<![CDATA[Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten]]> Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor noodzakelijke kosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Er zijn al verschillende steunmaatregelen, maar voor sommige mensen zijn die net niet van toepassing. Bent u ondernemer/zzp-er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten, zoals woonkosten. Voorwaarde is dat u deze noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen als gevolg van de coronacrisis. Ook komt u niet aanmerking als u al gebruikmaakt van andere regelingen, zoals een uitkering van het UWV, de SVB, maar ook huur- of zorgtoeslag.

Tonk

De Tonk loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U kunt dus maximaal voor zes maanden (met terugwerkende kracht) een uitkering krijgen voor de maanden dat u niet in staat bent om uw (woon)kosten te betalen. De vergoeding bedraagt maximaal € 570,00 per maand en is afhankelijk van de hoogte van uw woonkosten en inkomen.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de TONK-regeling.
Als u na het lezen van de informatie op de website toch nog vragen heeft, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentonk@cgm.nl.

]]> 2021-04-19T09:30:00 https://www.gemeente-mill.nl/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten
<![CDATA[Gemeentehuis gesloten op Koningsdag]]> In verband met Koningsdag is het gemeentehuis op dinsdag 27 april 2021 de gehele dag gesloten.

]]> 2021-04-16T13:29:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gemeentehuis-gesloten-op-koningsdag
<![CDATA[Online Kookchallenge voor jongeren!]]> Voor alle jongeren tussen de 12 en 15 jaar uit de gemeenten van het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert) organiseert het Eetschap samen met Voedselapotheek Verdeliet een online Kookchallenge in de meivakantie! Dus houd jij van koken en wil je er nog beter in worden? Doe dan mee!

Wanneer?

De kookchallenge vindt plaats op maandag 26 april 2021, dinsdag 4 mei 2021 en donderdag 6 mei 2021.
Tijdstip: 15.30 - 17.00 uur
Locatie: Online, je ontvangt een link

Voor wie?

Deze kookchallenge wordt speciaal georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar uit de gemeenten Land van Cuijk.

Wat kost het?

Niks! Deelname is gratis. Je ontvangt recepten én een boodschappenpakket voor de kookchallenge. Je kunt deze ophalen op een locatie in Cuijk, die we later bekend maken. 

Aanmelden

Wil je meedoen of meer informatie? Stuur dan een appje naar Monique (06-49178838). 

]]> 2021-04-16T12:29:19 https://www.gemeente-mill.nl/online-kookchallenge
<![CDATA[Geen afvalinzameling op Koningsdag]]> Op dinsdag 27 april is het Koningsdag. Daarom komen we op zaterdag 24 april bij u langs. Dit geldt voor de routes 5 t/m 8 (gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert).

Inzameling op zaterdag 24 april

Dinsdag 27 april 2021, Koningsdag, halen we uw huishoudelijk afval niet op. In plaats daarvan komen we op zaterdag 24 april 2021 bij u langs.  

Afvalapp

Op de Afvalkalender of in de AfvalApp ziet u heel gemakkelijk wat er die dag bij u wordt opgehaald. De Afvalapp is sowieso heel handig. U ziet in één oogopslag wat er die week bij u opgehaald wordt. Bovendien krijgt u alle relevante wijzigingen meteen door. Downloaden kan via de Playstore of via de Appstore.

Zet de spullen op tijd aan de straat

Op zaterdag halen we het afval altijd vóór de middag op. Extra belangrijk dat u de inzamelmiddelen vóór 7.00 uur aan de weg zet. Dat mag u ook al op vrijdagavond ná 22.00 uur doen.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-04-16T10:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/geen-afvalinzameling-op-koningsdag
<![CDATA[Beheersing eikenprocessierups 2021]]> De eikenprocessierups was in 2020 veelvuldig onderwerp van gesprek. Met brandharen die loslaten en bij aanraking jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken, zijn de rupsen op zijn zachtst gezegd niet populair. Als gemeente doen wij ons best om de overlast van de processierups zoveel mogelijk te beperken. Met preventieve maatregelen en actieve bestrijding. We kunnen uw hulp goed gebruiken.  

Wat doet de gemeente?

Wat doet de gemeente in het kader van beheersing? Om te beginnen spuiten we preventief op drukke locaties en worden er op verschillende plekken nesten afgezogen. Welke locaties dit zijn kunt u vanaf eind april 2021 vinden op www.cgmgis.nl/bomen. Ook zorgen we voor meer diversiteit bij de aanplant/herplant van bomen. We zaaien bloemenmengsels in bermen en planten bloembollen om natuurlijke vijanden aan te trekken. Op kleinere schaal plaatsen we insectenhotels en faciliteren we het ophangen van nestkasten.

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt helpen met het beheersen van de eikenprocessierups door vogelhuisjes voor koolmezen en vleermuiskasten op te hangen in uw tuin. Ook kunt u zorgen voor meer bloeiende beplanting gedurende het hele jaar. Deze trekken namelijk de natuurlijk vijanden van de rups aan. Het is ook belangrijk dat u, wanneer in april/mei de eitjes van de rups uitkomen, stopt met het voeren van vogels. Dit maakt dat zij zelf actief op zoek gaan naar voedsel en daardoor meer rupsen opeten.

Wat moet u niet doen

Er zijn een aantal schadelijke geruchten in de omloop over het bestrijden van eikenprocessierupsen die we graag de wereld uithelpen. Er zijn bedrijven die folie of lijmstrips aanbieden en claimen dat de ‘gang’ van de rups hierdoor wordt onderbroken. Dit zou – volgens deze aanbieders - helpen tegen de overlast. Deze uitspraak is onderzocht door deskundigen en blijkt niet waar te zijn. De rupsen lopen over folie heen, zelfs wanneer die behandeld is met insecticide. Soms gebruiken ze het zelfs om hun nest van te maken.

Meer plastic in de natuur is ook geen goed idee. Het gebruik van lijm is zeer schadelijk voor flora en fauna. Lijm maakt immers geen onderscheid tussen de eikenprocessierups en andere insecten, vlinders en vogels. Deze blijven ook plakken en sterven daarmee een nare dood. Het gebruik van lijm is ook bij de wet verboden.

Dus wilt u zelf iets doen? Zorg dan voor meer bloeiende planten, vogelhuisjes en vleermuiskasten in uw tuin.

]]> 2021-04-15T15:54:32 https://www.gemeente-mill.nl/eikenprocessierups-2021
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> Wethouder Erik van Daal

De afgelopen tijde heb ik vaak terug moeten denken aan het liedje “For seasons in one day” van de band Crowded House. Niets zo wispelturig als het weer. We hebben inderdaad op een dag zon, regen, sneeuw en hagel voorbij zien komen.

“Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil”, zijn de spreuken die hier bij passen.

Welkom!

Dat onverwachte zit ook in de ontwikkeling rondom het herenigingsproces in het Land van Cuijk. Wat tot voor kort niemand had kunnen vermoeden, wordt nu toch waarheid. Als het wetgevingsvoorstel nog tijdig kan worden aangepast neemt ook de gemeente Grave per 1 januari 2022 deel aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De raden van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben hierover (nagenoeg) unaniem een besluit genomen. Een goed besluit waarmee een nog krachtigere gemeente ontstaat die de uitdagingen van onze tijd op een goede manier kan oppakken. Welkom gemeente Grave in ons midden!

Mantelzorgbeleid

Wat nu al belangrijk is, maar zeker ook straks in onze nieuwe gemeente, is dat wij omzien naar elkaar en elkaar helpen. Met een steeds verder terugtredende overheid komt er steeds meer op bijvoorbeeld het bordje van mantelzorgers en zorgvrijwilligers te liggen. Om dit belangrijke werk goed te ondersteunen is het mantelzorgbeleid geactualiseerd en opnieuw vastgesteld in de gemeenteraden van het Land van Cuijk. Voor de uitvoering van dit beleid zijn verschillende werkgroepen actief. Hierbij moet je ondermeer denken aan thema’s als mantelzorg en werk, jonge mantelzorgers en mantelzorgers en wonen.

Onlangs presenteerden de verschillende werkgroepen met inspirerende en bevlogen presentaties in een online sessie de voortgang in hun werk.

Als wethouder mocht ik iets zeggen over de presentatie van de werkgroep Mantelzorg en Wonen. Ik heb de werkgroep vooral complimenten gegeven over hun werk tot nu toe. Ook heb ik het belang van mantelzorgwoningen nog eens onderstreept. Zeker in een tijd waarin mensen steeds langer zelfstandig willen en vaak moeten blijven wonen. Een goed voorbeeld hoe we nu al in het Land van Cuijk gezamenlijk optrekken.

Het wordt tijd voor veel zonneschijn

Ik begon mijn column met de verwijzing naar het liedje “For seasons in one day”. In de tijd dat ik vandaag (maandag, redactie) mijn column heb geschreven, is ook het weer erg wisselend geweest. Regen, wind en zonneschijn kwamen ook zojuist weer voorbij.

Hopelijk breekt er op alle gebied een stabielere tijd aan met vooral veel zonneschijn. Dat wens ik een ieder toe!

Wethouder Erik van Daal

]]> 2021-04-14T10:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/14-april-collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Gemeenten controleren panden op spookbewoning]]> Van 2 tot en met 9 april 2021 was er in de gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf een actie om spookbewoning in kaart te brengen. In Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Sint Anthonis, Boxmeer, Landerd en Uden werden bij zo’n 60 panden onaangekondigd controles uitgevoerd. De gemeente Boekel had dit in januari al gedaan. 

Wat is spookbewoning?

Spookbewoning houdt in dat een woning op papier leeg staat, maar in de praktijk wel wordt bewoond. Dit wordt vaak ingezet door criminelen die onder de radar van de overheid willen blijven. Het kan ook voorkomen dat het pand wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het vervaardigen van drugs of de opslag van illegale zaken. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten misleid en uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden. 

Wat levert het op?

Tijdens de controles waren vijf panden bewoond door mensen die er niet stonden ingeschreven. Het zou in deze gevallen kunnen gaan om woonfraude, overbewoning of fraude met uitkeringen of toeslagen. De personen die verkeerd staan ingeschreven moeten zich alsnog inschrijven. Op vier andere adressen werd niemand aangetroffen, maar waren wel signalen van bewoning. Daar gaan de controleurs nog terug. Op zeven adressen werd weliswaar bewoning geconstateerd, maar had men zich om verklaarbare redenen (nog) niet ingeschreven. Dit wordt in het systeem verwerkt. Zij ontvangen binnenkort een aanschrijving. Op drie adressen werden arbeidsmigranten aangetroffen

Bewustwording spookbewoning

De controles op spookbewoning hebben ook als doel om door de aandacht hiervoor de bewustwording te vergroten. Illegale bewoning kan gevaar opleveren voor bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaand pand. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders of doordat criminelen misbruik maken van leegstaande panden om drugs, wapens of gestolen goederen onder te brengen. 

Samen voor een veilige woonomgeving 

De acht gemeenten in Maas en Leijgraaf vinden een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van groot belang. Dat geldt ook voor het welzijn van de mensen die er wonen en werken. Het is belangrijk dat ze zicht hebben op wie er wonen en wat de woonsituatie is. Door de controles hebben de gemeenten informatie en inzichten gekregen die worden gebruikt voor aanschrijvingen voor de Basisregistratie Personen (BRP).

Melden helpt! 

Bij het signaleren van spookbewoning is de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Signalen van spookbewoning kunnen altijd (anoniem) gemeld worden bij de gemeente via bijvoorbeeld de website. Bij de politie kunnen melders die criminele activiteiten vermoeden terecht via 0900-8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via de onafhankelijke partij Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Hier is anoniem ook echt anoniem. 

Belangrijke signalen mogelijke spookbewoning

]]> 2021-04-14T09:01:44 https://www.gemeente-mill.nl/controle-panden-op-spookbewoning
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

Bekijk de meest actuele informatie over de maatregelen tegen corona op www.rijksoverheid.nl.

Overzicht: 'Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk'

Bekijk het overzicht 'Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk' van Rijksoverheid.nl.

Snel naar

]]> 2021-04-14T08:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona
<![CDATA[Aanvraag Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 2022 kan tot 1 juni 2021]]> Lintje

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Dat kunnen we allemaal zien tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen” in april.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Hoe vraagt u een lintje aan

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de gemeente waar de persoon woont. De medewerker die daar de lintjes behandelt adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure. Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden via www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente.

Dien het voorstel op tijd in

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag 2022 wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juni 2021 bij de burgemeester in. Indien de aanvraag later wordt ingediend, kan deze niet meer in behandeling worden genomen. De aanvraag voor onderscheidingen ’tussendoor' (dus niet op de lintjesregen) vragen iets minder tijd. U kunt dan rekenen op 6 tot 7 maanden.

Meer informatie

Gemeente Mill en Sint Hubert, telefoon 0485-460300, email bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl. Ook kunt u meer informatie vinden op www.lintjes.nl

]]> 2021-04-12T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/aanvraag-koninklijke-onderscheiding-voor-de-lintjesregen-2022
<![CDATA[GGD Hart voor Brabant nodigt 27.000 jongeren uit voor vaccinatie tegen HPV en/of Meningokokken ACWY]]> Eind maart 2021 ontvingen ongeveer 27.000 jongeren binnen het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant een uitnodiging voor vaccinaties tegen HPV en meningokokken ACWY. De prikken biedt de GGD Hart voor Brabant dit jaar op de vaccinatielocaties waar de GGD in deze regio ook vaccineert tegen Covid-19. Deze locaties zijn geografisch goed verspreid over de regio: Tilburg, Den Bosch, Veghel, Boxmeer en Berghem. Op de locaties zijn speciale priklijnen voor de vaccinaties tegen HPV en meningokokken ACWY. Een goed voorbeeld van efficiënt gebruik maken van middelen.

Groepsvaccinatie maar wel met een eigen oproeptijd

De GGD nodigt jongeren uit op verschillende dagen in de periode tussen 6 en 30 april 2021. Om wachtrijen te voorkomen nodigen we jongeren in kleine groepjes uit. In het bijzijn van één begeleider kunnen jongeren de vaccinatie halen en na afloop de locatie direct verlaten. De host wijst de jongeren naar de juiste priklijnen. Samen met onze enthousiaste collega’s Jeugdgezondheidszorg zorgen we ervoor dat iedere jongere zich veilig voelt op de locaties. Op elke locatie is EHBO aanwezig en buiten leiden verkeersregelaars alle verkeer in goede banen.

Coronamaatregelen: ook nu

Zowel de bezoekers als medewerkers GGD dragen mondkapjes. Ook geldt er op onze locaties een hygiëneprotocol. Tenslotte wijzen wij bezoekers op de overige coronamaatregelen. We vragen genodigden thuis te blijven als zij klachten hebben die passen bij corona. Tenslotte is er ook bij aankomst een gezondheidscheck. Vanwege alle coronamaatregelen is het niet mogelijk om de afspraak te verzetten. Ben je verhinderd of ziek? Dan ontvang je in het najaar van 2021 een volgende kans om de vaccinatie te halen.

Meer informatie

Op de website www.ggdhvb.nl staat een overzicht van de meest gestelde vragen over de vaccinaties HPV en Meningokokken ACWY.

]]> 2021-04-09T14:45:12 https://www.gemeente-mill.nl/start-vaccinatie-tegen-hpv-meningokokken
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Jos van den Boogaart]]> wethouder van den boogaart

Lentekriebels

Met het mooie weer van ruim een week geleden, kreeg ik weer dat jaarlijks terugkerende lentegevoel. De eerste bloesem brengt kleur in de grauwe, kale struiken. Je wilt naar buiten, de barbecue afstoffen, in de tuin werken en kijken naar de vogels die druk in de weer zijn om nestmateriaal te verzamelen. Het zal bij iedereen wel beginnen te kriebelen. Zo las ik in de Neije Krant dat het ook bij de ‘werkgroep Kunstroute’ van OntdekMill weer begon te kriebelen om dit jaar weer een kunstroute te maken. Vorig jaar moesten de voorbereidingen helaas worden gestaakt vanwege de corona-richtlijnen. Toen zou de kunstroute in het teken hebben gestaan van 75 jaar vrijheid, als herinnering aan de bevrijding van Nederland van de Duitse bezetter in 1945. Dit jaar zal het thema ‘Vrijheid Blijheid’ vanzelfsprekend (ook) gekoppeld zijn aan de hoop op het naderende einde van de corona-beperkingen. Op 5 mei zal de kunstroute officieel geopend worden en laten we hopen dat dan de corona-beperkingen langzaam kunnen afnemen en lentekriebels meer de vrije loop mogen krijgen.

Doe-het-zelf

Als het goed is ligt bij nagenoeg iedereen die een abonnement had genomen voor een glasvezelaansluiting inmiddels de nieuwe glasvezelkabel in huis. Hier en daar moet nog wat gegraven worden, bij sommigen moet E-fiber het aansluitpunt in de meterkast nog maken en testen, maar inmiddels zijn ook al een aantal aansluitingen geactiveerd. Zo ook bij mij thuis. De provider bij wie ik twee jaar geleden had ingetekend voor een abonnement, stuurde mij keurig een e-mail dat mijn aansluiting geactiveerd kon gaan worden en wat ik daarvoor zou moeten doen. Ik had de keuze uit een ‘Doe-het-zelfpakket’ of een monteur aan huis, maar bij de 2e optie zou ik enkele weken geduld moeten hebben in verband met de werkvoorraad. Dan maar het ‘doe-het-zelfpakket’, want met die lentekriebels wil ik vooruit en hoe moeilijk kan het zijn. Inderdaad, zo moeilijk was het niet! Zeker niet met de ondersteuning via de e-mail van de provider. En het werkt! Nu alleen nog mijn oude abonnement opzeggen, want dat moet je dan natuurlijk ook zelf doen.

Verborgen Raamvallei

Aankomende week ga ik met een paar ambtenaren, de wethouders van Cuijk en Grave en een bestuurder van het waterschap praten over de voortgang van ons gezamenlijke project in de Raamvallei. De uitvoering van lopende projecten is gelukkig niet stilgevallen door de coronabeperkingen, maar het samenwerken met alle betrokken partijen is er wel door veranderd. Die samenwerking is juist de basis onder alle projecten. Twee keer per jaar kwamen we allemaal bij elkaar om elkaar van nieuwe inspiratie te voorzien met behaalde successen of door in het veld op bezoek te gaan bij een van de projecten in uitvoering. Die bijeenkomsten zijn cruciaal in zo’n langlopend gebiedsprogramma als ‘De Verborgen Raamvallei’. Jammergenoeg hebben we al een jaar geen bijeenkomsten meer kunnen organiseren, dus daar gaan we nu een oplossing voor zoeken.

Als het aan mij ligt zal het een oplossing moeten worden waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Dat zal wel door de lentekriebels komen!

Jos van den Boogaart

Wethouder gemeente Mill en Sint Hubert

]]> 2021-04-09T14:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/16639-collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Rotonde Wanroijseweg-Meulenveldt afgesloten wegens werkzaamheden]]> Van donderdag 29 april 2021, 07.00 uur tot en met zondag 2 mei 2021, 20.00 uur worden werkzaamheden uitgevoerd aan de rotonde Wanroijseweg – Meulenveldt in Mill. Gedurende deze periode is de Wanroijseweg, tussen de Molenheidseweg en de Van den Boogaardweg, afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De Aldi blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met enige overlast, dat is niet altijd te vermijden.

Werkzaamheden

In het asfalt van de rotonde en op de aansluitende wegen zijn plaatselijk verzakkingen en spoorvorming zichtbaar. Om de rotonde en de aansluitende wegen veilig en bereikbaar te houden is onderhoud noodzakelijk. De oude asfaltdeklaag wordt vervangen door een nieuwe. Ook wordt de overrijdbare rammelstrook in het middeneiland vervangen.

Bereikbaarheid

Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. Hieronder kunt u een tekening van deze omleidingsroute downloaden. Alle aanliggende bedrijven en woningen blijven bereikbaar. Dit geldt ook voor de Aldi en het daar aanwezige parkeerterrein. Alleen tijdens de asfalteringswerkzaamheden op zondag 2 mei 2021 kan geen gebruik worden gemaakt van het parkeerterrein. Klanten worden dan opgevangen door een verkeersregelaar. Men wordt te voet begeleid naar de Aldi. Parkeren kan dan in de nabijheid van het parkeerterrein. 

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met Michiel van Boekel, projectleider wegbeheer bij de Werkorganisatie CGM, telefoon 0485-460300 of e-mail: wegen@cgm.nl.

]]> 2021-04-08T22:33:56 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/rotonde-wanroijseweg-meulenveldt-afgesloten-wegens-werkzaamheden
<![CDATA[Gerechtelijk vonnis krakers clubgebouw MSC Mill]]> Sinds eind januari 2021 zijn er krakers aanwezig in het voormalige clubgebouw van MSC Mill, gelegen aan de Fazantenweg in Langenboom. Het terrein is eigendom van de gemeente Mill en Sint Hubert. Direct nadat de gemeente van de aanwezigheid van de krakers hoorde, heeft de gemeente de krakers verzocht te vertrekken. Nadat bleek dat de krakers geen gehoor gaven aan dat verzoek, heeft de gemeente Mill en Sint Hubert de rechter via een kort geding gevraagd uitspraak te doen over het ontruimen van het clubgebouw. De zitting vond afgelopen donderdag 1 april 2021 plaats.

Gemeente in het gelijk gesteld

De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld: de krakers moeten vertrekken. Het vonnis wordt maandag 12 april 2021 aan de krakers uitgereikt. Hierna hebben zij nog drie dagen de tijd om uit eigen beweging te vertrekken. Als de krakers binnen die drie dagen niet zelf vertrekken, zet de gemeente een ontruiming in gang.

Burgemeester Walraven zegt blij te zijn met de uitspraak van de rechter. “Het kan echt niet de bedoeling zijn dat deze mensen zo maar bezit nemen van het clubgebouw en het terrein dat niet van hen is. Omdat het gesprek dat we hierover met hen wilden voeren, geen vertrek tot gevolg had, hebben we de gang naar de rechter gemaakt. Op deze manier kunnen we snel een eind aan deze ongewenste situatie maken.”

]]> 2021-04-08T22:16:06 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gerechtelijk-vonnis-krakers-clubgebouw-msc-mill
<![CDATA[4 weken gratis compost op de minimilieustraat]]> Gratis compost

Op de milieustraat in Haps kunt u het hele jaar door gratis compost halen. En nu kan dit vier weken lang ook bij de minimilieustraten in het hele Land van Cuijk en Boekel.

Waar en wanneer

Het gaat om de volgende zaterdagen in 2021:

De minimilieustraat van de gemeente Mill en Sint Hubert is aan de Nieuwenhofweg in Mill (naast gemeentewerf). Deze is open op zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur. 

Natuurlijk kunt u op de genoemde dagen ook bij de andere milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel terecht. Dit zijn de adressen van de andere milieustraten: www.afvalaanbieden.nl/milieustraten

Hoe werkt het verder

De compost is alleen voor particulieren bestemd en wordt los verstrekt. Aanhangers, emmers, kuipen en zakken kunt u zelf vullen met gratis compost. Neem hiervoor een eigen schop mee. Per keer mag u maximaal 1 m3 (1000 liter) meenemen.

Coronamaatregelen

Wij vragen u om de bestaande coronamaatregelen te handhaven:

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-04-08T17:02:51 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/4-weken-gratis-compost-op-de-minimilieustraat
<![CDATA[Land van Cuijk-raad besluit over aansluiten Grave per 1-1-2022]]> Op 7 april 2021 hebben de vier gemeenteraden in het Land van Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering besloten dat de gemeente Grave per 1 januari 2022 aansluit bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om de nieuwe gemeente een vliegende start te geven, heeft de Land van Cuijk-raad bovendien besloten dat de mogelijkheden voor extra ondersteuning vanuit de Provincie en het Rijk actief verkend moeten worden. Het gaat dan om ondersteuning om kansrijke ontwikkelingen voor het Land van Cuijk om te zetten naar concrete projecten. In de gemeenteraad van Sint Anthonis is de motie over de extra ondersteuning niet aangenomen.

Eén krachtige en toekomstbestendige gemeente

Burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter van de stuurgroep Land van Cuijk i.o., is blij met deze uitkomst. “Zowel voor de gemeente Land van Cuijk i.o. als de gemeente Grave is aansluiting per 1 januari 2022 het meest wenselijke scenario. Door de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat al één krachtige en toekomstbestendige gemeente. Aansluiting van Grave versterkt deze positie alleen maar meer. Samen kunnen we de vele uitdagingen die er liggen voor gemeenten aan, én bereiken we meer voor al onze inwoners.” 

Met de aansluiting per 1 januari 2022 stapt Grave op een rijdende trein. Maar zowel voor de organisatie Land van Cuijk i.o., als voor de gemeente Grave is dit geen knelpunt. Toon van Asseldonk, waarnemend burgemeester Grave: “De inwoners en de raad hebben gekozen voor aansluiten bij Land van Cuijk, zo snel als mogelijk is. Nu het ernaar uitziet dat dit per 1 januari 2022 al kan, zetten we graag samen met de andere gemeenten onze schouders onder de verdere vormgeving van de gemeente Land van Cuijk.”

Besluit Eerste Kamer

De herindelingswet ligt momenteel ter bekrachtiging voor aan de Eerste Kamer. Door het starten van een zogenoemde novelle-procedure, kan voor de aansluiting van de gemeente Grave alsnog een aanvulling op dit wetsvoorstel worden gedaan. Uiteindelijk beslist de Eerste Kamer op basis van het huidige wetsvoorstel en de novelle-procedure of de gemeente Grave per 1 januari 2022 kan aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o.

Grave kiest voor aansluiten bij Land van Cuijk

In het referendum van 17 maart 2021 hebben inwoners van de gemeente Grave in ruime meerderheid gekozen voor de gemeente Land van Cuijk. In de raadsvergadering van de gemeente Grave is vervolgens op 23 maart 2021 een motie aangenomen en op 6 april een raadsbesluit genomen. Hierin wordt uitgesproken aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022.


Aansluiting per 1 januari 2022

Op verzoek van Grave heeft de stuurgroep Land van Cuijk i.o. zich daarna gezamenlijk ingespannen om een aansluiting van de gemeente Grave bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022 mogelijk te maken. Een uitvoerige verkenning met de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf procedureel gezien groen licht. Om in deze unieke situatie de besluitvorming hierover door de raden op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden, zijn 31 maart en 7 april 2021 twee extra raadsvergaderingen georganiseerd. Na een korte, maar gedegen procedure is 7 april 2021 dus het besluit genomen om Grave per 1 januari 2022 te laten aansluiten

]]> 2021-04-08T12:13:35 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/land-van-cuijk-raad-besluit-over-aansluiten-grave-per-1-1-2022
<![CDATA[Rondje met de burgemeester. Wandelt u mee?]]> Beste inwoner,

Door de coronatijd is er al een jaar lang weinig ruimte om elkaar te ontmoeten. Bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen gaan vaak niet door of worden online gehouden. Het persoonlijk contact met u als inwoner of ondernemer is daardoor echt ‘anders dan anders’. Dat vind ik oprecht jammer. Ik probeer daarom steeds te kijken wat wel ‘coronaproof’ mogelijk is. Wandelen is daar een goede manier voor!

Wandelingen geven energie, laten ons genieten van onze mooie omgeving én geven ruimte voor een persoonlijk gesprek. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe het met u gaat, wat er leeft in uw straat, dorp of wijk, wat uw zorgen zijn of welke kansen u ziet voor uw omgeving in de periode na corona. Afhankelijk van uw mogelijkheden kunnen de wandelrondjes bestaan uit een klein ommetje in uw directe omgeving of een stevige wandeling in de mooie natuur van onze gemeente. De wandeling duurt ongeveer een half uur en natuurlijk houden we ons daarbij aan de geldende coronaregels.

Wilt u uw verhaal kwijt, actief bezig zijn in de buitenlucht en genieten van onze mooie omgeving? Neem dan contact op voor een wandelrondje met mij door een email te sturen naar bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl of door te bellen met 0485-460349. In overleg prikken we dan een datum en tijdstip.

Ik ontmoet u graag!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Antoine Walraven

Burgemeester Walraven

Foto: fotografie Istar Vita Magazine

]]> 2021-04-05T08:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/rondje-met-de-burgemeester-wandelt-u-mee
<![CDATA[Jeugdlintje 2021]]> logo jeugdgemeenteraad

De Jeugdgemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert wil aan kinderen die echt iets speciaals hebben gedaan, een jeugdlintje uitreiken.

Wie komen in aanmerking

Het jeugd lintje is bedoeld voor kinderen tot en met 13 jaar die:

Ken jij een kind dat echt een jeugdlintje verdient

Ken je een kind dat een bijzondere prestatie heeft geleverd en in aanmerking zou moeten komen voor een jeugd lintje? Meld hem of haar dan aan. Schrijf een briefje met motivatie naar Ciska van der Lugt, Jeugdgriffier van de gemeente Mill en Sint Hubert, Kerkstraat 1, 5451 BM Mill, of stuur een e-mail met motivatie naar: info@jeugdgemeenteraadmill.nl.

Wanneer uitreiking

Een onafhankelijke commissie beoordeelt alle inzendingen. Meerdere kinderen kunnen een lintje krijgen. Het jeugd lintje zal uitgereikt worden op Koningsdag, 27 april 2021, door burgemeester Walraven

Vragen

Heb je vragen over het jeugd lintje, neem dan contact op met de jeugdgemeenteraad: Ciska van der Lugt (jeugdgriffier): telefoon 0485-396600 of Anita Straatman (begeleider): telefoon 06-22766480.

]]> 2021-04-01T09:28:44 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/jeugdlintje-2021
<![CDATA[De nadruk leggen op positief gedrag, hoe doe je dat]]>

‘Niet rennen in de hal!’ ‘Stop daarmee!’ Als ouder heb je snel de neiging je kind negatief te corrigeren en te vertellen wat er niet kan en mag. Vaak werkt dit averechts, omdat de boodschap niet goed aankomt. De oplossing? Een positieve benadering.

Als iemand je vraagt niet aan een roze olifant te denken, denk je hier automatisch wél aan. Zo werkt het ook met het corrigeren van je kind. Wil je dat je zoon of dochter iets niet doet of ergens mee ophoudt? Dan is hij of zij geneigd juist wél te springen of door te gaan.

Formule voor positief opvoeden

Gelukkig zijn er oplossingen. Zo kun je de formule van positief opvoeden toepassen. Vertoont je kind ongewenst gedrag? Wacht even met corrigeren en bedenk welk gedrag je wél graag ziet. Dus: ‘in dit huis zijn we aardig voor elkaar’ in plaats van ‘niet pesten’. Je kunt je zoon of dochter hierbij een keuze bieden, zodat hij of zij een gevoel van controle krijgt over de situatie. Zeg bijvoorbeeld: ‘Je gaat nu naar boven om te slapen. Ga je zelf of zal ik meegaan?’ in plaats van ‘niet zeuren’.

Wat je aandacht geeft, groeit

Wat nog meer helpt om positief gedrag te stimuleren? Gericht aandacht geven. Ga in gesprek over dingen die je zoon of dochter interessant vindt en prijs gewenst gedrag. Geef daarnaast zelf het goede voorbeeld. Zo kun je in het bijzijn van je kind ‘alsjeblieft’ of ‘dankjewel’ te zeggen tegen anderen.

Vragen staat vrij

Heb je vragen over hoe je jouw kind positief kunt corrigeren? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485-396666 of info@cjglandvancuijk.nl.

]]> 2021-03-29T14:32:40 https://www.gemeente-mill.nl/de-nadruk-leggen-op-positief-gedrag,-hoe-doe-je-dat
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]>

Wethouder Erik van Daal

In mijn vorige column heb ik onze verenigingsondersteuner, Thomas Peters Weem, voorgesteld. Ook gaf ik aan dat wij in onze gemeente een zeer rijk verenigingsleven hebben waar ik erg trots op ben. Een verenigingsleven dat we graag overeind willen houden in deze bijzondere tijden. Het is alweer ruim een jaar geleden dat we ons allemaal bewust werden van het feit dat Corona wel eens een grote impact zou kunnen hebben op ons leven. We hadden toen echter niet kunnen voorspellen dat we een jaar later nog steeds midden in deze pandemie zouden zitten. En dat het, hoewel er licht glooit aan het einde van de tunnel, het nog wel even zal duren voordat we uit die tunnel zijn.

Zwaar weer

In de afgelopen raadsvergadering heb ik met onze raad gesproken over de ondersteuning van ons verenigingsleven in deze moeilijke tijden. We hebben de subsidies en bijdragen aan ons verenigingsleven door laten lopen om hiermee de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Wat we nu vooral merken is dat verenigingen met een eigen accommodatie de gevolgen ondervinden. Zij missen vooral huur en kantineopbrengsten. Afgesproken is om deze verenigingen op maat te ondersteunen als ze in de financiële problemen dreigen te raken. Gelukkig is op dit moment het aantal verenigingen dat in de gevarenzone zit vrij beperkt. Maar als je dreigt in de problemen te komen als vereniging, neem dan contact met ons op. Dat kan eventueel ook via onze verenigingsondersteuner.

Ondernemers

Ook voor onze ondernemers wordt de situatie steeds nijpender. Vooral het ontbreken van perspectief is moeilijk. Ook voor onze ondernemers zijn er mogelijkheden voor ondersteuning. Onze bedrijfscontactfunctionaris kan u over de mogelijkheden informeren.

Compliment

Als laatste wil ik nog opmerken dat er in onze dorpen volop initiatieven ontstaan om onze eenzame en kwetsbare mensen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Onder andere de zorgverenigingen proberen dit met leuke acties, wat ik erg kan waarderen. In Sint Hubert heeft de Zorgschakel bijvoorbeeld al diverse leuke activiteiten georganiseerd, zoals het koffiedrinken op anderhalve meter. Zulke initiatieven worden erg gewaardeerd en zijn een lichtpuntje in deze tijd. Alle waardering en een welgemeend dankjewel aan alle mensen die zich hier voor inzetten.

Samen staan we sterk en komen we uit deze moeilijke tijd.

Wethouder Erik van Daal

]]> 2021-03-29T08:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/16597-collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Rectificatie Afvalkalender 2021]]> Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de groenstraat in Haps fout weergegeven.

De juiste openingstijden zijn

Tip: pas het meteen even aan op uw kalender.

Excuses voor het ongemak.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-03-27T10:33:00 https://www.gemeente-mill.nl/rectificatie-afvalkalender-2021
<![CDATA[Met ingang van april wekelijkse inzameling gft-afval]]> Vanaf april kunt u weer iedere week de gft-container aan de straat zetten. Kijk op de afvalkalender of AfvalApp op welke dag we bij u het gft ophalen.

Wekelijkse inzameling

We hebben het inzamelen van gft-afval afgestemd op de seizoenen. In de eerste maanden van het jaar werd het gft-afval een keer in de twee weken opgehaald. Vanaf april tot november kunt u weer iedere week de gft-container aan de straat zetten.

Milieu- en groenstraat

Uw (grof) tuinafval kunt u (ook) het hele jaar door gratis naar de minimilieustraten en de groenstraat in Haps brengen. De groenstraat in Haps is geopend op maandagmiddag, woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag. De minimilieustraten zijn geopend op zaterdagochtend. Kijk voor de exacte tijden op onze website www.afvalaanbieden.nl. Kies dan milieustraten en vervolgens openingstijden.

Overig afval

Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per twee weken inzamelen en restafval eens per vier weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde.

Tip: Afvalapp

Op de Afvalkalender of in de AfvalApp ziet u heel gemakkelijk wat er die dag bij u wordt opgehaald. De Afvalapp is sowieso heel handig. U ziet in een oogopslag wat we die week bij u ophalen. Bovendien krijgt u alle relevante wijzigingen meteen door. Downloaden kan via de Playstore of via de Appstore.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-03-26T10:23:40 https://www.gemeente-mill.nl/met-ingang-van-april-wekelijkse-inzameling-gft-afval
<![CDATA[Ontwerpbestemmingsplan ‘Mill, Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Genieweg’]]> Ter inzage van 10 maart tot en met 20 april 2021

Van 10 maart tot en met 20 april 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Mill, Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Genieweg’ ter inzage wordt gelegd. Dat hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert bekend gemaakt. Ook is bekend gemaakt dat het college de gemeenteraad adviseert  geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Om die reden ligt er dus geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage.

Plangebied

Het gebied waar het ontwerpbestemmingsplan betrekking op heeft, ligt in het westelijk deel van de kern Mill, aan de wegen Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Genieweg. De locatie bestaat uit het voormalige schoolterrein van de basisschool De Leeuwerik, dat is gelegen op de gronden tussen de Leeuwerikstraat en de Gruttostraat, en uit een perceel aan de Genieweg. Het college wil op de plaats van de voormalige basisschool de Leeuwerik en in het aansluitende gebied woningbouw realiseren. Daarbij wordt ook een nieuwe buitenruimte gerealiseerd voor het wijkcentrum De Wester. Meer informatie vindt u ook op de pagina Mill havikstraat en leeuwerikstraat.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van 10 maart tot en met 20 april 2021. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: postbus 7, 5360 AA Grave. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer L. Timmermans, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

]]> 2021-03-26T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ontwerpbestemmingsplan-mill,-leeuwerikstraat,-gruttostraat-en-genieweg
<![CDATA[Veilig uw pand verhuren]]> Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van de overheid te blijven. Ze gaan vaak op zoek naar panden in het buitengebied van de gemeente, zoals leegstaande stallen of schuren. U als verhuurder komt in de spotlights te staan als uw pand in verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. Hoe u dat kunt voorkomen, legt de politie uit in de nieuwe brochure ‘Veilig uw pand verhuren’.

Wilt u veilig en zorgvuldig uw pand verhuren

Zorg dan dat u in ieder geval:

Zo voorkomt u problemen!

Infografic veilig verhuur

]]> 2021-03-24T13:06:36 https://www.gemeente-mill.nl/veilig-uw-pand-verhuren
<![CDATA[Jippie het is lente! Is jouw tuin er al klaar voor?]]> Vogelnestje   Vogelhuisje

Welke planten kunnen tegen een stootje? Welke haag kun je het beste kiezen? Of wil je je complete tuin op de schop? Kies planten in je tuin die tegen hitte kunnen. Een heg of haag zorgt voor verkoeling in de zomer en is fijn voor vogels. Vervang tegels door mooie planten. Zo droogt je tuin minder snel uit tijdens droge, hete zomers.

gratis tuinontwerp

Neem zeker even een kijkje op www.fijninbrabant.nl/landvancuijk. Daar vind je tips én een gratis tuinontwerp. Op naar een heerlijke tuinzomer!

]]> 2021-03-23T16:01:24 https://www.gemeente-mill.nl/jippie-het-is-lente-is-jouw-tuin-er-al-klaar-voor
<![CDATA[Ontwerpbestemmingsplan ‘t Kavelt ter inzage]]> Luchtfoto plan kavelt

Uitbreidingswijk met koopwoningen en bouwkavels

Sinds vrijdag 19 maart tot en met donderdag 29 april 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Mill, ’t Kavelt’ met alle daarop betrekking hebbende stukken, alsmede het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Molenheide Buiten’, ter inzage. Ook het ontwerpbesluit ‘Hogere Waarden Geluidhinder’, voor vier aan de noordoostzijde (richting de Wanroijseweg) en de zuidoostzijde (richting de Bosweg) van het plangebied ‘Mill, ’t Kavelt’ nieuw te bouwen woningen, ligt ter inzage.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Wanroijseweg en de Van den Bogaardweg te Mill (5451 HA en 5451 HM). Het plan voorziet in de ontwikkeling van 58 koopwoningen (4 vrijstaande-, 30 twee-onder-een-kap-, 18 rij- en 6 levensloopbestendige woningen) door ontwikkelaar Cedrus Vastgoed Ontwikkeling B.V. uit Helmond  en de uitgifte van 13 á 15 gemeentelijke bouwkavels voor vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergingen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. Hiervoor zullen ook de nodige openbare verkeer- en parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. Daarnaast worden binnen het plangebied verschillende groenstructuren gerealiseerd. Sfeerimpressies van hoe het gebied er uit komt te zien, vindt u op www.molenheidebuiten.nl. Ook vindt u informatie op de pagina Mill hoek Bosweg/Wanroijseweg.

Inzien

Een uitgeprint exemplaar van de stukken kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Mill tijdens de openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave. Ten aanzien van het ontwerpbesluit ‘Hogere Waarden Geluidhinder’ kunnen belanghebbenden gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen aan het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met de heer G. Middel. Projectleider, Telefoon: 0485-460300, e-mail: gert.middel@cgm.nl. of de heer R. Roefs, specialist ruimtelijke ontwikkeling, 0485-460300, e-mail: ron.roefs@cgm.nl.  

]]> 2021-03-23T11:12:11 https://www.gemeente-mill.nl/ontwerpbestemmingsplan-t-kavelt-ter-inzage
<![CDATA[Vijftien gemeenten Noordoost-Brabant aangesloten bij het SLA]]> Elies Lemkes, Huub Bellemakers en Johan van der Schoot

Op maandag 15 maart 2021 hebben vijftien gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Er was sprake van een hybride bijeenkomst: in Dome-X in Oss waren wethouder Johan van der Schoot (gemeente Oss), wethouder Huub Bellemakers (gemeente Sint-Anthonis) en gedeputeerde van provincie Noord-Brabant Elies Lemkes fysiek aanwezig. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de wethouders/betrokkenen van de andere gemeenten waren digitaal aanwezig bij de ondertekening. Het gaat om de gemeenten Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Michielsgestel en Vught. Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis en Uden ondertekenden het SLA al eerder.

Trots om als regio te tekenen

Schone lucht is van levensbelang voor iedereen. Dat onderschreef ook wethouder Van der Schoot van gemeente Oss in zijn introductie. “En hoewel er sinds 1990 al veel positiefs gebeurd is op het gebied van luchtkwaliteit, moet er nog een hoop gebeuren. En het belangrijkste is dat we dat samen doen. Omdat luchtkwaliteit zich niet aan landelijke of regionale grenzen houdt, is het daarom extra goed om dit samen als regio op te pakken. Daarom zijn wij ook blij en trots dat we als regio Noordoost-Brabant het Schone Lucht Akkoord ondertekenen.”

Krachtig verhaal

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven sprak na het woord van Van der Schoot tevens haar bewondering uit over de regionale ondertekening van het Schone Lucht Akkoord. “De regio vertelt in deze een sterk en krachtig verhaal. Ik ben zelf afkomstig uit deze regio en weet hoe zeer de regio te maken heeft met uitdagingen op het gebied van gezondheid, zoals de Q-koorts en nu ook COVID-19. Gezondheid is één van de belangrijkste speerpunten in het Schone Lucht Akkoord en juist daarom is het zo goed dat de gemeenten uit deze regio zich collectief bij het SLA aansluiten. Ik wil bij deze dan ook een groot compliment naar de regio Noordoost-Brabant uitdragen.”

Betrokkenheid burgers

Ook gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Elies Lemkes onderstreept hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen. “Als we willen dat de lucht schoner wordt, moeten we dat samen doen. Brabant moet een veilige en gezonde omgeving zijn en schone lucht is hiervoor een basiswaarde.” De betrokkenheid van de burgers is enorm, zo stelt Lemkes. “Door middel van burgerparticipatie in de vorm van allerlei pilots, wordt het resultaat ook alleen maar beter..”

Anker meetpunt

Sint Anthonis is een van de gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant die het SLA reeds ondertekend heeft. Huub Bellemakers, wethouder van deze gemeente, had echter nog een leuke mededeling te onthullen tijdens de hybride ondertekening. “Het is namelijk zo dat onlangs officieel bekend is gemaakt dat er een anker meetpunt van het RIVM is binnengehaald in onze regio”, aldus een trotse Bellemakers. “Het is fijn dat dit zo kort volgt op het aansluiten van Noordoost-Brabant als regio bij het SLA. We merken met zijn allen ook een groot draagvlak in de regio en we zien allen een doel voor ons om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen. Gezondheidswinst is hierin de beste en meest betrouwbare graadmeter.” De luchtkwaliteit wordt in gemeente Sint Anthonis onder andere gemeten door sensoren. “Op dit moment loopt in de gemeente een pilot met sensoren die de luchtkwaliteit meten”, vertelt Bellemakers. “Het feit dat het ankermeetpunt van het RIVM nu ook binnen is in de regio, zal dit alleen maar meer ondersteunen.”

Met zijn allen aan werken

Voorafgaand aan de officiële ondertekening stelde wethouder Van der Schoot nog een vraag aan de staatssecretaris: “Hoe betrek je mensen eerlijk en open en hoe kunnen we onrust hieromtrent goed managen?” Van Veldhoven gaf hierbij aan: “Ik geloof in transparantie van politieke besluitvorming, mensen meenemen, het openbaar maken van data en aan de burgers duidelijk maken dat niet alles morgen opgelost moet en kan zijn. We zullen hier met zijn allen aan moeten werken om het gewenste resultaat te behalen. De ondertekening van Noordoost-Brabant sluit hierbij uitstekend aan.”

]]> 2021-03-23T10:43:12 https://www.gemeente-mill.nl/vijftien-gemeenten-noordoost-brabant-aangesloten-bij-het-sla
<![CDATA[Arriva breidt dienstregeling uit]]> Omdat de reizigersaantallen weer aantrekken, heeft vervoersbedrijf Arriva besloten om per zondag 28 maart 2021 de reguliere dienstregeling 2021, met als oorspronkelijke ingangsdatum 3 januari 2021, te gaan rijden.

Uitzondering hierop zijn de Eftelinglijnen en Nightliners. Deze gaan nog niet rijden. Hetzelfde geldt voor de Transferiumlijnen: alleen lijn 60 rijdt, exclusief de avondritten op donderdag, vrijdag en zaterdag. De buurtbussen blijven rijden volgens winterdienstregeling 2021. De stores gaan weer open volgens de normale openingstijden.  

]]> 2021-03-23T10:30:54 https://www.gemeente-mill.nl/arriva-breidt-dienstregeling-uit
<![CDATA[Extra aandacht voor jongeren in coronatijd]]> Door de coronamaatregelen zijn er weinig activiteiten voor jongeren mogelijk. Dat is niet goed voor hun fysieke én mentale gezondheid. De gemeenten in het Land van Cuijk maken zich hier zorgen over en wil extra aandacht aan deze groep besteden. Mede vanuit het actieprogramma 'Jeugd aan zet' organiseert Welzijnsorganisatie Sociom allerlei (online) activiteiten voor de jeugd. Nu het weer beter wordt, worden ook weer buitenactiviteiten georganiseerd. Alle activiteiten passen binnen de geldende RIVM-maatregelen.

Sociom ondersteunt bij organisatie jongerenactiviteiten Sociom zet maximaal in op datgene wat wel mogelijk is en maakt een overzicht van alle activiteiten die door verschillende organisaties in een gemeente, zoals sport- of muziekverenigingen, stichtingen, scholen, worden georganiseerd. Ook vrijwillige initiatieven zijn van harte welkom. Dankzij de bijdrage van de Rijksoverheid is het mogelijk om voor activiteiten van jongeren financiële ondersteuning te krijgen. Sociom voert, op verzoek van de gemeenten in het Land van Cuijk, deze regeling uit.

Heeft u een mooi initiatief

Heeft u of uw organisatie ook een leuk idee voor de jeugd? Neem dan voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met de jongerenwerker van Sociom, die actief is bij u in de buurt. Kijk op www.sociom.nl voor de juiste contactgegevens.

Materialen lenen

Naast financiële en/of praktische ondersteuning kunnen verenigingen en organisaties ook materialen lenen bij Sociom voor het organiseren van een online evenement. Te denken valt aan een webcam, ringlamp, microfoons, etc. U kunt daarover contact opnemen met jongerenwerker Timothy van Oss via timothyvanoss@sociom.nl of 06-82347834.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten de komende weken, volg Sociom dan op social media.

logo Sociom

]]> 2021-03-22T10:33:28 https://www.gemeente-mill.nl/extra-aandacht-voor-jongeren-in-coronatijd
<![CDATA[Samen onderweg naar een nieuwe gemeente: de bouwteams krijgen vorm]]>

In 2022 is het Land van Cuijk een feit. We zijn dan één stevige gemeente die bestaat uit maar liefst 29 dorpen. Het is belangrijk dat elk dorp in de nieuwe situatie tot zijn recht komt. Om daarvoor te zorgen wordt er eerst een soort schets gemaakt van elk dorp. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten en de prioriteiten afgebeeld. De schets geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Het wordt een soort curriculum vitae dat wordt aangeboden aan het bestuur van de nieuwe gemeente.

De bouwteams maken de schets

En wie gaat die schets dan maken? Dat doen de dorpen zelf. De dorps- en wijkraden zijn gevraagd om een bouwteam samen te stellen. In dit team zitten inwoners, winkeliers, voorzitters van verenigingen, dorpsraadleden en noem maar op. Het is een vertegenwoordiging van het dorp. Op dit moment wordt er in de dorpen hard gewerkt aan de samenstelling van deze teams. Er zijn inmiddels al méér dan 15 teams compleet! De bedoeling is dat de bouwteams eind maart van start gaan. Elk bouwteam komt twee keer bij elkaar. De gesprekken gaan over de huidige voorzieningen, de kwaliteit ervan, over de zaken die node worden gemist en over de prioriteiten die het dorp heeft. De antwoorden op deze vragen worden vastgelegd in een mooi curriculum vitae.

Ook u kunt reageren

Belangrijk is dat uiteindelijk niet alleen de bouwteams achter het te maken curriculum vitae staan, maar natuurlijk ook de overige inwoners. Daarom is ervoor gekozen om de eerste versie van de schets online voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. Dat doen we via het participatieplatform ‘Ons Land van Cuijk’. Via de website www.gemeentelandvancuijk.nl houden we u op de hoogte hoe en wanneer informatie op het platform te vinden is.

]]> 2021-03-22T10:21:41 https://www.gemeente-mill.nl/samen-onderweg-naar-een-nieuwe-gemeente-de-bouwteams-krijgen-vorm
<![CDATA[Collegecolumn Wethouder Jos van den Boogaart]]> Misschien heeft u het nog niet gezien, omdat we nu eenmaal na 21.00 uur allemaal thuis moeten blijven vanwege de avondklok, maar de kerk in Mill is in de avonduren meer en mooier verlicht dan ooit. Vandaar dat ik dit graag laat zien met bijgaande foto.

Kerk in Mill

LED-technieken

Wat is er veranderd: Alweer een jaar of 10 geleden is er in het kader van het Millse Centrumplan een verlichtingsplan gemaakt. Hier was ook het aanlichten van de kerk onderdeel van. Bij oplevering van de verschillende deelgebieden zoals de herinrichting van de Kerkstraat, het plein rond de kerk en het marktplein is er in elke fase ook nieuwe openbare verlichting aangelegd. Rond het marktplein zijn bijvoorbeeld een paar jaar geleden relatief hoge masten geplaatst, met speciale LED lampen die in de loop van de avond automatisch gedimd worden tot 50% en in de nacht verder naar 20%. Daaruit bleek al dat er met de nieuwe LED-technieken ook nieuwe mogelijkheden zijn.

Mooier en duurzamer

De gevels van de kerk werden nog altijd aangelicht door middel van meer conventionele grond-spots. Ondanks dat het weerbestendige en robuuste armaturen waren, bleken deze erg gevoelig te zijn voor storingen. Regelmatig viel er eentje uit. Inmiddels waren ze toe aan vervanging en dan blijkt dat de techniek op LED-gebied niet heeft stilgestaan. Er zijn nu LED lampen beschikbaar die ook in zo’n grondarmatuur passen en die veel meer lichtopbrengst hebben, met de helft van het stroomgebruik. En het resultaat is prachtig. Je zou het niet zeggen, maar er moeten nog vijf lampen vervangen worden. Het wordt dus nog mooier. Mooier en duurzamer!

Ook voor de leverancier was het maar de vraag of met de gekozen LED lampen op basis van het oude verlichtingsplan de gevels van de kerk goed aangelicht zouden kunnen worden. Dat blijkt gelukkig het geval. Dus het verlichtingsplan van 10 jaar geleden blijkt ook prima te voldoen met deze nieuwste soort LED lampen. De leverancier is zelfs zo positief verrast door het resultaat, dat hij er een bericht over gaat maken in de vakbladen voor verlichting in de openbare ruimte.

Laten we hopen dat de avondklok rond Pasen weer afgeschaft wordt, zodat iedereen ook later op de avond nog een rondje kan wandelen. Dan kunt u zelf zien of het in werkelijkheid nog mooier is dan op de foto.

Wethouder Jos van den Boogaart

Jos van den Boogaart

]]> 2021-03-22T08:50:28 https://www.gemeente-mill.nl/16503-collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2021-03-19T16:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[De juiste zorg op het juiste moment en de juiste plaats]]> Logo VGZ

Samenwerking gemeenten en VGZ richt zich op ouderen, ggz en preventie

De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten in de zorg zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. Achttien gemeenten in Noordoost-Brabant -waaronder Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis- en zorgverzekeraar VGZ gaan de komende jaren nauw samenwerken om deze grote uitdagingen op het gebied van zorg en ondersteuning het hoofd te bieden.

Uitgangspunt in de samenwerkingsagenda is dat de inwoner de juiste zorg ontvangt, op het juiste moment en op de juiste plaats. De regio wil hierbij de beweging van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en welbevinden’ verder versterken. De samenwerking richt zich op de thema’s ouderen, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en preventie.

Ouderen met dementie

Bij het thema ouderen staat de opgave ‘Passende zorg en ondersteuning voor ouderen met dementie en hun omgeving’ centraal. Binnen de regio Noordoost-Brabant blijkt bijvoorbeeld dat zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg voor ouderen niet goed op elkaar aansluiten. Daarom willen gemeenten en VGZ meer psychosociale ondersteuning voor ouderen met dementie organiseren.

Bij het thema ggz zal de aandacht vooral uitgaan naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep is de afgelopen jaren veel veranderd. De samenwerking voor deze doelgroep moet er toe leiden dat er geen kwetsbare mensen tussen wal en schip raken.

Leefstijlverbetering

Wat betreft het thema preventie richten de partijen zich op het terugdringen van overgewicht, roken en drugs- en alcoholgebruik. Met name het aantal mensen met overgewicht blijkt in deze regio sterker te stijgen dan in de rest van het land. De samenwerkingsagenda richt zich naast leefstijlverbetering op het achterhalen van de oorzaken van ‘ongezond gedrag’.

Eerste stap

De samenwerking tussen de gemeenten en VGZ maakt deel uit van een landelijke afspraak om regionaal samenwerkingsstructuren op te zetten. Per regio trekken de gemeenten samen op met de preferente zorgverzekeraar. In de regio Noordoost-Brabant is dat VGZ. Ook zorgverzekeraar CZ en de door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders nemen deel aan de samenwerking. De samenwerkingsagenda is daarbij een eerste stap. Door het medisch en sociaal domein beter met elkaar en met de zorgbehoefte van inwoners te verbinden ervaren inwoners minder schotten en houden we de zorg ook in de toekomst betaalbaar.

]]> 2021-03-19T11:37:23 https://www.gemeente-mill.nl/de-juiste-zorg-op-het-juiste-moment-en-de-juiste-plaats
<![CDATA[Coronasteun voor vrijwilligersorganisaties met accommodatie]]> Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen ondervinden in het bijzonder vrijwilligersorganisaties met een eigen of gemeentelijke accommodatie nadelige financiële effecten. Om deze vrijwilligersorganisaties tegemoet te komen, is de subsidiebijdrage ‘Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’ opgesteld. Besturen en beheerstichtingen van deze organisaties kunnen vanaf nu een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Mill en Sint Hubert.

lokale vrijwilligersorganisaties

Deze nadere regel is speciaal bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties die een gemeentelijke of eigen accommodatie beheren en exploiteren.  Zij ondervinden financieel nadeel door gemiste kantineopbrengsten, entreegelden of inkomsten uit verhuur, terwijl vaste lasten zoals gas, water, licht en aflossingen van leningen gewoon doorlopen. De gemeente wil de organisaties maatwerk bieden in de vorm van de compensatie van vaste lasten en stelt voor dit doeleinde ruim €100.000 aan rijksmiddelen ter beschikking.

Kernpunten coronasteun

De drie belangrijkste punten uit de ‘Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’ zijn:

Nadere regel coronasteun

Bekijk hier de Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021 op Overheid.nl met de overige criteria.

Aanvragen

Een aanvraag indienen doet u door middel van een mail naar info@gemeente-mill.nl of een brief aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Mill en Sint Hubert (correspondentieadres: Postbus 7, 5360AA Grave) onder vermelding van ‘Aanvraag coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’.

]]> 2021-03-19T09:29:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/coronasteun-voor-vrijwilligersorganisaties-met-accommodatie
<![CDATA[Hennepkwekerijen Langenboom opgerold]]> Politie en gemeente vragen inwoners alert te zijn

Er is de laatste tijd een aantal hennepkwekerijen aangetroffen in Langenboom. Voor de omgeving heeft deze criminaliteit veel impact. Hennepteelt brengt risico’s met zich mee zoals brandgevaar, wateroverlast of stank en schade aan woningen. Politie en gemeente roepen inwoners op om oplettend te zijn en vermoedens van hennepkweek direct te melden aan de politie of ‘meld misdaad anoniem’.

Recent werd aan de Iepenlaan in Langenboom een hennepkwekerij opgerold. Inmiddels heeft burgemeester Walraven aangegeven het pand het pand voor drie maanden te willen sluiten op grond van artikel 13b uit de Opiumwet. Antoine Walraven: “Hennepteelt is een vorm van criminaliteit waarbij er risico’s zijn voor de directe woonomgeving. Hennepkwekerijen zitten vaak in gewone buurten, waar kinderen op straat spelen en huizen dicht bij elkaar staan. Dat maakt het voor ons, politie en gemeente, nog eens extra belangrijk om hier kort op te zitten. Het is naast crimineel ook ronduit asociaal. Dat moeten we met elkaar niet willen in onze saamhorige en sociale gemeente.”

Inwoners kennen hun buurt het beste

Daarom roepen politie en gemeente inwoners op om alert te zijn. Juist omdat de hennep vaak wordt geteeld in gewone huizen en buurten,  is de hulp van inwoners bij het oprollen ervan extra belangrijk. Walraven: “Inwoners kennen hun buurt en buurtbewoners het beste. Zij hebben vaak snel genoeg door ‘hier klopt iets niet’.”

Er zijn meerdere signalen waar alerte inwoners een hennepkwekerij aan kunnen herkennen:

Meld signalen

Walraven: “Ik verwacht niet van mensen dat ze aan de hand van één signaal denken: er is iets aan de hand. Maar bij meer signalen zouden we wel graag iets willen horen. De politie kan dan een dossier opbouwen en uiteindelijk tot actie overgaan. Zeker wanneer waarnemingen van verschillende personen bij elkaar komen. Blijf dus niet met het onderbuikgevoel zitten maar meld de signalen! Zo kunnen we de teelt stoppen, ervoor zorgen dat de productie en handel worden stilgelegd en de daders aanpakken.”.

Melden

Meldingen kunnen worden doorgegeven aan de politie 0900-8844 of door contact op te nemen met M: via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

]]> 2021-03-16T14:02:08 https://www.gemeente-mill.nl/hennepkwekerijen-langenboom-opgerold
<![CDATA[Opening vierde vaccinatielocatie in de regio Hart voor Brabant]]> Maandag 15 maart 2021 is de GGD Hart voor Brabant begonnen met vaccineren tegen het coronavirus in Sportcentrum ’t Hoogkoor in Boxmeer. Hiermee is de vierde vaccinatielocatie in de regio Hart voor Brabant een feit.

Burgemeester Karel van Soest, wethouder Willy Hendriks-van Haren, Therese Claassen (waarnemend directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant) en Femke van den Oetelaar (projectleider Vaccineren GGD Hart voor Brabant) waren maandagochtend aanwezig bij de opening van de nieuwe vaccinatielocatie.

Vanaf de opening begint GGD Hart voor Brabant naar verwachting met het vaccineren van ongeveer 200 personen per dag. Dit zijn in eerste instantie mobiele, thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers. Op termijn is de locatie geschikt voor circa 900 vaccinaties per dag.

Burgemeester van Soest bij de priklocatie

]]> 2021-03-16T13:51:17 https://www.gemeente-mill.nl/opening-vierde-vaccinatielocatie-in-de-regio-hart-voor-brabant
<![CDATA[Gemeenten in Noordoost-Brabant en IBN blijven samenwerken]]> Sinds 2015 werken elf gemeenten in Noordoost-Brabant samen met IBN voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze gemeenten willen met IBN blijven samenwerken. De colleges van burgemeester en wethouders van Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Meierijstad hebben besloten dit aan hun gemeenteraden voor te stellen. Voor de zomer nemen alle gemeenteraden hier een besluit over.

De gemeenteraden wordt gevraagd de afspraken tussen gemeenten en IBN te vernieuwen. In de concept-afspraken wordt voorgesteld om intensiever samen te werken en om de financiering van het partnership te wijzigen. De samenwerking met IBN is voor onbepaalde tijd.

In het voorstel blijft IBN voor de gemeenten de Wsw (Wet sociale werkvoorziening), beschut werk en de re-integratie van een deel van de bijstandsgerechtigden uitvoeren. Het gaat hierbij in het bijzonder om mensen met een arbeidsbeperking. IBN zorgt voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking of een verminderde loonwaarde en probeert deze mensen zodanig te ontwikkelen dat een deel op termijn ook weer regulier kan werken.

De gemeenten in onze regio hebben de afgelopen jaren gekozen voor IBN als sociaal ontwikkelbedrijf voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een initiatiefnota die een netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland voor deze mensen wil garanderen. De nieuwe concept-afspraken tussen gemeenten en IBN lopen hier op vooruit.

Kees van Geffen, wethouder sociale zaken gemeente Oss en voorzitter van het bestuurlijk overleg partnership gemeenten-IBN, is blij met het voorstel wat er ligt: “Wij zijn trots op de goede samenwerking met IBN. Met deze overeenkomst leggen we een solide basis voor een gezonde toekomst voor IBN en al haar medewerkers, nu en in de toekomst.”

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden om te besluiten het partnership met IBN te verlengen onder de nieuwe voorwaarden.

]]> 2021-03-15T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/gemeenten-in-noordoost-brabant-en-ibn-blijven-samenwerken
<![CDATA[Collegecolumn Burgemeester Antoine Walraven]]> Burgemeester Walraven

De laatste tijd is er een aantal hennepkwekerijen aangetroffen in Langenboom. Recent nog aan de Iepenlaan. Het oprollen van een hennepkwekerij in een buurt heeft een flinke impact op de omgeving. Daarnaast brengt de hennepteelt ook de nodige risico’s met zich mee zoals brandgevaar, wateroverlast of stank en schade aan woningen. De teelt vindt bovendien vaak plaats in buurten waar huizen dicht op elkaar staan en kinderen op straat spelen. Deze vorm van criminaliteit vind ik ronduit asociaal en wil ik absoluut niet hebben in onze saamhorige en sociale gemeente.

Meld misdaad anoniem(M)

Als politie en gemeente vinden we het daarom belangrijk om hier kort op te zitten. Om dat te kunnen, is de hulp van u als inwoner erg van belang. U kent uw buurt en buurtbewoners immers het best en ziet vaak als eerste ‘hier klopt iets niet’. Hou dit gevoel niet bij u zelf maar meld de signalen bij de politie. Dit kan via 0900-8844 of door contact op te nemen met M: via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Bekende signalen waar u een hennepkwekerij aan kunt herkennen, zijn:

U hoeft bij één signaal niet direct ongerust te zijn maar als er meerdere signalen zijn, en uw gevoel zegt dat het niet in de haak is, meld het dan wel direct. De politie kan dan een dossier opbouwen en uiteindelijk tot actie overgaan. Zeker wanneer waarnemingen van verschillende personen bij elkaar komen. Hou uw onderbuikgevoel dus niet bij u maar meld! Zo kunnen we de teelt stoppen, ervoor zorgen dat de productie en handel worden stilgelegd en de daders aanpakken.

D’n Bens

Deze week heeft ons college het besluit genomen om de naam ‘D’n Bens’ toe te kennen aan de straat waar op korte termijn woningbouw gaat plaatsvinden. Deze straat ligt op het perceel direct achter het voormalige café d’n Bens.

Uit een inwonersraadpleging in Langenboom is gebleken dat een overgrote meerderheid de voorkeur heeft gegeven aan deze straatnaam. John Bens en Henrita Bens zijn de derde generatie die deze kroeg met veel liefde en warmte hebben gerund. Vele inwoners koesteren geweldige herinneringen aan deze bijzondere locatie. Dat geldt zeker ook voor mij. Mijn hoogtepunt is het laatste officiële optreden van Conny Bens bij de formatie Tilt. Een geweldig afscheidsfeest met vele bekende Nederlandse artiesten.

Het toekennen van een straatnaam aan dit horecabedrijf aan de Dominicanenstraat is wat mij betreft dan ook zeer terecht. De prachtige herinneringen en het vele goede werk van de familie zal op deze manier nog vele generaties voortleven. John en Henrita, namens alle inwoners en klanten, nogmaals hartelijk dank voor alles wat jullie voor de gemeenschap hebben betekend.

Burgemeester Antoine Walraven

]]> 2021-03-12T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/16332-collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[F-16’s vliegbasis Volkel nemen QRA waar]]> Sinds woensdag 10 maart 2021 neemt vliegbasis Volkel de taak voor de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg tijdelijk over van de Belgische luchtmacht. Deze taak wordt gezamenlijk en afwisselend uitgevoerd door Nederland en België.

Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Er staan permanent twee F-16 jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-jachtvliegcapaciteit.

De QRA kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. Zo kan tijdig worden ingespeeld op een mogelijk naderende dreiging.

Meer informatie

]]> 2021-03-10T15:13:23 https://www.gemeente-mill.nl/f-16-s-vliegbasis-volkel-nemen-qra-waar
<![CDATA[D’n Bens nieuwe straatnaam Langenboom]]> D’n Bens wordt de naam van de nieuwe straat die komt te liggen achter de locatie van het gelijknamige café/zalencentrum in Langenboom. Dat heeft het college van B&W vanmorgen besloten. Deze nieuwe naam kwam als grote winnaar uit de bus bij een ‘straatnamen poll’ waar zo’n 300 inwoners uit Langenboom aan meededen.

Keuze uit twee namen

De deelnemers aan de poll konden kiezen uit twee straatnamen; Thomas van Hoogstratenhof en D’n Bens. De eerste naam was voorgesteld door de heemkundekring Felix Walter en heeft betrekking op de nagedachtenis aan kloosterling Thomas van Hoogstraten. Deze vroegere inwoner van Langenboom (geboren in 1865) werd geboren op de betreffende locatie en groeide uit tot een van de meest gewaardeerde religieuzen in Nederland. De tweede naam heeft betrekking op café D’n Bens, de plaatselijke kroeg van Langenboom die plaatsmaakt voor woningbouw. Op de locatie achter D’n Bens komt het hofje met de nieuwe straat te liggen.

Ruim 300 inwoners van Langenboom spraken via de poll hun voorkeur uit. Bijna 90% gaf de voorkeur aan D’n Bens als nieuwe straatnaam.

]]> 2021-03-10T15:07:40 https://www.gemeente-mill.nl/nieuwe-straatnaam-langenboom
<![CDATA[Samen zorgen voor een veilige online wereld]]> De gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert zoeken Junior Cyber Agents!

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, zo ondervinden we ook in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Daarom zijn we op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken.

Van start

Onlangs hebben de gemeente Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert zich aangesloten bij het online platform Hackshield. De drie gemeenten zijn van start gegaan met het opleiden van Junior Cyber Agents. De teller voor Cuijk staat op dit moment op 128 Cyber Agents die deelnemen, de gemeente Grave telt er 29 en de gemeente Mill en Sint Hubert heeft al 46 Cyber Agents in opleiding.

Word ook Cyber Agent

Wil jij alles leren over hacken, datalekken en veilig internetten? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Via HackShield word jij een Cyber Agent die online gevaar kan herkennen en voorkomen. Daardoor kun je ook je omgeving leren hoe ze online veilig kunnen blijven en als Cyber Agent de gemeente beschermen. Samen zorgen we voor een veilige online wereld!

Huldiging

De beste Cyber Agents, per gemeente, worden eind april gehuldigd. Hoe en waar we dat doen is afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Eén ding is zeker, de burgemeester en de politie van jouw gemeente zijn daarbij!

Kom in actie

Help jij ons om de gemeente te beschermen? Speel nu mee en word Cyber Agent van de gemeente Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert! Je kunt HackShield online spelen op www.joinhackshield.nl of download de app voor smartphone en tablet.

Kijk voor meer informatie op de Hackshield pagina van jouw gemeente: www.joinhackshield.nl/gemeente/mill-en-sint-hubert.

Flyer Hackshield

]]> 2021-03-10T09:03:34 https://www.gemeente-mill.nl/samen-zorgen-voor-een-veilige-online-wereld
<![CDATA[De Luisterlijn nu bereikbaar op nieuw telefoonnummer 088-0767000]]> Logo Luisterlijn met nieuw telefoonnummer

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088-0767000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.

Waarom een ander nummer

Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. Op dit moment betaalt de Luisterlijn per minuut en voor elk gesprek dat binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de kosten. Op deze manier voorkomen we deze kosten”, zegt Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn.

Lokaal tarief

Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088-0767000 betaalt de beller - net als bij het oude telefoonnummer - geen extra kosten, alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar is op de factuur van de beller.

Even een stem te horen

Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.

]]> 2021-03-09T10:14:11 https://www.gemeente-mill.nl/nieuw-telefoonnummer-luisterlijn
<![CDATA[Aanvragen structurele subsidie voor 2022]]> Lokale verenigingen, instellingen en organisaties die in aanmerking willen komen voor een structurele subsidie in 2022, kunnen vanaf aanstaande maandag 1 maart 2021 weer een online aanvraag indienen. Aanvragen kan tot 1 mei 2021.

Basis- of contractsubsidie

Er bestaan twee vormen van structurele subsidie: basissubsidie en contractsubsidie. Basissubsidie wordt jaarlijks verstrekt om een vereniging te ondersteunen in haar kernactiviteiten. Contractsubsidie wordt verstrekt aan instellingen en organisaties die voor de gemeente relevante diensten of producten kunnen leveren. De gemeente formuleert wat er moet gebeuren; de instelling of organisatie bepaalt zelf hoe het moet gebeuren. Wilt u in aanmerking komen voor structurele subsidie? Ga dan naar de pagina Subsidie aanvragen en dien tussen 1 maart en 1 mei 2021 een aanvraag in.

Incidentele subsidie

Het is voor een vereniging ook mogelijk om incidentele subsidie aan te vragen. Dit is een subsidie voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige, kortdurende activiteiten met een vernieuwend karakter. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen. Incidentele subsidie aanvragen kan het hele jaar door, tot acht weken voor aanvang van de activiteit. Ga ook hiervoor naar de pagina Subsidie aanvragen.

Subsidiestelsel Land van Cuijk

Per 1 januari 2022 gaat het subsidiestelsel van de nieuwe gemeente Land van Cuijk van kracht. We kunnen nog niet met zekerheid zeggen wat dit betekent voor uw subsidieaanvraag.

Meer weten                                

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Mill en Sint Hubert. Bel 0485-460300 of mail naar info@gemeente-mill.nl.

]]> 2021-02-22T15:21:03 https://www.gemeente-mill.nl/aanvragen-structurele-subsidie-voor-2022
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s over carnaval]]> Carnaval komt steeds dichterbij, en het risico van het coronavirus is nog alom aanwezig. 12 januari 2021 hebben de drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Brabant al iets gezegd over carnaval 2021. Er gaat definitief een streep door. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen.

We lezen net als u in de media over de zorg van de carnavalsfederatie en verschillende carnavalsverenigingen. Wij hebben natuurlijk ook contact met deze partijen. Tegelijk zien we in onze regio’s een enorm begrip en bereidwilligheid om samen het coronavirus eronder te krijgen. Veel inwoners vinden het uiteraard jammer dat deze carnavalsdagen anders beleefd gaan worden dan voorgaande jaren.

We moeten voorkomen dat enkele signalen nu ineens alle aandacht krijgen. Ons beeld is namelijk dat veel carnavalsvierders carnaval thuis en in eigen huishouden zullen vieren. Met mogelijkheden die er dan zijn, zoals bijvoorbeeld een online aanbod via lokale televisie of carnavalsverenigingen. En volgens de corona- afspraken die we in Nederland op dat moment kennen. Wat we in Brabant doen, net als de rest van Nederland, is ons door deze coronaperiode heenslaan, met veerkracht en creativiteit.

Verder willen hierop nu niet vooruitlopen. Het kabinet moet nog besluiten over het maatregelenpakket dat in de voorjaarsvakantie van kracht is. Desalniettemin is onze boodschap nog net zo duidelijk als in januari. Deze maatregelen blijven nodig zodat we samen corona eronder gaan krijgen!

Denk na, en organiseer niet een groot feest en ga er ook niet heen. Neem je verantwoordelijkheid. Ook in deze tijd. Zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met zijn allen voluit carnaval kunnen vieren.

]]> 2021-02-04T09:59:13 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-over-carnaval
<![CDATA[Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)]]> Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. Bent u ondernemer/zzp-er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De regeling TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor ondernemers, die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen.

Voor wie

U komt mogelijk in aanmerking voor de Tonk wanneer u door de Coronamaatregelen een (aanzienlijke) lager inkomen heeft dan voor de Coronacrisis. Voorwaarde is wel dat u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook moeten er geen andere regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken. U kunt hierbij denken aan een uitkering van het UWV, de SVB, maar ook huur- of zorgtoeslag.

In de volgende situaties komt u mogelijk in aanmerking:

Voldoet u niet aan een van de bovengenoemde situaties, maar denkt u toch in aanmerking te komen voor Tonk, neemt u dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar vragentonk@cgm.nl.

Noodzakelijke (woon)kosten

Noodzakelijke woonkosten zijn:

Woonkosten tot een bedrag van €430,00 komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wij gaan er vanuit dat u deze kosten zelf uit een (minimum-)inkomen kunt betalen.

De voorwaarden

Periode uitkering

De Tonk loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U kunt dus maximaal voor zes maanden een uitkering krijgen. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U kunt een aanvraag doen voor de maanden dat u niet in staat bent om uw woonkosten te betalen. De Tonk kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden toegekend. Als u bijvoorbeeld op 1 mei 2021 een aanvraag indient, dan kun u de uitkering toch in laten gaan op 1 januari 2021. U kunt tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen. Na 1 augustus 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor Tonk te doen.

Hoogte uitkering

De hoogte is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (uw draagkracht) en de hoogte van uw woonkosten. En is dus voor iedereen verschillend. De vergoeding bedraagt maximaal € 570,00 per maand. U mag de TONK-uitkering meestal houden. In sommige uitzonderlijke gevallen kan de uitkering als lening worden verstrekt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt.

Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

Als u wilt deelnemen aan de Tonk moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag dat uw (gezins-) inkomsten gedaald zijn als gevolg van de Coronacrisis en u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook bent u bijvoorbeeld verplicht om ons, als de uitkering is toegekend, op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in uw (gezins-) inkomen of persoonlijke situatie.

Controles achteraf

Wij kunnen achteraf controleren of de juiste informatie is verstrekt en de hoogte van de uitkering goed is berekend. Als uit dit onderzoek blijkt dat u ons niet de juiste informatie heeft gegeven en/of er teveel uitkering is verstrekt, dan zal de uitkering (deels) worden teruggevorderd. Daarnaast loopt u dan het risico dat wij u ook nog een bestuurlijke boete op moeten leggen. Deze boete is minimaal € 150,00 en maximaal het bedrag dat wij van u moeten terugvorderen.

Als u twijfelt of u iets aan ons moet melden of niet, neemt u dan contact met ons op. Daarmee voorkomt u dat u uitkering moet terugbetalen of zelfs een boete krijgt.

Aanvragen

U heeft een DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Als u een partner heeft, dan moet ook uw partner inloggen met zijn of haar DigiD. Als u alles heeft ingevuld wordt u gevraagd om bewijsstukken te uploaden. De bewijsstukken mogen per bewijsstuk maximaal 1 MB groot zijn. Als het niet lukt om de stukken te uploaden of ze zijn groter dan 1 MB, mailt u de stukken dan naar tonk@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via veiligdelen.cgm.nl. Zet u in het onderwerp uw naam en geboortedatum.

Zodra u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld zult u een overzicht krijgen van welke bewijsstukken u moet uploaden.

Nog vragen

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de Tonk. Als u na het lezen van deze informatie toch nog vragen heeft, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentonk@cgm.nl. Omdat het beleid inzake de Tonk nog niet is vastgesteld, kan het zijn dat wij nu nog niet op al uw vragen antwoord kunnen geven. Wij vragen om uw begrip.

]]> 2021-01-28T12:52:55 https://www.gemeente-mill.nl/regeling-tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-(tonk)
<![CDATA[Voorwoord wethouder van den Boogaart]]> Wethoder Joa van den Boogaart

Beste ondernemers van de gemeente Mill en Sint Hubert,

Ook in 2021 staan er, naast onze inzet ten behoeve van de voortdurende coronacrisis, weer verschillende economische ontwikkelingen op onze agenda. Zo werken wij momenteel samen met het Ondernemers Collectief Mill aan de oprichting van een startersloket met een ambitie voor een startershuis, bereiden wij achter de schermen digitale, kennis verrijkende ondernemersevents voor, stimuleren wij een vitaal detailhandelscentrum en gaan wij een onderzoek naar ruimtebehoefte voor bedrijfskavels initiëren. Naast deze ontwikkelingen zal het platform AgriFood Tech sterker onder de aandacht gebracht worden, maken we de strategische agenda Land van Cuijk verder op, intensiveren we onze economische samenwerking in de regio NoordOost Brabant, sluiten we aan bij de economische activiteiten ontwikkelt door de Regiodeal en blijven we ons regionale economische positie versterken.

Eind vorig jaar hebben wij, na een pilot van een jaar, samen met de leden van BTV Mill het vertrouwen gegeven aan Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk om op alle bedrijventerreinen in Mill parkmanagement te realiseren. Daarbij wordt ingezet op de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen in Mill. Aankomend jaar zal de BTV, onder nieuwe voorzitterschap van Nancy van Gemert, haar Keurmerk Veilig Ondernemen gaan verlengen middels her-certificering. Binnenkort wordt door het Parkmanagement een speciale mobiele app gelanceerd voor alle BTV leden, waarin zij onderling snel en makkelijk informatie kunnen delen.

Onze focus ligt nu op het stimuleren van lokale aankopen, ondersteunen van ondernemers en het behoud van een levendig centrum en succesvolle bedrijventerreinen. Als gemeente willen wij binnen onze mogelijkheden de ondernemers in crisis zoveel mogelijk helpen. Wij roepen iedereen dan ook op om aankopen en horeca bestedingen vooral lokaal te doen! Alleen samen komen we door deze moeilijke tijd heen.

Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte en zetten we de laatste economische nieuwsfeiten voor u op een rij. Ook informeren wij u over regelingen en subsidiemogelijkheden. Wellicht biedt u dat inspiratie voor het komende jaar. Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen, neem dan contact op met het Ondernemersloket. Wij zijn er voor u!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Jos van den Boogaart, wethouder economie

]]> 2021-01-27T15:38:09 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Mill/Wethouder van den boogaart met kader.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/voorwoord-wethouder-van-den-boogaart
<![CDATA[Vraag TVL aan: loket sluit op 29 januari om 17:00 uur]]> Wilt u als ondernemer subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor Q4 2020? Dit kan nog tot 29 januari 2021, 17.00u!

Met de adviestool is in 3 stappen te zien of u  in aanmerking komt voor TVL, een opslag en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen.

Wacht daar niet mee. Na 29 januari 17:00 uur is TVL Q4 niet meer aan te vragen. Meer informatie

]]> 2021-01-27T11:16:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Vraag TVL aan Grave.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/vraag-tvl-aan-loket-sluit-op-29-januari-om-17-00-uur
<![CDATA[Winkel dicht? Behoud uw omzet!]]> Hoe kunt u uw zaak ontwikkelen en omzet blijven draaien nu uw winkel gesloten is?

De maatregelen tijdens deze 2e lockdown zijn niet mis. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, maar hier en daar verschijnen berichten van ondernemers die binnen de letters van de wet toch open blijven of zich aanpassen en met creatieve oplossingen komen. Zo behouden ze toch een deel van hun omzet én, misschien wel net zo belangrijk, blijven ze in staat om hun klanten te bereiken. Hoe wisten zij hun creatieve idee zo snel om te zetten in een concreet plan? Lees hier meer over de tips.

]]> 2021-01-27T11:14:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Mill/Centrum Mill.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/winkel-dicht-behoud-uw-omzet!
<![CDATA[Ondersteuning voor mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant om te bouwen aan een nieuwe toekomst]]> Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Hebt u behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons gratis ondersteuningsprogramma u helpen om uw businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie

]]> 2021-01-27T11:13:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Future Fit Grave.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ondersteuning-voor-mkb-bedrijven-in-noordoost-brabant-om-te-bouwen-aan-een-nieuwe-toekomst
<![CDATA[Land van Cuijk eerste regio met digitale vakantiebeurs]]> Op 29 januari 2021 opent officieel de Land van Cuijk Vakantiebeurs de digitale deuren. In de week ervoor mag een aantal genodigden, waaronder de deelnemers zelf, al de online beursvloer bekijken. Het Land van Cuijk is de eerste toeristische regio in Nederland die een eigen online vakantiebeurs organiseert.

Inmiddels hebben zich 20 ondernemers en organisaties aangemeld, die zich tijdens de online vakantiebeurs gaan presenteren. Nieuwsgierig welke ondernemers meedoen? Lees hier meer.

]]> 2021-01-27T11:12:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Vakantiebeurs Grave.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/land-van-cuijk-eerste-regio-met-digitale-vakantiebeurs
<![CDATA[SDE+ toegekend en niet mogelijk om dit jaar te installeren ? Uitstel aanvragen kan]]> Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een project niet tijdig wordt gerealiseerd. U kunt uitstel aanvragen van 1 jaar via een ontheffing. De ontheffing dient te worden aangevraagd bij RVO.nl.

Heeft u SDE aangevraagd voor uw zon-op-dak-project? Het bedrijf Connectic neemt contact met u op namens de gemeente om te informeren tegen welke knelpunten u aanloopt bij het realiseren van uw zon-op-dak project. We willen graag dit jaar kijken hoe we u kunnen ondersteunen om die knelpunten op te lossen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Duurzaamheid, mevrouw Marlous Goeman, via 0485396600.

]]> 2021-01-27T11:10:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/SDE Gravr.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/sde-toegekend-en-niet-mogelijk-om-dit-jaar-te-installeren-uitstel-aanvragen-kan
<![CDATA[Proefveld AgroProeftuin de Peel zoekt pionier: Schrijf deze maand in]]> Voedselveranderaars die op zoek zijn naar testvelden voor innovaties in kringlooplandbouw kunnen hiervoor deze maand een voorstel indienen bij Agro Proeftuin de Peel. Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg (Zeeland) zijn nog proefvelden beschikbaar.

Op deze proeflocatie kunnen bijvoorbeeld alternatieve teeltmethoden worden getest. Of andere praktijkproeven die erop gericht zijn om de landbouw te verduurzamen. De proeflocatie is 35 hectare groot en heeft percelen van elk ruim 2 hectare.

Hebt u een vernieuwend idee? Dien uw voorstel in voor 1 februari 2021 Meer informatie.

]]> 2021-01-27T11:01:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Proefveld Grave.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/proefveld-agroproeftuin-de-peel-zoekt-pionier-schrijf-deze-maand-in
<![CDATA[Financiering voor projecten met impact: lokaal, duurzaam en toekomstbestendig]]> Voor alle ondernemers met duurzame ambities is er het BNG Duurzaamheidsfonds. Dit fonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Het devies: alles is mogelijk, als het maar maatschappelijke impact heeft. Investeren in een van de verschillende thema’s zoals mobiliteit, energie, leefomgeving, geeft je bedrijf een boost en heeft een positief effect op uw imago.

Daarnaast levert het ook direct een besparing op die vaak snel is terugverdiend. Jij blij, de wereld blij. Een mooie win-win. Meer informatie.

]]> 2021-01-27T10:54:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Financiering Grave.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/financiering-voor-projecten-met-impact-lokaal,-duurzaam-en-toekomstbestendig
<![CDATA[Links Coronaregelingen voor u op een rij]]>
 • KVK Coronaloket
 • Check hier je regelingen
 • Veelgestelde ondernemersvragen
 • rvo.nl/coronavirus
 • Coronavirus en ondernemerschap
 • Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: je betalingsverplichtingen onder controle
 • Coronaregelingen en financiële planning: coronaregelingen en financiële planning
 • Branches over de 1,5 meter economie: Branches over de 1,5 meter economie
 • NOW: NOW regeling
 • TOZO: TOZO regeling
 • BMKB-C: BMK-C regeling
 • TVL: TVL
 • KKC krediet: KKC
 • ]]> 2021-01-27T10:28:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Links Coronaregelingen Grave.png https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/links-coronaregelingen-voor-u-op-een-rij
  <![CDATA[01-2021]]>

        Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2021-01-21T08:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-01-2021/voorwoord
  <![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio's n.a.v. landelijke persconferentie]]> Ook wij hebben vandaag naar de persconferentie van het kabinet gekeken en geluisterd. En ook wij hebben op ons moeten laten inwerken wat er gezegd is. De zorg om de mutaties van het virus is groot, bij de experts en bij het kabinet. Die zorg delen wij. We zien in landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Spanje, wat de impact van de Britse variant is: piekende besmettingen, ziekenhuizen die de continue stroom van patiënten niet aan kunnen met keuzes voor artsen en verpleegkundigen op de intensive care tot gevolg. Ook andere mutaties zijn aan een opmars bezig. En er is maar één manier om te voorkomen dat dit zwarte scenario zich ook in Nederland, in Brabant voltrekt. Het aantal besmettingen moet naar beneden. Niet mondjesmaat, niet gestaag. Maar acuut en zo snel mogelijk.

  De afgelopen maanden hebben wij veel van u gevraagd. En wij zijn er trots op hoe Brabanders zich overeind blijven in deze crisis. Het merendeel van u houdt zich aan de regels. U bent zich bewust van uw handelen, van wat u doet en wat u beter kunt laten. Toch vragen wij opnieuw om uw hulp en inzet. De besmettingscijfers, de opnamecijfers in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen moeten rap naar beneden. Dat kunnen we alleen samen! En let daarbij op mensen in uw omgeving.

  Brabanders, De toon vandaag is somber en ernstig. Er is echter, zoals gezegd, ook licht aan het einde van de tunnel. We zijn gestart met vaccineren. Rond de zomer zal de meerderheid van de volwassen Nederlanders ingeënt zijn. De druk op de zorg zal de komende maanden langzaam maar zeker afnemen. Maatregelen zullen versoepeld worden. Maar niet nu. Nu vragen we u opnieuw om de mouwen op te stropen en met ons dit virus te lijf te gaan. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

  ]]> 2021-01-20T18:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-n-a-v-landelijke-persconferentie
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over verlenging lockdown]]> Beste Brabanders,

  Wat hadden wij het nieuwe jaar anders willen beginnen. Allemaal hoopten wij dat 2021 van start kon gaan met versoepelingen van de coronamaatregelen. Helaas; de realiteit is dat het aantal besmettingen nog steeds te langzaam daalt, evenals de opnames in de ziekenhuizen. Ondanks de lockdown die sinds 16 december 2020 geldt, ondanks de inzet van zoveel van u. We snakken allemaal naar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in.

  Het kabinet heeft aangekondigd de huidige lockdown te verlengen met nog eens drie weken. En ook al weten we inmiddels hoe het werkt, en is het wellicht niet een totale verrassing, het valt je toch weer rauw op het dak.

  Hoe langer deze crisis duurt, hoe lastiger het wordt om de moed er in te houden. Er wordt al maanden veel van ons gevraagd en dat begint zijn tol te eisen. Wij zien uw vermoeidheid, wij zien uw worstelingen. Maar er is ook licht aan het eind van deze coronatunnel: de vaccinaties zijn vorige week begonnen. Het begin van het onder controle krijgen van deze pandemie. Maar zover is het nog niet. Het opduiken van mutaties van het coronavirus zoals de zeer besmettelijke Britse variant baren zorgen. Als je de berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoort en ziet, dan begrijp je waarom het bittere noodzaak is om vol te blijven houden. En dat betekent, u kunt het inmiddels wel dromen, naast de hygiëne maatregelen: hou afstand, blijf en werk thuis en beperk het aantal sociale contacten.

  Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen. Het is dus niet onverwacht maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u. Het enige dat wij nu kunnen doen, is doorbijten. Vol blijven houden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen. Ook deze storm zal gaan liggen. En dan kunnen wij Brabanders weer leven zoals wij dat het liefste doen: dicht bij elkaar.

  ]]> 2021-01-13T10:36:06 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-verlenging-lockdown
  <![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

  Update januari 2021: Uitstel terugbetaling Tozo lening voor bedrijfskapitaal

  Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 januari 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 januari 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom besloten dat de aflossingsdatum verschoven wordt naar 1 juli 2021. Daarnaast wordt de renteopbouw in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 stopgezet. De looptijd van de lening wordt verlengd van 3 naar 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

  De ondernemers die een lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen, ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

  ]]> 2021-01-07T16:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-tozo
  <![CDATA[Winnares EnergieBespaarPoster-actie verrast]]> winnares energie actie

  De gelukkige winnares van de EnergieBespaarPoster-actie voor gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert is bekend: mevrouw Chavanu uit Langenboom! Afgelopen donderdag stond een monteur bij haar op de stoep om haar cv-installatie ‘waterzijdig in te regelen’. Een prijs ter waarde van €500, waarmee mevrouw jaarlijks zo’n €100-150 euro gaat besparen op haar energierekening. Daarom is haar, namens de drie gemeenten en Brabant Woont Slim, ook een (be)spaarvarken en een bos bloemen overhandigd. Hoewel waterzijdig inregelen erg onbekend is, is het voor heel veel huishoudens interessant.

  De EnergieBespaarPoster-actie

  In september 2o2ohebben gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert in samenwerking met Brabant Woont Slim een voucheractie georganiseerd. In deze actie kregen woningeigenaren een brief op de mat met een voucher ter waarde van €45 om duurzame producten te kopen in de webshop van Brabant Woont Slim. Deze actie was een groot succes; de voorraad was eind september al op. Bijna 2500 huishoudens hebben hun voucher verzilverd. Bij de brief zat ook een EnergieBespaarPoster met tips en maatregelen om snel geld te besparen op de energierekening. Deelnemers die deze poster invulden, ophingen en deelden met Brabant Woont Slim maakten kans op het inregelen van hun cv (installatie) door een gecertificeerde installateur.

  Blij verrast

  De winnares had nog nooit van waterzijdig inregelen gehoord, maar was blij verrast met de prijs: “Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb meegedaan, omdat ik erg geïnteresseerd ben in duurzaam wonen en benieuwd was naar wat wij in dit oudere huis allemaal kunnen doen. De monteur heeft me uitgelegd hoe waterzijdig inregelen werkt en het lijkt mij heel zinvol. Een mooie aanvulling op wat we al gedaan hebben.” Mevrouw Chavanu is geen onbekende met duurzame maatregelen. In haar vorige woning in Grave was ze naar eigen zeggen de eerste in de hele gemeente met zonnepanelen op haar dak. In haar huidige woning in Langenboom heeft ze ook zonnepanelen, spouwmuurisolatie, duurzame beglazing, en nu dus een perfect afgestelde cv-installatie. Maar waarom zou je je cv waterzijdig laten inregelen? Wat houdt dat in? 

  Waarom waterzijdig inregelen

  In 80% van de gebouwen is de cv-installatie niet ingeregeld. Dit betekent dat de warmte van de cv-ketel niet gelijkmatig verspreid wordt over de verwarmingselementen (denk aan radiatoren, convectoren of vloerverwarming). Dit heeft twee negatieve gevolgen:

  1. Het kost u geld. De cv-ketel moet meer gas gebruiken om uw woning te verwarmen, en dat resulteert in een hogere energierekening.
  2. U levert in op comfort, omdat de verschillende ruimtes in uw woning niet gelijktijdig op temperatuur komen. Wellicht is het u al opgevallen dat sommige ruimtes traag of onvoldoende opwarmen. Niet prettig.

  Waterzijdig inregelen vermindert deze problemen, waardoor u geld bespaart en comfortabeler woont.

  Hoe werkt waterzijdig inregelen

  Het principe van ‘waterzijdig inregelen’ is het beste uit te leggen met behulp van een voorbeeld. Stelt u zich een kraan voor met daaraan een horizontale leiding. Deze leiding heeft twee openingen naast elkaar. Onder beide openingen staat een emmer. Wanneer u de kraan openzet, zal de emmer die het dichtste bij de kraan staat het snelst gevuld zijn. De tweede emmer raakt pas later vol, terwijl de eerste emmer al overstroomt. Om de emmers even snel gevuld te krijgen, zal de doorstroom moeten veranderen. Ditzelfde geldt voor het warme water dat vanuit uw cv naar bijv. uw radiatoren wordt geleid. Waterzijdig inregelen stelt de radiatoren zo af dat ze ongeveer even snel warm worden. Zo heeft u ook een comfortabelere leefomgeving. Dit is voor veel mensen een belangrijke reden om hun cv af te laten stellen.

  Wat kost het

  De kosten van het waterzijdig inregelen van uw cv-installatie zijn situatieafhankelijk en variëren per aanbieder. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn onder andere het aantal radiatoren, vloerverwarming en de aanwezigheid van dubbel instelbare radiatorkranen. Gemiddeld kost waterzijdig inregelen tussen de € 300,- en € 500,- per woning. De klus duurt ongeveer drie tot vier uur en heeft een gemiddelde terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

  Betrouwbaar advies

  Wilt u uw cv-installatie waterzijdig laten inregelen of heeft u andere plannen om uw woning te verduurzamen? Het energieloket Brabant Woont Slim kan u gratis advies geven en betrouwbare aanbieders aandragen. Plan snel een (online) adviesgesprek in via www.brabantwoontslim.nl/spreekuurmillsinthubert.

  ]]> 2020-12-21T16:43:53 https://www.gemeente-mill.nl/waterzijdig-inregelen
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over de aangekondigde lockdown]]> Beste Brabanders,

  Wat hadden we met zijn allen gehoopt dit te kunnen voorkomen. Wat hebben we ons best gedaan om dit af te wenden. Maar we kunnen het niet ontkennen: de besmettingscijfers blijven oplopen, de ziekenhuisopnamen nemen nog elke dag toe. Het coronavirus dwingt ons eens te meer tot een pas op de plaats, op misschien wel het moeilijkste moment van het jaar: vlak voor de Kerstdagen. Het kabinet ontkomt er niet aan het stevigste pakket aan maatregelen tot nu toe op te leggen. Wij ontkomen daar niet aan.

  Dat is een hard gelag voor ons allen. Het coronavirus houdt ons nu al maanden in zijn greep. Al maanden staan onze zorgmedewerkers in de frontlinie. Dag in dag uit zorgen zij voor onze dierbaren, zonder dat zij ook maar de kans hebben gehad om op adem te komen van de eerste golf in het voorjaar. Wat daarbij zorgen baart is de toename van het aantal jonge(re) patiënten in het ziekenhuis. Het virus kan iedereen treffen. De reguliere zorg is in het gedrang, er zijn enorme achterstanden. Het moge duidelijk zijn: de zorg moet ontlast worden, de eindeloze toestroom van patiënten moet stoppen. Nu.

  De maatregelen die er nu liggen, hebben op ons allemaal een enorme impact. Het vraagt veel van ons allen, na een toch al intensief jaar. Maar het is geen kwestie van willen, het is een kwestie van moeten. We zien dat mensen soms de randen van de regels opzoeken. Dat is onacceptabel. De cijfers liegen er namelijk niet om: Brabant kleurt diep rood op de kaart.

  Wederom herhalen wij dus onze oproep: hou vol. Ook nu, juist nu. We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort aan het einde van deze tunnel. Volgend jaar wordt er gestart met vaccineren. Maar ook dan blijft het volgen van de maatregelen van belang. We hopen het virus in 2021 langzaam maar zeker onder controle te krijgen. Maar zover is het helaas nog niet.

  Brabanders,

  Het jaar loopt ten einde. Een jaar dat grotendeels in het teken heeft gestaan van een ongrijpbaar virus, waar wij met zijn allen tegen hebben gestreden. Nu wordt er van ons gevraagd er een extra schep bovenop te doen. Het komt er nu op aan.

  ]]> 2020-12-15T10:21:45 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-de-aangekondigde-lockdown
  <![CDATA[Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste Brabanders,

  De daling van het aantal coronabesmettingen zet niet door. Ook in teveel delen van Noord-Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog. Ondanks de aanscherpingen van de coronamaatregelen, ondanks de inzet van zovelen van u. Dat is een bittere pil voor ons allemaal. Er gloort wel hoop, de geluiden rondom de ontwikkeling van vaccins zijn immers hoopgevend. Maar totdat die vaccins beschikbaar moeten we nogmaals de schouders er onder zetten met elkaar.

  Kort gezegd betekent dat op dit moment: geen massale Sinterklaasvieringen achter de voordeur. Geen vuurwerk verkopen, vervoeren of afsteken. Geen carbid schieten (met uitzondering van het beperkte aantal gebieden in Brabant waar het wel reeds sinds jaar en dag een traditie is).  

  Dit betekent ook en nog steeds: winkel gericht op rustige momenten, doe de noodzakelijke boodschappen alleen, houd 1,5 meter afstand, werk thuis, blijf thuis, was je handen en draag een mondkapje. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de zorg ontlast wordt. Onze zorgmedewerkers verdienen het dat de eindeloze stroom patiënten afneemt en dat ook de reguliere zorg weer kan doorgaan. De zorgmedewerkers verdienen een adempauze. Alleen samen krijgen we corona eronder.

  Laten we ook het einde van dit turbulente jaar anders vieren dan dat we gewend zijn. We willen immers kostte wat het kost voorkomen dat de ziekenhuizen nog meer belast worden dan nu al het geval is. Laten we daarom proberen dit jaar een andere invulling te geven aan de eindejaarstradities. Bijvoorbeeld online, in kleine kring of verspreid over een aantal dagen. Een ‘opoffering nú’ biedt perspectief voor een hoopvol 2021 en dat kunnen we alleen samen!

  ]]> 2020-11-25T09:26:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
  <![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

  Wat kunt u zelf doen

  U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

  Inwoners van de gemeente kunnen gratis een emmertje strooizout halen bij de gemeentewerf. Dit kan op de gemeentewerf Langenboomseweg 41 in Mill tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Breng zelf uw emmer mee!

  Strooiroutes

  Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes. De plattegrond kunt u het beste openen in Firefox, Google Chrome of Safari. Internet Explorer geeft problemen met het openen van het document.

  ]]> 2020-11-20T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/gladheidbestrijding
  <![CDATA[Beste ondernemers,]]>

  ]]> 2020-11-19T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-20-11/voorwoord
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over aanvullende maatregelen]]> Beste Brabanders,

  Het kan u niet ontgaan zijn: om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Na maanden dansen op het koord van aanscherpingen en versoepelingen, moeten we nu opnieuw extra maatregelen treffen. Dat is een hard gelag voor ons allemaal. Het is noodzakelijk om met deze maatregelen de besmettingen terug brengen naar een acceptabel niveau.

  Het aantal besmettingen lijkt enigszins te stabiliseren, maar het zijn er nog steeds veel te veel. Er belanden nog steeds veel te veel mensen in de ziekenhuizen waardoor de acute en reguliere zorg in de ziekenhuizen en in verzorgings- en verpleeghuizen onder grote druk staat. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de GGD en in de zorg en de ondersteuning die vele Brabanders thuis krijgen. Die druk komt door het grote aantal reeds besmette Brabanders waarvan een deel in het ziekenhuis terechtkomt. Voor hen komt de afname in nieuwe besmettingen te laat. Onze zorgmedewerkers staan onder grote druk. De mensen die nog niet eens bijgekomen waren van de eerste coronagolf in de lente moeten nu weer bovenmenselijk prestaties leveren, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een enorme uitval onder deze mensen.

  De aanscherping van de maatregelen is bitter. Met name voor de vele Brabanders die zich al maanden aan de regels hebben gehouden. Maar de ziekenhuizen, de GGD, de verzorgings- en verpleeghuizen én de thuiszorg kunnen het nauwelijks nog bolwerken, reguliere zorg wordt afgeschaald. Het is echt vijf voor twaalf; we moeten nu handelen om nog erger te voorkomen.

  Vergeleken met het voorjaar, lijkt het moeilijker om ons aan de maatregelen te houden. Er zijn ook andere dingen veranderd. Een van die dingen is de steun voor onze zorgmedewerkers. In maart was die er volop. Hoe anders is dat nu. Uit peilingen blijkt dat ruim de helft van de zorgmedewerkers in ziekenhuizen de laatste tijd te maken kreeg met scheldpartijen en dreigementen. Bijna een kwart ondervond zelfs fysiek geweld. Net als de medewerkers van de GGD. Het begrip voor coronamaatregelen neemt af, de frustratie neemt toe, met dit soort gedrag als gevolg. Dit is volstrekt onacceptabel.

  We gaan opnieuw een pittige tijd tegemoet. We moeten weer inleveren, weer terug naar binnen. Dat is misschien wel extra lastig in deze donkere herfstdagen. Maar we hebben geen keus en zullen de klus weer samen moeten klaren. Daarbij vragen wij u om oog te blijven houden voor elkaar, voor de kwetsbare en alleenstaande mensen om u heen. Laten we nogmaals samen de schouders eronder zetten. Met in het achterhoofd de hoop dat we de Kerstdagen kunnen doorbrengen met hen die ons lief zijn.

  Wat zijn de basisregels voor iedereen? Wat betekent 'afstand houden'? Lees meer informatie over de gevolgen voor het dagelijks leven op Rijksoverheid.nl.

  ]]> 2020-11-04T08:38:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-aanvullende-maatregelen
  <![CDATA[Bezoekuur kwetsbare groepen; 11.30 uur – 12.30 uur]]> Sinds zondag 27 september 2020, 18.00 uur, gelden in onze veiligheidsregio aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om kwetsbare mensen meer bescherming te bieden.

  De gemeente Mill en Sint Hubert heeft daarom per maandag 28 september 2020 een speciaal bezoekuur voor kwetsbare bezoekers ingesteld. Dit bezoekuur geldt voor alle baliediensten. Wilt u het gemeentehuis bezoeken en valt u in de categorie ‘kwetsbaar’? Maak dan gebruik van dit speciale bezoekuur, van maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur.

  Afspraak maken voor het speciale bezoekuur

  Wilt u de balie bezoeken en daarbij gebruik maken van het speciale bezoekuur maak dan telefonisch een afspraak via 0485-460300. Er wordt niet gevraagd waarom u gebruik maakt van het speciale bezoekuur!

  Reguliere afspraak maken

  Als u op een ander moment het gemeentehuis wilt bezoeken kunt u gewoon online een afspraak maken.

  Vragen

  Neem voor vragen contact op met ons klant contact centrum via 0485-460300.

  ]]> 2020-09-28T13:16:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bezoekuur-kwetsbare-groepen-11-30-uur-12-30-uur
  <![CDATA[Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant - Noord; Afkondiging stijging naar risiconiveau ‘Zorgelijk’]]> Beste Brabanders,

  Het zal u niet zijn ontgaan dat het coronavirus weer om zich heen grijpt. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen neemt toe. En er zijn zelfs weer sterfgevallen te betreuren.

  Als deze trend zich doorzet, zijn we binnenkort weer in de situatie zoals we die zagen in het voorjaar. U herinnert zich de beelden nog; overvolle Ic’s, overwerkt zorgpersoneel, rouwstoeten in de straat, geïsoleerde, wegkwijnende ouderen in verpleeghuizen. Een situatie waar niemand meer naar terug wil. We bevinden ons in een zorgelijke fase. Een fase waarin we alle zeilen bij moeten zetten om het coronavirus eronder te krijgen.

  Maar we kunnen het tij misschien nog keren. Dat kunnen we alleen samen. Het virus verspreidt zich namelijk niet vanzelf. Wij zorgen daarvoor. En wij kunnen en moeten de stijging van het aantal besmettingen omlaag brengen. Thuis, op ons werk, bij de voetbalclub en in de kroeg.

  Door de regering zijn eerder al in delen van ons land maatregelen ingesteld die verdere verspreiding van het coronavirus dienen te voorkomen. Zoals de vervroegde sluitingstijd van horecagelegenheden. Maar ook het verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten. En de meldplicht voor organisaties van samenkomsten van meer dan 50 personen. Dergelijke maatregelen worden nu ook in onze veiligheidsregio ingesteld. En bij de maatregelen in de horeca roep ik iedere bezoeker op zich als veilige gast te gedragen zodat de horeca veilig open kan blijven. De horeca heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om binnen de richtlijnen het mogelijk te maken dat iedereen veilig kan genieten van een drankje of een hapje. Door de maatregelen lijkt het alsof wij die inspanning niet hebben gezien. Dat is zeker niet het geval. Echter, we staan met elkaar voor de opgave om corona onder controle te houden.

  Daarnaast stel ik nog enkele maatregelen in die specifiek voor onze regio gelden en die betrekking hebben op het beschermen van kwetsbare personen zoals ouderen zoals bijvoorbeeld venstertijden bij overheidsinstanties en andere sectoren. Bekijk hier het overzicht met aanvullende maatregelen in onze regio. Deze maatregelen gaan in vanaf zondag 27 september 18.00 uur.

  Al deze maatregelen voer ik in met pijn in het hart want ik besef dat ze niet prettig zijn. Van de andere kant zijn het maatregelen die de balans houden tussen het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer.

  De laatste tijd zien we in de samenleving meer kritiek op de maatregelen die getroffen worden om het virus tegen te gaan. We horen ook geluiden dat mensen zich bewust er niet meer aan houden.  Ik kan me er alles bij voorstellen dat de maatregelen al lang niet meer leuk zijn. Dat we allemaal uitkijken naar dat moment dat alles weer bij het oude is. Dat moment ligt ook vast weer op termijn in het verschiet. De beste manier om dat te doen, is dat we ons allemaal bewust blijven van de ernst van het coronavirus. Het blijft nodig de maatregelen die we als samenleving kennen, te volgen. Neem ze ter harte, hoe lastig dat soms ook is.

  Gedrag van mensen die zich bewust niet houden aan de maatregelen of zich er tegen keren, daar heb ik geen begrip voor. Een kritische houding mag. Altijd. Dat helpt ons als samenleving verder. Maar neem ook je verantwoordelijkheid in deze samenleving die nu gekenmerkt wordt door de risico’s van het coronavirus. En waar mensen zich bewust niet aan de maatregelen houden, treden we op. We intensiveren de handhaving. De tijd van waarschuwen is daarbij voorbij.

  Ik doe dan ook een dringend beroep op u om de maatregelen na te leven en ook anderen te stimuleren dit te doen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

  ]]> 2020-09-25T19:43:30 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitter-veiligheidsregio-brabant-noord
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over Carnaval]]> Aangepast carnaval in 2021

  Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het beheerst nog steeds ons dagelijks handelen en denken over de nabije en verdere toekomst. In deze tijd van het jaar betekent dit dat wij, als voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant, ons hebben moeten bezinnen op een aantal evenementen, zoals carnaval. Samen, zoals u dat de afgelopen maanden van ons gewend bent.

  Helaas moeten wij vaststellen dat carnaval in Noord-Brabant in 2021 niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn te vieren. Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn. Als voorzitters kunnen wij niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen.

  Wij staan midden in onze Brabantse samenleving en weten wat carnaval voor velen van u betekent en wat de tradities zijn. Het staat ook in onze agenda's: 40 dagen voor Pasen. Maar de volksgezondheid staat op nummer één. Altijd. Onbetwistbaar. En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt.

  We zijn en gaan net als de burgemeesters in onze provincie in gesprek met de carnavalsverenigingen en -federatie om hen uit te dagen om met alternatieven te komen. Zoals Sinterklaascomité 's nadenken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden. Wij nodigen hen uit om uiterlijk begin december met hun plannen te komen, zodat eenieder - van organisator tot uitbater tot carnavalsvierder -  tijdig duidelijkheid heeft op weg naar carnaval 2021.

  We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is. We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is, over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij doen daarom wederom een beroep op alle Brabanders: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

  ]]> 2020-09-21T19:51:37 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-carnaval
  <![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Houd u aan de regels, want de coronabesmettingen blijven zorgwekkend]]> Beste Brabanders,

  Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

  En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Niet voor onszelf, maar zeker niet voor de mensen die de afgelopen maanden tegen het virus hebben gevochten, niet voor de mensen die de vele beperkingen zorgvuldig hebben getrotseerd of voor alle kwetsbaren in ons samenleving. Want meer besmettingen betekent dat zij zich opnieuw moeten isoleren, om niet ongewild het slachtoffer te worden van het coronavirus dat door ons eigen gedrag weer om zich heen grijpt. Bovendien betekenen meer besmettingen ook dat regels die eerder versoepeld werden, mogelijk weer aangescherpt worden.

  Gelet op de ernstige toename van het aantal besmettingen in de privésfeer, heeft het Kabinet opnieuw de dringende oproep gedaan om geen privébijeenkomsten met meer dan 6 gasten te organiseren of te bezoeken, waarbij bovendien de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Die oproep ondersteunen wij en wij vragen u dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te organiseren.

  Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten met grotere groepen in gebedshuizen en bij verenigingen. Uiteraard blijft het ook van belang dat we de afstands- en hygiëneregels op drukke plekken, in winkels en op de werkvloer in acht blijven nemen. Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de teugels niet te laten vieren. Het virus is immers nog steeds onder ons en grijpt weer om zich heen

  Wij zijn blij dat het Kabinet ons als regio’s de ruimte geeft om als dat nodig blijkt eigen maatregelen te nemen. Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe, aanvullende maatregelen. En dat willen we natuurlijk ook niet, dus denk na en neem uw verantwoordelijkheid. Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

  Gelukkig zijn er in deze zorgelijke periode ook lichtpuntjes. Zo is uit bron- en contactonderzoek van onze GGD’s duidelijk geworden dat door het goede naleefgedrag van bezoekers, alle maatregelen die exploitanten hebben getroffen en het toezicht daarop door het personeel, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum is beperkt gebleven. Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan. Hou vol!

  Beste Brabanders, blijf uw gezonde verstand gebruiken. Spreek anderen er op aan als zij zich, bewust of onbewust, niet aan de regels houden. Blijf u houden aan de regels:

  Alleen samen krijgen wij corona onder controle!

  ]]> 2020-08-19T10:07:16 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-houd-u-aan-de-regels,-want-de-coronabesmettingen-blijven-zorgwekkend
  <![CDATA[Nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord]]>

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, drs. J.M.L.N. Mikkers, heeft op 8 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

  De aangepaste noodverordening treedt in werking per 10 augustus 2020. De voorgaande Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord  is ingetrokken.

  Bekijk hier de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

  Het toezicht op deze noodverordening gebeurt in de gemeente Mill en Sint Hubert door de bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) in nauwe samenwerking met de politie.

  ]]> 2020-08-10T16:48:38 https://www.gemeente-mill.nl/nieuwe-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-brabant-noord
  <![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant]]> Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

  De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

  Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

  We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.

  Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg.

  We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid!

  En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij!

  Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

  Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden!

  ]]> 2020-08-06T20:06:21 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant
  <![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

  Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

  Hoe herken je een criminele investeerder

  Geen weg meer terug

  Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

  Wat kun je doen

  Doe melding

  Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

  Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

  Flyer pas op voor criminele investeerders

  ]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.gemeente-mill.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
  <![CDATA[Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant; Wake-up call]]> Beste Brabanders,

  De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen.

  De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

  Laten we met elkaar de controle niet verliezen. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen etcetera weer op slot gaan.

  Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

  Wij hebben geen glazen bol. Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten.

  ]]> 2020-07-23T08:26:12 https://www.gemeente-mill.nl/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-in-noord-brabant-wake-up-call
  <![CDATA[Noodverordening COVID-19 geactualiseerd]]> De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant – Noord, mw. drs. W.J.L. Buijs – Glaudemans, heeft op 14 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord aangepast en vastgesteld.

  De aangepaste noodverordening treedt in werking per 15 juli 2020. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord van 1 juli 2020 wordt ingetrokken.

  In de nieuwe noodverordening zijn enkele verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de afstandsnorm, het bedrijfsmatig personenvervoer, het toegangsbeheer voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de placering voor sauna en wellness.  

  Klik hier voor de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord

  ]]> 2020-07-15T11:36:17 https://www.gemeente-mill.nl/noodverordening-covid-19-geactualiseerd
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

  Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

  Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

  Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Dus we blijven u informeren over ondersteuningsmogelijkheden.

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Jos van den Boogaart, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-07-03T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-06-07/voorwoord
  <![CDATA[Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen]]> Beste Brabanders,

  Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli 2020 Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

  Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

  Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

  Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

  Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

  ]]> 2020-06-25T08:58:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gezamenlijk-statement-veiligheidsregio-over-nieuwe-ontwikkelingen
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

  Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

  Ook in de gemeente Mill en Sint Hubert merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Op de wegen naar en van de gemeente Mill en Sint Hubert is de "bedrijvigheid" weer flink aan het toenemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

  Uiteraard gaan de reguliere zaken ook gewoon door. We merken dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook zijn we als gemeente bezig om de pijlers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk op te bouwen. Uiteraard wordt u daar als ondernemer ook bij betrokken, want onze dienstverlening houden wij graag hoog in het vaandel. Volgt u de laatste ontwikkelingen in de lokale media en laat u horen, want gemeente Land van Cuijk wordt ook uw gemeente.

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Jos van den Boogaart, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-06-17T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-22-06/voorwoord
  <![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

  Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

  Hulpvorm

  Vorm van contact

  ANBO hulplijn

  De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

  0348-466666

  Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

  Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

  Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

  www.kro-ncrv.nl/corona

  Corona Loket

  Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

   

  020-2444888

  Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

  Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

  Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

  088-5054331

  Jongeren Appke

  Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

  06-20260829

  Mooiland Kletslijn

  Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

  kcc@mooiland.nl

  Online dorpsplatform

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samenmillensinthubert.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

  www.samenmillensinthubert.nl

  Rode Kruis hulplijn

  De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

  De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

  070-4455888

  Sociom Maatschappelijk werk

  Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
  telefoonnummer .

   0485-700500

  Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

  De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

  ]]> 2020-06-08T12:53:00 https://www.gemeente-mill.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

  Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

  Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en soms creatief opgepakt. Zoals we binnen de gemeente gewend zijn.

  We zien dat u niet bij de pakken blijft neerzitten en er flink de schouders onder zet om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Vooral het gezamenlijk initiatief van de Horeca met hun Zomerterras in het Aldendrielpark is daarbij het vermelden waard en een knap staaltje Ontdek Mill! Chapeau!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Jos van den Boogaart, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-06-03T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-08-06/voorwoord
  <![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

  Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

  ]]> 2020-05-28T08:55:20 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
  <![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

  Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

  Ongevraagd contact

  Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

  Investeerders

  Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

  verdachte situaties

  En als je het niet vertrouwt?

  Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

  Infografic

  Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

  ]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.gemeente-mill.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
  <![CDATA[Horeca en terrassen]]> Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming van het kabinet hierover, is de verwachting dat per 1 juni 2020 restaurants en cafés weer open mogen en de terrassen weer zijn toegestaan (met een maximum van 30 aanwezige personen). Beide met inachtneming van de 1,5 meter afstand, zoals de landelijke richtlijnen op dit moment aangeven. Wij kunnen ons voorstellen dat u om deze reden kijkt naar de mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van een terras. Wij denken hierin graag met u mee.

  Kijk voor meer info op de pagina Ondernemers en zzp'ers.

  ]]> 2020-05-13T09:33:17 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/horeca-en-terrassen
  <![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

  Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

  Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

  Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

  Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

  Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

  Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

  ]]> 2020-05-06T20:06:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
  <![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

  Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

  Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

  ]]> 2020-05-06T19:45:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
  <![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

  Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

  Bekijk hier de noodverordening (PDF).

  ]]> 2020-05-04T09:28:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
  <![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

  De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

  Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

  Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

  Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

  We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

  ]]> 2020-04-30T08:35:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
  <![CDATA[Coronaonderzoek]]> Wat kunnen wij als gemeente beter of anders doen in onze communicatie over corona om beter in uw (informatie)behoeften te voorzien?   

  We stellen het zeer op prijs als u uw mening wilt delen via onderstaande vragenlijst.

  Bij voorbaat hartelijk dank!

  ]]> 2020-04-21T15:26:29 https://www.gemeente-mill.nl/onderzoek-1
  <![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

  Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

  Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

  Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

  Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

  Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

  Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

  Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

  Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

  John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

  ]]> 2020-04-10T17:00:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
  <![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

  ]]> 2020-04-10T09:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
  <![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

  Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

  ]]> 2020-04-09T13:03:11 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

  Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

  We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Mill en Sint Hubert. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

  Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Mill en Sint Hubert honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

  Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

  Jos van den Boogaart, wethouder Economie

  ]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

  Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert

  Door het coronavirus is ook in gemeente Mill en Sint Hubert het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

  Jos van den Boogaart, wethouder Economie

  ]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-coronacrisis/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

  Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

  Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

  Samen slaan we ons hier doorheen!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Jos van den Boogaart, wethouder Economie

  Vragen? Ga naar Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-coronacrisis-20-04/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

  Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

  De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

  Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

  Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Jos van den Boogaart, wethouder Economie

  Vragen? Ga naar Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Van den Boogaart]]>

  Beste ondernemers van gemeente Mill en Sint Hubert,

  Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar. Ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Mill zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook proberen wij zo goed mogelijk met alle ondernemers en alle actieve ondernemerscollectieven in contact te blijven. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom. Samen slaan we ons hier doorheen!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Jos van den Boogaart, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T17:26:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
  <![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

  Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

  De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

  Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

  Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

  Alleen samen krijgen we corona onder controle.

   

  ]]> 2020-03-31T19:41:42 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
  <![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samenmillensinthubert.nl.

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

  Grote betrokkenheid

  Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

  Digitaal platform

  Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

  Help het platform te vinden en te gebruiken

  Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

  Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

  ]]> 2020-03-27T15:14:46 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
  <![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

  Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

  Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

  ]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
  <![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

  U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

  ]]> 2020-03-25T11:04:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
  <![CDATA[Concept verordening De Kuilen 2020]]> Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert maken bekend dat de Verordening De Kuilen 2020 in voorbereiding is. Het betreft een update van de Verordening De Kuilen 2011.

  Aanleiding is de vaststelling van de Gebiedsvisie De Kuilen. In deze visie staan de ambities voor de toekomst van het gebied. Deze zullen het komende jaar verder worden uitgewerkt in een bestemmingsplan/omgevingsplan.

  Verordening De Kuilen 2020

  De Verordening werkt aanvullend op de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ten opzichte van de Verordening De Kuilen 2011 zijn enkele begrippen en artikelen bijgewerkt en is hoofdstuk 3 Evenementen toegevoegd. Op de kaart zijn de recreatieplas, het strandbad, de zone waar kan worden gevist en het zoekgebied voor evenementen aangegeven. Naar verwachting zal de concept verordening in juni 2020 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

  Stukken inzien

  In verband met de Coronamaatregelen wordt er geen informatiebijeenkomst georganiseerd. Om u toch goed te informeren publiceren wij onder bijlagen alle stukken. Bekijk onder bijlagen de verordening en de bijbehorende stukken als PDF.

  Vragen en reacties

  Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij het graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met mw. A. Hozee van afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid via het algemene telefoonnummer 0485-460300. Een eventuele reactie kunt u tot 17 april 2020 sturen aan Gemeente Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360 AA Grave of per mail aan anneke.hozee@cgm.nl.

  Bijlagen

  ]]> 2020-03-25T10:28:59 https://www.gemeente-mill.nl/concept-de-kuilen
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

  Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

  De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

  Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

  Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

  Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

  Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

  ]]> 2020-03-23T21:19:03 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14424
  <![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

  Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

  Infografic met aangescherpte corona maatregelen

  ]]> 2020-03-23T20:09:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
  <![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

  Volg instructies Rijksoverheid op

  Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

  Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

  ]]> 2020-03-22T12:18:44 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
  <![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

  Primaire levensbehoefte

  De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

  Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

  Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

  Richtlijnen

  Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

  Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

  Borden met regels

  Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

  ]]> 2020-03-20T22:36:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
  <![CDATA[Een kaartje of telefoontje van de burgemeester]]> In 2017 is burgemeester Walravengestart met het initiatief: “Een rondje van de burgemeester”. Hij heeft de afgelopen jaren vele inwoners, verenigingen en ondernemers bezocht om te horen wat er leeft en speelt in onze gemeente. De gastheer/vrouw zorgde voor de koffie en de burgemeester voor het gebak. Gisteravond werd er een nieuwe maatregel aangekondigd om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor bezoekers voorlopig worden gesloten. Een maatregel met grote impact voor bewoners en hun naasten. Omdat ook de burgemeester geen bezoeken meer kan afleggen, wil hij graag in contact blijven met deze bewoners. Dit door ze telefonisch te benaderen of door een kaartje te sturen.

  Om die reden is zijn nieuwe initiatief geboren: “Een kaartje of telefoontje van de burgemeester”. We moeten er samen voor zorgen dat ouderen niet in een sociaal isolement komen. Laten we de verbinding blijven zoeken! Als je iemand in onze gemeente kent die het leuk vindt om door burgemeester Walraven gebeld te worden of een kaartje te ontvangen laat het hem weten. Stuur de naam en de contactgegevens van betrokkene en de burgemeester zorgt voor de opvolging.

  Graag per e-mail: burgemeester@gemeente-mill.nl

  Blijf in woord en daad met elkaar verbonden. We hebben elkaar in deze tijd hard nodig!

  ]]> 2020-03-20T10:51:33 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/een-kaartje-of-telefoontje-van-de-burgemeester
  <![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

  Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

  Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

  Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

  Informatie over de inzameling van afval

  Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
  Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
  Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
  Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
  Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

  Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

  ]]> 2020-03-20T08:26:51 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
  <![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

  Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

  Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

  Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

  Check de reisplanner

  Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

  Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

  Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

  ]]> 2020-03-18T13:16:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
  <![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

  ]]> 2020-03-17T13:32:46 https://www.gemeente-mill.nl/mill.net?id=14368
  <![CDATA[Dienstverlening gemeente Mill en Sint Hubert]]> De gemeente Mill en Sint Hubert probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

  Houd rekening met de onderstaande zaken:

  De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

  ]]> 2020-03-16T20:56:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-mill-en-sint-hubert
  <![CDATA[Bericht burgemeester Walraven: "Ik leef met u mee"]]> Beste inwoners,

  De wereldwijde coronacrisis heeft inmiddels ook onze gemeente in haar greep. Gisteren heb ik u gemeld dat er in onze gemeente een corona-besmetting is geconstateerd. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis in Uden ligt. Via haar partner heb ik haar van harte beterschap gewenst. Inmiddels is door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen onze samenleving voor een groot deel tot stilstand gekomen. Velen onder u zullen daar last van hebben of zelfs pijn van ondervinden. Horeca-ondernemers moeten hun zaak sluiten, ouderen kunnen geen bezoek meer ontvangen van hun (klein)kinderen, reizen en uitstapjes worden geannuleerd, dat gezellige feest waarop u zich zo had verheugd gaat niet door, scholen en de kinderopvang zijn gesloten etc. Afgelopen dagen heb ik meerdere bewoners en ondernemers gesproken die vragen hebben of zich zorgen maken. Natuurlijk bestaat hiervoor alle begrip.

  Degenen die direct met het coronavirus worden geconfronteerd wacht misschien ziekte of zelfs een ziekenhuisopname. Iedereen krijgt in meerdere of mindere mate met deze crisis te maken nog los van het feit dat er heel veel inwoners zijn die zich gewoon zorgen maken en daarom niet lekker in hun vel zitten. Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisis op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met de Rijksoverheid, de GGD, de Veiligheidsregio en het RIVM en met talloze anderen die zich volop inspannen om de situatie het hoofd te bieden. De gemeentelijke dienstverlening houden we zo veel mogelijk op peil. Echter, ik vraag uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw vraag of verzoek. Veel van onze ambtenaren dragen nu hun steentje bij aan de aanpak van de crisis of kunnen door de situatie niet het goede werk leveren dat u gewend bent. Wij vragen u ook om de informatievoorziening zoals die door het rijk en het RIVM wordt verstrekt nauwlettend te volgen en de adviezen en voorschriften na te leven. Hier vindt u informatie die lokaal van belang is, bijvoorbeeld afgelastingen van gemeentelijke bijeenkomsten.
  Ik leef met u mee en zal doen wat in mijn vermogen ligt om deze crisis met u het hoofd te bieden. Dit gaat weer een keer voorbij. En soms komen uit crises mooie, nieuwe dingen te voorschijn, ontstaan verhelderende inzichten of kansrijke mogelijkheden. Ik hoop dat u uit die gedachte moed kunt putten.

  Burgemeester Walraven

  ]]> 2020-03-16T13:36:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-burgemeester-walraven-ik-leef-met-u-mee
  <![CDATA[Informatie over het coronavirus Testpagina]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

  Snel naar:

  Veelgestelde vragen

  De veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor:

  U kunt ook contact opnemen met het publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken op +312 0205 1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

  Klachten

  Heeft u verschijnselen en bent u in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD telefoon: 0900-4636443.

  ]]> 2020-03-15T21:12:00 https://www.gemeente-mill.nl/14357-corona
  <![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

  Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

  Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

  Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

  Hulp voor ondernemers

  Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

  ]]> 2020-03-15T20:47:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
  <![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

  ]]> 2020-03-13T14:15:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
  <![CDATA[Pioniers actief in Langenboom]]> Aan de Venweg in Langenboom wordt dit jaar 16 hectare aan natuur ontwikkeld. Niet door Staatsbosbeheer, niet door Brabants Landschap of Natuurmonumenten, maar door twee (oud)agrariërs met visie: dhr. Willems en dhr. van Dommelen. Met ondersteuning van de gemeente Mill en Sint Hubert, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en adviesbureau Areal wordt de kleine landbouwenclave van de familie Willems omgezet in nat hooiland. Een paradijs voor vogels, insecten en amfibieën. Met deze ontwikkeling wordt een groot natuurgebied in de Raamvallei compleet gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe ondernemen en natuur samen kunnen gaan. ‘’Pioniers’’, noemt Mary Fiers directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant de mannen. ‘’En die zien wij graag in de Verborgen Raamvallei.’’

  Het project

  Het project ‘natuurontwikkeling aan de Venweg’ is een samenwerking van verschillende partijen. De familie Willems en de gemeente Mill en Sint Hubert hebben grond verkocht. Meneer van Dommelen gaat deze grond pachten en inrichten met natuur. Het liefst steekt hij nog voor het groeiseizoen de schop in de grond. Over het beheer zijn de partijen nog in gesprek. Zonder ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant had dit project geen doorgang kunnen vinden.

  Het initiatief van de familie Willems

  Het was geen eenvoudige beslissing om te stoppen met boeren, vertellen Henk Willems en zijn vrouw Hermien. Maar ze hebben er goed over nagedacht en uiteindelijk de sprong in het diepe gewaagd. Op eigen initiatief hebben zij het overgrote deel van hun kavel aangedragen voor de bestemming ‘natuur’. “We hebben altijd melkkoeien, vleeskalveren en varkens gehad, maar ik ben nu 66 en daarmee zo goed als gepensioneerd”, legt Willems uit. “Onze jongens willen geen boer worden en de droogtegevoelige zandgrond is eigenlijk niet geschikt voor akkerbouw. Er is ook geen ruimte om het bedrijf verder uit te breiden, want we worden omringd door natuur. Om al die grond dan aan te houden… wat moeten we daarmee?” Als bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei en met zijn ervaring in natuurbeheer beantwoordde hij die vraag uiteindelijk zelf. Al kostte het, logischerwijs, tijd om zo’n besluit te maken. Willems: “Ik vind een akker vol bieten, maïs en aardappelen ook geweldig mooi. Dat is het hart dat je hebt als agrariër. Maar ik houd ook van de natuur. Bij de ANV zijn we van mening dat we op minder goede landbouwgronden natuur moeten ontwikkelen, zodat de goede gronden behouden kunnen blijven voor de landbouw. Het was moeilijk om te stoppen na zoveel jaar, maar ik zag hier een unieke kans. Ons perceel ligt aan de Langenboomse bossen, Tongelaar, de meanderende sloot van Staatsbosbeheer… en dit wordt straks één groot natuurgebied. Dat is natuurlijk fantastisch. Vanuit huis kunnen we de ontwikkelingen niet alleen op de voet volgen; we genieten straks ook volop van het uitzicht. En misschien kan ik nog wel een rol vervullen in het beheer, door bijvoorbeeld het terrein te laten begrazen. Dat weet ik nog niet, maar ik blijf er graag bij betrokken.”

  De begeleiding door Areal

  Gerald Willemsen, kavelruilcoördinator en eigenaar van Areal, begeleidt en overziet het proces aan de Venweg. Hij ziet heel veel casussen voorbij komen, maar zelden vallen de stukjes volgens hem zó mooi op zijn plaats. “Hier lagen geen harde opgaves zoals bij de Hooge of Lage Raam”, legt hij uit, “alleen een min of meer latente kans. Het is dat de familie Willems deze kans wilde pakken. Dat zij er geen grond voor terug wilde, scheelde ook. Maar je hebt de mensen nodig die mee willen doen, en dan moet je de instanties nog mee zien te krijgen. In de Verborgen Raamvallei pakken we dingen samen op. In verschillende schetssessies kijken we naar alle belangen en partijen en proberen vervolgens met vier, vijf, zes keer ronddraaien tot een plan te komen waar iedereen zich in kan vinden. Het is een consensusmodel en zo’n proces duurt lang. We zijn er al ruim twee jaar mee bezig. En dat met alle neuzen in dezelfde richting.” Hoewel de familie Willems de onzekerheid soms lastig vond, hebben zij het vertrouwen in een goede afloop nooit verloren. Ook van Dommelen bleef positief. Hierdoor kon landschapsontwerper Ellen Haverkate van Areal aan de slag met een inrichtingsplan. 

  Het ontwerp waarin alles samenkomt

  Haverkate: “Het plan dat er nu ligt hebben we samen met deskundigen van het waterschap en de provincie opgesteld. We ontdekten dat het een heel kansrijk gebied is, onder andere omdat er kwelwater omhoog komt. Hierdoor kan er bijzondere vegetatie groeien. Het stuk bestaat straks grotendeels uit vochtige hooilanden. Er worden een aantal regelbare stuwen geïnstalleerd zodat het water beter op zijn plek blijft. Een aantal sloten die nu over het perceel lopen worden, om de natuur een handje te helpen, verontdiept en verbreed met natuurvriendelijke oevers. Er komt ook een poel voor de kamsalamander en andere amfibieën.

  Bij de overgang naar bos – die loopt nu heel recht - gaan we een ruigtezone maken met struiken en struweel. Dit biedt kansen voor veel vogels en insecten. We maken het gebied ook beter beleefbaar door aan te sluiten bij bestaande routes en toeristische zichtpunten. Denk hierbij aan de Mariakapel en een mooie houtwal. We hebben allerlei manieren de verbinding gezocht met de omliggende paden en natuur.

  Door verschillen in grondwater krijg je ook meer microgradiënt, oftewel waarde voor de ecologie. Het grondwater komt van de zuidkant door de Langenboomse bossen, wordt daar heel schoon gefilterd en stroomt zo de Raam in. Zonder landbouw hebben we één mooie stroom van schoon grondwater. Dat vinden ecologen en hydrologen natuurlijk geweldig, vooral als je het kunt horen stromen. Het was overigens projectondersteuner Marianne Willemsen die tot slot de GOB-aanvraag heeft voorbereid en ingediend. “Ons hele kantoor was erbij betrokken”, lacht Gerald, “Begrijpelijk natuurlijk, bij zo’n mooi project.” Het plan werd goedgekeurd en de subsidie beschikt.

  De inrichting of uitvoering

  De man die het straks ook echt gaat dóén is Joop van Dommelen. Geen onbekende naam wanneer het aankomt op natuurontwikkeling. Eerder legde hij zijn hand al aan soortgelijke projecten, bijvoorbeeld in het Unesco Man and Biosphere-gebied de Maasheggen. Hij gaat dit jaar de inrichting nabij de Venweg verzorgen. Tot 2000 was hij koeienboer, daarna deed hij aan akkerbouw. Dit leverde naar zijn mening niet genoeg op. Zijn grond lag al tegen een bos aan. Dat vond hij niet alleen mooi; het gaf hem inspiratie. Nu zoekt hij naar gronden om in te investeren, samen met Gerald Willemsen en Rob Christiaans van provincie Noord-Brabant. Op de vraag wat een project een succes maakt zegt hij: “Het is een kwestie van de volhouder wint. Dit soort projecten kan zo vijf jaar duren terwijl je het liefst direct zou starten. Het zit af en toe tegen en daar moet je tegen kunnen. Doorzettingsvermogen is dus belangrijk!” Als het even kan begint hij nog voor het groeiseizoen met de werkzaamheden. “Maar het moet wel praktisch zijn en goed gebeuren”, zegt hij, “dus het kan ook daarna.”

  Hulp van de instanties

  Volgens Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn er nog niet veel agrariërs die zich wagen aan natuurontwikkeling. “Natuur en landbouw kunnen heel goed samengaan, maar ergens zijn we dat vergeten of verleerd. Wij proberen die werelden weer met elkaar te verbinden en particulieren, bedrijven en organisaties te ondersteunen wanneer ze met concrete plannen komen. Gelukkig is er een groep die het aandurft om te experimenteren, de eerste te zijn. Zo ontstaan mooie initiatieven als deze en natuurlijk ook andere vormen met een verdienmodel zoals voedselbossen, natuurgraven of zonneweides. Dit project kan zo in het boekje. We nodigen iedereen die belangstelling heeft om ondernemen en natuur te combineren graag uit om contact op te nemen.”

  De gemeente Mill en Sint Hubert speelde, als eigenaar van de grond, ook een belangrijke rol. Zij heeft de grond verkocht en toestemming gegeven om de bestemming te veranderen. Wethouder Jos van den Boogaart: “Wij waren blij dat deze optie op tafel kwam, want we hebben grote opgaven op het gebied van natuurontwikkeling. Met deze overeenkomst voldoen wij aan de compensatieverplichtingen van Agroproeftuin De Peel en onze gemeente wordt er weer een stukje mooier van.”

  Vervolg

  De betrokkenen hebben dit verhaal lang voor zich gehouden. Dat hoeft nu gelukkig niet meer, want ze hebben nogal iets te vertellen. En dit is nog maar het begin! Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de mijlpalen.

  Landkaartje met ontwikkel plannen

  ]]> 2020-03-12T11:21:51 https://www.gemeente-mill.nl/pioniers-in-langenboom
  <![CDATA[Johan Postma kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris gemeente Land van Cuijk i.o.]]> Johan Postma wordt de kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. heeft besloten hem per 1 april 2020 te benoemen. Momenteel is Johan Postma directeur van Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

  Als kwartiermaker wordt Johan Postma eindverantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 januari 2022 en gaat hij leiding geven aan het projectbureau en de projectorganisatie. Daarnaast is hij algeheel projectleider voor de herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

  Naast kwartiermaker wordt Johan Postma beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o.

  Werkervaring

  Johan Postma heeft in eerdere functies in  Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden en als kwartiermaker veiligheidsregio’s bij de Landelijke Meldkamer Organisatie als eindverantwoordelijk directeur veel ervaring opgedaan met het leiden van veranderingsprocessen.

  Johan Postma

  ]]> 2020-03-09T15:35:31 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/johan-postma-kwartiermaker-en-beoogd-gemeentesecretaris-gemeente-land-van-cuijk-i-o
  <![CDATA[Aanvraagperiode leefbaarheidsbijdrage opent 1 januari]]> Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. De bijdrage is bedoeld als steun in de rug; goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

  Waar moet een aanvraag aan voldoen?

  Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

  I Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

  II Een gezonde geest in een gezond lichaam

  III Hoe mooi is onze gemeente

  IV Wij helpen elkaar

  Aanvragen

  Heeft u een goed idee dat past binnen de bovenstaande thema’s en dat volgens u een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw dorp? Dan kunt u vanaf 1 januari hier het aanvraagformulier invullen. Via een stappenplan wordt u door de aanvraag geleid.

  Heeft u een vraag? Bel dan gerust met 0485-460300.

  ]]> 2019-12-16T15:02:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvraagperiode-leefbaarheidsbijdrage-opent-1-januari