente Mill en Sint Hubert speelde, als eigenaar van de grond, ook een belangrijke rol. Zij heeft de grond verkocht en toestemming gegeven om de bestemming te veranderen. Wethouder Jos van den Boogaart: “Wij waren blij dat deze optie op tafel kwam, want we hebben grote opgaven op het gebied van natuurontwikkeling. Met deze overeenkomst voldoen wij aan de compensatieverplichtingen van Agroproeftuin De Peel en onze gemeente wordt er weer een stukje mooier van.”

Vervolg

De betrokkenen hebben dit verhaal lang voor zich gehouden. Dat hoeft nu gelukkig niet meer, want ze hebben nogal iets te vertellen. En dit is nog maar het begin! Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de mijlpalen.

Landkaartje met ontwikkel plannen

]]> 2020-03-12T11:21:51 https://www.gemeente-mill.nl/pioniers-in-langenboom
<![CDATA[Johan Postma kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris gemeente Land van Cuijk i.o.]]> Johan Postma wordt de kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. heeft besloten hem per 1 april 2020 te benoemen. Momenteel is Johan Postma directeur van Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Als kwartiermaker wordt Johan Postma eindverantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 januari 2022 en gaat hij leiding geven aan het projectbureau en de projectorganisatie. Daarnaast is hij algeheel projectleider voor de herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Naast kwartiermaker wordt Johan Postma beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o.

Werkervaring

Johan Postma heeft in eerdere functies in  Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden en als kwartiermaker veiligheidsregio’s bij de Landelijke Meldkamer Organisatie als eindverantwoordelijk directeur veel ervaring opgedaan met het leiden van veranderingsprocessen.

Johan Postma

]]> 2020-03-09T15:35:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/johan-postma-kwartiermaker-en-beoogd-gemeentesecretaris-gemeente-land-van-cuijk-i-o
<![CDATA[Aanvraagperiode leefbaarheidsbijdrage opent 1 januari]]> Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. De bijdrage is bedoeld als steun in de rug; goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

I Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

II Een gezonde geest in een gezond lichaam

III Hoe mooi is onze gemeente

IV Wij helpen elkaar

Aanvragen

Heeft u een goed idee dat past binnen de bovenstaande thema’s en dat volgens u een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw dorp? Dan kunt u vanaf 1 januari hier het aanvraagformulier invullen. Via een stappenplan wordt u door de aanvraag geleid.

Heeft u een vraag? Bel dan gerust met 0485-460300.

]]> 2019-12-16T15:02:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvraagperiode-leefbaarheidsbijdrage-opent-1-januari