<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar

Verkoudheidsklachten

]]> 2020-05-19T15:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona
<![CDATA[Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg]]>

Weer naar school

De basisscholen zijn weer open, de kinderen mogen weer naar school. Natuurlijk blijft ook bij deze versoepeling belangrijk dat we de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus goed blijven volgen.

Route

Daarom is er op de route naar de scholen een geheugensteuntje aangebracht op het wegdek. Zodat het ‘anderhalve meter afstand houden’ ook op de route naar school en het schoolplein niet wordt vergeten

Hulp

De kinderen hielpen een handje door de juiste plek voor het spuitwerk aan te wijzen en goed op te letten of het werk door de mannen van de gemeente wel netjes werd gedaan ;).

Alleen samen krijgen we corona onder controle

 

]]> 2020-05-19T11:53:19 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/houd-1,5-meter-afstand,-ook-onderweg
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Antoine Walraven]]> Dorpskracht

Vaak noem ik in mijn columns de dorpskracht die zo kenmerkend is voor onze gemeente. Deze kracht van de dorpen wordt vooral bepaald door de tomeloze inzet van vele inwoners die vrijwillig hun handen uit de mouwen steken voor het verenigingsleven of hun bijdrage leveren aan evenementen en initiatieven in onze gemeente. Dorpskracht is voor mij dan ook de optelsom van creativiteit, ondernemerschap, werkkracht en betrokkenheid van onze inwoners.

Verdrietig genoeg hebben we de afgelopen week afscheid moeten nemen van twee bijzondere inwoners. Beiden droegen op fantastische wijze een grote steen bij aan die dorpskracht. Zonder iemand te kort te willen doen, want er zijn in onze gemeente natuurlijk vele fantastische mensen, wil ik in mijn column van deze week aandacht aan hen besteden. Als ode aan hun dorpskracht. Als ode aan de Dorpskracht.

Wim van Schayik

Op 6 mei 2020 overleed Wim van Schayik. Wim was op een bijzondere manier aan zijn dorp Langenboom verbonden. Hij was jarenlang de smid en zorgde met zijn handel in landbouwmachines dat zijn Langenboomse bedrijf in Nederland, maar zelfs ook daar buiten, bekend was. Regelmatig liet hij het dorp meevieren in het succes door zijn steun aan de vele verenigingen en initiatieven. Nadat zoon Frans het bedrijf overnam, stortte Wim zich op zijn grote verzameling van oude gereedschappen, machines en tractoren. Een passie die uitgroeide tot het museum voor Nostalgie en Techniek. Een uniek museum voor het dorp, waar zijn naam en verzamelingen nog lang zullen voortbestaan. Zelf bewaar ik mooie herinneringen aan die keer dat wij als college met de Commissaris van de Koning, de heer van de Donk, een bezoek aan het museum brachten. Trots liet Wim zijn verzameling aan ons zien en hij raakte niet uitgesproken. We brachten zelfs de lunch in het museum door zodat we de tijd optimaal konden benutten en zoveel mogelijk van de bijzondere verzameling en de gepassioneerde verhalen van Wim mee konden krijgen.

Benny Boffen

Op 17 mei 2020 is Benny Boffen ons helaas ontvallen. Ook in Benny moeten we een indrukwekkende verhalenverteller en gepassioneerde kenner van de geschiedenis van onze gemeente missen. Benny was erg betrokken bij onze gemeenschap. Vanuit verschillende besturen, organisaties en verenigingen kwam ik, of kwamen wij als gemeente, hem tegen. Zoals de heemkundekring Myllesheem, Stichting Sporen van de Oorlog, het comité 4 en 5 mei en de Lokale Omroep Mill. Vanuit welke rol je hem ook ontmoette, altijd wist Benny zijn publiek mee te nemen in een van de vele bijzondere verhalen over de historie van onze gemeente. Sommige anekdotes had hij vast en zeker al heel vaak verteld, maar dat was nooit aan zijn passie en enthousiasme te merken. Toen Reinout Oerlemans zijn geboortehuis Kasteel Aldendriel in Mill bezocht, gaf Benny ons een rondleiding. Een onvergetelijk bezoek waarbij we, dankzij zijn verhalen, veel over de bijzondere historie van het kasteel hebben geleerd.

Bedankt

Wim en Benny, bedankt voor jullie bijdragen aan onze gemeenschap, bedankt voor jullie dorpskracht. We gaan jullie missen!

Burgemeester Antoine Walraven

]]> 2020-05-19T10:00:12 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[Uitnodiging voor alle sportverenigingen en cultuuraanbieders]]>

Sjors Sportief en Sjors Creatief schooljaar 2020-2021

Ook aankomend schooljaar zal het naschoolse activiteitenprogramma Sjors Sportief & Sjors Creatief voortgezet worden.

Doel van het project

Met Sjors Sportief & Sjors Creatief maken basisschoolleerlingen op een laagdrempelige manier kennis met het sport- en cultuuraanbod in hun omgeving. Ze ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. En misschien worden ze daarna wel lid van uw vereniging? Sjors Sportief & Sjors Creatief wordt uitgevoerd door Stichting Doejemee in opdracht van gemeente Mill & Sint Hubert. Samen vinden wij het belangrijk dat kinderen de weg naar lokale sportverenigingen en cultuuraanbieders weten te vinden, dat ze hun creatieve en sportieve talenten kunnen ontdekken en elkaar daarbij kunnen ontmoeten.

Sjorsboekje

Het Sjorsboekje met daarin alle activiteiten van de sportverenigingen en cultuuraanbieders wordt uitgedeeld aan alle basisschoolleerlingen in de gemeente en is zodoende een gratis podium voor sport- en cultuuraanbieders in de regio.

Meld uw activiteiten ook aan

U kunt uw sport- en cultuuractiviteiten aanmelden tot 21 juni 2020 via www.doejemee.nu. Uw activiteiten worden geplaatst in een prachtig, kleurrijk en kindvriendelijk boekje. Dit Sjorsboekje wordt eind augustus aan alle basisschoolleerlingen in de gemeente uitgedeeld. Kinderen uit het basisonderwijs kunnen hieruit dan allerlei – veelal gratis – activiteiten kiezen die ze leuk vinden om te doen. Een goede promotie voor verenigingen en lokale aanbieders! Meld uw activiteit vanaf vandaag aan via  www.doejemee.nu. Het invoeren van activiteiten kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Evelien Frederix via Evelien@doejemee.nu.

]]> 2020-05-18T14:55:37 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitnodiging-voor-alle-sportverenigingen-en-cultuuraanbieders
<![CDATA[Ook Evert draagt bij aan duurzaamheid]]>

Ook binnen ons netwerk hebben we het steeds vaker over groene mogelijkheden. Het is goed dat we er met z’n allen prioriteit aan geven. Mijn advies: het kan op veel manieren en lijkt ingewikkeld, maar dat valt wel mee. Begin gewoon! Daarom is het goed dat er een platform is zoals Brabant Woont Slim. Laat je informeren door onafhankelijke deskundigen en kom in actie!’’

Aan de slag

Via Brabantwoontslim.nl kun je direct een energiecheck doen om te kijken hoeveel jij kunt besparen. Ook kun je op het platform terecht voor informatie en persoonlijk advies.

Over Brabant Woont Slim

De energieke gids die jou, mij en iedereen in Noordoost-Brabant begeleidt bij de juiste stappen om comfortabeler, economischer en groener te wonen. In de hele regio werken energiecoöperaties, bedrijven en gemeenten onder Brabant Woont Slim samen. Stap voor stap ondersteunen de experts van Brabant Woont Slim jou in het verduurzamen van je woning. 

www.brabantwoontslim.nl jouw gids in groener wonen

]]> 2020-05-18T13:26:05 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ook-evert-draagt-bij-aan-duurzaamheid
<![CDATA[Meer ondersteuning voor mantelzorgers]]> Vaststelling nieuwe beleidsnota Mantelzorgbeleid in het Land van Cuijk

Er komt meer ondersteuning voor mensen die intensief voor hun zieke partner, kind of andere naaste zorgen; de zogenaamde mantelzorgers. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben hiervoor nieuw beleid gemaakt, samen met onder andere mantelzorgers, mensen die mantelzorg ontvangen en zorgorganisaties. Alle gemeenteraden van de gemeenten in het Land van Cuijk hebben de ‘Nota Mantelzorg Land van Cuijk Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis 2020-2023’ onlangs vastgesteld.

Helpen helpen

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun sociale netwerk. Reden hiervoor zijn veranderingen in de zorgsector, de toenemende vergrijzing en de wens om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. De rol van informele zorgverleners, zoals mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, wordt hierdoor steeds belangrijker, complexer en intensiever. Het doel van het nieuwe mantelzorgbeleid van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is om (jonge) mantelzorgers en hun zorgvragers beter te kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat professionele (zorg)organisaties de mantelzorgers in het Land van Cuijk beter gaan herkennen en waar nodig gaan ondersteunen.

Zes thema’s

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met mantelzorgers en met organisaties gericht op zorgontvangers, vrijwilligers en respijtzorg. De uitvoering van de actiepunten wordt een samenspel van gemeenten, betrokken professionele en informele organisaties en is gebaseerd op zes thema’s:

Deze thema’s zijn tevens de basis voor het landelijke kennisuitwisselingsproject ‘In voor Mantelzorg Thuis’, waarvoor de beleidsnota Land van Cuijk is geselecteerd. Via dit project worden de gemeenten gedurende twee jaar begeleid en ondersteund bij de uitvoering van de actiepunten uit de mantelzorgnota.

Actiepunten

Voorbeelden van actiepunten uit het nieuwe mantelzorgbeleid zijn de realisatie van een Vrijwilligersacademie en een Bureau voor mantelzorgers en vrijwilligers in het Land van Cuijk. Beide initiatieven ondersteunen de mantelzorger, de informele zorgverlener of de zorgprofessional. Dit gebeurt door kennisuitwisseling of door ontlasting van de mantelzorger, zodat hij of zij uiteindelijk de zorgtaak beter kan vervullen of beter kan volhouden.

]]> 2020-05-18T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/meer-ondersteuning-voor-mantelzorgers
<![CDATA[Help het BHIC bij het opzetten van de coronacollectie van Brabant]]> Persoonlijke kattebelletjes, foto’s, filmpjes, brieven, briefkaarten, posters en tekeningen

Geschiedenis schrijven

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch roept mensen op materiaal aan te leveren dat een beeld geeft van de coronacrisis in onze provincie. Het coronavirus heeft op dit moment zo veel invloed op onze samenleving, dat we ons dit nog lang zullen herinneren. Wij willen graag informatie verzamelen, zodat historici over 50 of 100 jaar ook nog kunnen onderzoeken hoe wij deze crisis hebben meegemaakt en wat er gebeurde in onze samenleving. We vragen daarom aan iedereen, Brabanders, organisaties en bedrijven uit deze regio, om foto’s, filmpjes en documenten in te sturen die iets zeggen over deze tijd. Een selectie daarvan zal worden opgenomen in onze collectie.

De sluiting van horeca, scholen, musea en theaters, de stille straten en het thuiswerken en thuis les krijgen. Maar ook het niet naleven van de maatregelen enerzijds, en de sociale en creatieve initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen anderzijds. Deze pandemie is een ‘historische gebeurtenis’ van formaat, daarover bestaat weinig discussie. Daarbij wordt Oost-Brabant ook nog eens aangemerkt als het epicentrum van het coronavirus.

Wat wij precies zoeken

Het BHIC zoekt materiaal dat deze periode in onze provincie typeert: bijvoorbeeld persoonlijke documenten, foto’s, tekeningen, brieven, briefkaarten, pamfletten, digitale platforms en filmpjes van het dagelijks leven. Archivaris Miel Jacobs van het BHIC licht dat toe: “Hoe beleeft een verpleegkundige of arts in Ziekenhuis Bernhoven in Uden of bijvoorbeeld het Amphia Ziekenhuis in Breda deze uiterst moeilijke periode? Hoe ervaren ouderen het gemis van familieleden en het zwaaien op afstand? Hoe houdt een docent contact met zijn/haar leerlingen en hoe kijkt een dominee naar het vieren van een kerkdienst op afstand? Waardoor verandert het thuiswerken familierelaties? Maar ook materiaal over de invulling van bijzondere feestdagen zoals Pasen en Koningsdag of verjaardagen is van harte welkom. Alles waarvan je kunt bedenken dat het interessant is om te lezen voor historici uit latere tijden - en dat zijn juist ook de dagelijkse beslommeringen - willen we verzamelen.”   

Wat kunt u doen

Inwoners, organisaties en bedrijven uit heel Brabant kunnen materiaal per post sturen naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), onder vermelding van ‘Coronacollectie’, Postbus 81, 5211 NW ’s-Hertogenbosch. Het liefst ontvangen we het digitaal via: https://coronacollectie.bhic.nl. U vindt daar ook een formulier waarmee u gemakkelijk bestanden kunt uploaden en verzenden en informatie over het materiaal dat we zoeken en aan welke eisen het moet voldoen. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op via coronacollectie@bhic.nl.

]]> 2020-05-13T15:21:45 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/help-het-bhic-bij-het-opzetten-van-de-coronacollectie-van-brabant
<![CDATA[Wat doet uw gemeente Feiten W&I?]]> Met ruim 500 aanvragen stabiliseert inmiddels het aantal TOZO-aanvragen binnen onze gemeente. We zien dat het aantal aanvragen dat per dag binnenkomt steeds verder terugloopt. Naar verwachting zet dit zich voort nu de maatregelen langzaam verruimd worden. In tegenstelling tot de landelijke tendens ervaren we nog geen toename van aanvragen voor de bijstand  ten gevolge van de Corona crisis.

]]> 2020-05-13T14:33:12 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Logo Mill 3.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/14862-wat-doet-uw-gemeente-feiten-w-amp-amp-i
<![CDATA[Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C)]]> Heeft u krediet nodig, maar krijgt u nu moeilijk een banklening of bankgarantie? Sinds 29 april is een specifieke faciliteit beschikbaar als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:31:28 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Rijksoverheid ON.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/garantie-ondernemingsfinanciering-corona-(go-c)
<![CDATA[Extra corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven]]> Voor micro- en mkb-bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte, tussen de € 10.000 en € 50.000, maakt de overheid € 750 miljoen aan overbruggings- kredieten mogelijk. Dit gebeurt naar verwachting vanaf half mei. Financiers verstrekken de zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:30:32 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Rijksoverheid ON.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/extra-corona-overbruggingskrediet-voor-kleine-bedrijven
<![CDATA[Corona-OverbruggingsLening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers]]> Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen.  Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:29:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Corona overbruggingslening.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/corona-overbruggingslening-(col)-voor-start-ups,-scale-ups-en-innovatieve-mkb-ers
<![CDATA[NIEUW: Corona-portal voor de Euregio Rijn-Waal]]> Vanaf deze week kan iedereen die wil weten welke regels er met betrekking tot corona in Nederland en Nordrhein-Westfalen gelden, terecht op het nieuwe tweetalige corona-portal van de Euregio Rijn-Waal. Het portal is rechtstreeks te bereiken via www.eurego.org/corona-update.

]]> 2020-05-13T14:27:54 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Corona portal euregio.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/nieuw-corona-portal-voor-de-euregio-rijn-waal
<![CDATA[Regeling Economie en Innovatie per 1 mei geopend]]> MKB-ondernemers met innovatieve projecten op gebied van transitie landbouw, klimaat, energie en voeding & gezondheid kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via de Regeling Economie en Innovatie Noordoost Brabant. Regio Noordoost Brabant voert deze regeling uit namens de provincie Noord-Brabant. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:26:58 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Regeling economie en innovatie.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/regeling-economie-en-innovatie-per-1-mei-geopend
<![CDATA[26 juni 2020: Webinar Connected Transports]]> De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Tijdens ons webinar op vrijdag 26 juni 2020 zullen diverse gastsprekers en gebruikers je informeren over de huidige stand van deze slimme toepassingen in de logistiek. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:17:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Webinar connected transport.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/26-juni-2020-webinar-connected-transports
<![CDATA[Collegecolumn Wethouder Erik van Daal]]> De eerste week van de versoepeling van maatregelen zit erop. De contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten hebben weer een week kunnen werken. Dit wel binnen de ‘anderhalve meter economie’.

Weer naar school!

Ook de basisscholen hebben hun eerste week erop zitten. De kinderen mochten gelukkig weer beperkt naar school. Twee dagen les op scholen en twee dagen thuisonderwijs. Hierdoor kunnen de groepen gehalveerd worden.

Om de kinderen weer welkom te heten op school, en om aan te geven dat het echt kanjers zijn, hebben de burgemeester en ik een brief aan ze geschreven. In de brief hebben we deze toppers complimenten gegeven omdat ze het zo goed gedaan hebben thuis, maar ook gevraagd nog even vol te houden totdat alles weer normaal is. Ook hebben we in deze brief de ouders en alle andere lieve mensen rondom deze kinderen bedankt voor hun inzet in de tijd dat de kinderen thuis waren.

Sport

Niet alleen de basisscholen zijn weer begonnen, ook het sporten is weer van start gegaan. Voor kinderen tot 12 jaar geldt de ‘anderhalve meter regel’ niet. Boven de twaalf jaar wel. Met een afvaardiging vanuit de sportverenigingen hebben we al een aantal keren digitaal aan tafel gezeten om te kijken hoe we dat verder in kunnen vullen. Ook hebben we bij alle sportverenigingen geïnventariseerd of zij behoefte hebben om buiten de sportactiviteiten weer te hervatten. Ook in de openbare ruimte zijn hier mogelijkheden voor.

Je ziet mooie samenwerkingen tussen verenigingen tot stand komen. Eentje wil ik eruit lichten. De handbalverenigingen kunnen voor hun trainingen voorlopig gebruik maken van de kunstvelden van de hockeyvereniging. Ze regelen zelf hoe ze hier invulling aan geven. Een mooi voorbeeld van samenwerking en dorpskracht.

Horeca

Ook voor bijvoorbeeld de horeca is er weer enig perspectief. Maar ondanks deze verruiming kan er ook nog steeds veel niet, zolang er geen vaccin ontwikkeld is tegen dit verschrikkelijke virus. Al de mooie evenementen  in onze gemeenten kunnen voorlopig geen doorgang vinden. Dat kan nog wel enige tijd duren. Ook blijft de regering de vinger aan de pols houden. Laait het virus weer op, dan kan de verruiming die nu is aangekondigd en al van kracht is, ook zo weer terug gedraaid worden.

Dus houd de voorschriften goed in acht: 1,5 meter afstand, regelmatig je handen wassen en hoesten of niezen in je elleboog.

Houd vol, dan zijn we het snelst weer terug in onze oude, vertrouwde tijd.

Wethouder Erik van Daal

]]> 2020-05-13T12:34:28 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Horeca en terrassen]]> Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming van het kabinet hierover, is de verwachting dat per 1 juni 2020 restaurants en cafés weer open mogen en de terrassen weer zijn toegestaan (met een maximum van 30 aanwezige personen). Beide met inachtneming van de 1,5 meter afstand, zoals de landelijke richtlijnen op dit moment aangeven. Wij kunnen ons voorstellen dat u om deze reden kijkt naar de mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van een terras. Wij denken hierin graag met u mee.

Kijk voor meer info op de pagina Ondernemers en zzp'ers.

]]> 2020-05-13T09:33:17 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/horeca-en-terrassen
<![CDATA[Merendeel inwoners tevreden over coronacommunicatie gemeente]]> Naast het RIVM, de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en de GGD vervult ook de gemeente Mill en Sint Hubert een rol in de communicatie over het coronavirus, vooral als het gaat om lokale berichtgeving. De gemeente vindt het in deze tijden extra belangrijk dat inwoners en ondernemers goed geïnformeerd zijn en bij de gemeente terecht kunnen met hun vragen en zorgen. Om deze reden heeft de gemeente het onderzoeksbureau Research2Evolve opdracht gegeven een onderzoek uit te zetten onder het digitale inwonerspanel naar hoe de gemeentelijke coronacommunicatie tot op heden wordt ervaren.

Onderzoek

Een online vragenlijst is op 21 april 2020 verstuurd naar het digitale inwonerspanel van de gemeente Mill en Sint Hubert en als open link gedeeld via diverse gemeentelijke kanalen. De vragenlijst heeft opengestaan tot en met zondag 3 mei 2020. 388 respondenten hebben de online vragenlijst ingevuld. Burgemeester Walraven over het belang van het onderzoek: “De coronacrisis is een ongekende situatie, voor ons allemaal. Wij doen als gemeente ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen in deze bijzondere tijd, maar daarvoor moeten we de mensen wel kunnen bereiken, letterlijk en figuurlijk. Door te onderzoeken in hoeverre we op dit moment in de (informatie)behoeften van onze inwoners voorzien, kunnen we waar nodig bijsturen. Ik ben verheugd met de overwegend positieve resultaten van het onderzoek. We blijven uiteraard werken aan de verdere verbetering van onze communicatie.”

Resultaten overwegend positief

De resultaten van het onderzoek zijn overwegend positief. Slechts 5% van de respondenten was ontevreden over de manier waarop er door de gemeente gecommuniceerd wordt over corona. Een ruime meerderheid vindt dat de gemeente de juiste toon gebruikt in haar communicatie over corona en dat de berichtgeving relevant, nuttig, helder en duidelijk is. Maar 3% vindt dat dit niet zo is. De gemeente ziet ruimte voor verbetering in de vindbaarheid van informatie en het op tijd communiceren, al was slechts 7% van de respondenten hier ontevreden over.

Ook panellid worden

Wilt u deelnemen aan toekomstige onderzoeken van de gemeente Mill en Sint Hubert? Meld u dan aan voor het digitale inwonerspanel. Als lid van dit panel ontvangt u een paar keer per jaar via de mail een aantal vragen over uiteenlopende onderwerpen. Geef uw mening over het huidige en toekomstige beleid van de gemeente Mill en Sint Hubert en maak het verschil.

]]> 2020-05-12T16:24:41 https://www.gemeente-mill.nl/merendeel-inwoners-tevreden-over-coronacommunicatie
<![CDATA[Hoe gaat het met u?]]> Op dit moment zitten we midden in de coronacrisis en het is helaas nog niet duidelijk wanneer deze zal eindigen. Of u er nu persoonlijk door wordt geraakt of niet, indirect raakt het iedereen.

Onderzoek

Om een goed beeld te vormen van hoe het gaat met onze inwoners in deze bijzondere tijd, doen wij als gemeente mee met een onderzoek dat door adviesbureau BMC in verschillende gemeenten wordt gehouden. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we waar mogelijk beter inspelen op de behoeften van onze inwoners.

Vragenlijst

Wij willen u vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Meedoen is mogelijk van dinsdag 12 mei 2020 tot zondag 7 juni 2020. Uiteraard is uw privacy gegarandeerd; in deze vragenlijst wordt niet naar uw persoonsgegevens gevraagd.

Vragenlijst invullen

Vul hier de online vragenlijst van BMC in.

Hulp bij invullen

Indien u dat liever wenst, kunt u de vragenlijst telefonisch met een van de medewerkers van BMC invullen. U kunt de helpdesk bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur op 070-3103850.

]]> 2020-05-08T10:34:40 https://www.gemeente-mill.nl/hoegaathetmetu
<![CDATA[Collegecolumn Jos van den Boogaart]]> Wie had ooit bedacht dat een virus zo vergaande gevolgen in onze samenleving zou hebben? Dagelijks merken we er allemaal de gevolgen van en waarschijnlijk is het einde nog niet in zicht. Dit werd afgelopen week nog eens onderstreept, toen namens onze inwoners een krans werd gelegd bij het 4 mei monument. Respectvol, maar in grote stilte en zonder verdere aanwezigen. Om die reden was de toespraak van de burgemeester opgenomen en werd deze via de Lokale Omroep Mill uitgezonden. Alles is anders.

Bevrijdingsdag/kunstroute

Op 5 mei hebben we allemaal de vlag gehesen om Bevrijdingsdag te vieren, maar helaas verliep ook deze dag anders dan anders.  Andere jaren openden we op 5 mei de nieuwe kunstroute van OntdekMill, die dit jaar in het teken van Vrijheid zou staan. Dit jaar helaas geen nieuwe kunstwerken en geen bijeenkomst met alle kunstenaars om de route te openen. Overigens is de route wél met bordjes en op plattegronden aangegeven, zodat er gefietst of gewandeld kan worden. De kunstwerken ontbreken echter. Die komen volgend jaar, langs dezelfde route, alsnog.

We denken mee waar het kan

Onze horecabedrijven worden hard getroffen door de corona-richtlijnen. Veel ondernemers bedenken creatieve ideeën om toch nog enige omzet te kunnen behalen, zoals een pubquiz met bierpakketje voor thuis of afhaal/bezorg-maaltijden. Wat dit laatste betreft heeft onze burgemeester deze week een kleine verruiming van de regels mogelijk gemaakt door toestemming te geven voor het verstrekken van licht alcoholische dranken bij afhaal- en bezorgmaaltijden. Het horecabedrijf dient dan wél te beschikken over een Drank- en Horeca vergunning. Het is maar een kleine verruiming, maar waar het kan denkt de gemeente mee.

Glasvezel

In een van mijn vorige columns schreef ik over de planning voor de aanleg van glasvezel van april tot november dit jaar. Inmiddels zijn de werkzaamheden inderdaad van start gegaan. Veel inwoners hebben inmiddels een brief ontvangen van E-fiber, het bedrijf dat opdrachtgever is voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Die brief kondigt aan dat er een afspraak met u wordt gemaakt over de plek waar u in huis de aansluiting wilt hebben. Mensen die nog niet eerder een abonnement hadden afgesloten voor glasvezel, krijgen nu nogmaals de kans om alsnog aangesloten te worden.

De mensen van E-fiber zijn goed getraind om de corona-richtlijnen in acht te nemen, maar als u (vooralsnog) liever niemand aan huis wilt ontvangen, dan biedt E-fiber u ook de mogelijkheid om telefonisch (030-2251901) of per email (info@e-fiber.nl) contact te leggen, zodat E-fiber de benodigde informatie toch krijgt.

Had u twee jaar geleden al wél een abonnement afgesloten dan heeft u misschien inmiddels ook al een bericht ontvangen van de betreffende provider. Als dat nog niet het geval is dan kunt u dat binnenkort verwachten, want de provider zal straks enkele handelingen moeten doen. Laten we hopen dat de coronarichtlijnen geleidelijk versoepelen zodat het fysieke werk (sleuven graven en kabels leggen) hier zo weinig mogelijk hinder van zal ondervinden.

Blijf gezond en hou vol!

Jos van den Boogaart

]]> 2020-05-07T15:04:07 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/14813-collegecolumn-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
<![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
<![CDATA[Onkruidbestrijding door BTL Realisatie in de week van 4 mei 2020]]>

Om de dorpen Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord schoon en leefbaar te houden, moet het onkruid dat er groeit op de verharding worden bestreden. Deze werkzaamheden zullen in de week van 4 mei 2020 (week 19) door BTL Realisatie, vestiging Venray, uitgevoerd worden.

Wat gaan zij doen

In de week van 4 mei 2020 zal er in de 4 dorpskernen onkruid op verharding bestreden worden. BTL Realisatie gaat het onkruid borstelen en vegen. Zij starten de werkzaamheden in Mill, zullen dan doorgaan naar Sint Hubert, Wilbertoord en afsluiten in Langenboom. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio week 20 afgerond worden.

Wat vragen we van u

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, hebben wij uw hulp nodig. Als u ziet dat BTL Realisatie bij u in de wijk aankomt met een borstelwagen, willen we u vragen uw auto te verzetten. Op deze manier kunnen wezij de werkzaamheden efficiënt uitvoeren, zodat de wegen weer schoon zijn als zij uw straat uit zijn. Natuurlijk voert BTL Realisatie het werk uit volgens de richtlijnen van het RIVM. Mocht u een vraag hebben en de medewerkers aanspreken, wilt u dan de 1,5 meter regel hanteren? Zo kunnen ook zij hun werk veilig doen!

Heeft u nog vragen

De werkzaamheden kunnen niet ongemerkt uitgevoerd worden. De machines kunt u horen en ze veroorzaken stof door het borstelen. Mocht u dit als overlast ervaren, spreek BTL Realisatie dan aan. Dit kan bij een van de medewerkers of bij projectleider Pieter-Jan Raijmakers. BTL Realisatie zal er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. En kunnen zij het werk snel uitvoeren, in het geval auto’s weggehaald worden als zij aankomen, dan duren de werkzaamheden vaak maar 15 minuten.

Laten we er samen voor zorgen dat Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom weer onkruidvrij worden!

]]> 2020-05-06T14:53:06 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/onkruidbestrijding-door-btl-realisatie-in-de-week-van-4-mei
<![CDATA[Goed bericht voor horecaondernemers]]> Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de coronacrisis te bezweren. Maar we moeten ook oog hebben voor ondernemers die het zwaar hebben en die financiële schade lijden. Bijvoorbeeld onze horecaondernemers. Om deze groep zo veel mogelijk de hand te reiken, uiteraard zonder dat dit de coronabestrijding in gevaar brengt, heb ik besloten om te gedogen dat er alcoholhoudende dranken worden verkocht bij afhaalmaaltijden. Daar verbind ik wel de volgende voorwaarden aan:

Ik hoop dat dit gedoogbesluit enige verlichting brengt bij horecaondernemers.

Antoine Walraven

Burgemeester gemeente Mill en Sint Hubert

]]> 2020-05-06T08:51:22 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/goed-bericht-voor-horecaondernemers
<![CDATA[Herdenkingstoespraak burgemeester Walraven]]> U kunt onder aan de pagina de beelden van de herdenkingstoespraak bekijken.

Vandaag herdenken wij alle mannen, vrouwen en zelfs kinderen die 75 jaar geleden in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid. In onze gemeente, ons land en daar buiten. We staan ook stil bij de mensen die daarna in oorlogssituaties en bij vredesmissies het leven hebben gelaten voor onze vrijheid.

Normaal gesproken komen we voor deze herdenking samen bij het oorlogsmonument in de Acaciahof. Maar samenkomen, dat kan nu niet. Samen herdenken, natuurlijk wel. Sterker nog, het is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Nu we meer thuis moeten blijven en op elkaar aangewezen zijn, laten juist deze dagen van herdenken en vieren onze verbondenheid met elkaar en met de generaties vóór ons zien. En we beseffen ons eens te meer wat ons allergrootste bezit is: vrijheid. Een vrijheid die alleen kan bestaan als we er ons samen verantwoordelijk voor voelen. Zoals we ook alleen samen de strijd tegen het coronavirus kunnen winnen.

De ingeperkte vrijheid die we momenteel ervaren, voelt voor velen onwerkelijk, frustrerend of misschien wel beangstigend. Toch is onze situatie van nu onvergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog. We voelen saamhorigheid, houden rekening met elkaar en zijn er voor elkaar. En vooral…..we mogen zijn wie we willen zijn. Hoe anders was dat in oorlogstijd, toen je niet wist wie je kon vertrouwen. Toen er angst was voor verraad, voor willekeur en voor geweld. Toen er vaak geen sprake was van kiezen, maar van moeten.

Dames en heren, jongens en meisjes,

Vandaag herdenken we én eren we. We eren de helden van toen. De vaak nog jonge mannen en vrouwen die huis en haard achterlieten om te gaan strijden voor volk en vaderland. Zouden zij geweten hebben welke gevaren ze liepen? Wisten zij dat ze misschien wel nooit meer thuis zouden komen?

We eren ook de helden die met gevaar voor eigen leven klaarstonden voor een ander. Omdat ze onderdak gaven aan onderduikers. Of deelnamen aan het verzet. Realiseerden zij zich dat ze dit misschien wel met de dood zouden moeten bekopen?

Als we terugdenken aan deze heldenmoed, stellen we ons misschien wel de vraag: Wat zou ik zelf gedaan hebben? Zou ik zelf de deur hebben opengezet voor mijn medemens in gevaar, of naar het strijdtoneel zijn vertrokken? Zonder dat ik daarvan de gevolgen kon overzien. Zonder dat een reële inschatting van de risico’s mogelijk was. Het antwoord op deze vraag hoeven we niet te geven. Maar de bewustwording van deze vraag geeft wel haarscherp de situatie van de helden van toen weer. Het maakt ons bewust van het feit dat we ervoor moeten zorgen dat we nooit meer voor deze dilemma’s worden gesteld. Dát is vrijheid.

 (leespauze)

‘Geef vrijheid door’. Deze drie woorden vatten het thema van de herdenking van dit jaar samen. Het is vooral ook een opdracht voor ons allemaal. Vanuit het verleden, voor de toekomst. Iedere dag weer, altijd. Want het hebben van vrijheid schept verplichtingen. Het geeft ons de verantwoordelijkheid dat we blijven werken aan een samenleving waarin we respect hebben voor elkaar. Waarin we niemand uitsluiten en waar iedereen mee mag doen ook al heeft hij of zij andere eigenschappen of overtuigingen. Een samenleving waarin we luisteren naar elkaar en elkaars denkbeelden. Waar we geen vooroordelen hebben en niet bij voorbaat iemand uitsluiten. Als we samen iets willen opbouwen, moeten we elkaar accepteren en helpen. Vaak is het zo dat juist ontmoetingen tussen mensen met verschillende ideeën en achtergronden een bron van creativiteit en ondernemerschap zijn.

Beste kijkers en luisteraars,

Nu de wereld een beetje stilstaat, staan wij stil bij de helden van toen. Vanuit thuis maar toch samen. Samen bieden we troost aan het verdriet van de oorlog. En denken we terug aan hun opoffering, kracht en moed. Laten de verhalen van toen de wijze lessen voor nu zijn.

Dat is de waarde van herdenken.

Als afsluiting wil ik het gedicht voordragen van de vijftienjarige Eva Pronk uit Den Haag. Zij is een van de winnaars van de gedichtenwedstrijd van het Nationaal Comité 4 en 5 mei van dit jaar en weet heldenmoed treffend onder woorden te brengen:

Vrijheid

de oude man verstopte joden op zijn zolder, drukte illegale kranten en hielp Engelse piloten. hij loog voor het leven. hij loog voor de vrijheid.

de vrouw in de kelder liet wanneer de vliegtuigen overvlogen bange mannen, vrouwen en kinderen schuilen voor de bommen. zij stond voor het leven. zij stond voor de vrijheid.

de jongen net achttien opgeroepen om te vechten aan het front nam afscheid van zijn moeder en zou haar nooit meer zien. hij vocht voor zijn leven. hij vocht voor de vrijheid.

deze helden. gewone mensen zoals jij en ik. kozen ervoor te vechten voor de vrijheid.

als een van deze helden hier niet voor had gekozen. was mijn opa dan geboren? had ik dan geleefd?

]]> 2020-05-04T15:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/herdenkingstoespraak-burgemeester-walraven
<![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

Bekijk hier de noodverordening (PDF).

]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
<![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
<![CDATA[Bestrijding eikenprocessierups: plastic folie geen oplossing]]>

Op steeds meer plaatsen zie je het. Bomen, omwikkeld met plastic folie om overlast door eikenprocessierupsen te voorkomen. Deze methode heeft geen enkele zin. Daarbij zorgt het voor extra plastic in de natuur hetgeen zeer onwenselijk is.

Folie niet zinvol

Het bestrijden van de overlast van de eikenprocessierups met folie heeft geen enkele zin. De rupsen komen uit de eipakketjes die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Het idee is dat de folie hun looproute zou blokkeren en dat de overlast van de eikenprocessierups daarmee afneemt. Maar dat is niet het geval. Het enige dat wellicht kan helpen is het omwikkelen van nesten in combinatie met lijm. Dat zou de verspreiding van brandharen kunnen tegengaan, in de fase waarin de rupsen die brandharen hebben. Maar ook deze methode valt niet aan te raden, omdat er voorzorgsmaatregelen (zoals beschermende kleding) nodig zijn. Bovendien kan één boom meerdere nesten bevatten. Dat maakt de aanpak erg omslachtig.

Wat doet de gemeente

Om overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken, bespuit de gemeente preventief bomen in de openbare ruimte. Dit gebeurt zeven dagen in de week en 24 uur per dag. Kijk op de pagina Eikenprocessierups voor de locaties waar wordt gespoten. Ziet u op een van deze locaties een nest? Meld dit dan via de Fixi-app

Wat kunt u zelf doen

U kunt helpen om overlast tegen te gaan door géén vogels te voeren in de maanden april en mei, en in uw eigen tuin:

Hiermee lokt u de natuurlijke vijanden van de rups. Staat er een eik met eikenprocessierups op uw eigen terrein? Dan raden wij u aan het nest te laten verwijderen. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. U kunt het beste een specialist inhuren.

Meer informatie

De GGD heeft twee handige, digitale brochures met allerlei nuttige informatie over de eikenprocessierups. Kijk op www.rupsen.info.

]]> 2020-04-29T11:33:06 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bestrijding-eikenprocessierups-plastic-folie-geen-oplossing
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Walraven]]> Lintjesregen 2020

Op vrijdag 24 april 2020 is onze gemeente drie Ridders en zes Leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker geworden. Deze ochtend mocht ik onderstaande personen telefonisch verrassen met dit fantastische nieuws. Helaas kon ik door de maatregelen van het coronavirus de bijbehorende versierselen nog niet opspelden. Maar dat doet niets af aan de benoeming van deze geweldige mensen. De toekenning van de Koninklijke Onderscheidingen is een terechte blijk van waardering voor de wijze waarop deze inwoners zich vele jaren hebben ingezet voor de maatschappij. De huldiging van deze mensen is een mooi eerbetoon aan ons rijke verenigingsleven met vele vrijwilligers. En de feestelijke gebeurtenis, ........die houden we gewoon nog tegoed.

Gedecoreerden

Nogmaals van harte gefeliciteerd: Suzanne Duffels (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), Guus Fonteijn (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), Carel van Genugten (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), Marcel van Erkelens (Lid in de Orde van Oranje Nassau), Wabe Braam (Lid in de Orde van Oranje Nassau), Gertie Gerrits-Arts (Lid in de Orde van Oranje Nassau), Wilmien Heijs (Lid in de Orde van Oranje Nassau), Truus Olçay-Thijssen (Lid in de Orde van Oranje Nassau) en Bets van de Vorle-van Lith (Lid in de Orde van Oranje Nassau).

Kent u iemand die een lintje verdient

In onze gemeente wordt er veel georganiseerd en we hebben een rijk verenigingsleven. Dat kan niet zonder de tomeloze inzet van veel vrijwilligers. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun dorp en leefomgeving. Soms al jarenlang en op meerdere fronten, vaak onopvallend en achter de schermen. Maar deze personen verdienen het natuurlijk echt om in het zonnetje gezet te worden.

De meest waardevolle erkenning voor hem of voor haar is het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding, oftewel het lintje. Als burgemeester mag ik deze onderscheiding uitreiken en uit eigen ervaring weet ik dus hoe erg dat altijd wordt gewaardeerd. Niet alleen door de vrijwilliger zelf maar bijvoorbeeld ook door zijn of haar thuisfront. Graag zou ik bij al die buitengewone vrijwilligers (en dan bedoel ik bijvoorbeeld mensen die zich meer dan 15 jaar onbaatzuchtig hebben ingezet voor verenigingen en organisaties) de Koninklijke versierselen willen opspelden. Ik heb alleen bij het aanvragen van het lintje wel uw hulp nodig.

Aanvraag voor onderscheiding 2021

Als inwoner kunt u namelijk een aanvraag doen voor deze onderscheiding. Dus kent u iemand die echt een lintje verdient? Dien dan snel een aanvraag in, de termijn voor de ‘lintjesregen 2021’ loopt tot 1 juni 2020. Neem voor meer informatie contact op met ons bestuurssecretariaat (0485-460349), zij helpen u graag verder. Of kijk voor meer informatie en de benodigde stappen op de pagina Koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Antoine Walraven

]]> 2020-04-29T09:10:27 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/14744-collegecolumn-burgemeester-walraven
<![CDATA[De gemeente Mill en Sint Hubert is drie Ridders en zes Leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker]]> Op vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert de volgende personen gebeld dat zij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

De heer Wabe Braam, wonende te Mill, is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na zijn pensionering in 1996 als commando opleidingen bij de Koninklijke Landmacht, zet de heer Braam zich al jarenlang in voor vrijwillige activiteiten. Zo is hij sinds 2001 betrokken bij de Menno van Coehoorn Stichting, die zich het bevorderen en behoud van de herkenbaarheid van de historische verdedigingswerken in Nederland tot doel stelt. Daarnaast zet hij zich vanaf 2002 in voor de Stichting Sporen van de Oorlog te Mill en het comité 4 en 5 mei van de gemeente Mill en Sint Hubert en is hij vanaf 2003 oprichter, voorzitter en lid van PROBUS MILL en omstreken.

Mevrouw Suzanne Johanna Henriëtte Duffels (roepnaam Suzanne), wonende te Mill, is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Duffels is Arts Verstandelijk Gehandicapten bij zorgorganisatie Dichterbij en is vanaf 1992 verbonden aan Scouting Nederland in vele functies en rollen. Vanaf 1999 richt zij zich specifiek op scouts met een beperking. Naast dat zij zich enkele jaren voor de Scout Academy heeft ingezet, heeft zij ook in 2011, 2015 en 2019 de Wereld Scout Jamboree mede georganiseerd.

De heer Marcellinus Theodorus Cornelis (roepnaam Marcel) van Erkelens, wonende te Mill, is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Erkelens is bijna 50 jaar werkzaam bij Banketfabriek Gebr. Van Rooij B.V. in Mill, waarvoor hij onder meer de Ondernemingsraad en de personeelsvereniging heeft opgericht. Daarnaast is hij sinds 1989 vrijwilliger en steun en toeverlaat bij de voetbalvereniging RKSV Juliana in Mill.

De heer Augustinus Maria Fonteijn (roepnaam Guus), wonende te Mill, is bij Koninklijk Besluit  benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Naast werkzaam te zijn geweest bij Industriebond FNV en HR Wise Up, zet de heer Fonteijn zich al jarenlang in voor diverse organisaties. Zo heeft hij de functies uitgevoerd van dagelijks bestuurslid van de Kamer van Koophandel Gelderland, voorzitter van Jongerencentrum de Wissel, voorzitter  van de PvdA-afdeling Mill en Sint Hubert en voorzitter van stichting STORM en zet hij zich momenteel in voor de Stichting Welzijn Ouderen Mill, de Sportvereniging Hart in Actie Gehandicaptenplatform Mill.

De heer Cornelus Joseph Maria van Genugten (roepnaam Carel), wonende te Mill, is bij Koninklijk Besluit  benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Genugten is van 2002 tot 2010 wethouder geweest van de gemeente Mill en Sint Hubert, belast met de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de realisatie van diverse projecten waaronder het Centrumplan, de beslissing over Myllesweerd en de ontwikkeling van 'De Kuilen', de 'Peelkanaalzone' en de 'Groespeel'. Verder zette hij zich met de regionale VVV in voor de imagocampagne en toeristische ontwikkeling van de streek. Daarnaast vervulde hij onder meer bestuursfuncties bij de R.K. Parochie 'De Goede Herder', de Katholieke Scholenstichting Mill, het R.K. Dekenaat 'Land van Cuijk', het Merletcollege 'Land van Cuijk', het evenement ‘Raamvallei Duomarathon’ en de Stichting Platform Recreatie en Toerisme Land van Cuijk. Momenteel is hij actief voor de Stichting Sporen van den Oorlog, de Vereniging ‘het Verrassende PlatteLand van Cuijk', het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, de Regiegroep van ‘De Verborgen Raamvallei’ en de projectgroep ‘Peel-Raamstelling in stelling’.

Mevrouw Gerarda Josephina Maria Gerrits-Arts (roepnaam Gertie), wonende te Mill, is bij Koninklijk Besluit  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Gerrits zet zich vanaf 1975 actief in voor diverse organisaties. Zo is zij  medeoprichter en bestuurslid geweest van de Peuterspeelzaal Mill en de Stichting Kinderfeesten Mill en vervulde zij bestuursfuncties bij de woningbouwvereniging Sint Willibrord en de bibliotheek in Mill, de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. Momenteel is zij vrijwilliger bij het Buurtschap De Bruggen, de Stichting Welzijn Ouderen Mill en de Stichting Huiskamer Mill.

Mevrouw Wilhelmina Maria Johanna Heijs (roepnaam Wilmien), wonende te Mill, is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na zich een groot aantal jaren te hebben ingezet voor de Tijdelijke Noodvoorziening Vluchtelingen Mill, de Stichting Dichterbij en de Stichting Ikke (kinderopvang in Mill), is mevrouw Heijs momenteel bestuurslid en vrijwilliger bij het Gemeenschapshuis Myllesweerd in Mill en de Millse Handbalvereniging ’81 en is zij collectant voor diverse goede doelen. Daarnaast is zij medeoprichter en penningmeester van De Neije Krant en vrijwilliger bij de Lokale Omroep Mill.

Mevrouw Gertruda Johanna Vincentia Olçay-Thijssen (roepnaam Truus), wonende te Mill,  is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Olçay zet zich vanaf 1975 actief in voor diverse organisaties. Zij was mede oprichter en bestuurslid van de Stichting Kinderfeesten en vervulde bestuursfuncties bij de Peuterspeelzaal Mill en Woningstichting St. Willibrord. Daarnaast was zij lid van de ouderraad van Basisschool de Straethof, baliemedewerker bij VVV Mill en ouderenadviseur bij KBO Brabant, waar zij zich vooral bezig hield met lesgeven en lezingen geven aan nieuwe ouderenadviseurs over de culturele verschillen tussen autochtonen en allochtonen. Thans is mevrouw Olçay vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM) en Huiskamer De Wester.

Mevrouw Elisabeth Maria van de Vorle-van Lith (roepnaam Bets), wonende te Wilbertoord, is bij Koninklijk Besluit  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Van de Vorle is reeds sinds 1970 actief als vrijwilliger. Zo zet zij zich al jarenlang in voor het Buurtschap Willibrordus Wilbertoord, de plaatselijke voetbalvereniging SV DWSH’18 (inmiddels gefuseerd met Voetbalvereniging De Willy’s), de parochie De Goede Herder en gemeenschapshuis De Wilg. Daarnaast is zij collectant voor diverse landelijke goede doelen en brengt zij al 17 jaar maaltijden van tafeltje-dek-je rond. In de jaren ‘70 en ‘80 draaide ze wekelijks bardiensten bij het jeugdhonk VOEP te Wilbertoord. 

Uitreiking later dit jaar

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april 2020 niet plaats kan vinden, zoekt de Kanselarij nog naar één moment later dit jaar waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

]]> 2020-04-24T13:29:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-gemeente-mill-en-sint-hubert-is-drie-ridders-en-zes-leden-in-de-orde-van-oranje-nassau-rijker
<![CDATA[Wat doet uw gemeente - Feiten W&I]]> Met ruim 150 aanvragen stabiliseert inmiddels het aantal TOZO-aanvragen binnen onze gemeente. De grote hoeveelheid aanvragen zijn nagenoeg allemaal in behandeling genomen. De huidige capaciteit volstaat met de hoeveelheid aanvragen, waardoor aanvragen vanaf deze week snel in behandeling kunnen worden genomen.

]]> 2020-04-23T12:01:21 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Logo Mill 3.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/wat-doet-uw-gemeente-feiten-w-amp-amp-i
<![CDATA[Hersteloffensief Toeristische Sector]]> De persconferentie over de Coronamaatregelen van dinsdagavond 21 april heeft duidelijk gemaakt dat de toeristische sector in ieder geval tot 20 mei grotendeels op slot blijft. Achter de schermen wordt ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van campagnes, die -vooral Nederlandse- toeristen moeten verleiden om er straks, als het weer kan, een paar dagen in eigen land op uit te trekken. Meer informatie

]]> 2020-04-23T12:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Hersteloffensief LvC 2.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/hersteloffensief-toeristische-sector
<![CDATA[LOKALE FAQ: Mag ik vooruitlopend op de versoepelingen lokaal al zaken in gang gaan zetten]]> Met de versoepelingen in het vooruitzicht krijgen we als gemeente vragen op ons af om lokaal al af te wijken van de regels die nu van toepassing zijn op de richtlijnen van het Rijk. Denk daarbij aan 1-op-1 behandelingen, verhuren van zaken ten behoeve van lokale recreatie, etc. De gemeente volgt hierin de richtlijnen van het Rijk. Tot en met 20 mei blijven de huidige RIVM-richtlijnen van kracht. Óók in uw gemeente. De eerste versoepeling wordt na 11 mei het gedeeltelijk openstellen van de basisscholen en de kinderopvang onder stringente voorwaarden. 

]]> 2020-04-23T11:59:55 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Logo Mill 3.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/lokale-faq-mag-ik-vooruitlopend-op-de-versoepelingen-lokaal-al-zaken-in-gang-gaan-zetten
<![CDATA[Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden]]> Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:58:04 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Rijksdienst vON.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/verruiming-concernbepaling-now-onder-voorwaarden
<![CDATA[Fraudeurs tijdens de coronacrisis]]> Criminelen haken graag in op actuele ontwikkelingen. Fraudeurs maken momenteel actief misbruik van het feit dat het leven er door de coronacrisis heel anders uitziet. Door het huidige intensieve gebruik van internet, bijvoorbeeld om online te kunnen werken, en het toegenomen e-mailverkeer moeten we dan ook extra alert zijn op praktijken van kwaadwillenden. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:55:03 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Fraudeurs.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/fraudeurs-tijdens-de-coronacrisis
<![CDATA[Ondersteuningsprogramma Fit For Future]]> Heb je een bedrijf dat voor de corona-crisis gezond was en wil je je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heb je behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons ondersteuningsprogramma je helpen om je businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:53:26 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Ondersteuningsprogramma.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ondersteuningsprogramma-fit-for-future
<![CDATA[Brabant Leert!]]> Via het platform ‘Brabant Leert’ kunnen Brabanders zich tijdens de crisis blijvend ontwikkelen. In samenwerking met onder andere een aantal online aanbieders, de arbeidsmarktregio’s, de leerwerkloketten, VNO NCW en het hoger onderwijs zijn via het online platform ‘Brabant Leert’ verschillende e-learnings en online cursussen beschikbaar. Meer informatie.

]]> 2020-04-23T11:45:40 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Brabant leert.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/brabant-leert
<![CDATA[Hoe ervaart u de coronacommunicatie van de gemeente]]> Geef uw mening via deze vragenlijst

De coronacrisis raakt ons allemaal. Er komt in deze tijd veel op ons af. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, wat zorgt voor een stroom aan informatie. Naast het RIVM, de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en de GGD vervullen wij als gemeente ook een rol in de communicatie over het coronavirus, met name als het gaat om lokale berichtgeving.

Uw mening telt

Wij vinden het belangrijk dat u zich als inwoner en/of ondernemer goed geïnformeerd en gehoord voelt. Uw gezondheid en veiligheid staat voorop. Daarom horen wij graag hoe u onze communicatie tot op heden ervaart, en nog belangrijker: wat wij als gemeente nog meer of anders kunnen doen om beter in uw (informatie)behoeften te voorzien.

Vragenlijst

Deelname aan het onderzoek is niet meer mogelijk. de vragenlijst is gesloten.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Neem dan contact op met de gemeente Mill en Sint Hubert via 0485-460300 of info@gemeente-mill.nl. Heeft u technische vragen over de enquête? Mail dan met het onderzoeksbureau via servicedesk@r2e.nl.

]]> 2020-04-22T10:15:08 https://www.gemeente-mill.nl/onderzoek
<![CDATA[Coronaonderzoek]]> Wat kunnen wij als gemeente beter of anders doen in onze communicatie over corona om beter in uw (informatie)behoeften te voorzien?   

We stellen het zeer op prijs als u uw mening wilt delen via onderstaande vragenlijst.

Bij voorbaat hartelijk dank!

]]> 2020-04-21T15:26:29 https://www.gemeente-mill.nl/onderzoek-1
<![CDATA[rijbewijzen langer geldig door corona maatregelen]]> Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart 2020, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdelijke versoepeling

Minister Van Nieuwenhuizen komt met deze tijdelijke versoepeling na overleg met haar collega-minister van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Mensen die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar.

Beroepschauffeurs

Ook de rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, vallen onder deze regeling. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld rijbewijzen van beroepschauffeurs of van mensen met een lichte medische beperking die elke vijf jaar een keuring krijgen.

Uitzondering

Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid.

Alleen binnen Nederland

Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling.

Identificatiemiddel

Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Verdere verlenging

De minister geeft in de Kamerbrief aan dat een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 aan de orde kan zijn, mocht dat nodig blijken. Daarover neemt ze een besluit als er binnenkort meer bekend is over de duur en gevolgen van de toekomstige COVID-19-maatregelen.

Andere certificaten

Eerder deze week besloot Van Nieuwenhuizen al om de geldigheid van verschillende andere certificaten, bewijzen, (deel)examens en ook het theorie-examen voor het rijbewijs te verlengen.

]]> 2020-04-20T11:44:21 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/rijbewijzen-langer-geldig-door-corona-maatregelen
<![CDATA[Beheersing eikenprocessierups 2020]]>

Om overlast van de eikenprocessierups dit seizoen zoveel mogelijk te beperken, start de gemeente Mill en Sint Hubert in de loop van volgende week (de exacte dag is afhankelijk van weersomstandigheden en bladontwikkeling) met preventief spuiten in de openbare ruimte. Dit gebeurt zeven dagen in de week en 24 uur per dag. Kijk op de pagina Eikenprocessierups voor de exacte locaties. Ziet u op een van deze locaties een nest? Meld dit dan via de Fixi-app.

Rupseninfo

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen, komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ongeveer 700.000 microscopisch kleine brandharen, die overlast kunnen veroorzaken bij mens en dier. Bij aanraking van de brandharen kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties lopen sterk uiteen. Voor meer informatie over de eikenprocessierups verwijzen wij u door naar een website van GGD Brabant: www.rupsen.info.

Beheersing

Als gemeente proberen we de overlast zo klein mogelijk te houden. Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, start het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Er wordt 24 uur per dag met een biologisch middel gespoten door Engelen Groen uit Uden. U ervaart hier wellicht enige geluidsoverlast van waarvoor wij uw begrip vragen. Het biologische preparaat waarmee gespoten wordt is veilig, maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder bomen te laten lopen tijdens spuitwerkzaamheden.

Bestrijdingskaart

De gemeenten beheersen de eikenbomen aan drukke fiets/wandelroutes inclusief de Vierdaagse route, drukke pleinen, speelplaatsen, schoolterreinen en plekken waar eiken gesnoeid worden komend jaar (alleen gemeentelijke eigendommen). Bekijk op de pagina Eikenprocessierups de preventieve bestrijdingskaart om te zien waar gespoten wordt. Eerder is over de beheersing van de eikenprocessierups ook een informatiebijeenkomst aangekondigd in april dit jaar. Deze kan helaas niet doorgaan in verband met de coronacrisis.

Wanneer melden

Ziet u een nest in de openbare ruimte en staat deze op onze preventieve bestrijdingskaart? Meld deze dan via de Fixi-app of op www.fixi.nl onder het kopje ‘Eikenprocessierups’. Zo krijgen wij een goed beeld van waar de nesten zich bevinden. Geef alstublieft ook het boomnummer op (deze vindt u op de bestrijdingskaart) en het aantal nesten. Let op: niet alle nesten zullen worden verwijderd. Dit is afhankelijk van de locatie.

Wat kunt u zelf doen

U kunt helpen om overlast tegen te gaan door géén vogels te voeren in de maanden april en mei, en in uw eigen tuin:

Hiermee lokt u de natuurlijke vijanden van de rups. Staat er een eik met eikenprocessierups op uw terrein? Dan raden wij u aan om het nest te laten verwijderen. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. U kunt het beste een specialist inhuren.

]]> 2020-04-20T09:14:56 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/14654-beheersing-eikenprocessierups-2020
<![CDATA[Zaken doen met Duitsland in tijd van Corona-crisis]]> De Duits-Nederlandse Handelskamer verzamelt informatie over de actuele maatregelen in Duitsland in het Nederlands, denkt u daarbij aan: subsidieregelingen, juridische tips, personeelsvraagstukken en wet- en regelgeving naar regio. Ook organiseert de DNHK speciale webinars, is er een DNHK-BLOK voor inspirerende ondernemersverhalen en meer.

Meer informatie.

]]> 2020-04-16T00:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/20 april/Thuiswinkelen 3.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/zaken-doen-met-duitsland-in-tijd-van-corona-crisis
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl

Kijk hier voor vragen over de financiële regelingen. 

]]> 2020-04-15T12:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/kabinwet.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Lokaal wil de gemeente Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zpp’ers in financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis? Dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Lees meer

]]> 2020-04-10T13:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/logo mill2.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)]]> Sinds woensdag 1 april 2020 worden de Tozo-uitkeringen door de gemeente digitaal verwerkt. Er worden vanuit het Rijk nog steeds aanpassingen gedaan in de systemen. Dit zorgt soms voor storingen bij het doen van uw aanvraag. We proberen u hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Via onze website vindt u de laatste informatie of stel uw vraag via vragentozo@cgm.nl

]]> 2020-04-10T12:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/tozo.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers-(tozo)
<![CDATA[Thuiswinkelen in Land van Cuijk]]> Een groot aantal ondernemers kan, ondanks dat hun bedrijf nu op slot zit, de klanten van dienst blijven. Zij hebben kunnen regelen dat hun producten bezorgd worden. Lokaal en regionaal blijven winkelen is nu van groot belang om straks verzekerd te blijven van een vitale leefomgeving! Op www.thuiswinkelen.landvancuijk.nl. staan ze allemaal verzameld. Aanmelden van een bedrijf kan ook via de site.

]]> 2020-04-10T11:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/Thuiswinkelen.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/thuiswinkelen-in-land-van-cuijk
<![CDATA[Doe de Corona Impact Scan en krijg direct inzicht]]> De coronacrisis heeft op de korte of middellange termijn invloed op de meeste ondernemingen. Het hebben van de juiste inzichten is van vitaal belang. Hoe sta je er eigenlijk voor als onderneming en wat verandert de crisis daar aan? De Corona Impact Scan (CIS) is specifiek ontworpen om je te helpen om deze onzekere tijd door te komen. De assessment geeft je inzicht in de burnrate en runway van jouw bedrijf.

]]> 2020-04-10T10:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/bom-2.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/doe-de-corona-impact-scan-en-krijg-direct-inzicht
<![CDATA[Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis blijven op koers]]>

De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben zich donderdag 9 april 2020 uitgesproken voor de vorming van één gemeente Land van Cuijk. Dit door het herindelingsontwerp voor deze vier gemeenten in grote meerderheid vast te stellen. Gezien alle corona-maatregelen kende dit besluit een primeur; er werd door vier gemeenteraden via de digitale weg tot dit besluit gekomen. Als een van de eerste gemeenten in Nederland werd daarmee de spoedwet digitale besluitvorming in de praktijk gebracht.

Met dit besluit blijven de vier gemeenten op koers om vanaf 1 januari 2022 hun krachten te bundelen in deze nieuwe gemeente. Hierdoor ontstaat in oppervlakte de grootste gemeente van Noord-Brabant, met circa 80.000 inwoners verdeeld over 29 kernen.

Nieuw herindelingsontwerp voor vier gemeenten

Op 28 oktober 2019 stelden drie van deze vier gemeenteraden al een herindelingsontwerp vast. Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk, voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.) zegt daarover: “Omdat de raad van Mill en Sint Hubert op 30 januari 2020 unaniem besloot om aan te willen sluiten bij het lopende herindelingsproces, gaat het herindelingsontwerp van 28 oktober 2019 van tafel. Er moest volgens de wet een nieuw herindelingsontwerp voor vier gemeenten worden geschreven.”

Het opstellen van een herindelingsontwerp is een eerste formele stap in het wettelijke proces om de herindeling te realiseren.

Prachtig en krachtig vanuit onze kern

Door de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente. Burgemeester Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert geeft aan blij te zijn dat zijn gemeente is aangesloten: “Mill en Sint Hubert voelt zich nauw verbonden met het Land van Cuijk, dat is gebleken uit onze inwonersraadpleging. Ook onze organisaties zijn al nauw met elkaar verweven. Door nu met deze vier partners voor één gezamenlijke toekomst te kiezen, kunnen we onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties duurzaam verbeteren.” Burgemeester Fränzel van gemeente Sint Anthonis beaamt dit en voegt daar aan toe: “Nu ook Mill en Sint Hubert is toegetreden wordt de gemeente Land van Cuijk een nog krachtigere speler in Brabant en daarbuiten. Dat is goed nieuws voor onze inwoners, want samen kunnen we een professionele organisatie bouwen die op een daadkrachtige manier lokaal, regionaal en nationaal de belangen van onze inwoners kan vertegenwoordigen.” Burgemeester Van Soest vult daar op aan: “De nieuwe gemeente zal zich inzetten voor 29 kernen. Deze kernen staan centraal in ons beleid en in alles wat we doen. We willen een toekomstbestendige gemeente zijn die voor de inwoners in alle 29 kernen betrokken en nabij is.”

Besluitvorming en ter inzage legging

Nu het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’ door vier gemeenteraden is vastgesteld wordt dit herindelingsontwerp van 10 april 2020 tot en met 5 juni 2020 ter inzage gelegd. Iedereen kan in die periode reageren op het herindelingsontwerp, een zogenaamde zienswijze indienen. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Op de herindelingswebsite www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl kunt u het gehele ontwerp inzien evenals de wijze waarop u uw zienswijze kunt indienen. Omwille van de corona-maatregelen vragen wij u uw zienswijze zoveel als mogelijk digitaal in te dienen.

]]> 2020-04-10T09:56:12 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/boxmeer,-cuijk,-mill-en-sint-hubert-en-sint-anthonis-blijven-op-koers
<![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

]]> 2020-04-10T09:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
<![CDATA[Corona Portal for non-Dutch speaking community]]> Internationals (non-Dutch speakers) ervaren meer dan anders eenzaamheid in deze tijd: thuisisolatie en gebrek aan gebundelde informatie (in alle talen) draagt daar aan bij. Het Holland Expat Center heeft een portal ontwikkeld, zodat ook de Internationals in Brabant geïnformeerd kunnen worden. Meer informatie.

]]> 2020-04-10T08:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/expads.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/corona-portal-for-non-dutch-speaking-community
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Mill en Sint Hubert. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Mill en Sint Hubert honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert

Door het coronavirus is ook in gemeente Mill en Sint Hubert het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-coronacrisis/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-coronacrisis-20-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar. Ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Mill zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook proberen wij zo goed mogelijk met alle ondernemers en alle actieve ondernemerscollectieven in contact te blijven. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom. Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
<![CDATA[Overzicht Maatregelen Corona - Overzicht RVO]]> De rijksoverheid heeft tal van tijdelijke financiële maatregelen genomen om u te ondersteunen tijdens de Covid-19 crisis. Alle informatie is voor u op een rij gezet in dit overzicht van de Rijksoverheid.

]]> 2020-04-02T16:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/overzicht-maatregelen-corona-overzicht-rvo
<![CDATA[Wat doet uw gemeente?]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp’ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal wil de gemeente Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden.

Bent u als ondernemer of zpp’ers in financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis? Dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

]]> 2020-04-02T16:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/wat-doet-uw-gemeente
<![CDATA[Aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. De regering wil deze zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Vanaf 1 april 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

]]> 2020-04-02T16:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/aanvraagformulier-tijdelijke-overbruggingsmaatregeling-zelfstandig-ondernemers-(tozo)
<![CDATA[Zoektool SBI-code]]> De tegemoetkoming schade COVID-19 is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Via de Zoektool SBI-code kunt u snel zien of uw bedrijf in aanmerking komt voor steunmaatregelingen.

]]> 2020-04-02T16:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/zoektool-sbi-code
<![CDATA[Vraag en aanbod werknemers via Talentenbureau Land van Cuijk]]> Het Talentenbureau Land van Cuijk en Noord-Limburg maakt graag de verbinding tussen ondernemers om samen overbezetting en onderbezetting voor een bepaalde periode op te vangen. Speciaal daarvoor is de website van het Talentenbureau uitgebreid met een pagina Vraag & Aanbod. Hier wordt vraag en aanbod van mensen en/of capaciteit in onze regio gedeeld. Deze gratis dienst biedt het Talentenbureau graag aan om op deze manier bij te dragen aan het draaiende houden van de economie. De eerste bedrijven zijn reeds met elkaar verbonden! Heeft u ook behoefte aan extra capaciteit of heeft u capaciteit over? U kunt op de website van het Talentenbureau zoeken of aanmelden.

]]> 2020-04-02T16:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/vraag-en-aanbod-werknemers-via-talentenbureau-land-van-cuijk
<![CDATA[Ondernemersloket Gemeente gemeente Mill en Sint Hubert]]> Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Neemt u dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris van uw gemeente, Monique Schaap via economischezaken@cgm.nl of telefoon: 0485-396743.

]]> 2020-04-02T16:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ondernemersloket-gemeente-gemeente-mill-en-sint-hubert
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Op dit moment wordt onze website veel bezocht. Hierdoor kan het voorkomen dat het digitale formulier langzamer is. Merkt u dat het traag gaat, vult het formulier dan alstublieft op een ander moment in.  Zo kunt u ervoor zorgen dat de noodzakelijke digitale dienstverlening kan doorgaan. Onze website is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt dus ook buiten kantooruren uw aanvraag doen. 

Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. De regering wil deze zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten

Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De regeling geldt in eerste instantie voor maximaal 3 kalendermaanden.

Let op:

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Als u vragen heeft dan kunt u ze ons stellen. Daarvoor kunt u mailen naar vragentozo@cgm.nl.

De algemene bijstand (Tozo) wordt verleend voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden en ziet uitsluitend op de kalendermaanden maart tot en met augustus 2020. De aanvraag dient te worden ingediend vóór 1 juni 2020! Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 31 mei 2020 aan te vragen voor de komende 3 maanden (tot 31 augustus 2020).

]]> 2020-04-01T16:32:21 https://www.gemeente-mill.nl/corona-tozo
<![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
<![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

Hulpvorm

Vorm van contact

ANBO hulplijn

De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

0348-466666

Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

www.kro-ncrv.nl/corona

Corona Loket

Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

 

020-2444888

Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

088-5054331

Jongeren Appke

Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

06-20260829

Mooiland Kletslijn

Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

kcc@mooiland.nl

Online dorpsplatform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samenmillensinthubert.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

www.samenmillensinthubert.nl

Rode Kruis hulplijn

De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

070-4455888

Sociom Maatschappelijk werk

Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
telefoonnummer .

 0485-700500

Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

]]> 2020-03-30T12:53:39 https://www.gemeente-mill.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samenmillensinthubert.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

Let op: De algemene bijstand (Tozo) wordt verleend voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden en ziet uitsluitend op de kalendermaanden maart tot en met augustus 2020. De aanvraag dient te worden ingediend vóór 1 juni 2020! Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 31 mei 2020 aan te vragen voor de komende 3 maanden (tot 31 augustus 2020).

]]> 2020-03-26T12:54:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Concept verordening De Kuilen 2020]]> Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert maken bekend dat de Verordening De Kuilen 2020 in voorbereiding is. Het betreft een update van de Verordening De Kuilen 2011.

Aanleiding is de vaststelling van de Gebiedsvisie De Kuilen. In deze visie staan de ambities voor de toekomst van het gebied. Deze zullen het komende jaar verder worden uitgewerkt in een bestemmingsplan/omgevingsplan.

Verordening De Kuilen 2020

De Verordening werkt aanvullend op de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ten opzichte van de Verordening De Kuilen 2011 zijn enkele begrippen en artikelen bijgewerkt en is hoofdstuk 3 Evenementen toegevoegd. Op de kaart zijn de recreatieplas, het strandbad, de zone waar kan worden gevist en het zoekgebied voor evenementen aangegeven. Naar verwachting zal de concept verordening in juni 2020 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Stukken inzien

In verband met de Coronamaatregelen wordt er geen informatiebijeenkomst georganiseerd. Om u toch goed te informeren publiceren wij onder bijlagen alle stukken. Bekijk onder bijlagen de verordening en de bijbehorende stukken als PDF.

Vragen en reacties

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij het graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met mw. A. Hozee van afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid via het algemene telefoonnummer 0485-460300. Een eventuele reactie kunt u tot 17 april 2020 sturen aan Gemeente Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360 AA Grave of per mail aan anneke.hozee@cgm.nl.

Bijlagen

]]> 2020-03-25T10:28:59 https://www.gemeente-mill.nl/concept-de-kuilen
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14424
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Een kaartje of telefoontje van de burgemeester]]> In 2017 is burgemeester Walravengestart met het initiatief: “Een rondje van de burgemeester”. Hij heeft de afgelopen jaren vele inwoners, verenigingen en ondernemers bezocht om te horen wat er leeft en speelt in onze gemeente. De gastheer/vrouw zorgde voor de koffie en de burgemeester voor het gebak. Gisteravond werd er een nieuwe maatregel aangekondigd om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor bezoekers voorlopig worden gesloten. Een maatregel met grote impact voor bewoners en hun naasten. Omdat ook de burgemeester geen bezoeken meer kan afleggen, wil hij graag in contact blijven met deze bewoners. Dit door ze telefonisch te benaderen of door een kaartje te sturen.

Om die reden is zijn nieuwe initiatief geboren: “Een kaartje of telefoontje van de burgemeester”. We moeten er samen voor zorgen dat ouderen niet in een sociaal isolement komen. Laten we de verbinding blijven zoeken! Als je iemand in onze gemeente kent die het leuk vindt om door burgemeester Walraven gebeld te worden of een kaartje te ontvangen laat het hem weten. Stuur de naam en de contactgegevens van betrokkene en de burgemeester zorgt voor de opvolging.

Graag per e-mail: burgemeester@gemeente-mill.nl

Blijf in woord en daad met elkaar verbonden. We hebben elkaar in deze tijd hard nodig!

]]> 2020-03-20T10:51:33 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/een-kaartje-of-telefoontje-van-de-burgemeester
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14368
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Mill en Sint Hubert]]> De gemeente Mill en Sint Hubert probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-mill-en-sint-hubert
<![CDATA[Bericht burgemeester Walraven: "Ik leef met u mee"]]> Beste inwoners,

De wereldwijde coronacrisis heeft inmiddels ook onze gemeente in haar greep. Gisteren heb ik u gemeld dat er in onze gemeente een corona-besmetting is geconstateerd. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis in Uden ligt. Via haar partner heb ik haar van harte beterschap gewenst. Inmiddels is door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen onze samenleving voor een groot deel tot stilstand gekomen. Velen onder u zullen daar last van hebben of zelfs pijn van ondervinden. Horeca-ondernemers moeten hun zaak sluiten, ouderen kunnen geen bezoek meer ontvangen van hun (klein)kinderen, reizen en uitstapjes worden geannuleerd, dat gezellige feest waarop u zich zo had verheugd gaat niet door, scholen en de kinderopvang zijn gesloten etc. Afgelopen dagen heb ik meerdere bewoners en ondernemers gesproken die vragen hebben of zich zorgen maken. Natuurlijk bestaat hiervoor alle begrip.

Degenen die direct met het coronavirus worden geconfronteerd wacht misschien ziekte of zelfs een ziekenhuisopname. Iedereen krijgt in meerdere of mindere mate met deze crisis te maken nog los van het feit dat er heel veel inwoners zijn die zich gewoon zorgen maken en daarom niet lekker in hun vel zitten. Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisis op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met de Rijksoverheid, de GGD, de Veiligheidsregio en het RIVM en met talloze anderen die zich volop inspannen om de situatie het hoofd te bieden. De gemeentelijke dienstverlening houden we zo veel mogelijk op peil. Echter, ik vraag uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw vraag of verzoek. Veel van onze ambtenaren dragen nu hun steentje bij aan de aanpak van de crisis of kunnen door de situatie niet het goede werk leveren dat u gewend bent. Wij vragen u ook om de informatievoorziening zoals die door het rijk en het RIVM wordt verstrekt nauwlettend te volgen en de adviezen en voorschriften na te leven. Hier vindt u informatie die lokaal van belang is, bijvoorbeeld afgelastingen van gemeentelijke bijeenkomsten.
Ik leef met u mee en zal doen wat in mijn vermogen ligt om deze crisis met u het hoofd te bieden. Dit gaat weer een keer voorbij. En soms komen uit crises mooie, nieuwe dingen te voorschijn, ontstaan verhelderende inzichten of kansrijke mogelijkheden. Ik hoop dat u uit die gedachte moed kunt putten.

]]> 2020-03-16T13:36:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-burgemeester-walraven-ik-leef-met-u-mee
<![CDATA[Informatie over het coronavirus Testpagina]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar:

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor:

U kunt ook contact opnemen met het publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken op +312 0205 1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Klachten

Heeft u verschijnselen en bent u in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD telefoon: 0900-4636443.

]]> 2020-03-15T21:12:00 https://www.gemeente-mill.nl/14357-corona
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[Pioniers actief in Langenboom]]> Aan de Venweg in Langenboom wordt dit jaar 16 hectare aan natuur ontwikkeld. Niet door Staatsbosbeheer, niet door Brabants Landschap of Natuurmonumenten, maar door twee (oud)agrariërs met visie: dhr. Willems en dhr. van Dommelen. Met ondersteuning van de gemeente Mill en Sint Hubert, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en adviesbureau Areal wordt de kleine landbouwenclave van de familie Willems omgezet in nat hooiland. Een paradijs voor vogels, insecten en amfibieën. Met deze ontwikkeling wordt een groot natuurgebied in de Raamvallei compleet gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe ondernemen en natuur samen kunnen gaan. ‘’Pioniers’’, noemt Mary Fiers directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant de mannen. ‘’En die zien wij graag in de Verborgen Raamvallei.’’

Het project

Het project ‘natuurontwikkeling aan de Venweg’ is een samenwerking van verschillende partijen. De familie Willems en de gemeente Mill en Sint Hubert hebben grond verkocht. Meneer van Dommelen gaat deze grond pachten en inrichten met natuur. Het liefst steekt hij nog voor het groeiseizoen de schop in de grond. Over het beheer zijn de partijen nog in gesprek. Zonder ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant had dit project geen doorgang kunnen vinden.

Het initiatief van de familie Willems

Het was geen eenvoudige beslissing om te stoppen met boeren, vertellen Henk Willems en zijn vrouw Hermien. Maar ze hebben er goed over nagedacht en uiteindelijk de sprong in het diepe gewaagd. Op eigen initiatief hebben zij het overgrote deel van hun kavel aangedragen voor de bestemming ‘natuur’. “We hebben altijd melkkoeien, vleeskalveren en varkens gehad, maar ik ben nu 66 en daarmee zo goed als gepensioneerd”, legt Willems uit. “Onze jongens willen geen boer worden en de droogtegevoelige zandgrond is eigenlijk niet geschikt voor akkerbouw. Er is ook geen ruimte om het bedrijf verder uit te breiden, want we worden omringd door natuur. Om al die grond dan aan te houden… wat moeten we daarmee?” Als bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei en met zijn ervaring in natuurbeheer beantwoordde hij die vraag uiteindelijk zelf. Al kostte het, logischerwijs, tijd om zo’n besluit te maken. Willems: “Ik vind een akker vol bieten, maïs en aardappelen ook geweldig mooi. Dat is het hart dat je hebt als agrariër. Maar ik houd ook van de natuur. Bij de ANV zijn we van mening dat we op minder goede landbouwgronden natuur moeten ontwikkelen, zodat de goede gronden behouden kunnen blijven voor de landbouw. Het was moeilijk om te stoppen na zoveel jaar, maar ik zag hier een unieke kans. Ons perceel ligt aan de Langenboomse bossen, Tongelaar, de meanderende sloot van Staatsbosbeheer… en dit wordt straks één groot natuurgebied. Dat is natuurlijk fantastisch. Vanuit huis kunnen we de ontwikkelingen niet alleen op de voet volgen; we genieten straks ook volop van het uitzicht. En misschien kan ik nog wel een rol vervullen in het beheer, door bijvoorbeeld het terrein te laten begrazen. Dat weet ik nog niet, maar ik blijf er graag bij betrokken.”

De begeleiding door Areal

Gerald Willemsen, kavelruilcoördinator en eigenaar van Areal, begeleidt en overziet het proces aan de Venweg. Hij ziet heel veel casussen voorbij komen, maar zelden vallen de stukjes volgens hem zó mooi op zijn plaats. “Hier lagen geen harde opgaves zoals bij de Hooge of Lage Raam”, legt hij uit, “alleen een min of meer latente kans. Het is dat de familie Willems deze kans wilde pakken. Dat zij er geen grond voor terug wilde, scheelde ook. Maar je hebt de mensen nodig die mee willen doen, en dan moet je de instanties nog mee zien te krijgen. In de Verborgen Raamvallei pakken we dingen samen op. In verschillende schetssessies kijken we naar alle belangen en partijen en proberen vervolgens met vier, vijf, zes keer ronddraaien tot een plan te komen waar iedereen zich in kan vinden. Het is een consensusmodel en zo’n proces duurt lang. We zijn er al ruim twee jaar mee bezig. En dat met alle neuzen in dezelfde richting.” Hoewel de familie Willems de onzekerheid soms lastig vond, hebben zij het vertrouwen in een goede afloop nooit verloren. Ook van Dommelen bleef positief. Hierdoor kon landschapsontwerper Ellen Haverkate van Areal aan de slag met een inrichtingsplan. 

Het ontwerp waarin alles samenkomt

Haverkate: “Het plan dat er nu ligt hebben we samen met deskundigen van het waterschap en de provincie opgesteld. We ontdekten dat het een heel kansrijk gebied is, onder andere omdat er kwelwater omhoog komt. Hierdoor kan er bijzondere vegetatie groeien. Het stuk bestaat straks grotendeels uit vochtige hooilanden. Er worden een aantal regelbare stuwen geïnstalleerd zodat het water beter op zijn plek blijft. Een aantal sloten die nu over het perceel lopen worden, om de natuur een handje te helpen, verontdiept en verbreed met natuurvriendelijke oevers. Er komt ook een poel voor de kamsalamander en andere amfibieën.

Bij de overgang naar bos – die loopt nu heel recht - gaan we een ruigtezone maken met struiken en struweel. Dit biedt kansen voor veel vogels en insecten. We maken het gebied ook beter beleefbaar door aan te sluiten bij bestaande routes en toeristische zichtpunten. Denk hierbij aan de Mariakapel en een mooie houtwal. We hebben allerlei manieren de verbinding gezocht met de omliggende paden en natuur.

Door verschillen in grondwater krijg je ook meer microgradiënt, oftewel waarde voor de ecologie. Het grondwater komt van de zuidkant door de Langenboomse bossen, wordt daar heel schoon gefilterd en stroomt zo de Raam in. Zonder landbouw hebben we één mooie stroom van schoon grondwater. Dat vinden ecologen en hydrologen natuurlijk geweldig, vooral als je het kunt horen stromen. Het was overigens projectondersteuner Marianne Willemsen die tot slot de GOB-aanvraag heeft voorbereid en ingediend. “Ons hele kantoor was erbij betrokken”, lacht Gerald, “Begrijpelijk natuurlijk, bij zo’n mooi project.” Het plan werd goedgekeurd en de subsidie beschikt.

De inrichting of uitvoering

De man die het straks ook echt gaat dóén is Joop van Dommelen. Geen onbekende naam wanneer het aankomt op natuurontwikkeling. Eerder legde hij zijn hand al aan soortgelijke projecten, bijvoorbeeld in het Unesco Man and Biosphere-gebied de Maasheggen. Hij gaat dit jaar de inrichting nabij de Venweg verzorgen. Tot 2000 was hij koeienboer, daarna deed hij aan akkerbouw. Dit leverde naar zijn mening niet genoeg op. Zijn grond lag al tegen een bos aan. Dat vond hij niet alleen mooi; het gaf hem inspiratie. Nu zoekt hij naar gronden om in te investeren, samen met Gerald Willemsen en Rob Christiaans van provincie Noord-Brabant. Op de vraag wat een project een succes maakt zegt hij: “Het is een kwestie van de volhouder wint. Dit soort projecten kan zo vijf jaar duren terwijl je het liefst direct zou starten. Het zit af en toe tegen en daar moet je tegen kunnen. Doorzettingsvermogen is dus belangrijk!” Als het even kan begint hij nog voor het groeiseizoen met de werkzaamheden. “Maar het moet wel praktisch zijn en goed gebeuren”, zegt hij, “dus het kan ook daarna.”

Hulp van de instanties

Volgens Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn er nog niet veel agrariërs die zich wagen aan natuurontwikkeling. “Natuur en landbouw kunnen heel goed samengaan, maar ergens zijn we dat vergeten of verleerd. Wij proberen die werelden weer met elkaar te verbinden en particulieren, bedrijven en organisaties te ondersteunen wanneer ze met concrete plannen komen. Gelukkig is er een groep die het aandurft om te experimenteren, de eerste te zijn. Zo ontstaan mooie initiatieven als deze en natuurlijk ook andere vormen met een verdienmodel zoals voedselbossen, natuurgraven of zonneweides. Dit project kan zo in het boekje. We nodigen iedereen die belangstelling heeft om ondernemen en natuur te combineren graag uit om contact op te nemen.”

De gemeente Mill en Sint Hubert speelde, als eigenaar van de grond, ook een belangrijke rol. Zij heeft de grond verkocht en toestemming gegeven om de bestemming te veranderen. Wethouder Jos van den Boogaart: “Wij waren blij dat deze optie op tafel kwam, want we hebben grote opgaven op het gebied van natuurontwikkeling. Met deze overeenkomst voldoen wij aan de compensatieverplichtingen van Agroproeftuin De Peel en onze gemeente wordt er weer een stukje mooier van.”

Vervolg

De betrokkenen hebben dit verhaal lang voor zich gehouden. Dat hoeft nu gelukkig niet meer, want ze hebben nogal iets te vertellen. En dit is nog maar het begin! Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de mijlpalen.

]]> 2020-03-12T11:21:51 https://www.gemeente-mill.nl/pioniers-in-langenboom
<![CDATA[Johan Postma kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris gemeente Land van Cuijk i.o.]]> Johan Postma wordt de kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. heeft besloten hem per 1 april 2020 te benoemen. Momenteel is Johan Postma directeur van Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Als kwartiermaker wordt Johan Postma eindverantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 januari 2022 en gaat hij leiding geven aan het projectbureau en de projectorganisatie. Daarnaast is hij algeheel projectleider voor de herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Naast kwartiermaker wordt Johan Postma beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o.

Werkervaring

Johan Postma heeft in eerdere functies in  Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden en als kwartiermaker veiligheidsregio’s bij de Landelijke Meldkamer Organisatie als eindverantwoordelijk directeur veel ervaring opgedaan met het leiden van veranderingsprocessen.

]]> 2020-03-09T15:35:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/johan-postma-kwartiermaker-en-beoogd-gemeentesecretaris-gemeente-land-van-cuijk-i-o
<![CDATA[Aanvraagperiode leefbaarheidsbijdrage opent 1 januari]]> Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. De bijdrage is bedoeld als steun in de rug; goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

I Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

II Een gezonde geest in een gezond lichaam

III Hoe mooi is onze gemeente

IV Wij helpen elkaar

Aanvragen

Heeft u een goed idee dat past binnen de bovenstaande thema’s en dat volgens u een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw dorp? Dan kunt u vanaf 1 januari hier het aanvraagformulier invullen. Via een stappenplan wordt u door de aanvraag geleid.

Heeft u een vraag? Bel dan gerust met 0485-460300.

]]> 2019-12-16T15:02:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvraagperiode-leefbaarheidsbijdrage-opent-1-januari