Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Raadgevend referendum

Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).