Gemeenteraad

Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad? Bekijk de samenstelling.

Raadsinformatie

U vindt hier de vergaderkalender, de vergaderstukken en overige raadsinformatie zoals raadsinformatiebrieven en schriftelijke vragen.

Geluidsverslagen

 De raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden. U kunt ook de eerder opgenomen vergaderingen terugluisteren.

Werkwijze

Informatie over de taken van de gemeenteraad.

Meedoen

De raad is er voor u! Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces.

Commissieleden

Wie zitten er in de commissies? Bekijk de samenstelling.

De griffie

De griffier ondersteunt de raad en zorgt dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Samenwerking Land van Cuijk / Rekenkamercommissie

Het Land van Cuijk bestaat uit de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Zij werken intensief samen.

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Bekijk hier het huidige coalitieprogramma 2018-2012: “Een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht".