<![CDATA[Grote belangstelling nieuwbouwplannen Woonhof - Vlaar in Mill]]> Op 12 juni 2019 organiseerden Mooiland en de gemeente Mill en Sint Hubert een informatieavond over de nieuwbouwplannen Woonhof-Vlaar (gebied Oranjeboomstraat/ Bernhardstraat/Hoogstraat in Mill). De avond werd gehouden in Myllesweerd.

Mooiland en de gemeente willen de omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid bieden hun mening te geven over het bouwproject. Hoewel het project aan enkele basisvoorwaarden moet voldoen, zoals het minimumaantal woningen, kan men meepraten over situering van de bouw, het aantal lagen, materiaalkeuze, indelingen, hoe om te gaan met het groen, het parkeren en dergelijke.

De opzet van dit proces is als volgt. De 12e juni gold als algemene aftrap. Er werd uitgelegd wat de bedoeling is en welke kaders het bouwproject heeft. Uit de aanwezigen is een werkgroep gevormd die onder leiding van een stedenbouwkundige in een werkatelier over de plannen gaat praten. Als het goed is komt er dan een plan uit dat kan rekenen op een breed draagvlak. De nog te volgen bestemmingsplanprocedure kan dan waarschijnlijk soepel verlopen. Op voorhand is immers al rekening gehouden met opmerkingen van omwonenden.

Bij de eerste informatieavond, op 12 juni 2019 werd zowel door Mooiland (PDF) als de gemeente Mill en Sint Hubert (PDF) een presentatie verzorgd.

]]> 2019-06-19T12:08:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/grote-belangstelling-nieuwbouwplannen-woonhof-vlaar-in-mill
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Antoine Walraven]]> Werkbezoek Commissaris van de Koning

Op woensdag 12 juni 2019 bracht Wim van den Donk, Commissaris van de Koning, een werkbezoek aan onze gemeente. Als gemeente Mill en Sint Hubert hebben we om de drie jaar het genoegen om de Commissaris van Koning te ontvangen. Naast gesprekken met de fractievoorzitters, het volledige college en mijzelf stonden bezoeken aan de Stichting Domus in Mill en aan het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom op het programma.

Tijdens de constructieve en positieve gesprekken zijn allerlei actuele thema’s aan de orde gekomen, zoals het provinciale bestuursakkoord, wederzijdse communicatie, de transitie van het buitengebied, het beleidskader woonwagenzaken, de N264 en de bestuurlijke toekomst in het Land van Cuijk. De heer van den Donk heeft meerdere suggesties ter harte genomen en "huiswerk" meegekregen waar hij op korte termijn terug zal komen.

Bezoek aan Stichting Domus

Na het inhoudelijk overleg hebben we De Stichting Domus aan de Gagelweg 1 in Mill bezocht. Domus biedt mensen met verstandelijke en/of andere beperkingen een passende woonomgeving. Met een vast team wordt passende zorg en begeleiding geboden aan de bewoners van Domus. Zij kunnen zich verder ontwikkelen en hun zelfredzaamheid verhogen. De heer van den Donk was zeer onder de indruk van dit bijzondere zorgconcept en heeft hiervoor zijn oprechte waardering uitgesproken. Hij nam uitgebreid de tijd om zowel met het zorgteam als de bewoners te spreken.

Museum voor Nostalgie en Techniek

Na de hartelijke ontvangst bij Stichting Domus zijn we op bezoek geweest in het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom. Een bijzondere collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van meer dan 70 ambachten en beroepen met duizenden voorwerpen en machines uit het verleden zijn door Wim van Schayik in ruim 70 jaar verzameld, gerestaureerd en tentoongesteld. Naast de unieke voorwerpen maakten de enthousiaste en bevlogen verhalen van Wim en zoon Frans de beleving compleet. De heer van den Donk keek zijn ogen uit en was zeer verrast door de uitgebreide en bijzondere collectie: "Ik heb een maand nodig om alles rustig te bekijken en kom dus zeker terug". Hij maakte meerdere foto’s die hij aan bekenden uit zijn netwerk wil laten zien. We hebben het indrukwekkende bezoek afgesloten met een aspergelunch tussen vele unieke tractoren.

]]> 2019-06-18T00:01:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/13048-collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[Hoogste punt bereikt Maaslandblok]]> Op maandag 17 juni 2019 is het hoogste punt bereikt bij de nieuwbouw van het Maaslandblok in Mill. Aannemer Bouwmij Janssen realiseert de nieuwbouw, in opdracht van gemeente Mill en St Hubert, Rialto Vastgoedontwikkeling en Mooiland. Naar verwachting is het Maaslandblok in het najaar opgeleverd.

Centrumplan Mill

Het Maaslandblok is onderdeel van het Centrumplan Mill, dat een nieuwe impuls geeft aan het dorpshart van Mill. Het Centrumplan is een meerjarig project dat bestaat uit de ontwikkeling van verschillende deelgebieden in het centrum. Gemeente Mill en Sint Hubert werken hiervoor samen met Rialto Vastgoedgoedontwikkeling en woningcorporatie Mooiland, die met elkaar de Ontwikkelingscombinatie Centrumplan Mill (O.C.M. BV) vormen.

Maaslandblok

Op de begane grond van het Maaslandblok komen winkels, waaronder de Hema, Kruitvat en TerStal. Boven de winkelruimten komen twaalf huurappartementen van woningcorporatie Mooiland. Er zijn nog twee winkelruimten beschikbaar van 128 en 110 bruto vierkante meter.

Hoogste punt

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Bouwmij Janssen uit Venray. In slechts enkele maanden heeft deze aannemer de ruwbouw gerealiseerd. De contouren van het nieuwe Maaslandblok zijn al goed zichtbaar. Op maandag 17 juni 2019 heeft OCM B.V. met alle bouwvakkers van Bouwmij Janssen het bereiken van het hoogste punt van de bouw gevierd.

Verhuur appartementen

Alle appartementen zijn toegewezen. Naar verwachting ontvangen alle nieuwe huurders eind van 2019 de sleutel van het appartement. Wilt u meer informatie over de huurappartementen dan kunt u contact opnemen met Mooiland via info@mooiland.nl of 088-4501010. 

Informatie over winkelruimten

Wilt u meer informatie over het huren van een winkelruimte? Dan kunt u contact opnemen met Rialto Vastgoedontwikkeling via verhuur@rialtovastgoed.nl of 073-7511788.

]]> 2019-06-18T00:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/hoogste-punt-bereikt-maaslandblok
<![CDATA[Tuinafval aanbieden op de milieustraat vanaf augustus weer gratis]]> Vanaf 1 augustus 2019 kunt u uw tuinafval weer gratis naar de groenstraat in Haps en de diverse minimilieustraten brengen. Na 1 jaar blijkt dat door het ingevoerde tarief ongewenste verschuivingen van afvalstromen heeft plaatsgevonden.

Exact 1 jaar na de invoering van het tarief à €7,50 per 2 m3 op tuinafval wordt het tarief afgeschaft. Vanaf 1 augustus 2019 kunt u uw tuinafval tot 2 m3 weer gratis brengen naar de groenstraat in Haps en de minimilieustraat in de gemeente. Op de minimilieustraten kunt u per keer niet meer dan 2 m3 brengen. Op de groenstraat in Haps wel.

De andere ingevoerde of gewijzigde tarieven blijven in stand

Het gaat dan om:

Waarom het tarief weer afschaffen

Belangrijkste reden voor het afschaffen van het tarief is de ongewenste verschuiving van afvalstromen. Vaak wordt gedacht dat grondstoffen die te recyclen zijn altijd geld opleveren. In de meeste gevallen is dit niet zo. Aan de verwerking van afval zijn ook kosten verbonden, terwijl ze wel volledig gerecycled kunnen worden. Ondanks dat is afvalscheiding nog steeds beter dan het als restafval te moeten verbranden. Afval scheiden en recyclen is financieel nog steeds voordeliger dan afval als restafval te verbranden. En uiteraard is afval scheiden veel beter voor het milieu.

Samen willen we blijven werken aan 100% afvalscheiding in 2030!

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-06-14T11:11:50 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/tuinafval-aanbieden-op-de-milieustraat-vanaf-augustus-weer-gratis
<![CDATA[Etensresten ook in de gft-container]]> Etensresten en ander keukenafval, zoals theezakjes, schillen en kofiedrab horen in de gft-container. Het scheelt een hoop nare luchtjes als u het daarin gooit, want de gft-container komen we iedere week legen!

We zamelen gft-afval apart in, omdat er hoogwaardige compost van geproduceerd wordt. Ook wordt het gft-afval vergist. Uit het hierbij vrijgekomen biogas wordt duurzame energie opgewekt. Zo sparen we grondstoffen en energie.

Compost

Compost is een goede bodemverbeteraar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in tuinen, plantsoenen en moestuinen. Op de groenstraat in Haps kunt u het hele jaar door gratis compost ophalen. Per keer maximaal 1 m³. Neem een schop mee, want u moet het zelf op uw aanhanger laden.

Vervuiling

Wanneer het gft-afval vervuild is, kan het niet of minder goed verwerkt worden tot compost. Vervuiling komt door restafval, plastic, papier en andere afvalsoorten die in de gft-container terecht komen. Kijkt u dus goed op uw Afvalkalender (of op onderstaande afbeelding) wat er wel en niet in de gft-container mag. U kunt ook het overzicht "Alles over gft-afval" (PDF) downloaden.

Tips bij warm weer

  1. Zet een klein afvalbakje op het aanrecht voor het keukenafval en leeg dat elke dag in de gft-container; zo voorkomt u dat het in huis gaat stinken en dat er fruitvliegjes op af komen
  2. Leg een krant onderin uw gft-container, zodat uw afval niet vastplakt en het afval er allemaal uitvalt bij het legen
  3. Zet uw container NIET in de volle zon, dan is de kans op maden veel kleiner
  4. Maak uw gft-container af en toe schoon met water en groene zeep (NIET met chloor, dat verstoort het composteerproces)

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-06-14T10:25:02 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/etensresten-ook-in-de-gft-container
<![CDATA[Kabinet investeert 65 miljoen in beleid Startups en scale-ups]]> Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Dit bedrag is beschikbaar om knelpunten rondom personeel en financiering aan te pakken. Een sterk klimaat voor startups en scale-ups is cruciaal voor de aanwas en doorgroei van technologiebedrijven. Met dit stevige pakket aan maatregelen is het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem in staat om tot de wereldtop te behoren. Lees hier meer over deze investering.

]]> 2019-06-12T10:17:25 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/kabinet-investeert-65-miljoen-in-beleid-startups-en-scale-ups
<![CDATA[De rol van Artificial Intelligence en Data in AgriFood]]> Na een succesvolle kick-off in mei staat nu de volgende bijeenkomst van de AgriFoodInnovation Community op de agenda, op maandag 24 juni 2019 van 16:00 tot 18:00 uur bij Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch. Het thema is ‘De rol van Artificial Intelligence en Data in AgriFood’ met cases van Unilever en Hendrix Genetics. Lees hier meer over de rol van Artificial Intelligence en Data in Agrifood.

]]> 2019-06-12T09:59:57 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/de-rol-van-artificial-intelligence-en-data-in-agrifood
<![CDATA[Ontbijtsessies Duurzame inzetbaarheid goed ontvangen]]> AgriFood Capital Werkt! organiseerde in samenwerking met VNO-NCW Brabant-Zeeland drie extra ontbijtbijeenkomsten, waaronder op 20 mei 2019 bij Hokamo in Cuijk. Tijdens deze ontbijtsessies vulden de deelnemers de ‘DI-scan’ in. Met dit gratis online instrument worden bedrijven getoetst op hun aanpak rond duurzame inzetbaarheid. Daarbij werden hun resultaten vergeleken met andere bedrijven. De scan hielp de deelnemers om het onderwerp duurzame inzetbaarheid concreter te maken. Inmiddels hebben al 75 bedrijven hun prestaties met elkaar gedeeld via de DI-scan. Lees hier meer over de ontbijtsessies van AgriFood Capital.

]]> 2019-06-12T09:58:08 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ontbijtsessies-duurzame-inzetbaarheid-goed-ontvangen
<![CDATA[Verbod op beregenen met water uit sloten en beken in Oost-Brabant]]> In een groot deel van het gebied van waterschap Aa en Maas is het per 7 juni 2019 verboden om te beregenen met water uit sloten en beken. Ondanks de regen van de afgelopen dagen is het nog steeds erg droog. Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. De maatregel geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin vanuit de sloot is bijvoorbeeld ook verboden, net als het beregenen van sportvelden.

Waarom een onttrekkingsverbod

De droogte van 2018, een drogere winter en een relatief droog voorjaar leiden ertoe dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Op dit moment is het zelfs droger dan vorig jaar om deze tijd. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend met een persbericht, via www.aaenmaas.nl  en www.officielebekendmakingen.nl

Waar geldt het onttrekkingsverbod

Het onttrekkingsverbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen en is van kracht tot het moment dat het waterpeil in de kanalen, sloten en beken weer op niveau is. Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op de overzichtskaart Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater waterschap Aa en Maas (PDF).

Uitzonderingen op het verbod

1

De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is.

  • benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam
  • Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse)
2 Water gebruikt voor het blussen van branden.
3 Weidepompen voor het water geven aan vee.
4 Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage.
5 Deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water voor het conserveren en hergebruiken van water.
6

Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

  • Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Wat doet waterschap

Waterschap Aa en Maas doet wat mogelijk is om boeren en tuinders en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. De droogtemaatregelen die al zijn getroffen, blijven waar nodig in tact. Zo staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds extreem hoog. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen.

Een aanvullende maatregel die onlangs genomen is, is de inzet van zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne. Deze is ingezet als buffer om tijdelijk water op te slaan. Hierdoor wordt 100.000 m3 water (100.000.000 liter) opgespaard. Dit gebufferde water kan worden gebruikt om het achterliggende gebied bij aanhoudende droogte van water te voorzien.

]]> 2019-06-11T11:14:37 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/verbod-op-beregenen-met-water-uit-sloten-en-beken-in-oost-brabant
<![CDATA[Collegecolumn Jos van den Boogaart]]> Terwijl premier Rutte vorige week in de Tweede Kamer stevig werd aangesproken op het klimaatbeleid wordt van gemeenten verwacht dat ze blijven doorwerken aan de voorbereidingen om in 2050 volledig over te stappen op duurzame energie. Het doel hierbij is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om de opwarming van de aarde, en daaraan verbonden klimaatveranderingen, te beperken. Deels kunnen gemeenten hiermee zelf aan de slag door bijvoorbeeld hun gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Maar natuurlijk gaat het ook over het energiegebruik in huizen, bedrijven en scholen, en van auto’s en vrachtwagens. Hoe bereiken we dat iedereen van het aardgas af gaat? Hoe gaan we huizen en bedrijven dan verwarmen? Hoe zorgen we dat we alleen nog groene stroom gebruiken? Dat blijkt in onze gemeente best een grote uitdaging.

VNG congres

Ook tijdens het VNG-congres ging het hier over. Met een groep van zo’n 40 personen, spraken we, in een oude boerderij in Hoevelaken, over dit onderwerp. Eigenlijk zou Diederik Samson, de voorzitter van de klimaattafel, hierbij met ons in gesprek gaan. Helaas moest hij naar de Verenigde Naties en sprak hij ons toe via een filmpje. Toch werd het een boeiende bijeenkomst omdat alle gemeenten voor deze uitdagingen staan en het goed is om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. 

Groene verwarming

Wat is die uitdaging dan? Als we kijken naar de afspraken die zijn gemaakt moeten we in 2021 voor alle wijken en dorpen warmteplannen hebben met daarin uitgewerkt hoe we iedereen ‘van het aardgas gaan af krijgen’. In 2020 moeten de plannen klaar zijn over hoe we alle elektriciteit ‘groen gaan opwekken’. Die uitdaging is groot omdat in 80% van de gevallen de huizen in de toekomst elektrisch (in plaats van met gas) verwarmd zullen gaan worden. In 20% van de gevallen is er een warmtenet of zal er een warmtenet gaan komen. Dit warmtenet zal voorlopig alleen worden aangelegd op plekken met veel stedelijke bebouwing, waar het rendabel is, en dat zal dus (voorlopig) niet in onze gemeente zijn.

Bij het elektrisch verwarmen van huizen is echter vier keer meer elektriciteit nodig als het huidige stroomgebruik van huishoudens. Dat betekent dus dat de opdracht voor het ‘groen’ maken van het stroomgebruik nog vier keer groter is dan nu.

Uitdaging

Hoe gaan we dat doen? Met grote windmolens kan je veel groene stroom opwekken, maar die mogen we niet bouwen vanwege de hoogtebeperking door vliegbasis Volkel. Nog meer grote zonnevelden dan? Helaas is in onze gemeente sprake van transportschaarste. Er is te weinig ruimte in het elektriciteitsnet van ons gebied om al die stroom te kunnen vervoeren. Enkele weken geleden kregen we een bericht van Enexis (eigenaar van het stroomnetwerk in de gemeente) dat ze samen met TenneT (eigenaar van de hoogspanningsmasten en grote trafostations) enige ruimte hadden kunnen maken zodat enkele grotere zonnepaneel projecten kunnen worden gerealiseerd. De rest gaat nog wel even duren en blijft voorlopig een uitdaging.

Kleinere initiatieven

Dus ondertussen niets doen? Nee! Ondertussen kunnen we wel verder met kleinere initiatieven zoals zonnepanelen op de eigen woning. En natuurlijk is het goed isoleren van de eigen woning ook belangrijk. Zo kan iedereen, naast de gemeente, ook zijn of haar steentje bijdragen. En heeft u de financiële middelen niet beschikbaar? Dan kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening van onze gemeente.

]]> 2019-06-11T00:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Limburg en Brabant samen aan de slag voor UNESCO Geopark Peelhorst & Maasvallei]]>

UNESCO Geopark Peelhorst & Maasvallei begint steeds meer vorm te krijgen. Tijdens een symposium op 22 mei 2019 bij Natuurpoort De Peel in Deurne, hebben twee Provincies, twee Waterschappen en maar liefst tien gemeenten hun handtekening gezet om de samenwerking te bekrachtigen in een samenwerkingsconvenant.

Achter de schermen wordt al jaren gewerkt aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de Peelrandbreuk en de waarde die deze breuk heeft voor het gebied. Met het tekenen van het convenant wordt een belangrijke stap gezet. Hierin worden de mensen en middelen geregeld om op een professionele en toegewijde manier door te pakken om de Unesco Geopark status te krijgen.

Belang van zichtbaar en beleefbaar maken

Tijdens het druk bezochte symposium werd meer dan ooit duidelijk hoe groot de invloed is van breuken uit het verleden op de manier waarop wij nu nog wonen, werken en leven en hoe onze omgeving, met onder andere haar unieke wijstverschijnsel, eruit ziet. Door te gaan voor een UNESCO Geopark status, willen we mensen trots maken op hun geschiedenis en de Peelrandbreuk. Want wie trots is op zijn ‘ondergrond’, is bereid daar goed voor te zorgen. Door de breuk en het wijstverschijnsel zichtbaar en beleefbaar te maken wordt het gebied steeds interessanter voor bezoekers. Dat geeft een impuls aan de economie.

Limburg haakt aan

De Peelrandbreuk, die Brabant en Limburg vanuit onze diepste bodem verbindt, biedt volop kansen om met elkaar de verbinding op te zoeken, kansen te benutten en het gebied op de kaart te zetten. Het is geweldig dat ook provincie Limburg en steeds meer gemeenten deze kansen zien en aanhaken.

Ondertekening convenant en intentieverklaring

Onder leiding van bestuurlijk voorzitter burgemeester Marieke Moorman, werd tijdens het symposium de samenwerking tussen bestaande en nieuwe partijen bekrachtigd. De partijen die in 2016 al een intentieverklaring ondertekenden (gemeenten Bernheze, Uden, Landerd, Boekel, Gemert-Bakel, Deurne, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas) hebben de samenwerking geformaliseerd met een samenwerkingsconvenant.

Intentieverklaring

De nieuwe partijen, de gemeenten Mill en Sint Hubert, Oss, Peel en Maas en Leudal, de provincie Limburg en waterschap Limburg hebben een intentieverklaring ondertekend, met het voornemen om binnen een jaar te bepalen of ze zich willen aansluiten bij de bestaande samenwerking en zich mede zullen inzetten om de Unesco status voor het gebied te verkrijgen.

Meer informatie

Vanaf maandag 27 mei 2019 is het Geopark te volgen via www.Geoparkpeelhorst.nl. Deze website is net als het Geopark in ontwikkeling en wordt de komende tijd voorzien van steeds meer informatie.

Videoverslag

Bekijk hier een videoverslag van het symposium.

]]> 2019-06-05T09:24:43 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/limburg-en-brabant-samen-aan-de-slag-voor-unesco-geopark-peelhorst-amp-amp-maasvallei
<![CDATA[Inzameling taxussnoeisel gaat van start]]> De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat maandag 10 juni 2019 weer van start. Stichting Taxus Taxi komt het taxussnoeisel gratis ophalen. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie.

Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van het verzamelde taxussnoeisel. “De opbrengst varieert per jaar, maar het allerbelangrijkste is dat met deze inzameling een flinke bijdrage kan worden geleverd in de strijd tegen kanker”, benadrukt Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi.

Goede voorbereiding

Om bezitters van de Taxusplant goed voor te bereiden, zijn twee dingen belangrijk:

Als vrijwilliger meehelpen

De inzameling gaat vanaf maandag 10 juni van start. Wie wil deelnemen aan deze actie, kan 24 uur per dag een afspraak voor het ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Plan direct nadat u gesnoeid heeft een afspraak in. De taxus twijgjes bevatten dan nog de meeste werkzame stof.

Voor meer informatie

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en Stichting Taxus Taxi vindt u op www.taxustaxi.nl of op Facebook, www.facebook.com/taxustaxi.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-06-03T11:30:59 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzameling-taxussnoeisel-gaat-van-start
<![CDATA[Sjors Sportief & Sjors Creatief in gemeente Mill]]> Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders om zich aan te melden.

In navolging van het succes van het huidige schooljaar zal ook aankomende schooljaar het naschoolse activiteitenprogramma Sjors Sportief & Sjors Creatief weer vervolgd worden. Stichting Doejemee zet Sjors Sportief & Sjors Creatief in verschillende gemeentes in de regio, waaronder gemeente Mill.

Sjors Sportief & Sjors Creatief

Sjors Sportief & Sjors Creatief heeft als doel om basisschoolleerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het sport- en cultuuraanbod in hun omgeving. En misschien worden ze daarna wel lid van uw vereniging?

Sjors Sportief & Sjors Creatief wordt uitgevoerd door Stichting Doejemee in opdracht van gemeente Mill. Samen vinden wij het belangrijk dat kinderen hun creatieve en sportieve talenten kunnen ontdekken, elkaar daarbij kunnen ontmoeten en de weg naar leuke lokale verenigingen/aanbieders weten te vinden.

Het Sjorsboekje met alle activiteiten wordt uitgedeeld aan álle basisschoolleerlingen in de gemeente en is zodoende een gratis podium voor sport- en cultuuraanbieders in de regio.

Meld uw vereniging ook aan

U kunt uw activiteiten aanmelden tot 1 juli 2019 via www.doejemee.nu. Uw activiteit wordt geplaatst in een prachtig, kleurrijk en kindvriendelijk boekje. Dit Sjorsboekje wordt in oktober 2019 aan alle basisschoolleerlingen in de gemeente uitgedeeld. Kinderen uit het basisonderwijs kunnen hieruit dan allerlei – veelal gratis - activiteiten kiezen die ze leuk vinden om te doen. Erg goede promotie voor verenigingen en lokale aanbieders!

Aanmelden

Meld uw activiteit vanaf vandaag aan via  www.doejemee.nu. Het invoeren van activiteiten kan tot uiterlijk 1 juli 2019.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Evelien via Evelien@doejemee.nu of 06-19368591.

]]> 2019-05-29T10:29:09 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sjors-sportief-amp-amp-sjors-creatief-in-gemeente-mill
<![CDATA[Spectaculaire groei van multimodaliteit in Brabant]]> In 2018 is het aantal containers dat multimodaal werd overgeslagen (dus als onderdeel van ketenvervoer dat voor een deel bestaat uit vervoer over water of rail) spectaculair gestegen. Voor het eerst werd meer dan een miljoen TEU overgeslagen op de Brabantse terminals. Een toename ten opzichte van 2017 van 25,76%.

Lees hier het hele bericht

]]> 2019-05-29T09:13:38 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/spectaculaire-groei-van-multimodaliteit-in-brabant
<![CDATA[‘Dynamic Borders’ ontmoet bedrijven uit de grensregio]]> Ruim 100 deelnemers waren maandag 20 mei 2019 aanwezig bij de internationale ondernemersbijeenkomst ‘Ondernemers voor Europa’ bij Airport Weeze. Daar kregen de deelnemers informatie over de belangrijkste (grensoverschrijdende) bedrijfsactiviteiten en het ‘ondernemen in de grensregio’

Lees hier meer over de bijeenkomst

]]> 2019-05-29T09:03:07 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Dynamic Borders ontmoet bedrijven uit de grensregio.jpg https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/dynamic-borders-ontmoet-bedrijven-uit-de-grensregio
<![CDATA[Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, op bezoek bij VMBO on Stage]]> Woensdag 16 mei 2019 vond het beroepenfeest “Land van Cuijk Maasduinen On Stage”. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland bezocht dit evenement.

Bekijk hier het filmpje

]]> 2019-05-29T08:58:27 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/jacco-vonhof,-voorzitter-mkb-nederland,-op-bezoek-bij-vmbo-on-stage
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Antoine Walraven]]> Beroepenfeest

Op donderdag 16 mei 2019 mocht ik het Beroepenfeest Land van Cuijk en Maasduinen On Stage in Cuijk openen. Een geweldig initiatief waar circa 1.000 VMBO leerlingen kennis hebben gemaakt met ruim 200 bedrijven uit de vier sectoren: groen en natuur, techniek, handel en economie en zorg, welzijn en maatschappij. Na mijn klap op een grote gong kwamen de leerlingen van het Merletcollege, Elzendaalcollege en Metameer over een rode loper binnen. Ze werden door de vele aanwezigen met een oorverdovend applaus als helden ontvangen. En terecht, want we hebben deze kanjers de komende jaren keihard nodig om de economie in onze regio draaiende te houden. Na de spectaculaire opening gingen de leerlingen in gesprek met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Er werden afspraken gemaakt voor een werkbezoek op de zogenaamde “Doe Dag” enkele weken later. Dit was de 100e editie van het Beroepenfeest. In de loop der jaren is gebleken dat On Stage bijdraagt aan het opbouwen van een helpend (beroeps)netwerk. Het lukt veel leerlingen om deze relaties te onderhouden. Dit levert hen nieuwe gesprekspartners op, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden op.

Iftar maaltijd

Op donderdagavond 16 mei 2019 was ik, samen met wethouder Erik van Daal, te gast bij de familie Baytak in Mill. Sedat woont sinds tien maanden, samen met zijn vrouw Ferda en kinderen Serdar, Mina, Nahideen en Ceyda, in Mill. Uit dankbaarheid voor hun huisvesting waren wij uitgenodigd voor een Iftar maaltijd. Een Iftar is het breken van de vasten. Tijdens dit breken is het gebruikelijk om familie, vrienden en buren uit te nodigen om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Een citaat uit de ontvangen uitnodiging: “Ramadan is ook de maand van verbinden, denken aan behoeftigen en arme mensen. Door ontmoeting zullen mensen elkaar beter leren kennen en zal een harmonieuze samenleving ontstaan. Hiermee willen we bijdragen aan een betere leefomgeving.”

De warmte die sprak uit deze uitnodigingsbrief hebben we die avond mogen ervaren. We voelden ons meer dan welkom. We hebben geluisterd naar het indrukwekkende verhaal van deze Turkse politieke vluchtelingen. Uit dit verhaal blijkt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Er zijn nog genoeg gebieden in de wereld waar je niet zomaar vrijuit je mening kunt geven of het debat kunt aangaan. Gelukkig leven we in een vrij land en hebben we de vrijheid om te kiezen. Dat moeten we koesteren. Gelukkig geldt dit nu ook voor de familie Baytak. Welkom in Mill!

Jeugdgemeenteraad naar Tweede Kamer

Op woensdag 23 mei 2019 hebben we met de Jeugdgemeenteraad een bezoek gebracht aan Den Haag. Na een lange busrit zijn we gestart met een speurtocht door de Ridderzaal. De speurtocht, georganiseerd door ProDemos, was gekoppeld aan Prinsjesdag. De kinderen zijn op ontdekkingstocht geweest met een koffertje vol bijzondere onderwerpen. Ze moesten vragen beantwoorden waarmee ze muntjes konden verdienen, die ze later als echte ministers van Financiën mochten uitgeven. Waar zou het geld naar toe gaan als zij de baas waren…..Erg leerzaam en leuk.

In de middag hebben we het Binnenhof, het Torentje en de Tweede Kamer bezocht. We zijn ontvangen door Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis. Daniel is sinds 2017 namens de VVD lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De kinderen van de Jeugdgemeenteraad hadden allemaal afzonderlijk een vraag voorbereid. Het was een boeiend en leerzaam vragenrondje. Daniel bleef alleen hangen bij de vraag of het Eurovisiesongfestival in onze gemeente kan worden georganiseerd. Toen hij vertelde wat zijn favoriete voetbalclub is zijn we vertrokken voor een rondleiding in het prachtige gebouw. We hebben ook nog een deel van het debat in de plenaire zaal mogen bijwonen. De helden van de Jeugdgemeenteraad hebben een leuke en leerzame dag gehad. Onze jeugd heeft de toekomst!

]]> 2019-05-27T14:28:38 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[Dynamic Borders: ontmoet bedrijven uit de grensregio]]> Ruim 100 deelnemers waren maandag 20 mei aanwezig bij de internationale ondernemersbijeenkomst ‘Ondernemers voor Europa’ bij Airport Weeze. De bijeenkomst werd georganiseerd door het INTERREG-project ‘Dynamic Borders’, MKB-Limburg, de Business Club Maas Rhein, de Kreishandwerkerschaft Kleve, de niederländisch-deutscher Business Club, de Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas-Noord. Ook studenten van de Fontys Hogeschool in Venlo waren van de partij.

Samenwerking

Freddy Heinzel (Honorair Consul der Nederlanden), Ludger van Bebber (directeur van Airport Weeze) en burgemeester Ulrich Francken (Gemeinde Weeze) benadrukten tijdens de inleiding het belang van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.

Bedrijfsbezoek

Na de inleiding bezochten de deelnemers de bedrijven Wystrach GmbH (Weeze), Omexom-Horlemann (Uedem), AVG (Heijen) en Jachthaven ’t Leuken (Well). Daar kregen de deelnemers informatie over de belangrijkste (grensoverschrijdende) bedrijfsactiviteiten en het ‘ondernemen in de grensregio’.

In gesprek

Aansluitend gingen onder leiding van moderator Ludger Kazmierczak vertegenwoordigers van de vier bedrijven met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking en de kansen die het project Dynamic Borders in de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze te bieden heeft. Europese thema’s zoals de Brexit, de erkenning van diploma’s over de grens en verschillen in wetgeving kwamen aan bod.

INTERREG

Dynamic Borders wordt in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland uitgevoerd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door INTERREG, de provincie Limburg, de provincie Noord-Brabant, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie en een eigenbijdrage van de zes deelnemende gemeenten. Dynamic Borders wordt door het INTERREG-projectmanagement van de Euregio Rijn-Waal in Kleve begeleid.

]]> 2019-05-27T12:40:10 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dynamic-borders-ontmoet-bedrijven-uit-de-grensregio
<![CDATA[Digitalisering landbouw: Kennis en ervaring boer noodzakelijk]]>

Welke kansen en uitdagingen ontstaan door de digitalisering en precisie-akkerbouw? Over dit thema wisselden zo’n 65 agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied onlangs van gedachten.

Precision Farming

De deelnemers gaven gehoor aan de uitnodiging voor een bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project „Dynamic Borders“, dat onder meer als speerpunt agribusiness heeft. Tijdens de bijeenkomst op het bedrijfsterrein van Agrarservice Schmitz in Weeze gaven deskundigen hun visie op „Precision Farming“.

Kennis en ervaring

Zonder de kennis en ervaring van de boer over zijn eigen grond is landbouw niet mogelijk – dat was een van de belangrijkste inzichten van de circa 65 agrariërs uit de gemeenten Goch, Weeze, Bergen, Boxmeer, Cuijk en Gennep. Maar duidelijk is ook dat zij in het licht van de digitalisering, nauwelijks nog zonder technische hulpmiddelen kunnen. Hoe de bedrijven zich digitaal kunnen voorbereiden en over welke kennis ze moeten beschikken, werd bediscussieerd op het bedrijfsterrein van Agrarservice Schmitz in Weeze. Naast een bedrijfsrondleiding over het loonbedrijf stond vooral de uitwisseling met collega’s uit het buurland centraal.

Dynamic borders

Agribusiness, arbeidsmarkt en toerisme zijn de speerpunten van het INTERREG-project “Dynamic Borders". De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze werken in dit project grensoverschrijdend samen. Doel van de projectpartners is om als groene alliantie, het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Ruhrgebied in een oost-west-as, in het bijzonder voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB), te versterken. Het project loopt tot 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie in Noordrijn-Westfalen.

]]> 2019-05-24T11:02:06 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/digitalisering-landbouw-kennis-en-ervaring-boer-noodzakelijk
<![CDATA[Burgerpeiling: Waar staat je gemeente]]> De gemeente Mill en Sint Hubert heeft eind 2018 deelgenomen aan de burgerpeiling “Waar staat je Gemeente?”. De uitkomsten van deze peiling laten zien hoe tevreden de inwoners zijn over de thema’s woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Over alle onderdelen gezamenlijk scoort Mill en Sint Hubert een voldoende (7). Ten opzichte van de burgerpeiling 2016 is er op bijna alle onderwerpen een stijging te zien. In zijn algemeenheid scoort de gemeente Mill en Sint Hubert rond het gemiddelde van gemeenten onder de 25.000 inwoners. De volgende burgerpeiling wordt in 2020 gehouden.

Uitkomsten

De tabel toont een weergave van een deel van de uitkomsten van het onderzoek. In de tabel zijn de antwoorden opgenomen op de vragen waarop respondenten op een schaal van 1 tot 10 konden scoren. De resultaten in de tabel laten een vergelijking zien met de gemiddelden van de deelnemende gemeenten onder de 25.000 inwoners en met alle deelnemende gemeenten.

Het onderzoek is middels een uitnodiging uitgezet bij een steekproef van 2000 inwoners van onze gemeente. De steekproef is getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP). Respondenten ontvingen een vragenlijst die zij schriftelijk of via internet konden invullen en die zo’n 20 minuten van hun tijd vroeg. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Research2Evolve. 582 Respondenten (29,1%) hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarmee de resultaten statistisch significant zijn voor de groep inwoners van de gemeente.

Meer informatie over de burgerpeiling is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

]]> 2019-05-24T10:33:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgerpeiling-waar-staat-je-gemeente
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Jos van den Boogaart]]> Proeftuin

In Noordoost-Brabant wordt onder de vlag van Agrifood Capital al enkele jaren samengewerkt aan een proeflocatie voor vernieuwingen in de landbouw. De locatie hiervoor is een perceel grond van 35 hectare nabij de rotonde Middenpeelweg-N264, dat door de vijf omliggende gemeenten (Boekel, Uden, Landerd, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) samen met de provincie beschikbaar is gemaakt. Op dit moment worden daar 14 verschillende praktijkproeven uitgevoerd door diverse ondernemers uit de regio. Ook buiten deze proeflocatie lopen er projecten, maar allemaal onder de naam AgroProeftuin de Peel. Het doel is om te komen tot volhoudbare voedselproductie voor de toekomst, zoveel mogelijk circulair en zonder overlast voor de omgeving. AgroProeftuin de Peel zou in de toekomst het voorbeeldgebied kunnen worden dat hierin zowel provinciaal als (inter)nationaal onderscheidend is.

Soorten projecten

Ik geef u een aantal voorbeelden van de projecten waar aan wordt gewerkt:

Natuurdoelen

Naast dit type projecten wordt er ook gewerkt aan natuurdoelen, veelal in de omgeving van AgroProeftuin de Peel, maar ook op de proeflocatie wordt op dat gebied geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld met varianten van vruchtwisseling, een vogelakker, natuurranden, kruidenrijke graslanden. Ook hierbij is ook monitoring van de resultaten essentieel. Meten is weten! Zo komt mijn oude werk bij Wageningen UR ook weer eens te pas.

]]> 2019-05-21T00:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Beter passende jeugdhulp in Regio Noordoost Brabant]]> “De regio neemt haar verantwoordelijkheid. Het Rijk mag nu niet achterblijven.”

Jeugdhulpaanbieders en 16 gemeenten in de regio Noordoost Brabant hebben hun handtekening gezet onder de uitvoeringsplannen voor de transformatie van de jeugdhulpverlening. Ze staan in de startblokken om hun plannen uit te voeren, die moeten leiden tot beter passende jeugdhulp én bijdragen aan de betaalbaarheid van het regionale jeugdhulpstelsel. “Wij nemen als regio onze verantwoordelijkheid om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Het Rijk mag nu niet achterblijven, want het water staat ons aan de lippen”, aldus Joost Hendriks, wethouder gemeente Cuijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de transformatieopgave in Noordoost Brabant. 

In 2017 stelden gemeenten in de regio 11,8 miljoen extra beschikbaar om het zorglandschap te transformeren en ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst passende hulp aan jeugdigen geboden kan worden. Nu de plannen uitgewerkt en ondertekend zijn, kan de uitvoering starten. De uitvoering van het transformatieprogramma loopt tot eind 2020.

Vaker hulp thuis, meer gezinsgerichte mogelijkheden en korter verblijf

Wat gaan de plannen betekenen voor de jeugdigen? We willen waar mogelijk voorkomen dat jeugdigen een beroep moeten doen op schaarse voorzieningen. Ook willen we dat jeugdigen die met problemen te maken krijgen deze hulp vaker thuis ontvangen. Als thuis blijven (tijdelijk) niet mogelijk is, zijn er meer mogelijkheden voor gezinsgerichte verblijfsvormen of zorgen de plannen ervoor dat opname in een voorziening zo kort mogelijk duurt. Een voorbeeld is pleegzorg; om opvang van pleegkinderen door pleegouders mogelijk te maken is soms extra (jeugd)hulp nodig. Met deze extra middelen wordt deze inzet mogelijk gemaakt.

Verbeterde samenwerking

Jeugdhulpaanbieders gaan intensiever met elkaar samenwerken waardoor meer jeugdigen het samenhangende aanbod krijgen wat ze nodig hebben. Ook investeren de plannen in betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en toegang en onderwijs.

Gerco Schep, bestuurder van Oosterpoort zegt hierover: “In de huidige discussie over jeugdhulp wordt vaak vergeten dat specialistische jeugdhulp om de meest kwetsbare jongeren en gezinnen in onze samenleving gaat en dat de specialistische jeugdhulporganisaties zelf echt willen en ook kunnen innoveren. Het sleutelwoord daarbij is samenwerking en vertrouwen. Niet alleen tussen zorgaanbieders onderling, maar ook met de gemeenten. Met de versterking van de toegang en de nieuw ontwikkelde hulpvormen gaan we aan de slag om de jongeren een maximale goede start te geven.”

Financiële houdbaarheid in het licht van toenemende vraag naar jeugdhulp

De plannen leveren ook een bijdrage aan de financiële houdbaarheid van het stelsel in de regio. Eerder heeft onze regio een brandbrief gestuurd aan de minister om aandacht te vragen voor de grote financiële tekorten als gevolg van de toenemende vraag naar jeugdhulp. Deze vraag is nog steeds actueel. Wethouder Hendriks: “We investeren bijna 12 miljoen en dan nog komen we fors tekort. De vraag naar jeugdhulp vraagt dus om structureel extra budget. Wij nemen in de regio onze verantwoordelijkheid en zetten ons maximaal in om de best passende hulp te bieden en de trend van de stijgende kosten te keren. Het Rijk is nu aan zet om met ons mee te doen in het bieden van (financiële) stabiliteit om te zorgen dat de échte transformatie mogelijk wordt gemaakt”.

]]> 2019-05-20T10:38:13 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/beter-passende-jeugdhulp-in-regio-noordoost-brabant
<![CDATA[VAB impuls regeling verlengd tot eind 2019]]> De huidige voucherregeling VABIMPULS is verlengd tot eind 2019. De looptijd was aanvankelijk tot 1 april 2019. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling.

Kijk hier voor meer informatie of aanvragen van een voucher.

]]> 2019-05-17T11:55:52 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/vab-impuls-regeling-verlengd-tot-eind-2019
<![CDATA[Voucherregeling Samen tegen voedselverspilling in de keten]]> De voucherregeling van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling is gericht op het stimuleren van bedrijven om innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling of het tot waarden brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten toe te passen en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Binnen deze voucherregeling is de expertise van Wageningen Research en derde partijen in te zetten voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten.

Lees meer over de voucherregeling.

]]> 2019-05-17T11:52:45 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/voucherregeling-samen-tegen-voedselverspilling-in-de-keten
<![CDATA[Aanmelding Food100-lijst 2019 open]]> Tot en met 15 juni 2019 kunnen voedselveranderaars van vandaag en morgen zich aanmelden of aangemeld worden voor de Food100 lijst van 2019. Food100 is een dynamisch netwerk voor iedereen die zich dagelijks hard maakt voor een beter en duurzamer voedselsysteem.

Meer informatie over aanmelden Food100-lijst 2019.

]]> 2019-05-17T11:50:16 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/aanmelding-food100-lijst-2019-open
<![CDATA[MBO Challenge Voedselverspilling in najaar van start]]> In september van dit jaar gaat een challenge voedselverspilling voor mbo-studenten van start. Alle mbo-opleidingen in Nederland die iets met voedsel te maken hebben, van Tuinbouw en Food tot Horeca en Logistiek, kunnen deelnemen. Aanmelden is nu al mogelijk.

Meer informatie over MBO Challenge Voedselverspilling 2019 .

]]> 2019-05-17T11:46:18 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/mbo-challenge-voedselverspilling-in-najaar-van-start
<![CDATA[MKB Idee: subsidie voor investeren in personeel]]> Bent u MKB’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee. Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

Lees hier meer over het MKB Idee.

]]> 2019-05-17T11:42:51 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/mkb-idee-subsidie-voor-investeren-in-personeel
<![CDATA[Sander Groenen aangesteld als kwartiermaker AgriFood Land van Cuijk]]> Het Land van Cuijk heeft een aanzienlijke ambitie op het gebied van AgriFood. Om deze ambitie te realiseren is behoefte aan meer centrale sturing en regie. Hoe dit precies vorm en inhoud moet krijgen, dat is de vraag waar Sander Groenen als kersverse kwartiermaker de komende maanden mee aan de slag gaat.

Lees hier het hele verhaal over Sander Groenen.

]]> 2019-05-17T11:39:28 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/sander-groenen-aangesteld-als-kwartiermaker-agrifood-land-van-cuijk
<![CDATA[Ontbijtbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid bij Hokamo in Cuijk]]> De arbeidsmarkt is flink in beweging en dat heeft impact op bedrijfsvoering en personeelsbeleid van organisaties. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op deze veranderingen, is het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Hoe als werkgever hiermee om te gaan? Tijdens de ontbijtbijeenkomst georganiseerd door AgriFood Capital Werkt en VNO-NCW Brabant Zeeland op 20 mei 2019 komt u er meer over te weten.

Meld u hier aan voor de bijeenkomst

]]> 2019-05-17T11:33:44 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ontbijtbijeenkomst-duurzame-inzetbaarheid-bij-hokamo-in-cuijk
<![CDATA[Fietsbrug van Grave naar Mill is geplaatst]]>

De fietsbrug over het Peelkanaal, ter hoogte van Hoogedijk, is een feit. Voortaan is het mogelijk om langs het Peelkanaal van Grave naar Mill te fietsen. De komst van de brug verbindt het nieuwe fietspad met Kasteel Tongelaar, dat daardoor ook gemakkelijker te bezoeken is. Deze zomer kunt u dus genieten van een nieuwe, mooie en historische fietstocht in De Verborgen Raamvallei.

Plaatsing

De fietsbrug is vrijdag 10 mei 2019 geplaatst. Dit was, ondanks een noodzakelijke wisseling met een sterkere hijskraan, een aantal dagen eerder dan gepland. Het plaatsen van de brugkoppen liep namelijk voorspoedig.

Peelkanaal

Het Peelkanaal is een waardevolle cultuurhistorische waterloop en onderdeel van de verdedigingslinie Peel-Raamstelling uit de Tweede Wereldoorlog. Het behouden van deze cultuurhistorische waarde, en het zichtbaar maken van het rijksmonument, is een belangrijk aandachtspunt voor de werkzaamheden in en langs het Peelkanaal.

De Verborgen Raamvallei

De fietsbrug is onderdeel van het Gebiedsplan Raam,  een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst De Verborgen Raamvallei. Belanghebbenden uit het gebied rond de Raam hebben gezamenlijk aan tafel hebben gezeten voor het ontwerpproces. De gebiedspartners van De Verborgen Raamvallei zoeken continu naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen.

]]> 2019-05-17T09:36:18 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/fietsbrug-van-grave-naar-mill-is-geplaatst
<![CDATA[SamenWijzer Infopunt in de Bibliotheek. Eerste hulp bij geldvragen]]>

Wil je kind op voetbal of op schoolreisje en weet je niet hoe je dat moet betalen? Ga je scheiden, wordt je kind 18 of verander je van baan? Dit kan gevolgen hebben voor je financiële situatie. Heb je hier vragen over maar weet je niet welke instantie je daarbij kan helpen? Of waar je meer informatie kunt vinden? Met deze en andere vragen kun je terecht bij het SamenWijzer Infopunt in de Bibliotheek.

Tijd en plaats

In de Bibliotheek in Cuijk (14.00 tot 15.30 uur) en in Boxmeer (10.30 tot 12.00 uur) zitten elke week vrijwilligers voor je klaar om je bij een kop koffie verder te helpen. Gratis! Aanmelden is niet nodig. Het Infopunt wordt op een later moment ook ingericht in de Bibliotheken van Grave, Mill en Sint Anthonis. Kijk voor de tijden en meer informatie op: www.biblioplus.nl/samenwijzer

Vrijwilligers gezocht

Ken of ben je iemand die het leuk vindt om als vrijwilliger het SamenWijzer infopunt te bemensen? Meld je dan aan via de website van BiblioPlus of van het Vrijwilligerspunt van Sociom.

Het SamenWijzer Infopunt is onderdeel van het project 'SamenSterker' waarin veel organisaties in het Land van Cuijk met elkaar samenwerken om in een vroeg stadium vragen en problemen te signaleren op het gebied van financiën en welzijn.

]]> 2019-05-16T15:30:12 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/samenwijzer-infopunt-in-de-bibliotheek-eerste-hulp-bij-geldvragen
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van Koningsdag, met bijbehorende lintjesregen, herdenking van oorlogsslachtoffers en bevrijding.

De dag voor Koningsdag staat heel Nederland in het teken van de zogenaamde lintjesregen. In onze gemeente werd op deze dag een persoon gedecoreerd. Een welverdiende Koninklijke onderscheiding voor Ed Derks uit Sint Hubert. Dit voor al het goede werk wat hij al sinds een groot aantal jaren doet voor Sint Hubert. Jarenlang was hij voorzitter van gemeenschapshuis De Jachthoorn en de laatste jaren is hij voorzitter en de grote initiator van de Zorgschakel uit Sint Hubert. Onder zijn voorzitterschap is deze Zorgschakel uitgegroeid tot de grootste zorg coöperatie in het Land van Cuijk. Een prestatie om trots op te zijn. Wel goed om te vermelden dat het afgelopen jaar wel in totaal vier Koninklijke onderscheidingen in Mill zijn uitgereikt.

76 jaar vrijgezel

Direct na Koningsdag kwam er bij ons een vraag van de heer Henk Jansen uit Langenboom binnen met de vraag of hij in aanmerking kan komen voor een Koninklijke onderscheiding vanwege het feit dat hij al 76 jaar vrijgezel is. Hij vindt dat een hele prestatie.

Henk is deelnemer aan de dagbesteding van Sociom. Helaas komt Henk niet in aanmerking voor de door hem gevraagde onderscheiding, maar het was voor de burgemeester en mij wel een reden on hem, samen met de andere deelnemers aan de dagbesteding, uit te nodigen voor een kopje koffie op het gemeentehuis. Tijdens dit bezoek werd Henk door de medewerkers van Sociom verrast met een “Sociom onderscheiding” voor zijn verdienste. Al met al een superleuk bezoek en initiatief.

Koningsdag

Op Koningsdag was ik traditiegetrouw aanwezig bij de opening van de Koningsdag door Stichting Kinderfeesten in Mill. Aansluitend daarop vond een bijeenkomst voor alle gedecoreerden uit onze gemeente plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaf collega Jos van den Boogaard een interessante presentatie over het ontstaan van onze nationale vlag.

Herdenken en bevrijden

Ook de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei was wederom een indrukwekkend gebeuren. De Accaciahof leent zich uitstekend voor deze herdenking. Ondanks het slechte weer was er grote publieke belangstelling. Al met al een respectvol en waardig eerbetoon.

Op Bevrijdingsdag mocht ik de kunstroute in Sint Hubert openen. Dit jaar is het thema “Kunst voor en door Sint Hubert”. Langs een mooie route van circa 13 kilometer staan 33 kunstwerken opgesteld. Ik heb ondertussen al een deel van de route gefietst en het is zeer de moeite waard.

Gezond Leven Event

Tenslotte wil ik u het “Gezond Leven Event”, dat wordt georganiseerd door Hart in Actie in samenwerking met Ontdek Mill, onder uw aandacht brengen. Een event met zo’n beetje alles wat te maken heeft met gezonde leefstijl, gezonde voeding, bewegen en sport, voor jong en oud.

Dus kom allen op 18 mei 2019 naar het City Resort in Mill. Het event start om 11.00 uur. Hou de lokale media in de gaten voor het programma en verdere informatie over dit event.

]]> 2019-05-14T10:05:20 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/12813-collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Website ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’ maakt oorlogsleed voelbaar]]> Elke crash is een verhaal over vreugde of verdriet, overwinning of nederlaag, de dood of de gladiolen … er is geen dorp of stad in Brabant waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geen vliegtuig is neergestort. De hele provincie is tussen 1940 – 1945 geconfronteerd met de gevolgen van de luchtoorlog die de geallieerden met Nazi-Duitsland hebben gevoerd. De nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ‘Luchtoorlog  1940 – 1945’ wil het grote verhaal van die luchtoorlog boven Brabant vertellen.

De website steunt op het werk van velen. De eerste verhalen over neergestorte vliegtuigen zijn al in 2012 op de site verschenen. In de jaren daarna hebben tal van individuele bezoekers waardevolle literatuurtips gegeven, belangrijke informatie toegevoegd of correcties aangebracht. Maar nog steeds nodigt het BHIC iedereen die meer weet over bepaalde gebeurtenissen tijdens de luchtoorlog in Brabant uit om te reageren op: www.bhic.nl/luchtoorlog.

]]> 2019-05-13T12:45:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/website-luchtoorlog-1940-1945-maakt-oorlogsleed-voelbaar
<![CDATA[Wat mag er wel en niet bij het plastic]]> Een veel gestelde vraag: Wat mag er wel en niet in de zak bij het plastic verpakkingsafval, het blik (metalen verpakkingen) 

en de drankkartons, ofwel PMD? Vaak staat het icoontje van de “Plastic Hero” op de verpakking om aan te geven dat het bij het PMD hoort. Een ezelsbruggetje: Het gaat om verpakkingen van levensmiddelen.

We zamelen plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons (PMD) apart in, omdat we deze materialen goed kunnen recyclen of opnieuw gebruiken. Zo sparen we grondstoffen en energie, en zorgen we voor minder broeikasgassen. Dat is beter voor het milieu. Van plastic verpakkingen wordt ongeveer 80% hergebruikt, van blik 90%. Drankpakken worden voor 85% gerecycled.

Vervuiling

Wanneer het PMD vervuild raakt, kan het niet of minder goed gerecycled worden. Vervuiling komt door verpakkingen die niet leeg zijn. Maar ook door bijvoorbeeld speelgoed of een tuinstoel of een stuk landbouwfolie. Dit zijn geen verpakkingen en op dat soort afval zijn de sorteermachines ook niet berekend.

Handige website

Neem eens een kijkje op doemeemetpmd.nl. Een hele mooie website waar alle informatie over plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons te vinden is.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-05-13T11:36:48 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/wat-mag-er-wel-en-niet-bij-het-plastic
<![CDATA[Ogen en oren van Brabant, samen tegen drugscriminaliteit]]> Als het om het dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. In 2017 ging het om 83 lozingen van lege chemicaliënvaten en jerrycans, in 2018 om 109. Het afval komt van laboratoria die synthetische drugs fabriceren, zoals XTC en speed. Een criminele activiteit, met  risico’s voor het milieu en onze gezondheid. De provincie, Task Force en politie roepen inwoners van Brabant dan ook op ogen en oren open te houden, en alle verdachte zaken te melden. 

Afval van synthetische drugs zit barstensvol gevaarlijke chemicaliën. Dat zijn stoffen als zwavelzuur, mierenzuur, methanol en aceton. Waar drugsafval is gedumpt, gaan veel planten en dieren dood. En alleen de lucht inademen kan al zorgen voor brandwonden. Ook bestaat het risico dat drugsafval terechtkomt in de voedselketen. Bijvoorbeeld bij lozingen in mestkelders. Bij het uitrijden van vervuilde mest over het land, kunnen de chemische stoffen via het water en de bodem uiteindelijk ook in ons voedsel belanden.

Ongezien dumpen

Favoriete plekken voor drugsdumping zijn natuur- en buitengebieden. Iemand met een vrachtwagentje of busje kan er ongezien snel een lading lege vaten dumpen. Dat gebeurt vooral ’s avonds, ’s nachts of vroeg in de ochtend. Bij elke vondst moet een speciaal bedrijf het afval opruimen. Dat kost al gauw duizenden euro’s. Als de bodem gereinigd moet worden, is de rekening al snel het dubbele. En die is voor de eigenaar van de grond, zoals Staatsbosbeheer in geval van een bos en een boer als het gaat om landbouwgrond. In Brabant lopen de kosten op tot ruim € 2 miljoen per jaar.

Verdachte zaken melden

Met de zes weken durende campagne wil de provincie de Brabanders bewust maken van drugsafval en ze oproepen om verdachte zaken te melden. Dat kan via de politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 / www.meldmisdaadanoniem.nl). Ziet u dat er ergens illegaal wordt gedumpt? Bel dan direct de politie via het alarmnummer 112. Het kan ook zijn dat u een auto of busje op een onverwachte plek aantreft. Noteer dan het kenteken en bel de politie.

Drugslaboratoria

En dan zijn er nog de drugslaboratoria. Die kunnen zich overal op het platteland en in de stad bevinden. Op industrieterreinen, in bedrijfsverzamelgebouwen, boerderijen en afgelegen gebouwen. Maar ook in verlate schuurtjes, vrachtwagens of containers. Het gaat vooral om leegstaande panden die niet opvallen en goed bereikbaar zijn. Er kunnen afzuiginstallaties op het dak staan en er kan een chemische geur rondom het pand hangen. Stuit u op zo’n locatie? Meld ook dat meteen bij de politie. Meer weten? Kijk op www.brabant.nl/drugs.

Subsidie voor grondeigenaren

Bent u eigenaar van de grond waar drugsafval ligt? U kunt bij de provincie Noord-Brabant een tegemoetkoming in de opruimkosten aanvragen. Meer informatie vindt u op www.subsidiedrugsafval.nl.

foto van Bart Meesters

]]> 2019-05-13T11:05:01 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ogen-en-oren-van-brabant,-samen-tegen-drugscriminaliteit
<![CDATA[Subsidieregeling sanering varkenshouderijen]]> In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid te verminderen. Dit wordt vormgegeven via twee sporen, het saneringsspoor, waarbij op korte termijn geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden wordt verminderd.

En het verduurzamingsspoor, waarbij op middellange en lange termijn in bestaande en nieuwe stal- en houderijsystemen brongerichte emissiereducerende maatregelen worden ontwikkeld.

Inschrijving verwacht in zomer van 2019

De concept saneringsregeling varkenshouderij is gepubliceerd en hierop kan worden gereageerd tot 31 mei as: https://www.internetconsultatie.nl/varkenshouderij. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties door het ministerie verwerkt.

Varkenshouders die gebruik willen maken van de saneringsregeling kunnen zich inschrijven via de website van RVO. De inschrijving opent naar verwachting in de zomer van 2019.

Saneringsregeling

De sanering wordt vormgegeven in een subsidieregeling en bijbehorend flankerend beleid door decentrale overheden. Doel is op korte termijn verminderen van geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden. Dit wordt gerealiseerd door locaties die geuroverlast geven te beëindigen en de productiecapaciteit uit de markt te halen. Hiervoor kan een varkenshouder zijn bedrijf/bedrijfslocatie aanmelden.

Zonder financiële ondersteuning en begeleiding bij het beëindigen van de varkenshouderij en het creëren van toekomstperspectief, blijven veel varkenshouders noodgedwongen hun bedrijf en daarmee de geuroverlast voortzetten. Dit heeft een negatief effect op de leefomgeving, het maatschappelijke draagvlak voor de varkenshouderij en het remt de verduurzaming van de varkenshouderijsector als geheel.

De doelgroep van deze regeling is ingekaderd tot varkenshouders in de gebieden met de hoogste concentratie aan varkensbedrijven en bijgevolg de grootste geuroverlast, te weten de concentratiegebieden Zuid en Oost (Meststoffenwet): delen van de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Hier wordt circa 84% van de varkens gehouden.

Decentrale overheden zijn betrokken bij de regeling, o.m. door het intrekken van vergunningen, verlening van sloopvergunningen en begeleiden van stoppende varkenshouders naar een ander toekomstperspectief, bijvoorbeeld door herbestemming van de locatie.

Naast vermindering van geuroverlast heeft de regeling nog andere effecten:

Contactpersoon

Voor nadere informatie over de saneringsregeling kunt u contact opnemen met Helma Rijkers van het team VVH, werkorganisatie CGM.

]]> 2019-05-13T09:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidieregeling-sanering-varkenshouderijen
<![CDATA[Brand Sint Hubert]]> 7 mei: 14.30 uur

Vanmiddag heeft een grote brand gewoed bij een pand in Sint Hubert. Inmiddels is deze brand onder controle en is het sein ‘brand meester’ gegeven.

Vragen

Neem voor specifieke vragen over deze brand contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485-460300.

Update

Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is, informeren wij u via deze website.

]]> 2019-05-07T15:18:05 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/brand-sint-hubert
<![CDATA[Beheersing eikenprocessierups 2019]]> Om de overlast in het komende seizoen zoveel mogelijk te beperken, onderneemt de gemeente Mill en Sint Hubert actie. In dit bericht leest u welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis) dieren op kunnen leveren en welk beheer de gemeenten voeren.

Overlast van de rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen, komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ongeveer 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken.

Gezondheidsklachten

De brandharen die op de rupsen en in de nesten zitten, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Bij aanraking van de brandharen, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties lopen sterk uiteen.

Meer informatie

Kijk op de website van GGD Brabant voor meer informatie over de eikenprocessierups.

Beheersing

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, start het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Vanaf week 17/18 wordt 24 uur per dag met een biologisch middel gespoten door Engelen Groen uit Uden. U ervaart hier wellicht enige geluidsoverlast van waarvoor wij uw begrip vragen.

We behandelen de eikenbomen aan drukke fiets/wandelroutes inclusief de Vierdaagse route, publiek drukke pleinen, speelplaatsen/schoolterreinen en daar waar eiken gesnoeid worden. Maar alleen op gemeentelijke eigendommen.

Veilig middel

Het biologische preparaat waarmee gespoten wordt is veilig, maar in verband met het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder bomen te laten lopen tijdens spuitwerkzaamheden.

Wanneer melden

Ziet u een nest in de openbare ruimte meld deze dan via de fixi app onder het kopje "Eikenprocessierups" zodat wij een goed beeld krijgen waar de nesten allemaal zitten. Het betekent dan niet dat alle nesten worden verwijderd dit is afhankelijk van de locatie.

]]> 2019-04-18T13:14:50 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/beheersing-eikenprocessierups-2019
<![CDATA[Sympany haalt textiel aan huis op]]> Waar staan de textielcontainers

Twee keer per jaar zamelt Sympany gratis textiel aan huis in. De rest van het jaar kunt u uw textiel kwijt in de textielcontainer bij u in de buurt. Op de milieustraat in Haps en de minimilieustraat in Boekel staan ook textielcontainers. Ook hier kunt u uw textiel gratis in kwijt.

Wat is textiel

Textiel is niet alleen die fijne zomerjurk die op is of dat spijkerjasje dat uit de mode is. Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Dus ook badlakens, een vaatdoekje, kussenhoezen en gordijnen. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen/laarzen, accessoires (riemen, tassen, hoeden/petten) en knuffels welkom.

Textiel naar de kringloop

Textiel dat voor hergebruik geschikt is, kunt u ook gratis inleveren bij de kringloopwinkels van Stichting Actief. Kijk voor openingstijden op www.afvalaanbieden.nl/kringloopwinkels.

Wat mag NIET in de textielcontainers

Wat niet tot textiel behoort, zijn matrassen, tapijten, kussens, vloerbedekking en ernstig vervuild of nat textiel.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

 

]]> 2019-04-18T11:54:36 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sympany-haalt-textiel-aan-huis-op
<![CDATA[Subsidiemogelijkheid projecten "75 Jaar Vrijheid"]]> Dit jaar, 75 jaar geleden, begon de bevrijding van Nederland. En in 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In de Euregio Rijn-Waal worden in 2019 en 2020 diverse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, waaronder diverse gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten.

Samenwerking bevorderen

Van deze, grensoverschrijdende samenwerking, gaat een belangrijk signaal uit. Om die samenwerking te bevorderen heeft het Dagelijks Bestuur van de Euregio besloten om grensoverschrijdende activiteiten in het kader van “75 jaar vrijheid” met voorrang te ondersteunen. Ook kunnen deze projecten een extra financiële bijdrage aanvragen. Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal beide jaren 40.000 Euro beschikbaar. Activiteiten die in het kader van “75 jaar vrijheid” worden georganiseerd en waarbij een Duitse deelname uit het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal is betrokken, kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Informatie

Voor meer informatie, de voorwaarden waaraan een herdenkingsbijeenkomst of bevrijdingsfestiviteit project moet voldoen en voor een aanvraagformulier kunt u terecht op https://www.euregio.org/peopletopeople.

Activiteiten aanmelden

Alle euregionale activiteiten die in het kader van “75 jaar vrijheid” worden georganiseerd, zijn online te vinden op de facebookpagina “Euregio Rijn-Waal - 75 jaar vrijheid” (www.facebook.com/euregiokalender). Bijeenkomsten kunnen aangemeld worden door een e-mail te sturen naar communicatie@euregio.org. Dit geldt ook voor activiteiten van verenigingen, organisaties en scholen binnen de gemeente, die geen grensoverschrijdend karakter hebben.

]]> 2019-02-21T14:24:23 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidiemogelijkheid-projecten-75-jaar-vrijheid
<![CDATA[Inzamelen kerstbomen op zaterdag 12 januari 2019]]> Op zaterdag 12 januari 2019 mag u uw kerstboom aan de straat zetten. Er wordt een aparte ronde gereden voor deze inzameling.

Aanbieden van de kerstboom

Zorg ervoor:

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-17T10:21:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzamelen-kerstbomen-op-zaterdag-12-januari-2019
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.gemeente-mill.nl/economisch-nieuws-mill-en-sint-hubert-nieuwsbrief-april-mei-2019/ondernemersloket