Gemeenteraad

Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad? Bekijk de samenstelling.

Raadsinformatie

U vindt hier de vergaderkalender, de vergaderstukken en overige raadsinformatie zoals raadsinformatiebrieven en schriftelijke vragen.

Geluidsverslagen

 De raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden. U kunt ook de eerder opgenomen vergaderingen terugluisteren.

Werkwijze

Informatie over de taken van de gemeenteraad.

Meedoen

De raad is er voor u! Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces.

Commissieleden

Wie zitten er in de commissies? Bekijk de samenstelling.

De griffie

De griffier ondersteunt de raad en zorgt dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Samenwerking Land van Cuijk / Rekenkamercommissie

Het Land van Cuijk bestaat uit de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Zij werken intensief samen.

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Bekijk hier het huidige coalitieprogramma 2018-2012: “Een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht".

Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente heeft inspraakorganen die de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden adviseren over zaken in het Sociale Domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.