<![CDATA[Meer ondersteuning voor mantelzorgers]]> Er komt meer ondersteuning voor mensen die intensief voor hun zieke partner, kind of andere naaste zorgen; de zogenaamde mantelzorgers. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben hiervoor nieuw beleid gemaakt, samen met onder andere mantelzorgers, mensen die mantelzorg ontvangen en zorgorganisaties. Alle gemeenteraden van de gemeenten in het Land van Cuijk hebben de ‘Nota Mantelzorg Land van Cuijk Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis 2020-2020’ in het voorjaar van 2020 vastgesteld.

Helpen helpen

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun sociale netwerk. Reden hiervoor zijn veranderingen in de zorgsector, de toenemende vergrijzing en de wens om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. De rol van informele zorgverleners, zoals mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, wordt hierdoor steeds belangrijker, complexer en intensiever. Het doel van het nieuwe mantelzorgbeleid van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is om (jonge) mantelzorgers en hun zorgvragers beter te kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat professionele (zorg)organisaties de mantelzorgers in het Land van Cuijk beter gaan herkennen en waar nodig gaan ondersteunen.

Zes thema’s

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met mantelzorgers en met organisaties gericht op zorgontvangers, vrijwilligers en respijtzorg. De uitvoering van de actiepunten wordt een samenspel van gemeenten, betrokken professionele en informele organisaties en is gebaseerd op zes thema’s:

Deze thema’s zijn tevens de basis voor het landelijke kennisuitwisselingsproject ‘In voor Mantelzorg Thuis’, waarvoor de beleidsnota Land van Cuijk is geselecteerd. Via dit project worden de gemeenten gedurende twee jaar begeleid en ondersteund bij de uitvoering van de actiepunten uit de mantelzorgnota.

Actiepunten

Voorbeelden van actiepunten uit het nieuwe mantelzorgbeleid zijn de realisatie van een Vrijwilligersacademie en een Bureau voor mantelzorgers en vrijwilligers in het Land van Cuijk. Beide initiatieven ondersteunen de mantelzorger, de informele zorgverlener of de zorgprofessional. Dit gebeurt door kennisuitwisseling of door ontlasting van de mantelzorger, zodat hij of zij uiteindelijk de zorgtaak beter kan vervullen of beter kan volhouden.

]]> 2020-08-13T09:39:41 https://www.gemeente-mill.nl/meer-ondersteuning-voor-mantelzorgers
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar

]]> 2020-08-10T20:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona
<![CDATA[Nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord]]>

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, drs. J.M.L.N. Mikkers, heeft op 8 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 10 augustus 2020. De voorgaande Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord  is ingetrokken.

Bekijk hier de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het toezicht op deze noodverordening gebeurt in de gemeente Mill en Sint Hubert door de bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) in nauwe samenwerking met de politie.

]]> 2020-08-10T16:48:38 https://www.gemeente-mill.nl/nieuwe-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-brabant-noord
<![CDATA[Stop criminele "weldoeners"]]> Banner, stop criminele weldoeners

Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren.

"Reddingsplan"

Ze bieden ondernemers in nood een "reddingsplan" met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, je diensten, je voertuig of zelfs je onderneming.

Aansprakelijk

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Noteer gegevens

Komen er mensen ongevraagd jouw bedrijf binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

En als je het niet vertrouwt

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.

]]> 2020-08-07T11:50:24 https://www.gemeente-mill.nl/stop-criminele-weldoeners
<![CDATA[Onderhoud N264 Sint Hubert - Volkel]]> De provincie Noord-Brabant voert onderhoud uit aan het asfalt van diverse provinciale wegen. Reparatie is noodzakelijk voor u en andere weggebruikers om de weg veilig te kunnen gebruiken. U kunt door de werkzaamheden overlast ervaren. De werkzaamheden staan los van de reconstructiewerkzaamheden binnen de kom die volgend jaar gepland staan.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde Industrielaan – Rondweg Volkel (N264) en de rotonde Oudedijk in Volkel en tussen de rotonde Wanroijseweg – Pastoor Jacobsstraat (N264) en de Achterdijk in Sint Hubert.

Tijstip werkzaamheden

Van vrijdagavond 21 augustus 2020 (19.00 uur) tot maandagochtend 24 augustus 2020 (06.00 uur).

De werkzaamheden kunnen alleen doorgaan mits de weersomstandigheden dit toelaten

Weg afgesloten

Tijdens de werkzaamheden is de weg voor verkeer afgesloten, hiervoor is een omleidingsroute ingesteld.

]]> 2020-08-07T09:31:50 https://www.gemeente-mill.nl/onderhoud-n264-sint-hubert-volkel
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant]]> Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg.

We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid!

En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!

Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden!

]]> 2020-08-06T20:06:21 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant
<![CDATA[Aanbrengen nieuwe slijtlaag op diverse wegen buitengebied]]> Vrachtwagen met medewerker die asvaltlaag aanbrengt

Van 17 tot en met 26 augustus 2020 wordt op verschillende wegen in het buitengebied van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert een nieuwe slijtlaag aangebracht. Dit gebeurt om de wegen veilig te houden. Omdat de slijtlagen alleen bij droog weer kunnen worden aangebracht, zijn de data en tijdstippen van deze werkzaamheden helaas niet exact aan te geven. Tijdens het aanbrengen van een slijtlaag is de betreffende weg afgesloten. Nadat de nieuwe slijtlaag is gedroogd (dit duurt ongeveer een halve dag), wordt de weg weer vrij gegeven. De drie gemeenten vragen hun inwoners rekening te houden met enige overlast, die helaas niet te vermijden is.

Aanbrengen nieuwe slijtlaag

Een nieuwe slijtlaag verhoogt de verkeersveiligheid van een weg, omdat deze daarmee voldoende stroef blijft. Daarnaast zorgt de nieuwe laag voor conservering van het wegdek, dat daardoor weer een paar jaar langer mee kan. Wanneer de slijtage van een wegdek te hoog is, moet een compleet nieuwe asfalt-laag worden aangebracht. Door het aanbrengen van een slijtlaag gaat de weg dus langer mee en worden kosten bespaard. Bij deze werkzaamheden gaat het alleen om wegen die buiten de bebouwde kom liggen. Bekijk onder aan de pagina de planning van de werkzaamheden.

Houd rekening met opspattend split

Een slijtlaag bestaat uit een laag bitumen, die wordt ‘afgestrooid’ met steenslag. Deze laag wordt machinaal aangebracht, waardoor enige overlast of vertraging kan ontstaan. Deze overlast bestaat uit stofvorming, opspattende steenslag en vertraging door wegafsluitingen. Na afloop van de werkzaamheden aan een weg waarschuwen we de weggebruikers voor ‘slipgevaar’ en ‘opspattend split’ met borden langs de weg.

Wegafsluiting

 Per wegvak zullen de werkzaamheden enkele uren duren. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten. Aanwonenden van het betreffende wegvak wordt gevraagd hun auto dan tijdelijk ergens anders te parkeren.

]]> 2020-08-03T15:15:00 https://www.gemeente-mill.nl/slijtlaag
<![CDATA[Verlatingsangst bij een kind: wat kun je eraan doen]]> Logo Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk

Samen kom je verder Opvoeden en opgroeien

Merk je dat jouw kind behoorlijk van streek raakt als je het naar de peuterspeelzaal brengt of achterlaat bij een oppas? Grote kans dat het last heeft van verlatingsangst. Hoe kun je jouw kind helpen? Centrum Jeugd en Gezin geeft tips.

Verlatingsangst

Hard huilen. Vastklampen. Roepen dat ze niet naar school of naar opa en oma willen. Verlatingsangst uit zich bij kinderen op allerlei manieren. Het kan erg lastig zijn om je zoon of dochter op zulke momenten te moeten achterlaten.

Toch is verlatingsangst een normale stap in de emotionele ontwikkeling van een kind. Zo ervaart een baby vanaf zes maanden al ‘afstand’: het moment dat iemand even helemaal weg kan zijn. En hoe ouder kinderen worden, hoe bewuster ze worden van het feit dat hun dierbaren er soms even niet zijn.

Vast afscheidsritueel

Verlatingsangst is dus niets om je zorgen over te maken, maar kan wél vervelend zijn. Gelukkig zijn er dingen die je kunt doen om de angst bij je kind zo min mogelijk te laten opspelen. Door een vast afscheidsritueel te volgen bijvoorbeeld, óók wanneer je peuter of kleuter erg verdrietig is. En door je kind iets vertrouwds mee te geven, zoals een knuffel. Maar ook door te vertellen wanneer je terugkomt en je aan deze belofte te houden.

Oefening baart kunst

De belangrijkste tip? Blijf af en toe weggaan, zodat je kind daarmee leert omgaan. Laat je zoon of dochter bijvoorbeeld eens een uurtje spelen bij de buurvrouw. Oefening baart kunst, toch?

Vragen staat vrij

Heb je vragen over hoe je omgaat met verlatingsangst? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485-396666 of info@cjglandvancuijk.nl.

]]> 2020-07-31T09:13:15 https://www.gemeente-mill.nl/verlatingsangst-bij-een-kind-wat-kun-je-eraan-doen
<![CDATA[Mededeling Rijkswaterstaat: Brug bij grave afgesloten voor zwaar verkeer]]> Logo Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, eigenaar van de John S. Thompsonbrug in Grave heeft aan de hand van diverse inspecties en onderzoeken nieuwe inzichten verkregen in de staat van de brug. Die hebben geleid tot onderstaande maatregel.

Gewichtsbeperking

Op de John S. Thompsonbrug in Grave, waar de N324 overheen gaat, geldt vanaf woensdag 29 juli 2020 een gewichtsbeperking voor vrachtverkeer, OV-bussen en landbouwverkeer boven de 10 ton.

Staat van de Thompsonbrug

De brug dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw en heeft te lijden onder het toegenomen zwaardere (vracht)verkeer. Uit recente inspecties en onderzoek blijkt dat de huidige belasting niet langer meer toelaatbaar is voor de brugconstructie. Met deze maatregel wordt, in overleg met de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de brug minder belast en blijft de brug veilig beschikbaar voor personenauto’s en verkeer onder de 10 ton. Brandweer en ambulances kunnen in geval van nood gebruik blijven maken van de brug. Zij krijgen hiervoor een ontheffing.

Aanpak brug

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de brug. Rijkswaterstaat was al gestart met levensduur verlengend onderhoud van de brug. De komende twee jaar wordt naast het vervangen van de verflaag, het wegdek (slijtlaag) van de brug vervangen en een aantal kleine onderdelen. De herstelwerkzaamheden kunnen waarschijnlijk gecombineerd worden met het reeds geplande onderhoud dat (vooralsnog) in augustus zal starten. De totale tijdsduur noodzakelijk voor het hertstel van de constructieve veiligheid van de brug wordt geschat op 6 tot 9 maanden. Zodra de planning en de hinder voor de herstelwerkzaamheden bekend zijn, communiceert Rijkswaterstaat dit naar de omgeving en weggebruikers.

Omleiding

Deze maatregel gaat hinder opleveren voor met name het openbaar vervoer, landbouwverkeer en vrachtverkeer. Verkeer zwaarder dan 10 ton vanuit het noorden wordt omgeleid naar de A50 Maasbrug, via de N845 (Drutenseweg), de A326 en vervolgens via knooppunt Bankhoef naar de A50 richting Eindhoven. Daarna afslag Ravenstein via de N277 (Dorpenweg) weer richting Grave. Dit is ongeveer 15 km omrijden, met een extra reistijd van een kwartier tot twintig minuten. Landbouwverkeer wordt ook omgeleid via de A50 Maasbrug bij Ravenstein. Personenauto’s en verkeer onder de 10 ton ondervinden geen hinder.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of neem conatct op met de publiekslijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002.

]]> 2020-07-28T20:19:03 https://www.gemeente-mill.nl/brug-bij-grave-afgesloten-voor-zwaar-verkeer
<![CDATA[Schatkamerroute en smokkelaarspad]]> Medewerkers Niederrhein Tourismus tonen fiets-, wandelroutekaarten

Op het Smokkelaarspad in de voetsporen treden van smokkelaars van weleer of op zoek gaan naar verborgen parels op de Schatkamerroute: dat kan op twee van de in totaal tien nieuwe fiets- en wandelroutes die het bureau voor toerisme van de Regio Niederrhein, Niederrhein Tourismus, heeft ontwikkeld. De tochten maken deel uit van het grensoverschrijdende project Dynamic Borders. Ze hebben elk een ander thema en lopen door het Land van Cuijk, de Maasduinen en de regio Niederrhein.

In de voetsporen van de smokkelaars van weleer

De fiets- en wandelroutes zijn verschillend van lengte. “Ze voeren door afwisselende natuur met veel water, bossen en heidelandschappen”, zegt Martina Baumgärtner, directrice van Niederrhein Tourismus. “Middenin Europa en toch ver weg van de hectiek van alledag in de ongerepte natuur.” Toeristen en dagjesmensen treden in de voetsporen van de smokkelaars van weleer, maken kennis met de ‘Boxteler Bahn’, vroeger een belangrijke spoorverbinding voor koningshuizen en tsarengeslachten tussen Londen, Berlijn en St. Petersburg, of maken tijdens de food tours kennis met streekproducten als asperges en aardbeien. Bij het project Dynamic Borders zijn aan Nederlandse kant de gemeenten Gennep, Bergen, Boxmeer en Cuijk en aan Duitse zijde de steden Weeze en Goch betrokken. Stuk voor stuk gemeenten met een rijke historie, aantrekkelijke centra en een veelzijdig cultureel en toeristisch aanbod.

Fietsen en wandelen op nummer

Op een plattegrond zijn alle routes overzichtelijk weergegeven. De routes zelf zijn bewegwijzerd volgens het eenvoudige knooppuntensysteem – fietsen en wandelen op nummer dus. Alle e-bike-laadpunten zijn vermeld, net als restaurants en boerencafés.
Niederrhein Tourismus heeft bij deze grensoverschrijdende ontdekkingstochten arrangementen samengesteld, die via de homepage van de regio Niederrhein (2-Land Reisen) kunnen worden geboekt. Zoals de historische ontdekkingsreis. De driedaagse fietsrondreis herinnert aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in de regio met een bezoek aan het Royal Air Force Museum in Weeze-Laarbruch. Tijdens een aspergetocht kunnen deelnemers het witte goud zelf steken, binnen historische muren zelf proeven en overnachten in het Tierparkhotel.

Met en zonder overnachting

Er kunnen echter ook dagtochten met een optionele overnachting worden geboekt. Voor groepen is een rondleiding door een bessenkwekerij een aanrader, waarbij ze in de huid kruipen van een oogstmedewerker. Tijdens een andere tocht laten zij zich meevoeren naar de wereld van bloemen, fruitbomen en bijen of proeven tijdens de fietstocht ‘Van kloosterbier tot verwenmenu” zelf gebrouwen gerstenat. De afzonderlijke tochten kunnen ook tot een arrangement met overnachting worden gecombineerd. Boeken is mogelijk via de website van Niederrhein Tourismus www.niederrhein-tourismus.de.

Toeristische samenwerking over landsgrenzen heen

“Het project voor de ontwikkeling van arrangementen is een lichtend voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk heeft de routes ontwikkeld, het toeristisch platform Maasduinen-Venlo tekende voor de overzichtskaart en Niederrhein Tourismus werkte de arrangementen uit. De toeristische samenwerking verbindt de provincies Noord-Brabant, Limburg en de regio Niederrhein met elkaar tegen de achtergrond van een Verenigd Europa”, aldus Khalid Rashid van projectbureau Dynamic Borders.

Logo's van deelnemende gemeente aan Interreg

]]> 2020-07-27T14:19:48 https://www.gemeente-mill.nl/schatkamerroute-en-smokkelaarspad
<![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

Hoe herken je een criminele investeerder

Geen weg meer terug

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

Wat kun je doen

Doe melding

Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

Flyer pas op voor criminele investeerders

]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.gemeente-mill.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
<![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Wake-up call]]> Beste Brabanders,

De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen.

De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Laten we met elkaar de controle niet verliezen. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen etcetera weer op slot gaan.

Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

Wij hebben geen glazen bol. Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten.

]]> 2020-07-23T08:26:12 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-wake-up-call
<![CDATA[Regio Deal Noordoost Brabant laat zien dat samenwerken loont, ook in het Land van Cuijk]]> Logo regio deal Noord Oost Brabant

Kartrekker land van Cuijk Maarten Jilisen: “Leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor Land van Cuijk verder vergroten” “Nu aan de slag met pijlers goed leven, fijn wonen en anders werken”

Fijn wonen en werken

Fijn wonen en werken in dorpen en het buitengebied. Vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking. Nieuwe bestemmingen voor lege stallen. Minder leegstand in winkelcentra. Meer groei- en ontwikkelmogelijkheden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden die mogelijk worden gemaakt door de Regio Deal Noordoost Brabant. Versneld, dankzij de extra investering in onze regio. De komende twee jaar investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen meer dan 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten over de hele linie samen de schouders onder 17 regionale projecten. Ook in het Land van Cuijk!

Aan de slag in het Land van Cuijk

Ook in het Land van Cuijk wordt de Regio Deal dus actief opgepakt. “Onze regio kenmerkt zich door de vele dorpen en een uitgestrekt platteland”, aldus wethouder Maarten Jilisen, aanspreekpunt voor twee Regio Deal-projecten in het Land van Cuijk. “Het mag voor zich spreken dat we ons als vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben opgeworpen de kar te trekken voor het project Leefbaarheid in de dorpen. Zeker als we zien wat er zoal speelt op dit moment. Denk bijvoorbeeld aan het project Eigen Kweek in het dorp Langeboom of aan het welzijnsproject Een Goei Leven voor het gehele Land van Cuijk. Dit zijn prachtige initiatieven vanuit de samenleving”.

Leefbaarheid

“Met het programma Leefbaarheid in de dorpen willen we de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze regio verder vergroten. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onder andere de provincie, de Vereniging Kleine Kernen, Stichting Goei Leven, andere gemeenten zoals Meierijstad, Heusden en Landerd en vele andere (vrijwilligers)organisaties. In dat beeld past ook dat het Land van Cuijk de voortrekker is voor het onderdeel Transformatie van de centra in middelgrote steden. Zowel Boxmeer als Cuijk zijn al jaren actief om hun centrum aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als bezoekers. Leren van elkaar met steden als Oss en Meierijstad kan iedereen helpen om centra aantrekkelijk te houden. “Maar het Land van Cuijk zal ook bij andere onderdelen van de Regiodeal betrokken zijn, zoals de aanpak van stallen en weerbaarheid van het buitengebied”, aldus Maarten Jilisen.

Groeispurt samenwerking

“Samenwerken loont!”, reageert een trotse Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant. “Wij zijn een economisch sterke regio, stad en land gecombineerd en hechte sociale verbanden. Tegelijk hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven ontwikkelen. Ook in deze coronatijd is het ons gelukt veel voor elkaar te krijgen. Samen. Dat typeert ons als regio. Binnen en buiten de regio werden bestaande banden aangehaald en nieuwe gesmeed. Ik durf te stellen dat de regionale samenwerking in de afgelopen maanden een groeispurt heeft doorgemaakt. Het is zo duidelijk geworden dat samenwerking loont. In het belang van de inwoners en bedrijven in onze regio willen we deze groei doorzetten, ook na deze Regio Deal.”

Goed leven, fijn wonen en anders werken

De partners van de Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo’n 18 miljoen euro in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd. Binnen de drie pijlers ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’ werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en ondernemerschap.

Nu aan de slag

“Het definitief sluiten van de Regio Deal is een mooi moment”, aldus Jack Mikkers. “Maar nu gaat het belangrijkste beginnen: aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken. De 17 projecten staan in de startblokken om van start te gaan. Uiteindelijk moeten deze de leefbaarheid en brede welvaart voor de inwoners van onze regio verbeteren.”

Over Regio Noordoost Brabant

Regio Noordoost Brabant is de samenwerking van en door de 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. Samen pakken we uitdagingen op die te groot zijn voor een gemeente of waterschap alleen. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld of te duur zijn. Regio Noordoost Brabant is daar het platform voor.

www.regionoordoostbrabant.nl.

]]> 2020-07-20T11:27:32 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/regio-deal-noordoost-brabant-laat-zien-dat-samenwerken-loont,-ook-in-het-land-van-cuijk
<![CDATA[Houd je hoofd en tuin koel deze zomer]]> Een groene tuin is zo’n acht graden koeler dan een verharde tuin. Dat is fijn in de zomer.

Gratis tuinontwerp

Vergroenen is makkelijk! Helemaal met het gratis, fijne tuinontwerp. Waar je ook van houdt, met een gratis tuinontwerp ben jij helemaal bij de tijd. Klaar voor de hete zomers en een nat najaar. 

Cadeau van de gemeenten in het Land van Cuijk

Kijk voor een gratis tuinontwerp op www.fijninbrabant.nl. Bekijk het ontwerp, kies de border die bij je past en ga fijn zelf aan de slag in jouw tuin. Dat wordt heerlijk relaxen in jouw tuin: onderhoudsarm, budgetvriendelijk en met planten die tegen een stootje kunnen. Hoe fijn is dat!

Flyer van de actie gratis tuinontwerp

]]> 2020-07-17T09:13:20 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/houd-je-hoofd-en-tuin-koel-deze-zomer
<![CDATA[Landelijke Opschoondag verplaatst naar 19 september 2020]]> In maart kon de Landelijke Opschoondag helaas niet door gaan. Maar er is goed nieuws: op 19 september 2020 kun je aan de slag voor een zwerfafvalvrije buurt.

Tijdens deze dag slaan buren, verenigingen en sportclubs de handen ineen om in de eigen omgeving het zwerfafval op te ruimen. Een schone buurt is belangrijk: je woont prettiger, de kinderen spelen fijner en je voelt je veiliger.

Het coronavirus is er nog wel en daarom houden we ons ook dan aan de aangepaste RIVM-maatregelen. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Het opruimen van stoepen, veldjes, slootkanten en plekken rondom gebouwen kunnen we heel goed doen met 1,5 meter afstand.

Veiligheid staat voorop. Daarom krijg je die dag van ons de nodige opschoonmaterialen: veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en afvalknijpers.

Ook zin om in je eigen buurt de handen uit de mouwen te steken? Geef je dan snel op via: www.afvalaanbieden.nl

We zien je graag op 19 september 2020.

Flyer opschoondag met meisje met volle vuilniszak.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-07-16T15:11:51 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/landelijke-opschoondag-verplaatst-naar-19-september-2020
<![CDATA[Baliebezoek? Plan tijdig uw afspraak in!]]> Heeft u bericht ontvangen dat de geldigheid van uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart binnenkort vervalt? Wacht dan niet te lang met het inplannen van een afspraak.

Het is erg druk met baliebezoeken. De kans bestaat dat u pas na twee weken een afspraak kunt krijgen. Breng uzelf niet in de problemen en plan vroegtijdig uw afspraak in.

]]> 2020-07-16T14:42:20 https://www.gemeente-mill.nl/baliebezoek-plan-tijdig-uw-afspraak-in
<![CDATA[De mooiste foto´s winnen – Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal]]> Logo grensoverschrijdende samenwerking Euregio

De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar creatieve fotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar “Samen sterker” en de wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het thema.

Samen sterker

Dit jaar vragen wij alle hobbyfotografen om te verbeelden, waar zij aan denken bij de woorden “samen sterker”. De Corona-tijd heeft ons er de afgelopen maanden allemaal van doordrongen, dat samenzijn niet zo vanzelfsprekend is als we altijd dachten, maar ook dat we alleen samen het corona-virus kunnen verslaan. Afspreken met familie of vrienden en naar het werk gaan was niet langer mogelijk. Een bezoekje aan het nabije buurland werd afgeraden. Máár; samen zijn we er wel in geslaagd om corona terug te dringen, saamhorigheid leidde tot bijzondere initiatieven en alternatieve vormen van contact.

Door samen thuis te blijven kon de Nederlands-Duitse grens als een van de weinige Europese grenzen open blijven. Hebben u en uw gezin op oma´s verjaardag voor haar gezongen in de tuin of voor het raam? Heeft u voor uw buren boodschappen gedaan? Geniet u nu extra van een bezoekje over de grens? Laat zien hoe u de afgelopen maanden heeft beleefd, wat u bijzonder heeft gemist of wat nu weer kan. Kortom; laat zien hoe u de afgelopen maanden “samen sterker” was en maak kans op een mooie prijs.

Deelname

Iedere deelnemer kan maximaal drie foto’s inzenden. Deze dienen digitaal óf afgedrukt (minimaal formaat 13 x 18 cm) te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van titel, plaats van opname, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf.

Jury

Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal kiest dit jaren samen met inwoners van de Euregio Rijn-Waal de mooiste foto’s uit. De winnaars krijgen begin december bericht. De twee mooiste inzendingen uit Nederland en die uit Duitsland worden met een geldprijs van respectievelijk 200 en 100 euro beloond. Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Gebruikersrecht

Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt de Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten onder naamsvermelding van de fotograaf. De ingeleverde foto´s worden eigendom van de Euregio Rijn-Waal.

Insturen

De foto´s kunnen tot 1 oktober 2020 digitaal naar info@euregio.org of in een gesloten enveloppe onder vermelding van “Fotowedstrijd” ingestuurd worden naar Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.

Meer informatie

Alle informatie over de fotowedstrijd kunt u nalezen op www.euregio.org/fotowedstrijd2020.

]]> 2020-07-15T14:59:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-mooiste-foto-s-winnen-fotowedstrijd-euregio-rijn-waal
<![CDATA[Noodverordening COVID-19 geactualiseerd]]> De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, mw. drs. W.J.L. Buijs – Glaudemans, heeft op 14 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

De aangepaste noodverordening treedt in werking per 15 juli 2020. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord van 1 juli 2020 wordt ingetrokken.

In de nieuwe noodverordening zijn enkele verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de afstandsnorm, het bedrijfsmatig personenvervoer, het toegangsbeheer voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de placering voor sauna en wellness.  

Klik hier voor de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord

]]> 2020-07-15T11:36:17 https://www.gemeente-mill.nl/noodverordening-covid-19-geactualiseerd
<![CDATA[Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel]]> Medewerkers laden taxussnoeisel in een aanhanger

Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn! Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’.

U kunt 24 uur per dag en 7 dagen in de week online een afspraak maken via taxustaxi.nl. Ook telefonisch is Taxus Taxi bereikbaar, maar dit is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een afspraak te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden.

Praktische zaken

Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen vraagt de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter kan men hiermee terecht bij de verschillende inzamelpunten, welke online terug te  vinden zijn op taxustaxi.nl.

Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude takken van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij om een kuil ter grote van een voetbal te maken in de gevulde tas en het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden op taxustaxi.nl.

Gratis materialen

Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij onder andere Boerenbond en Welkoop) die online te vinden zijn op taxustaxi.nl. Het taxussnoeisel mag ook op een hoop worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij aan de kuil in het midden van het snoeisel.

Chauffeurs gezocht

De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor meer informatie kan gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl.

Informatie

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden op taxustaxi.nl of social media.

]]> 2020-07-14T11:58:03 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kosteloze-ophaalservice-taxussnoeisel
<![CDATA[Flink deel van de jongeren al voor corona ‘niet lekker in zijn vel’]]> Logo GGD hart van Brabant

 

Een op de drie jongeren in de GGD regio Hart voor Brabant is eenzaam. Deze jongeren missen een relatie met een goede vriend(in), of goede contacten met bijvoorbeeld klasgenoten, teamgenoten of collega’s. Een op de vijf jongeren voelt zich psychisch ongezond en dat is meer dan 4 jaar geleden. Bovenop deze al bestaande problematiek, komen de mogelijke gevolgen van de corona-crisis. We kunnen aannemen dat de crisis en de daarbij behorende maatregelen voor jongeren behoorlijk ingrijpend zijn geweest. De GGD Hart voor Brabant adviseert gemeenten dan ook om de komende tijd stevig in te blijven zetten op (signalering van) psychische problematiek bij adolescenten.

Digitale vragenlijst

De jongerenmonitor is uitgevoerd in het najaar van 2019. Ruim 10.000 jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit de GGD regio Hart voor Brabant informeerden ons -via de digitale vragenlijst- over hun gezondheid, welzijn en leefgewoonten ten tijde van het ‘oude normaal’.

Grootste uitdaging is verbeteren mentaal welbevinden

Uit de Jeugdmonitor blijkt dat een flink deel van de jongeren al tijdens het ‘oude normaal’ niet ‘lekker in zijn vel’ zat. Vooral jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, 16-plussers, en jongeren in een eenoudergezin ervaren problemen. Ook blijken steeds meer jongeren zich onveilig te voelen. Bijna 3 op 10 jongeren voelt zich wel eens onveilig (tegen 2 op 10 in 2016). Jongeren voelen zich onder andere onveilig in hun eigen buurt of tijdens het uitgaan. Vooral veel meisjes voelen zich onveilig. Om het welzijn van jongeren te verbeteren, zijn steun en begeleiding vanuit de omgeving cruciaal.

Minder rokers

De trends voor roken zijn positief. Dagelijks roken komt onder de jongeren nog maar weinig voor; slechts 2% rookt iedere dag een sigaret. Ook het roken van waterpijp en blootstelling aan rook van anderen blijven dalen. Maar omdat het zo moeilijk is om met roken te stoppen, en je er beter nooit aan kan beginnen, loont het om te blijven investeren in een rookvrije omgeving.

Aandacht voor alcohol- en drugsgebruik blijf nodig

Bij 90% van de jongeren zijn er thuis regels over alcoholgebruik, 38% van de ouders verbiedt alcoholgebruik. Ondanks dat, drinkt een kwart van de jongeren veel te veel (bingedrinken). De afname in bingedrinken (31% in 2011 en 23% in 2016) zet daarmee niet verder door. Hetzelfde beeld zien we voor jongeren die recent dronken of aangeschoten zijn geweest. Naast het niet verder afnemende alcoholgebruik is het zorgwekkend dat jongeren steeds vaker middelen krijgen aangeboden. Onder 16-plussers krijgt de helft wel eens middelen aangeboden en heeft een kwart wel eens middelen gebruikt. Vooral lachgas is populair. Het gebruik van lachgas onder 16-plussers nam toe van 5% in 2016 naar 11% in 2019.

Last door oortjes en muziek

Veel jongeren gebruiken oortjes of een koptelefoon. Een op de vijf jongeren heeft na het gebruiken daarvan soms of vaak last van het gehoor. De helft heeft last van het gehoor als zij op een plek met harde muziek zijn geweest. Omdat gehoorschade niet te genezen is, is preventie door het beschermen van het gehoor en het creëren van een veilige omgeving erg belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van oordoppen met muziekfilter tijdens het uitgaan of door het volume van muziek op de telefoon te begrenzen. Ongeveer een kwart van de jongeren gebruikt wel eens gehoorbescherming. Op plekken met harde muziek doet slechts 6% van de jongeren dat altijd.

Meer water

Positief is dat er steeds meer jongeren water drinken. Het percentage jongeren dat dagelijks water of thee zonder suiker drinkt, nam toe van 62% in 2016 naar 72% in 2019. Het gebruik van energiedrankjes is gedaald. Het percentage jongeren dat wel eens energiedrankjes drinkt, daalde van 25% in 2016 naar 19% in 2019. Water drinken op school en tijdens sporten lijkt voor jongeren onderdeel te worden van het nieuwe normaal.

 

]]> 2020-07-14T11:30:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/flink-deel-van-de-jongeren-al-voor-corona-niet-lekker-in-zijn-vel
<![CDATA[Collegecolumn Jos van den Boogaart]]> Wandeling Millse historie

Op vrijdagochtend 3 juli 2020 organiseerde Ondernemerscollectief Mill een ontbijtwandeling. Deze begon om 6.45 uur bij cateraar Van Ivan. Na een goede kop koffie gingen we van start met onze wandeling over het industrieterrein en de Spoorzone. Rob Vloet van heemkundekring Myllesheem vertelde ons onderweg aan de hand van oude foto’s over het ontstaan van de industrie in Mill. De eerste bedrijven werden vooral gebouwd in de omgeving van het Duits Lijntje. Zoals de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Willibrordus, in de volksmond ook wel botterfabriek genoemd, en Stoomhoutzagerij Van Strijp, die later met zijn stoommachine ook een klompenfabriek en een houtbewerkingsfabriek voor karren, wielen en dergelijke kon aandrijven. Van Hout volgde het voorbeeld van Van Strijp en pakte het nog groter aan. De skyline van Mill werd jarenlang gedomineerd door hoge schoorstenen, waarvan de Grootste Leugenaar van Mill de laatste is die nog is overgebleven. De ketels werden vooral gestookt op kolen, die per trein werden aangevoerd en door de kolenboeren met de hand vanuit de wagons werden overgeladen op karren. Het zijn mooie verhalen van vroeger die nog meer gaan spreken als je op locatie bent en de foto’s erbij ziet. Het is dan ook een grote wens van de heemkundekring om samen met anderen, nog voordat Mill opgaat in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, zo’n wandeling met fotopanelen te gaan realiseren. Aansluitend kan dan het verhaal van Sporen van de Oorlog verteld worden. Een mooi idee! Mijn steun hebben ze.

Koninklijke onderscheidingen

Diezelfde vrijdag 3 juli 2020 was landelijk uitgekozen om  de uitgestelde uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen te laten plaatsvinden. De negen gedecoreerden en hun naasten waren hiervoor uitgenodigd in Myllesweerd. Op anderhalve meter was dat nog best even passen en meten want dan blijken er toch maar ongeveer 75 personen in de theaterzaal te passen. Eén voor één werden de gedecoreerden en hun partner naar voren gehaald en werd de onderscheiding uitgereikt. Vanwege Corona mocht de burgemeester dit keer niet zelf de onderscheiding opspelden. Dit werd overgelaten aan de partners, wat ook wel weer bijzonder was. Net als het feit dat men elkaar niet kon feliciteren zoals anders. We leven in een bijzondere tijd!

Kermis, zo gewoon mogelijk

Ook bijzonder, maar toch zo gewoon mogelijk, was de kermis in Wilbertoord afgelopen weekend.. Kermissen mogen weer sinds 1 juli 2020, maar wel op anderhalve meter afstand. Behalve kinderen onder 18, hiervoor geldt deze regel niet. Net zoals voor mensen uit één gezin. In de kroeg en op het terras geldt ook de anderhalve meter regel, en daar moet iedereen ook nog zitten. Staan mag niet. Dat is allemaal best ingewikkeld op de kermis, maar gelukkig gebruikte iedereen zijn of haar gezond verstand. Zo heeft iedereen toch van de kermis in Wilbertoord kunnen genieten. De kermis in Wilbertoord heeft ons ook weer geleerd hoe we ook de volgende kermissen leuk én veilig te kunnen laten plaatsvinden.

Dat die veiligheidsregels nodig blijven zien we dagelijks op het landelijke nieuws, als sommige regio’s weer in lock-down gaan vanwege nieuwe uitbraken. Laten we het daarom veilig houden. Ik wens u een fijne vakantie, veilig, maar toch zo gewoon mogelijk!

Wethouder Jos van den Boogaart

]]> 2020-07-13T10:09:00 https://www.gemeente-mill.nl/college-column-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Reconstructie Lange Schoolstraat / Wethouder Lemmenstraat]]> In Sint Hubert worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Lange Schoolstraat en de wethouder Lemmenstraat. Recent heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de Lange Schoolstraat toch opnieuw in te richten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

In april 2020 werd aan omwonenden nog medegedeeld dat de Lange Schoolstraat uit het projectgebied zou worden gehaald. Omdat het uitvoeringstechnisch erg lastig bleek, werd namelijk besloten om daar geen rioleringswerkzaamheden uit te voeren. Daarmee zou echter ook de bovengrondse herinrichting komen te vervallen. Op dit laatste is het college nu teruggekomen. Dat betekent dus dat er géén rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat de Lange Schoolstraat dus niet wordt afgekoppeld door een extra riool aan te leggen voor regenwater. Wèl wordt de straat opnieuw ingericht zoals in de oorspronkelijke plannen stond.

Ontwerp

Het ontwerp is op basis van de laatste inzichten aangepast. Bekijk hieronder de afbeelding of voor meer details Schetsontwerp openbare ruimte Weth. Lemmenstraat en Lange Schoolstraat (PDF).

Situatieschets van de reconstructie

Onderzoek

Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren is nog voorbereidend onderzoek nodig. In de komende periode worden boringen verricht om de samenstelling van de ondergrond te onderzoeken. Op enkele locaties worden peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te meten. En er worden op diverse locaties proefsleuven gegraven in het trottoir om de ligging van de kabels en leidingen inzichtelijk te krijgen. Wij proberen tijdens deze onderzoeken zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Reacties

Eventuele reacties op het ontwerp kunt u mailen maar u kunt uw reactie ook doorbellen. Reageren kan tot vrijdag 24 juli 2020 aanstaande. Reageer naar de projectleider, Stan de Laat, telefoon 0485-460300 of info@gemeente-mill.nl onder vermelding van kenmerknummer M2018-003/Weth. Lemmenstraat/Stan de Laat.

]]> 2020-07-10T14:11:00 https://www.gemeente-mill.nl/reconstructie-lange-schoolstraat-lemmenstraat
<![CDATA[Sjoerd Wannet nieuwe raadsgriffier van gemeente Mill en Sint Hubert]]> Benoeming Sjoerd Wannet in de raadzaal van Mill en Sint Hubert

Sjoerd Wannet is tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 officieel benoemd als de nieuwe griffier van de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert. Hij gaat deze functie op interim-basis vervullen tot de bestuurlijke fusie van de gemeente Mill en Sint Hubert op 1 januari 2022.

Vertrek huidige griffier

De vacature voor interim griffier kwam vacant in verband met het vertrek van de huidige griffier Juul Cornips naar de gemeente Renkum. Om deze vacature in te vullen heeft de werkgeverscommissie, in samenwerking met de voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Antoine Walraven, diverse gesprekken gevoerd met kandidaten. Deze selectieprocedure heeft geleid tot de benoeming van Sjoerd Wannet.

Raadsadviseur

Sjoerd Wannet werkt momenteel als raadsadviseur bij bureau Necker van Naem. Hij heeft ervaring als interim raadsadviseur bij bijvoorbeeld de gemeente Groningen, gemeente Hilversum en gemeente Vijfheerenlanden. Daarnaast is hij zelf ook politiek actief als commissielid bij de gemeente Lingewaarde en als burgerlid van de provincie Gelderland. Daarnaast is hij raadslid geweest.

]]> 2020-07-10T08:40:03 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sjoerd-wannet-nieuwe-raadsgriffier-van-gemeente-mill-en-sint-hubert
<![CDATA[Nieuwe verordening De Kuilen]]> De gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft een nieuwe verordening vastgesteld voor het gebied De Kuilen, het plassengebied dat gelegen is in Langenboom en Mill. Deze verordening komt in de plaats van de voormalige verordening die stamt uit 2011.

Wat is de verordening

In de verordening staan de regels en kaders die specifiek gelden voor het gebied De Kuilen. Deze regels zijn aanvullend op de algemene regels die al staan beschreven in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). voor De Kuilen is een aparte verordening  gemaakt omdat in dit gebied specifieke activiteiten plaatsvinden zoals zwemmen en watersport.

Waarom een nieuwe verordening

De verordening uit 2011 was niet meer actueel omdat het gebruik van het plassengebied na het einde van de zandwinning en het aflopen van de erfpachtovereenkomst met de crossverenigingen (april 2019) deels is veranderd. Er is daarom in 2019, samen met betrokkenen, een nieuwe toekomstvisie voor het gebied gemaakt. In deze toekomstvisie staan mogelijke en gewenste ontwikkelingen beschreven. De nieuwe visie op het gebied is mede aanleiding voor het opstellen van een nieuwe verordening.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen

In de nieuwe verordening zijn kaders gegeven voor  het houden van evenementen. Daarnaast staat beschreven wat wel en niet mogelijk is als het gaat om recreatie op het water. Ook voor het gebruik van het strand staan concretere en meer specifieke zaken beschreven.

Inzien

De hele verordening is te zien op de website van www.officielebekendmakingen.nl.

]]> 2020-07-08T11:57:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-verordening-de-kuilen
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Antoine Walraven]]> Jeugdlintje voor Noah Peeters

Vorige week donderdag (20juli 2020) mocht ik het jeugdlintje uitreiken. Het jeugdlintje is een onderscheiding van de jeugdgemeenteraad voor kinderen uit onze gemeente die iets bijzonders hebben gedaan. Normaalgesproken reiken we dit lintje altijd uit op Koningsdag maar door het coronavirus hebben we dit mooie moment verplaatst naar de vergadering van de jeugdgemeenteraad. De onderscheiding ging dit keer naar de twaalfjarige kanjer Noah Peeters uit Mill. Hij reageerde  erg verrast en trots. Noah werd aangemeld door Corrie Janssen omdat hij iedere twee weken haar scootmobiel en die van haar zoon schoonmaakt. Zij is hem hier heel dankbaar voor. Terecht zei zij: “Ik vind het heel bijzonder dat een jongen van twaalf jaar dit voor mij doet. Hij staat voor mij en voor anderen klaar. Een voorbeeld!” Dat kan ik alleen maar beamen. Noah is een echte topper en heeft het jeugdlintje meer dan verdiend.

Afscheid leden jeugdgemeenteraad

Tijdens de vergadering van de jeugdgemeenteraad namen we ook afscheid van de jeugdraadsleden die dit jaar in groep 8 zaten. De groep kan terugkijken op een leerzame tijd waarin ze met elkaar mooie dingen hebben bereikt voor onze gemeente. Bedankt Amber, Bente, Kanye, Esmee en Koen voor jullie inzet en veel succes in de toekomst!

Koninklijke Onderscheidingen vieren

Ook het uitreiken van de Koninklijke Onderscheidingen verliep dit jaar door corona ‘anders dan anders’. Tijdens de gebruikelijke lintjesregen op 24 april 2020 heb ik maar liefst negen inwoners mogen verrassen met de boodschap dat zij een Koninklijke Onderscheiding verdienen. Via de telefoon vertelde ik hen destijds dit heuglijke nieuws maar we konden niet naar hen toe om dit feestelijk met hen te vieren. Dat gaan we daarom alsnog doen en wel op vrijdag 3 juli 2020. Deze dag is door het Rijk uitgeroepen tot alternatieve dag van de lintjesregen. Door de recente versoepelingen is het weer mogelijk om de gedecoreerden (met een kleine groep familieleden) alsnog uit te nodigen en onze grote waardering ‘live’ naar hen uit te spreken. De versierselen echt opspelden kan volgens de richtlijnen helaas nog niet maar ik kijk wel uit naar de overhandiging van de onderscheiding en feestelijke ontmoeting met dit prachtige gezelschap van drie Ridders en zes Leden in de orde van Oranje-Nassau. Suzanne Duffels, Guus Fonteijn, Carel van Genugten, Marcel Erkelens, Wabe Braam, Gertie Gerrits-Arts, Wilmien Heijs, Truus Vincentia Olçay-Thijssen en Bets van de Vorle-van Lith, ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd!

Herindeling Land van Cuijk

Woensdag 24 juni 2020 was weer een belangrijke mijlpaal in het herindelingsproces van onze gemeente. Tijdens een speciale raadsvergadering hebben onze gemeenteraad en de gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis volmondig ingestemd met het herindelingsadvies ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’.  Nu het herindelingsadvies is vastgesteld wordt het doorgestuurd naar de Provincie. Het college van gedeputeerden stuurt het advies, voorzien van hun eigen zienswijze, vervolgens door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister toetst het advies en zet het om in een voorstel voor een herindelingswet. Deze wet wordt dan vervolgens voorgelegd aan de Raad van State en de Tweede Kamer.

Na de mijlpaal van 24 juni 2020 zijn er dus nog een paar stappen te gaan in het officiële herindelingsproces, maar dat is niet meer aan ons. Wij kunnen ons nu volledig richten op het bouwen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Ook u wordt hier natuurlijk bij betrokken. We kijken er naar uit om samen met u onze mooie nieuwe gemeente vorm te gaan geven.

Burgemeester Antoine Walraven

]]> 2020-07-06T14:35:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/15119-collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Dus we blijven u informeren over ondersteuningsmogelijkheden.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-07-03T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
<![CDATA[Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)]]> Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen. De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Meer informatie.

]]> 2020-07-03T09:05:03 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Tegemoetkoming.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/tegemoetkoming-vaste-lasten-(tvl)
<![CDATA[Corona International Rebuild Program]]> Als alternatief voor het snijden in kosten en het wachten op een aantrekkende markt introduceert de BOM samen met Trade & Innovate NL en partners het Corona International Rebuild Program. Dit landelijke programma helpt nieuwe kansen te ontdekken voor het verhogen of terugwinnen van omzet in buitenlandse markten. Meer informatie.

]]> 2020-07-03T09:03:11 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Corona international;.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/corona-international-rebuild-program
<![CDATA[Corona-waarschuwings- App]]> In Duitsland is de Corona-Warn-app van start gegaan. De verwachting is dat Nederland en België ook snel met een app zullen komen. De vraag of zulke apps in de toekomst ook in de buurlanden gedownload kunnen worden, staat nog open. Meer informatie

]]> 2020-07-03T09:00:48 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Corona waarschuwingsapp.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/corona-waarschuwings-app
<![CDATA[Verbrede HER+-subsidie vanaf 1 september open]]> Vanaf 1 september 2020 verandert de subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) in de bredere Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen. Het doel is dat ze leiden tot CO2-reductie in 2030. Meer informatie

]]> 2020-07-03T08:59:28 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/Verbrede HER.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/verbrede-her-subsidie-vanaf-1-september-open
<![CDATA[ENZuid wil bijdragen aan klimaatdoelen]]> ENZuid (Economisch Netwerk Zuid-Nederland) wil met concrete initiatieven aan de slag om de klimaatdoelen te halen. De deelnemers van ENZuid, waaronder AgriFood Capital, pleiten voor grootschalige toepassing van hernieuwbare grondstoffen en elektrificatie van de procesindustrie. Meer informatie

]]> 2020-07-03T08:57:36 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/6 juli/ENZuid.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/enzuid-wil-bijdragen-aan-klimaatdoelen
<![CDATA[Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen]]> Beste Brabanders,

Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli 2020 Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

]]> 2020-06-25T08:58:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezamenlijk-statement-veiligheidsregio-over-nieuwe-ontwikkelingen
<![CDATA[Gezocht: 24uurs-belevingen]]> De onlangs aangekondigde campagne ‘Land van Cuijk, hét geheim van Noord-Oost Brabant’ wordt op dit moment verder uitgewerkt. Onderdeel van de campagne is dat we een aantal ‘24 uurs-belevingen’ gaan aanbieden.

De arrangementen, met overnachting bij een accommodatie in het Land van Cuijk, willen we ook via VisitBrabant in de etalage gaan zetten. Voorwaarde voor de ’24 uurs-belevingen’ is dat het bijzondere combinaties van activiteiten zijn, bij voorkeur op plekken die nét even anders zijn en liefst met een verhaal dat bezoekers van buiten onze regio aanspreekt.

In de afgelopen weken hebben we al een aantal goede suggesties ontvangen. Heb jij ook een idee hoe jouw bedrijf, bezienswaardigheid of accommodatie een rol kan spelen in een ’24 uurs-beleving’, laat het dan weten via info@rbtlandvancuijk.nl

]]> 2020-06-17T17:35:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/LvC RBvT.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/gezocht-24uurs-belevingen
<![CDATA[Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) op 12 juni 2020]]> Sinds de openstelling van de TOGS (27 maart 2020) zijn er tot en met 9 juni 2020 circa 200.000 ondernemers geholpen en is er circa € 790 miljoen uitgekeerd. Ondernemers kunnen de regeling nog tot en met vrijdag 26 juni 2020 aanvragen

]]> 2020-06-17T17:32:30 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/stand-van-zaken-tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-covid-19-(togs)-op-12-juni-2020
<![CDATA[Financiële regelingen Leren en Werken voor Werkgevers]]> Welke financiële mogelijkheden hebt u als erkend leerbedrijf om stages (bol) en leerbanen (bbl) te behouden? We brengen de mogelijkheden waarbij SBB is betrokken graag onder uw aandacht.

Vraag een voorschot op de subsidie Praktijkleren Vanaf de vierde week van mei kunt u een voorschot aanvragen op de subsidie Praktijkleren. Daarmee komt het kabinet bedrijven tegemoet voor al gemaakte kosten. Ook bevordert het dat leerbanen in het mbo blijven bestaan. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:31:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Financiele regeling.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/financiele-regelingen-leren-en-werken-voor-werkgevers
<![CDATA[Ondersteuning voor start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant]]> Heb je een bedrijf dat vóór de corona-crisis gezond was en wil je je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heb je behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons ondersteuningsprogramma je helpen om je businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:28:50 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Ondersteuning sartups.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ondersteuning-voor-start-ups,-scale-ups-en-mkb-bedrijven-in-noordoost-brabant
<![CDATA[Zzp’er en de corona crisis]]> Ben jij zzp’er en wil jij meer informatie over bijvoorbeeld werk, e-learning, netwerken en het vergroten van jouw kennis en vaardigheden? Onze gemeente werkt samen in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.

Voor zelfstandig  professionals zijn er belangrijke regionale en provinciale initiatieven die jou en jouw onderneming ondersteunen in deze bijzondere periode.

Ga naar www.zzpnobboost.nl. Dit is hét platform voor alle zelfstandig professionals in onze regio.

]]> 2020-06-17T17:27:35 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/ZZP Boost.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/zzp-er-en-de-corona-crisis
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Ook in de gemeente Mill en Sint Hubert merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de wegen naar en van de gemeente Mill en Sint Hubert is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

Uiteraard gaan de reguliere zaken ook gewoon door. We merken dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook zijn we als gemeente bezig om de pijlers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk op te bouwen. Uiteraard wordt u daar als ondernemer ook bij betrokken, want onze dienstverlening houden wij graag hoog in het vaandel. Volgt u de laatste ontwikkelingen in de lokale media en laat u horen, want gemeente Land van Cuijk wordt ook uw gemeente.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-17T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
<![CDATA[Op weg naar een Regio Deal Noordoost Brabant]]> Februari van dit jaar, maakte het Rijk bekend 10 miljoen euro te gaan investeren in de brede welvaart in Noordoost-Brabant via een Regio Deal. Sindsdien werken AgriFood Capital, Regio Noordoost Brabant, Noordoost Brabant Werkt, OndernemersLift+, Provincie Noord-Brabant en het Rijk samen aan het sluiten van deze regiodeal.

Ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners zetten hiermee samen de schouders onder het verbeteren van de leefbaarheid en welvaart van onze regio. Vóór 22 juni 2020 moeten regio, provincie en rijk het met elkaar eens zijn over de aanpak en de uitvoering van de deal.

Als alles goed is, zet minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten nog vóór het zomerreces haar handtekening onder de Regio Deal. Daarna kunnen alle partners met elkaar aan de slag! Meer achtergrondinformatie over de Regio Deal Noordoost Brabant is te lezen in de speciale editie op Regio Noordoost Brabant.nl.

]]> 2020-06-17T17:23:57 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Regio NOB.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/op-weg-naar-een-regio-deal-noordoost-brabant
<![CDATA[Dag van de duurzame verpakking op 22 juni]]> HAS Hogeschool en gemeente Oss organiseren op 22 juni 2020 de Dag van de Duurzame verpakking. Onze verpakkingsproducenten zijn als geen ander op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

De meeste ondernemers in de verschillende ketenschakels hebben te maken met verpakkingen en stellen ieder hieraan eigen eisen. Bijvoorbeeld houdbaarheid, opslag in of buiten koeling, transport, aanvoer grondstoffen, verkoop, beleving, afhalen en bezorgen, catering.

Dit event is een startpunt voor een innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen, dat de komende drie jaar samen met HAS Hogeschool wordt uitgevoerd. Meer informatie.

]]> 2020-06-17T17:20:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/22 juni/Dag van duurzaamheid.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/dag-van-de-duurzame-verpakking-op-22-juni
<![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

Hulpvorm

Vorm van contact

ANBO hulplijn

De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

0348-466666

Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

www.kro-ncrv.nl/corona

Corona Loket

Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

 

020-2444888

Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

088-5054331

Jongeren Appke

Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

06-20260829

Mooiland Kletslijn

Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

kcc@mooiland.nl

Online dorpsplatform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samenmillensinthubert.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

www.samenmillensinthubert.nl

Rode Kruis hulplijn

De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

070-4455888

Sociom Maatschappelijk werk

Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
telefoonnummer .

 0485-700500

Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en soms creatief opgepakt. Zoals we binnen de gemeente gewend zijn.

We zien dat u niet bij de pakken blijft neerzitten en er flink de schouders onder zet om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Vooral het gezamenlijk initiatief van de Horeca met hun Zomerterras in het Aldendrielpark is daarbij het vermelden waard en een knap staaltje Ontdek Mill! Chapeau!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-06-03T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-2)

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten verloren. Daarom heeft de regering de afgelopen periode ondernemers financieel ondersteunt, zodat zij na de Coronacrisis hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling, genaamd Tozo-1, kon tot 1 juni 2020 aangevraagd worden.

Voor veel ondernemers zijn de gevolgen van de coronacrisis na 3 maanden nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat er weer voldoende opdrachten of bestellingen zijn, of dat een ondernemer zijn bedrijf of beroep weer op een normale manier kan uitoefenen. Daardoor is er niet voldoende geld om alle maandelijkse kosten te betalen. Daarom heeft de regering ervoor gekozen om de regeling met vier maanden te verlengen onder de naam Tozo-2. De regeling geldt tot uiterlijk 30 september 2020.

Let op:

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Als u vragen heeft dan kunt u ze ons stellen. Daarvoor kunt u mailen naar vragentozo@cgm.nl.

]]> 2020-06-03T16:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-tozo
<![CDATA[Nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten aangekondigd]]> Half juni 2020 gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf.

De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

TVL is voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

]]> 2020-06-03T15:15:30 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/nieuwe-regeling-voor-tegemoetkoming-in-vaste-lasten-aangekondigd
<![CDATA[Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)]]> Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:13:39 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Rijksdienst vON.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/kleine-kredieten-corona-garantieregeling-(kkc)
<![CDATA[Kabinet stelt 150 miljoen extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening]]> Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen om ondernemers en bedrijven financieel te ondersteunen. Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Eerder werd €100 miljoen toegekend en dat bedrag wordt nu aangevuld met 150 miljoen. Meer informatie

]]> 2020-06-03T15:09:57 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Ovebruggingslening.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/kabinet-stelt-150-miljoen-extra-beschikbaar-voor-corona-overbruggingslening
<![CDATA[Ondernemers en belastingverdrag Nederland - Duitsland]]> In aanvulling in aanvulling op het belastingverdrag hebben Nederland en Duitsland een overeenstemming bereikt over de belastbaarheid van home-office dagen als gevolg van de corona-maatregelen. Naar aanleiding daarvan ontstond de vraag of ook voor ondernemers (ZZPers) een dergelijke afwijkende regeling mogelijk is of in de planning staat.

Hierop hebben we het volgende antwoord ontvangen:

De overeenkomst met Duitsland ziet op de toepassing van artikel 14 van het belastingverdrag. Dit artikel verdeelt heffingsrechten over “inkomsten uit dienstbetrekking” (i.e. in loondienst).

ZZP’ers verkeren in principe in een andere situatie dan werknemers en vallen niet onder artikel 14 van het belastingverdrag. De overeenkomst geldt derhalve niet voor ZZP’ers en er wordt op dit moment ook niet overlegd over het uitbreiden van de overeenkomst naar ZZP’ers. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:08:02 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Ondernemers Euregio.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ondernemers-en-belastingverdrag-nederland-duitsland
<![CDATA[Corona stopt criminelen niet]]> Je kunt maar een keer nee zeggen” is de titel van de campagne om aandacht te vragen voor criminaliteit in het buitengebied en in de horeca. Met name horeca bedrijven en bedrijven in het buitengebied hebben moeite om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Het is daarom nu extra belangrijk dat inwoners en bezoekers van het buitengebied zich bewust zijn van signalen en risico’s van ondermijnende criminaliteit. Meer informatie

]]> 2020-06-03T15:06:14 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Corona stopt criminelen niet.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/corona-stopt-criminelen-niet
<![CDATA[Dag van de duurzame verpakking op 22 juni 2020]]> HAS Hogeschool en gemeente Oss organiseren op 22 juni 2020 de Dag van de Duurzame verpakking. Onze verpakkingsproducenten zijn als geen ander op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De meeste ondernemers in de verschillende ketenschakels hebben te maken met verpakkingen en stellen ieder hieraan eigen eisen. Bijvoorbeeld houdbaarheid, opslag in of buiten koeling, transport, aanvoer grondstoffen, verkoop, beleving, afhalen en bezorgen, catering. Dit event is een startpunt voor een innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen, dat de komende drie jaar samen met HAS Hogeschool wordt uitgevoerd. Meer informatie.

]]> 2020-06-03T15:00:42 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/8 juni/Duurzamer verpakking.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/dag-van-de-duurzame-verpakking-op-22-juni-2020
<![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-05-28T08:55:20 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
<![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Ongevraagd contact

Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

Investeerders

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

verdachte situaties

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

Infografic

Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.gemeente-mill.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
<![CDATA[Horeca en terrassen]]> Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming van het kabinet hierover, is de verwachting dat per 1 juni 2020 restaurants en cafés weer open mogen en de terrassen weer zijn toegestaan (met een maximum van 30 aanwezige personen). Beide met inachtneming van de 1,5 meter afstand, zoals de landelijke richtlijnen op dit moment aangeven. Wij kunnen ons voorstellen dat u om deze reden kijkt naar de mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van een terras. Wij denken hierin graag met u mee.

Kijk voor meer info op de pagina Ondernemers en zzp'ers.

]]> 2020-05-13T09:33:17 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/horeca-en-terrassen
<![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
<![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2020-05-06T12:54:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

Bekijk hier de noodverordening (PDF).

]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
<![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
<![CDATA[Coronaonderzoek]]> Wat kunnen wij als gemeente beter of anders doen in onze communicatie over corona om beter in uw (informatie)behoeften te voorzien?   

We stellen het zeer op prijs als u uw mening wilt delen via onderstaande vragenlijst.

Bij voorbaat hartelijk dank!

]]> 2020-04-21T15:26:29 https://www.gemeente-mill.nl/onderzoek-1
<![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

]]> 2020-04-10T09:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Mill en Sint Hubert. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Mill en Sint Hubert honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert

Door het coronavirus is ook in gemeente Mill en Sint Hubert het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-coronacrisis/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-coronacrisis-20-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar. Ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Mill zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook proberen wij zo goed mogelijk met alle ondernemers en alle actieve ondernemerscollectieven in contact te blijven. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom. Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
<![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samenmillensinthubert.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Concept verordening De Kuilen 2020]]> Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert maken bekend dat de Verordening De Kuilen 2020 in voorbereiding is. Het betreft een update van de Verordening De Kuilen 2011.

Aanleiding is de vaststelling van de Gebiedsvisie De Kuilen. In deze visie staan de ambities voor de toekomst van het gebied. Deze zullen het komende jaar verder worden uitgewerkt in een bestemmingsplan/omgevingsplan.

Verordening De Kuilen 2020

De Verordening werkt aanvullend op de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ten opzichte van de Verordening De Kuilen 2011 zijn enkele begrippen en artikelen bijgewerkt en is hoofdstuk 3 Evenementen toegevoegd. Op de kaart zijn de recreatieplas, het strandbad, de zone waar kan worden gevist en het zoekgebied voor evenementen aangegeven. Naar verwachting zal de concept verordening in juni 2020 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Stukken inzien

In verband met de Coronamaatregelen wordt er geen informatiebijeenkomst georganiseerd. Om u toch goed te informeren publiceren wij onder bijlagen alle stukken. Bekijk onder bijlagen de verordening en de bijbehorende stukken als PDF.

Vragen en reacties

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij het graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met mw. A. Hozee van afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid via het algemene telefoonnummer 0485-460300. Een eventuele reactie kunt u tot 17 april 2020 sturen aan Gemeente Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360 AA Grave of per mail aan anneke.hozee@cgm.nl.

Bijlagen

]]> 2020-03-25T10:28:59 https://www.gemeente-mill.nl/concept-de-kuilen
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14424
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

Infografic met aangescherpte corona maatregelen

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Een kaartje of telefoontje van de burgemeester]]> In 2017 is burgemeester Walravengestart met het initiatief: “Een rondje van de burgemeester”. Hij heeft de afgelopen jaren vele inwoners, verenigingen en ondernemers bezocht om te horen wat er leeft en speelt in onze gemeente. De gastheer/vrouw zorgde voor de koffie en de burgemeester voor het gebak. Gisteravond werd er een nieuwe maatregel aangekondigd om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor bezoekers voorlopig worden gesloten. Een maatregel met grote impact voor bewoners en hun naasten. Omdat ook de burgemeester geen bezoeken meer kan afleggen, wil hij graag in contact blijven met deze bewoners. Dit door ze telefonisch te benaderen of door een kaartje te sturen.

Om die reden is zijn nieuwe initiatief geboren: “Een kaartje of telefoontje van de burgemeester”. We moeten er samen voor zorgen dat ouderen niet in een sociaal isolement komen. Laten we de verbinding blijven zoeken! Als je iemand in onze gemeente kent die het leuk vindt om door burgemeester Walraven gebeld te worden of een kaartje te ontvangen laat het hem weten. Stuur de naam en de contactgegevens van betrokkene en de burgemeester zorgt voor de opvolging.

Graag per e-mail: burgemeester@gemeente-mill.nl

Blijf in woord en daad met elkaar verbonden. We hebben elkaar in deze tijd hard nodig!

]]> 2020-03-20T10:51:33 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/een-kaartje-of-telefoontje-van-de-burgemeester
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Infografic met coronamaatregelen

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14368
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Mill en Sint Hubert]]> De gemeente Mill en Sint Hubert probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-mill-en-sint-hubert
<![CDATA[Bericht burgemeester Walraven: "Ik leef met u mee"]]> Beste inwoners,

De wereldwijde coronacrisis heeft inmiddels ook onze gemeente in haar greep. Gisteren heb ik u gemeld dat er in onze gemeente een corona-besmetting is geconstateerd. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis in Uden ligt. Via haar partner heb ik haar van harte beterschap gewenst. Inmiddels is door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen onze samenleving voor een groot deel tot stilstand gekomen. Velen onder u zullen daar last van hebben of zelfs pijn van ondervinden. Horeca-ondernemers moeten hun zaak sluiten, ouderen kunnen geen bezoek meer ontvangen van hun (klein)kinderen, reizen en uitstapjes worden geannuleerd, dat gezellige feest waarop u zich zo had verheugd gaat niet door, scholen en de kinderopvang zijn gesloten etc. Afgelopen dagen heb ik meerdere bewoners en ondernemers gesproken die vragen hebben of zich zorgen maken. Natuurlijk bestaat hiervoor alle begrip.

Degenen die direct met het coronavirus worden geconfronteerd wacht misschien ziekte of zelfs een ziekenhuisopname. Iedereen krijgt in meerdere of mindere mate met deze crisis te maken nog los van het feit dat er heel veel inwoners zijn die zich gewoon zorgen maken en daarom niet lekker in hun vel zitten. Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisis op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met de Rijksoverheid, de GGD, de Veiligheidsregio en het RIVM en met talloze anderen die zich volop inspannen om de situatie het hoofd te bieden. De gemeentelijke dienstverlening houden we zo veel mogelijk op peil. Echter, ik vraag uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw vraag of verzoek. Veel van onze ambtenaren dragen nu hun steentje bij aan de aanpak van de crisis of kunnen door de situatie niet het goede werk leveren dat u gewend bent. Wij vragen u ook om de informatievoorziening zoals die door het rijk en het RIVM wordt verstrekt nauwlettend te volgen en de adviezen en voorschriften na te leven. Hier vindt u informatie die lokaal van belang is, bijvoorbeeld afgelastingen van gemeentelijke bijeenkomsten.
Ik leef met u mee en zal doen wat in mijn vermogen ligt om deze crisis met u het hoofd te bieden. Dit gaat weer een keer voorbij. En soms komen uit crises mooie, nieuwe dingen te voorschijn, ontstaan verhelderende inzichten of kansrijke mogelijkheden. Ik hoop dat u uit die gedachte moed kunt putten.

Burgemeester Walraven

]]> 2020-03-16T13:36:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-burgemeester-walraven-ik-leef-met-u-mee
<![CDATA[Informatie over het coronavirus Testpagina]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar:

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor:

U kunt ook contact opnemen met het publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken op +312 0205 1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Klachten

Heeft u verschijnselen en bent u in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD telefoon: 0900-4636443.

]]> 2020-03-15T21:12:00 https://www.gemeente-mill.nl/14357-corona
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[Pioniers actief in Langenboom]]> Aan de Venweg in Langenboom wordt dit jaar 16 hectare aan natuur ontwikkeld. Niet door Staatsbosbeheer, niet door Brabants Landschap of Natuurmonumenten, maar door twee (oud)agrariërs met visie: dhr. Willems en dhr. van Dommelen. Met ondersteuning van de gemeente Mill en Sint Hubert, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en adviesbureau Areal wordt de kleine landbouwenclave van de familie Willems omgezet in nat hooiland. Een paradijs voor vogels, insecten en amfibieën. Met deze ontwikkeling wordt een groot natuurgebied in de Raamvallei compleet gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe ondernemen en natuur samen kunnen gaan. ‘’Pioniers’’, noemt Mary Fiers directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant de mannen. ‘’En die zien wij graag in de Verborgen Raamvallei.’’

Het project

Het project ‘natuurontwikkeling aan de Venweg’ is een samenwerking van verschillende partijen. De familie Willems en de gemeente Mill en Sint Hubert hebben grond verkocht. Meneer van Dommelen gaat deze grond pachten en inrichten met natuur. Het liefst steekt hij nog voor het groeiseizoen de schop in de grond. Over het beheer zijn de partijen nog in gesprek. Zonder ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant had dit project geen doorgang kunnen vinden.

Het initiatief van de familie Willems

Het was geen eenvoudige beslissing om te stoppen met boeren, vertellen Henk Willems en zijn vrouw Hermien. Maar ze hebben er goed over nagedacht en uiteindelijk de sprong in het diepe gewaagd. Op eigen initiatief hebben zij het overgrote deel van hun kavel aangedragen voor de bestemming ‘natuur’. “We hebben altijd melkkoeien, vleeskalveren en varkens gehad, maar ik ben nu 66 en daarmee zo goed als gepensioneerd”, legt Willems uit. “Onze jongens willen geen boer worden en de droogtegevoelige zandgrond is eigenlijk niet geschikt voor akkerbouw. Er is ook geen ruimte om het bedrijf verder uit te breiden, want we worden omringd door natuur. Om al die grond dan aan te houden… wat moeten we daarmee?” Als bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei en met zijn ervaring in natuurbeheer beantwoordde hij die vraag uiteindelijk zelf. Al kostte het, logischerwijs, tijd om zo’n besluit te maken. Willems: “Ik vind een akker vol bieten, maïs en aardappelen ook geweldig mooi. Dat is het hart dat je hebt als agrariër. Maar ik houd ook van de natuur. Bij de ANV zijn we van mening dat we op minder goede landbouwgronden natuur moeten ontwikkelen, zodat de goede gronden behouden kunnen blijven voor de landbouw. Het was moeilijk om te stoppen na zoveel jaar, maar ik zag hier een unieke kans. Ons perceel ligt aan de Langenboomse bossen, Tongelaar, de meanderende sloot van Staatsbosbeheer… en dit wordt straks één groot natuurgebied. Dat is natuurlijk fantastisch. Vanuit huis kunnen we de ontwikkelingen niet alleen op de voet volgen; we genieten straks ook volop van het uitzicht. En misschien kan ik nog wel een rol vervullen in het beheer, door bijvoorbeeld het terrein te laten begrazen. Dat weet ik nog niet, maar ik blijf er graag bij betrokken.”

De begeleiding door Areal

Gerald Willemsen, kavelruilcoördinator en eigenaar van Areal, begeleidt en overziet het proces aan de Venweg. Hij ziet heel veel casussen voorbij komen, maar zelden vallen de stukjes volgens hem zó mooi op zijn plaats. “Hier lagen geen harde opgaves zoals bij de Hooge of Lage Raam”, legt hij uit, “alleen een min of meer latente kans. Het is dat de familie Willems deze kans wilde pakken. Dat zij er geen grond voor terug wilde, scheelde ook. Maar je hebt de mensen nodig die mee willen doen, en dan moet je de instanties nog mee zien te krijgen. In de Verborgen Raamvallei pakken we dingen samen op. In verschillende schetssessies kijken we naar alle belangen en partijen en proberen vervolgens met vier, vijf, zes keer ronddraaien tot een plan te komen waar iedereen zich in kan vinden. Het is een consensusmodel en zo’n proces duurt lang. We zijn er al ruim twee jaar mee bezig. En dat met alle neuzen in dezelfde richting.” Hoewel de familie Willems de onzekerheid soms lastig vond, hebben zij het vertrouwen in een goede afloop nooit verloren. Ook van Dommelen bleef positief. Hierdoor kon landschapsontwerper Ellen Haverkate van Areal aan de slag met een inrichtingsplan. 

Het ontwerp waarin alles samenkomt

Haverkate: “Het plan dat er nu ligt hebben we samen met deskundigen van het waterschap en de provincie opgesteld. We ontdekten dat het een heel kansrijk gebied is, onder andere omdat er kwelwater omhoog komt. Hierdoor kan er bijzondere vegetatie groeien. Het stuk bestaat straks grotendeels uit vochtige hooilanden. Er worden een aantal regelbare stuwen geïnstalleerd zodat het water beter op zijn plek blijft. Een aantal sloten die nu over het perceel lopen worden, om de natuur een handje te helpen, verontdiept en verbreed met natuurvriendelijke oevers. Er komt ook een poel voor de kamsalamander en andere amfibieën.

Bij de overgang naar bos – die loopt nu heel recht - gaan we een ruigtezone maken met struiken en struweel. Dit biedt kansen voor veel vogels en insecten. We maken het gebied ook beter beleefbaar door aan te sluiten bij bestaande routes en toeristische zichtpunten. Denk hierbij aan de Mariakapel en een mooie houtwal. We hebben allerlei manieren de verbinding gezocht met de omliggende paden en natuur.

Door verschillen in grondwater krijg je ook meer microgradiënt, oftewel waarde voor de ecologie. Het grondwater komt van de zuidkant door de Langenboomse bossen, wordt daar heel schoon gefilterd en stroomt zo de Raam in. Zonder landbouw hebben we één mooie stroom van schoon grondwater. Dat vinden ecologen en hydrologen natuurlijk geweldig, vooral als je het kunt horen stromen. Het was overigens projectondersteuner Marianne Willemsen die tot slot de GOB-aanvraag heeft voorbereid en ingediend. “Ons hele kantoor was erbij betrokken”, lacht Gerald, “Begrijpelijk natuurlijk, bij zo’n mooi project.” Het plan werd goedgekeurd en de subsidie beschikt.

De inrichting of uitvoering

De man die het straks ook echt gaat dóén is Joop van Dommelen. Geen onbekende naam wanneer het aankomt op natuurontwikkeling. Eerder legde hij zijn hand al aan soortgelijke projecten, bijvoorbeeld in het Unesco Man and Biosphere-gebied de Maasheggen. Hij gaat dit jaar de inrichting nabij de Venweg verzorgen. Tot 2000 was hij koeienboer, daarna deed hij aan akkerbouw. Dit leverde naar zijn mening niet genoeg op. Zijn grond lag al tegen een bos aan. Dat vond hij niet alleen mooi; het gaf hem inspiratie. Nu zoekt hij naar gronden om in te investeren, samen met Gerald Willemsen en Rob Christiaans van provincie Noord-Brabant. Op de vraag wat een project een succes maakt zegt hij: “Het is een kwestie van de volhouder wint. Dit soort projecten kan zo vijf jaar duren terwijl je het liefst direct zou starten. Het zit af en toe tegen en daar moet je tegen kunnen. Doorzettingsvermogen is dus belangrijk!” Als het even kan begint hij nog voor het groeiseizoen met de werkzaamheden. “Maar het moet wel praktisch zijn en goed gebeuren”, zegt hij, “dus het kan ook daarna.”

Hulp van de instanties

Volgens Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn er nog niet veel agrariërs die zich wagen aan natuurontwikkeling. “Natuur en landbouw kunnen heel goed samengaan, maar ergens zijn we dat vergeten of verleerd. Wij proberen die werelden weer met elkaar te verbinden en particulieren, bedrijven en organisaties te ondersteunen wanneer ze met concrete plannen komen. Gelukkig is er een groep die het aandurft om te experimenteren, de eerste te zijn. Zo ontstaan mooie initiatieven als deze en natuurlijk ook andere vormen met een verdienmodel zoals voedselbossen, natuurgraven of zonneweides. Dit project kan zo in het boekje. We nodigen iedereen die belangstelling heeft om ondernemen en natuur te combineren graag uit om contact op te nemen.”

De gemeente Mill en Sint Hubert speelde, als eigenaar van de grond, ook een belangrijke rol. Zij heeft de grond verkocht en toestemming gegeven om de bestemming te veranderen. Wethouder Jos van den Boogaart: “Wij waren blij dat deze optie op tafel kwam, want we hebben grote opgaven op het gebied van natuurontwikkeling. Met deze overeenkomst voldoen wij aan de compensatieverplichtingen van Agroproeftuin De Peel en onze gemeente wordt er weer een stukje mooier van.”

Vervolg

De betrokkenen hebben dit verhaal lang voor zich gehouden. Dat hoeft nu gelukkig niet meer, want ze hebben nogal iets te vertellen. En dit is nog maar het begin! Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de mijlpalen.

Landkaartje met ontwikkel plannen

]]> 2020-03-12T11:21:51 https://www.gemeente-mill.nl/pioniers-in-langenboom
<![CDATA[Johan Postma kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris gemeente Land van Cuijk i.o.]]> Johan Postma wordt de kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. heeft besloten hem per 1 april 2020 te benoemen. Momenteel is Johan Postma directeur van Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Als kwartiermaker wordt Johan Postma eindverantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 januari 2022 en gaat hij leiding geven aan het projectbureau en de projectorganisatie. Daarnaast is hij algeheel projectleider voor de herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Naast kwartiermaker wordt Johan Postma beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o.

Werkervaring

Johan Postma heeft in eerdere functies in  Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden en als kwartiermaker veiligheidsregio’s bij de Landelijke Meldkamer Organisatie als eindverantwoordelijk directeur veel ervaring opgedaan met het leiden van veranderingsprocessen.

Johan Postma

]]> 2020-03-09T15:35:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/johan-postma-kwartiermaker-en-beoogd-gemeentesecretaris-gemeente-land-van-cuijk-i-o
<![CDATA[Aanvraagperiode leefbaarheidsbijdrage opent 1 januari]]> Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. De bijdrage is bedoeld als steun in de rug; goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

I Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

II Een gezonde geest in een gezond lichaam

III Hoe mooi is onze gemeente

IV Wij helpen elkaar

Aanvragen

Heeft u een goed idee dat past binnen de bovenstaande thema’s en dat volgens u een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw dorp? Dan kunt u vanaf 1 januari hier het aanvraagformulier invullen. Via een stappenplan wordt u door de aanvraag geleid.

Heeft u een vraag? Bel dan gerust met 0485-460300.

]]> 2019-12-16T15:02:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvraagperiode-leefbaarheidsbijdrage-opent-1-januari