Samenwerking Land van Cuijk / Rekenkamercommissie

De gemeente is verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een aantal van die taken voert de gemeente samen uit met andere gemeentes. Het gaat om taken onder meer op het gebied van volksgezondheid, afvalverwerking, vervoer, sociaal domein en milieu. Soms werken we samen omdat de wet het voorschrijft, in andere gevallen omdat we de taken beter en goedkoper samen uit kunnen voeren. In de meeste gevallen is invulling gegeven aan de samenwerking via een gemeenschappelijke regeling. Taken van de gemeente zijn dan overgedragen aan een andere, gemeenschappelijke, organisatie. De aan de gemeenschappelijke regelingen deelnemende gemeenten zijn samen de ‘baas’ van die organisatie.

Land van Cuijk 

Het Land van Cuijk bestaat uit de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Zij werken intensief samen. De strategische opgaven voor het Land van Cuijk zijn opgenomen in de strategische visie voor het Land van Cuijk.

Meer informatie over de gemeentelijke samenwerking in het Land van Cuijk vindt u op www.landvancuijk.nl

Rekenkamercommissie

De gemeentes in het Land van Cuijk hebben sinds 1 januari 2014 een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Informatie over de samenstelling en de onderzoeken vindt u op de website van de Rekenkamercommissie. Daar vindt u ook alle rapporten en jaarverslagen. Kijk hier voor de rapporten en jaarverslagen van vóór 01 januari 2014.