<![CDATA[Feestdagen extra feestelijk zonder inbraak]]> Tijdens de feestdagen, Kerst en Oud & Nieuw, wordt extra veel ingebroken. In sommige wijken zelfs wel 40% meer dan in de week voor de feestdagen. Het is lang donker en veel mensen zijn langere tijd (zichtbaar) niet thuis, waardoor inbrekers veel gelegenheid hebben om hun gang te gaan.

Wat doet de politie tegen inbraken?

De politie is extra alert in deze periode; juist op plaatsen en tijden waarvan we weten dat deze inbraakgevoelig zijn. Voorkómen van inbraak is altijd beter dan opsporen achteraf. 

Wat kunt u zelf doen?

Inwoners kunnen zelf de kans op inbraak verkleinen. Eén van de beste preventietips is goed opletten. Vertel het goede buren of bekenden als u weg bent, zodat zij een extra oogje in het zeil kunnen houden. Dat kunt u ook voor hen doen. Ziet u iemand in de straat die er wellicht niet thuishoort en slechte bedoelingen heeft? Spreek diegene eens aan of bel 1-1-2. Inbrekers verleggen vaak hun werkgebied als zij een oplettende buur tegenkomen.

U kunt nog meer doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van inbraak tijdens deze periode.

]]> 2019-12-09T12:28:41 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/feestdagen-extra-feestelijk-zonder-inbraak
<![CDATA[Studenten van ROC de Leijgraaf krijgen rondleiding bij Airport Weeze]]> Dinsdag 26 november 2019 ontving Aiport Weeze een groep Travel & Leisure studenten van ROC de Leijgraaf in Cuijk. De studenten kregen een rondleiding door ontvangsthal, de check-in balies, de douane en de conferentie ruimtes. Ook maakten de studenten een bustour langs de brandweerkazerne, de training base en het terrein met privéjets. Holger Terhorst, marketing manager Aiport Weeze, lichtte tijdens de tour de marketingstrategie en de stagemogelijkheden voor de studenten toe. Het bezoek aan Aiport Weeze werd mogelijk gemaakt door Dynamic Borders, zodat de Nederlandse studenten meer kunnen ervaren over de stagemogelijkheden en bedrijven over de grens.

INTERREG-project Dynamic Borders

In het INTERREG-project Dynamic Borders werken de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze grensoverschrijdend samen. Gezamenlijk worden de thema’s arbeidsmarkt, toerisme en agrofood opgepakt. Dynamic Borders wordt in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland uitgevoerd en wordt mede gefinancierd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en het MWIDE NRW.

]]> 2019-12-06T12:22:50 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/studenten-van-roc-de-leijgraaf-krijgen-rondleiding-bij-airport-weeze
<![CDATA[Rondom de kerstdagen valt de Afvalkalender 2020 op uw deurmat]]> De Afvalkalender 2020 valt rondom de kerstdagen in de brievenbus. Heeft u aan het einde van dit jaar geen papieren Afvalkalender ontvangen dan kunt u die vanaf 1 januari 2020 alsnog aanvragen via onze website.

De AfvalApp en digitale afvalkalender

Als u gebruik maakt van de AfvalApp dan worden de data voor 2020 aan het einde van dit jaar erin gezet. Aan het eind van het jaar kunt u de Afvalkalender 2020 ook downloaden op onze website www.afvalaanbieden.nl.

Verandering inzameling gft-afval per 1 januari 2020

Direct in het nieuwe jaar biedt u uw gft-container eens per 2 weken aan. We hebben de inzameling van gft-afval namelijk afgestemd op het seizoen. In de koudere wintermaanden januari, februari en maart en november en december zamelen we gft-afval eens in de twee weken in. De rest van het jaar komen we iedere week uw gft-container legen.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-12-06T12:10:37 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/rondom-de-kerstdagen-valt-de-afvalkalender-2020-op-uw-deurmat
<![CDATA[Bijwonen raadsvergadering 12 december 2019]]> Volgende week donderdag (12 december 2019) wordt door de gemeenteraad de zienswijze vastgesteld die wordt ingediend op de herindeling van de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering die begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Mill.

Veel belangstelling

Voor het bijwonen van deze vergadering is veel belangstelling. Omdat we natuurlijk iedereen de gelegenheid willen geven om de raadsvergadering bij te wonen, of van dichtbij te kunnen volgen, is Myllesweerd tijdens de vergadering ingericht als (extra) publieke tribune. In Myllesweerd kunt u meeluisteren met het open debat dat de raadsleden voeren over dit veelbesproken onderwerp.

Maximale capaciteit

Natuurlijk zijn er ook in de raadzaal zelf plaatsen om het debat bij te wonen. De publieke tribune heeft echter een maximale capaciteit. Wanneer de publieke tribune in de raadzaal vol is, krijgen de overige belangstellenden dus een plekje in Myllesweerd.

Online volgen

Natuurlijk is het ook mogelijk om de vergadering thuis te beluisteren via de radio uitzending van de Lokale Omroep Mill of de livestream op de website.

Agenda

Bekijk hier de volledige agenda van de raadsvergadering van 12 december 2019.

]]> 2019-12-06T11:09:23 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bijwonen-raadsvergadering-12-december-2019
<![CDATA[Onderzoeksbureau brengt mogelijke ambtelijke scenario’s in beeld]]> Rapportage als ondersteuning voor opstellen zienswijze herindeling CBA

Het onderzoeksbureau Partners + Pröpper heeft een aantal scenario’s onderzocht voor de toekomst van de ambtelijke organisatie van de gemeente Mill en Sint Hubert. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het college en op verzoek van de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor is het uittreden van de gemeente Cuijk uit de huidige ambtelijke samenwerking Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Het rapport wordt als ondersteuning gebruikt bij het opstellen van de zienswijze op de herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA). Deze zienswijze staat op de raadsagenda van 12 december.

In het rapport staan drie mogelijke scenario’s voor de ambtelijke organisatie beschreven. Hierbij is het bureau uitgegaan van de huidige bestuurlijke situatie, een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

De drie scenario’s zijn

 1. Doorzetten van de huidige ambtelijke samenwerking zonder de gemeente Cuijk. (werkorganisatie GM samen met de gemeente Grave)
 2. Een zelfstandige kernorganisatie met inkoop van diensten bij meerdere partijen
 3. Een zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij één andere gemeente

Rapport

Het rapport bevat naast een eerste visie op de ambtelijke toekomst in de vorm van scenario’s ook een advies voor het vervolg. Via de agenda van de raadsvergadering van 12 december (agendapunt 7 bijlage 08) kunt u het volledige rapport lezen.

Hoe nu verder

Het onderzoek van Partners + Pröpper wordt in de eerste plaats gebruikt als ondersteuning bij het opstellen van de zienswijze die door de gemeente Mill en Sint Hubert wordt ingediend op de herindeling van de CBA-gemeenten.

De eventuele nadere en praktische uitwerking vindt pas plaats na het definitieve besluit van de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Bestuurlijke toekomst

Over deze bestuurlijke toekomst staat een open debat gepland voor de raadsvergadering van 12 december.

Tevens is er een initiatief voor een referendum aangekondigd waarbij inwoners een stem krijgen in het besluit over de bestuurlijke toekomst. Wanneer dit referendum wordt georganiseerd is nog niet bekend.

]]> 2019-12-06T10:47:56 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/onderzoeksbureau-brengt-mogelijke-ambtelijke-scenario-s-in-beeld
<![CDATA[U meldt nooit te snel!]]> De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert worden behoorlijk veilig ervaren. Inwoners geven Cuijk gemiddeld een 7.8 op het gebied van veiligheid, Grave een 7.5 en de Mill en Sint Hubert een 8.2. Toch heeft ruim een derde tot de helft van de inwoners wel eens te maken gehad met een verdachte situatie. De meeste inwoners maken hier een melding van, meestal bij de politie, maar minstens een derde doet dit niet. Hoe komt dit?

Uit een enquête die de gemeenten afgelopen voorjaar hebben gehouden onder hun inwoners – de inwonerpanels - blijkt dat mensen die geen melding maken vaak twijfelen of de situatie wel ernstig genoeg is. Daarnaast weten zij niet altijd via welk kanaal ze een melding kunnen maken. Van verdachte situaties is bekend dat deze bij de politie of Meld Misdaad Anoniem gemeld kunnen worden, maar dat via de website van de gemeente ook anoniem melding kan worden gedaan van mogelijke criminaliteit (denk aan activiteiten bij panden op ongebruikelijke tijdstippen of opvallende uitgavepatronen) weet slechts een derde. Dat overlast gemeld kan worden via de Fixi-app, is voor veel inwoners ook een onbekend gegeven.

‘U meldt nooit te snel’-sticker

Om inwoners te stimuleren en te faciliteren in het maken van meldingen, wordt bij dit huis-aan-huisblad een sticker verstrekt met als slogan ‘U meldt nooit te snel’. Op deze sticker vindt u informatie over waar en waarover u meldingen kunt maken. U kunt deze op een voor u logische plek plakken, bijvoorbeeld bij uw voordeur, in uw agenda of op uw (afval)kalender. De boodschap is: u maakt nooit te snel een melding van een verdachte situatie. Professionals komen liever tien keer voor niets, dan één keer te laat. Met een melding geeft u een signaal af. Een signaal op basis van een onderbuikgevoel of een onzekere waarneming zal nooit op zichzelf leiden tot bijvoorbeeld een arrestatie. Een verzameling van signalen kan instanties wel aanleiding geven om een onderzoek te starten. Een vroegtijdige melding van een verdachte situatie, kan de pakkans van criminelen vergroten en potentieel (meer) onveilige situaties voorkomen. Uw melding is dus van belang. Meldt wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet pluis is, ook wanneer dit niet direct uw eigen veiligheid raakt. Op die manier kunnen we onze gemeente nog veiliger maken. Heeft u geen sticker ontvangen? Dan kunt u deze ophalen bij de balie van het gemeentehuis. De informatie kunt u ook terugvinden op de website. Dit geldt eveneens voor inwoners die een ‘nee, nee’ sticker hebben en geen huis-aan-huisbladen ontvangen.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Research 2 Evolve. In Cuijk zijn 567 inwoners bevraagd, in Grave 576 inwoners en in Mill en Sint Hubert 470 inwoners. De aanleiding voor de enquête was het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente. Hierin staat dat de gemeente het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid onder inwoners wil vergroten. De resultaten geven inzicht in de mening en perceptie van de inwoner. Hoe veilig voelen inwoners zich? Melden zij verdachte situaties? Wat is een reden om niet te melden? Wat doen zij zelf aan preventie en wat verwachten zij daarin van de gemeente?

Bewustzijn veiligheid Uit de enquête blijkt dat inwoners redelijk veiligheidsbewust zijn. Zo laat men bijvoorbeeld geen waardevolle spullen achter in de auto en laat men ´s avonds, wanneer er niemand thuis is, bewust het licht branden. Ook regelen veel mensen iemand die tijdens hun vakantie voor de post zorgt. Daarnaast maakt ongeveer 4 op de 10 inwoners maakt gebruik van een buurt-Whatsappgroep. De Fixi-app van de gemeente, die onder meer bedoeld is voor het doorgeven van (signalen over) allerlei overlastsituaties, is nog niet bij iedereen bekend.

Inwonerpanel

Wilt u ook uw mening geven en meedenken over allerlei actuele onderwerpen die binnen de gemeente spelen? Word dan lid van het digitale inwonerspanel. Leden van het panel krijgen enkele keren per jaar via email een peiling. Deze kan gaan over onderwerpen als verkeer, bouwplannen, culturele evenementen en milieu, maar ook over jeugdzorg, WMO en leefbaarheid. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten. Ongeveer twee weken na sluiting van het onderzoek ontvangen alle deelnemers de resultaten van het onderzoek. Aanmelden kan op: www.inwonerspanelcuijk.nl, www.inwonerspanelgrave.nl, en www.inwonerspanelgemeente-mill.nl.

]]> 2019-12-03T11:25:08 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/u-meldt-nooit-te-snel
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> De afgelopen weken ben ik weer aanwezig geweest bij verschillende mooie en inspirerende bijeenkomsten.

Kidscongres

Zo mocht ik het kidscongres bijwonen in de Schouwburg in Cuijk. Tijdens deze bijeenkomst mochten leerlingen van basisscholen uit de gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert een pitch houden over actuele thema’s zoals eenzaamheid, duurzaamheid, armoede. In een workshop kregen ze nog de fijne kneepjes van het pitchen geleerd. Ook was er een verrassingsact van een bekende YouTuber. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar de kinderen wel.

Na een lekkere lunch, bereidt door leerlingen van groep 6 van één van de deelnemende basisscholen, mochten de leerlingen hun pitch voor het publiek presenteren. Mijn collega wethouders uit Grave en Cuijk, een aantal beleidsadviseurs en professionals vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, sloten hier bij aan. Dit leverde verrassende en creatieve ideeën op. Na de pitches gingen de ‘jonge pitchers’ aan verschillende tafels in gesprek over hun thema met aanwezige publiek. Hierbij was ook een rol voor onze eigen jeugdgemeenteraad weggelegd. Zij traden op als ‘tafelvoorzitter’.

Al met al een interessante, leuke en leerzame bijeenkomst. Zowel voor de kids als voor het aanwezige publiek.

Mantelzorgers

Na een inspirerende ontbijtsessie met de ouderenorganisaties uit onze gemeente over het thema vrijwilligers en samenwerking, stond 15 november 2019 voor de rest van de dag in het teken van onze mantelzorgers. Op deze dag werden de mantelzorgers in het zonnetje gezet en was alle aandacht een keer voor hen in plaats van voor degene waaraan zij zorg en ondersteuning bieden. Ik mocht die dag op drie verschillende adressen in onze gemeente een mantelzorgboeket uitreiken. Dit als blijk van waardering voor alle goede zorg en ondersteuning die zij geheel belangeloos aan hun naaste bieden. Indrukwekkende verhalen die bij mij het respect en waardering voor onze mantelzorgers alleen maar heeft doen toenemen.

’s Middags mocht ik aanwezig zijn bij een verwenmiddag voor mantelzorgers in de Weijer in Boxmeer. Namens mijn collega wethouders uit het Land van Cuijk mocht ik de aanwezige mantelzorgers toespreken en onze waardering en respect uitspreken. Deze middag was vooral bedoeld om onze mantelzorgers een ontspannen middag aan te bieden. Geheel verdiend, want zorgen voor je naaste lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar vaak is het dat toch niet. Mantelzorgers doen hun goede werk met liefde en plezier, maar in de een op een gesprekken die ik die middag heb gevoerd, hoorde ik toch regelmatig terug dat het ooit ook weleens een belasting is. In ons nieuwe mantelzorgbeleid, wat volgend jaar aan de orde komt in de gemeenteraad, willen wij als gemeenten in het Land van Cuijk hier nog meer aandacht aan besteden.

Expositie MIST

Op woensdag 27 november 2019 mocht ik de expositie ‘MIST’ openen in Myllesweerd. Deze reizende expositie toont portretten die partners van jonge mensen met dementie in beeld brengt. In het bijbehorende boek, dat ik in ontvangst mocht nemen, staan mooie, indrukwekkende verhalen en foto’s uit onze eigen gemeente. Ik hoop dat u met velen deze bijzondere expositie gaat zien in Myllesweerd.

]]> 2019-12-03T11:15:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Renovatie bushalte Hoogstraat in Mill]]> De bushalte aan de Hoogstraat in Mill, nabij Fitland, wordt gerenoveerd. Er komt een nieuwe fietsenstalling voor ongeveer 65 fietsen. Aan één zijde van de bushalte worden drie bomen gekapt vanwege wortelopdruk, en om meer ruimte te creëren. In plaats daarvan komen er twee Toekomstbomen in de groenstrook aan de andere zijde. Deze worden geplant op 16 en 17 december 2019.

Toekomstbomen

In steden kunnen bomen aangeduid worden als Toekomstboom. Dit zijn bomen in een straat of op een plein waarvoor de nodige voorzieningen zijn getroffen en de bijhorende investeringen zijn gedaan om ze groot en oud te laten worden en zo lang mogelijk te laten behouden. Daarbij gaat het vooral om het reserveren of inrichten van voldoende en kwaliteitsvolle groeiruimte voor boomwortels. Zo heeft een boom ongeveer 100 m³ ondergrondse ruimte nodig om 100 jaar te kunnen groeien. Om een Toekomstboom te benoemen, moeten de bomen aan bepaalde criteria voldoen. Zo kan het zijn dat de bomen een aantal meter afstand moeten hebben van gebouwen en van een bepaalde soort moeten zijn. Ook moeten de bomen voldoende ruimte rond zich hebben voor hun wortels.

Verplanten

In eerste instantie wilde de gemeente de bomen naast de halte verplanten. Uit onderzoek van een extern adviesbureau bleek dat hier een voorbereidingstijd aan verbonden zit van ten minste drie jaar. De gemeente heeft er daarom voor gekozen om de bestaande bomen te rooien, en Toekomstbomen te plaatsen.

]]> 2019-11-29T11:15:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/renovatie-bushalte-hoogstraat-in-mill
<![CDATA[Seizoensinzameling van gft-afval in 2020]]> Vanaf 1 januari 2020 gaan we gft-afval inzamelen, afgestemd op het seizoen. Dat betekent dat we uw gft-container in de koudere wintermaanden januari, februari en maart en november en december eens per twee weken legen. In de maanden april t/m oktober wordt de container wekelijks geleegd.

Verandering inzameling gft-afval per 1 januari 2020

Direct in het nieuwe jaar biedt u uw gft-container eens per 2 weken aan. Kijk goed op de Afvalkalender 2020. Deze valt aan het einde van dit jaar op uw deurmat. Als u gebruik maakt van de AfvalApp dan worden de data voor 2020 aan het einde van dit jaar erin gezet.

Verandert er nog meer?

Verder verandert er niets. Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per 2 weken inzamelen en restafval eens per 4 weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde. Uw (grof) tuinafval kunt u het hele jaar door GRATIS naar de milieustraten brengen.

Wanneer wordt welk afval bij mij opgehaald?

Op uw Afvalkalender en in de AfvalApp kunt u voor uw adres precies zien welk afval u op welk moment aan de straat mag zetten. Aan het eind van het jaar valt de papieren Afvalkalender voor 2020 op uw deurmat. Aan het eind van het jaar kunt u de Afvalkalender ook downloaden op onze website www.afvalaanbieden.nl. De AfvalApp wordt aan het eind van dit jaar geüpdatet met de nieuwe inzameldata.

Waarom veranderen?

Sinds 1 februari 2017 zamelen we gft-afval wekelijks in. Na bijna twee jaar concluderen we dat in de wintermaanden veel minder gft-afval wordt aangeboden. Ook hebben we van u als inwoner de suggestie gekregen om de gft-container in de winter minder vaak te legen. In die maanden is er ook geen/minder geuroverlast. Daarom stellen we het aantal keer dat we de gft-container komen legen in de wintermaanden naar beneden bij. 

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-11-29T10:34:35 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/seizoensinzameling-van-gft-afval-in-2020
<![CDATA[Jeugdgemeenteraad vergadert op 12 december 2019]]> Op 12 december 2019 om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad van Mill en Sint Hubert. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen in het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:

]]> 2019-11-29T10:00:15 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/jeugdgemeenteraad-vergadert-op-12-december-2019
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Jos van den Boogaart]]> Vallende bladeren

Het gebeurt elk jaar weer: de bladeren vallen van de bomen. Dat geeft altijd een mooi herfstbeeld in onze bossen. Maar we hebben ook best veel bomen langs onze wegen, buiten en binnen de bebouwde kom. Daar zorgen de vallende bladeren voor enig ongemak. Rond het huis waaien de bladeren altijd op een hoopje voor de achterdeur, tenminste dat zegt mijn vrouw altijd. En op de fietspaden ontstaan er van die opgewaaide wallen van blad waardoor je bang wordt dat je een schuiver gaat maken. Op plekken in de bebouwde kom waar veel gemeentebomen bij elkaar staan, zetten we altijd bladkorven neer zodat omwonenden de bladeren, die in hun tuin waaien, daarin kunnen doen. Daarnaast halen onze mannen van de buitendienst ook weer hun bladblazers te voorschijn om de fiets- en voetpaden begaanbaar te houden en we huren een aannemer in die met een extra ploeg bladblazers en een grote zuigwagen een paar rondjes maakt door onze dorpen. We plannen deze werkzaamheden met de aannemer van tevoren in, zodat we de mensen vooraf op de hoogte kunnen brengen wanneer de zuigwagen bij hen langs komt. Zo kunnen zij het blad dat in hun voortuin of op hun oprit ligt ook even naar kant van de straat vegen zodat het met de grote hoop wordt meegenomen.

Moeder natuur

Goed bedacht! Maar dit jaar ging het net even anders. De bomen hielden dit jaar geen rekening met onze planning en de bladeren bleven veel langer aan de bomen hangen dan andere jaren. Daar ging ons schema. De bekendmaking van onze planning van de zuigwagen hebben we daarom achterwege gelaten in afwachting van de planning van moeder natuur. En u voelt hem al aankomen: een paar weken later werden we verrast door een paar koude nachten en ineens lag het blad massaal op de grond. Werk aan de winkel en meteen aan de slag. Bekendmaken van de route had toen ook weinig zin meer omdat het werk diezelfde dag met voorrang werd opgepakt. Inmiddels is het grootste werk al weer voorbij en beraden we ons hoe we volgend jaar beter rekening kunnen houden met het schuiven in de planning.

Mooi product

Misschien vraagt u zich af waar we met al dat blad naar toe gaan? Daar heeft onze buitendienst iets slims voor gevonden: Inkuilen zoals de boeren met hun kuilgras of snijmais doen. Alleen in dit geval wordt een vloeistof met bacteriën toegevoegd waardoor de bladeren gedurende de wintermaanden onder zuurstofloze omstandigheden verteren. In het voorjaar wordt de kuil opengemaakt en kan het product op het land worden gebracht als een soort ruwe compost. Als je het spul in je hand pakt, herken je nog steeds de bladeren, maar als je het een beetje tussen je handen wrijft valt het meteen uit elkaar. Het blijkt een goed product om de kwaliteit van de bodemstructuur te verbeteren.

Twee jaar geleden had één boer belangstelling voor dit product. Inmiddels hebben we te weinig blad om aan de vraag van alle belangstellenden te kunnen voldoen. Enkele jaren geleden was het blad nog bedrijfsafval en moesten we kosten maken om het te mogen leveren aan een afvalverwerker. Nu maken we vergelijkbare kosten, maar we houden een mooi product over om de bodemstructuur te verbeteren.

]]> 2019-11-27T10:27:22 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[infobijeenkomst vergoedingen voor mantelzorgers vanuit de zorgverzekering 11 december 2019]]>

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert op 11 december 2019 een informatiebijeenkomst over de verschillende vergoedingen die er zijn voor mantelzorgers en zorgvragers vanuit de aanvullende zorgverzekering. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in het Dienstencentrum Cuijk, Zwaanstraat 7. De toegang is gratis.

Vergoedingen

Via de aanvullende zorgverzekering kunnen mantelzorgers gebruik maken van voor hen bestemde vergoedingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vergoeding voor mantelzorgvervanging en cursussen. Veel mantelzorgers weten niet dat dit kan en waar ze deze vergoedingen kunnen aanvragen. Centrum Mantelzorg organiseert daarom deze gratis informatiebijeenkomst.

Uitleg

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft Josephine Dekkers, sociaal raadsvrouw van Sociom, uitleg over de diverse vergoedingen en de verschillen tussen de zorgverzekeraars. Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor mantelzorg of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Kom dan 11 december 2019 en laat je informeren.

Ervaringen

Ook komen Jeanne van Vught en Cees Simons vertellen over hun ervaring met vervangende mantelzorg door Handen in Huis. Deze dienst wordt vaak vergoed uit de aanvullende verzekering.

Informatie en aanmelden

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden, mantelzorgers en professionals/vrijwilligers uit het Land van Cuijk. Voor meer informatie en aanmelden (voor 9 december 2019), neem contact op met het Centrum Mantelzorg via telefoonnummer 0485-846739 of via onze website www.mantelzorglvc.nl.

]]> 2019-11-22T11:44:30 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/infobijeenkomst-vergoedingen-voor-mantelzorgers-vanuit-de-zorgverzekering-11-december-2019
<![CDATA[Dynamic Borders op GreenLive Messe]]> Van 2 tot 4 december 2019 vindt de jaarlijkse landbouwbeurs GreenLive Messe plaats. Drie dagen lang presenteren agrariërs de nieuwste technieken. De GreenLive Messe wordt gehouden bij Kernwasser Wunderland (Griether Str. 110-120) in Kalkar elke dag van 13:00-22:00 uur. Duizenden boeren uit de regio komen samen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Het INTERREG-project Dynamic Borders presenteert tijdens deze beurs, samen met enkele ondernemers uit de regio, agrarisch-toeristische fiets- en wandelroutes en regionale producten aan de bezoekers. Op deze manier willen de 6 Dynamic Borders gemeenten de kwaliteit en trots van de grensoverschrijdende regio uitgedragen. Meer informatie over de beurs kunt u vinden op greenlivekalkar.de.

INTERREG-project Dynamic Borders

In het INTERREG-project Dynamic Borders werken de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze grensoverschrijdend samen. Gezamenlijk worden de thema’s arbeidsmarkt, toerisme en agrofood opgepakt. Dynamic Borders wordt in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland uitgevoerd en wordt mede gefinancierd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en het MWIDE NRW.

]]> 2019-11-22T10:55:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dynamic-borders-op-greenlive-messe
<![CDATA[Prima avond Comfortabel en Veilig Wonen 7 november 2019]]>

De werkgroep Meedoen en Zelfstandig Wonen van het Lokaal Beraad Ouderenbeleid gemeente Mill en Sint Hubert concludeert in een evaluatie dat de avond met de titel “Comfortabel en Veilig Wonen” prima is verlopen. De bijeenkomst heeft de bezoekers aan het denken gezet omtrent investering in woonhuis automatisering (de z.g. Domotica) om voor nu en later veilig en comfortabel te kunnen wonen.

herhaling

De werkgroep acht deze avond voor herhaling vatbaar en zal een gevolg daaraan geven in de andere dorpen van onze gemeente. De inhoud van de presentatie door Jan van Goch uit Venray voldeed zo aan de verwachtingen van de bezoekers dat er weinig vragen hierover werden gesteld en men meer op verdiepingsvragen over ging. Het interactieve karakter van de avond maakte een levendige discussie los tussen publiek en presentator.

bewustwording

De avond was tevens bedoeld voor een stuk bewustwording van jong en oud om vroegtijdig genoeg na te denken over verbouwen of bouwen van een woning om er lang in te kunnen blijven wonen. Een bezoeker meldde dat hij blij was dat Jan van Goch hem bij de bouw van zijn nieuwe huis had geadviseerd om vast loze leidingen te leggen, zodat maatregelen later een stuk makkelijker zijn te realiseren. Jan van Goch benadrukte daarop dat maatregelen altijd maatwerk zullen zijn. “Draadloos is natuurlijk makkelijker. Maar hoe meer draadloos je doet, hoe meer kans er is op storing. Draadloze alarmering bijvoorbeeld loopt niet parallel met gekoppelde systemen”, aldus Jan.

Foto Elly Meijnders 

]]> 2019-11-22T10:47:24 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/prima-avond-comfortabel-en-veilig-wonen-7-november-2019
<![CDATA[Download de “Fixi”-App voor sneller en beter helpen!]]> U kent dat wel: u ziet ergens in uw gemeente achterstallig groenonderhoud, zwerfafval, een gat in de weg of een losliggende stoeptegel. Inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert kunnen deze en andere gebreken in de openbare ruimte melden via de App “Fixi”. Deze Fixi-App blijkt een succes: meldingen worden sneller doorgegeven en efficiënter afgehandeld. Nog niet in het bezit van de Fixi-App? Download hem nu!

Eenvoudig problemen melden

Als u gebruik maakt van de App “Fixi - Snel & simpel meldingen maken”, kunt u met uw smartphone eenvoudig en snel problemen die u in de openbare ruimte signaleert aan ons doorgeven. U installeert de App op uw smartphone (downloaden via de Appstore of Google Play) en meldt zich eenmalig aan. Door deze aanmelding kan de gemeente - indien nodig - contact met u opnemen en u op de hoogte houden van de afhandeling van de melding. Na de installatie en aanmelding kunt u uw melding eenvoudig doorgeven. U kunt aangeven wat er aan de hand is, op welke locatie en u kunt zelfs een foto meesturen. Via de App kunt u ook de status van de afhandeling van uw melding volgen. Door gebruik te maken van de App kunnen de gemeentemedewerkers de gemelde gebreken sneller oplossen en beter bijhouden hoe effectief meldingen worden opgepakt. De meldingen kunnen bijvoorbeeld ook per soort en per wijk worden geselecteerd, waardoor ook het effect van het verhelpen ervan beter in beeld wordt gebracht. Heeft u geen mobiele telefoon? Dan kunt u natuurlijk nog steeds gewoon telefonisch uw melding bij ons doen of via de gemeentelijke website.

Meldingen sneller en efficiënter doorgeven en laten afhandelen? Download de “Fixi”-App nu!

]]> 2019-11-22T10:41:52 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/download-de-fixi-app-voor-sneller-en-beter-helpen!
<![CDATA[Inschrijving pachtgrond gemeente Mill en Sint Hubert 2020]]> Voor 2020 zijn er acht percelen pachtgrond ten behoeve van de geliberaliseerde pacht tot 31 december 2020 beschikbaar.

Het betreft de volgende percelen pachtgrond:

 1. Het perceel, groot ongeveer 1.55.45 ha, gelegen aan de Uilweg te Mill.
 2. Het perceel ’t Kavelt aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg te Mill is verdeeld in 4 percelen pachtgrond. Er is 1 deelperceel pachtgrond, groot ongeveer 2.28.95 ha, voor de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Dit deelperceel dient als grasland te worden gebruikt.
 3. Het perceel, groot ongeveer 2.90.53 ha, gelegen aan de Udensedijk. Wel liggen er vier hogedruk gasleidingen van de NV Nederlandse Gasunie.
 4. Het perceel, groot ongeveer 3.86.37 ha, gelegen aan de Maurikstraat te Langenboom. Echter, er mag op een deel van het perceel niet met chemicaliën worden gespoten. Dit betreft 10 meter rondom het perceel dat is gelegen op de hoek van de Maurikstraat.
 5. Het perceel, groot ongeveer 2.49.25 ha, gelegen tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg te Mill.
 6. Het perceel, groot ongeveer 2.99.35 ha, gelegen aan de Gagelweg te Mill.
 7. Het perceel, groot ongeveer 2.56.85 ha, gelegen aan de Graafseweg.
 8. Het perceel, groot ongeveer 1.03.20 ha, gelegen aan de Voordijkse Veldweg.

Het jachtrecht op voornoemde percelen is verhuurd aan een Wildbeheereenheid. Dit betekent dat op de voornoemde percelen pachtgrond jachtrecht zit.

Situatietekeningen 

De situatietekeningen van de voornoemde percelen liggen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Op de situatietekening van de Udensedijk staat de globale ligging van de vier hogedruk gasleidingen aangegeven. Op de situatietekening van de Maurikstraat staat aangegeven waarop niet met chemicaliën mag worden gespoten. U kunt hier de situatietekeningen (PDF) bekijken.

Bod uitbrengen 

Wilt u in aanmerking komen voor de pacht van grond in 2020 dan kunt u een bod doen door het inschrijfformulier (PDF) in te vullen en uw bod vóór vrijdag 13 december 2019 te mailen naar teamgrondzaken@cgm.nl. U dient een bod te doen inzake de pachtprijs per ha. Vervolgens krijgt u per mail een ontvangstbevestiging.

Degene met het hoogste bod zal in principe de grond geliberaliseerd kunnen pachten. De gemeente behoudt zich het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan.

Als u pachtgrond wordt toegewezen, dan wordt u naast de pachtprijs ook ruilverkavelingslasten (behalve bij de percelen aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg, aan de Maurikstraat, tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg en aan de Graafseweg), waterschapslasten en toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

Voor het doen van een bod dient u in de gemeente Mill en Sint Hubert te wonen en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf te beschikken.

Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen en wel een bod heeft gedaan, dan dient u hierover uiterlijk op dinsdag 17 december 2019 telefonisch contact op te nemen met Emile Kersten of Sandra van Osch van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 0485-460300. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

]]> 2019-11-22T10:32:42 https://www.gemeente-mill.nl/pacht2020
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Antoine Walraven]]> Nederlands Kampioenschap Biertappen

Op maandagavond 4 november 2019 mocht ik als openingshandeling het eerste biertje tappen bij de voorronde van het NK Biertappen. In Grandcafé ’t Lagerhuis streden 65 deelnemers om een plek in de finale, die in januari op de HORECAVA zal plaatsvinden. Met twee glazen schuim is het mij niet gelukt om op het podium te komen. Ondanks deze ‘teleurstelling’ was het een geslaagde, gezellige en leerzame avond. Naast passie en vakmanschap komt er nog veel kijken om het perfect getapte biertje te kunnen presenteren.

Nationaal Schoolontbijt

Op donderdag 7 november 2019 hebben we in de raadzaal met kinderen en begeleiders van Basisschool de Klimop genoten van een gezond ontbijt. Dit als onderdeel van de 17e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Het gezonde en gevarieerde ontbijtpakket was samengesteld volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Afgelopen week ontbeten een half miljoen kinderen op 2.750 basisscholen en in 250 gemeentehuizen met de burgemeester. Veel van de ontbijtende burgemeesters betaalden symbolisch voor hun ontbijtje met een donatie aan Het Vergeten Kind, dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. Deze stichting zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Op dinsdag 12 november 2019 zijn we met de burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen van Grave, Cuijk en Mill en Sint Hubert op werkbezoek geweest bij het RIEC in Eindhoven. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten.

De focus binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt momenteel op de volgende thema’s: georganiseerde hennepteelt, mensenhandel en –smokkel, criminele motorbendes, misbruik en fraude binnen de vastgoedsector en witwassen. Tijdens ons werkbezoek hebben we vooral gesproken over maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid. Het was een nuttige en interessante bijeenkomst.

De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Daarbij is ook de samenwerking met inwoners heel erg belangrijk. U bent voor ons ‘de ogen en de oren’ in dorpen en buurten. Vaak bent u namelijk de eerste die signaleert dat er in uw omgeving ‘iets niet in de haak is’. Twijfel dan niet en neem bij verdachte situaties meteen contact op met de politie of de gemeente. U meldt nooit te snel!

Samenwerken aan de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. Daar gaan we binnen de gemeente Mill en Sint Hubert voor! 

]]> 2019-11-18T10:19:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> Vorige week ben ik aanwezig geweest bij de startbijeenkomst voor het project STORM, een preventieproject om vroegtijdig depressieve klachten bij jongeren te signaleren.

Elk jaar zijn er in ons land ongeveer 37.000 jongeren die last hebben van depressieve klachten. Ze voelen zich somber, lusteloos en vinden het leven soms niet meer de moeite waard. Uit onderzoek blijkt dat juist jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar meer last hebben van suïcidale gedachten. Zij zwijgen meestal over deze gedachten en gevoelens.

Om depressieve klachten bij jongeren zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen, is in samenwerking met onder andere gemeenten, GGD, GGZ, middelbaren scholen, Mbo’s en het schoolmaatschappelijk werk een preventieprogramma opgezet om deze neerwaartse spiraal te doorbreken en suïcides onder jongeren te voorkomen.

Sombere gevoelens bij jongeren

Om depressiviteit onder jongeren op tijd op te sporen worden alle leerlingen van deelnemende scholen gescreend door de GGD tijdens het standaard gezondheidsonderzoek. Gemiddeld geeft ongeveer 10% van de jongeren aan wel eens last te hebben van sombere gevoelens. Deze jongeren kan dan verschillende vormen van informatie en/of hulp worden aangeboden.

Als uit deze screening blijkt dat jongeren mogelijk suïcidaal kunnen zijn, worden zij binnen 48 uur benadert door de GGD om te kijken welke hulp geboden kan worden. De bedoeling is om de depressieve gevoelens weer om te buigen in positieve gedachten. Hiervoor zijn verschillende vormen van informatie en behandeling beschikbaar. Dit kan variëren van informatie in de vorm folders of Apps tot individuele- en groepstrainingen en herstelprogramma’s.

Project STORM

Tijdens de startbijeenkomst vertelde een jonge vrouw haar verhaal. Ze vertelde hoe haar depressie begon en hoe dat overging in drugsgebruik en zelfverminking. Via gerichte behandeling en begeleiding via het project STORM heeft zij haar leven weer op de rit gekregen en staat ze weer positief in dit leven. Tijdens haar verhaal was het muisstil in de zaal. Erg indrukwekkend! Deze vrouw werd gevraagd haar verhaal als ervaringsdeskundige vaker te vertellen, op bijvoorbeeld scholen.

Een mooi voorbeeld van hoe het programma werkt. Elke suïcide die we kunnen voorkomen is winst. Ik heb er vertrouwen in dat dit programma goed gaat werken en ik hoop dat we jongeren met depressieve klachten en gedachten weer een perspectief kunnen bieden.

]]> 2019-11-11T11:14:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/13702-collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[De vijf gemeenten in het Land van Cuijk zijn 'in voor mantelzorg']]> Overeenkomst

Op 6 november 2019 hebben de 5 gemeenten in het Land van Cuijk, Centrum Mantelzorg en Sociom een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma 'In voor mantelzorg-thuis'. De vijf gemeenten zijn één van de elf lokale lerende praktijken in Nederland, die voor dit programma zijn geselecteerd. Doel is het realiseren van een betere ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers. Het programma wordt uitgevoerd door Movisie en Vilans in opdracht van ministerie VWS.

Onderzoek

In de lokale lerende praktijken van 'In voor mantelzorg-thuis' gaan organisaties uit zorg, welzijn en gemeenten met elkaar aan de slag om in hun regio te onderzoeken wat in de praktijk werkt voor betere mantelzorgondersteuning. In het Land van Cuijk gebeurt dat onder de noemer ‘Mantelzorg Land van Cuijk’. ‘We willen komen tot oplossingen voor vragen van mantelzorgers als: Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten? Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol? En hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?’ vertelt Marjo Mooren van Centrum Mantelzorg. ‘De bedoeling is dat we de positie van mantelzorgers versterken, en dat er meer herkenning en erkenning voor mantelzorgers komt. Ook willen we de samenwerking van beroepskrachten en de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers verbeteren.’

Mantelzorgbeleid

Deelname aan 'In voor mantelzorg-thuis' sluit goed aan bij het nieuwe mantelzorgbeleid dat is ontwikkeld voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Hierbij zijn ook mantelzorgers en beroepskrachten betrokken. Er zijn enkele thema’s benoemd die prioriteit hebben binnen het nieuwe beleid: jonge mantelzorgers, mantelzorg en werk, mantelzorg en wonen, informele zorg en respijtzorg (tijdelijke overname van de zorg). Ook moeten zoveel mogelijk organisaties worden betrokken bij de uitvoering ervan. Het beleidsplan wordt volgend jaar vastgesteld binnen de gemeentenraden. ‘Deelname aan het programma In voor mantelzorg-thuis is een goede manier om de uitvoering van dit beleid echt handen en voeten te geven. Vanuit Movisie en Vilans zijn twee themacoördinatoren beschikbaar, die het proces en inhoud zullen begeleiden en ook met de ervaringen van andere lerende praktijken kunnen we ons voordeel doen.’

Kick off In voor mantelzorg- thuis tijdens ontbijtsessie

Mantelzorg Land van Cuijk is al van start gegaan tijdens twee ontbijtsessies bij de Biblioplus. Zo’n 20 organisaties zijn binnen verschillende werkgroepen in actie gekomen om mantelzorg en ondersteuning van mantelzorgers beter op de kaart te zetten in het Land van Cuijk.

]]> 2019-11-08T11:38:21 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-vijf-gemeenten-in-het-land-van-cuijk-zijn-in-voor-mantelzorg
<![CDATA[Plaatsing bladmanden]]> Het is herfst dus vallen de bladeren weer van de bomen. Dat kan overlast veroorzaken, bijvoorbeeld bij nat weer kunnen gladde trottoirs ontstaan.

Om overlast te voorkomen, ruimen wij het afgevallen blad zo snel mogelijk op. U kunt daarbij helpen. Afhankelijk van het tijdstip van de vallende bladeren plaatst het Team Wijkbeheer bladmanden. Deze manden zijn bedoeld voor het blad dat van gemeentebomen afkomt. Het is dus niet de bedoeling om tuinafval of ander afval in de bladmanden te deponeren. Bij misbruik van de bladmand wordt deze weggehaald.

Het Team Wijkbeheer zal de bladmanden regelmatig legen. Mocht het toch gebeuren dat de bladmand niet (tijdig) wordt leeggemaakt, dan kunt u dit melden via het meldingssysteem Fixi. Eind december, als al het blad van de bomen is gevallen, worden de bladmanden weer weggehaald.

Bladmanden worden jaarlijks op een vaste locatie geplaatst. Verzoeken tot verplaatsing kunnen via het meldingssysteem Fixi worden gedaan. Naar aanleiding van dit verzoek wordt bekeken of de bladmand volgend jaar op een andere locatie komt te staan.

In het buitengebied worden geen bladmanden geplaatst. Daar zijn genoeg andere manieren om van het overtollige blad af te komen.

]]> 2019-11-07T16:20:12 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/plaatsing-bladmanden
<![CDATA[Collegecolumn Jos van den Boogaart]]> Open dag

Op zaterdag 26 oktober 2019 was ons gemeentehuis open voor iedereen die een keer een kijkje achter de schermen wilde nemen. Ook het college was op haar post en beschikbaar voor iedereen die iets te vragen had. In mijn geval werd daar goed gebruik van gemaakt. De ene keer vroeg iemand: ‘Kan dat nou niet anders?’ Een ander had juist complimenten over de wijze waarop een passende oplossing was gevonden. Velen hadden belangstelling voor de verschillende kunstwerken die bij mij aan de muur hangen. Deze zijn op één na allemaal van lokale kunstenaars en dat maakt ze ook best speciaal. Dat veroorzaakte nog meer complimenten, die ik bij deze graag doorgeef aan de makers.

Klimaatrobuust maken

Op woensdag 30 oktober 2019 was er een bijeenkomst van de regio Noordoost Brabant over de veranderingen in het klimaat en de wijze waarop wij onze omgeving daar op kunnen of moeten aanpassen. Het ene moment hebben we te maken met heftige regenbuien en het andere moment staan de sproeiers alweer op het land omdat anders de planten verdrogen. De verandering van het weer kunnen we niet één, twee, drie keren, maar we kunnen wél beter omgaan met de gevolgen. Ik mocht in dit verband met een groep van 40 à 50 geïnteresseerden in gesprek over het meer klimaatrobuust maken van de beeklandschappen. Bij onze eigen Raam en Peelkanaal hebben we hiervoor al plannen uitgevoerd of hebben we ze in voorbereiding. Bijvoorbeeld de beoogde waterberging langs de Raam in de buurt van de grens met gemeente Grave, die is bedoeld om Grave te behoeden voor overstroming in de bebouwde kom als het ooit echt mis gaat. De ervaringen daarmee waren waardevol in de gesprekken. Ook op plaatsen langs de Dommel en langs de Aa heeft men dezelfde uitdagingen en wil men dezelfde stappen ondernemen.

Hittestress

Een andere groep ging met elkaar in gesprek over hittestress. Dat is de hitte die in de dichte bebouwing van de stad wordt ervaren als we bijvoorbeeld een zomer hebben als de laatste twee jaren. De temperatuur in die dichte bebouwing blijkt meer dan vijf graden hoger te worden dan de buitentemperatuur. ’s Nachts koelt het tussen die bebouwing ook veel minder af. Dat dit ook leidt tot gezondheidsklachten valt te verwachten, maar het is best confronterend als je de cijfers daarvan ziet. Meer groen tussen de bebouwing blijkt te helpen maar vaak is daar nog nauwelijks plaats voor. Op plekken waar gebouwen gesloopt worden, verrijzen altijd weer nieuwe, vaak nog grotere gebouwen. Wie weet komt er een tijd dat een groene plek een hogere waarde heeft dan een bebouwde plek. In de binnenstad wordt dit geluid al regelmatig gehoord. Gelukkig hebben we in onze plattelandsgemeente veel natuur dichtbij. Wie wil daar niet wonen?

Vrijwilligers Netwerk Zwerfafval

Op vrijdag 1 november 2019 zijn we met de deelnemers aan het ‘Vrijwilligers Netwerk Zwerfafval’ uit het Land van Cuijk en Boekel op excursie geweest naar ARN, de afvalverbranding in Weurt. We organiseerden dit uitstapje om deze groep vrijwilligers te bedanken. Zij offeren het hele jaar door een stukje van hun vrije tijd op om het zwerfafval in de openbare ruimte op te ruimen. Bij ARN konden ze met eigen ogen zien wat er vervolgens met dat zwerfafval (en met huishoudelijk restafval) gebeurt. Niet alle vrijwilligers uit onze gemeente konden er bij zijn, maar ook hen wil ik uiteraard bedanken. En nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Wilt u hierover meer weten? Kijk op www.afvalaanbieden.nl.

]]> 2019-11-04T10:38:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Inwoners van de gemeente kunnen gratis een emmertje strooizout halen bij de gemeentewerf. Dit kan op de gemeentewerf Langenboomseweg 41 in Mill tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Breng zelf uw emmer mee!

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes.

]]> 2019-10-29T09:28:00 https://www.gemeente-mill.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[15 november 2019 dag van de Mantelzorg 2019]]>

Eens per jaar staat Nederland stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen en uitvoeren.

Op 15 november 2019, de landelijke 'Dag van de Mantelzorg', organiseert het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk een feestelijke dag voor alle mantelzorgers in het Land van Cuijk.

Mantelzorgers kunnen elkaar op deze dag ontmoeten en samen genieten van een workshop, een hapje en drankje. Mantelzorgers kunnen ter plekke kiezen voor een workshop. De workshops zijn: stoelyoga, wilgentenen vlechten, hapjes maken en meezingen met het koor.

De Dag van de Mantelzorg 2019 vindt plaats in De Weijer Boxmeer. Er is keuze uit de middag van 14.00 tot 17.00 uur of de avond van 18.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 4 november 2019 via het aanmeldformulier op de www.mantelzorg.nl of via 0485-846739.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorglvc.nl of bel naar 0485-846739.

Verhinderd vanwege de zorg

Mantelzorgers die moeilijk van huis kunnen vanwege de zorg voor een naaste, kunnen contact opnemen met Centrum Mantelzorg om samen een passende oplossing te vinden.

]]> 2019-10-22T12:06:27 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/15-november-2019-dag-van-de-mantelzorg-2019
<![CDATA[Op de fiets? Laat je telefoon lekker zitten]]> Stap jij ook weer op de fiets na de vakantie? Denk eraan: hou je mobiel in je zak!

Op 1 juli 2019 ging het appverbod voor fietsers in. Dat betekent dat je een boete riskeert van € 95,- als je je telefoon vasthoudt tijdens het fietsen. Houd je mobiel én je geld in je zak!

Minder kans op een ongeluk

De gedachte achter het appverbod is dat het mobieltje zorgt voor te veel afleiding op de fiets. Als je tijdens het fietsen je telefoon vasthoudt om berichtjes te versturen of te bellen, zijn je ogen niet op de weg gericht. Je ziet niet wat er om je heen gebeurt en riskeert zelfs een ongeluk. Je mag nog wel navigeren of muziek luisteren zolang je je telefoon in je jas of zak houdt, of een stuurhouder gebruikt.

Meer weten?

Kijk dan op https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/op-de-fiets-mobiel-in-je-zak/

]]> 2019-09-06T12:27:57 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/op-de-fiets-laat-je-telefoon-lekker-zitten
<![CDATA[Leefbaarheidsbijdrages 2019 uitgereikt in de Wilg]]> Ruim 22.000 euro voor mooie en lokale initiatieven

Afgelopen dinsdag 3 september 2019 vond in de Wilg in Wilbertoord de uitreikingsavond van de leefbaarheidsbijdragen 2019 plaats. Tijdens deze feestelijke avond werden tien goede ideeën beloond met een bedrag van ruim €22.000. Alle ideeën pasten binnen een van de vier thema’s van het subsidiebeleid van onze gemeente en konden een bijdrage ontvangen van maximaal €5000. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de prijswinnaars uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst hun eigen initiatief toe te lichten. Dit deed iedereen op zijn eigen manier en de reacties waren positief. In dit artikel vindt u een overzicht van de gehonoreerde initiatieven per thema.

Thema 1. Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

Thema 2. Een gezonde geest in een gezond lichaam

Thema 3. Hoe mooi is onze gemeente

Thema 4. We helpen elkaar

]]> 2019-09-06T10:18:39 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/leefbaarheidsbijdrages-2019-uitgereikt-in-de-wilg
<![CDATA[Informatieve en interactieve avond over bestuurlijke toekomst gemeente]]> Op 23 september 2019 organiseert de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert een informatieve en interactieve avond over de bestuurlijke toekomst. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Myllesweerd.

Informatie over het proces

Net zoals andere gemeenten in de regio is ook de gemeente Mill en Sint Hubert bezig met haar bestuurlijke toekomst. Welke stappen er door Mill en Sint Hubert zijn gezet en nog worden gezet, wordt toegelicht tijdens deze avond. Daarbij worden natuurlijk ook de ontwikkelingen bij buurgemeenten betrokken.

Stellingen

Daarnaast wil de gemeenteraad ook graag van inwoners horen wat zij belangrijk vinden aan de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. In het tweede gedeelte van de avond wordt daarom aan de hand van stellingen het gesprek met de zaal gevoerd. Waar moet de gemeenteraad volgens inwoners rekening mee houden als het gaat om de bestuurlijke toekomst? Thema’s die zeker aan bod komen zijn inspraak en betrokkenheid van de dorpen, de dienstverlening en de ‘afstand’ tot de gemeente.

Aanmelden

Om de organisatie in goede banen te leiden, is het nodig dat belangstellenden zich voor de avond aanmelden. Dat kan via Facebook (Evenement 23 september) of door een mailtje te sturen naar griffie@gemeente-mill.nl.

]]> 2019-08-29T11:52:05 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/informatieve-en-interactieve-avond-over-bestuurlijke-toekomst-gemeente
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-april-mei-2019/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-juni-en-juli-2019/ondernemersloket